You are on page 1of 13

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

PDO402
FO von Stefan Kosiewski Studia
Slavica et Khazarica

Najważniejsza przestrzeń
życiowa: Małżeństwo i
Rodzina ZECh CANTO DCCIL
europäisches magazin (») | ieri la 23:00 |
citește: 13× |
Radio: https://gloria.tv/audio/WPrAUeXVeg8H1C14upK3ZeqK4
Nov 2
Podpisz się pod Petycją o dobrowolną zmianę systemu politycznego w
Polsce na stulecie Rewolucji Bolszewickiej w Rosji
https://signatures.mumdadandkids.eu/
citiți mai departe
Nov
2
Czy haki i lojalki SB na obu Kaczyńskich
utrzymywać będą nadal władzę PATA
PATAŁACHA nad Polską? Szukamy osoby na
stanowisko dyrektora Podpisz się pod Petycją
o dobrowolną zmianę systemu politycznego w
Polsce na stulecie Rewolucji
Bolszewickiej w Rosji
PDF:
Zamach facebooka na Wolnosc
Europy PDO385 FO von Stefan
Kosiewski ZECh List otwarty do
Cukiernika z Czeladzi ZR CANTO
DCCXLI Antykomunisci
Wszystkich Krajow 20160911
Magazyn Europejski SOWA
ZDRADA STANU Morawiecki i inni PK
Ko2 91.2016 PDO402 FO von Stefan
Kosiewski Studia Slavica et Khazarica
Najważniejsza przestrzeń życiowa:
Małżeństwo i Rodzina ZECh CANTO
DCCIL
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

Stefan Kosiewski OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
W Dzień Zaduszny, 2 listopada AD 2016 we Frankfurcie nad Menem
Prokuratura Krajowa
Biuro Prezydialne
Pan Prokurator Sławomir Szeleszczyk
PK Ko2 91.2016
Szanowny Panie Prokuratorze,
dziękuję za Pismo z dnia dzisiejszego, opatrzone sygn. jw. a dotyczące .:Sprawy
ZDRADY STANU Mateusza Morawieckiego i innych, złożone do akt PK pod ww.
znakiem razem z korespondencją z 19 października 2016 r., a bez odniesienia się
przez Prokuraturę Krajową do treści korespondencji; rzekomo ze względu na
"ogólnikowy charakter" zarzutu zdrady stanu jak również "...a co najistotniejsze
oceny i okoliczności w niej przytoczone nie zostały - w opinii PK - pooparte żadnymi
dowodami".
Nie dostrzegając, z przyczyn obiektywnych, dobrej woli ze strony Prokuratury Krajowej,
wyrażającej się chęcią zapoznania się z obszernym plikiem jednolitym opublikowanym jako
PDF pod adresem: de.scribd.com/document/328060927/ oraz
html: http://sowa.typepad.com/blog/2016/10/
w którym z przyczyn zasadniczych wzywa się m.in. prezydenta Andrzeja
Dudę do jednoznacznego opowiedzenia się za pełną ochroną życia od
samego początku, podając link: http://ratujdzieci.pl/prezydencie-ratujdzieci/ przynoszący możliwość do złożenia podpisu pod petycją,
który to plik jednolity, powołujący się na wcześniejsze ustalenia redakcyjne portalu
INTERIA, uniemożliwia - w stronniczej opinii Prokuratury Krajowej - rozpoznanie, bądź
rzeczowe odniesienie się do postawionego zarzutu m.in. czynnego uczestnictwa (per
procura) Jarosława Kaczyńskiego w związku zbrojnym, który dokonał zamachu stanu
w PRL-u, razem z udziałem: Adama Michnika, Lecha Kaczyńskiego, Lecha Wałęsy,
trzech księży rzymskokatolickich nagrodzonych stolicami biskupimi za korzyści
finansowe i materialne, wyniesione z haniebnej zmowy z diabłem wcielonym w
Magdalence, przez w całości zażydzony Episkopat Polski Glempa i Wojtyły z innymi,
oświadczam jak w poprzednim Piśmie do PK z 29 października 2016, że kwalifikacja
stronnicza PK winna zostać poddana zrewidowaniu, ze względu chociażby na
możliwość postawienia Prokuraturze Krajowej zarzutu mataczenia w związku ze
zarzutem współpracy ze złoczyńcami, w zakresie pow. określonym, słowami:
"...O tajnych rozmowach zadłużeniowych (kredytowych), prowadzonych przez
Morawieckiego podczas opłaconych przez rząd RP jego spotkań w USA - dowiedział
się portal Interia, którego dziennikarzy nie zadziwiła bynajmniej tajna i agenturalna,
antypaństwowa działalność wielce kontrowersyjnego syna rzekomego opozycjonisty
w PRL-u, kreowanego przez propagandę stanu wojennego na konkurencję dla Wałęsy
itd. „; PDF: https://de.scribd.com/document/57921865/.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

Tu oczekiwane jest: zwrócenie się przez PK do portalu Interia ze zapytaniem o
prawdziwość doniesienia dot. przeprowadzenia przez Morawieckiego tajnych
rozmów z ludźmi z Banku Swiatowego oraz rządu USA na temat zwiększenia
zadłużenia zagranicznego Polski w celu wydobycia tym kosztem z podatnika w Polsce
dodatkowo sumy ok. 40 miliardów rocznie, bez żadnych konsultacji społecznych i bez
uprzedniego poinformowania, o takich zamiarach i kontaktach zagranicznych, Sejmu
RP.
Wnoszę, jak 6 lat temu w Piśmie do płka mgra Ryszarda Filipowicza, Zastępcy
Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie; tu plik do wysłuchania:
https://gloria.tv/audio/1yhy2FapHdUr1Azfu4itTFZRZ, w zawiadomieniu z 15 czerwca
2011 r. do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie PDF:
https://de.scribd.com/document/57921865/ a także w innych pismach o ściganie
zbrojnych grup, które działają na bazie umowy założeniowej bandyckiego systemu
antypaństwowego; w nawiązaniu do informacji o działaniu w strukturach
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz Ministerstwa
Sprawiedliwości RP zorganizowanych band osobników żydowskiego pochodzenia,
zawartej w piśmie z 13 sierpnia 2010 r. ibid.

http://kulturzentrum.w.interiowo.pl/3.html
Do wiadomości: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera
Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V.
Sygn. akt: Po.Sl. 54/10
Frankfurt nad Menem, 10 września 2010 r.
Pan płk mgr Ryszard Filipowicz
Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie
UWAGA METODYCZNA do PK
2.11.2016:
Pismo PK z 2.11.2016 opatrzone zostało i złożone do akt: PK Ko2 91.2016. Tym
samym znakiem opatrzone zostało wcześniej przez PK Pismo wysłane wcześniej w
innej .:Sprawie kryminalnej, z udziałem Piotra Woźniaka, byłego ministra w rządzie
Jarosława Kaczyńskiego, z datą 5 września 2016 r. biorące podejrzanego stronniczo w
obronę przez Prokuratora Prokuratury Krajowej, który winien chyba sprawdzić numer
.:Sprawy Piotra Woźniaka w Prokuraturze Rejonowej, która otrzymała tymczasem od
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

Prokuratury Okręgowej w Warszawie tak samo brzmiące zawiadomienie drogą
służbową, a nie wyrzuciła do szuflady PK Ko2 91.2016, czy do kosza na śmieci w
pokoju służbowym prokuratora Sławomira Szeleszczyka, który ma prawo a owszem
do robienia błędów życiowych, gdyż sam papież Bergoglio także często myli się we
wielu sprawach dotyczących zasad wiary, dlatego dalszą część niniejszej pracy
poświęcimy tematowi: Małżeństwo i Rodzina, ażeby papież i cały Dom św. Marty
jasno wiedziały, co Polak i Katolik, myślimy o pedałach stronniczo uprzywilejowanych
z lesbijkami kosztem tradycyjnego przez tysiąclecia w kulturze europejskiej modelu
Rodziny: Ojciec, Matka, Dziecko - w niedawno dopiero powstałej Unii Europejskiej.

Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny
Tłumacząc poniżej na roboczo, ad hoc na język polski, dla potrzeb
dzisiejszego czytania w internecie na: gloria.tv/mysowa pierwszą część
referatu Prof. Manfreda Spiekera, wygłoszonego w br. na Forum
Katolików Niemieckich, przejdziemy do wskazania na pilny Apel
Przewodniczącego naszej organizacji, albowiem Bóg tak chciał, że Polak i
Katolik w Niemczech od 1982 r. przebywający na wymuszonej na nim,
przez bezbożnych z gruntu żydoubowców, politycznej emigracji czasu stanu
wojennego, jest po latach eo ipso Katolikiem Niemieckim, przejdziemy zatem do
podania linku z apelem opatrzonym datą 20.Oktober 2016 przez Wielce Szanownego
Rzecznika Forum Katolików Niemieckich, tytułem, imieniem i nazwiskiem: Prof. Dr.
Hubert Gindert, który uprasza naszych Biskupów o pilne zainteresowanie księży
parafialnych koniecznością udzielenia odpowiedzi Instytucjom Europejskim, m.in.
papieżowi Bergoglio i innym, pozostającym pod zgubnym wpływem
środowiskom homoseksualnych przez katolików świadomych i
odpowiedzialnych; tu w języku polskim petycja do podpisania, przede
wszystkim skierowana do zainteresowanych potrzebą biskupów w Polsce i
księży posiadających wszak dostęp do internetu i komputery w parafiach:
http://www.mumdadandkids.eu/pl .
Nie ekscytując zatem nikogo dintojrą, czy zadymianiem usłużnym przez
ludzi z IPN-u szafą Kiszczaka ujawnionych ostatnio afer rządowych, a to
ciecia z Tuskiem, a to z aptekarzem Macierewicza, czy śmigłowcami
uznanymi znowu przez kontrolę techniczną Waszczykowskiego za lepsze
od zanegowanych we wstępnej kwalifikacji kryminalnej Macierewicza i
Waszczykowskiego, sterowanego obecnie po linii i na pasie z tylnego
siodełka przez obywatela Greya, z desantu amerykańskiego, który to żyd
amerykański robi prawem cadyka za wiceministra RP, zajmując oficjalnie tym samym
miejsce pracy na tylnym siodełku resortowym wielu, wielu innym, młodym i cwanym
obywatelom United Israel, zamieszkałym od urodzenia na obszarze Polski; wracając
tylko do afer, które ściemniane w tzw. normalnym kraju bananowej Afryki, dawno by
zmusiły nie lepszą przecież wcale, od wymienionych tu zderzaków rządowych,
premier Szydło do ustąpienia Morawieckiemu chociażby, jeżeli tak mu spieszno,
bardzo chce zmierzyć się z odpowiedzialnością prawną za całość tego, co z ojca na
syna w genach i w aktach resortowych zapisane, których nikt nie czyści, a tylko
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

przemieszcza, jak się okazuje, z jednego miejsca w drugie, ażeby nie pokrywała sama
siebie patyną i nie robiła pośmiewiska z 25 mln. złotych dotacji unijnych, zapisanych
Krakowskim targiem na jej męża, który zasłynął z tego na całego, że robi za biednego,
kupuje dla siebie w Oświęcimiu, na pchlim targu, koszule marki sekondhand, jak
podała to wiarygodna gazeta superexpress, dla której pisałem swego czasu odpłatnie
korespondencje z pierwszej ręki jako korespondent na Zachodzie Europy, a ta
prowadząc na męża działalność w działce szkolnictwo wyższe pobrała w rodzinie na
takową... Palikoty, Miśkiewicze, Miśki, barachło tak samo nie napasione,
przepadziste, jak przepadło z kretesem szefów dwóch NIK-u, generał policji Papała
z generałem z GROM-u, z generalicją wojska (CASA - zamach stronniczo przemilczany
przez sejmową podkomisję Macierewicza, trupy ministra sportu, posłanki Blidy ze
Siemianowic Sl. graniczących na Zachodnim Brzegu Brynicy z Naszą Czeladzią, z której
Marek Mrozowski, brat Krzyśka, były burmistrz i kreator Szaleńca, kolegi
Niesiołowskiego, także miał wcześniej zarejestrowaną spółkę handlu węglem w
Toruniu przypadkiem, gdzie poniosło po Magdalence ojca Tadeusza Rydzyka, cudem
ocalałego po ucieczce z zakonu i wyklęciu żyda z Kościoła św., otaczającego się
ostatnio żydami w sposób yawny, dyplomatycznie strawny.

Aby jeno wezwał na antenie rozgłośni toruńskiej:
Du hast Pins gesammelt auf „POLEN“
sowa-magazyn.blog... popieram wniosek o powstanie unijnej regulacji, która
precyzuje pojęcie małżeństwa i rodziny jako: małżeństwo jest związkiem mężczyzny
i kobiety, a rodzina oparta jest właśnie na małżeństwie i/lub pokrewieństwie.
www.mumdadandkids... PODPISZ TUTAJ ONLINE!
2 Min. https://de.pinterest.com/pin/452752568774391454/

Stefan Kosiewski
POLEN
2m
I. Wstęp
Czy Minister Macierewicz odtajni dokumenty o UFO, jak hiszpańskie MON?
Czy kryptosyjonista Izaak Singer zmuszony będzie kiedyś ujawnić prawdę o
Niezidentyfikowanym przez tajne służby żydoskie Objekcie Obserwacji nad
Gruzją oblatywaną przez Lecha Kaczyńskiego? Czy haki i lojalki SB na obu
Kaczyńskich utrzymywać będą nadal władzę PATA PATAŁACHA nad Polską?
Du hast Pins gesammelt auf „Müll/ śmieci/ rubbish“
Hiszpański MON odtajnił dokumenty o UFO. Raport ma 1900 stron i zawiera
opisy spotkań z UFO, m.in. premiera Hiszpanii, Adolfa Suareza.
https://de.pinterest.com/pin/452752568774386602/
Müll/ śmieci/ rubbish de.pinterest.com
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

Von: CitizenGO

[mailto:petycje@citizengo.org]
Gesendet: Montag, 31. Oktober 2016 23:47
An: Stan David <sowa-frankfurt@live.de>
Betreff: Dziękujemy Państwu za podpisanie petycji!
Sz. P. Stan David
Serdecznie dziękuję za podpisanie petycji "Zmieńcie prawo, które zabija - jeszcze jedna
szansa. Petycja do Posłów i Senatorów" adresowanej do PiS.
Potrzebuję Państwa pomocy w zebraniu jak największej liczby podpisów. Wysyłajmy
informację o petycji do krewnych i znajomych! Aby udostępnić petycję na Facebooku,
wystarczy kliknąć:
http://www.citizengo.org/pl/lf/37668-zmiencie-prawo-ktore-zabija-jeszcze-jedna-szansapetycja-do-rzadzacych?m=5
I - co ważne - załączam wzór wiadomości e-mail, którą mogą Państwo przesłać dalej. Raz
jeszcze dziękuję! Wspólnie możemy pozytywnie wpływać na rzeczywistość.
Zbigniew
--------Wiadomość do przesłania Państwa znajomym:
Cześć, właśnie podpisałem/am petycję "Zmieńcie prawo, które zabija - jeszcze jedna szansa.
Petycja do Posłów i Senatorów" na CitizenGO.
Myślę, że to bardzo ważna sprawa i dlatego zachęcam Cię do do podpisu pod nią. Link:
http://www.citizengo.org/pl/lf/37668-zmiencie-prawo-ktore-zabija-jeszcze-jedna-szansapetycja-do-rzadzacych?tc=ty&tcid=28631265
Stan David

II. Rozwinięcie
Czy oficjalna blokada posła Jakubiaka na fejsbuku, to
kolejna, antypolska prowokacja ukrytego żydostwa, czy
jawna nominacja na wyraziciela woli ludu (vox populi
Polaków), na opróżnione miejsce po Bolku, Lepperze i
katolicko-narodowo-owocowym trockiście od-KORkowanym Singerze-Macierewiczu?
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

Który zachowuje się na marginesie, nawiasem mówiąc przez posła Rafała Grupińskiego, jako
takie żydostwo rewizjonistyczne, które w czasach Służby Bezpieczeństwa zostało
wpuszczone przez Kiszczaka bezprawnie do archiwum kontrwywiadu MO i akt SB a tam
wszedł już z Michnikiem, Holzerem i innymi w posiadanie haków na Kaczyńskiego, starego
Morawieckiego etc., czego nie ujawnia jeszcze, jak Cenckiewicz, który dzisiaj wyciąga teczki
na Kiszczaka z czasów, kiedy ten robił za wojskowego PRL w Londynie, pod rezydentem
wywiadu PRL, który robił oficjalnie za konsula o nazwisku Marceli Reich-Ranicki,
pogrzebanego niedawno w atmosferze świętości żydoskiej literatury w Niemczech, którą
wynosił obżydliwie w telewizji, gdzie miał na ZBYCIU gadane-zachwalane i we felietonach
napisane, które publikował sam sobie, jak papież encykliki, w liberalnej gazecie FAZ
wynosząc szambo shit/ die Schiße na piedestał pokupności nieprawdy i banału.

Rafał Grupiński: Macierewicz natychmiast powinien podać się do dymisji
11 dni temu - Antoni Macierewicz natychmiast powinien podać się do dymisji.
Czas najwyższy by przestał kompromitować polski rząd i Prawo i Sprawiedliwość. Część
polityków nawet tej partii nie zasłużyła...
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rafal-grupinski-macierewicznatychmiast-powinien-podac-sie-do-dymisji/rmd80n
Stanisław Ligoń z córką na stawikach pod Szopienicami,
fotografia z albumu rodzinnego, ostatnio w posiadaniu: Stan
David Ligoń, Stefan Kosiewski, do spółki dla cywili.
Du hast Pins
gesammelt
auf „Sitwa
żydowska w
Polsce“
młody żyd
Jonathan Daniels (ur. 1986) wystawia
świadectwo moralności chrześcijańskiej
staremu żydowi z Olkusza, ks. Rydzykowi
nie za półroczny pobyt w nieznanym
miejscu, po ucieczce Rydzyka z zakonu
Redemptorystów w Niemczech,
sowamagazyn.blogs... ale jako strategiczny
doradca sztabu rzecznika armii Izraela,
współpracownik wielu spółek
https://de.pinterest.com/pin/452752568774388925/
Von: Magdalena Korzekwa-Kaliszuk | CitizenGO [mailto:petycje@citizengo.org]
Gesendet: Montag, 31. Oktober 2016 17:20
An: sowa-frankfurt@freenet.de
Betreff: Szukamy osoby na stanowisko dyrektora fundraisingu w CitizenGO Polska
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

Sz.P. Donat Lusk,
Szanowni Państwo,
szukamy osoby na stanowisko "Fundraising Director" w CitizenGO Polska (zadania
zajmą co najmniej 8 h dziennie od poniedziałku do piątku). Szczegóły niżej:
https://www.smartrecruiters.com/CitizenGO/101069556-fundraising-directorpoland
Jeśli byliby Państwo zainteresowani, prosimy koniecznie o wysłanie (przez powyższą
stronę) aplikacji w postaci CV oraz krótkiej wiadomości w języku polskim lub
angielskim, dlaczego chcieliby Państwo pracować z nami. Jeśli znają Państwo inne
osoby, które mogłyby być zainteresowane współpracą z nami, będziemy również
ogromnie wdzięczni za przekazanie im tej wiadomości.
Pewnie każdy z nas doświadczył takiej sytuacji, gdy liczba zadań w pracy
(zawodowej lub domowej) do wykonania stawała się zbyt duża i trzeba by albo
ograniczyć robienie dobrych rzeczy, albo wzmocnić zespół lub zreorganizować oraz
zoptymalizować sposób pracy. Do takiego momentu doszliśmy też w CitizenGO w
Polsce. Jest nas coraz więcej (w Polsce 720 tys. osób dołączyło już do naszych
petycji. Niniejszą wiadomość wysyłamy jednak tylko do najbardziej aktywnych osób,
bo takiej też osoby szukamy), a to pociąga za sobą coraz większe potrzeby i coraz
więcej pracy. Jeśli chcemy zmieniać świat, to nie zrobimy tego w pojedynkę albo w
małym zespole.
Dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć stanowisko dla osoby, która będzie
odpowiedzialna za nasze polskie sprawy finansowe. Jako że jesteśmy fundacją, a
jedyną formą finansowania naszej działalności są darowizny składane przez
Państwa (za co jesteśmy zawsze ogromnie wdzięczni! Działamy dzięki Państwu, z
Państwem i dla Państwa), to poszukujemy dyrektora fundraisingu.
Podam raz jeszcze link do
oferty: https://www.smartrecruiters.com/CitizenGO/101069556-fundraisingdirector-poland
W razie pytań, prosimy o kontakt przez podany w stopce formularz. Z góry
dziękujemy za pomoc w znalezieniu najlepszego kandydata!
Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk z Zespołem CitizenGO
CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z
godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej
antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na
portalach Facebook lub Twitter.
Ta wiadomość jest adresowana na e-mail: sowa-frankfurt@freenet.de. Aby się z nami

skontaktować, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, lecz użyć formularza:
http://citizengo.org/pl/contacto

III. Zakończenie
Stefan Kosiewski
POLEN 1 dni
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

Najważniejsza przestrzeń życiowa: Małżeństwo i Rodzina.
Prof. Manfred SPIEKER. Forum Katolików Niemieckich 2016.,
przeł. ad hoc/ na poczekaniu: SK
Der wichtigste Lebensraum: Ehe und Familie | Forum Deutscher
Katholiken
forum-deutscher-katholiken.de
Każdy kraj ma życiowy interes "tego rodzaju prywatne formy życia
szczególnie wyróżniać, chronić i wspierać, które przynoszą efekty, które są niezbędne nie
tylko dla uczestniczących ale i dla pozostałych obszarów społecznych". Te formy życia, o
których mowa w 5. Sprawozdaniu rządu federalnego na temat rodziny (1994), to małżeństwo
i pochodząca z niego rodzina. Od stuleci małżeństwo i rodzina są w różnych systemach
politycznych, różnych kulturach i religiach moralnie i prawnie chronione, wspierane i
uprzywilejowane, ponieważ one nie tylko odpowiadają życzeniom zainteresowanych osób,
ale przynoszą korzyści całemu społeczeństwu. Ze socjologicznego punktu widzenia mają one,
jak mówi sprawozdanie rządowe, społeczną funkcję, z ekonomicznego punktu widzenia:
produkują one pozytywne, zewnętrzne efekty. Czym są funcje Małżeństwa i Rodziny dla
społeczeństwa?
I. Społeczne funkcje małżeństwa i rodziny.
Małżeństwo i rodzina dbają z jednej strony o fizyczną regenerację społeczeństwa, jego
biologiczną reprodukcję a zarazem o przyszłość, wytwarzanie następnych generacji zasobów
ludzkości. Małżeństwo i rodzina dbają z reguły o narodzenie dzieci nie dlatego, że rodzice
myślą o przyszłości społeczeństwa, lecz dlatego, że kochają się. Spłodzenie dziecka jest
ucieleśnieniem ich miłości. Małżeństwo i rodzina dlatego są, jak to już konstytucja Landu
Hesja dwa i pół roku wcześniej, przed Ustawą Zasadniczą RFN podkreśliła (Art. 4.) "Podstawą
życia społecznego" i stoją z tego względu "pod szczególną opieką prawa".
Małżeństwo nie jest ratyfikacją już istniejącego, lecz stanowi początek nowego związku
między mężczyzną i kobietą, którzy ofiarowują sobie bez zastrzeżeń seksualną wierność jak
również kochającą troskę i przyrzekają wsparcie w zdrowiu i w chorobie, na dobre i złe czasy,
dopóki śmierć ich nie rozłączy. Ono jednoczy mężczyznę i kobietę całościowo, nie tylko
cieleśnie, ale duchowo i duszą. Ważne jest to także w odwrotnej kolejności: małżeństwo
łączy mężczyznę i kobietę nie tylko duchowo i emocjonalnie, lecz ciałem. Akt płciowy jest z
tego względu nierozerwalnie cielesnym i duchowym aktem. Łączą się ze sobą nie tylko dwie
uzupełniające się nawzajem części ciała, ale dwie osoby. Mężczyzna i kobieta, wyrażone
biblijnie pojęciem "jedno ciało" (Księga Rodzaju 2, 24). Poznają się nawzajem. Akt płciowy
jest aktem wzajemnego dopełnienia przez oddanie bez zastrzeżeń. Takie całościowo
obejmując oddanie wymaga tego szczęścia i tej duchowości - i tego piękna przekazania sobie,
"na które czeka całe nasze jestestwo". Ono pozwala nam "odczuć nieco ze smaku boskości".
Małżeństwo jest dlatego obejmującym potwierdzeniem wzajemnym, wiernością na całe
życie, otwartością na przekazanie życia. Małżeństwo prze w kierunku stania się rodziną.
Pozyskanie względu w istotę małżeństwa, nie wymaga religijnej wiary. Małżeństwo jest
naturalnym związkiem mężczyzny i kobiety, które ani przez ustawodawcę, ani przez księdza
nie jest konstytuowany. Polityka i religia mogą ten związek tylko przyjąć do wiadomości i
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

zatwierdzić (w Urzędzie Stanu Cywilnego) względnie uświęcić (Nabożeństwem ślubnym w
Kościele).
Małżeństwo jest zasobem obu partnerów związku małżeńskiego. Jest ono, jak pisze papież
Franciszek w Amoris Laetitia, przy wskazaniu na Gaudium et Spes, katechizm i Humanae
Vitae, "na pierwszym miejscu wewnętrzną wspólnotą życia i miłości, które dobro samo dla
małżonków przedstawia a seksualność w życiu małżeńskim jest uporządkowana na
mężczyznę i kobietę". Ze względu na dzieci wywodzące się z seksualnego złączenia
małżeństwo wytwarza więzy przynależności, pochodzenia, pokrewieństwa i
odpowiedzialności. Mężczyźni żonaci profitują ze względu na stabilne życie rodzinne,
zamężne kobiety zyskują zaś bezpieczeństwo, ochronę i wzajemną odpowiedzialność przez
uznanie ojcostwa ich dzieci. W naukowo ekonomicznych badaniach nad szczęściem
odgrywają małżeństwo i rodzina w konsekwencji centralną rolę. Między siedmiu faktorami
szczęścia odgrywają rolę "najważniejszych". Kto szuka szczęścia, "znajduje je w rodzinie".
Małżeństwo i rodzina, jeżeli są nienaruszone, a są nienaruszone, kiedy ojciec i matka kochają
się, są zasobem nie do przecenienia. Małżeństwo nienaruszone, to nie takie, w którym nie
ma żadnych konfliktów, lecz konflikty mające w nim miejsce realizują się na niskim poziomie
zaangażowania, umożliwiającym zachowanie względu na to, że nie samostanowienie, ale
oddanie samego siebie jest kluczem do udanego życia, i działanie z tego względu.
Małżeństwo i rodzina pozwalają dzieciom dorastać i rozwijać się. One zaspokajają ich
potrzebę poznania własnej tożsamości biologicznej. One przekazują im wiedzę o stosunkach
społecznych i cnoty ważne dla rozwoju ich potencjału intelektualnego (das
Humanvermögen). Benedykt XVI. podkreślił ten wzgląd wskazując w wystąpieniu z 8 lutego
2010 r. na to, że to rodzina bazująca na małżeństwie mężczyzny i kobiety "jest największą
pomocą, której można udzielić dzieciom. One chcą być kochane przez ojca i matkę, którzy
nawzajem kochają się, oraz muszą z obojgiem rodziców mieszkać, dorastać i żyć, ponieważ
figura ojca uzupełnia się nawzajem z figurą matki przy wychowywaniu dzieci i przy
budowaniu przez nich swojej osobowości tudzież tożsamości". Franciszek uzupełnił to 11
listopada 2015 r. wskazaniem na niezbywalność rodzinnej wspólnoty stołu. Nie tylko
powinny dzieci mieszkać z rodzicami ale i wspólnie spożywać posiłki. Wspólnota stołowania
się jest "pewnym, sprawdzonym termometrem do badania temperatury stosunków
rodzinnych: jeżeli w rodzinie coś jest nie w porządku, albo istnieje niezaleczona rana,
natychmiast daje się to odczuć przy stole. Rodzina, która prawie nigdy nie spożywa wspólnie
posiłków, albo w której nie prowadzi się rozmów przy stole, lecz ogląda telewizję przy
jedzeniu, albo zabawia smartfonem" - prawie, że nie jest rodziną. "Jeżeli dzieci przy jedzeniu
wiszą nad klawiaturą, albo komórką, a nie słuchają, co się do nich mówi, to nie jest już dom
rodzinny, ale pensjonat".
Zasób ludzki (das Humanvermögen) jest całością obecności oraz społecznych kompetencji
ludzi podlegających nabywaniu i rozwijaniu umiejętności zawodowych. Istnienie tych
umiejętności dla rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury jest sprawą, której nie sposób
nie docenić. One są nabywane w rodzinie. W rodzinie ustawiane są stery moralnej i
emocjonalnej orientacji dorastającego człowieka, jego gotowości do uczenia się i osiągania
wyników, jego komunikatywności, umiejętności zawiązywania związków, jego niezawodności
i motywacji w pracy, zdolności do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, do
kompromisu i gotowości do założenia własnej rodziny, do przekazania życia oraz
odpowiedzialności za innych. W rodzinie rozstrzygane są wstępnie przyszłe sukcesy szkolne,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

zawodowe, wychowawcze, osiągnięcia w nauce, na rynku pracy i w życiu. "Od wyników
wychowawczych i społecznych, osiąganych przez rodziny w połączeniu z instytucjami
publicznymi, zależy nie tylko zdolność mocy, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki
narodowej, lecz także gotowość i zdolność dorastającej generacji do zaangażowania się w
politycznym, kulturalnym i społecznym życiu, do dawania z siebie i przejmowania
odpowiedzialności". Dzieci z rodzin nienaruszonych wykazują się, jak mówią badania
przeprowadzone przez uczonych w Stanach Zjednoczonych, znacząco mniejszym poziomem
wagarowania i przerywania nauki szkolnej, albo wyrażając się pozytywnie: wykazują znacznie
wyższy poziom nauczania oraz lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne jak też lepszy rozwój
osobowości w okresie dojrzewania, niż dzieci wychowywane tylko przez jednego z rodziców,
w rodzinach z ojczymami, czy macochami, jak mówimy po polsku; (po niem.: die Stiefeltern),
albo w gospodarstwach domowych partnerów jednej i tej samej płci.
Pytanie o znaczenie stosunków rodzinnych dla sukcesów szkolnych ucznia, poza pytaniem o
dochody w rodzinie, może należeć przynajmniej w Niemczech do niepoprawności
politycznej. Nie można jednak pominąć rozpoznania, że dzieci z rodzin nienaruszonych z
większym oddaniem, większymi nadziejami, pewnością siebie i większą samokontrolą
wchodzą w życie, a zatem z bogatszymi perspektywami zawodowymi.
W rodzinie uczy się dziecko tego, co znaczy kochać i być kochanym, co konkretnie znaczy:
być osobą. Jan Paweł II zakreśla w Familiaris Consortio łuk między dzieckiem, a
społeczeństwem. "Stosunki między członkami wspólnoty rodzinnej są prawem
nieodpłatnego daru nacechowane i wspierane tak, że we wszystkich i w każdym
indywidualnie godność ludzka jest respektowana i wspiera to, z czego przy serdecznej
przychylności i spotkaniu w rozmowie wyróść może bezinteresowna gotowość do służenia i
triumfującej solidarności... W ten sposób rodzina jest... początkowym miejscem i środkiem
humanizacji i personalizacji społeczeństwa; działa ona na jej właściwy, głęboki sposób przy
urządzaniu takiego świata , w którym umożliwia ona prawdziwie ludzkie życie, dzięki
ochronie cnót i wartości oraz ich upowszechnianiu". Papież Benedykt XVI. ujął prawo
niedpłatnego daru w swojej encyklice społecznej Caritas in Veritate (2009) przystającą do
toposu "homo oeconomicus" formułą "Człowie jest stworzony dla daru".
Nie tylko gospodarka i społeczeństwo, system świadczeń społecznych państwa profitują ze
świadczeń rodziny, lecz także demokratyczne państwo, które jest uzależnione od gotowych
do solidarności obywateli, nie bez kozery nalaży tu wskazać także na Kościoły, które do
przekazywania wiary wymagają współdziałania rodziców. Dlatego małżeństwo i rodzina są
nie tylko zasobem dla bezpośrednio zainteresowanych, a więc rodziców i dzieci, ale dobra
wspólnego w społeczeństwie, państwie i Kościele. Nauka o zachowaniu, psychologia
rozwojowa człowieka, pediatria a także badania mózgu w ostatnim czasie podkreślały w
minionych latach znaczenie pierwszej fazy życiowej i rodziny dla tworzenia tego, co
nazywamy tu zasobem ludzkim (das Humanvermögen"), zarówno pozytywnie ze wzglądu na
dojrzewanie osobowości jak i negatywnie ze względu na przerwanie tego dojrzewania w
następstwie braków zaistniałych we wczesnym okresie dziecięcym jak i braków
wykształcenia(...).
II. Społeczne skutki/ "Gesellschaftliche Folgen" rozbite rodziny/ "zerbrochene Familien" (...)
III. In der Gender-Falle (w pułapce gender) IV. Wege aus der Gender-Falle (drogi wyjścia z
pułapki gender) https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/L63z4XHEAJ9
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

...pierwej niechaj podpiszą
petycję, aby uświadomić
obywatelom w Brukseli, że jest nas
więcej, niż tylko 150 000,
popierających petycję o miejsce dla właściwego
modelu rodziny, wyjaśniającego europejskim żydokratom,
co to jest rodzina. Co powinni rozumieć pod tym pojęciem,
pojęciem tego, w czym zrodzili się, dojrzewali i z czego dóbr
korzystają, jak korzysta pani premier Szydło z zasobów
finansowych męża pracującego za dyr. towarzystwa oświatowego, które skorzystało z grantu
25-cio milionowego unijnego dla działki Szkolnictwo Wyższe nie prowadząc działalności w
tym zakresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem do usłyszenia Glück auf!
Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/WPrAUeXVeg8H1C14upK3ZeqK4
MAMA, TATA, I DZIECI
Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny
Razem brońmy małżeństwa i rodziny w Europie: Małżeństwo – trwały związek wiernych
sobie mężczyzny i kobiety, którego celem jest założenie rodziny Rodzina – ojciec, matka i ich
dzieci Relacja rodzinna – prawna relacja między dwoma małżonkami lub między rodzicem a
dzieckiem Tak, popieram wniosek o powstanie unijnej regulacji, która precyzuje pojęcie
małżeństwa i rodziny jako: małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a rodzina oparta
jest właśnie na małżeństwie i/lub pokrewieństwie. http://mamatataidzieci.pl/
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/11/czy-haki-i-lojalki-sb-na-obu.html
PDF:
MOWA GROBOWA PDO377 ZR ZECh Prof. Ernst NOLTE, gest. am 18. August 2016
FO120 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt I. Swieczka 2 z l. FO269
20160819 Magazyn Europejski SOWA
Największy myśliciel niemiecki, Prof. Ernst Nolte, historyk i filozof XX i XXI w.
zmarł dzisiaj, 18 sierpnia 2016 po krótkiej, aczkolwiek ciężkiej chorobie we
wieku 93 lat. ...Czy istotnie tylko j...
Pages: 22 Reads: 1,081 Uploaded by Stefan
Kosiewski on Aug 21, 2016

Radio:
https://gloria.tv/audio/uCDsoyUJw8hd4ZWwcDgpjFYBm
PDF: Dr. Morawiecki symbolicznie do Walesy Prolegomena
do Odzydzania po Mysli prof. Feliksa Konecznego Uwaga
284... by Stefan Kosiewski on Scribd
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. November 2016

sowamagazyn.blogspot.de/2016/09/zamach-facebooka-na-wolnosc-europy.html
Opublikowano 15 hours ago, autor: sowa

„...Jesteśmy świadomi, że
zaproszeniem Biskupa Tebartz
van-Elst wywołamy sprzeciw. To
nie powinno nas zastraszyć. Jako
Delegat Papieski ds. Nowej
Ewangelizacji jest Biskup Tebartz
van-Elst właściwym człowiekiem
dla przewidzianego tematu.
Mamy nadzieję, że Przyjaciele
Biskupa Tebartz van-Elst w
Diecezji Limburg dadzą dowód
swej solidarności udziałem w
Kongresie.

http://sowa.quicksnake.ro/PROKURATURA/ZDRADASTANU-Morawiecki-i-inni-PK-Ko2-91-2016-PDO402-FOvon-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-KhazaricaNajwazniejsza-przestrzen-zyciowa-Malzenstwo-iRodzina-ZECh-CANTO-DCCIL

https://de.scribd.com/skosiewski