You are on page 1of 7

E.G.M.

Water
de Houtmanstraat 33
9601 GG HOOGEZAND

Studievoortgangsoverzicht
Studentnummer
Datum
Opleiding
Cohort
Examenprogramma

294798
2 november 2016
Sport, Gezondheid en Management - Voltijd
2013
HSVB14 - Hoofdfase Sport, Gezondheid en Management vt

European Credits (EC)


Examenprogramma

Minimum te behalen
punten

Behaalde punten

Punten toetsen (nog


niet toegekend)

Voldaan

Basisprogramma
Overig

180,0

74,0
0,0

4,0
0,0

Nee

Totaal

180,0

74,0

4,0

Nee

Programma
Examenonderdeel

alle onderstaande onderdelen


1 2.1 Coachend gedrag veranderen
2 2.2 SG-beleid ontwikkelen
3 2.3 Operationeel sportm. & ondern. 1
4 2.4 Operationeel sportm. & ondern. 2
5 3.1 De vitale stad 1
6 3.2 De vitale stad 2
7 3.3/3.4 Beroepstraining SGM
alle onderstaande onderdelen
7.1 Beroepstraining SGM
7.2 Stage Uitstroomprofiel
7.3 Capita Selecta
8 Profileringsruimte
alle onderstaande onderdelen
8.1 Trainer/coach
8.2 Preparationcourse
8.3 Profileringsruimte
9 4.3/4.4 Proeve van Bekwaamheid SGM
Totaal

Type

Minimum te
behalen
punten

Behaalde
punten

Punten toetsen
(nog niet
Voldaan
toegekend)

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht

15,0
12,0
12,0
12,0
9,0
15,0
30,0

9,0
7,0
9,0
12,0
6,0
13,0
8,0

0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee

Verplicht
Verplichte keuze
Verplichte keuze

8,0
16,0
6,0
45,0

2,0
0,0
6,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Nee
Nee
Ja
Nee

Verplichte keuze
Verplichte keuze
Profileringsruimte
Verplicht

3,0
3,0
30,0
30,0

0,0
3,0
7,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Nee
Ja
Nee
Nee

180,0

74,0

4,0

Nee

Minor Minor Eventmanagement

E.G.M. Water (294798)

1/7

Examenonderdeel

Type

alle onderstaande onderdelen


1 Blok 1
2 Blok 2

Verplicht
Verplicht

Totaal

E.G.M. Water (294798)

Minimum te
behalen punten

Behaalde
punten

16,0
14,0

0,0
0,0

30,0

0,0

Punten toetsen
(nog niet
Voldaan
toegekend)

0,0
0,0

Nee
Nee

2/7

Resultaten - Programma
Onderdeel

Cursus

2.1 Coachend
gedrag veranderen

HSVH3FTN

HSVH4SCG

HSVH3GBG

HSVH3OMT

2.2 SG-beleid
ontwikkelen

Punten

Run-Bike Run
Run-Bike Run
Run-Bike Run

08-06-2015
08-06-2015
14-04-2015

7,6
7,6
5,0

6,0

15-04-2015

5,8

15-04-2015
15-04-2015

6,5
5,5

( 3,0 ) 02-06-2016

4,7

02-06-2016

4,7

15-04-2016

4,5

04-06-2015

4,7

17-04-2015

4,1

ingeschreven voor: 2016/blokP3

( 3,0 ) 30-11-2015
30-11-2015

BOK: beleidsmatig stimuleren van sport


& bewegen
BOK: beleidsmatig
weging 1
stimuleren sport & bew
BOK: beleidsmatig
weging 1
stimuleren sport & bew
Sportbeleid BOK
weging 1
Sportbeleid BOK
weging 1

3,0

Studieloopbaancoaching
Studieloopbaancoaching
Vaardigheidstoets Engels

E.G.M. Water (294798)

ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

HSVH3BSSB

( 5,0 ) 03-07-2015
1,0 03-07-2015
28-05-2015
03-07-2015
19-06-2015
2,0 03-07-2015
19-06-2015
1,0 19-06-2015

NVD
6
O
O
O
5,9
4,8
6

30-06-2016

6,6

30-06-2016

6,6

16-06-2016

5,0

02-07-2015
18-06-2015

3,0
4,1

1,0

02-02-2015
02-02-2015
01-09-2014

7,0
7
VR

2,0

17-06-2015

7,5

weging 1
weging 0

Stageproject: Coachend gedrag

NVD

ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

Simulatiegame: Kracht van Sport


Beleidsanalyse
weging 1
Beleidsanalyse
weging 1
CMV
weging 1
CMV
weging 1
Sportstimuleringsplan
weging 2
Sportstimuleringsplan
weging 2
Visie sportstimulering
weging 1

HSVH3SCGV

Categorie

ingeschreven voor: 2016/blokP4

HSVH3GKS

HSVH4SLB1

Resultaat

3,0
weging 1
weging 1

Stageproject: Coachend gedrag


veranderen
CMV
weging 2
Leefstijl
weging 4
interventieprogramma
BOK: Gedragsbenvloeding, bewegen
en gezondheid
BOK: Gedr.
weging 1
beinvl.,bewegen en
gezondhei.
BOK: Gedr.
weging 1
beinvl.,bewegen en
gezondhei.
BOK: Gedr.
weging 1
beinvl.,bewegen en
gezondhei.
BOK: Gedr.
weging 1
beinvl.,bewegen en
gezondhei.
BOK: Gedr.
weging 1
beinvl.,bewegen en
gezondhei.
BOK: Gedr.
weging 1
beinvl.,bewegen en
gezondhei.
Onderzoeksvaardigheden: methoden &
technieken
Onderzoeksvaard.
weging 1
methoden en technieken
Onderzoeksvaard.
weging 1
methoden en technieken
Onderzoeksvaard.
weging 1
methoden en technieken

Datum

3/7

Onderdeel

Cursus

HSVH3INT

2.3 Operationeel
HSVH3SBD
sportm. & ondern. 1

HSVH3SCM

HSVH3SP1

2.4 Operationeel
HSVH3SSB
sportm. & ondern. 2

HSVH3FKF

HSVH3SP2
HSVH3SLB2
HSVH3WSK

3.1 De vitale stad 1

3.2 De vitale stad 2

Punten

veranderen
Stageproject: Coachend
gedrag veranderen
International event
International event

7,5

1,0

28-04-2015
28-04-2015

9,0
9,0

6,0
weging 2

01-12-2014
20-11-2014

6,7
6,6

weging 2

03-11-2014

weging 2

01-12-2014

6,6

Sportmarketing, communicatie en
organisatie
Sportmarketing, comm.
weging 1
en organisatie
Sportmarketing, comm.
weging 1
en organisatie
Sportmarketing, comm.
weging 1
en organisatie
Sportmarketing, comm.
weging 1
en organisatie
Sportmarketing,communic weging 1
atie& organisatie
Sportmarketing,communic weging 1
atie& organisatie
Sportonderzoek
Methoden & technieken
weging 2
PvA
weging 1
PvA
weging 1

( 3,0 ) 13-11-2015

5,1

Project sportbedrijf (2)


CMV: persoonlijk
leiderschap
Stage: projectuitvoering

weging 1

4,8

13-11-2015

5,1

ingeschreven voor: 2016/blokP2

05-01-2015

4,8

10-11-2014

3,0

14-11-2014
14-11-2014
10-11-2014
10-10-2014

5,9
5,5
6,8
5

4,0

20-02-2015
20-02-2015

8,0
6,5

05-02-2015

8,5

06-02-2015

6,0

06-02-2015

6,0

weging 3
3,0

3,0

04-02-2015
04-02-2015

7,7
7,7

Studieloopbaancoaching
Studieloopbaancoaching

1,0
weging 1

18-06-2015
18-06-2015

7,0
7

Watersportweek
Watersportkamp

1,0
weging 1

26-06-2015
26-06-2015

7,0
7

6,0

30-11-2015
30-11-2015
19-11-2015

7,1
7,1
7,0

HSVH4SGM1

BOK Sport, Gezondheid en


Management 1
BOK Sport, Gezondheid
weging 1
en Management 1
BOK Sport, Gezondheid
weging 1
en Management 1
BOK Sport, Gezondheid
weging 1
en Management 1

E.G.M. Water (294798)

08-02-2016

Financieel-, kwaliteits- en facilitair


management
Financieel-,kwaliteits- en weging 1
facilitair
Sportonderzoek (2)
Sportonderzoek (2)
weging 1

De vitale stad 1, strategisch perspectie


Vitale stad 1
weging 5
West Ham United
weging 1

De vitale stad 2, implementatie van een


visie voor de vitale stad
Vitale stad 2
weging 1

Categorie

ingeschreven voor: 07-11-2016

weging 1

HSVH5VS1

HSVH5VS2

Resultaat

17-06-2015

Project sportbedrijf (1)


CMV: Projectmatig
creren
SPV: teamontwikkeling
middels sport
Stage

weging 1

Datum

( 3,0 ) 12-11-2015

NVD

ingeschreven voor: 08-11-2016

12-11-2015

3,7

ingeschreven voor: 2016/blokP2

6,0

24-02-2016

6,1

24-02-2016

6,1

4/7

Onderdeel

Cursus

HSVH4SGM2

HSVH5SGM3

HSVH5SLB2

HSVH4WS

Beroepstraining
SGM

HSVH4OZP

HSVH4CP

HSVH4OZV

Stage
Uitstroomprofiel

Punten

BOK Sport, Gezondheid en


Management 2
BOK Sport, Gezondheid
weging 1
en Management 2
BOK Sport, Gezondheid
weging 1
en Management 2
BOK Sport, gezondheid en
management 3
BOK Sport, gezondheid
weging 1
en management 3
BOK Sport, gezondheid
weging 1
en management 3
SLB werkveldaspect
SLB werkveldaspect
weging 1
SLB werkveldaspect
weging 1
SLB werkveldaspect
weging 1
Winterschool
Winterschool

Kenniswerk in de wereld van Sport,


Bewegen en Gezonde leefstijl
(Intensive week)
Kenniswerk in de wereld
weging 1
van SBG
Community of Practice (COP)
Community of Practice
weging 1
(COP)
Community of Practice
weging 1
(COP)
Onderzoeksvaardigheden (rapid review)
Onderzoeksvaardigheden weging 1
(rapid review)
Onderzoeksvaardigheden weging 1
(rapid review)

Stage

Capita Selecta

Trainer/coach

7,0

02-02-2016

4,5

24-03-2016

7,1

24-03-2016

7,1

16-02-2016

4,2
NVD
5

ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

23-01-2016
23-01-2016

V
V

2,0

05-04-2016

5,7

05-04-2016

5,7

( 3,0 )
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

( 3,0 )
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

( 16,0 )
( 16,0 )

weging 1

HSVH4STSO

Stage Sportbusiness en
ondernemereschap
Stage

( 16,0 )

E.G.M. Water (294798)

16-03-2016

2,0

( 16,0 )

HSVH3FIA

7,0

Categorie

ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

Stage Beleid sport, gezondheid &


bewegen
Stage
weging 1

HSVH5CSSBG

16-03-2016

( 2,0 ) 11-03-2016
11-03-2016

HSVH4STGB

HSVH5CSMI

Resultaat

weging 1

Stage Training en Coaching


Stage

2,0

weging 1

Een keuze moet nog worden gemaakt uit:


HSVH4STAL
Stage Actieve en gezonde leefstijl
HSVH4STTC

3,0

Datum

weging 1

Managing International Sport Ventures


and Facilities (Eng)
Intern. Sport Ventures
weging 1
Fac. (Eng)
Intern. Sport Ventures
weging 1
Fac. (Eng)
(Be)sturen op sport, bewegen &
gezonde leefstijl in de 21e eeuw
Sport, bewegen &
weging 1
gezonde leefstijl
Fitnessinstructeur-A (SGM)
Fitnessinstructeur-A
weging 1

3,0

3,0

10-07-2016

5,7

10-07-2016

5,7

10-06-2016

4,7

30-06-2016

5,9

30-06-2016

5,9

( 3,0 )
ingeschreven voor: 2016/blokP3

5/7

Onderdeel

Cursus

Punten

(SGM)
Fitnessinstructeur-A
(SGM)
Preparationcourse

Profileringsruimte

HSVH3PSO

HSVH3SLB1
HSVH4KEU31

weging 1

3,0

SLB
SLB

weging 1

Sportmassage
Sportmassage praktijk
Sportmassage theorie

weging 1
weging 1

FMVB14EVM3LEB

FMVB14EVM4MKT

FMVB14EVM5PEF

Risicomanagement
Risicomanagement
Risicomanagement

4.3/4.4 Proeve van HSVH5PVB


Bekwaamheid SGM

E.G.M. Water (294798)

1,0

24-04-2014

6,0

6,0

24-04-2015
24-04-2015
24-04-2015

5,8
6
5,5

( 2,0 )
weging 1
weging 1

ingeschreven voor: 2016/blokP1


ingeschreven voor: 2016/blokP2

( 2,0 )
weging 1
weging 1

ingeschreven voor: 2016/blokP1


ingeschreven voor: 2016/blokP2

weging 1
weging 1

Persoonlijke effectiviteit
Pers. effectivit.
Pers. effectivit.

weging 1
weging 1

Event Management
Event Management
Event Management

Examenonderdeel Blok 2
FMVB15EVM10EIO
Event in opdracht
Event in opdracht

FMVB14EVM14COS

7,5

( 2,0 )

Financieel Beheer
Financieel Beheer
Financieel Beheer

FMVB14EVM13COM

03-07-2015

Marketing
Marketing
Marketing

FMVB14EVM7FIM

FMVB15EVM11ZBE

7,5

( 2,0 )

Marktonderzoek
Marktonderzoek

FMVB14EVM9EVM

03-07-2015

Leidinggeven & Besliskunde


Leiding.& Besl.kunde
weging 1
Leiding.& Besl.kunde
weging 1

FMVB15EVM6MAO

Zelf bedacht Event


Zelf bedacht Event

ingeschreven voor: 2016/blokP2


ingeschreven voor: 2016/blokP1

ingeschreven voor: 2016/blokP1


ingeschreven voor: 2016/blokP2

( 2,0 )
ingeschreven voor: 2016/blokP1
ingeschreven voor: 2016/blokP2

( 2,0 )
weging 1

ingeschreven voor: 2016/blokP2

( 2,0 )
weging 1
weging 1

ingeschreven voor: 2016/blokP2


ingeschreven voor: 2016/blokP1

( 2,0 )
weging 1
weging 1

ingeschreven voor: 2016/blokP1


ingeschreven voor: 2016/blokP2

( 5,0 )
weging 1

ingeschreven voor: 2016/blokP2

( 5,0 )
weging 1

ingeschreven voor: 2016/blokP2

Communicatie (mondeling)
Communicatie mondel.
weging 1

( 2,0 )

Communicatie (schriftelijk)
Communicatie schrift
weging 1

( 2,0 )

Proeve van Bekwaamheid


Beroepsproduct
Beroepsproduct
Plan van aanpak
Plan van aanpak
Praktijkgericht onderzoek
Praktijkgericht onderzoek
Professioneel handelen

Categorie

0,0

Minor: Minor Eventmanagement

FMVB14EVM2RMT

Resultaat

ingeschreven voor: 2016/blokP3

Preparationcourse Sportbusiness &


Ondernemerschap
Prep. sportbusiness en
weging 1
ondernemerschap

Examenonderdeel Blok 1
FMVB15EVM1PMT
Projectmanagement
Projectmanagement
Projectmanagement

Datum

ingeschreven voor: 2016/blokP2

ingeschreven voor: 2016/blokP2

( 27,0 )
weging 6
weging 6
weging 3
weging 3
weging 12
weging 12
weging 6

ingeschreven voor: 2016/blokJAAR


ingeschreven voor: 2016/blokJAAR
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

6/7

Onderdeel

Cursus

HSVH5EIND

Punten

Professioneel handelen

weging 6

Eindgesprek
Eindgesprek
Eindgesprek

weging 1
weging 1

Datum

Resultaat

Categorie

ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

( 3,0 )
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR
ingeschreven voor: 2016/blokJAAR

Punten per periode


Totaal aantal behaalde punten per collegejaar per periode (alleen voldoende of gecompenseerde resultaten)
Collegejaar

Gemiddeld
cijfer

2013

6,00

2014

6,77

2015

6,44

Totaal

6,63

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

E.G.M. Water (294798)

7/7

Related Interests