You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 3 listopada 2016 | Nr 22 (223)

GazetaInformator.pl

REGION DOKD ID

Czas zadumy i nadziei

Uwaga kierowco!
Idzie zima

Pocztek listopada wie si z refleksj nad nieuchronnoci mierci


i wspomnieniami o bliskich, ktrzy ju odeszli, ale moe by take inspiracj
do wprowadzenia zmian we wasnym yciu.
Fot. Anna apka

KATARZYNA CZY

Odnawialne rda Energii w praktyce


W Raciborzu odbya si IV Midzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Innowacje technologiczne
i zrwnowaony rozwj w architekturze i budownictwie.
Czytaj wicej str. 6

RACIBRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

TOKSYCZNY POAR
Raz w roku cmentarze staj si miejscem spotkania nie tylko ze zmarymi poprzez modlitw czy wspomnienia, ale take z krewnymi i znajomymi, dla ktrych czsto brakuje nam
czasu. A wieczorny spacer cmentarnymi alejkami czsto jest okazj do powanej rozmowy z
samym sob.
kw, musimy sobie tylko o tym
przypomnie.
Co wane, witymi s nie
tylko wyniesieni na otarze
przez Koci, ale take ludzie
anonimowi dla ogu wierzcych.
W wiadomoci wielu ludzi
Wszystkich witych to wito Zmarych - smutny i raczej
ponury dzie. Jednak wspomnienie wszystkich wiernych
zmarych, przypadajce 2 listopada, ma by dniem modlitw za

tych, ktrzy jeszcze nie osignli


wiecznego szczcia.
Warto rwnie w tym czasie
uwiadomi sobie, e przy caej
swej trosce nikt z nas nie dooy
choby chwili do wieku swego
ycia. Zdanie to moe sta si
szans na przewartociowanie
swojego ycia tak, aby u kresu dni nie mie poczucia, e je
zmarnowalimy.
Odwiedzajc groby bliskich,
przypominamy sobie take o
tym, co nas z nimi czyo i pr-

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj rwnie
str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

bujemy znale troch czasu


na wspomnienia. Nikt nie jest
samotn wysp, a listopadowa aura jest dobr okazj do
ponownego przemylenia tego
stwierdzenia.
W tym wydaniu gazety przypominamy sylwetki osb cenionych przez lokaln spoeczno,
ktre zmary w biecym roku.
Chcemy w ten sposb odda im
cze, ale rwnie znale w ich
yciorysach inspiracj do wasnego rozwoju.

Niewyobraalna ilo toksyn zatrua powietrze w


wyniku poaru kilkuset
ton odpadw chemicznych w hali magazynowej
w Brzeziu.
Jeszcze w przeddzie poaru hali magazynowej w Raciborzu Brzeziu , w dniu 27
padziernika, nastpi transport duej partii ubra z tworzyw sztucznych. Na etykietach
mona byo przeczyta, i byy
to m.in. laminowany zielony
PET, PET laminated green secondary raw, material poliester
247 kg. Jak podaje starostwo
uytkowanie hali w Raciborzu-Brzeziu oraz skadowanie w
niej odpadw byo niezgodne z

Fot. Czytelnik

Potem ujrzaem wielki tum, ktrego nikt nie mg


policzy, z kadego narodu i
wszystkich pokole, ludw i jzykw, stojcy przed tronem i
przed Barankiem. Odziani s w
biae szaty, a w rku ich palmy.
I gosem dononym tak woaj:
Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadajcemu na tronie i Barankowi. Tak jak Apokalipsa kojarzy si wikszoci z nas z histori
co najmniej niepokojc, tak te
wito Wszystkich witych
uwaane jest za smutne i przepenione nostalgi.
A przecie 1 listopada powinien by dla wierzcych dniem
radosnym, penym nadziei i poczucia wsplnoty z tymi, ktrzy
odeszli wprawdzie z tego wiata,
ale yj ju w innej rzeczywistoci i chc nam pomaga w wdrwce do Nieba. Jeli osoby ju
za ycia uwaane za wite, potra trwale przemienia ludzi
wok siebie, to jak si maj
po przekroczeniu granicy ycia... Mamy wic na tamtym
wiecie potnych ordowni-

REGION EKOLOGIA

obowizujcymi przepisami
prawa. Przed przystpieniem
do uytkowania hali wymagane
byo uzyskanie przez rm zgody na zmian sposobu uytkowania obiektu budowlanego w
myl przepisw Prawa budowlanego. Takiej decyzji rma nie
uzyskaa.
J

2 Sylwetki

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ SYLWETKI

Wspomnienia Piotra Klimy o Jzefie Marcalu


W poowie sierpnia biecego roku zmar po dugiej i cikiej chorobie Jzef Marcal w wieku 71 lat,
byy wiceprzewodniczcy raciborskiej Rady Miejskiej.

Mieszkaniec
dzielnicy Ponia
Jzef Marcal urodzi si
w 1945 roku. W czasach dziecistwa i modoci mieszka w
nieistniejcym ju domu przy
ul. Fabrycznej (od strony podwrka za potem byy Zakady
Elektrod Wglowych). Rodzice
pochodzili z Raciborza. Ojciec
Maksymilian ju przed wojn
pracowa w tych zakadach, ktre nosiy nazw Siemens Plania Werke. W 1945 roku matk
Mart wraz z malutkimi dziemi ewakuowano do Austrii, na
miejscu pozosta ojciec, ktry
wraz z grup pracownikw zabezpiecza zakad przed rozkradzeniem i wywiezieniem. W rodzinie byo 5 dzieci, 4 chopcw
i 1 dziewczynka. Bya to bardzo
katolicka rodzina. Czsto chodzili do kocioa parafialnego
pw. w. Paschalisa, gdzie wszyscy przyjli sakramenty wite.
Jeden z braci wybra drog kapask i w wieku 17 lat wstpi do Zakonu Franciszkanw,
a msz prymicyjn odprawi na
Poni. Jzef Marcal ukoczy zawodwk i technikum budowlane w Raciborzu. Przez kilka lat
pracowa w zawodzie budowlaca, jednoczenie czynnie
uprawia sport.
Mionik sportu, zwaszcza
piki nonej
Najmocniej fascynowaa
go pika nona, interesowa si
siatkwk i pik rczn. Lubi te lekkoatletyk (w szkole
redniej uprawia rednie dystanse) i skoki narciarskie. Dyscyplinami tymi interesowa si
przez cae ycie, uczestniczc jako kibic w meczach i ogldajc
relacje telewizyjne na polskich i
zagranicznych programach, y-

wo dyskutujc w gronie rodziny


i znajomych.
Jzef Marcal w wieku 29 lat
oeni si z Krystyn Karnwka,
ktrej dom rodzinny ssiadowa z kocioem i klasztorem na
Poni. To kochajce si przez cae ycie przykadne maestwo
zaowocowao trzema crkami:
Gabrysi, Urszul i Monik.
Wsplnie doczekali si czwrki
wnuczt, ktre z piknymi rezultatami pomagali wychowa.
By kochajcym i ukochanym
mem, ojcem, teciem i dziadkiem.
Pracowa przez pewien czas
w ZEW-ie, pniej w biurze
projektowym. Nastpnie obj
mae gospodarstwo rolne po teciach. Uprawia pole, prowadzi hodowl do czasu wielkiej
powodzi, kiedy to woda zalaa dom, pomieszczenia gospodarcze i zakad produkcyjny do
wysokoci 2 m. Po niej zaj si
handlem hurtowym akcesoriw
sanitarnych i wsplnie ze szwagrem uruchomi zakad produkcji wind oraz podnonikw. Na
pocztku lat 90-tych by wspzaoycielem i pierwszym prezesem Klubu Wicher Ponia.
Klubowi powici duo si i
energii. W dorosym yciu nadal
lubi gra w nog i biega. Norm byy marszobiegi i wyprawy
rowerowe z domu do Obory.
arliwy katolik
By czonkiem chru parafialnego w. Cecylii. W chrze tym piewaa jego ona i
wszystkie crki. Chr by jego
pasj. piewa w nim od 16 roku ycia do jego koca. Przyjani si z dyrygentem Piotrem Joszko, a po jego mierci
pomaga nowemu dyrygentowi
w organizacji prb i wystpw.
Przez dugi czas a do mierci by filarem codziennej mszy
witej porannej (piewa psal-

my i pieni) i raca. Prze cae


ycie silnie zwizany z kocioem franciszkaskim na Poni.
Najpierw jako ministrant, a w
wieku dojrzaym gorliwy i arliwy katolik. Jego brat o. dr Kapistran by czstym gociem w ich
domu, starajc si by z rodzin
podczas wszystkich wanych
okazji. Z tej racji oraz bliskoci
klasztoru zaprasza rwnie ojcw i braci zakonnych do swojego domu, do ktrego chtnie
przybywali zarwno miejscowi
zakonnicy jak i inni odwiedzajcy ich klasztor. Poza rodzonym bratem franciszkaninem,
.p. Jzef pielgnowa przyja
ze swoim kuzynem, rwnie
franciszkaninem pracujcym w
Pradze, z ktrym mia wietny
kontakt.
Spoecznik
Z natury by te spoecznikiem, ktremu bliskie byy
sprawy i problemy Raciborza
oraz jego mieszkacw, a szczeglnie dzielnicy Ponia. Cieszy
si wielkim szacunkiem, uznaniem i sympati. Zna wietnie
jzyk niemiecki. Dugie lata by
take czonkiem mniejszoci
niemieckiej. Mieszkacy wybrali go radnym na I kadencj w
nowym ustroju, a nastpnie na
kolejne dwie. W trakcie dwch
peni funkcj wiceprzewodniczcego Rady Miasta.
Pasjonat ogrodnictwa
By pasjonatem ogrodnictwa. Uprawia wraz z rodzin
ogrd i sad. Cieszy si, e ma
dla swoich bliskich stale wiee
warzywa i owoce. Chtnie zreszt rozdawa je znajomym. Lubi
spdza czas w gronie licznej rodziny i znajomych, czsto przy
ognisku czy grillu. Wesoe rozmowy byy przeplatane wsplnym piewaniem piosenek z jego bogatego repertuaru.

Kocha ycie
Nigdy nie uywa niecenzuralnych sw, nigdy nie
przeklina. W pewnych sytuacjach mia takie swoje powiedzenia kule mole czy
kurde balans. Mia w sobie ogromne pokady dobroci. By czowiekiem niezwykle
cierpliwym, wyrozumiaym i
yczliwym. By otoczony szacunkiem i mioci. Nie mia
wrogw ani nieprzyjaci. By
niezwykle uczciwy i etyczny.
Kocha ycie. Kiedy przyszy
przed kilkunastoma laty choroby, nigdy si nie zaama.

WSPOMNIENIE
Piotr Klima
kuzyn ze strony ojca
Pamitam Jzka ju od
najmodszych lat. Nasi rodzice jako rodzina odwiedzali si
wzajemnie. Doskonale mam
w pamici ich mieszkanie na
Poni przy ul. Fabrycznej i otoczenie tego domu. Jako kuzyn
Jzka miaem wiele okazji,
aby bywa w jego nowym domu, przy ul. Sudeckiej. Zreszt

wraz z rodzinami odwiedzalimy si do czsto. Jestem


dumny, e mogem mie takiego wspaniaego kuzyna.
Pozostawi on i crki z rodzinami. W tym gronie bdziemy Go zawsze dobrze,
yczliwie i z wielk wdzicznoci wspomina oraz modli si za Jego Dusz i prosi Boga o spotkanie z Nim w
Krlestwie Niebieskim.
Fot. arch. prywatne rodziny Marcal

wspomnienia
zebraa k. stanik

Dzielnie znosi bl i cierpienie. Przeszed wiele z powodu


utraty zdrowia. Zawsze umacniaa go wiara. To dawao mu
si na nieraz nieludzkie mierzenie si z chorobami. Przey 71 lat. Zawsze szczerze mu
yczono bardzo dugiego ycia. Z pewnoci na nie zasuy. Wida wyroki Boskie powoay go do Nieba szybciej,
ni chcieliby ci, ktrzy go kochali, tyle od niego otrzymali.
Dla wielu na zawsze pozostanie wzorem czowieka, ma,
ojca, dziadka. Jego sia i charakter ducha bd umacnia
jego najbliszych i tych, ktrym dane byo si z nim zetkn, choby na krtki czas
tej ziemskiej wdrwki.

Jzef Marcal w wieku 29 lat oeni si z Krystyn Karnwka, ktrej dom rodzinny ssiadowa z kocioem i klasztorem na Poni. To kochajce si przez cae ycie przykadne
maestwo zaowocowao trzema crkami: Gabrysi,
Urszul i Monik. Wsplnie doczekali si czwrki wnuczt,
ktre z piknymi rezultatami pomagali wychowa. By kochajcym i ukochanym mem, ojcem, teciem i dziadkiem.

RACIBRZ SYLWETKI

Ginter Kolasa. Kiedy praca wynika z pasji...


katarzyna czy

Ginter Kolasa pochodzi z


Tarnowskich Gr. Jego ojciec
by lusarzem, ale mody Ginter nie chcia ksztaci si w
tym kierunku i wybra stolar-

stwo. Najpierw uczy si i pracowa w rodzinnym miecie, a


pniej przeprowadzi si do
Raciborza, gdzie podj prac
w zakadzie Eryka Tatarczyka.
Po roku wraz z przyjacielem zaoy wasn firm stolarsk, a

Fot. meblekolasa.pl

Przez 50 lat Ginter Kolasa pomg setkom ludzi realizowa marzenia o idealnie umeblowanym domu.
po kolejnych omiu, w 1965 r.
rozpocz zupenie samodzieln dziaalno. W pracy pomagaa mu ona, a pniej syn.
Po pewnym czasie w rodzinn
dziaalno wczya si synowa
Gintera Kolasy.

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Stolarstwo i gobie to dwie pasje, ktre nadaway smak yciu Gintera Kolasy. Kiedy brakowao ju si na wyton prac w firmie, hodowla ptakw nie pozwalaa mu na bezczynno (na zdj. Ginter Kolasa z zaog).
Podczas wielkiej powodzi w
1997 r. przedsibiorstwo zostao zalane. Waciciele jednak nie
tylko si nie poddali, ale wykorzystali to trudne dowiadczenie do odnowienia sprztu i
przyspieszenia rozwoju firmy.

Ginter Kolasa spdza w


pracy wiele godzin, bo stolarka
bya jego prawdziw pasj. Lubi obserwowa kady etap procesu produkcji mebli, interesowa si nowoczesnym sprztem
i aowa, e nie ma ju tylu si

co dawniej. Oprcz drewna fascynoway go rwnie gobie.


Ich hodowla stanowia dla niego odskoczni od pracy i jak
sam mwi, dziki nim mia co
robi. Ginter Kolasa zmar 24
wrzenia biecego roku.

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 3

3 listopada 2016, nr 22 (223)

RACIBRZ SYLWETKI

Grzegorz Pieronkiewicz (1975-2016)

WSPOMNIENIE

pawe strzelczyk

Jest rok 1997. Trwaj Mistrzostwa Polski w zapasach.


W finale najwyszej kategorii wagowej na macie staj
naprzeciwko siebie Andrzej
Wroski i Grzegorz Pieronkiewicz. Obydwaj chopy na
schwa, obdarzone znakomitymi warunkami fizycznymi, z
jedn rnic: ten pierwszy to
utytuowany multimedalista
Mistrzostw Europy i wiata,
dwukrotny mistrz olimpijski.
Drugi to 22-latek, dotychczas
z sukcesami gwnie w kategoriach modzieowych. Faworyt
moe by tylko jeden. Wroski chce potwierdzi dominacj (rok wczeniej zdoby swoje drugie olimpijskie zoto).
Mimo to pojedynek jest niezwykle ciekawy, wyrwnany
i zacity, mistrz wygrywa 1:0
dopiero po dogrywce. Grzegorz Pieronkiewicz, zawodnik
Unii Racibrz, zdobywa srebrny medal Mistrzostw Polski
Seniorw. Sukces ten w swojej
karierze powtarza jeszcze dwa
razy. W sumie w swoim dorobku sportowym wywalczy
trzy tytuy wicemistrza Polski
seniorw i trzy tytuy midzynarodowego wicemistrza Polski seniorw, 15-krotnie zdobywa mistrzostwo Polski w

kategoriach modzieowych,
2-krotnie zaj czwarte miejsce Mistrzostw wiata Juniorw oraz raz czwarte miejsce
Mistrzostw Europy Juniorw.
Grzegorz Pieronkiewicz
urodzi si 8 kwietnia 1975 roku w Katowicach. W tamtejszym GKS rozpoczyna karier
zapanika w stylu klasycznym.
W 1992 przenis si do Raciborza, gdzie wystpy w Unii
Racibrz czy z nauk w tutejszym Mechaniku. Walczy
w najciszych kategoriach
wagowych do 100, +100 i
130 kg. Z zapasami zwiza
swoje dalsze ycie rwnie po
zaprzestaniu czynnego uprawiania sportu. W latach 20042008 by czonkiem Zarzdu
Polskiego Zwizku Zapasw,
gdzie peni funkcj Przewodniczcego Komisji I Ligi Druynowej. W 2004 roku zosta Wiceprezesem lskiego
Zwizku Zapaniczego, a od
2008 roku peni funkcj wiceprezesa Polskiego Zwizku Zapasw. Ukoronowaniem zaangaowania w rozwj polskich
zapasw jako dziaacz byo objcie w 2012 roku funkcji prezesa PZZ. Wybory odbyy si w
listopadzie podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatw PZZ. p.
Grzegorz Pieronkiewicz okaza

si najlepszy z 5 kandydatw.
Otrzyma 62 gosy, podczas
gdy gwny kontrkandydat
Andrzej Supron 31. Funkcj
t peni a do swej przedwczesnej mierci.
Od 2002 roku sta te na
czele MKZ Unia Racibrz. Jako prezes da pozna si jako
znakomity organizator. Skupi
wok siebie grup dziaaczy i
sponsorw, sprawnie organizujc prac klubu. Na efekty
nie trzeba dugo czeka. Jego
modzi podopieczni osigaj liczce si wyniki sportowe
w Polsce i Europie, np. Rafa
Pyka III MEJ 2005, Wojciech Zieziulewicz II MEKad. 2006, Kamil Boski
III MEJ 2008, Dawid Ersetic
i Mateusz Wolny III MEJ
2010.
Jeszcze w trakcie Igrzysk
Olimpijskich cieszy si z brzowego medalu Moniki Michalik. I cho pod jego przewodnictwem niesamowicie
rozwiny si polskie zapasy
w stylu wolnym, modzieowe czy kobiece, dostrzega, co
wymaga poprawy. Martwi go
szczeglnie regres seniorw w
stylu klasycznym, ktrzy po
raz pierwszy od wielu lat nie
wywalczyli adnej kwalifikacji
olimpijskiej do Rio. Po igrzyskach mia zamiar pooy

Fot. archiwum raciborz.com.pl

18 padziernika niespodziewanie zmar Grzegorz Pieronkiewicz. Jako sportowiec, a nastpnie dziaacz,


zapisa pikn kart w historii polskich i raciborskich zapasw. Odszed przedwczenie. Mia zaledwie 41 lat.

Grzegorz Pieronkiewicz jako prezes Polskiego Zwizku


Zapasw da si pozna jako znakomity organizator. Do
obowizkw podchodzi w sposb niezwykle sumienny. Wizytowa kluby, mocno interesowa si szkoleniem modych
pokoleniem adeptw zapasw.
szczeglny nacisk na szkolenie klasykw wanie. Teraz
jest potrzeba, by w odbudow
zapasw w stylu klasycznym
w Polsce zaangaowao si
cae rodowisko. Potrzebuje-

my tych naszych wielkich zawodnikw, ale w pracy szkoleniowej, na pewno czekaj nas
due zmiany. Wierz w to, e
za cztery lata na igrzyskach w
Tokio nasi klasycy bd zdo-

Grzegorz Brudziski
szef PZZ
Ryszard Wolny
Pogrzeb p. Grzegorza Pieronkiewicza odby si w sobot 22 padziernika. W Bazylice oo. Franciszkanw w
Katowicach Panewnikach
odprawiono naboestwo aobne. Zmarego egnali rodzina, przyjaciele, znajomi.
Hod odda mu cay zapaniczy
wiat, z najwikszym rywalem
z zapaniczych mat Andrzejem
Wroskim, przyjacielem z raciborskiej Unii Ryszardem Wolnym i brzow medalistk z
Rio Monik na czele. Nie ma
sw, by opisa cierpienie. Bye dla nas bratem, eglarzem,
sterem i okrtem mwi
Grzegorz Brudziski, szef PZZ.
Pamitam jak pierwszy raz
pojawi si na treningu na Unii
Racibrz. Niemiay i grzeczny.
Odszede cicho, bez sw poegnania. Dbae o wszystkich
tylko nie o siebie. Nie mwimy
egnaj, tylko do zobaczenia.
Na pewno jeszcze wystpimy
wsplnie na zawodach wspomina Ryszard Wolny. Grzegorza Pieronkiewicza pochowano
na cmentarzu przy ul. Pisudskiego w Rudzie lskiej.
bywa medale zapowiada
w mediach jeszcze na krtko
przed tegoroczn olimpiad.
Nie zdy. Zmar niespodziewanie 18 padziernika 2016
roku. Mia zaledwie 41 lat.

RACIBRZ SYLWETKI

Halina Krl. Kochaa prac z dziemi...


Dyrektorka Przedszkola nr 14 w latach 2006-2015 odesza na pocztku grudnia ubiegego roku, majc 60 lat.
krystyna stanik

niezwykle ciepo. Bya pogodn, pracowit i pen pomysw


osob. W pracy i w kontaktach
codziennych emanowaa z niej
yczliwo oraz dobro. Cae ycie powicia dzieciom. Rodzice oddawali swoje pociechy w
jej rce, wiedzc, e jest dla ich
dzieci najlepszym moliwym
opiekunem.
Fot. archiwum Przedszkola nr 14

p. Halina Krl zmara 3


grudnia po dugiej i cikiej
chorobie. Bya nauczycielem
wychowania przedszkolnego.
W latach 1975-1983 pracowaa
w Przedszkolu nr 13 w Raciborzu. Od 1983 do 1985 roku bya wicedyrektorem Przedszkola nr 4 w Raciborzu. W latach

1985-2001 piastowaa stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7


na ul. Przejazdowej. W latach
2001-2006 bya nauczycielem
w Przedszkolu nr 24. Od 2006
roku bya dyrektork w Przedszkolu nr 14. Przesza na emerytur w padzierniku 2015 roku, na krtko przed mierci.
Ci, ktrzy mieli przyjemno z
ni pracowa, wspominaj j

WSPOMNIENIE
Ewa Tybler
obecna dyrektorka Przedszkola nr 14 w Raciborzu
Pani Halina Krl bya dyrektorem Przedszkola nr 14 w
Raciborzu od roku 2006 i penia t funkcj niemal przez
dwie kadencje. Swojej pracy
oddawaa si caym sercem
i wielkim zaangaowaniem.
Ogromn satysfakcj sprawiaa jej praca z dziemi. Gdy
tylko bya ku temu okazja,
chtnie spdzaa czas w grupach ze swoimi wychowankami, piewajc, bawic si z
nimi czy wychodzc na spacery. Uczestniczya rwnie we
wszystkich uroczystociach i
wydarzeniach przedszkolnych.
Jako dyrektor i przeoona bya osob dobrze zorganizowan, pomysow i kreatywn. W
okresie zarzdzania placwk
przez Pani Halin zostaa

ona kompleksowo wyremontowana i zmodernizowana, ca


nadao jej nowoczesny charakter. Remont przedszkola przyczyni si do podniesienia jakoci wiadczonych usug oraz
wpyn znaczco na wszechstronny rozwj dzieci uczszczajcych do placwki poprzez
wyposaenie sal przedszkolnych w nowe sprzty, mebelki oraz pomoce dydaktyczne.
Pani dyrektor dbaa rwnie
o bogat ofert zaj dodatkowych dla dzieci i rodzicw.
Obok takich zaj dla dzieci
jak rytmika, gimnastyka korekcyjna czy jzyk angielski,
powoaa do ycia midzy innymi: Artystyczne soboty
podczas ktrych dzieci wraz
z nauczycielami, mogy rozwija swoje zainteresowania
oraz zdolnoci; Klub mam
14, gdzie z kolei mogy reali-

zowa si mamy naszych kochanych pociech, uprawiajc


pod okiem instruktora aerobik; Taczce brzdce te
zajcia organizowane byy na
terenie przedszkola, gdzie najstarsze grupy dzieci uczyy si
od pana Mirka instruktora
taca towarzyskiego, podstawowych krokw tanecznych.
Pani Halina bya wulkanem
energii i dobrego humoru, ktry nigdy nie przestawa zaskakiwa nowymi pomysami.
Wspominajc Pani Halin, jej wsppracownicy
wyraaj si o niej ciepo i z
ogromn serdecznoci. W ich
oczach bya nie tylko dobrym
dyrektorem i pracodawc, ale
przede wszystkim, wspaniaym czowiekiem i dobr koleank, ktra zawsze wysuchaa i umiaa pocieszy dobrym
sowem.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Na paszczynie midzynarodowej Halina Krl podja wspprac w ramach projektu


unijnego ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne Rkodzieo w tradycji. W projekcie bray
udzia trzy przedszkola, polskie, sowackie oraz czeskie - koordynatorem projektu byo
przedszkole czeskie Matesk kola kesansk w Opawie. Niestety cika choroba nie
pozwolia jej osobicie kontynuowa podjtej wsppracy. Projekt zakoczy si w sierpniu
2016r. pod okiem nowej dyrektorki.

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

4 Sport

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ SPORT

IV liga: Kolejne zwycistwo Unii Racibrz


Fot. Katarzyna Przypado

Pikarze Unii Racibrz odnieli trzeci wygran z rzdu. Tym razem okazali si lepsi od wyej notowanego
LKS-u Czaniec.

Dla Sebastiana Kapinosa


byo to sme traenie w
sezonie.

Zobacz ca fotorelacj

minucie za spraw trafienia


Tomasza Kalety. Kocwka
zapowiadaa si wic nerwowo, jednak podopieczni Tomasza Owczarka odpowiedzieli byskawicznie.
Gola na 2:1 w 88. minucie
zdoby Sebastian Kapinos
i Unici mogli si cieszy z
trzeciego zwycistwa z rzdu. Dziki tej wygranej raciborska druyna awansowaa
na dziewite miejsce.
Bramki: 1:0 Bartosz Remie 22, 1:1 Tomasz Kaleta 86, 2:1 Sebastian Kapi-

nos 88
KS Unia Racibrz: Marek Adamiec Jacek Broniewicz, Ji Barcal, Pawe
Woniakowski (36. ukasz
Ploch), Dominik Czerepak,
Jarosaw Plewa, Micha
Adamczyk (67. Marek Prusicki), Szymon Ignacek, Mateusz Grzesik (80. Andrzej
Durda), Bartosz Remie,
Sebastian Kapinos; Trener:
Tomasz Owczarek.
KS Unia Racibrz LKS
Czaniec 2:1 (1:0)

Biuro Kredytowe
Unici po raz kolejny okazali si lepsi od wyej notowanej druyny.
KATARZYNA PRZYPADO

Po wygranej Unii Racibrz 5:1 nad znajdujcym


si na szstym miejscu w
tabeli Gwarkiem Ornontowice, w sobot, 22 padziernika, na stadionie przy
Zamkowej podejmowaa kolejn mocn druyn tym
razem przeciwnikiem zajmujcych 11. lokat raciborskich pikarzy by czwarty
LKS Czaniec. W 22. minu-

cie prowadzenie dla gospodarzy zdoby Bartosz Re-

Oferty wielu bankw

mie. Przyjezdnym udao


si wyrwna dopiero w 86.

Kredyty dla zaduonych, rwnie z BIK

Chwilwki

R E K L A M A

BIURO RACHUNKOWE
Prowadzenie Ksiki Przychodw i Rozchodw

Dokumentacja kadrowo - pacowa

Ryczat, karta podatkowa

Dokumentacja BHP w rmie

kredyty- tel. 881-681-115


Racibrz ul. Ogodowa 13a

biuro rachunkowe - tel. 508-188-418


email: szkoleniaraciborz@gmail.com

O G O S Z E N I E

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 22/2016

GazetaInformator.pl 3 listopada 2016 nr 22 (223)

REGION EKOLOGIA

Konferencja powicona Odnawialnym rdom Energii


dominika rudzka

W dniach 20-21 padziernika Miasto Racibrz, Raciborska


Izba Gospodarcza, Pastwowa
Wysza Szkoa Zawodowa w
Raciborzu Instytut Architektury oraz Vysok kola bsk
w Ostravie, zorganizoway IV
Midzynarodow Konferencj
pn. Innowacje Technologiczne i Zrwnowaony Rozwj w
Architekturze i Budownictwie.
Tegoroczna edycja wydarzenia zostaa zorganizowana
wsplnie z PWSZ, dziki czemu
poszerzono dyskusj o zagadnienia naukowe. Dwudniowa
konferencja podzielona zostaa
na pi blokw tematycznych.
Prelegenci z Polski i Czech, ale
rwnie z Woch, Turcji, Portugalii oraz Australii prezentowali referaty dotyczce: energooszczdnoci i odnawialnych
rde energii w budownictwie; nowych systemw konstrukcyjnych i instalacyjnych
jako inspiracji dla wspczesnej
architektury: innowacji tech-

nicznych i materiaowych we
wspczesnym budownictwie
oraz stymulatorw i barier rozwoju rwnowanego terenw
zurbanizowanych. Ostatni blok
tematyczny dotyczy odnawialnych rde energii w praktyce
oraz pozyskiwania funduszy
na wdroenie innowacyjnych
technologii w budownictwie.
Dlaczego tego typu konferencja o charakterze midzynarodowym odbywa si w Raciborzu? Mirosaw Lenk podkreli,
e Racibrz przywizuje uwag
do odnawialnych rde energii. Miasto stawia na ograniczenia niskiej emisji oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej.
Celem konferencji jest poszerzenie stanu wiedzy i wymiana

Prelegenci z Polski i
Czech, ale rwnie
z Woch, Turcji,
Portugalii oraz Australii prezentowali
referaty.

dowiadcze w zakresie teorii,


eksperymentw i wdroe innowacyjnych technologii w budownictwie.
W wydarzeniu wzili udzia
architekci i urbanici, inynierowie, konstruktorzy, konserwatorzy zabytkw, oferenci i
producenci technologii OZE a
take inwestorzy. Honorowy
patronat nad konferencj obj
Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., a jej moderatorem by Prezes Instytutu - mgr
in. Grzegorz Winiewski, ktry przedstawi m.in. polityk
klimatyczno-energetyczn UE
i OZE do 2030 r.
Wedug Mirosawa Lenka
organizacja midzynarodowej
konferencji dotyczcej odnawialnych rde energii jest powodem do dumy i satysfakcji.
Konferencja to obszar dyskusji naukowcw, przedstawicieli rodowisk naukowych, ale
rwnie wodarzy gmin. Dyskutujemy na temat innowacji
sprzyjajcych rodowisku
podkrela.

ieratmymedialny:
Wsprona
Pat
dobre tematy!

Fot. Justyna Koniszewska

Solartermia, fotowoltaika, energetyka wiatrowa, pompy ciepa czy geotermia?


Midzynarodowe towarzystwo przedstawicieli nauki, samorzdu i biznesu dyskutowao
na temat Odnawialnych rde Energii w raciborskim Paacyku Myliwskim Rafako.

Konferencja OZE bya jednym z dziaa projektu Edukacja i promocja OZE na pograniczu
polsko-czeskim, o dofinansowanie ktrego ubiega si Miasto w Partnerstwie z ostrawsk
uczelni i Pastwow Wysz Szko w Raciborzu. Konferencji naukowo-technicznej
towarzyszyy Midzynarodowy Konkurs i Warsztaty dla Studentw pn.Wizje i szanse dla
innowacyjnych technologii w architekturze wspczesnego miasta.

REGION MOTORYZACJA

Produkcja Toyoty w Polsce


Toyota Motor Europe ogosia dzi, e w 2018 roku rozpocznie produkcj nowoczesnych przekadni do napdw
hybrydowych w Toyota Motor
Manufacturing Poland (TMMP)
w Wabrzychu, a take dwch
silnikw benzynowych 1,5 l
w 2017 roku oraz 2,0 l w 2019
roku w fabryce Toyota Motor Industries Poland (TMIP)
w Jelczu-Laskowicach. Nakady inwestycyjne obu projektw
wynios okoo 650 milionw
zotych, co zwikszy dotychczasowe zaangaowanie Toyoty w
inwestycje produkcyjne w Polsce do ponad 4 miliardw zotych.
Cieszymy si, e moemy
wprowadzi produkcj dodatkowych silnikw benzynowych
oraz napdw hybrydowych
do serca Europy czyli Polski,
gdzie nasze fabryki i ich pracownicy osigaj doskonae wyniki
w zakresie jakoci i konkurencyjnoci powiedzia Johan
van Zyl, Prezes i CEO Toyota
Motor Europe. Toyota zawsze dy do zwikszania wykorzystania zasobw lokalnych
fabryk, dopasowujc si do trendw w danym regionie i majc
na uwadze ich stabilny rozwj.
Przekadnie do napdw
hybrydowych w Toyota
Motor Manufacturing Poland [TMMP]

Przekadnia
hybrydowa jest kluczowym elementem technologii hybrydowej
Toyoty, ktra koordynuje
wspdziaanie napdu elektrycznego i silnika spalinowego. Przekadnia z Wabrzycha
bdzie wsppracowaa z silnikiem o pojemnoci 1,8 l w
zespole napdowym montowanym we wszystkich sprzedawanych w Europie hybrydowych modelach Toyota
Auris i Toyota Auris Touring
Sports. Znajdzie te zastosowanie w Toyocie C-HR,
nowym crossoverze, ktrego produkcja ruszy z kocem biecego roku. Obecnie
ukady hybrydowe dla modelu Auris powstaj w zakadzie
Toyota Motor Corporation w
Japonii, skd s importowane
do Europy. Dodatkowo, w fabryce w Wabrzychu od 2018
roku realizowane bd funkcje badawcze, ktre poprzez
testowanie materiaw bd
wspomaga proces lokalizacji
czci do produkcji przekadni
hybrydowych.
Hybryda jest kluczowym
wyrnikiem Toyoty w Europie. W kolejnych latach
spodziewamy si wzrostu
sprzeday samochodw wyposaonych w napd hybrydowy z obecnych 31% cakowitej sprzeday do 50% w
roku 2020.

Fot. Toyota

Nowoczesne przekadnie do napdw hybrydowych oraz nowe silniki benzynowe Toyoty bd produkowane w Polsce.

Toyota jest zaangaowana w inwestycje produkcyjne


w Polsce od 1999 roku, zatrudniajc obecnie 2000 staych pracownikw. Chcemy
dalej wzmacnia nasz obecno w Polsce powiedzia
Eiji Takeichi, Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland. Poszerzenie produkowanego asortymentu
o hybrydy zapewni wiksz
stabilno naszej dziaalnoci
z korzyci dla naszych pracownikw i lokalnej spoecznoci.

Nowe silniki benzynowe


w Toyota Motor Industries Poland [TMIP]
Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach, ktra produkuje obecnie silniki Diesla o pojemnociach 1,4 l, 2,0 l i 2,2
l, doda do swojej oferty dwa
silniki benzynowe. Monta
pierwszego z nich o pojemnoci 1,5 l rozpocznie si w
lutym 2017 roku. Bdzie on
montowany w Toyocie Yaris.
Natomiast od roku 2019 wystartuje produkcja zupenie
nowego 2-litrowego silnika

benzynowego, ktry uzupeni


asortyment silnikw Toyoty
przeznaczonych do samochodw produkowanych w Europie w nadchodzcych latach.
TMIP produkuje obecnie tylko silniki wysokoprne. Jednak rynek europejski
ewoluuje w kierunku zwikszonego udziau pojazdw
benzynowych, hybrydowych
oraz elektrycznych stwierdzi Kazunari Masuoka, Prezes Toyota Motor Industries
Poland. Dlatego te istotne byo dla nas zrnicowanie produkcji i rozwj umiejtnoci wytwarzania silnikw
benzynowych, co pomoe zapewni naszej fabryce stabilniejsz przyszo.
Poczenie fabryk produkcyjnych Toyoty w Polsce
W nawizaniu do decyzji
o nowych projektach inwestycyjnych w polskich fabrykach koncernu oraz do faktu, e oba zakady poprzez
wytwarzanie silnikw benzynowych bd realizoway
podobny profil produkcji, Toyota poinformowaa rwnie
o planowanym poczeniu
obu przedsibiorstw w jedn
organizacj. We wsplnym licie do pracownikw prezesi
obu firm, Eiji Takeichi i Kazunori Masuoka, podkreli-

li: Patrzc na zmiany, ktre


zachodz na rynku motoryzacyjnym, musimy dostosowa
do nich nasze produkty oraz
organizacj. Poprzez poczenie naszych fabryk w jedn
firm zwikszymy skal naszej dziaalnoci i bdziemy w
stanie pozyska projekty, ktre pozwol nam odpowiedzie
na wyzwania przyszoci i zapewni stabilny rozwj nowo
utworzonemu przedsibiorstwu.
Poczenie bdzie sfinalizowane z kocem obecnego
roku finansowego, tj. 31 marca 2017 roku, a nowa firma
przyjmie nazw Toyota Motor
Manufacturing Poland.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

PLUSY BIZNESU

3 listopada 2016, nr 22 (223)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

ledzimy zmiany

Zmiany: Projekt nowelizacji podatku VAT


przyjty przez rzd
Jak przekonuje kancelaria, przewidywane zmiany maj by korzystne dla
uczciwych przedsibiorcw, ktrzy regularnie pac podatek od towarw i
usug.
Rada Ministrw przyja projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, przedoony przez
ministra rozwoju i nansw.
Kancelaria Premiera Rady Ministrw poinformowaa, i projekt noweli ustawowej zawiera
rozwizania, ktre przyczyni
si do ograniczenia naduy
w podatku od towarw i usug
oraz spowoduj uszczelnienie systemu jego poboru, a w
efekcie doprowadz do zwikszenia wpyww z VAT.
Polska wypada wyjtkowo
sabo na tle pozostaych krajw
europejskich pod wzgldem
cigalnoci podatku VAT. Od
2008 r. rnica midzy tym,
co powinno wpyn z podatku od towarw i usug a tym,
co faktycznie wpywa do budetu (tzw. luka w VAT) nie-

ustannie wrasta. Jak mona


przeczyta na stronie internetowej KPPM: Podatek VAT
jest najwaniejszym rdem
dochodw budetowych, dlatego jego wielko i stabilno
wpyww jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczestwa pastwa, a take realizowanej polityki spoecznej
i gospodarczej.
Jakie s najwaniejsze
zmiany proponowane w ustawie o VAT?
Przewidziano m.in. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwrconego obcienia (gdy to nabywca, a
nie dostawca rozlicza VAT) na
transakcje, ktrych przedmiotem bd: okrelone usugi budowlane; procesory; niektre
towary z kategorii zota o prbie niszej ni 325 tysicznych,
srebra i platyny. Zmieniono

zasady dokonywania zwrotu


VAT w terminie 25 dni (zmieniono warunki skorzystania ze
zwrotu w tym okresie). Ograniczono stosowanie kwartalnych rozlicze VAT. Nadal z
tej formy rozlicze bd mogy
korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u ktrych warto
sprzeday nie przekroczya 1,2
mln euro w poprzednim roku
podatkowym. Szczegowe informacje dotyczce projektu
nowelizacji podatku VAT przyjtego przez Rzd znajduje si
za stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrw.
Nowe rozwizania maj obowizywa od 1 stycznia 2017 r.,
z wyjtkiem czci przepisw,
ktre wejd w ycie 1 stycznia
2018 r.
DR /RDO: KPRR/

Raport PARP: czy polskie przedsibiorstwa


s innowacyjne?
Pastwowa Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci opublikowaa raport na
temat innowacyjnoci polskich przedsibiorstw.
Czym jest innowacyjno?
Przedsibiorstwo innowacyjne - w rozumieniu metodologii Oslo jest to przedsibiorstwo, ktre w badanym
okresie (najczciej trzyletnim) wprowadzio na rynek
przynajmniej jedn innowacj
techniczn (nowy lub istotnie
ulepszony produkt bd nowy
lub istotnie ulepszony proces
technologiczny). Przedsibiorstwo prowadzce dziaalno
innowacyjn to kategoria stosowana w analizach wynikw
bada dziaalnoci innowacyjnej prowadzonych przez GUS,
oznacza ona przedsibiorstwo,
ktre w danym roku sprawozdawczym prowadzio dziaalno innowacyjn, tzn. ponioso nakady nansowe na t
dziaalno.
Jak wskazuje PARP o innowacyjnoci przedsibiorstwa decyduje kilka czynnikw,
m.in.:
otoczenie
- dostpno do wyspecjali-

zowanych usug, instytucji (w


tym badawczo-rozwojowych)
i zasobw (gwnie kapitau
ludzkiego), konkurencja, czy
te polityka publiczna, ktra
staje si coraz bardziej rozbudowana dziki wykorzystaniu
funduszy strukturalnych UE.
Jak to wyglda w przypadku polskich przedsibiorstw?
Polskie przedsibiorstwa
(rwnie due, ale w wikszym stopniu mae i rednie)
prowadz dziaalno innowacyjn gwnie w oparciu
o modernizacj swego parku
maszynowego. Drugim wanym rdem innowacji dla
MSP s pracownicy, w tym nowo przyjmowani do pracy absolwenci uczelni wyszych (dotyczy to w wikszym stopniu
maych rm). Przedsibiorstwa krajowe w niewielkim
stopniu prowadz wasne prace badawczo-rozwojowe. Firmy w ograniczonym stopniu
wykorzystuj te zewntrzne

rda w procesie innowacyjnym, o czym wiadczy niski


poziom wsppracy z partnerami zewntrznymi. Jeli ju
przedsibiorstwa wsppracuj z parterami zewntrznymi,
to zdecydowanie czciej s to
ich bezporedni dostawcy, odbiorcy lub inne przedsibiorstwa ni zewntrzne jednostki B+R.
W warunkach polskich
innowacyjno tworzona jest
gwnie poprzez procesy inwestycyjne (zakupy maszyn,
technologii, licencji), zmiany organizacyjne oraz przepywy wykwalikowanej siy roboczej. Samodzielne
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (jako rdo
nowych rozwiza technologicznych czy produktowych)
jest postrzegane jako dziaanie obarczone duym ryzykiem niepowodzenia.
DR /RDO: PARP/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

3 listopada 2016, nr 22 (223)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

3 listopada 2016, nr 22 (223)

DLA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Lenk: Kto nie idzie do przodu, ten si cofa


Fot. Justyna Koniszewska

Polityka ukierunkowana na rozwj przedsibiorczoci daje zwikszenie potencjau gospodarczego a co za tym idzie wzrost
liczby nowych miejsc pracy. Mirosaw Lenk zaprezentowa dziaania miasta w ramach Programu Wspierania Przedsibiorczoci.

dominika rudzka

Niewtpliwie przedsibiorczo jest cech podan, ktr warto pielgnowa. Miasta


wspierajce przedsibiorczo s
bardziej atrakcyjne dla inwestorw i przede wszystkim dla swoich mieszkacw. Jak w tym temacie radzi sobie stolica powiatu
raciborskiego?
Wielu przedsibiorcw naszego powiatu uwaa, e w dalszym cigu robi si zbyt mao, aby chroni lokalny biznes.
Mieszkacy chcieliby, aby plan
strategiczny by skuteczny oraz
poparty konsekwentnymi dziaaniami, dziki ktrym wzronie
liczba miejsc pracy a modzi ludzie zdecyduj si pozosta w
Raciborzu.
Dziesi miesicy temu, na
podstawie uchway Rady Miasta
Racibrz zatwierdzono Program
Wspierania Przedsibiorczoci
Miasta Racibrz na lata 20152020 czyli program gospodarczy podejmujcy dziaania na
rzecz poprawy warunkw funkcjonowania przedsibiorstw(...).
Podczas wrczenia statuetek Filar Ziemi Raciborskiej, w kwestii
wspierania przez miasto przedsibiorczoci wypowiedzia si
Prezydent Raciborza. M. Lenk
zreferowa w dziesiciominutowym wystpieniu ostatnie dziaania samorzdu zwizane z
promocj i wspieraniem przedsibiorczoci.

WYPOWIED PREZYDENTA RACIBORZA PODCZAS GALI


W ostatnim czasie miasto przywizao du wag do
wspierania i inwestowania w
przedsibiorczo. W urzdzie powsta specjalny Referat
Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora, ktry prowadzi m.in.
program Lokale na start, cieszcy si du popularnoci
wrd lokalnych przedsibiorcw. Dziki programowi udao
si zagospodarowa ponad 90%
pomieszcze stanowicych zasb lokali uytkowych miasta.
Wychodzc naprzeciw przedsibiorcw chccych zaj si
produkcj, miasto udostpnio
rwnie trzy hale o powierzchni od 100 do 200 metrw kwadratowych.
W ramach wsparcia przed-

sibiorczoci prowadzony jest


rwnie Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Jednym z ostatnich
dziaa miasta jest konkurs na
najlepszy biznesplan oraz wydanie pozycji Vademecum
Raciborskiego Przedsibiorcy
skierowanej do modych przedsibiorcw rozpoczynajcych
dziaalno gospodarcz. Miasto prowadzi Orodek Wsppracy Gospodarczej powoany
w celu wsparcia rozwoju MP,
w ramach ktrego od 1 czerwca
2016 r. dziaa Inkubator Przedsibiorczoci.
W stwarzaniu korzystnych
warunkw dla rozwoju lokalnej przedsibiorczoci ma pomc rwnie prowadzony na

facebooku profil Przedsibiorczy


Racibrz, na ktrym zamieszczane s aktualne wiadomoci
gospodarcze z naszego regionu.
Cyklicznie odbywaj si rwnie
spotkania Konsultacyjnej Rady
Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Racibrz.
Miasto przywizuje du
wag do terenw inwestycyjnych Raciborza. W tej kwestii

podjto wspprac z raciborskimi przedsibiorcami, promujc


lokalne firmy i tereny inwestycyjne za granic, szczeglnie na
rynku holenderskim i belgijskim.
Przedsibiorstwa inwestujce na
terenie Raciborza mog liczy na
szereg preferencyjnych ulg podatkowych oraz na wsparcie w
postaci dotacji na modernizacj
rde ciepa w zakadach i zaku-

pw grupowych w ramach Raciborskiej Izby Gospodarczej.


Promocja gospodarcza Miasta Racibrz zostaa dostrzeona
i pozytywnie oceniona w ramach
corocznego rankingu przeprowadzanego przez Szko Gwn Handlow. Miasto otrzymao
tytu Gmina na 5. Racibrz zosta wyrniony jako jeden z 18
samorzdw z pord 650 gmin.

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 5

3 listopada 2016, nr 22 (223)

Uwaga kierowco!
Idzie zima
REGION MOTORYZACJA

Zadbaj o bezpieczestwo wasne i swojej


rodziny na drodze
Nie daj si zaskoczy zimie przygotuj swj samochd na niesprzyjajce warunki pogodowe, a sam bdziesz czu si
pewniej za kierownic.
Fot. PIXABAY

MARTYNA CEBULA

O tym musisz pamita


Nieubaganie zblia si
najtrudniejszy okres zarwno
dla kierowcw, jak i dla samochodw. Kluczow kwesti jest
zmiana opon na zimowe, poniewa s one dostosowane do
trudnych warunkw na drodze, dziki czemu zapewniaj
odpowiedni przyczepno samochodu do jezdni. Ponadto
naley wykona przegld pynw w szczeglnoci ukadu
chodzenia, ale take wymieni
pyn do spryskiwaczy na zimowy, aby unikn jego zamarznicia przy ujemnej temperaturze.
R E K L A M A

Niesamowicie wan kwesti jest take sprawdzenie


akumulatora oraz napicia adowania. W tym przypadku
najlepiej uda si do specjalisty, aby wykona test sprawnociowy, ktry pomaga okreli
stan baterii pod obcieniem,
dziki czemu jestemy w stanie zaoy, jak bdzie si ona
zachowywaa podczas duych
mrozw.
Przed zim naley rwnie
sprawdzi stan wycieraczek,
poniewa w t por roku odgrywaj one znaczn rol. Pamitajmy jednak o tym, aby
nie odrywa ich si, gdy przymarzn do szyby oraz o tym, by
nietraktowa ich jako substytut

skrobaczki. W ten sposb mona je bowiem uszkodzi.


Kady kierowca powinien
pamita o tym, aby zim dokadnie odniea swj samochd, poniewa jeeli zrobi si
to jedynie powierzchownie,
zostawiajc kop niegu na
dachu, czy masce, mona nie
tylko dosta mandat, ale rwnie narazi si na niebezpieczestwo. Samochd naley
odniey w taki sposb, aby
zapewni sobie maksymaln
widoczno na drodze.
Akcesoria, ktre mog Ci
si przyda zim
Przed zim warto zaopatrzy si w akcesoria, ktre

pomog nam w tzw. beznadziejnych sytuacjach. Szczotki do zgarniania niegu, czy


skrobaczki to absolutna podstawa, by doprowadzi swj
samochd do waciwego stanu. Ponadto naley mie przy
sobie rwnie:
acuchy na koa,
link holownicz,
kable rozruchowe,
plandek osaniajc cay
samochd,
latark.
Dziki tym akcesoriom
z pewnoci kady z nas poradzi sobie w cikich sytuacjach na drodze.

66 Wiadomoci
Uwaga kierowco! Idzie zima

Zoty rodek

3 listopada
2016,
nr nr
2222(223)
3 listopada
2016,
(223)

<< GazetaInformator.pl

REGION BIZNES

Przed wyjazdem na narty


przygotuj swj sprzt!
Ski Serwis w profesjonalny sposb zajmie si Twoimi nartami.
Fot. Toko

Zanie swoje narty do Ski Serwis. Tam profesjonalici przygotuj je do sezonu.


Kada osoba wybierajca
si na narty powinna uprzednio zadba o ich stan, by zapewni sobie w peni bezpieczn oraz komfortow jazd.
Rowerownia w okresie zimowym zamienia si w pikn i
klimatyczn przysta narciarsk, ktra kompleksowo dba o
sprzt narciarski, przygotowujc go do sezonu. Niezalenie
od tego, jaki sprzt posiadasz
oraz jak zaawansowanym narciarzem jeste, odpowiednie
przygotowanie nart stanowi
niezbdn podstaw udanego
wyjazdu. Nie pozwl, aby warunki techniczne odebray Ci
rado z caego wyjazdu oraz
z rozkoszowania si kadym
zjazdem. Przyjd do Ski Ser-

wis profesjonalnego serwisanta sprztu narciarskiego.


Pracujemy gwnie na smarach marki TOKO, ktre nale do najczciej uywanych
na wiecie smarw, zarwno
przez amatorw jak i przez
zawodnikw Pucharu wiata. Serwisowanie wykonujemy na maszynie Reichmanna, gwarantujcej doskonae
przygotowanie kadego rodzaju nart do warunkw panujcych na stoku. Powierz nam
swj sprzt, a z pewnoci bdziesz zadowolony! Co wicej,
Ski Serwis umoliwia rwnie
wypoyczenie sprztu narciarskiego renomowanych marek
takich jak na przykad Rossignol, Head, Volki, czy Atomic

oraz baganikw na dach. Jeeli natomiast z utsknieniem


wyczekujesz sezonu letniego,
ju dzi pomyl o odwieeniu
swojego roweru. Raciborska
wytwrnie rowerw /rowerownia z przyjemnoci zajmie si jego renowacj tak, by
wyglda jak nowy.
Ski Serwis/Wypoyczalnia
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 10:00-18:00
sob. 9:00-13:00
ul. Reymonta 10
47-400 Racibrz
www.mkbicycle.pl
tel. 784 944 409
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

STACJA KONTROLI POJAZDW RACIBRZ


ul. Opawska 119 (na Shell), tel. (32) 451 00 82
Zapraszamy: pon.pt. 721, sob. 818

ZRB PRZEGLD REJESTRACYJNY AUTA Z LPG

I ODBIERZ PREZENT!

wideorejestrator

cinieniomierz

smartwatch

Przegldy rejestracyjne pozostaych pojazdw premiujemy innymi prezentami.


Zobacz www.speedcar.pl/prezenty

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

3
listopada
2016,
22 (223)
3 listopada
2016,
nr 22nr
(223)

Uwaga kierowco! Idzie zima

Wiadomoci
Zoty rodek 77

88 Wiadomoci
Uwaga kierowco! Idzie zima

Zoty rodek

3 listopada
2016,
nr nr
2222(223)
3 listopada
2016,
(223)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nadszed czas wymiany opon letnich na zimowe


Kady waciciel samochodu powinien dba o to, aby uywane przez niego opony byy funkcjonalne i dobrej jakoci.
Fot. Gazeta Informator

Co roku powraca temat


zimowego ogumienia. Nie
wszyscy uwaaj, e wymiana opon jest konieczna. Jednak jazda samochodem to
powana sprawa. Nie mona lekceway bezpieczestwa swojego oraz innych
uytkownikw drg, a bezpieczestwo to w duej mierze zaley wanie od wyboru
dobrej jakoci opon. Naley wybiera rozwizania jak
najlepsze i jak najbezpieczniejsze, wpywajce zarazem na polepszenie komfortu uytkowania samochodu.
Koszty zakupu opon zimowych s wzgldnie niewielkie. W odpowiednim doborze
opon na pewno pomog specjalici z Serwisu Ogumienia
Madag w Raciborzu.
Opony uniwersalne
Wielu producentw opon
proponuje uytkownikom
tzw. opony uniwersalne, ktre sprawdz si zarwno latem, jak i zim. Przykadem
takiej opony jest midzy innymi Navigator z Dbicy.
Parametry jezdne samochodu wyposaonego w opony
uniwersalne mog by jednak niewystarczajce podczas jazdy w warunkach
ekstremalnych. Kiedy na
drogach bdzie wyjtkowo
lisko to opona uniwersalna
moe si nie sprawdzi.

Opony zimowe
Znacznie czciej waciciele samochodw wybieraj typowe opony zimowe.
Wybierajc je, zyskujemy
gwarancj bezpieczestwa.
Opony zimowe s bowiem
technicznie przystosowane
do zapewniania najlepszych
parametrw jezdnych w zimowych warunkach pogodowych. Klasyczne opony
zimowe ulegy ewolucji i s
projektowane tak, aby mogy
zapewni optymalne osigi
w warunkach europejskiej
pory zimowej, to jest: niegu i lodu, bota poniegowego oraz stosunkowo duych
opadw deszczu i ryzyka jego
przymarznicia. Dobr przyczepno opon zimowych na
niegu i lodzie zapewnia specjalna receptura mieszanki
gumowej, z ktrej powstaje bienik, zachowujcy elastyczno w niskich temperaturach oraz specjalna rzeba
bienika. Ich obecno zdecydowanie poprawia kierowalno, hamowanie i przypieszanie. Opony zimowe s
bardziej odporne na aquaplaning ni opony letnie, poniewa maj bardziej otwart
rzeb bienika, za jej gboko jest rwnie wiksza
ni w oponach letnich. Wedug przeprowadzanych testw droga hamowania samochodu wyposaonego w

dobre opony zimowe skraca


si rednio o 30%.
Wybr opon
do samochodu
Na rynku dostpne s
opony zimowe do wszystkich typw samochodw,
wybr zaley od uytkownika samochodu, jego kieszeni i upodobania. Mona
przyj zasad, e opony
drosze zazwyczaj charakteryzuj si lepszymi parametrami
eksploatacji.
Podsumowujc, w warunkach zimowych opony zimowe przewyszaj opony letnie oraz uniwersalne
we wszystkich parametrach zwizanych z bezpieczestwem jazdy. Na
bezpieczestwie nie mona oszczdza. Sama wymiana opon to jednak nie

Serwis Ogumienia MADAG s.c.


Racibrz, ul. Rybnicka 61 | tel. 32 415 25 98
Racibrz, ul. Opawska 155 | tel. 32 307 30 20
www.madag.pl

MADAG oferuje najwikszy w miecie wybr opon


renomowanych marek Goodyear, Dunlop, Fulda,
Sava, Dbica, Continental.
R E K L A M A

REGION USUGI

Kompleksowe usugi krawieckie


od szycia odziey po wymian
tapicerki samochodowej
Pracownia Krawiecka oferuje rnorodne usugi z zakresu krawiectwa odzieowego, tapicerki samochodowej i wielu innych.
Pracownia Krawiecka istnieje od stycznia 2016r. Wczeniej
wacicielka zdobya 20-letnie
dowiadczenie jako krawcowa w
dziedzinie tapicerki meblowej.
Obecnie natomiast specjalizuje
si w wymianie bd naprawie

tapicerki samochodowej zarwno w samochodach osobowych,


jak i ciarowych oraz w traktorach i motocyklach.
Pracowania Krawiecka oferuje kompleksow auto renowacj. Tutaj wymieni Pastwo
Fot. Justyna Koniszewska

wszystko. Opony musz


by take dobrej jakoci.
Wymagaj kontroli radzi nasz ekspert z Serwisu
Ogumienia Madag. Zim
serwisy przeywaj oblenie. Staraj si dopasowa
z ofert opon do moliwoci finansowych kadego
klienta. MADAG oferuje
najwikszy w miecie wybr opon renomowanych
marek: Continental, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Dbica, a dla klientw
mniej wymagajcych oferuje mark Aeolus, ktra
zapewnia przez rok czasu
wymian opony na now w
przypadku jej uszkodzenia.
Zapraszamy do autoryzowanych serwisw oponiarskich ju teraz. Przygotuj
si do sezonu letniego i podruj bezpiecznie!

materia w caym wntrzu samochodu: od foteli po kierownic, gak skrzyni biegw, podsutk, podog i boki, a nawet
elementy siedze po wystrzale
poduszki powietrznej.
Wycena wyej wymienionych usug jest darmowa.
Ponadto Pracowania oferuje rwnie standardowe usugi krawieckie, takie jak szycie
odziey damskiej, mskiej i dziecicej na wymiar, wykonywanie
drobnych napraw i przerbek
odziey. A dodatkowo zajmuje
si szyciem obrusw, pocieli,
zason oraz ran wedug projektu Klientw.
Pracownia Krawiecka
Magorzata Zawada
Racibrz, ul. Brzeska 4
tel. 665 989 571
czynne: pon.-pt. 8:00-16:00
sob. 8:00-13:00
pracownia-raciborz@wp.pl
/
/malgosiaraciborz
Artyku sponsorowany

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

historia

3 listopada 2016, nr 22 (223)

Z regionu

REGION ROCZNICE

60 lat temu wybucho Powstanie Wgierskie


pawe strzelczyk

Rok 1956 rozpocz si


uzyskaniem
niepodlegoci
przez afrykaskie pastwa Sudan, Maroko oraz Tunezj. W
Egipcie oraz Pakistanie wprowadzono nowe konstytucje,
ktre stanowiy islam religi
pastwow, a NRD przyjto do Ukadu Warszawskiego.
Pastwa bloku wschodniego
powoli zrzucay z siebie jarzmo stalinizmu, czego dowodem bya m.in. wizyta Nikity
Chruszczowa w Wielkiej Brytanii, za w Polsce na pierwszego sekretarza PZPR wybrano
Wadysawa Gomuk. Wybr
ten by nastpstwem wydarze
czerwcowych w Poznaniu, gdzie
krwawo stumiono wystpienia
robotnicze. Zreszt odby si
wbrew woli Moskwy, a cz socjalistycznego wiata potraktowaa go jako powiew wieoci,
czego na wzr niezalenoci.
Obawiano si sowieckiej inwazji, do ktrej jednak nie doszo.
To wydarzenie byo jedn z inspiracji wydarze na Wgrzech.
23 padziernika w Budapeszcie
Wgrzy spontanicznie wyszli
na ulice, by poprze przemiany
zachodzce w Polsce. Wiec ten
przerodzi si w oglnonarodow rewolucj.
Wgry byy do specyficznym krajem na tle innych
pastw bloku wschodniego.
Jeszcze niedawno stanowiy cz potnej Monarchii
Austro-Wgierskiej. W czasie
II wojny wiatowej walczyy
przeciw ZSRR po stronie hitlerowskich Niemiec, co jednak wczeniej nie przeszkodzio w odmowie przepuszczenia
wojsk Rzeszy przeciwko Polsce. To pokazuje jak wiele czyo nard polski i wgierski oraz
sympati midzy nimi. Niestety, Wgrzy tragicznie przeliczyli
si, liczc, i uda si powtrzy
polski rok 1956. O ile Polacy w
swoich deniach okazali si
do powcigliwi, nad Dunajem sytuacja wyrwaa si spod
kontroli, osigajc oglnonarodowy zasig. Do studentw
i robotnikw przyczya si
cz wojska, demonstranci zyskali uzbrojenie. To ju nie tylko drobne zmiany wewntrzustrojowe - Madziarzy posunli
si do dania uniezalenienia
si od ZSRR, wyborw umoliwiajcych ustanowienie innej ni komunistycznej wadzy
i opuszczenia struktur Ukadu Warszawskiego. Opanowano budynki rzdowe, niedugo
potem liczba demonstrujcych
signa 300 tys. osb dajcych wolnoci sowa i pogldw, wolnej prasy, wolnych
wyborw i penej niezalenoci
od ZSRR, jak rwnie nominacji Imre Nagya na szefa rzdu.
Sam Nagy wezwa demonstrantw do spokoju i rozejcia si, i
zosta niespodziewanie jeszcze
tej samej nocy przez KC wgierskiej partii robotniczej powoany na premiera.
Dla Moskwy byy to dania niemoliwe do spenienia.
Sowieci rozpoczli interwencj

Na pocztku padziernika w Raciborzu odsonito historyczn wystaw powicon


wgierskiemu buntowi przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi.
militarn, na prob sekretarza partii Ern Ger sygnowan przez Biuro Polityczne (cznie z Nagyem). Nagy w trakcie
krtkich rzdw formalnie rozwiza tajn policj, ogosi zamiar wycofania si z Ukadu
Warszawskiego i zobowiza
si do przywrcenia wolnych
wyborw.
Na reakcj nie trzeba byo dugo czeka. 24 listopada
wczesnym rankiem do Budapesztu wjedaj radzieckie
czogi, zajmujc stanowiska
przed parlamentem oraz przy
mostach i najwaniejszych
skrzyowaniach. Ogoszono
stan wyjtkowy. W wielu punktach miasta spontanicznie powstaj barykady. Starcia zbrojne wybuchaj w caym kraju,
gin ludzie, prby politycznego
rozwizania konfliktu pezn na
niczym. 28 padziernika zostaje zawarty rozejm z wojskami
radzieckimi w Budapeszcie, w
dwa dni pniej wycofuj si
one do garnizonw oddalonych
o 20 km od stolicy.
To jednak dopiero preludium do wydarze, ktre dopiero maj nadej. 1 listopada Nagy ogasza wystpienie z
Ukadu Warszawskiego i neutralno Wgier. Rzd wgierski zwraca si z prob o wycofanie oddziaw radzieckich
z Wgier. Prosi czonkw ONZ
o zagwarantowanie neutralnoci Wgier. Rosjanie podejmuR E K L A M A

j decyzj o interwencji zbrojnej. Chruszczow rozpoczyna


uzgadnianie jej z pastwami socjalistycznymi (w tym z ChRL,
SFRJ i PRL).
Delegacja wgierska negocjujca z sowietami zostaje
aresztowana, a Kadar ogasza
powstanie marionetkowego
rzdu i prosi ZSRR o pomoc w
stumieniu kontrrewolucyjnego powstania. 4 listopada ma
miejsce wznowienie radzieckiej
interwencji z udziaem czogw
i 58 tys. onierzy radzieckich.
Sowieci szybko osigaj przewag.
Nagy schroni si w ambasadzie jugosowiaskiej. Zacite walki trway do 10 listopada,
cho ich rezultat by z gry znany, gdy powstacy byli gorzej
uzbrojeni i pozbawieni centralnego dowodzenia, a armia
wgierska praktycznie nie stawiaa zorganizowanego oporu.
Rozbrojono 35 tys. onierzy i
powstacw.
W wyniku walk od 23 padziernika zgino po wgierskiej stronie 2500 osb, gwnie w Budapeszcie, ponad 20
tys. aresztowano lub internowano, a ok. 200 tys. ucieko za
granic. Straty materialne wyniosy 220 mln forintw, ok.
25% rocznego dochodu narodowego Wgier. Wedug archiww radzieckich zgino lub
zagino 740 onierzy radzieckich, za 1540 odnioso rany.

7 listopada do Budapesztu
przybywa rzd Kadara i przejmuje wadz. Zostaje on oficjalnie uznany przez pastwa
zachodnie. Imre Nagy zostaje
aresztowany i w nocy z 15 na
16 czerwca 1958 wraz z Plem
Malterem, ministrem obrony
Wgier, dowdc oddziaw
powstaczych, stracony. Pochowano go na mietniku ze
skrpowanymi drutem kolczastym rkami i nogami.
Znamienna na wydarzenia
wgierskie bya reakcja polskiego spoeczestwa. Cho wadze
PRL - co oczywiste - nie omieliy si wystpi z jakimkolwiek
protestem, Polacy organizowali spontaniczne zbirki lekw,
materiaw opatrunkowych, a
nawet krwi. Zgosio si ponad
11 tys. krwiodawcw. W sumie
do 15 listopada z Warszawy odleciao do Budapesztu 15 samolotw z adunkiem 795 litrw
krwi, 415 litrw suchej plazmy,
16 500 kg rodkw krwiozastpczych, surowic, rnych lekw i rodkw opatrunkowych,
4 tys. kg szka okiennego i kitu
oraz 3 tys. kg ywnoci. czna waga przetransportowanej
w ten sposb pomocy wyniosa
44 tony.
Na zakoczenie warto przypomnie o zwizkach Raciborza z Budapesztem. Nasze miasto ma podpisan partnersk
umow z Zuglo, bdcym jedn z dzielnic wgierskiej stolicy.

POLAK, WGIER DWA BRATANKI


Fot. archiwum Marka Rapnickiego

Fot. Ireneusz Burek

23 padziernika 1956 roku w Budapeszcie Wgrzy spontanicznie wyszli na ulice, wiec przerodzi si
w oglnonarodow rewolucj.

Marek Rapnicki
Budapeszt 1956-2016
S takie chwile i takie miejsca, w ktrych by jest honorem i obowizkiem wiadomego dziejw obywatela. Mwic
tak, wspominam wielk i wzruszajc uroczysto w Budapeszcie, w jakiej uczestniczyem z on jako dwuosobowa
delegacja Klubu Gazety Polskiej w Raciborzu. W niedziel,
23 padziernika, wolni Wgrzy
wraz ze swoim prezydentem i
premierem obchodzili 60.
rocznic antykomunistycznej rewolucji, ktra wtedy, w
1956 roku, na przeszo dwa
tygodnie zamienia Budapeszt
w pole walki wolnoci z tyrani. Uroczysto miaa swoje
otwarcie pod pomnikiem gen.
Jzefa Bema, na pamitk
wiecu studentw wgierskich,
ktry rozpocz tamt rewolt.
Po przemwieniu, jakie do nas
wygosi prezydent RP Andrzej
Duda, przenielimy si autokarami pod parlament, gdzie
grup okoo 350 Polakw otoczyy tysice wzruszonych Wgrw. Czekajc na przybycie

przywdcw Polski i Wgier,


ogldalimy sowno-muzyczny monta powicony rewolucji 1956. Powtrne przemwienie polskiego prezydenta oraz
Victora Orbana zelektryzowao
zebranych. Z ich sw wynikay dwie rzeczy: polsko-wgierska przyja jest niezniszczalna oraz powtrnie jestemy
przedmurzem chrzecijastwa,
ktre daje dowody odwagi, solidarnoci oraz wiernoci tysicletniej tradycji.
Przez ca uroczysto, take w czasie hymnw polskiego
i wgierskiego, towarzyszyy
nam dochodzce z nieodlegych ulic przeraliwe gwizdy niczym na stadionie pikarskim. Jak mniemam tak
swoj kultur manifestowali mionicy Ody do radoci
Beethovena!
Budapeszt to jedna z najpikniejszych europejskich
metropolii. Chodzc wieczorem bulwarami nad szerokim
jak jezioro Dunajem, pamitalimy, e 10 listopada 1956 roku miasto rozjechay sowieckie
czogi.

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

10 Z regionu

zdrowie

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

POWIAT WODZISAWSKI SZPITAL

Koniec porodwki w Rydutowach


Fot. Katarzyna Czy

Dyrekcja szpitala zawiesza dziaalno oddziau pooniczo-ginekologicznego w Rydutowach.


Od 1 listopada kobiety bd rodzi w Wodzisawiu lskim.
KATARZYNA CZY

Mimo licznie podejmowanych stara Dyrekcja


PPZOZ stana w obliczu koniecznoci czasowego zawieszenia dziaalnoci Oddziau
Ginekologiczno-Pooniczego
Szpitala w Rydutowach. Zawieszenie Oddziau oraz Izby
Przyj Ginekologiczno-Pooniczej nastpi z dniem 1 listopada br. - poinformowaa
Dorota Kowalska w specjalnym owiadczeniu opublikowanym na stronie internetowej placwki.
Lekarze, ktrzy latem zoyli wypowiedzenia (8 z 10
zatrudnionych w Rydutowach ginekologw) nie zmienili swojej decyzji, a dyrekcji
nie udao si pozyska nowych specjalistw. W zwizku
z tym, jak czytamy w owiadczeniu, oddzia nie moe naleycie funkcjonowa. Wadze szpitala zapewniaj, e
wszystkie pacjentki otrzymaj pomoc w wodzisawskim
oddziale ginekologiczno-pooniczym. Dziaalno porodwki w Rydutowach ma zosta wznowiona jak tylko uda
si zatrudni nowych specjalistw.
Biorc jednak pod uwag
zaoenia Programu medycz-

Rydutowski Oddzia Ginekologiczno-Pooniczy cieszy si dobr opini wrd pacjentek z


caego regionu. Od 1 listopada kobiety bd musiay korzysta z usug lekarzy w Wodzisawiu l. Cz z nich moe wraz ze swoimi dotychczasowymi ginekologami przenie si do
placwek w innych powiatach.
nego opracowanego przez dyrekcj placwki, ginekologia
w Rydutowach i tak miaaby
zosta zamknita, bo plany
zakadaj poczenie jednoimiennych oddziaw funkcjonujcych w obu lokalizacjach

oraz prowadzenie ich tylko w


Wodzisawiu l. Oprcz ginekologii i poonictwa taki
los czeka neonatologi, chirurgi ogln oraz anestezjologi i intensywn terapi. W
Rydutowach ma za powsta

REGION EDUKACJA

Prawa Pacjenta Dziecka w szkole

Prawa Pacjenta Dziecka


w szkole to projekt opracowany przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, ktrego podstawowym celem jest uwiadomienie
dzieciom, e nawet najmodsi
pacjenci maj swoje prawa, a
take poszerzenie ich wiedzy
z zakresu prolaktyki i zachowa prozdrowotnych. Podczas
piciu lekcji, przygotowanych
przez dowiadczone nauczycielki mgr Ann Koodziejczyk i mgr Miosaw Kowalczewsk, uczniowie dowiedz
si, czego mog oczekiwa w
trakcie pobytu w szpitalu, kiedy zdarzy si im wypadek, jak
naley dba o zdrowie i higien
na co dzie oraz w jaki sposb
radzi sobie z chorobami.
Tre scenariuszy zaj,
ktre mona pobra ze strony internetowej akademia.nfz.
gov.pl, jest zgodna z Podstaw
Programow Ksztacenia Oglnego dla Szkl Podstawowych.
Propozycje lekcji powstay
w oparciu o dwie publikacje:
May pacjent poradnik dla
rodzicw i personelu medycznego oraz Kolorowa Ksieczka Zdrowia, ktre rwnie s dostpne w internecie.
Ksiki te powstay w ramach
projektu Akademia NFZ

Fot. akademia.nfz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia zachca do przeprowadzenia cyklu zaj dla najmodszych uczniw, dziki ktrym poznaj oni
prawa, ktre przysuguj im jako pacjentom.

Choroba, wypadek czy pobyt w szpitalu s dla dzieci silnym


przeyciem. Warto by od najmodszych lat zdaway sobie
spraw z tego, czego mog oczekiwa od dorosych w trudnych sytuacjach oraz by uczyy si dba o wasne zdrowie i
bezpieczestwo.
wspnansowanego
przez
Uni Europejsk w ramach
Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Akcja Prawa Pacjenta
Dziecka w szkole zostaa ob-

jta Patronatem Honorowym


Ministra Zdrowia, Ministra
Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Warszawy.
KC

Orodek ambulatoryjnego
leczenia kobiety obejmujcy
m.in. poradni ginekologiczn, pracowni bada mammogracznych i szko rodzenia. Dyrekcja szpitala obiecuje
poonym, e nie strac pracy.

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

3 listopada 2016, nr 22 (223)

motoryzacja

CIECHOWICE KOMUNIKACJA

Marzenie o mocie
Brak mostu pomidzy Ciechowicami a Grzegorzowicami jest duym
problemem dla mieszkacw.
KATARZYNA PRZYPADO

Most pomidzy Ciechowicami a Grzegorzowicami wysadzono w 1945 r. Jego brak


stanowi duy problem komunikacyjny dla mieszkacw,
ktrzy maj utrudniony dojazd do pracy czy starszych
czonkw rodziny. Aktualne
rozwizanie, czyli prom, nie
spenia oczekiwa. Dlatego
radni gminy Ndza podjli
uchwa w sprawie apelu do
R E K L A M A

Zarzdu Drg Wojewdzkich


dotyczcego budowy przeprawy na Odrze.
W uzasadnieniu uchway gminy Rudnik, ktra zostaa podjta wczeniej, znajduj si rwnie argumenty
dotyczce szybkiego dojazdu
karetki z Kuni Raciborskiej
do soectw: Sawikw, Grzegorzowice, Lasaki, ubowice,
Ligota Ksica i Brzenica
w przypadku nagych stanw
zagroenia ycia lub wypad-

kw komunikacyjnych czy
pilnej konsultacji lekarskiej w
godzinach popoudniowych,
nocnych oraz w dni ustawowo
wolne i witeczne, kiedy potrzebny jest bliszy i szybszy
dojazd do szpitala w Rybniku.
Praca promu jest uzaleniona od poziomu wody w
Odrze, a z powodu niskiego
poziomu w 2015 roku prom
by czynny tylko ok. dwch
miesicy, a prognozy meteorologiczne na najblisze la-

ta s podobne. Do tego koszt


utrzymania jest wysoki. Radni gminy Rudnik uwaaj, e
lepszym rozwizaniem jest
budowa mostu to jednorazowy wydatek, ktry rozwie
wszystkie problemy. Dodatkowo odciy Racibrz, jak rwnie wpynie na zmniejszenie
emisji CO2 przez pojazdy,
ktre chcc si dosta na drugi brzeg Odry, musz pokona
ponad 20 kilometrw w jedn
stron.

Z regionu 11

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Do sprzedania opony zimowe
rmy SNOWAYS na stalwkach.
Posiadaj bardzo dobry bienik,
guma jest mikka, wszystkie w
100 % sprawne. Rozstaw rb
8 cm. Tel. 884 698 794.

FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.

Do sprzedania opony zimowe


205/55R16 + felgi 5x112. Zaloone byly w passacie. Opony jak
i felgi w stanie dobrym. Tel. 506
416 851.

Doradca klienta jednej z wiodcych rm na rynku. Gotwka od


300 z do 12000 z, a dla rm od
300-15000 z. Spat mona wliczy w koszty. Tel. 666 068 329.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

ZDROWIE
Masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny, czciowy lub caocio-

wy. Plecy (40z), mog przyjecha


do domu pacjenta. Tel. 504 355 510.

GABINET
BIOENERGOTERAPII

ZAMA

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

Szukam opiekunki dla 4,5-letniego


dziecka, codziennie oprcz weekendu
w godz. 15-18. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604 619 678.

Praca dla opiekunek


osb starszych
w Niemczech OD ZARAZ.
Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

Sprzedam 4 felgi aluminiowe z


oponami 185/65-15. Felgi nosz
lady uytkowania widoczne na
zdjciach. Koa byy zamontowane w samochodzie Opel Astra
2. Gratis dorzuc ruby. Tel. 737
494 589.
Sprzedam samochd Ford Fiesta MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys.
km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany
na bieco. Oferta prywatna.
Tel. 512 333 512.

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

KUPI KADE AUTO


tel. 726 000 007
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.
ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729
874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).
Warsztat: naprawa ROWERW
MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI / FELGI

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

Demonta i monta opon


Run Flat Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

naprawa-obuwia-raciborz.pl

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Racibrz, ul. Brzeska 4


Tel. 665 989 571

Tel. 660 287 150


797 638 860

Rzetelna osoba
z Raciborza
zaopiekuje si
grobami osb
przebywajcych
za granic.
Tel. 664 169 816

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Punkt Ekspresowa Naprawa


Obuwia obok E.Leclerc nie naley do rmy Palczewski.

Szycie na wymiar odziey damskiej, mskiej i dziecicej, naprawa odziey oraz wszelkie
przerbki, szycie pocieli, obrusw, szycie zason i ran, szycie
i renowacja tapicerki samochodowej.

PRACOWNIA KRAWIECKA

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

Rybnik, ul. Powstacw lskich


17, pon. r. 9-16, tel. 663466661.

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
pn.-pt. 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

RNE

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Felgi stalowe duy wybr


SERWIS OGUMIENIA

781 289 867

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

Kunia Raciborska, ul. Kocielna 5, tel. 324191149, 502468049;

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Rejestracja telefoniczna:

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

DH Bolko, ul. Nowa 1,


tel. 509 077 011 8;

ul. Ocicka 51a w Raciborzu.


Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00

centrovet

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Racibrz, ul. Londzina 51,


tel. 32 414 08 21;

604 729 874, 502 890 351

Przychodnia Weterynaryjna

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

Malowanie tapicerki samochodowej i meblowej, obuwia, torebek,


kurtek, naprawa obuwia ortopedycznego.

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Racibrz, ul. Opawska 27a/1

MOTORYZACJA

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

32 755 21 31

PRACA
Praca dla osoby po szkole gastronomicznej, kelnerskiej lub handlowej.
Tel. 602 703 731.

w Czechach

NAPRAWA OBUWIA
Usugi kaletnicze
i rymarskie
Roman Palczewski

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

reklama | poligrafia >>>


R E K L A M A

Rozrywka 5

3 listopada 2016, nr 22 (223)

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

6 Ekologia

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Odnawialne rda Energii w praktyce


IV Midzynarodowa Konferencja w Raciborzu
KATARZYNA CZY

Po raz czwarty miasto Racibrz zorganizowao w tym


roku Midzynarodow Konferencj Naukow na temat
odnawialnych rde energii.
W cigu dwch dni uczestnicy konferencji wzili udzia w
piciu sesjach tematycznych,
z ktrych kada skadaa si z
kilku referatw przygotowanych przez specjalistw w zakresie architektury, budownictwa, pozyskiwania funduszy na
inwestycje czy zrwnowaonego rozwoju.
Midzynarodowe spotkanie naukowcw, studentw,
przedsibiorcw i samorzdowcw rozpoczo si 20
padziernika. W jego otwarciu
wzili udzia prezydent Raciborza Mirosaw Lenk, rektor
Pastwowej Wyszej Szkoy
Zawodowej w Raciborzu prof.
nadzw. dr hab. in. arch. Ewa
Stachura i Head of Department of Building Construction, VSB doc. ing. Jaroslav
Sola. Referat wprowadzajcy
do konferencji wygosi Grzegorz Winiewski, prezes Zarzdu Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
Tego dnia odbyy si rwnie trzy sesje tematyczne:
Energooszczdno i odnawialne rda energii w budownictwie, Nowe systemy
konstrukcyjne i instalacyjne jako inspiracja dla wspczesnej
architektury oraz Innowacje
techniczne i materiaowe we
wspczesnym budownictwie.
Oprcz wysuchania wykadw uczestnicy mieli moli-

wo wymiany dowiadcze
i dyskusji na zaproponowane
tematy zarwno podczas paneli jak i w przerwach pomidzy nimi.
Drugi dzie konferencji
rozpoczto prelekcjami na temat stymulatorw i barier rozwoju zrwnowaonego terenw zurbanizowanych.
Ostatnia cz forum, dedykowana przede wszystkim
inwestorom, nosia tytu Odnawialne rda energii w
praktyce. Pozyskiwanie funduszy na wdroenie innowacyjnych technologii w budownictwie.
Pierwsz
prezentacj
przedstawi mgr in. Aldo Vargas Tetmajer ze Zwizku Miast
Polskich. Opowiadajc o programach Urban Innovative
Actions i URBACT, w ramach
ktrych miasta mog pozyska fundusze na innowacyjne
inwestycje ekologiczne, zwraca przede wszystkim uwag
na przykady do naladowania
przez polskie samorzdy. Podkrela, e europejskie miasta,
ktre otrzymay donansowanie w ramach czterech tematw (Przemiany energetyczne, Praca i umiejtnoci w
gospodarce lokalnej, Integracja migrantw i uchodcw i Ubstwo miejskie)
akcentoway innowacyjny charakter swoich projektw, a nie
tylko ich wymiar techniczny.
Dodatkowo zwyciskie prace
zawieray opis wspdziaania
samorzdu z uczelniami oraz
maymi i rednimi przedsibiorcami. By moe niedostateczny nacisk na te kwestie

przyczyni si do tego, i aden


z polskich wnioskw nie otrzyma dostatecznej aprobaty jury. Naley te jednak przyzna,
e konkurencja bya bardzo
dua o pienidze walczyo
bowiem 378 miast, z ktrych
18 zostao uzyskao donansowanie. Stawka rwnie bya
wysoka maksymalna kwota
wsparcia wynosi bowiem 5 milionw euro. Pienidze pochodz z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Wsppraca i wymiana dowiadcze midzy miastami,
tym razem na szczeblu midzynarodowym, jest z kolei
larem programu URBACT.
Dziki niemu miasta mog
dzieli si dobrymi praktykami oraz ucz si innowacyjnych metod rozwizywania
problemw i wyzwa wynikajcych z rozmaitych przemian
spoecznych.
O sposobach pozyskiwania rodkw zewntrznych,
tym razem z punktu widzenia przedsibiorcw, opowiada Patryk Swoboda z rmy
Planergia Sp. z o.o. Jego zdaniem najwikszym problemem
jest przesadny optymizm w
pierwszej fazie planowania
projektw i niewystarczajca reeksja na temat realnych
moliwoci uzyskania wsparcia. Wskazywa on na kluczowe elementy, ktre zwikszaj
szanse na sukces we wszelkiego rodzaju konkursach przeprowadzanych zarwno przez
instytucje krajowe jak i unijne.
Podstawowym krokiem jest
zatem szczegowa analiza zakresu programu i konkretnego

Fot. Justyna Koniszewska

Innowacje technologiczne i zrwnowaony rozwj w architekturze i budownictwie to temat


IV Midzynarodowej Konferencji Naukowej, ktra odbya si w Raciborzu 20 i 21 padziernika.

Racibrz ju po raz czwarty zorganizowa midzynarodow konferencj powicon


odnawialnym rdom energii. W poprzednich latach podejmowano dyskusj na
temat rozwiza i instrumentw wsparcia dla samorzdw, spdzielni, wsplnot
mieszkaniowych i mieszkacw, mikrogeneracji i energetyki rozproszonej oraz
wykorzystania OZE do rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza. Tegoroczne
spotkanie powicone byo z kolei budownictwu.
projektu oraz terminy naboru
chodzi o ty, by nie podejmowa zbdnego wysiku w przygotowanie aplikacji, ktra z
rnych powodw nie ma zbyt
wielkich szans na powodzenie.
Nie naley zapomina te o
pozyskaniu partnerw, ktrzy
pomog zgromadzi nie tylko
niezbdny wkad wasny, ale
rwnie zwiksz szanse na
uzyskanie donansowania ze
wzgldu na szersze grono potencjalnych odbiorcw (o czym
mwi wczeniej Tetmajer).
Analiza energii jako narzdzie w podejmowaniu decyzji
bya z kolei przedmiotem krtkiego wykadu prof. nadzw. dr
hab. in. Wodzimierza Wjcika z Pastwowej Wyszej
Szkoy Zawodowej w Kronie.
W prezentacji przygotowanej

we wsppracy z dr. in. Tadeuszem ab, stara si odpowiedzie na pytanie: Jak


miar naley zastosowa, eby oszacowa realn warto
produktu i usugi? Profesor
Wjcik zaprezentowa wyniki bada Howarda T. Oduma,
ktry zajmowa si energetyczn teori wartoci zakadajcej
poczenie ekologii z ekonomi
i wprowadzi do nauki pojcie
energii (sowo to pochodzi z
poczenia sw energy memory pami energii).
Ostatnie wystpienie powicone byo zagadnieniu
ocieplania od wewntrz cian
zewntrznych. Prace na ten temat prowadz dr in. Barbara
Orlik-Kodo i dr in. Tomasz
Steidl, ktry przedstawi wnioski wypywajce z ich dowiad-

cze i obserwacji. Rozwizania


zaproponowane przez badaczy z Politechniki lskiej mog okaza si nieocenion pomoc dla architektw i osb
zajmujcych si renowacj
budynkw, zwaszcza zabytkowych, poniewa nie wymaga
naruszenie elewacji budynku.
Dyskusja, ktra wywizaa si
po zakoczeniu referatu dotyczya gwnie technicznych
aspektw wykonywania tego
rodzaju ocieple.
Spotkanie
zamykajce
konferencj byo rwnie inspirujce jak pozostae sesje,
a jego uczestnicy zyskali niepowtarzaln szans zdobycia i
uzupenienia wiedzy na temat
skutecznego czenia budownictwa i ekologii.

REGION EKOLOGIA

WFOiGW na Konwencie Burmistrzw i Wjtw lskiego


Zwizku Gmin i Powiatw
24 padziernika w gminie Lyski odby si Konwent
Burmistrzw i Wjtw lskiego Zwizku Gmin i Powiatw. Do najwaniejszych
tematw naleaa planowana
przez ministerstwo reforma
owiaty oraz zmiany w prawie wodnym. W spotkaniu
uczestniczy m.in. Marsza-

ek Wojewdztwa lskiego
Wojciech Sauga, lski Kurator Owiaty Urszula Bauer
oraz Prezes Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Andrzej Pilot. Pracownicy Funduszu
przedstawili prezentacj na
temat jego obszarw dziaal-

noci oraz form wsparcia, z


ktrych mog skorzysta samorzdy. Oprcz tego wzili
rwnie udzia w dyskusji na
temat proponowanych przez
rzd zmian w ustawie Prawo
wodne oraz ich prognozowanych konsekwencjach.
KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fot. WFOiGW W Katowicach

W Lyskach przedstawiciele Funduszu przedstawili ofert


dedykowan gminom wojewdztwa lskiego.

Konwent zorganizowany przez lski Zwizek Gmin i Powiatw, do ktrego naley 119
gmin i 7 powiatw ziemskich, by okazj do przedyskutowania niepokojcych zmian w
prawodawstwie, ale rozmawiano take o moliwych polach wsppracy samorzdw z
WFOiGW w Katowicach. Na zdj. prezes Funduszu Andrzej Pilot.

GazetaInformator.pl >>

3 listopada 2016, nr 22 (223)


R E K L A M A

RACIBRZ RCK/KONIEC WIATA LISTOPAD

PALMJAZZ FESTIVAL W RACIBORZU

PalmJazz Festival odbywa si od szeciu lat. To jedno z najwaniejszych przedsiwzi okoojazzowych w


Polsce, ktre gromadzi fanw jazzu, muzyki etnicznej, klasycznej, a take elektronicznej z caego kraju. W
tym roku powsta projekt Dni
PalmJazz Festival. Koncerty,
oprcz Warszawy i Chorzowa, odbd si rwnie w Raciborzu.

6 listopada o godz. 19:00


w Raciborskim Centrum Kultury wystpi The Mike Stern/
Dave Weckl Band. Mike Stern
to jeden z najznakomitszych
jazzowych gitarzystw. Prezentuje styl muzyczny fusion.
W wieku 22 lat doczy do
Blood, Sweat & Tears, a nastpnie rozpocz wspprac
z Milesem Davisem, z ktrym
grywa przez kolejne kilka lat.
Rwnoczenie prowadzi ka-

rier solow. W 1986 roku


wyda swj pierwszy autorski album "Upside Downside" w wydawnictwie Atlantic
Records, a w 1994 zosta wyrniony nominacj do Nagrody Grammy za album "Is
What It Is", dwa lata pniej
za "Between the Lines", a w
2001 za "Voices". Dave Weckl
to jeden z najwikszych yjcych perkusistw. W swojej
karierze regularnie spotyka
si studyjnie i koncertowo z
takimi artystami jak Madonna, Chick Corea, Simon&Garfunkel czy Bill Connors. Majc
19 lat, gra ju wiele koncertw w nowojorskich klubach i
od tego czasu ten amerykaski muzyk inspiruje nie tylko
perkusistw, ale te innych
instrumentalistw do poszerzania muzycznych horyzontw. Bilety na koncert w cenie
50 i 70 z dostpne s w kasach RCK oraz na stronie biletyna.pl.

11 listopada o godz. 18:00 w


DK Strzecha odbdzie si koncert zespou The Blessed Beat. Graj jako trio, pochodz z
woskiej Bolonii. Tworz muzyk, ktra pynie na kilku rwnolegych warstwach dwikw
produkowanych przez gitar,
perkusj i trbk. Ich muzyka
przesya poczucie ponadczasowoci i przestrzeni, ktra wciga
suchacza bardzo gboko. To, co
pokazuj na scenie, to jazz i muzyka improwizowana zawierajca elementy elektroniki. Bilety
w cenie 20 z dostpne w kasach
RCK oraz na stronie biletyna.pl.
12 listopada na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata
zagra Tango Project. Wystpi:
Carlos Roulet argentyski pieniarz, Edgardo Otero Salvador
bandonista, pianista, kompozytor i araner muzyczny,
rwnie z Argentyny oraz kolumbijski basista i kompozytor
Edilson Sanchez, ktry od kilku
lat mieszka w Polsce.

RACIBRZ RCK/KONIEC WIATA LISTOPAD

HYDROKOSMOS
W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY
15 listopada o godz. 11:00 i
18:00 w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury
Wrocawski Teatr Pantomimy
im. Henryka Tomaszewskiego
przedstawi Hydrokosmos na
podstawie Maej syrenki H.Ch.
Andersena. Spektakl przeznaczony jest dla widzw od 8 lat.
Bilety w cenie 8 z (honorowane
s karty Senior 60+ i Rodzina+).
Spektakl odbdzie si w ramach
programu Teatr Polska, ktry ma na celu promocj teatru
wrd mieszkacw mniejszych
miejscowoci, majcych ograniczony dostp do oferty teatralnej.
Maa syrenka jest bani
smutn, o niespenionej mio-

ci tak odpowie niemal kady,


kogo zapytamy o emocje zwizane z recepcj tej opowieci i
trudno temu zaprzeczy. Czy
jednak spord tych reeksji
mona wysnu cho cie nadziei i odkry sens, ktry uzasadnia trud gwnej bohaterki i
jej oar, jak ponosi, dc do
mioci? Moe wanie w samej
mioci jest sens? W odwadze by
do niej dy? W uczuciu, ktre
nie poddaje si oceanowi, w gotowoci by zaryzykowa wszystko
Przedstawienie czy w sobie
konwencje pantomimy, taca i
akrobatyki z elementami teatru
plastycznego.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
5 LISTOPADA CENTRUM KULTURY TWORKW
5 listopada w Centrum Kultury w Tworkowie przy ul. Zamkowej
48 odbdzie si wystawa ptakw i gryzoni. Dla zwiedzajcych bdzie to okazja do zobaczenia wielu rzadkich ras i wyjtkowych okazw, a wrd wystawcw zostan rozlosowane nagrody.
5 LISTOPADA
STACJA KOLEJKI WSKOTOROWEJ RUDY
5 listopada o godz. 16:30 ze stacji Rudy odjedzie pocig,
ktry zabierze pasaerw na spotkanie z duchami i starymi obrzdami. W jego ramach odbdzie si rwnie wsplne warzenie
na ognisku zioowych wywarw i pieczenie kiebasy. Rezerwacje
pod numerem telefonu 531 871 952. Ceny biletw: 30 z (osoby
dorose), 25 z (dzieci od 3 do 18 lat), 70 z (bilet rodzinny).
6 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
6 listopada o godz. 16:00 Teatr Amatorski Na Zamku zaprasza
na widowisko artystyczne pt. Graj pikny Cyganie,
ktre odbdzie si w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego.
Wstp wolny.
8 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
8 listopada o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego odbdzie si spotkanie ze Zbigniewem Woniakiem, wacicielem paacu w Wojnowicach, poczone z promocj ksiki W zwierciadle satyry. Podczas spotkania bdzie
mona kupi ksik i otrzyma dedykacj od autora.
11 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
11 listopada o godz. 10:00 na Zamku Piastowskim rozegrany zostanie III Otwarty Turniej Bryda Sportowego Pamici
Emila Olbrota.

11 LISTOPADA ZSO KUNIA RACIBORSKA


11 listopada w Kuni Raciborskiej odbdzie si XVII Bieg Niepodlegoci. Zostan przygotowane trzy zrnicowane trasy dla
rnych grup wiekowych. Zapisy zaczn si o godz. 9:00 przy Zespole Szk Oglnoksztaccych (ul. Piaskowa 28). Start wycigu
jest przewidziany na godz. 11:00.
11 LISTOPADA STRZELNICA IPA RACIBRZ
11 listopada o godz. 13.00 na strzelnicy IPA przy Rafako odbdzie si Strzelecki Turniej Niepodlegoci pod nazw 11
strzaw na 11 listopada.
12 LISTOPADA RCK RACIBRZ
12 listopada o godz. 15:30 w Raciborskim Centrum Kultury
odbdzie si kolejny z cyklu koncertw umuzykalniajcych dla
najmodszych, tym razem pod nazw ywioowa Irlandia.
Bilety w cenie 25 z (doroli) i 15 z (dzieci).
13 LISTOPADA RCK RACIBRZ
13 listopada o godz. 16:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si XXVI Festiwal Pieni Chralnej do sw Josepha
von Eichendorffa.
14 LISTOPADA BIBLIOTEKA WODZISAW L.
14 listopada, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wodzisawiu lskim odbdzie si spotkanie autorskie z
siostr Anastazj. Siostra ze Zgromadzenia Crek Boej Mioci od lat gotuje i piecze dla krakowskich jezuitw. Jej ksiki
kulinarne sprzeday si dotd w cznym nakadzie ponad 3
milionw egzemplarzy. Pocztek spotkania z siostr Anastazj
zaplanowano na godz. 17:00.

Zapowiedzi 7

8 Reklama

wizytwki, ulotki >>>

3 listopada 2016, nr 22 (223)

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

<< GazetaInformator.pl