MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE

„PETRU PONI” EDIŢIA I, ONEŞTI 28-30 MAI 2010 CLASA a XI-a- Programă C2 PROBA PRACTICĂ - Barem de corectare 1.Principii pe baza cărora se pot identifica compuşii:.....................................20 puncte a. acidul acetic reacţionează cu NaHCO3, reacţia având loc cu efervescenţă şi cu solubilizarea acidului b. etanolul prin oxidare blândă se transformă în aldehidă, iar culoarea se schimbă de la portocaliu specifică K2Cr2O7 la verde datorită ionilor Cr3+ c. glucoza se recunoaşte prin tratare cu reactiv Tollens care conţine ionul [Ag(NH3 )2+] pe care aldozele îl reduc la argint metalic d. prin tratarea soluţiilor alcoolice ale fenolilor cu o soluţie de FeCl3 apar coloraţii caracteristice datorită formării unui cation colorat: rezorcina dă coloraţie violetă, α naftol violet, acidul salicilic roşu violet. 2. Identificarea acidului acetic.Ecuaţia reacţiei cu NaHCO3 ............................6puncte 3. Identificarea alcoolului, glucozei pe baza reacţiilor caracteristice...............8puncte a. Identificarea etanolului cu K2Cr2O7 şi H2SO4 b. Identificarea glucozei cu reactivul Tollens 4.Ecuaţia reacţiei chimice de oxidare blândă a etanolului........................... ..10puncte 3CH3C-1H2OH + K2Cr+62O7 + 4H2SO4 3CH3C+1HO + K2SO4 + Cr+32(SO4)3 + 7H2O -1 -2e+1 C C / X 3 proces de oxidare, CH3CH2OH agent reducător +6eCr+6 Cr+3 / X 2 proces de reducere, K2Cr2O7 agent oxidant 5.Testul de alcoolemie se bazează pe reacţia de oxidare blândă a etanolului....4puncte 6.Ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere a reactivului Tollens.........................8puncte AgNO3 + NaOH AgOH↓ + NaNO3 AgOH ↓+ 2 NH3 [Ag(NH3 )2]OH - se obţine precipitatul negru de AgOH care apoi se dizolvă în exces de amoniac 7.Ecuaţia reacţiei chimice de oxidare a glucozei ……………………………4puncte CHO COOH (CH-OH)4 CH2-OH + 2 [Ag(NH3 )2]OH (CH-OH)4 + 2Ag + 4NH3 + H2O

CH2-OH Acid gluconic 8.Recunoaşterea fenolilor (pentru fiecare compus recunoscut se acordă câte 4 puncte)…………………………….................................................................12puncte Soluţiile de rezorcină, α naftol, acid salicilic dau cu soluţie de FeCl3 coloraţii caracteristice: soluţia de rezorcină se colorează în violet , α naftol violet, acidul salicilic în roşu-violet. 9.Utilizări..........................................................................................................12puncte Rezorcină- medicină;Naftolii -industria coloranţilor;Acidul salicilic -obţinerea aspirinei;Etanol -băuturi alcoolice, solvent pentru lacuri;Glucoză -medicină, fabricarea oglinzilor;Acid acetic în sinteza organică, în alimentaţie. 10.Evaluarea modului de realizare practică a identificărilor..............................6puncte 10 puncte din oficiu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful