You are on page 1of 7

1 | Page

St. Francis of Assisi and Sta. Quiteria Parish

Bigkis at Ugnayan ng mga Kabataang Lingkod ng Diyos


(BUKLOD)
MGA AWITIN SA PANAHON NG PAGDATING (ADVENT)
(Suggested Songs Only)
Mga Pambungad na Awit
PAMAGAT
Halina, Hesus, Halina

Balang Araw

Halina Hesus, Aming


Mananakop

Ang Panginoo'y Darating

Ang Panginoon ay
Darating
Masaya Nating
Ipaghanda ang
Pagdating

TITIK / MUSIKA
Javellana & Hontiveros
Borres & Francisco
Note: Pwedeng palitan
ng Darating nang
Manunubos, Luwalhatiin
ang Diyos
Danny Isidro & Nemy
Que

Lucio San Pedro

Lester Delgado
Lucio San Pedro

Halina, Hesus sa Aming


Piling

Teofilo Vinteres

Magalak sa Panginoon

P. Leo Nilo Mangussad

Halika Na, Emmanuel

Halina Mananakop

Veni, Veni Emmanuel,


Latin ika-siyam na siglo
Isinalin sa Filipino ni:
Rdo. Damaso A.
Panganiban, Jr.
Filipino version of O

AKLAWIT
Bayan Umawit
The Best of BukasPalad vol. 1

Himnal para sa Panahon


ng Adbiyento at Pasko
ng Pagsilang
Mga Awitin sa Misa Para
sa Adbiyento
Misa Delgado III
Sa Kanyang Pagdating
Himnal para sa Panahon
ng Adbiyento at Pasko
ng Pagsilang
Himnal para sa Panahon
ng Adbiyento at Pasko
ng Pagsilang
Mga Awitin sa Misa Para
sa Adbiyento

Himnal para sa Panahon


ng Adbiyento at Pasko
ng Pagsilang

2 | Page

O Come Divine Messiah

Every Valley

O Come, O Come
Emmanuel

Let Heaven Rejoice


(Advent verses 1 & 2)

Come Divine Messiah


Venez, Devin Messsie
Abbe Simon-Joseph
Pellegrin
Translated by Sr. Mary
of Saint Philip
Traditional French Carol,
16th Century
based on Isaiah 40:1, 3,
4, 9
Robert J. Dufford, SJ
Veni, Veni Emmanuel,
Latin 9th Century
A paraphrase of the
Latin 12th-13th Century
Great O Antiphon
Translated by John
Neale

Bayan Umawit

Robert J. Dufford, SJ

Mga Awit sa Pag-aalay


PAMAGAT

TITIK / MUSIKA

Alay Namin

P. Carlo Magno S.
Marcelo

Ang Tanging Alay

Lester Delgado

Unang Alay

Rey Magnaye
Note: Ngayoy
nananalig (umaawit),
dumudulog
(sumasamba), umaasa
(naghihintay) sa Yo.

Tinapay at Alak Naming


Hatid
Ang Tanging Alay Ko

Lester Delgado
Dhan Naguid

AKLAWIT
Mga Awitin sa Misa Para
sa Adbiyento
Himnal para sa Panahon
ng Adbiyento at Pasko
ng Pagsilang
Misa Delgado III
Sa Kanyang Pagdating
Inaalay Ko Album
Bayan Umawit
Misa Delgado II
Pag-aalay
Bayan Umawit

3 | Page

(priority stanza 3)
Mga Awit sa Pakikinabang
PAMAGAT

TITIK / MUSIKA

Panginoon, Hanggang
Kailan

Danny Isidro & Fruto


Ramirez

Panginoon, Halinat
Pumarito Ka

Lucio San Pedro

Panginoon, Masdan Mo

Danny Isidro & Nemy


Que

Sa Kanyang Pagdating

Lester Delgado

Emmanuel

P. Damaso A.
Panganiban

Aliw ng Israel
Mamuhay Tayo
Pananabik
The Face of God

Draw Us to Gods Heart

Isaias 40: 1-11


Eduardo Hontiveros, SJ
Lucio San Pedro
Rey Kagitla & Eduardo
Hontiveros
Manoling Francisco SJ &
Francisco Reyes
Sung by Bukas Palad
Manoling Francisco SJ &
Norman Agatep

AKLAWIT
Papuri sa Diyos
Bayan Umawit
Himnal para sa Panahon
ng Adbiyento at Pasko
ng Pagsilang
Papuri sa Diyos
Bayan Umawit
Misa Delgado III
Sa Kanyang Pagdating
Himnal para sa Panahon
ng Adbiyento at Pasko
ng Pagsilang
Himig Heswita 2
Archdiocese of Manila

Tinapay ng Buhay vol. 2


To Love and Serve
Bukas Palad Chants
Bayan Umawit

O Come, O Come
Emmanuel

O Come Divine Messiah

Veni, Veni Emmanuel,


Latin 9th Century
A paraphrase of the
Latin 12th-13th Century
Great O Antiphon
Translated by John
Neale
Traditional Advent Song
Venez, Devin Messsie
Abbe Simon-Joseph
Pellegrin

Bayan Umawit

Bayan Umawit

4 | Page

Translated by Sr. Mary


of Saint Philip
Traditional French Carol,
16th Century
Traditional Advent Song
Gentle Night
Music for Advent and
Christmas
Patience People

John Foley SJ

One Bread, One Body


A Retrospective vol. 2
Bayan Umawit

Like a Shepherd

Robert Dufford SJ

A Time Will Come for


Singing

Based on Isaiah 2 and


35
Dan Schutte

A King Shall Come

Traditional Advent Song


Russian Hymn

Gentle Night
Music for Advent and
Christmas
Bayan Umawit

Mga Awiting Pangwakas


PAMAGAT

Balang Araw

TITIK / MUSIKA
Borres & Francisco
Note: Pwedeng palitan
ng Darating nang
Manunubos, Luwalhatiin
ang Diyos

Panginoon, Hanggang
Kailan

Danny Isidro & Fruto


Ramirez

Nagpupuri sa Maykapal

Lucio San Pedro

Pasasalamat

Lester Delgado

AKLAWIT
The Best of BukasPalad vol. 1
Papuri sa Diyos
Bayan Umawit
Mga Awitin sa Misa Para
sa Adbiyento
Himnal para sa Panahon
ng Adbiyento at Pasko
ng Pagsilang
Misa Delgado III

5 | Page

The King of Glory


A King Shall Come

Let the King of Glory


Come

Williard Jabusch
Traditional
Traditional Advent Song
Russian Hymn
Refrain and verse 1
based on Psalm 24 and
the verses 2-4 on the
O Antiphons
John Michael Joncas

Sa Kanyang Pagdating
The Faith We Sing, No.
2091

NOTES:
Ang Adbiyento ay panahon ng paghihintay - apat na Linggo ng paghihintay
ng pagsilang ng Mesiyas. Hindi pa ito panahon ng Pasko. Galing sa salitang
Latin na "adventus" na ibig sabihin, "pagdating", ito ang hudyat ng bagong
taon sa kalendaryo ng ating Simbahan. Dumating na ang bagong taon ng
Simbahan, dumating na ang panibagong paghahanda sa muling pagsilang
ng Mesiyas, hindi sa sabsaban, kundi ang muling pagsilang sa ating mga
puso. Kaya kinakailangang linisin at dalisayin muli ang magiging tahanan ng
Sanggol na si Hesus. Kailangang malinis muli ang bagong sabsaban, ang
puso natin.

Important Ideas: Anticipation, waiting, preparedness, some degree of


eschatology
Instrumental solos are bawal kapag advent.
No Gloria

Sources:
Aklawit / Album
Bayan Umawit, 2015 Edition
Misa Delgado III: Sa Kanyang Pagdating, 2007
Mga Awitin Para sa Adbiyento
Web Sources

http://www.cccb.ca/site/Files/CBW_III_Music_suggestions_YrC.html
http://choirmassguide.blogspot.com/2013/11/suggested-songs-fordecember-1-2013.html
http://www.bukaspalad.com/board/showthread.php?t=9866
http://www.bukaspalad.com/board/archive/index.php?t-474.html
http://dclm-malolos0.tripod.com/misalsongsarchive.htm

6 | Page

http://www.magsimba.com/index.asp
http://saap_childrenschoir.webs.com/adventchristmassongs.htm
http://dioceseofparanaque.org/?p=151

Inihanda ni:
Josevee Sapphire Dagdag
Worship Head-BUKLOD
Binigyang Pansin ni:
Roylito Torres
Pangulo-BUKLOD

Alvin Mabunga
Worship Ministry

Inaprubahan ni:
Reb. Padre George Alfonso, MSC
Kura Paroko, St. Francis of Assisi and Sta. Quiteria Parish