HORUS BOG SOKO-FARAON NA ZEMLJI

Druga imena:Heru, Hor, Herenodes( Horus osvetnik), Har-Pa-NebTajui(Horus gospodar dve zemlje). Gospodari sledecim stvarima i pojavama: predstavnika faraona, faraon na zemlji, zakon, rat, mlad čovek, svetlost, sunce, mnoge druge stvari, sve zavisi od varijacije. Pojavljivanje: Najčešće je predstavljan kao čovek sa glavom sokola, ali se isto prikazuje samo kao soko, lav sa glavom sokola ili sfinga. Takođe, predstavljan je koa soko na vratu faraona, šireći svoja krila na dve strane šapućući uputstva u faraonovo uvo.

Skoro je nemoguće izvući pravu istinu o Horusu. Iz početka, Horus je bio samo jedan od bogova u partenonu bogova sokola, od koji su neki bili obožavani širom Egipta, a neki su bili samo lokalni kult. Obožavanje Horusa je doneto od strane plemena koja su osvojena i pripojena Egiptu. On je bio plemenski bog rata, ali je ubrzo uvrsten u egipatski pantenon, prvo kao sin boga Ra, a kasnije kao Ozirisov sin. Horus je bio vođa i zaštitnik faraona, a kasnije su faraoni verovali da su sam Horus na zemlji. Takođe, Horus je bio zaštitnik mladih ljudi i ideal za odrastanje iz mladića u zrelog muškarca. Njapoznatija priča o Horusu jeste kada je bio primoran da da postane muškarac i napusti dečačko doba, da bi osvetio svog oca Ozirisa boreći se sa svojim stricem Setom. U mnogim rukopisima on je nastavio da se bori sa Setom tako što je dovozio sunce na svojim kočijama i tako smenjivao noć za dan. Kao posledica brkanja mitova donelo je kao rezultat barem petnaest različitih oblika Horusa koji su mogu podeliti na sunčane i Ozirisove. Sunčani Hoeusovi oblici:

HAROERIS(HARVER) Ovaj oblik potiče od sjedinjavanja boga sokola sa domaćim bogom Verom, bogom svetla čije su oči bile sunce i mesec. Odatle vuče koren verovanje u Horusovo oko , slavni udjat. U ovom obliku poštovan je kao bog neba, čije je desno oko Sunce, a levo Mesec. U noćima bez meseca bio je pokrovitelj slepih. Bio je nazivan Horus Stariji, Hatorin sin, a ponekada i njen muž, a brat Ozirisa i Seta. Smatrano je da su se dan i noć smenjivali kada bi on kao soko preleteo nebo. Razlog zbog kojeg je Mesec bio manje sjajan od Sunca objašnjen je novom pričom, uzetom za metaforu osvajanja Gornjeg Egipta od strane Donjeg Egipta 3000. G.p.n.e . U ovoj priči govori se da su se Set, valdar Gornjeg Egipta i Horus, vladar Donjeg Egipta borili za prevlast u Egiptu. Borba se otegla i dugo nije imalo pobednika sve dok Horus nije dobio podršku i postao apsolutni pobednik. U toj borbi Set je izgubio jedna testis i to objašnjava zašto je pustinja neplodna. Horusovo levo oko je bilo povređeno, što objašnjava zašto je Mesec manje sjajan od Sunca. Takođe postoji priča da Horus tokom novog meseca, tj. u noćima bez Meseca oslepi i dok je slep smatra se da je vrlo opasan jer napada prijatelje misleći da su neprijatelji.

HORUS BEHDETI

Jedan od oblika Horusa Starijeg koji je poštovan u zapadnoj Delti u Behdetu. U ovom obliku najčešće je prikazivan kao krilati disk koji bi bio isklesan iznad ulaznih vrata u svetilište da bi štitio od neprijatelja. Prikazivan je i kao soko u borbi iznad faraonove glave koji u svojim kandžama drži prsten večnosti. Često je prikazivan kao čovek sa sokolovom glavom na kojoj su dve krune i u rukama drži čtap sa sokolovom glavom. Perdstavljao je popodnevno Sunce i u toj formi predstavljan kao lav sa glavom jastreba.

HARAKHTE Ime znači ’’Horus dva horizonta’’. Poistovećivan je sa Raom koji dnevno putuje od istočnog ka zapadnom horizontu. Kada su ga spojili sa Raom vladao je kao Ra-Harakhte. Prikazivan je kao soko ili čovek sa glavom sokola na kojoj su tri krune ili sunčev disk. HARMAKHTIS

Ime znači ’’Horus na istočnom horizontu’’ i povezivan je sa sunčevim izlaskom i bio simbol uskrsnuća i večnog života.

Prikazivan je kao čovek sa sokolovom glavom na kojoj se nalazi mnoštvo kruna, kao i lava sa sokolovom glavom. Najčuveniji njegov prikaz bila je sfinga kod Gizeha, lav sa ljuskom glavom, ureusom i kraljevskim ureosom na čelu.

OZIRISOVI OBLICI HORUSA: HARIESIS Ime znači ’’Horus sin Izidin’’. U prvom redu bio je Ozirisovo božanstvo iako je kasnije preuzeo neke funkcije sunčanog Horusa. Izida ga je začela pomoću čarolija, a rodila na ostrvu Kemmisu u baruštinama blizu Buta. HARPOKRAT

Dete Horus je prikazivan kao odojče koje Izida doji ili kao dečak kji

sisa svoj palac. Oziris se često vraćao iz podzemnog sveta da bi ga podučavao veštini ratovanja kako bi mogao da sveti oca i majku. Dugo je ratovao sa Setom koji se uvek oporavljao od zadatih rana pa ga je bilo taško pobediti. Rat se otegao pa je Set odlučio da ode pred sud bogova. Sud je trajao osam godina jer bogovi nikako nisu mogli da se slože u mišljenju. Smatrali su da je Horus Ozirisov sin, ali da je Set stariji pa samim tim i iskusniji da bi bio vladar. Najzad su prizvali boga ovna Mendesa koji je došao s Ptahom, ali nijedan od njih nije doneo presudu već su to prepustili boginji Neit koja je bila najstarija. Tot joj je poslao pismo, a njen odgovor je glasio da bi Horus trbalo da vlada, a Setu da se udvostruči posed i daju mu se još dve žene Astratu i Anat.

Ra-Harkhte

Ovaj Horus je bio identifikovan sa Ra i dnevnim puem Sunca od horizonta do horizonta. Dva božanstva su kombinovana i nastao je ovaj oblik. Predstavljan je kao soko ili kao čovek sa glavom sokola noseći solarni disk i duplu krunu. HARMAKHET

U ovoj formi je predstavljan kao izlazeće Sunce i bio pridružen Khepri. Takođe je smatran čuvarem mudrosti. U ovoj formi ponekada je slikan kao čovek sa glavom sokola, sli anjprepoznatljivija forma je sfinga s glavom ovna.

HARSIESIS( HORUS, SIN IZOZIS)

Ovaj Horus bio je sin Ozirisa i Izis. Posle smrti Ozirisa, Izis ga je ovela na plutajuće ostravo u močvarama Butoa. Dete je bilo slabo i u konstantnoj opasnosti od zlog strica Seta koji je slao zmije i čudovišta da ga napadaju. Međutim, njegova majka Izis je bila odlična u magijskim veštinama i uspevala da odbije Setove napade.

PAPIRUS ČESTER-BITI I

U XIX dinastiji prethodna priča o borbi Horusa i Seta gde je Horus odsekao jedan Setov testis izdvojena je u posebnu priču. Smatrano je da je Set bio homoseksualac i pokušao da dokađe svoju dominaciju nad Horusom tako što bi imao seksualne odnose sa njim. Ipak, Horus je uspeo da stavi svoju ruku između Setovih testisa i uhvati Setovo seme koje je bacio u reku. Nakon toga Horus je raspršio svoje seme po nekom kupusu koji je bio Setova omiljena hrana. Nakon što jue Set pojeo taj kupus otišli su do suđaja da one odluč ko je vladar Egipta. Suđaje su prvo saslušale Setovu priču i zatražile da njegovo seme progovori, ali se javila reka i rekla da je seme u njoj. Zatim su saslušale Horusovu priču i tvrdnju o njegovoj dominaciji nad Setom, zatražile da njegovo seme peogovori i ono se javilo iz Seta. Po dogovoru, Horus je proglašen za vladara celog Egipta.

HORUSOVO OKO

Jedna od najpoznatijih asocijacija na Horusa svakako jeste ’’ Horusovo oko’’ odnosno ’’udžat’’. Oko je tradicionalno smatrano simbolom moći i bilo popularno kao pogrebni amulet koji je davao zaštitu na drugom svetu. Ime udžat koje je oko dobilo može da znači ’’celi’’, ’’’obnovljeni’’. Oči pokojnika su prozor pokojnika na sakofagu tako da je udžat iscrtavan tamo gde su pokojnikove oči. Različita su mišljenja da li udžat predstavlja ljudsko oko ili sokolovo, ali je znak ispod znak na obrazu sokola, a ’’linija suza’’ se ponekada serće kod geparda. Tradicionalno bilo je dva oka u egipatskoj kosmologiji- Horusovo i Raovo.

Molitva uz Horusovo oko

Slava tri puta kroz Horusovo oko Eneadu bogova veselom Kada se ukaže na istocnom horizontu Slava tri puta o Horusovo oko

DESNO HORUSOVO OKO Pedstavlja konkretne stvari i informacije kontrolisane od leve strane mozga u dogovoru sa rečima, slovima i brojevima, tj. onim stvarima koje su opisive u vidu rečenica ili kompletnih misli. Muški princip.

LEVO HORUSOVO OKO Predstavlja apstraktne informacije konrolisane od desne strane mozga u dogovoru sa ezoteričnim mislima i osećanjima. Ženski princip.

SLIKA 1

Predstavlja misao. ’’ Horusovo oko me je učinilo svetim... Sakriću sebe u tebe, u zvezde koje su neprocenljive..’’

SLIKA 2

Predstavlja sluh.

’’ Ono što je zatvoreno otvoreno je Horusovim okom, koje me je dovelo ’’

SLIKA 3

Predstavlja culo ukusa. ’’ Dođi, Horusovo Oko je donelo za mene moju dušu, moje znamenje na Raovoj obrvi. Svetlost na licima onih koji su Ozirisovi sledbenici ’’

SLIKA 4

Predstavlja vid. ’’ Savršeno je Horusovo oko. Ja sam doneo Horusovo oko, ukras oka Ra. Oca svih Bogova ’’

SLIKA 5

Predstavlja čulo mirisa. -tekst u piramidi uz ovaj deo je oštećen-

SLIKA 6

Predstavlja štap zaboden u zemlju, tj. dodir. ’’Ja ću videti bogove i Horusovo oko kako gori u vatri ispred mojih očiju’’

HORUSOVA ČETIRI SINA

AMSET- predstavljan kao mumificiran čovek. Bio je zaštitnik od boleti jetre, pod zaštitom boginje Izis.

DUAMUTEF- predstavljan kao mumificirani čovek sa glavom šakala. Bio je zaštitnik od stomačnih bolesti, pod zaštitom boginje Neit.

HAPI- predstavljan kao mumificirani čovek sa glavom babuna. Bio je zaštitinik od plućnih bolesti, pod zaštitom boginje Neftis.

KNEBSENUEF- predstavljan kao mumificirani čovek sa glavom sokola. Bio je zaštitnik od crevnih bolesti, pod zaštitom boginje Serket.

SLIKE HORUSA.

HAPI

hram hator i horusa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful