You are on page 1of 122

Posveta

Za mog mua,
koji ini pisanje puno lakim

Prevod i obrada
Na svet knjiga

Jedna no predaje

Naslov izvornika
Evie North
The Brothers Mortmain

One Night of Surrender

Braa Mortmain,
Knjiga 1

To mu je posljednja no na zemlji... i njegova


posljednja elja e biti njezina zapovijest.

Kao i njegova dva brata, Sir Gervais Hawley, sin grofa od Mortmaina je
neobuzdan i divlji. Ali sada su mu dani odbrojani. Predan je Bow Street Runnersima
zbog pljake koija i poslat u Newgate na vjeala.
Svakom ovjeku na smrtnoj kazni je odobrena posljednja elja, ako on ima
novca. Gervais ima vie novca od veine, a njegova konana elja je da okusi neto
slae od same hrane. On eli Katherine, enu lano optuenu. Za jednu no u
njenom naruju, on e platiti njene dugove koji e je osloboditi.
Od trenutka kada je Gervaisa vidjela u hodnicima Newgatea, Katherin je
osjetila iskru privlanosti. U zamjenu za svoju slobodu, ona pristaje na njegove
uvjete, za jednu no u svom krevetu, posluati e svaki njegov zahtjev.
Njihov strastveni susret je vie nego je Katherine ikada oekivala. I dok se zora
pribliava, njeno tijelo i srce traili su vie. Ali, Gervais je krenuo na vjeala... osim
ako se sudbina ne umijea.
Upozorenje: Zgodan lord i arobna ena imaju sjajan dogovor o vruem i
ugodnom seksu zajedno. I maleni komadi ropstva do kraja.

Prvo poglavlje
Newgate zatvor, London, 1805
Katherine nije mogla zaustaviti drhtanje dok je slijedila kljuara
Martina hladnim kamenim hodnicima i do uskih, prljavih kamenih stuba.
Moda je to bio studeni zrak podzemnih zatvorskih elija iz kojih je dola ili
je mogao biti brzinska, mlaka kupka koju je bila prisiljena proi prije nego
to je bila odjevena u neku odbaenu odjeu, koja je barem bila ista iako joj
nije odgovarala veliinom, imala je mokru kosu zamotanu ispod bijele
lanene kapice.
Nije mogla da vjeruje da se ovo deava.
Da je on pitao za nju.
I nije mogla da vjeruje da je pristala.
Ali opet, nije nita vrijedilo, ako bi to znailo da bi mogla pobjei od
prljavtine i uasa iz najozloglaenijeg zatvora u Engleskoj? Newgate, u
prkos tome to je obnovljen dvadeset godina ranije, bio je najgore mjesto.
Kada su je ovdje doveli prije est mjeseci Katherine se osjeala kao da ulazi
u jedan od Danteovih krugova pakla.
Ona je bila ker nastavnika. Naitana, dama, skromna... Kako je mogla
da doe do ovoga?
Ili su naprijed. Katherine je lupala klompama na golom kamenom
podu. Kada nije drala donji rub njene predugake suknje uz sebe da se
sprijei od spoticanja, ona je drala maramicu na nosu, koja je mirisala
svojim slabim mirisom boljih dana. A sebe je podsjetila da je ovjek kod
kojeg sada ide bio dobar prema njoj, jednom.
Kako se osjea, Kathy? Kljuar je upitao tihim tonovima, gledajui
okolo.
Pomireno sa sudbinom, Katherine ree apatom.
Kljuar Martin je bio pristojan ovjek i stoga kao zlatna praina u
mjestu kao Newgate, gdje su svi imali neke skrivene namjere. Mito je ovdje
bio uobiajena pojava. Odjea bi bila ukradena na spavanju ili skinuta sa
mrtvih zatvorenika i prodavana, a ako elite neto bolje nego ustajali komad

kruha i kau za veeru, onda ste morali pronai neke novie i potplatiti one
iznad vas.
Ali ovaj kljuar je bio ljubazan prema njoj. Jednom je priznao da je
preuzeo posao, jer je i on bio zatvorenik i nije imao opciju kada vanjski svijet
za njega vie ne brine. Dakle, on je ostao ovdje u Newgateu, a Katarini je
drago zbog njega.
Ovo je mjesto gdje su stavili krem drutva, kljuar je obavijesti.
Vidite, to je sredstvo za ienje. I baklje su tu. Moete ak namirisati
pravilnu ishranu, dodao je on i podigao veliki nos da onjui zrak.
Bio je u pravu. Stigli su do podruja zatvora rezerviran za vane
zatvorenike, bogatu gospodu.
Creme de la creme Newgatea.
Uskoro e biti preputena njenoj sudbini i da, sudbina je Gervais
Hawley, gospodin drumski razbojnik koji trenutno boravi u Newgateu.
Vidjela ga je, eta zatvorom, obuen kao da prisustvuje drutvenom
balu u svojim vrsto stisnutim hlaama ispod koljena i dobro skrojenom,
najfinijom jaknom, njegova tamna kosa uredno razbaruena, njegovo lijepo
lice isto obrijano.
Gervais Hawley.
Potovani Gervais Hawley.
Bogati aristokrata. Dentlmen. Dua londonskog drutva.
Drumski razbojnik. Lopov. Bie objeen na vjealama sutra ujutro.
Mukarac koji se sprema da bude objeen je imao posljednju elju.
Kljuar joj je objasnio. Ako je elja mogla biti odobrena od strane uvara
zatvora i ako je zatvorenik mogao platiti dovoljno mita i naknade i omastiti
dovoljno dlanova, onda bi imao pravo na tu elju.
Gervaisova je elja bila no sa Katherine.
Ti ne mora to da napravi, kljuar ju je uvjeravao, kao da je ponuda
bila sporna, njegovo majmunsko lice se iskrivilo sa zabrinutou. Ali, ako
to uradi Gervais je rekao da e isplatiti tvojim kreditorima dug i uvar e te
osloboditi. Sloboda, Kathy, zar ne? Kako ti to zvui? I nije kao da to nisi
Kao da to nisam radila prije? Katherine je zavrila za njega.

Pa i nije bilo, zar ne? Ona je imala mukarca u svom krevetu, a sigurno
su svi mukarci isti?
Moda je napravila buku, jer jo jednom kljuar je pogledao u nju
preko ramena. Oni su doli do debelih pocrnjelih vrata kada je naao pravi
klju iz njegove gomile drao ga je spremnim za bravu.
Spremna? upitao je on.
Da li je? Otvorila je usta da kae da ne, nije bila spremna, ona nije htjela
to da napravi. Ona je eljela da se vrati u njenu prljavu, eliju i provede idue
godine tako zakljuana unutra, ekajui novac da plati Edwardova
dugovanja. Novac koji Edward duguje, a samo zato to je on pobjegao, ne
znai da dug moe da se oisti. Ona je molila njegovu porodicu za pomo,
ali ona im se nikad nije sviala, nikada nisu mislili da je dovoljno dobra za
njihovog sina i, osim toga ona i Edward nisu bili u braku, iako je on uvijek
obeavao njenom ocu da e biti. Dolo je do toga da je neko morao da isplati
dug, a ostatak svijeta je odluio da je taj neko Katherine.
Nije iznenaujue, Katherine ponovo zatvori usta i klimnu glavom.
Martin je okrenuo klju u bravi i vrata se uz kripu otvorie. Lagano
se prosuo zrak sunca, dostiui do nje. Odjednom je mogla osjetiti toplinu i
miris hrane. Katherine osjeti vrtoglavicu od gladi, ona nije bila u stanju
danas da pojede hrskavice ispunjene kaom. Prizor kiselog kupusa koji pluta
na vrhu vodene juhe, zajedno sa brigama o tom sastanku, okretao joj je
eludac.
Lady je dola da Vas vidi, gospodine! Kljuar je pozvao u sobu, s
malo humora i namigivanja prema Katherine. ekao je dok je nezgodno
zakoraila preko praga, a zatim jo jedan, prije nego to se nisu teka
kripajua vrata zatvorila ponovo iza nje. ula je zakljuavanje.
Njene plave oi su se rairie i ona divlje pogleda o sebe.
To nije bila elija, sigurno?
Sa mekim debelim tepihom na podu i bogatim tapiserijama da sakriju
vlane kamene zidove koje je imao, sve je liilo na prebivalita bogatog
gospodina. A bilo je i ureeno! Udoban divan namjeten jastucima, stol je
bio prekriven sa platama hrane, svijee u srebrnim svijenjacima sa
plamenom iz svake povrine. I usred svog tog luksuza ... Njen pogled je pao
na ovjeka u njegovom centru.

Potovani Gervais Hawley, stajao je uz au crnog vina u ruci,


gledajui je sa polu osmjehom izvijajui njegova senzualna usta.
Zurila je natrag. U njegovu tamnu kosu i oi, njegovo usko lice i
aristokratski nos, on je bio tako zgodan osjetila je kao da se zamrznula na
licu mjesta, plaei se da se pokrene i da bi on u tom sluaju nestao u oblaku
dima. Newgate nije mjesto za ljepotu, ali Gervais je bio visok i dobro graen,
njegova bijela koulja otvorena na vratu da pokae povoj smee muke koe.
U namjetenim hlaama nazirale su se njegove snane miiave butine i
duge noge, zavravajui u visoko poliranim izmama.
Gervais je svakim centimetrom bio fifiri. Kako je uope doao na ovo
grozno mjesto?
Sjedite, Katherine. Glas mu je bio dubok i topao, inilo se kao da
posee duboko u nju, tako da je taj eho peckao njenu odjeu, kipio kroz njenu
krv.
Prvi put ona ga je vidjela u sudnici pored Old Bailey, kada je osuena
na zatvorsku kaznu zbog Edwardovih neplaenih dugova. Gervais Hawley
je prolazio, okruen straarima i oboavaocima, ali kada je video njeno
suzama proarano lice on se zaustavio i pruio joj snjeno bijelu maramicu.
Osuite svoje suze, draga, promrmljao je. Stvari nisu nikada tako
loe kao to se misli.
Stvari jesu bile loe, ali ipak Katherini je to bio dragocjen trenutak. I
maramica.
Drugi put kad ga je ugledala bilo je kada je vraena u svoju eliju iz
lijenike sobe gdje je bila lijeena od zatvorske groznice, a on ju je mimoiao
u hodniku, moda je i on posjetio lijenika. On ju je uhvatio pogledom i
nasmijeio se, samo trzajem njegovih usana, a onda se poklonio.
Katherine je i dalje nakon toga osjeala ar u obrazima, zbunjujui
osjeaj da joj se divio. Ona je, ker nastavnika, gostioniareva ljubavnica,
djevojka koja se nikada nije mogla uklopiti nigdje.
Trei put... pa, ovo je bio trei put. Oni su se nakratko sastali samo dva
puta, a on je mislio na nju veeras u svojoj zadnjoj noi.
On je odabrao Katherine da bude njegova posljednja elja.
Znate morate uiniti kako Vam kaem, Katherine. Taj duboki glas,
to joj pravi peckanje, doveo ju je najzad ovdje i sada. Ovo e biti moja

posljednja no. Moja posljednja elja. Da li obeavate da ete sluati moje


naredbe?
Ona je ve donijela svoju odluku. Glas joj je bio vrst i siguran.
Obeavam, gospodine.
Dobro. Onda nareujem Vam da sjednete.
Napravila je korak naprijed, zatim jo jedan, svjesna svoje loe odjee,
njene klompe su skoro padale sa njenih inae bosih nogu, njena mokra kosa
kapala je niz lea. Ovdje je bilo tako luksuzno i toplo. Vatra se razgorila u
kaminu, a ona je htjela da uleti i zagrije ruke. Umjesto toga je sjela na divan
koji joj je pokazao i gledala ga je na nain na koji mi gleda veliku maku.
On je nju takoer gledao, svijetlost svijee se ogledala u njegovim
tamnim oima, blijeda krivulja na svakom uglu njegovih senzualnih usta.
Bio je vrsta ovjeka koji bi mogao imati bilo koju je htio, ona je to znala. ene
su morale da mole za jednu no s njima.
Pa ipak, on je izabrao nju.
Pa to je dobra stvar, zar ne? Ona se skupila. Poslije veeras e biti
slobodna od prljavtine i bijede Newgatea, slobodna da se vrati u ivot, bez
dugova njenog ljubavnika. Ona e imati novi ivot za sebe... negdje.
Ali to e biti sutra, jo je cijela veer ispred nje. Na svoje iznenaenje je
osjetila peckanje uzbuenja i to je bila jae od bilo kakve sumnje ili strahova
koje ona moe imati. Kao enja. Ili obeanje za stvari koje dolaze.

10

Drugo poglavlje
Da li su Vam rekli to ovo veeras podrazumijeva?
Gervais joj se pribliavao vrebajui je poput make. Pramen njegove
tamne kose pao mu je naprijed preko ela, on ga odbaci sa rukom u kojoj nije
drao vinsku au sa strane.
Ja... Glas joj je zakripao, zamiljala je sebe poput mia. Ona proisti
grlo. Ja sam tu da provedem no s vama, gospodine. Ja sam ovdje da radim
sve to elite od mene. Dok pijetao ne zakukurie.
Kokoiji sat. Da. Ali to je daleko od sada, zar ne, Katherine? Jo
imamo vremena i ja namjeravam da ih provedem u zadovoljstvu.
Na posljednju rije glas mu se snizio i Katherine je malo zadrhtala na
zvuk koji je zagolicao njena osjetila.
Stao je pred nju, sada je njegov pogled putovao po njoj. Znala je to
vidi. Mladu enu koja je bila premrava, ija je pozajmljena odjea visjela
labavo na njoj, ija je duga svijetla kosa pobjegla ispod bijele kape koju je
nosila, ije su plave oi bile irom otvorene sa anksioznou, ije usne su
stisnute sa odlunosti da proe kroz ovo.
Kljuar Martin ju je upozorio da bi Gervais moda mogao gledati na
nju kao utopljenik koji trai kopno, da bi je mogao uzeti brutalno, a onda
pasti u san. U stvari, on je rekao, da bi to bilo najbolje za nju umjesto da
muenje traje.
Zato to sam uo da je Gervais Hawley grubijan, Kathy. On zna kako
da zadovolji enu, kako da koristiti svoja ula da je vee za njega. A Vi ne
elite to, zar ne? Vi ne elite da on ukrade vae srce, zar ne? rekao je.
Grubijan je sada uzeo gutljaj vina. Gledala je kako mu se grlo pomjera
dok je gutao, vidjela je sjaj srebrnog peatnog prstena na ruci u kojoj je drao
au.
Vi ste prelijepa ena.
Iznenaenje je proirilo njene oi jo vie. Ljepota nije neto to je
uobiajeno mislila za sebe, kad je to uradila inilo joj se kao da se treba
prekrstiti i zatraiti blagoslov. Edward je bio ljubomoran ovjek i svaki

11

pogled u gostionici poslat u njenom pravcu od putnika ili gostiju su gledani


sa sumnjom. I ne daj Boe ako bi ona ikada uzvratila osmijeh. Katherine je
dobila mnogo amara ili modrica zbog osmjeha.
Vie volim da se smatram skromnom enom, odgovorila je tiho.
Gervaisov osmijeh se vratio, ali on je pognuo glavu u priznavanju
njenog dostojanstvenog odgovora. Gestom prema stolu i hranom
nagomilanom na njemu, rekao je s prizvukom sprdnje. Hoete li jesti sa
osuenim ovjekom? Uvjeravam vas da je sve ukusno.
Ona zastade, a onda krenu za njim do stola, gdje je spustio svoje vino
da sipa au i za nju. Nema kae? Ona je bila dovoljno hrabra da se naali.
Gervais se okrenu iznenaeno, njegove tamne oi su je prouavale, a
onda se nasmija. ala, Katherine? Dakle u vama postoji vie od skromnosti
i ljepote.
Stajao je tako blizu nje. Bilo je to kao da je nestalo zraka iz prostorije,
jer ona je imala problema sa disanjem. Oajna, prekrstila je ruke preko svoje
suknje, izbjegavajui njegov pogled. Bila je u udu. Zato je bio tako
ljubazan, tako pristojan? Ona se pripremala za ovaj trenutak, a sada je gubila
svoju kontrolu, malo po malo, inei je ugroenom iznutra.
Pogledajte me, rekao je on.
Katherine drala pognutu glavu, pravei se da ne uje.
Pogledaj me! On je naredio.
Ovaj put je skoila. Ona je bila ovdje po njegovom nalogu, podsjetila
se. Nije imala drugog izbora nego da poslua. Ona mora posluati. Paljivo,
malo klimava od nedostatka hrane i cijele bizarne situacije, Katherine podie
pogled.
To je ve bolje, rekao je on.
Njena se vrtoglavica povea. Bio je tako zgodan mukarac sa svojom
tamnom kosom sjajnom uz svijee i njegovim tamnim oima sa svojim
dugim trepavicama, sada je mogla vidjeti da je imao rupicu na bradi.
Odjednom se okirala, eljela je da ga poljubi. Na ideju da uhvati njegov dah
je zadrhtala.
Posegnuo je i podigao joj bradu vrhom kaiprsta. Vreo drhtaj projuri
kroz nju, a sa njima i vrtoglavi osjeaj gubitka kontrole. U sljedeem trenutku

12

on je stavio mali komad mesa ispred njenih usta, automatski je otvorila usta
da ga prihvati.
Soan. Savreno kuhan. Bilo je tako ukusno da se zanjihala, zatvarajui
oi, sljedei trenutak su njegove ruke bile oko nje, grlei je, umirujui je.
Samo za trenutak je bila savreno sigurna nije htjela da se pokrene. Zaista je
htjela da se nagne blie njemu, priljubi se uz njegove grudi i meku bijelu
koulju koja je zjapila tako primamljivo otvorena. Htjela je da pritisne usne
na tu upljinu u grlu.
Ali taj nepoznati osjeaj trajao je samo trenutak prije nego to ju je strah
preuzeo i ona je poela da se bori.
! Ona se odmah ponovo umirila, njen dah je dolazio brzo, srce
joj je kucalo u grlu kao uplaena ptica.
Njegovi prsti joj pogladie vrat, a zatim se povue iznenaeno.
Vi ste skroz mokri! Rekao je i skide joj kapu. Njena kosa, potamnila
od vode, pade niz nju. On se namrtio, podiui nagomilane uvojke u svojim
prstima.
Oni su me okupali, objasnila je, osjeajui kako crveni. Htjeli su da
budem ista za...
Doite blie vatri, Katherine.
Njegova ruka prekrila je njenu, privlaei je prema toplom plamenu, a
ona je zatim krenula svojevoljno. Toplina je blaena i ona potonu dolje na
debeli tepih irei se pored ognjita u elji da upije toplinu.
On ju je ostavio za trenutak, a onda se ponovo pojavio sa
posluavnikom natovarenom nizom sone hrane sa stola i postavi ga pored
nje.
Zatim je i sam legao na tepih tu, rasporeujui svoje duge noge i
pomno je prouavajui kao radoznali kupac.
inilo se da ne uri da ispuni svoju posljednju elju. Postepeno je
poela da se osjea oputenije, toplina djeluje na nju, njeno tijelo se oputa.
Ona je skinula rune klompe uz uzdah olakanja i postavila noge pored
ognjita. On je klimnuo glavom prema tanjuru. Bilo je meso, kuhano ili
peeno uz ukusna peciva, sireve i komade tronog kruha. I tu je bilo narani,
okruglih i sonih. Prole su godine otkako je pojela naranu.

13

Gervais je oguli za nju i da joj prvi soni komad. Ona ga zagrize i


zastenja sa zadovoljstvom, sok curi niz njenu bradu. On se nasmijao i
nastavio, komad po komad, dok nije sve nestalo. Katherine se nije mogla
sjetiti neeg tako ukusnog, okus slatkoe na njenom jeziku, dok sok curi niz
njeno grlo.
U tiini koja se protezala izmeu njih, Katherina je poela da se osjea
manje prestraenom. Naravno da je znala da e je veeras Gervais Hawley
imati na bilo koji nain na koji poeli, a ona je pristala na to. Naravno da je
to znala. Ali, on jedva da ju je dodirnuo i bio je ljubazan. Moda e je ostaviti
do jutra, pa e ona pobjei kao pijetao bez potrebe da ispuni svoje obeanje.
Lukavo, ona je pogledala u njega kroz sputene trepavice,
pokuavajui uzalud da proita njegov izraz, da shvati kako se ovaj ovjek
osjea i misli. Sa Edwardom je to bilo vano da naui svaki trzaj ili zlobno
smjekanje i ono to bi moglo znaiti za nju, ali ovaj ovjek... bio je
neproitana knjiga.
Uhvatio joj je pogled i nasmijao se.
Bolje?
Mnogo, hvala.
Onda moda je vrijeme da se pone.
Pone? Priaptala je, rairivi plave oi. On nije mogao da zna ono
to je mislila trenutno. Zar ne?
Da bi joj skrenuo osjetljive misli, posegnuo je prstima kroz njenu dugu
kosu Vaa kovrdava kosa je sada suha, rekao je on. Povlaei nekoliko
uvrnutih pramenova, da se protegnu u punoj mjeri, a onda ih pusti da
padaju lagano preko njene dojke.
Katherine se nije micala, jedva je disala, dok da se igrao sa njenom
kosom. On smota njenu dugu kosu i pusti da slobodno padne.
Zatim ju je podigao prema svom licu i protrljao se zatvorenih oiju.
Kao najljepa svila, promrmljao je i nasmijao se. Znate li da svaka ena
ima svoj miris? Jedan da je samo njen?
Katherine je odmahnula glavom nesigurno. A koji je moj,
gospodine? Upitala je, a zatim se pitala da li je ona trebalo da ostane tiha.
to ako je to bilo neto gadno?

14

Mislio je na trenutak, dokono radio prstima kroz tjeme njene kose. Vi


imate egzotian miris, Katherine. Moda izgledate kao svjea engleska rua,
ali ja mislim da imate vatru egzotinih zemalja u krvi.
Ja sam ki uitelja i uenjak, Katherine uzvrati. Jedina stvar
egzotina o meni je pria koju sam proitala.
Gervais je podigao obrve. Kakva je to pria? Sigurno nita to nije
savreno respektabilno?
Katherine je znala da joj se podsmijeva. Kao da je znao. Ali kako je
mogao? Naravno, rekla je i prisilila sebe da ga direktno pogleda,
izazivajui ga da je nazove laovom.
Umjesto toga posegnuo je pratiti meso iznad njenog dekoltea haljine
sa dugim kaiprstom. Naravno, ponovio je on.
Milovao joj je kou kao da je delikatno udo i to ju je vie dodirivao
postajalo joj je toplije. A drhtanje je poelo u ustima, a onda u grlu, a zatim
se rairilo sve do njenih grudi. Osjeala se zategnuto, malo boli od
uzbuenosti, prije nego to je podrhtavanje osjetila jo nie, na mjestu
izmeu nogu gdje je Edward nasilno ulazio u nju. Uvijek u mraku, kao da
se stidi svoje potrebe. Odvezujui njenu spavaicu kako bi mogao pronai
svoj put, daui u ekstazi.
Ali ovo je bilo drugaije, vrlo razliito. Gervais joj je milovao grudi
svojim rukama, osjeajui njihovu teinu, palevima je pronalazio teki
grumen bradavice kroz istroeno platno. Njen dah je ubrzao. Mogla ga je uti
u mirnoj sobi i pokuala je da se smiri, ali to je vie pokuavala, bivala je
uzbuenija.
Gospodine, pokuala je, ja ...
Tiina. Eto je ponovo, ta njena rije. Pa ipak, on ju je pretvorio u
komandu. Ili obeanje.
Nagnuo se prema njoj i usta su mu bila tako blizu nje, da je osjeala
toplinu njegova daha na usnama, a zatim je usnama dodirnuo njene, lagano,
ali sa uvjebanom strunosti. Jezikom joj je probao donju usnu, uletio unutar
njenih usta, a ona osjeti da se sama otvara pred njim. Bespomona i eljna
takoer, da iskusi ono to je mogao dati.
Uzbudljivo zaista, promrmlja on. Vi ste poput sunca, Katherine.
Ljubiti vas je kao bijeg na fantastina mjesta.

15

Njegove rijei su bile meke i oaravajue, a Katherina napravi mekan


zvuk, vie jecaj nego cviljenje. Vrelina vatre i sada toplota njegovog tijela ju
je okruivala. Usta su mu postajala odlunija u svom istraivanju, osjetila je
njegov tvrdi jezik oko njenog, milovao ga je, kao da obavlja neki udan ples
parenja.
Ovo je poljubac kao nijedan do sada i osjeaj koji joj stvara u mislima i
tijelu je izvan njenog razumijevanja. Grudi su je boljele, i kao da je to znao,
posegnuo je ponovo i stavio svoju otvorenu ruku preko jedne, a zatim i
druge dojke. Ispod pozajmljene dotrajale odjee nije bilo nita, osim njene
gole koe, ona je znala da je svjestan teine i mekoe njenog mesa kao da je
u njegovi toplim rukama.
Do sada su joj bradavice bile tako vrste da je gotovo bilo bolno, kao
da su traile milovanje njegovog dlana, kao da trae njegovu panju. On joj
se osmjehnu, znalakim osmijehom, kao da je tajno bio zadovoljan njenom
reakcijom, prije nego to je savio glavu prema njenoj i poljubio joj vrat, koji
se usluno iskrivio dajui mu bolji pristup.
Katherine je ve znala da nee htjeti da ga zaustavi. Njegov dodir,
njegovi poljupci, zapalili su vatru i ona je htjela da gori. Bila je na putovanju
otkrivanja ba kao to bi bila uvijek kad bi otvorila novu knjigu i poela itati.
Ali to nije bila kao svaka knjiga koju je ikada proitala ranije, ak ni
letak sa sirovim golim slikama koji je neko ostavio u jednoj od spavaih soba
u gostionici. ene jau mukarce, ene irom otvorenih oiju dok mukarci
ulaze u njih. I svi kao da su uivali neizmjerno.
Ali kako je to mogue? Katherine se pitala, ruke su joj drhtale dok je
nosila zguvani papir na prozor da ih bolje vidi. Da li su takve stvari zaista
ugodne? U njenom iskustvu seksualni in je neto to se trpi, ne uiva.
A onda je Edward doao u potrazi za njom, zgrabio je letak od nje i
ona ga vie nikada nije vidjela. Te noi je doao u krevet, nezgrapno je pipao,
teko diui dok se ponovo i ponovo gurao u nju. Ona je to radila stisnutim
zubima, govorei sebi da je to dokaz da je mali letak bio la. Bajka. Fantazija.
Koja ena bi izgledala tako kada ovjek uzima njeno tijelo na ovaj nain?
Ali sada je Katherine znala da njeno lice izgleda kao kod ena na letku.
Strastveno, udesno, puno blaenstva.
Jer ono to je Gervais Hawley radio bilo je blaenstvo.

16

Da, Katherine je bila na putu prema samootkrivanju i nije imala elju


da se vrati.

17

Tree poglavlje
Gervais je pogladio biserno meso njezina grla, crtajui prstom nanie,
tako da ga je mogao ubaciti ispod izlizanog dekoltea njezine haljine. On je
mogao vidjeti da je ve bila zanesena njegovim vjetinama. Iako, priznao je
ironino, nije iskoristio mnoge od njih jo.
Imao je u vidu da e navesti Katherine, da bude u njegovoj moi, uz
obeanje da e je osloboditi. Nakon to je uzme tada e je kazniti zbog
ljubavnikovih nepotenih djela. Edward Prvi je bio uzrok Gervaisove
propasti. Zato ne bi Katherine platila Edwardovu izdaju ba kao to ve
plaa za njegove dugove?
Ali ona je izgledala kao uplaeni mali mi kad je dola u eliju da su
ga napustile sve misli o takvoj brutalnoj osveti. Bio je gotovo prestao
razmiljati. Zato je ne ostavi i saeka no u odvojenim stolicama? Tada bi
mogao biti neka vrsta ovjeka kojeg je uvijek teio da bude. Iskren, estit,
vrijedan. Pristojan.
Da, on e biti sve te stvari i vie. On e spasiti djevojku i otii u smrt
kao heroj.
Ali Gervais Hawley nije bio heroj. Katherine je bila lijepa ena, ali dok
je ona stajala tamo na vratima, gledajui u njega kao da je princeza u bajci,
ekajui da je njezin princ probudi, on je znao da e je imati jednom, dvaput,
mnogo puta prije nego pijetao zakukurie. A ona ga je eljela, ak i ako nije
bila svjesna toga. Vidio je njezinu elju u drhtaju usta i ritmu pulsa u grlu,
pa ak i nain na koji joj se gusta tamna plava kosa slijevala preko ramena.
Bila je ena napravljena za tjelesne uitke.
Pouda je ispalila strelicu na njega i pristojan ovjek je pobjegao.
Odvojene stolice prokletstvo! to je mislio. On e je imati ove noi,
svoju posljednju no prije nego to ga avo odvede u pakao. A nema li bolje
osvete nego kazniti enu za grijehe njenog ovjeka? Edward Prime je drao
Katherine na oku, skrivajui je daleko kao mitski dragulj za vlastito
zadovoljstvo. Kako li bi on samo mrzio pomisao da Gervais rukuje tim
draguljem, isprobava, uzima opet i opet.

18

Gervais se nasmijeio. Hoemo li vas osloboditi od ove grozote?


Pitao je. Prsti mu se objesie od tanku tkaninu njezine haljine, iskuavajui.
On je osjetio njeno napeto tijelo, ba prije nego to je trznuo.
Posueno platno, pade sve do struka. Tijelo joj je bilo ruiasto i bijelo
na svjetlosti vatre, pogodno za oi. On, grubijan, naao se oamuen od
samog pogleda na nju.
Oh! Pokuala se pokriti rukama. Uhvatio joj je zapea, podiui
ruke prema gore i odmakao, ponovno je otkrivajui njegovom pohlepnom
pogledu.
Bez premca, priaptao je.
Njezine grudi podignute rukama, iako razmjerne svom malom tijelu,
izgledale su nateene i teke sa rastuom eljom. Njene bradavice su
okrenute prema njemu, a usta su mu se ovlaila da proba njihovu slatkou.
Njegov tamni pogled iao je do njezinog, irila je svoje oi. Sa strahom? On
nije tako mislio. Njegova Katherine je izgledala kao ena koja je bila spremna
i voljna za uicima tijela.
Gervais je htio vidjeti golu im ju je prvi put vidio. Ne onda, kako je
ona nesumnjivo mislila na sudu Old Bailev. On ju je prvi vidio u Edwardovoj
gostionici, kroz rupu u vratima salona. Ureivala je cvijee u zdjeli na
poliranom stolu i njezino lijepo lice bilo oduevljeno zadatkom, sa usana
lagano rastavljenih, blijedim sputenim trepavicama. On ju je htio tada, s
toplinom i udnjom koju nikad nije osjetio prije. Prizor na nju je otiao ravno
u njegov penis, iako je dolo do male enje i boli u grudima, gdje je njegovo
srce bilo smjeteno, onda je to ignorirao.
On ju je elio. Mislio je o njoj danima poslije.
Dakle, kada ju je opet vidio u ovom sumornom mjestu, dobro...
sigurno mu to sudbina daje doputenje da je ima? A ako e to Edwarda
napraviti bijesnim, ispod koje god se stijene on skriva, onda tim bolje.
Dosta razmiljanja, promrmljao je i posegnuo za njom.
Dolo je vrijeme za gozbu njezine gole koe, savrenog oblika njezinih
grudi sa svojim blijedo ruiastim vrhovima, za tamnim ruiastim
pupoljcima, koji su se inili da su zategnuti samo od pogleda. Sagnuo se
blie, diui topli zrak izmeu njih i uo njezin isprekidan dah.
Svia li vam se to?

19

Ne znam, a oklijevanje se vidjelo u njenim plavim oima.


Mislim da znate.
Sagnuo se blie i blie, tako da je vrh svog jezik vukao preko oblina
svake dojke, nalazei prvo jednu bradavicu, a zatim i drugu. Okrenuo je
svojim jezikom oko malih pupoljaka, a zatim isisao teko. Njeno tijelo se
ukrutilo i ona je napravila oduevljeni zvuk. On je za sisa jae i ona izvije
tijelo prema gore, povijajui se prema njemu.
Svia li Vam se Katherine?
Da, uzdahnula je neravno. Svia.
Trebam li to uiniti opet?
Da
Rukama je obuhvatio njeno lice, sa obje strane, iznenadila se, a on je
osjetio oajniku elju da sklopi svoja usta preko njenih.
Gervaisa je penis neugodno pritiskao u tijesnim hlaama. Htio je
posegnuti dolje i osloboditi ga. Zamislio je da ga gura duboko u nju, teko i
brzo. Zadihan, viui, otputajui poudu u nju poput ivotinje.
No, on se zaustavio.
urba nije ono to je veeras zamislio. Bila je to njegova posljednja no
na zemlji i sada je imao tu enu o kojoj je razmiljao tako dugo... Htio je
uivati u njoj kao da je delikatno voe. Kao narana kojom ju je hranio ranije.
On je htio da se izgubi u njoj i zaboravi sutra u zadovoljstvima noi, ali on je
takoer elio da uiva u onome to je radio s njom. elio je da ga zapamti,
da sanja ovu no u godinama koje dolaze. Htio ju je razmaziti za Edwarda,
tako da e ona gledati na njega s prezirom koji zasluuje. A ujutro kad
Gervais ode na vjeala ii e voljan s njenim mirisom po sebi poput
blagoslova.
Pa, to je bio plan. Ali on je samo ovjek nakon svega. Sada je otimao
njezine grudi svojim usnama i jezikom, rukama milovao toplu kou na
leima i struku, obraajui malo panje na svoje suzdravanje. On je htio da
je ima potpuno golu u svojim rukama, a po njezinoj borbi i njezinim eljnim
trzajima vjeruje da je to ono to je Katherine takoer htjela.
S jednom rukom zgrabi zadranu rastrganu tkaninu na njezinom
struku, a drugom divlje potegnu, kidajui je na komadie.

20

Ona je zadihana i ovaj put se nije pokuala pokriti.


Ispunio se njome. Koa, ista i mekana, iako su njezine kosti bile malo
previe blizu povrine, a on nije oekivao nita drugo u Newgatu. Nakon to
bi otila odavde dao bi joj da jede, da se vie zaobli i... Gervais je odmahnuo
glavom. Nema smisla razmiljati o tome. On ne bi bio tu da je vidi.
to je to? apnula je. Vidjela je da je odmahnuo glavom. Pokuavala
je povui komadie haljine preko sebe kao da je uinila neto loe.
Opet u vas poljubiti, rekao je, promatrajui je napeto.
D-da li je? Ona obliza usne. S-sve u redu, gospodine.
Ne, moja ljepoto, naali se on. Idem poljubiti Vae druge usne.
Moje druge usne?
On se naceri. Vidjet ete.
Gervais se nagnuo prema njoj, jezik mu se sputao prema dolje preko
trbuha, ostavljajui tople i vlane poljupce na njezinoj koi. Povukao je
ostatak haljine daleko. O, da, ona je bila ljepotica, a on ju je elio. Ali opet e
ekati, pa e ukrotiti svoju elju za njom. Imao je cijelu no, nakon svega, a
Gervais je znao mnogo o tjelesnom inu i svim njegovim varijacijama.
Lijeite na lea, rekao joj je.
Pocrvenjevi ona se polako spusti unazad na debeli tepih,
promatrajui ga oprezno. Nikad nisam legla gola s mukarcem prije,
priaptala je.
Ne bi trebao biti iznenaen, ali je bio. Sigurno je Edward imao neki
stupanj finoe? Iako se nije tako inilo. Trebao je znati da je budala, koja ne
bi brinula za Katherinino zadovoljstvo u njihovom spajanju, nego samo o
svojim potrebama.
Pa, Gervais je u vezi toga htio da joj pokae kako je mogla dijeliti uitke
s njim, a ne jednostavno biti predmet sebina ovjeka i njegove poude.
Uzeo joj je golo stopalo u ruke, pratei njezinu krivulju, sve do urednih
prstiju. Koristio je svoje usne i jezik na njoj, pravei svoj put gore u valovima
njezinog tijela do koljena, a zatim do mesnatog dijela njezina bedra. Ona je
drhtala kada je stigao do vrha njezinih bedara, a on je mogao vidjeti vlani
sjaj kako se skupljanja tamo.
Ja u Vas poljubiti sada, rekao je, a glas mu je promukao.

21

Ona dahnu kada je zavukao ruke ispod njezina dupeta otvarajui je za


njegovu namjeru. Podigla je glavu, lijepa kosa joj je padala oko lica, a oi su
joj bile mutne od elje.
Gospodine? Ona zakrijeti.
Njegov osmijeh je bio zajedljiv. Mislim da me u ovim okolnostima
moete zvati Gervais, rekao je. Mirisala je izazovno, mousno, kad je
nagnuo naprijed i povukao svojim jezikom preko njenog otvora, uivao je u
injenici da je ona ve tako mokra. Njegova stidljiva Katherine.
Glas joj je sada drhtao. Gospodine... Mislim, Gervais... Hoe li to biti
u redu? Nikad nisam... on nikad...
Neemo razgovarati o Edwardu, rekao je sa hladnom konanou.
On je bio jadan primjerak, ako nikada nije mislio da Vam prui
zadovoljstvo svojim ustima.
A on je nastavio svojim jezikom pokazivati joj na kakav uitak je
mislio. Njezin pupoljak je kao mali nateeni penis, podigla je glavu privlaei
njegovu panju, a on ga je uzeo u usta dok je rukama drao njezine
bradavice, trao je svojim jezikom oko njega, a onda usisao.
Podigla je bokove i ciknula.
On je to uinio opet i ovaj put joj se tijelo zgrilo i on je mogao osjetiti
da je njezino svravanje u blizini kako drhtei prolazi kroz bokove i bedra.
Zavukao je prste u nju, gdje je bila toliko vlana i vrua, a kada ona dahnu,
on zastenja.
Lijepa, promrmljao je, a glas mu je bio nejasan kao da je popio
previe vina.
Hoe li ui sada? Ili bi joj trebao dati ovaj trenutak uitka? Pred ukus
onoga to e doi? On e je upropastiti za ljude poput Edwarda zauvijek,
pomisli divlje. Ako bi ju Edward pokuao osvojiti natrag ona bi pljuvala po
njemu, jer je on, Gervais, dao okus onoga to pravi ovjek moe uiniti.
No, dok je razmatrao Katherinine kretnje oko njegovih prstiju, trljajui
joj biser o dlan svoje ruke dok je traila vlastiti uitak. Sada, s otrim krikom
odjednom se luno savila od njega, njezin rubovi su se zgrili oko prstiju,
trzajui bokovima. Sagnuo se, njegov jezik milovao ju je sada, umirujue joj
grickao meso, kuajui joj elju. Poslije je sjeo i zavrio hranu na pladnju,

22

promatrajui je dok je leala, zatvorenih oiju, rastvorenih usana, plutajui


u raj koji je nala.
On se nasmijei u sumornom zadovoljstvu na uspjeno obavljenom
poslu.

23

etvrto poglavlje
Katherine je imala problema da uhvati dah. Tijelo joj je bilo toliko slabo
i mlitavo, ba kao to je bilo kada je imala zatvorsku groznicu. No, ovaj put
vrela toplina je dolazila od Gervaisa. Bio je njena groznica. On je stavio svoje
usne na veinu njenih privatnih mjesta, poljubio je gdje jedva da se prije
usudila dirati, pa ak i pogledati na sebe u ogledalu. A onda je izazvao neto
tako iznenaujue u njoj, da nije bila sigurna kako bi to nazvala. To, ta
senzacija. Taj udesni uitak.
Kapci su joj jo uvijek bili teki, ali znala je da se mora kretati, ona se
mora suoiti s tom promjenom u sebi. Natjerala se da otvori oi i pogleda ga.
Bio je ispruen blizu pored nje, pijuckajui iz svoje vinske ae, njegove
tamne oi bile su napola zatvorene dok ju je promatrao.
Bilo je hladnoe u njemu, nije bila sigurna da li joj se svia, ali prije
nego to je mogla poeti da ga ispituje o promijeni, nasmijeio se i toplina ju
je preplavila jo jednom.
Zato ja ne znam o takvim stvarima? Ona izlanu, sa dodirom iritacije
u glasu.
Gervais, koji je zacijelo oekivao znak zahvalnosti ili vjerojatnije
naivne neugodnosti, nasmijao se glasno.
Da li druge ene imaju takve osjeaje? Ustrajala je.
Vjerujem.
I to drugi ljudi rade kao to ste vi uinili? Ljubili moje druge usne?
Da, rade.
Katherine je donju usnu izbacila naprijed. Kako se to naziva, da... taj
osjeaj kad... kad...?
Kad ste dostigli vrhunac. Va orgazam. Va orgazam. Vaa slatka
smrt. On je nagnuo glavu na jednu stranu. Niste ga doivjeli prije?
Katherine je odmahnula glavom. Osjeala se kao budala, ali nije znala,
nikad nije doivjela takvo tjelesno zadovoljstvo. Ali on to izgleda nije
smatrao glupim, zapravo je bio zadovoljan njenim odgovorom.

24

Postoji jo mnogo toga to Vam mogu pokazati. A tada se naceri


zlobno na iznenadan sjaj u njezinim plavim oima. Mnogo vie. Imamo
cijelu no, Katherine.
Do zore, proaptala je.
Do zore.
Katherine nije znala da li da osjea teinu ili uzbuenje. Edwardove
akcije su je dovele ovdje u Newgate, da, bilo je to, ali sada kad je saznala da
takav uitak mogao biti od ovjeka... Sve to je ikada prije iskusila bilo je
grubo rukovanje, nekoliko trenutaka ispod uzdaha, zadihana ovjeka
kiselog daha, a zatim neugodnu vlanost ispod njezinih bedara. Da
protestira, ona je ubrzo saznala, nema smisla. Edward je uivao nanositi joj
bol gotovo jednako kao i to je uivao u njezinoj posteljini, a sve primjedbe
koje bi rekla inile su da je jo vie eli.
Oduvijek je mislila da je ona kriva, jer ga nije voljela. Katherine je otila
kod Edwarda zbog njezina oca. Nakon to joj je majka umrla on je pao u loe
drutvo, kockanje i sve dublje i dublje u dugove prema Edwardu i cijeloj
njegovoj obitelji. Onda je jednog dana doao kui i rekao joj da ako ona
pristane biti Edwardova ljubavnica oni e izbrisati njegove dugove. inilo
se da je njeno lijepo lice zauzelo Edwardovo srce i on je napravio ponudu
unato prigovoru svoje obitelji.
to je mogla uiniti?
Trebala je mrziti svog oca, ali ona ga je saalijevala i njegov pad iz
samilosti i na poetku Edward se nije inio tako lo. U poetku je mislila da
bi je mogao oeniti, a prije nego to joj je otac umro obeao je da hoe. Nadala
se barem da e onda biti potena ena, a Edwardova obitelj je bila protiv
braka od samog poetka.
Kako je njihovo vrijeme zajedno prolazilo ona je bila s njim ve dvije
godine i Edward je postao vrlo posesivan prema njoj. Postavljao ju je daleko
od svih drugih, nazivajui je svojom imovinom, drei je podalje od kupaca
u njegovoj krmi. Njegova obitelj se alila da ne radi toliko posla kao to je
trebala, ali kao i uvijek Edward je imao svoj put.
Nije znala da je Edward bio u dugovima, da on duguje novac po
cijelom Londonu. Nikad joj nije rekao nita. Nije znala dok nije nestao jedne
noi i ostavio je na milost i nemilost njegove obitelji. Nisu htjeli dugo

25

raspolagati sa njom, okrivljujui je za Edwardov pad, pa su je poslali u


Newgate.
Dug nije bio njezin, a da je imala odvjetnika, moda, da joj pomogne u
borbi protiv nepravde od toga, mogla bi izbjei svoju trenutnu sudbinu. Ali
ona nije imala nikoga. Ni odvjetnika da se bori za nju, ni jednu osobu na
vlasti da stane za nju. Bila je unitena ena, izbaena i naputena od svoga
ljubavnika i njegove obitelji.
I sada u vrijeme koje je jedva imala da uzme svijeu da zapali, Gervais
Hawley joj je pokazao kakav je njezin ivot mogao biti da je izabrala nekog
drugog ovjeka. ovjeka koji bi brinuo za nju. Koji bi je volio.
Zato ste pitali za mene? Pitanje se provali iz nje.
On je slegnuo jednim ramenom. Vidio sam Vas. Vi ste lijepi. Zato
ne?
Katherine nije bila zadovoljna odgovorom, ali pretpostavljala je da ne
moe oekivati nita vie. to je htjela? Besmrtan zavjet ljubavi od ovjeka
koji e biti objeen? Bila je kao luda.
Maksimalno iskoristi ovu no, apnuo joj je glas u glavi. Uzmi to
moe. Jer tko zna to e ti sutra donijeti?
Ustajui na noge, Gervais istegne ruke iznad glave. Katherine se nala
kako se divi njegovu vitkom, snanom obliku, s novim pogledom. Ovaj
ovjek, ovo tijelo e je uzeti uskoro. On e se spojiti s njom, dajui joj
zadovoljstvo i shvatila je, zapanjena vlastitom hrabrosti, da je ona bila
nestrpljiva za tim.
Topla bol u grudima se vratila, a sada kada je znala to to znai
posegnula je dolje, kao da e se dodirnuti.
Ali ona nije bila ba tako hrabra. Val samosvijesti je obuzme, tako da
je umjesto toga posegla za svoju poderanom haljinom da bi se upristojila.
Ali on je primijetio.
Ostanite gdje jeste, rekao je Gervais, a ona je protumaila kao zlobnu
naredbu unato slabosti njegova glasa. Ne miite se, Katherine, on je
vrsto dodao. elim gledati.
Opet mu je topao pogled kliznuo preko njenog golog tijela i Katherine
je doivjela tu toplinu, kao da je dira jo jednom. Osjeala je da pluta, izvan

26

kontrole i to je bilo previe za nju. Stvari su se kretale prebrzo. Je li ovo


skromna Katherine? Je li ovo ena koju je mislila da poznaje? Uhvatila je
poderanu tkaninu, zavukla se iza nje i ustala. Njezina labava kosa slijevala
se oko nje, dodajui jo jedan tit protiv njegove sposobnosti da je zbuni.
Morate nauiti raditi to vam se kae, rekao je na nain koji ju je
upozoravao to je znailo da se mora pokoravati.
Okrenula se od njegovog pogleda, odbijajui odgovoriti.
Doite ovamo, Katherine.
Ne.
Doite ovamo!
Odjednom njegove ruke je obuhvatie oko struka povukao ju je
okrenuvi je prema sebi. Posrnula je, gotovo pala, ali prije nego je uspjela
protestirati povukao je i pocijepao haljinu sa njenog tijela, tako da je pala na
pod i opet je stajala posve gola.
Bolje, preo je sa zadovoljstvom. Puno bolje. Trebalo bi biti protiv
zakona sakrivati takvu ljepotu.
Katherine proguta. Pogledala ga je sa strane da vidi da li mu je
dosadno, ali lice mu je bilo napeto, pa ak i netko nevin kao to je ona mogla
je proitati elju u njegovim staklastim oima.
Ona se sloila s ovim dogovorom izmeu njih. Znala je da mora
izdrati. Ali ako je izdrljivost trebala biti hrabra i plemenita stvar, onda ona
nije izdrljiva uope. Umjesto toga, ona je uivala u tome. Htjela je njegove
ruke na sebi. Htjela se vrtjeti oko njega. Htjela je sve to je on bio spreman
dati joj.
Gervais Hawley je dodirnuo neto iznutra Katherine to nije znala da
postoji, a sada kad je... Zadrhtala je, ali ne od hladnoe. Bol se vratila u
grudima, izmeu nogu gdje je bila sisana i lizana. Njegov pogled na njoj je
to uzrokovao, tjerajui njenu elju sve vie i vie do neugodne najvie take.
Istina je da je ove noi, sve dok se pijetao oglasi, ona eljela rado sebe
izgubiti u zadovoljstvu koje joj taj ovjek, taj stranac, moe dati.

27

Peto poglavlje
Uhvatio ju je za ruku, dok ga je gledala irom otvorenih oiju, stavio
ju je na trokut golog tijela, gdje mu je koulja leala otvorena. Njeni prsti su
bili presavijeni i njeno, ali vrsto ih je rastvorio, tako da joj dlan i prsti budu
naslonjeni na njega. Protivno njegovoj toploj koi, lagano hrapavoj posutom
tamnim dlaicama.
A onda je povukao njenu ruku polako, uvijek tako polako, preko meke
tkanine koulje, sve do svog vrstog, mravog stomaka, a onda do pojasa
hlaa. Srce joj je kucalo brzo, sada je u glavi osjeala vrtoglavicu opet, bol
izmeu nogu bio je previe izraen da bi ga mogla zanemariti.
Jasno je mogla vidjeti izboinu njegovih hlaa, gdje ga je pritiskala
mukost. Sjetila se Edwardove tvrdoe i neugodnosti kada je prodirao u nju
u njihovom krevetu, ali ovo je bilo drugaije. Uz ovog ovjeka je osjeala
uzbuenje i iekivanje.
elju
Potrebu
Bila je Katherine koja je, ne pitajui Gervaisa, spustila svoju ruku nie.
Bila je Katherine koja je dodirivala prstima natrag i naprijed preko zategnute
tkanine hlaa, istraivala taj njegov tvrdi oblik, a tada tako smela da bi si
teko vjerovala, to je Katherine, koja je posegnula za njegovim gumbima.
No u posljednji trenutak sumnje su joj se vratile, oklijevala je.
Gervais je pognuo glavu dok mu se elo naslanjalo na njezino. Mogla
je vidjeti uspon i pad prsa, uti isprekidano struganje glasa. Ona je to uinila
s njim, sa svojim dodirom i sumnjala je da je prekoraila sa novim osjeajem
uzbuenja i samopouzdanja.

28

On joj je govorio rijeima koje su je izazivale, zapovjedio je. Dotaknite


moj penis, Katherine. Drite me u svojim rukama, udarajte me, iskoristiti te
me kako god hoete. Veeras je nae, a sutra u otii.
Njegove rijei su je podsjetile na njegovu sudbinu, ali su je takoer
oslobodile. Bio je u pravu. Mogla je raditi to je htjela. Kao da je to bitno? Sve
e doi do kraja u jutarnjim satima, a tko e se brinuti o tome to je uinila
veeras?
Drhtei, radei uglavnom po osjeaju, ona je vratila svoje prste im je
promrmljao ohrabrenje. A onda su joj ruke bile pune njega, njegovog penisa,
barunast s vanjske strane, teak i vru iznutra.
eljela je vidjeti. ak i nakon dvije godine kao Edwardova ljubavnica
nikad nije vidjela. Njegovo grubo uzimanje u mraku, urba i bol, nije ju
poticala na traenje takve intimnosti. Sada je pala na koljena pred
Gervaisom, gledajui oblik, veliinu i boju, ostavljajui trag prstiju na njemu,
fascinirana njenim otkriem.
U svom uzbuenju je zaboravila svoju golotinju, ali inilo se da on nije.
Njegov penis otvrdne ak i vie, upirui u trbuh, a ona je vidjela kap vlage
na njegovom vrhu. S jednim prstom je razmazala kap, oko glave. Njegov
penis se grio prema njoj kao da je na uzici, a ona ga pomiluje cijelom
duinom, tiskajui dlan i prste oko njega.
Vi me ubijate, rekao je kroz stisnute zube i sagnuo se kako bi je
uhvatio u naruje, povlaei je gore prema sebi.
Ona jedva izgovori kada je privukao blie, njegove ruke stisnue donji
dio njezina mesa privlaei joj bokove sebi . Gospodine? Mislila sam...
mislila sam da ste me htjeli dirati.
Da, Vi bezobraznice, to sam uinio.
Glas mu je zareao, ali njegove tamne oi su zraile zabavom, a ona
mu se nasmijeila. Zastenjao je. elim Vas. Moram Vas imati. Teke rijei

29

su izletjele prije nego to ju je podigao u naruje stisnuvi joj prsa, namjerno


i krenuo preko sobe.
Doli su do kreveta.
Ona to prije nije vidjela, bio je u sjeni, ali sakriven gustim izvezenim
zastorima koji su ga okruivali. On ju je bacio dolje na pernati madrac sa
svojim raskonim oblogama. Jo uvijek je bio odjeven, a sada je strgnuo
koulju, prije nego je povukao i skinuo izme, a zatim gurnuo svoje hlae
dolje preko svojih jakih miiavih nogu.
Njegovo je tijelo bilo toliko razliito od njenog, ali Katherine nije imala
priliku dobro pogledati. Njegova teka tjelesna teina je baena na madrac,
dovodei do toga da se ona skotrlja prema njemu. Iskoristio je to i zarobio je
u svojim rukama. Nije bila svjesna da se pridrava, ali onda je smjestio svoje
veliko tijelo iznad njezinog, priklijetivi je na mjestu kao da je njegov
zatvorenik. Kad je ispruio njene ruke iznad nje, ona je zurila u njega s
uzbuenjem i strepnjom zbog koje joj dah ubrzavao, a njezina krv gorjela.
Zurio je u nju, njegovim tamnim oima punim obeanja uitaka koje
dolaze.
elim Vas, rekao je on.
Da, priaptala je, mislei da moda treba odgovor.
On je poeo sisati bradavice, inei da joj tijelo drhti, poslavi strijelu
elje iz njezinih grudi izmeu nogu. Ona je eljela stisnuti bedra zatvoriti,
stvoriti pritisak koji bi je oslobodio napetosti i dao joj zadovoljstvo znala je
sad da je to mogue. Ali njegova bedra bila su izmeu njezinih dok se, tvrd
mii I nepoznata dlakava hrapavost koe nalazila na njenom mekom tijelu
i istovremeno je uzbuivala.
Pustio joj je ruke odavno, ali ona se nije pomakla da se pokrije. Leala
je rairena pred njim. Njegova ruka je pokrila breuljak, istraujui meke
kovre izazivajui je da pokrene bokove, pozivajui ga da ide dalje i da

30

ohladi svoju rastuu toplinu. I onda na kraju, uzdahnula je, prstima joj je
rastvorio usne i poeo maziti po toplom, mokrom razrezu njenog tijela.
Klizio je gore - dolje, milujui tvrdi mali biser, a sa svakim dodirom ugodni
osjeaji su u njoj rasli.
Njezina bedra su se rastvorila sama od sebe, a on je leao izmeu njih,
na vrhu nje, njegovo toplo tijelo je pritiskalo njezino. Osjetila je njegov penis
u njezinom ulazu. Njegova topla debela duina, gurala se u nju. Na poetku
pomalo, onda se povukao, a zatim vratio, gurajui malo vie. I vie. Dok je
ona bila puna njega, bolno se protegnula, a ipak nije eljela da ga zaustavi.
Nagnula se bokovima i uvukla ga u sebe, tako duboko da je gotovo
bilo neugodno.
Podigao se na svojim rukama, postavljenim na obje strane njezine
glave. Pogledajte, zareao je. Pogledajte nas.
Pogled joj je slijedio njegov i vidjela je to je mislio. Njegov penis,
svjetlucav od njezine vlanosti, klizio je unutra i van njezina tijela, polako,
uvjerljivo. Prizor je bio tako erotian ona zacvili i nehotice se gurnu prema
njemu, doputajui mu da ide jo dublje.
Gervais zastenja. Ona uskladi svoje pokrete i on je poeo voziti u njoj
bre, poveavajui svoj tempo. Ona je odgovorila, privrstila ruke o njegove
nadlaktice i usidrila se dok ju je njegov teki udar gurao prema jastucima.
Uitak je ponovo rastao, isto kao i prije, ali drugaije, previe.
injenica da je bila dio toga ovaj put, kako je on pokazivao svoje
zadovoljstvo, poveala je vlastito. Mogla je uti svoj glas, male krikove, a
onda se njegov glas pridruio, dublji, gotovo divljeg zvuka. A onda ju je
blaenstvo obuzelo i ona poleti.
Gervais prieka trenutak, gledajui njezino lijepo lice ponovo stiui
svoju smirenost, gledajui vlani znoj osuen izmeu njezinih grudi, a zatim
je ponovno gurnuo. Jedan teki potisak duboko u mokre korice. Mogao je
osjetiti svaki djeli nje, toplina, drhtanje miia, nain na koji ga je zahvatila.

31

A sada je gledala u njega u udu. Mislila je da je gotovo. Nasmijao se njenom


izrazu, ali ono to je stvarno elio uiniti je gurati u nju sve dok ne
eksplodira. No, to je bila njegova posljednja no. Jedina no koju e ikad
imati s njom. I elio je da to traje.
Dakle, on je opet gurnuo, polako, uivajui u svakom dugom udaru,
promatrajui njezino iznenaenje i iznenadni povratak ara. I dok je njegov
udar postajao bri i dublji, ona je gurala natrag, lovei ritam, dok na kraju
nije mogao izdrati vie.
Uitak ga je zasljepljujue osvojio, oduzeo sve, ali udo njegovog
sjemena izlio se u nju. Pustio je krik trijumfa i pitao se da li e ikada biti isti
i njezin mekani vapaj kao njegov odjeknu, te su se grlili u toplom sjenovitom
svijetu svog kreveta.

32

esto poglavlje
Dok je Katherine spavala pokraj njega, Gervais je dopustio mislima da
besciljno lutaju natrag u njegovu propast i na dogaaje koji su ga doveli na
ovo mjesto i ovu no.
On je bio u Hounslow Heathu tog kobnog dana, kad je Great Western
Road napustio London, gdje je imao jasan pogled na bilo koju koiju koja se
pribliava. Do sada je to sve bilo malo ale, malo zabave, izazov. No, te noi
se zapitao o svom izboru zabave.
Oduvijek je volio opasnost. Svi su oni voljeli, Gervais i njegova dva
brata, a vjerojatno i njihov otac takoer. Zato bi inae ili u Indiju da nije
bilo opasnosti i avanture? Nije bilo potrebe za novcem, obitelj je imala
dovoljno bogatstva da oni nikad nisu trebali brinuti o novcu, iako je grof
uinio dosta dobra sa svojim Indijskim vezama.
Njihova je majka umrla kad je Gervais bio vrlo mlad, on je se jedva
sjeao. Dok je njihov otac, grof od Mortmaina, bio daleko, njegovi deki, pod
nadzorom guvernante lako su manipulirali, bilo im je doputeno da divljaju.
Bila je rijetkost za bilo koga od njih da budu uhvaeni u djelu dovoljno
ozbiljnom da bi se njihov otac vratio kui i gotovo uvijek bi ostali nekanjeni
za svoja nedjela.
ak i kao odrasle osobe, Gervais i njegova braa i dalje divljaju.
I tako je zavjesa pala na zavrnom inu, ovdje na Hounslow Heathu,
gdje je Gervais ekao koiju. Bio je gospodin, bogati gospodin, a on je glumio
drumskog razbojnika. Ne zato to mu je potreban novac, ali mu je bila
potrebna navala opasnosti pod pretpostavkom da mu je koija na
raspolaganju. Rijetko je uzimao ita, iako ponekad poneki poljubac, ako je
dama bila voljna. On je sam rekao da je bezopasno, nain da zadovolji svoju
udnju za opasnou, ali veeras mu je palo na pamet da je igrao vrlo rizino
igru.

33

Osjeaj sumnje, zrno brige, bilo je usaeno u njega. Da li to zato to je


njegov partner u zloinu nije stigao? Juer su se sreli u maloj gostionici na
rubu Londona, gdje je zapoeto njihovo partnerstvo tijekom sluajnog
susreta. Jedan od koijaa koje je Gervais imao zaustavio se u Edwardovoj
gostionici. Bijesni suprug je opisivao kako je napadnut, iako je njegova
supruga, od koje je ukrao poljubac, bila sretnija da uuti. Edward se sjeao
Gervaisa kao, gospodina drumskog razbojnika, koji je stao u gostionicu za
malo ruma, prije vonje prema pustari da ukrade poljubac. Sljedei put
Gervaisa je zaustavio Edward, odveo ga na stranu i ponudio informacije o
koijaima koji su prolazili tamo - amo i kretali iz njegove gostionice u
zamjenu da postane Gervaisov ortak.
Gervais je osjetio da je Edward bio u donekle - oajnom kripcu. Zato
to su bili poeljni bogati putnici, a za razliku od Gervaisa on je uzimao sve
to su imali za ponuditi. On je imao kockarske dugove i da bi ih isplatio
posudio je novac od vrste ljudi koja nije prezala od rezanja ovjekova grla
ako bi bili spori u tome da otplate dugove. Edward je to jednom rekao, ali
sljedei trenutak je zanijekao, pa Gervais nije bio siguran. Nije li Edward
pokrenuo obiteljsku gostionicu? Nije li on ljubljeni sin razmaene majke i
ponosnog oca? No, tu je bio mrak, kukaviluk koji je Gervais vidio na
Edwardu pravio je vie i vie sumnje u njegov izbor partnera u zloinu.
Ovaj dan gostionica je bila zauzeta, zaprena vozila su dolazila i
odlazila, a gosti su se guvali u blagovaonicu. Edward ga je odveo u manju
sobu straga, gdje su mogli govoriti u etiri oka. inilo se da je u posebno
neugodnom raspoloenju. Rekao je da eli vie od jednog koijaa sljedee
noi, da bi udvostruio svoj profit, a Gervais je osjeao da e biti i vie nego
dovoljno.
Dok su raspravljali Gervais je sluajno pogledao. Edward nije zatvorio
vrata ispravno, a kroz otvor ugledao je enu u drugoj sobi. Bio je to salon za
goste i ini se da je prazan u ovom trenutku, osim ene.

34

Ureivala je cvijee, svu svoju panju je usmjerila na taj zadatak.


Njezina tamna plava kosa bila je zavezana u punu na potiljku, a njezin
profil bio je ist kao nijedan koji je ikada vidio. Bila je lijepa, iako je znao
mnogo lijepih ena bilo je neto u ovoj jednoj koja ga je tjerala da bulji kao
golobradi djeak. On se jo uvijek sjeao cvjetova u njenim rukama, jer oni
su isti kao i neki koji su rasli u majinom vrtu, bijela rua i plavi iris i zlatni
neven, naina na koji ih je podigla prema licu, uivajui u njihovom mirisu i
ljepoti. Edward je prestao govoriti.
On se mrtio na Gervaisa i bilo je tamnih grimiznih mrlja koji se diu
u obraze. Gervais je bio svjestan Edwardovog temperamenta, ali ga nikada
nije vidio ovakvog. Glas mu se snizio, sa prijeteim reanjem. Ja bih bio
zahvalan da ne pilji u moju enu, Hawley.
Njegova ena!
Gervais je znao da Edward nije oenjen. Lagao je. To mora biti ena
koju je uzeo kao njegovu ljubavnicu protiv elje njegove obitelji i uva je
skrivenu u svojim sobama. Gervais je sluao razgovor o njenoj beskrajnoj
vrelini, o njenoj slasti i ljepoti i kako ona pripada njemu i samo njemu. On se
dosaivao sluajui, dok su leali ekajui odabranu koiju, a ponekad se
pretvarao da drijema.
Tko bi pomislio da Edward govori apsolutnu istinu? Da je taj
primjerak njegov?
On je moda imao pitanja, ali Edward nije bio raspoloen za razgovor,
oi su mu sijevale iskrama. Gervais si nije mogao pomoi ak i uz rizik da se
izloi opasnosti. Ponovno je pogledao prema eni i napravio grub komentar,
mogao bi ak okuati sreu s njom, ako bi ih Edward htio upoznati. Zatim se
nasmijao nesmotreno bijesu na Edwardovu licu. Pljesnuo ga je po ramenu,
Gervais je rekao da se ali, a nakon dobivanja promrmljanog obeanja od
Edwarda gdje i kada e se sresti, otiao je svojim putem.

35

Sam ekajui koiju na Hounslow Heathu, sjetio se tog trenutka i


pogleda na Edwardovu licu i odjednom se osjeao vrlo neugodno. Ali nije
bilo vremena za kakve odluke, jer koija se sada pribliavala. Ba dok je
jahao da presijee koiju, vidio je uline deke kako dolaze iz suprotne ume,
gdje su bili u zasjedi za njega. Neko ga je izdao.
Edward ga je odao.
Nakon uhienja on je poslao svog odvjetnika u gostionicu da pronae
Edwarda, ali on je odletio. Ni ljubavnica nije bila tamo, tako mu je reeno.
Edwardova obitelj ju je optuila za dugovanja ili krau ili neku takvu stvar
i oslobodili je se. Gervais nije mislio da bi se Edwardu to svidjelo. Moda e
se vratiti po nju? No, ak i ako se vrati, tada bi bilo prekasno za Gervaisa. On
je znao kakva kazna bila za pljake autoceste.
A sada je dolo vrijeme. Sutra e biti objeen, a rulja e se okupiti kako
bi vidjeli gospodina drumskog razbojnika kako plee prema zvijezdama.
Bilo je ironije u tome, takoer, da ga je njegov put u Newgate
promijenio. Nakon to je ivio meu talogom ovjeanstva i onih iji je jedini
zloin bio siromatvo ili bolesna srea, on bi morao mnogo da razmisli o
svom ivotu i grekama koje je napravio. On je donio mnogo problema svom
jadnom ocu i vidjevi njegovo lice kad je doao u posjet, oaj u oima, gotovo
je slomilo Gervaisovo srce. Bio je sebian, a sada je prekasno da promjeni
svoje ponaanje. Prekasno da promijeni svoje postupke, ali davao je
upozorenje drugima.
On bi trebao, ako se stvarno promijenio pomoi Katherine bez ikakvih
uvjeta. Moda je jo uvijek bilo nesmotrenosti unutar njega, jer iako je htio
da ju oslobodi elio je neto zauzvrat. U poetku je to bio da se osveti
Edwardu, a on je imao potrebu za tim. Edward e biti bijesan kada uje da je
Gervais proveo svoju posljednju no s Katherine. On je takoer elio
uvjerljivo sjeanje na njega. Imao je i to.

36

Kada je napokon poeo tonuti u san, miris ene pored njega zaslaivao
mu je snove, Gervais se smijeio.
Katherine se probudila, iznenaena na poetku, a onda se nasmijeila,
prisjeajui se osjeaja Gervaisa unutar nje, nezamislive stvari su uinili
zajedno i blaenstva koje joj ovaj ovjek pokazao. Njeno tijelo treperilo s
uspomenama dok ga je gledala kako spava. Nije se ba usudila da ga
dotakne, unato elji da to uini. Linija eljusti, krivulja njegova muevnog
obraza, bili su vrlo primamljivi, ali on je izgledao kao vrag.
Mora da je imao mnogo ena. On je bio od onih ljudi za kojim bi ene
pohrlile, ak i u Newgate. Ali on ju je izabrao za ovo sino i to saznanje je
uini ponosnom. I tunom. Kad pijetao zakukurie on e umrijeti, a ona e
biti osloboena.
Nije razmiljala o tome to e uiniti s ostatkom ivota. Nije mogla
zamisliti. Znala je da se ne moe vratiti u gostionicu, a njezin je otac umro.
Nije imala nikoga kod koga bi se sklonila. Njezin otac joj je dao dobro
obrazovanje. Mogla bi biti guvernanta, ali kako je mogla traiti posao kad
nije imao preporuku? Koja obitelj bi joj poeljela dobrodolicu u svoj dom
da ui njihovu djecu kad je ivjela kao ljubavnica nekog mukarca, a zatim
bila u zatvoru? Njezina prolost e upropastiti njenu budunost.
Kasnije, rekla je sebi grozniavo, ona e misliti o tome kasnije.
Cvijee.
Zvuk njegova glasa privukao joj je pogled natrag na njegovo lice,
mislei da je budan, ali on je jo uvijek spavao. Rue i iris i neven,
promrmljao je, kao da je vidio neku vrtnu scenu u svojim snovima. Lijepa,
tako lijepa...
Njegove rijei je nasmijae. Tako je udno misliti na drumski razbojnik
sanja cvijee ili ak i znati njihova imena.

37

Rumarin je za sjeanje, tiho je progovorila, a onda podigla ruku


kako bi pokrila usta kad je shvatila da ga je probudila. Njegove tamne oi se
otvorie, jo uvijek pospano, on ju je pogledao.
Hoe li me se sjeati? Upitao je, doseui joj obraz vrcima prstiju.
Milovanje je bilo njeno, onako kako samo ljubavnik moe dati onoj koju je
volio, a ona je zadrala dah. Pustio pogled da je pomiluje.
No trenutak kasnije njegov izraz lica je otvrdnuo i sjeo je, stavljajui
neku udaljenost izmeu njih. On isprui ruke iznad glave. Ne, ne sjeaj se,
rekao je.
Gervais nije elio da ga saalijeva, to nije bio njegov cilj. Veeras je tu
zbog uivanja, a ako je on poeo da zalazi u neto dublje onda je budala.
No, unato njegovom unutarnjem upozorenju, oi su mu se ponovno
vratile na Katherine. Ona se duinom omotala u jednu od obloga od divana,
ljubiastim i ruiastim uzorkom svile iz Indije ili neke druge egzotine
zemlje. Izgledala je zapanjujue, oblik njezinih grudi jasno naglaen kroz
tanku tkaninu, kosa joj je padala oko ramena, blijedo i lijepo lice mislilako.
Mogla je biti prouavana poput Madonne, osim to je bila tako oito
napravljena za zemaljske uitke.
Jeste li ikada ovako sjedili s Edwardom? Upitao je, a onda se ugrizao
za jezik. Zato je rekao tako neto? Je li bio ljubomoran na njenog biveg
ljubavnika? On nije trebao potvrdu da je on bolji ovjek.
Zurila je u njega iznenaeno okirana. Nikada. Nije bilo ovako, nita
poput ovoga.
Gervais se imao u aci. ak i ako su joj rijei bile umirujue valove
ljubomore u grudima nije htio priznati. Njezin svileni plat je pao na
zaobljenu krivinu njezinih prsa ,odmah je bio probuen. Bilo je ena prije,
mnogo njih, iako nitko u zadnje vrijeme. ak i prije nego to je uhvaen
njegov boemski stil ivota je poeo blijediti. Da li je mogao odrasti?
Napokon?

38

Prekasno.
Posegnuo je da joj dodirne kou prstima, svila kliznu na njegov dodir,
dolje, dolje, sve dok se ne uhvati na probuenom pupoljku. On je napravio
zvuk u grlu i protrlja malo tvrdo zadebljanje od mesa izmeu palca i
kaiprsta, gledajui ga kako raste i ovrsne. Katherine dahnu, podigavi
lea, tako da su joj grudi bile isturene jo drskije prema njemu.
Stavio je ruku ispod tekog oputenog tijela, podiui joj bradavice
prema njemu, a zatim je sagnuo glavu i pokrio ustima. Ona zacvili, rukama
steui posteljinu.
Edward nikada nije to uinio? Promrmljao je, a glas mu je bio dubok
i nizak ak je sam sebe prezirao zbog pitanja.
Divlje je odmahnula glavom. Nikada.
Gervais opet neto proguna sa odobrenjem i vrati se na posao. Kad je
osjetio da je proveo dovoljno vremena na oboavanju jedne dojke okrenuo
se prema drugoj i obratio panju na nju. Sada je ve Katherine odustala od
pokuaja da zadri svoju elju pod kontrolom, te ga je hvatala za glavu,
prstima vukla gotovo bolno kosu dok ga je drala na mjestu.
On je posisao, teko, a ona je pustila da joj glava padne natrag sa
stenjanjem.
Poljubio je dugu krivulju vrata, lickajui je, uzimajui male zalogaje
njezina tijela. Bila je vie nego spremna, a tako je i on. Posegnuo je dolje i
postavio ruke oko njezina struka, vrsto, stabilno, a onda ju je podigao da ga
opkorai.
Katherine se drala za njega na trenutak, nestabilna, pitajui se to e
uiniti. Lice joj je bilo tako blizu njegovom i na trenutak se zagledae jedno
u drugo, kao da otkrivaju jedno drugo po prvi put. Njezine plave oi bile su
beskrajne kao nebo i on je elio upasti u njih, kako bi izbjegao ono to je znao
da ga eka sutra.

39

Ali, bilo je prekasno za bijeg.


Iako nije kasno za zadovoljstvo.
Posegnuo je dolje klizei svojim prstima po toplom otvoru izmeu
njezinih bedara, uivajui u gledanju senzacije koju se ogledala u izrazu
njezina lica. Poeo je ljubiti usta, kliznuo je svojim jezikom unutra,
oponaajui ono to mu je ruka radila.
Prstima je kopao duboko u njoj po koricama, jezik mu je kruio u
njezinim toplim, vlanim ustima, isprepliui njegov jezik s njezinim. Poela
se pokretati u njegovom smjeru i bilo je vrijeme da povue prste i umjesto
toga postaviti njegov penis na mjesto gdje je najvie eljela da bude. On
pritisnu, a ona se zaljulja protivno njemu, pokuavajui ga uzeti sve dublje i
dublje.
Posegnuo je uhvatiti njezinu stranjicu, povukao je prema njemu u
jednom glatkom pokretu koji mu je omoguio pristup unutar nje. Ona ispusti
tihi krik glave naslonjene na njegovo rame, ljubei mu usta, sisajui mu kou.
inilo se da djeluje instinktivno, ne razmiljajui, njezino tijelo je reagiralo
na vlastitu potrebu.
Katherine je mogla osjetiti cijelu duinu njegove vrstoe, kako je
ispunjava. Svaki mali pokret kojim bi okrznuo tvrdi biser tamo dolje, mjesto
koje je isisano i lizano taj prvi put ispred vatre, inio je da joj tijelo reagira na
nain na koji nikad nije mislila da je mogue. Sada je koristio svoj penis, zbog
ega joj je zadovoljstvo raslo, dok gotovo nije mogla podnijeti. Bila je tako
blizu tom posebnom trenutku, kako on to zove? Njezin vrhunac. A onda e
prestati, promatra e je, zadirkivati.
Ona ne bi molila, ona ne bi...
Ponovno se pokrenuo, bre sada, odnosei je pravo na rub, a zatim
zaustavio. Sagnuo se sisati njezine grudi, polako, kao da ima sve vrijeme
svijeta.

40

Njeno tijelo je drhtalo sa oajnikom potrebom. Pokuala se


pomaknuti protiv njega sama, vrtei da se prilagodi pod pravim kutom...
Uhvatio joj je bokovima i drao je dalje, sluajui joj izdisaje, itajui
frustracije na njezinom licu.
Molim Vas, rije se prolije iz nje poto je bila prisiljena moliti na
kraju.
Zadovoljstvo je bolje ako ekamo. rekao je i opet je zadirkivao
sporim zabadanjem, plitko, prije izlaska potpuno van.
Ja ne mogu ekati, ona zacvili.
Nasmijeio se, taj osmijeh koji kao da ide duboko u srce, kao to je
njegov penis iao duboko u nju. Da, moete.
Ona se jo uvijek drala za njega, ugrize se za usnu da se zaustavi od
jo jednog preklinjanja i bila je nagraena. On se poeo kretati, ovaj put je
poveavao svoj ritam, ulazei duboko u njene korice i onda samo kad je
mislio da ne moe ii dublje, otiao bi. Sada je zadovoljstvo bilo toliko
intenzivno da ju je gotovo boljelo, a ona povika udnim, visokim, glasom
koji nije zvuao kao njezin. Povika opet i opet dok ju uitak razbijao, povika
i on, zabadao se teko i brzo u nju, dok su se oboje tresli i drhtali. Konano
su pali natrag na krevet zagrljeni, potpuno potroeni.
Nakon nekoliko trenutaka osjetila je da joj je poljubio sljepoonicu,
njeno, gotovo poput ljubavnika.
Tiho joj je priaptao na uho. Kad se ova no zavri... poeo je. Kada
je pokuala da ga pogleda drao ju je vre pa nije mogla. Trebala bi nai
ovjeka koji te zasluuje i koji eli da ti prui zadovoljstvo dok mu ti
uzvraa zadovoljstvo. Odaberi sljedeeg ljubavnika mudro, Katherine.
No, ideja o odabiru nekoga nakon njega inilo se tako tmurna i
nemogua da je odluila da je najbolje da uti.

41

42

Sedmo poglavlje
Kljuar Martin je donio svjeu hranu i pie i postavio na stol,
raspremajui stari. Katherine se sakrila ispod pokrivaa i iza zavjese u sjeni.
Iako je bio njezin prijatelj nije htjela susresti se sa njim znajui kako izgleda
ili moda vidjeti njegovo saaljenje. Odbila je misliti zato, to je mogao
vidjeti, a da je bilo vano za nju.
Bilo je kao da su ona i Gervais bili u svom tajnom svijetu, a ona nije
htjela da ga otkrije da ne nestane prije zore.
Ponovo sami, umotani u obloge od kreveta sjedili su za stolom, dijelei
hranu, drei meusobno ae na usnama pili su i smijali se kad se prolije.
Bio je zabavan pratitelj.
A ako se Katherine pitala kako se mogla promijeniti u tako kratkom
vremenu od drhtave, tjeskobne djevojka koja je bila kad je ula u ovu sobu,
do nasmijanog, malaksalog stvorenja kakva je ona sada, onda je znala u
svom srcu da je Gervais, napravio promjenu. Biti s njim ju je transformiralo.
Gledala je kroz prozor s reetkama, strah od prve naznake dana, ali
svaka sadanja misao bi se uuljala u glavu poput naleta hladne kie,
prijetei da joj se usta objese ili donesu suze u njene oi. Ali nije mogla plakati
za njim dok je jo bio iv.
Zato ste postali drumski razbojnik? Ona je promucala, nije mogla
da zaustavi svoje vlastite crne misli.
On je podigao pogled sa prenih pileih nogu, paljivo je promatrao
tamnim oima. Ona je ve vidjela taj izraz. Bilo je kao da ju je iskljuio. inio
se otvorenim i zabavnim i bez briga na svijetu, ali Katherine je sumnjala da
je sve to gluma koju je usavrio. Gervais je imao svoje tajne.
Uzeo je jo jedan zalogaj mesa sa svojim snanim bijelim zubima,
vakao, gutao, uzimajui gutljaj vina. Bio je skriven, zakljuila je. Pronalazei

43

rijei kojima ne bi odao previe o sebi. O, da, on je imao tajne. Bila je u pravu.
Gervais Hawley je bio ovjek obavijen tajnama.
I sasvim iznenada Katherine je htjela da ih sve zna. Ona je htjela biti
vie nego samo ena s kojom provodi svoju posljednju no. Ona je htjela biti
ta ena.
Nisam se probudio jednog jutra i pomislio: elim biti drumski
razbojnik, rugao se, a ona se nasmijeila, kao da je to mislila.
Zato onda?
Slegnuo je jednim ramenom. Dolazim iz obitelji avanturista. Moja
dva brata su poput mene, uvijek trae neko novo ludilo. Uvijek su se tukli
jedan sa drugim. Barem su bili... Spustio je hranu i obrisao ruke. Moj stariji
brat je imao nezgodu. Oslijepio je. Nema vie avantura za njega, na alost i
to ga je napravilo gorkim ovjekom.
ao mi je, rekla je. Je li on drumski razbojnik takoer?
Gervais je odmahnuo glavom. inio se nesklon razgovorima.
Biti drumski razbojnik je prilino iznad samo ulaziti u kripac,
podsjetila ga je, blago prigovarajui.
Izgledao je iznenaeno, a zatim se nasmijeio, kao da je uivao biti
ukoren od nje.
Gervais nije mislio da joj ispria svoju ivotnu priu, to nije neto to
je svima govorio, ali inilo se da se eka, a moda ju je zasluila. ak i kao
skraenu verziju, a ne cijelu istinu, ali Katherine nikada nee znati. Iz nekog
glupog razloga nije htio da ona misli loe o njemu.
Moj otac je bio u East India Company, veliki dio naeg djetinjstva.
Nije bilo nikoga da nam pokae pravi i ispravan nain da se ponaamo,
sigurno ne naa njena invalidna majka, koja je umrla kad sam bio vrlo

44

mlad. Slegnuo je ramenima. Padali smo u loe drutvo, nas trojica.


Uzbuenje, opasnost, postaje nunost. Uvidite da ne moe ivjeti bez nje.
Mogu to razumjeti, rekla je.
Lijepa Katherine, koja bio je siguran nikada nije uinila nita loe u
njezinu ivotu.
Kada je moj otac doao kui zaprijetio je da e me razbatiniti. Moda
sam najmlai sin, ali ja sam jo uvijek vrijedio bogatstvo.
Nasmijao se vidjevi izraz u njezinim oima. Nisam hvalisav, to je
istina. Pogledajte oko sebe, a on je pokazao na svom luksuznom ambijentu.
Samo bivi guverner Trinidada ima bolje stambene prostorije, a on ima veze
u viim krugovima od mene.
A Vaa braa?
Odvratio je pogled, osjeajui teinu oaja njegove obitelji mora da se
tako osjeaju. Oni su trebali stii u Newgate sutra i on se bojao rei svoje
posljednje zbogom. On bi ih radije ostavio daleko, ali znao je da oni ne bi.
Nije li zasluio da osjea njihovu bol i muku i aljenje? On bi trebao osjetiti.
Moj stariji brat je nasljednik i moj otac uva svoje najdublje
razoaranje za njega. On je bio poslan u inozemstvo kad je zadnji put zalutao,
ali ja ne mislim da je on to vidio kao kaznu. Sada je slijep, on ostaje kod kue,
pije uglavnom, potonuo je u tamu. Moj drugi brat ima pakt sa svojim
prijateljima da oskvrne to vie djevojaka prije nego to umre.
Katherine je naborala glatko elo s gaenjem. Poelio je povui rijei
natrag, ali ona je pitala, a osim toga on bi joj rekao samo skraenu verzije. Ali
opet ga je iznenadilo.
Da li su djevice uivale biti oskvrnute?
Gervais se kaljui prikrivao svoj smijeh. Ja ne znam. Nikad ih nisam
pitao.

45

Pitam, jer ja nisam uivala uope, rekla je smrknuto. To boli i in


sam po sebi je trajalo samo trenutak, a zatim se Edward okrenuo i otiao na
spavanje.
Gervais je posegnuo za njezinom rukom, prepleo prste s njezinima.
Naao se kako bulji u njihove povezane ruke i shvatio da mu se svia nain
na koji se uklapaju zajedno.
Da li vam se svia to to smo zajedno uinili ove noi? Upitao je.
Podigla je pogled prema njemu ispod trepavica i dala tajnovit
smijeak. Da, rekla je. Svia mi se jako.
Onda se pobrinite da uinite kao to sam rekao i pronaite ovjeka
koji eli da vas zadovolji.
Katherine se umirila paljivo uklonila ruku iz njegove i sklopila obje u
krilu. Sa svojom labavom kosom oko nje i rumenilom u obrazima izgledala
je ukusnije nego ikad, ali kada je poao da je uzme u naruje ona ga je hladno
pogledala.
Vi ste govorili o tome zato ste postali drumski razbojnik.
Tako sam htio. Oslanjajui se natrag i uzimajui au, zavrio je svoje
vino, a on je razmatrao kako da zavri priu. Nakon to je moj otac oprao
ruke od mene to sam otiao iz jedne aknute ludorije na drugu. Kad me je
dama koju sam poznavao izazvala da se zadrim u muevim koijama i
usudim se ukrasti poljubac od nje ispred njega, nisam mogao odoljeti.
Nasmijeio se. Nakon toga, presretanje povremenih koija inilo se kao
nain da se ponovno iskusim koje uzbuenje. To je postalo neophodno. On
slegne ramenima, znajui da je nemogue objasniti Katherine. Sada, nakon
svog boravka u Newgateu, bilo mu je teko to shvatiti osobno.
Pitao se je li ona znala o njegovoj suradnji s Edwardom i mislio je da je
to malo vjerojatno. Edward je morao zadrati tu stranu sebe kao tajnu od
Katherine ili bi ona to spomenula, a ako su njegovi roditelji znali onda su

46

utjeli. Gervaisov odvjetnik, kada je otiao u gostionicu u potrazi za


Edwardom, pronaao je samo prazne poglede i zatvorena usta gdje god se
okrene.
Katherinin uzdah ga je doveo natrag u eliju u Newgate koja, unato
svoj svojoj raskoi, ostala elija. Izgledala je tuno. A sada morate platiti
cijenu, rekla je.
ini se da moram. Natoio je jo vina u au, ali nije ga pio. On se
nemirno kretao. Taj je razgovor krenuo prokleto tmurno, Katherine. Vi bi
ste me trebali razveseliti.
ao mi je.
Pa hajdete onda! On se proderao na nju, pretvarajui se da je ljut,
borei se da sprijei kovitlajue uase u mozgu. Zabavite me!
Posrui malo u urbi ustala je na noge, drei pokriva na njezine
grudi poto je skliznuo s ramena. Lea su nisko otvorena i mogao je vidjeti
osjetljivu krivulju njezina struka i njezinu stranjicu.
Skinite to sa sebe, zapovjedio je.
Moe li je on doista uzeti opet? Da, on je mogao. To je bila no kao
nijedna druga, a on se osjeao kao da je on izuzetan ovjek, sposoban da je
uzme bezbroj puta i jo uvijek ne bude zadovoljan.
Gledala ga je i u poetku ona bi zbacila sa sebe pokriva odjednom u
urbi da izvri njegove zapovijedi, ali sada ga se vie ne boji. Polako je pustila
da tkanina sklizne s njezina tijela. Ona ga je izazivala. Oh njegova Katherine
je nauila mnogo toga u posljednjih nekoliko sati. Sada je prokazivala vrh
njezine dojke, sada duinu bedra, dok na kraju nije dopustila da tkanina
padne na noge, motajui se oko nje na debelom tepihu.
U sjaju umirujue svijee bila je velianstvena.
Dotaknite se, Gervais, naredio mu glas promukao.

47

-to?
elim gledati kako se zadovoljavate, Katherine.
Ali
Uinite to Vam se kae. Osmijehom je ublaio stroge ivice i ona
oklijevajui spusti prste dolje na trbuh i u uvojke na vrhu bedara. Klizna
prstima unutra mesnatih usana i pronae je biser, ve tako osjetljiv. Polako
je poela sama vrtjeti na isti nain na koji je uinio nekoliko trenutaka prije.
Ona se iznenadila kako je to lako - neki instinkt ju je preuzeo i ona je sluala
svoje tijelo, izgraujui senzaciju, tono je znala to uiniti. Zatvorenih oiju
se koncentrirala, ali sada ih je otvorila i vidjela ga kako je promatra, a kad su
se zagledali u jedno drugome u oi, ona je eksplodirala u ekstazi.
Drhtanje ju je natjeralo da vie i uzme trenutak da se pribere.
On ju je upijao nekoliko dugih minuta prije nego to je nestrpljivo
mahnuo prstom da doe do njega.
Gervais je mislio da bi mogla odbiti, bilo je nagovjetaja pobune u
durenju donje usne, ali je dola, polako, graciozno.
Ispruio je ruku da je dotakne, preao prstima po krivulji kuka, stisnuo
njezin struk, pokupio njezine grudi u obje ruke da ih primakne ustima. Ona
je ispustila taj mali zvuk iz grla u kojem je uivao, a on ju je privukao blie,
izmeu bedara, njegov kruti penis skriven ispod pokrivaa koji je omotao
oko sebe.
Odjednom je uo glasove i zveckanje kljueva.
Katherine ih je takoer ula i oboje su se sledili dok je zvuk prolazio.
Bio je to podsjetnik da je njihovo vrijeme zajedno zavreno i oboje su to znali.
Hitno je poeo da je ljubi, sie njezine grudi, ali ona ga povue rukama
gore na noge. Pokriva je pao s njega i oprezno, oiju sjajnih, ona je

48

posegnula da obuhvati njegov penis, koji se podigao izmeu njih. Prsti su joj
se stisnuli i on je zastenjao iz dubine grla.
to elite da uinim, gospodine? Dahtala je.
Pokuao je proitati njezino lice kroz njegovu izmaglicu elje.
Nije se inilo da ga se boji. Umjesto toga bilo je napetosti u njoj to je
govorilo o potrebi, oskudici, ba kao i u njemu.
Uzmite me u usta, zapovjedi dubokom, grubim glasom.
Ona ga pogleda u oi, nesigurna, pokuavala je da mu proita misli, a
onda klimnu, brzo joj gurnuo glavu i ona se spustila na koljena pred njim na
luksuznom turskom tepihu. inilo se da se namjeta prije nego to se nagnuo
prema naprijed i poela lizati glavu njegova penisa, njeno, poput make.
Gervais je mogao vidjeti da imitira ono to je on uinio njoj, a on bi se
nasmijeio, kad bi mogao. Pametna cura. Gurnuo je u njezina usta i ona je
otvorila svoje usne i pustila ga unutra, a onda malo vie.
O, da, zastenjao je. To je to. Shvatili ste sutinu...
Na trenutak je bio izgubljen u osjeaju, ali kako je zadovoljstvo raslo
znao je da joj ne eli prosuti sjeme u usta. Ne njen prvi put - i jedini put s
njim, podsjetio se, ali urno je odbacio tu misao. Sagnuo se da je digne i
drei je uza se poljubio je od usta do usta.
Doite u krevet, promrmljao je uz njezine usne sa okusom njega.
Zvukovi izvana. Jesu li spremna vjeala?
On ubrza svoje korake, povue je kao da su u utrci, padoe na krevet
zajedno, smijui se dok ju je prevrtao na sebe, drei je, njihova gola tijelo su
se trljala zajedno. On je osjeao da njegov penis udara o njeno bedro i ona se
umiri, osjeajui isto. Ona se podie rukama pritiskujui njegova prsa i
zagleda se u njegovo lice.

49

itajui pitanje u njezinim oima ree: Ja sam Vam u potpunosti na


raspolaganju, Katherine.

50

Osmo poglavlje
Katherine je oklijevala.
To je bio veliki izazov za nju, ali tijekom ove noi ona je postala veoma
smjela. Gervais joj je pomogao da to uini. Osjeala se plaha kao mi kad je
stigla, a sada... sada je razmiljala o jahanju ovjeka poput pastuha.
Ona se spustila niz njegovo tijelo, dok je kleala na obje strane bedra.
Gervais je leao mirno i spokojno, ali ju je promatrao, sa sjajnim i tamnim
oima napola otvorenim. Je li zabrinut o tome to je namjeravala? Ona se
nasmijei na pomisao da bi se drumski razbojnik mogao tresti.
Poseui ona dohvati njegov penis s prstima, a zatim ga vre
pritisnu. Volio je to. Ona je bila u mogunosti rei kada je kleknula pred njim
koliko je on to volio. Nain na koji je promijenio svoj izraz, opustio usta, a
izgledao je mlai i manje izjeden brigom.
To je za njega, pomislila je Katherine, ali je dobro i za nju. Jer je otkrila
da uiva pruati ovom ovjeku uitak.
Nagnula se naprijed i priljubila se o njegovo koplje. Bio je poput elik
pokriven barunom te je prelazio jezikom od baze do vrha. Zastenjao je,
podiui bokove prema njoj. Dopuzala je blie, ona ustade na koljena i none
prste dok se namjetala na njegov penis. I onda polako, uvijek tako polako,
ona se spusti.
Posegnuo je da obuhvati bokovima, pridravajui je, dajui joj
podrku, ali nita vie.
Ona je dopustila da klizne dolje malo, uzimajui vie od njega, a onda
opet. Osjeaj je tako dobar ona se osjeala tako dobro. Njezin biser je klizio

51

duinom njegova penisa, aljui zadovoljstvo kao ok kroz njezino napeto


tijelo, te s uzdahom je to uinila ponovno.
Ovaj osjeaj je tako... tako dobar, uspjela je rei.
Njezine korice su se stisnule oko njega. Instinktivno stisne svoje
unutarnje miie na nain da nikad nije mislila da je to mogue. Gervais
zastenja i potisnu prema gore, ispunjavajui je.
U tom poloaju se osjeala kao da je jo dublje u njoj, da je ak i vei.
Ona je ljuljala bokovima i oboje su osjeali da ovako ulazi dublje. Zatim je
pokuao da klizi prema gore i dolje, ali mu je to bio teak posao. Ubrzo je
otkrio da je nagnut prema naprijed lagano, odmarajui dlanove na njenim
grudima, ona moe daleko bolje upravljati.
Podizanjem i sputanje, osjeala je toplinu i duinu njega u njoj,
njezino tijelo se treslo sa sve veim uzbuenjem. Grudi su joj bile gotovo u
njegovom licu i poeo ih je ljubiti, usta su mu vrua i vlana, jezikom joj
milovao bradavice. Bila je blizu, tako blizu. Njegova milovanja su bila
dovoljno za poetak da je gurnu prema rubu.
Kao da je to znao, Gervais je prevrnuo, sruio je na krevet, a onda je
poeo da se zabada u nju s divljom strau. U isto vrijeme njezina strast
ponovno porasla dok je ona bila gotovo bez svesti. Vikao je u svom
oslobaanju, njegovi kukovi su je pritiskali a potom se njegovo tijelo ukoilo
kad je prolio sjeme duboko u nju.
Leali su zajedno, zadihani, znoj se nizao na njihovoj koi unato
rastuoj hladnoi u kamenoj sobi sada vatra je izala van. Seks je imao miris,
Katherine je otkrila, vru, mousni miris. Bio je to miris uitka i zadovoljstva
i obina blaenstva.
Netko je pokucao na vrata.
Katherine se ukoila, ali Gervais je dodirnuo njezino lice, ekajui da
joj oi susretnu njegove. Pitao sam za vodu, za pranje, prije nego... Rijei

52

su strujale, a onda se podrugljivo nasmijao dok je izlazio iz kreveta,


uzimajui jedan od pokrivaa sa mjesta gdje su leali pored stola, omotao je
oko njega, istovremeno pozivajui onoga tko je doao.
Kljuar Martin je otvorio vrata i iza njega su se vukli neki krupni
mukarci s metalnom kupelji i nekoliko pari kanti kljuale vode. Drali su
oboren pogled dok su namjetali predmete brzo se okrenuli i otili.
Meutim, kljuar je zastao mrmljati neto Gervaisu, prije nego je tiho
zatvorio vrata i zakljuao ga.
Polako Katherine je izala iz kreveta. Njeno tijelo ju je boljelo i njezine
korice su se osjeale ranjeno. Ona e sutra osjeati bolove u cijelom tijelu...
danas, ali moda bi bilo dobro da osjea bolove. Da zapamti.
Gervais je bio zauzet izlijevanjem kante vode u kadu, a onda je uzeo
komad sapuna i podie nosu da pomirie. Hmm, cvijet narane, rekao je
sa zadovoljstvom.
Katherine je dola blie, promatrajui ga, uao je u kadu i spustio se
dolje. Bilo je maleno, koljena su mu ispod brade, poprskao se vodom preko
tijela, sapunao njegovu kou, s oitim uivanjem.
Pretpostavljala je ovo posljednja kupka koju ima, kad e se zadnji put
oprati sa slatkim sapunom i doivjeti toplo curenje vode preko koe.
Pusti mene, ree ona, dolazei da klekne uz kadu. Ona ga njeno
nasapuna, istei svaki pedalj njega. I kad ga je dotaknula se sjetila da se ona
sama prala za ovog ovjeka, ovo toplo i vitalno tijelo, a on e biti mrtav
uskoro. On e biti hladan u grobu ili jo gore, izrezanim na nekom kirurkom
stolu ispred razjapljenih studenata.
Ruka joj je drhtala, ali je ona odbila pasti u oaj. Ako je i bilo suze da
su pale iz njezinih oiju u vodu, a ako je primijetio on nije rekao.

53

Konano je oprao kosu. Sagnuo je glavu, a ona iskoristi prazan vinski


vr nagnu i ispirajui iznova I iznova vodom, dok se tamna kosa zalizala uz
glavu.
Bilo mu je potrebno brijanje, ali kad je pitala nasmijeio se i rekao da je
malo vjerojatno da e mu dopustiti britvicu u sluaju da je odluio varati
vjeala.
Ja u morati ii na vjeala s mojim bradom, rekao je, trljajui ruku
preko grubih brkova koji su se pojavili na obrazima i eljusti. Bili su tamni,
kao i njegova kosa i oi.
Poljubila ga je, mali oajni poljupci konano pronaoe usta, njene
usne meke protivno njegovim.
Podigao joj je lice u dlanove. , priaptao je, a pomou njegovih
paleva obrisao suze. Vi ete biti slobodni uskoro, Katherine. To je neto to
se slavi.
Stajao je, a ona je ostala kleati, gledajui ga kako nalazi odjeu, istu
odjeu presavijeni na prsima i poeo oblaiti. Sive hlae i krem svilena
koulja, prsluk od crvenih i zlatnih niti i savreno krojena jakna. Izvukao je
svoje ulatene izme iza sebe, dok je njegova kravata ostala posljednja, za
vezanje nehajno oko vrata.
Pustite mene, rekla je i dola pomoi.
Moj otac je ponudio da mi poalje slugu, rekao je, uz zajedljiv
osmijeh, ali ja sam odbio. Newgate ne zahtijeva sveanu odjeu.
Njezin smijeh bio je gotovo jecaj.
Uz stenjanje je sagnuo glavu kako bi je poljubio, hranio se njenim
usnama i ustima, jezik mu se oajniki pario s njezinima. Katherine nije
mogla zamisliti da je mogue, ali iznenada udnja se podigla u njoj, tako
vrua i oajna kao i uvijek. On je privukao njezino tijelo njegova toplota
protiv njenog golog, hladnog mesa, te u dva koraka ju je prislonio uz

54

tapiserije na zidu. Mumljajui njegove nedavno zakopane hlae su se


oslobodile.
Osjetila je vezenu tkaninu na leima, trljala joj je kou dok ju je
podizao, bedrima se omotane oko njegovih bokova. Njezine grudi su je
boljele od trljanja njegova prsluka, bradavice izvire od trenja, a on je stisnuo
stranjicu u njegovim velikim rukama kad je uao u nju, klizne duboko u nju
jo jednom. Njezine korice osjetie ranjivost, ali tijelo nije marilo. Bila je divlja
za njega, ve nadolazei kao on dao joj je nekoliko grubih, oajnikih
zabijanja u nju. A kad je zagnjurio lice u njezine grudi, oboje se tresui od
zadovoljstva, ona ga zadra blie.
Gervais nikada nije prije nije svrio prije ene. Pitao se da li bi se to
moglo desiti sada. Stajao je, sav zadihan, drei se i dalje zabijen u nju,
osjeajui vrtoglavicu od nedostatka sna. On je donio odluku, dakle, da e
misliti samo na Katherinino lice kad je bude stao pred rulju. Dok budu
navijali i rugali se zamisli e njezin prekrasan osmijeh i nain na koji je
izvijala vrat i povike kad je uao duboko u njoj.
Mogao je podnijeti onda, mislio je. On je mogao podnijeti bilo to.
Kucanje se ponovilo na vratima.
Katherine se prilijepila blie, stisnula se rukama oko njega, ali on ih je
njeno odmaknuo i pustio da skliznu niz noge. Na trenutak su stajali
stisnuti, veoma topli i vrlo ivi, a onda se odmaknuo i poeo se ureivati.
Izgledam li kao gospodin drumski razbojnik? Rekao je, irei ruke
za njenu inspekciju.
Katherine je kimnula, a zatim posegnula da zabaci natrag pramen
njegove vlane kose. Mogla je ponovno da ga zagrli, ali on se pomakao
natrag, dalje od nje i dalje ju je promatrao. A onda je napravila jo jedan
korak i drugi. Kretao se dalje, a ona je stala i pustila ga.

55

Adio, priaptao je, njegove tamne oi gledale su u njezine, a onda se


okrenuo i brzo krenuo prema vratima.
Kada je otvorio Katherine je vidjela tri gospodina da ekaju, uz
kljuara Martina i dva straara. Na klimavim nogama je stigla do prekrivaa
na krevetu, ali ljudi nisu doli u sobu. Tri gospodina su prigrlila Gervaisa,
stariji onaj s sijedom kosom i izboranim licem. Dva mlaa, jedan je bio blijed
i jai nego Gervais, a nosio je crni povez oko oka, a drugi je bio taman, iako
ne tako taman kao Gervais i sline visine. Njegov otac, grof od Mortmaina i
njegova braa, doli su se oprostiti.
Njihova tuga je bila opipljiva. Pokrila je usta s rukama da prigui
jecaje, Katherine se okrenu. Trenutak kasnije ula je zatvaranje vrata, a
potom korake kako se udaljavaju niz kamene hodnike.
On je otiao.
Bila je sama.
No je bila pri kraju.

56

Deveto poglavlje
Pijetao je zakukurikao prije nekog vremena i Katherini su se jecaji
istroili, tako da je spavala. Nakon toga se okupala u sada mlakoj vodi, a
zatim odjenula u ensku odjeu koju je nala na urednoj hrpi pokraj vrata.
Bila je ista i dobra, a imala je i papue za svoje noge i eir za kosu. Izgledala
je kao dama.
Gervais je mislio na sve za njen novi poetak.
Ona se osjeala tako tupo da je ak i bolna nelagoda od njihovog
spajanja bila dobrodola, pa makar samo da je podsjeti da je ona iva.
Takoer ju je podsjetilo da je on mrtav. Puten pred ruljom koja je ekala
izvan pocrnjelih zidova. Ali ona nije htjela razmiljati o tome. Ona je eljela
da ga se sjea ivog i vitalnog, njegove tamne oi svjetlucave od smijeha i
bezobzirne elje, njegove usne nasmijane kako ljube njezine.
Za tako kratko vrijeme on je bio njen i samo njen, ali u tom kratkom
vremenu je bila promijenjena. Postala drugaija ena. Unato bolu i tuzi,
Katherine je dola do zakljuka da je bilo vrijedno znati ga, samo zbog
promjene koju je napravio u njoj. I njena sloboda, naravno. Nema vie
prljavih elija i tunjave zatvorenika, nema vie vodenaste kae i zatvorske
groznice.
Ujutru, ona e izai iz Newgatea kao slobodna ena.
S vremenom kljuar Martin se vratio. Njegovo raspoloenje je tmurno
iako ju je jednom dvaput znatieljno malo pogledao. Poveo ju je iz raskone
sobe, niz tamne, prljave hodnike i stubita. Slijedila ga je u tiini dok nisu
stigli do malih vrata udaljenih od glavnog ulaza i svih njegovih pomonika
birokrata.

57

Najbolje da ne dopustite da Vas vide novinska piskarala,


promrmljao je. Gospodin je napravio vlastitu transakciju s guvernerom.
Potom je odveo zaobilaznim putem sve dok nije stajala ispred
ogromnih zidova i kapije Newgatea.
Zrak je bio studen. Katherine je zadrhtala i omotala svoj plat oko sebe.
Pred njom je leao grad London i njegova populacija, a sve s vlastitim
problemima, nikoga od njih nije briga to se dogodilo s njom. Bilo je
zastraujui projekt, ali Katherine je podsjetila sebe da se i ranije suoavala
sa njim.
Kathy djevojko?
To je bio kljuar. Katherine je zaboravila da je tamo. Okrenula se prema
njemu i otkrila da Martin dri torbicu vezanu konom uzicom.
Va ovjek vam je ostavio ovo, rekao je on. Bolje je drite blizu.
Obilje lopova ima ovdje. On okrene svoje lice u izraz gaenja.
Uzela je torbicu i otvorila je. Bilo je novca unutar i etvrtasti presavijeni
papir. Uzimajui jedan od novia je pruila je svom prijatelju.
Ne, ne mogu uzeti to, inzistirao je. Trebat e Vam sve to imate,
Kathy.
Molim te, ustrajala je ona i pritisne novi na dlan. Ti si bio dobar
prijatelj za mene. Hvala ti.
Pa, on je pomaknuo nogu, neugodno. Sretno, Kathy.
Katherine je gurnula torbicu u njezinu haljinu, izmeu njezinih grudi
za sada i osjetila je utjenu teinu. Barem nije bila potpuno opljakana i to je
moe drati dok ne nae posao. No, za sada je vrijeme da krene. Vrijeme je
da gleda u budunost.
Zatvorska vrata su ukraena i mrko impresivna i bilo joj je drago da je
iza njih. Stalno je pogledavala preko ramena dok su se vrata udaljavala sve

58

dok na kraju nisu se izgubila u pretrpanim zgradama grada Londona i


stiskom ovjeanstva.
U poetku je imala osjeaj da pluta, poput duha, ali onda kad je ila
dalje shvatila je da je to zato to je bila gladna. Hrana e joj pomoi da misli
ispravno i dopustiti joj da razmisli to i kako dalje.
Katherine se zaustavila u trgovini paste i kupila toplu pitu od mesa.
Izvadila je zavezanu torbicu i izvukla novi. Komadi papira je jo uvijek
bio tu i ovaj put ga je uzela da proita prije nego je vratila torbicu na sigurno
u svoje gnijezdo.
Bila je to adresa napisana tamnom tintom.
Na trenutak je zurila. Je li to Gervais pisao? Ona nikad nije vidjela
njegov rukopis, ali pretpostavljala je da mora biti. Odjea, kovanice, a sada
negdje e ona biti sigurna. Je li to to je on mislio?
Srce joj se podiglo. Trebala bi negdje gdje se mogla odmoriti neko
vrijeme dok se ne odlui to e uiniti.
Poela je jesti, zagrizla je tijesto, a potom polizala umak s njezinih
prstiju poput djeteta. Pojela je dok je hodala i komadii tijesta padali su preko
brade i skupljali se na njenoj odjei. Hladni zrak je jo uvijek bio otar i kia
je sprala neto prljavtine sa kaldrme na njena stopala.
Sumnja je kruila u njenom umu. to ako je adresa bila nepristojna
kua? Ako bi to bilo, mogla je rei ne, ne bi li? To je uistinu bio posljednji
izbor. Znala je ene, oajne ene, okrenute na ulice i bordele da bi bili siti i
obueni, ali nije mogla to uiniti. A ona ne vjeruje da bi je Gervais poslao na
takvo mjesto.
Pojela je pitu, pomno je obrisala ruke maramicom koju joj je on dao, taj
komadi platna koji je pruio izvan starog Baileya, kada su se prvi put
susreli. Ona ga je pronala na podu, meu krpama koje je strgnuo sa njezina
tijela. Shvatila je, s unutarnjim drhtajem, da je to jedna od rijetkih stvari koje

59

su pripadale njemu, a ona je imala. ak je i njegov miris bio opran s njezina


tijela prije nego to je otila, zamijenjen sapunom cvijeta narane.
Katherine zatrai upute od ulinog prodavaa i ubrzo se nala u
boljem susjedstvu. Bila je umorna i bila je to duga etnja kaldrmom noge su
joj prekrile modrice kroz tanke potplate njezinih papua. Ona zapravo nije
obuena za etnju. izme bi bile bolji izbor. Pretvarala se da psuje Gervaisa
u glavi, a potom se grdi za to. Ulazei u usku stazicu posrnula je i umalo
pala. Ona se ispravila, lovei dah. Bio je to ulini znak na zidu zgrade u kutu
i proitavi Katherine je shvatila da je gotovo stigla do adrese za kojom je
bila u potrazi.
Oprezno je koraala pored uskih kua sa eljeznim ogradama i uskim
stubama koje vode do oslikanih vrata. Na pola puta je dola do kue sa
lancem crvenih geranija na prozoru i velike make su virile gledajui ju
preko malih kvadratnih stakala.
To je bilo to. Katherine je otvorila vrata koja su dobro podmazana,
opazila je, a onda otila do stuba. Dok se penjala odjednom se osjeala kao
starica, ona je bila umorna, tako umorna. Ne samo od sino, ali od dugih
mjeseci u Newgatu, a prije toga, dvije godine zlostavljanja i zanemarivanja i
nesree u Edwardovim rukama.
Molimo te da to bude, ako ne i dom, onda barem sigurno utoite za
sada.
Ona je uhvatila alku, ali prije nego to je mogla pustiti da ispadne vrata
su se otvorila.
ena je stajala tamo, malena ena s osuenim smeim licem i sijede
kose gotovo u potpunosti skrivena egzotinom vrstom ala. Na sebi je imala
haljinu koja je omotana oko nje, tkaninu obojenu u sjajnim bojama zelena i
crvena i uta. Bio je to najudniji prizor koji je Katherine ikad vidjela.

60

Jadna moja, jadna duo, rekla je ena, briui oi s malo izvezenim


rupiem. Uite, uite. Vi ste kui. Rekao je da ivite ovdje sa mnom dokle
god elite.

Katherine je spavala due vrijeme. Kad se naposljetku probudila


krenula je prema dolje kripavim stepenicama pronai svoju domaicu u
salonu. Njezino ime, kako je ona rekla Katherine, bilo je Anila.
Gervais otac, grof od Mortmaina me je doveo kui s njim iz Indije,
prije mnogo, mnogo godina. Za vrijeme... dobro, nasmijala se tajnovito, a
Katherine shvati da je ova mala starica neko bila Earlova ljubavnica.
Njegova supruga je odavno mrtva, ali on je mislio da se ponovo oeni, pa
mi je kupio ovu kuu, a ponekad bi me i posjetio u Londonu. On se nikada
nije ponovo vjenao, vrijeme je prolazilo, a iako vie nismo ljubavnici ostali
smo prijatelji.
Katherine, koja je bila sretna da sjedi u tiini i slua njenu priu,
probudila se i postavila pitanje od kojeg je strahovala.
Gervais... Jeste li ga vidjeli kada...?
Starica sveano pognu glavu. Nisam ila. Ne elim vidjeti takvo
divljatvo. ula sam da je bilo brzo.
Sad su oboje utjele.
Katherine osjeti suze ispod trepavica i obrisala ih je svojim rukavom.
Mislila je o njemu, ljubio ju je tako napeto, a lice mu je bilo blizu njezinom,
oi zurile u njezine kao da e ivjeti u njezinoj glavi zauvijek. A moda i u
njenom srcu. Nijedan ovjek nikad nije bio njen kao to je bio Gervais i
sumnjala je da e nai nekoga poput njega.
On je jo uvijek izgledao tako stvarno, a ipak im je zajedniko vrijeme
ve bilo u prolosti.

61

Maka se popela na krilo i poela presti. Katherine je pomiluje. to da


napravim?
Ona je pitala sebe, a ne Anilu, ali starica je stisnula za ruku. Ostanite
ovdje. Sa mnom. S vremenom ete znati to uiniti.
Katherine je bila previe umorna da raspravlja, ali dio nje je pomislio
da bi trebala biti vani u svijetu, pravei novi ivot, biti jaka. Pa ipak, bilo je
toplo i sigurno ovdje, a Anila je bila u pravu, da joj treba vremena.

62

Deseto poglavlje
Prvo je imala vrtoglavicu, muninu, a onda joj je trbuh poeo rasti.
Kako bi to moglo biti? Njegovo dijete? Kako je mogue da je takvo to
mogue nakon samo jedne noi? Ali kad je ula prie o tome dogaaju nakon
samo jednog spajanja, a oni su bili zajedno toliko puta. Sa Edwardom, ona
nije nosila dijete ili ak imala daak jednog, a sada... Ona je odmahnula
glavom u udu.
Je li sretna? Katherine je mislila da je, unato injenici da e dijete
donijeti nove potekoe. Jo uvijek nije pronala posao, ali Anila je imala mali
posao, uvoz i prodaja lijepog tekstila iz njezine domovine. Neke od tkanina
su napravljene u sarije i marame poput onih koje je nosila. Katherine je ubrzo
poeo da joj pomae. Anila je bila tako ljubazna, sada kada je imala neto
raditi, Katherine nije osjeala urgentnost da napusti udobnu kuicu i to je
due ostala tee je bilo otii.
to e Anila sada rei?
Pokuala je sakriti od svoje nove prijateljice, ali Anila je znatieljna,
uvijek je probijala znatielja, jo uvijek bi pitala Katherine da li je to ula o
Edwardu, jer joj je Katherine otkrila svoju prolost s njim. Otkrila je da je
govor o njemu i svom vremenu u gostionici pomogao izlijeiti od tog
razdoblja svog ivota. Sada se inilo tako davno. Naravno, Katherine je rekla
da je nije ula nita i da ne eli da ga opet vidi. To je istina. Ona se nikada ne
bi vratila Edwardu.
Ali Anila je znala sve to se dogaa u njezinoj kui i ona je njenu
trudnou otkrila gotovo jednako brzo kao i sama Katherine.
Vi ste trudni, povikala je. Ja u odmah pisati grofu.

63

Katherine je zurila u nju. Neete! To ga se ne tie.


Anila je naborala lice, to je Katherine nauila da znai da je bila
ozbiljna. To je njegov posao. Ovo je dijete njegovog najmlaeg sina, zar ne?
On e biti van sebe od sree. Tu e biti puno radosti, vidjet ete!
Katherine si nije mogla pomoi, da se ne nasmije. Smijanje nije bilo
neto to je inila u posljednje vrijeme. Bila je u alosti za ovjekom kojeg je
jedva poznavala, a ipak se osjeala kao da se uvukao u nju svakim djeliem
svog bia. Gervais je bio njezin ljubavnik, a sada je otac njezina jo neroenog
djeteta. Nije imala dokumente, ni prsten da kau kako je bio vezan za nju po
zakonu, a ipak se osjeala kao da bi trebalo biti. Osjeala je kao da je u
potpunosti vezana za ovjeka s kojim je provela jednu no . Moe li se
zaljubiti u mukarca samo tako?
inilo se da moe.
Za nekoliko dana dolo je do komeanja pred vratima, a Katherine
pogleda kroz prozor dolje na ulicu. Tamo je bila koija vuena sa etiri fina
crna konja blokirajui cestu, a ona je mogla vidjeti grb na njenim vratima i
polaznika u livreji.
Grof od Mortmaina, pretpostavila je, s potonulim srcem.
inilo se da njezin ivot nije samo njen nakon svega. Unato
Gervaisovom obeanju da e biti slobodna. Njihova jedna no zajedno ju je
obavezala da mu bude blie nego to je ikada mogla zamisliti.
Katherine! Anila zazove uza stube.
Nevoljko, puna strepnje, ona sie, zadravi se na dnu korak do Anile
gurnula je glavu kroz vrata salona i kliknula svojim jezikom na nju. Uite,
djevojko! Nemojte drati njegovo gospodstvo da eka!
Kao to je oekivala, Grof od Mortmaina bio je sjedokosi mukarac
kojeg je vidjela izvan elije u Newgatu. Visok i karizmatinog lica, on je
nalikovao njegovom najmlaem sinu samo u tamnoj boji oiju. Bilo je malo

64

toga na njemu to ju je podsjealo na Gervaisa. Koa mu je oteena od


vremenskih prilika iz dana provedenih u East India Company, a usta bila
okrenuta prema dolje.
Katherine. On je rekao je tiho, obuhvatio ju je pogledom, zadravi
se na trbuhu, iako je Katherine znala da njezina odjea na njoj jo ne otkriva
njezino stanje. A ako bi ju je zamolio da se svue, dobro...!
Gospodine. Ili da Vas zovem grofe? Ona se nakloni, samo u sluaju
da treba, a ovjeku se usta trznue.
Vjerujem Gospodaru moj je uobiajeni oblik naziva, ispravi je s
prizvukom humora u svojim oima.
Sada je izgledao vie kao Gervais.
Nalet suza u oima kao uspomene prijetile su da e je preplaviti.
Sjednite, rekao je otro. Jasno suze nisu bili po njegovom ukusu.
Katherine je sjedila, gledajui u svoje ruke sklopljene u krilu. Izvana
neki od susjeda su se alili glasno o grofovoj koiji koja blokira cestu, ali grof
ih ili nije uo ili je njegov poloaj bio takav da ih moe ignorirati.

Anila mi kae da nosite dijete moga sina. To je njegovo dijete?


Pogledajte me, Katherine. elim vidjeti da li govorite istinu.
Podigla je pogled, ne mogavi zaustaviti bljesak ljutnje u svojim oima.
Da, je.
Zurio je u nju na trenutak i osjeala se kao da je stvarno mogao itati
njezine misli, a onda je kimnuo. Dobro. elim da mi date dijete kada se
rodi. Podigao je ruku kad je pokuala da protestira: Ne, ekaj, sasluajte
ono to u rei. O djetetu u se brinuti sa svom panjom, on e biti obrazovan
u najboljim kolama i dau mu svaku priliku da postane veliki ovjek.

65

Katherine je osjetila da odmahuje glavom. Suze su sada padale, a ona


ih nije mogla zaustaviti. Ustala je. Ne, rekla je. Neu ga dati. Moje dijete
e ostati sa mnom i ja u ga voljeti. To je ono to dijete treba, ljubav svoje
majke, a ne novac i da bude veliki ovjek. Pogledajte to se dogodilo
Gervaisu. Kako mu je novac pomogao? Rijei su ispljunute, a nju nije briga
ako je ona okirala grofa. Budui da je bio okiran. Lice mu je pobijedilo do
ukastog bljedila i usta su mu bila iroka bijela crta.
Anila i grof razmijenie poglede. Katherine se inilo da je par jo uvijek
bio blizak, a moda bi bilo pametno da nema potpuno povjerenje u svoju
prijateljicu. Osjeala se usamljenija nego ikad.
Grof je ponovno progovorio. Priate gluposti. Ne govorim Vam da ga
date ni za to. Vi ete dobro kompenzirati svoje... nevolje. Vi ete biti u
mogunosti zapoeti novi ivot. Bez bilo kakvih optereenja.
Katherine je stajao i jedva se suzdrati od lupkanja stopala. Govorite
o mom djetetu! Bez obzira to se dogodilo, nikada nee biti teret za mene!
Anila je uzdahnula i posegnula da odmori ruku na grofovom rukavu.
Ne smijete tako govoriti, Katherine!
Katherine, uplaena od onoga to bi on mogao uiniti, ali vie ljuta
nego uplaena, potrala je iz sobe na stubite, zalupila vrata, bacila se na
krevet. Leala je jecajui, slomljenog srca. ak i kad bi se zaklela sebi da se
to nee dogoditi, znala je da je grof bio daleko moniji od nje, a vjerojatno je
mogao raditi to je htio.
Na kraju je ula da se fijaker kotrlja i topot od konjskih kopita na
kaldrmi, ali znala je da e se vratiti.

Kako se godina pribliavala zimi njezino tijelo se irilo, dijete je raslo


jako u njoj. Ponekad, dok je sjedila sanjarei u salonu s Anilom, govorila je

66

sebi da e biti djevojica. Ako bi bila djevojica tada je grof ne bi elio i mogla
bi zadrati dijete.
To je djevojica, rekla bi Anili. Znam.
Ali Anila se samo mudro nasmijeila i nita nije rekla.
Kao je proljee stiglo, Katherine je rodila svoje dijete. Bilo je rano jutro,
a beba je inilo se eljela ui u svijet i vidjeti izlazak sunca.
I naravno, to je bio djeak. Ona e ga nazvati Anthony, odluila je, po
njezinom ocu.
Jo dok ga je drala nasmijeila mu se, dodirujui mu finu kou i sitne,
savrene ruke i noge, zagladila unazad tamnu kosu na glavi, ona se bojala
za njega.
Nemojte rei Earlu, molila je Anilu. Neka misli da je djevojica.
Ali znala je da e Anila rei. Ona je jo uvijek voljela grofa - bilo je oito
po nainu na koji je govorila o njemu. Iako je bila sklona Katherine, Anili e
grof uvijek biti na prvom mjestu.
Ne mogu ih izgubiti oboje, Katherine je plakala, sa sirovom
agonijom u glasu. Otac i sin.
Moda je to bila emocija nakon roenja djeteta njihovog zajednikog
iskustva, iz Anilinih usta provali. ush, ush. Opusti se. On nije mrtav!
Katherine je trepnula na rano jutarnjem svjetlu. Bila je jako umorna,
mislila je da je pogreno ula, ali Anila je pokrila usta rukama, kao da je htjela
da se rijei vrate.
Nije mrtav? Glas joj je zadrhtao. Kako to mislite, nije mrtav?
Hoe li Anila to porei? Na trenutak se Katherine bojala da hoe, ali
onda je ena kao da se predomislila. Anila opusti ramena ispod njezinog
arenog sarija, ona je uzdahnula i dola sjesti pokraj nje. Izgledala je umorno,
a Katherine je shvatila kako je to teko za nju. No, ona je odbila da osjea

67

saaljenje za Aniline nevolje. Bilo je previe toga na kocki za nju da ustupiti


mjesto saaljenju.
Grof od Mortmaina je moan ovjek, Katherine. On poznaje mnoge
druge mone ljude. Da li zaista mislite da e dopustiti da objese njegovog
sina?
Katherine je pokuala razmiljati, ali ju je glava boljela koliko i njezino
tijelo. Ali ja sam bila tamo. Vidjela sam ih kad su se oprostili. Oni nisu
djelovali. Oni su bili pogoeni bolom.
Anila je odmahnula glavom. Braa su vjerovala da e umrijeti i
Gervais je vjerovao da e umrijeti. Samo je grof znao istinu. Prokrijumarili
su ga dalje, stavili drugog na njegovo mjesto koji je ionako trebao umrijeti.
Obukli su ga u Gervaisovu odjeu i upozorili ga da uti do kraja. ovjekova
obitelj je dobro plaena, drugaije ne bi imali novca. Bilo je dobra pogodba
koja odgovara svima.
Pokuala je misliti, ali je osjeala uinak brzih bolnih udisaja u
grudima. Ali gdje je otiao? Zato ne...?
Zato se nije vratio po mene?
On je odveden preko kanala na neko vrijeme. Nitko ne moe znati,
Katherine. Ako bi se saznalo onda bi ga zaista objesili i grof bi bio u velikoj
nevolji.
Radost je ispuni, a istovremeno i osjeaj zbunjenosti. Gervais je iv!
Unato tome to Anila rekla nije mogla vjerovati da bi je pustio da pati,
mislei da je mrtav. A ona nije mogla vjerovati da on ne bi doao k njoj kad
je znao da je s djetetom - njegovim djetetom. I najgore od svega, nije mogla
vjerovati da e dopustiti da mu otac odvede dijete daleko i misli da to ne bi
bilo vano za nju. Ovaj ovjek za kojeg je vjerovala da ga tako dobro zna
ispao je stranac nakon svega.

68

To je uvijek bio njihov plan za njegovu posljednju no koju je proveo


sa enom. Njegova posljednja elja. Grof je bio zabrinut da bi mogao uiniti
neto glupo ako on nije bio okupiran. Ideja o djetetu nije mu pala na pamet.
Ne tada.
Tako da nije vano tko je ta ena. Nije bilo vano.
Sve to je bila glupa fantazija s njezine strane. Gervais nikada nije mario
za nju uope. Kako je mogla biti takva budala da vjeruje drugaije? elio je
tijelo da mu proe vrijeme, nita vie. Vjerojatno se nije ni sjeao kako je
izgledala.
Njezin ponos je bio pokidan, a srce joj je razbio na komadie. Sve to
vrijeme ona je izgubila u alosti vjerujui da je njihova zajednika no
nekako posebna. Kako se usuuje! On ju je iskoristio, odbacio i zaboravio
je.
Bijes proe kroz nju poput oluje. Nije htjela dopustiti da se izvue sa
tim. I nikad nee dopustiti da joj uzme sina.
Dakle, sada znate Anila uzdahnu. Va sin e biti kod svog oca,
Katherine. On e biti voljen. Nemate potrebe za strah.
Katherine je zatvorila oi. Ona nije eljela nita vie govoriti. Ona mora
planirati, mora pronai nain da zadri svoje dijete, a takoer mora pronai
Gervaisa i suoiti se. Je li on doista oekivao da se odunja negdje sa
grofovim novcem gurnutim u ruke?
Katherine e mu pokazati koliko je pogrijeio. Ona e nai lijek za svoj
povrijeeni ponos i slomljeno srce kad se konano nau licem u lice, a ona
e mu moi rei sve ono to misli o njemu.

69

Jedanaesto poglavlje
Katherine je ekala u sjeni.
Bilo je kasno nou, a koija je bila tamo vani pred vratima. Prepoznala
je grb i znala je da je grof napokon doao. Anila e predati dijete, njezinu
bebu, a onda e uzeti dijete sa sobom.
Za Gervaisa.
Njezina je unajmljena koija bila skrivena iza ugla. Oh, ona je
pripremljena. Isplanirala je ovo za nekoliko tjedana. Ona e pratiti i otkriti,
gdje se skrivao Gervais, a onda... onda e ona traiti da vratit njeno dijete s
njom i da se objasni.
Ona nikada nije bila tako ljuta. Njezin bijes se izgradio tijekom
vremena dok se borila sa njim. Jedva je spavala nou, jer je razmiljala o
Gervaisu i njegovoj lai.
Vidjela je pokrete u osvijetljenim vratima i grof je izaao, ena iza njega
sa povijenim zamotuljkom. Dojilja, naravno. Katherine je pokuala ignorirati
vlastite bolne grudi. Ona je posljednji put nahranila svog sina jutros i ve su
nateene i bolne, unato tome to su vrsto vezane zavojima platna kako ju
je Anila uputila da uradi. Na kraju joj je mlijeko presuiti, pomisli gorko, i to
bi bilo kao Anthony nikada nije postojao. A to ako mu promijene ime koje
mu je dala? to ako on vie nee biti Anthony?
Grof i Dojilja se popee u koiju s djetetom, a nakon nekoliko trenutka
poela se kretati polako naprijed. Birajui tempo kako bi doli do kraja uske
ulice i okrenuli na jednom od londonskih zauzetih prometnica.

70

Slijedi ih! Zapovjedi ona, lupajui vrata vlastite koije. I nemoj ih


izgubiti! Ona je angairala najbru koiju i konje - grof ju je dobro platio za
dijete, ali jo uvijek je bila zabrinuta da e zaostati.
Kad su stigli do prolaza voza zovne iz kutije iznad sebe, Ja ih vidim!
I Katherine odahne od olakanja. Pokuala je sjesti, ali bilo je nemogue da
se opusti. Bilo je previe zabrinuta. Previe toga je na kocki.
Da nije bilo potrebno da se vozi kako bi saznala gdje se skriva Gervais
nikad ne bi odustala od svog djeteta. Ona bi pobjegla davno prije dolaska
grofa. No, iz potrebe se pretvarala da se pomirila s grofovim planovima,
pretvarala se da je pobijeena. Bilo je teko, a ponekad je vidjela kako je
Anila paljivo gleda, kao da je neto posumnjala. Ali na kraju bi odustala, a
sad je tu, prebrzo se vozei kroz no.
Oni odlaze u otmjen dio, gospoo, rekao je voza izvirivi van.
Zaustavljaju se u nekoj velikoj kui u kvadratu. Trebam li slijediti? Mogli bi
me vidjeti ako se previe pribliim.
Ne, stani. Katherine je ekala dok ju je posluao, a zatim otvorila
vrata i izala.
Bili su u velikom dijelu Londona visoke kue su stisnute jedna uz
drugu trgovima i vrtovima. Bilo je ugodno tiho u ovo doba noi, iako se jo
uvijek mogla uti udaljena grmljavina vozila.
Na trenutak je stajala, neodluna, a onda je pogledala prema vozau.
ekaj me ovdje, rekla mu je.
Grofova koija je zastala ispred posebno elegantne kue, tri kata
visoke, s trijemom sprijeda i ljunanim prilazom za koije. Prozori su bili
uglavnom tamni, osim nekoliko u prizemlju, a vrata su bila irom otvorena.
Katherine je vidjela fini namjetaj unutar i poetak irokog vijugavog
stubita.

71

Grof je doao kui. On ne ide iz Londona, svakako ne jo. Razoaranje


je ispuni, suze bijesa i tuge ispunie joj oi. Gervais nikako ne moe biti ovdje,
upravo pod nosom vlasti. Bio bi lud da to uini i Katherine je znala da nije
bio budala. Ne, nikad ga nee nai, a sada je izgubila svoje dijete, takoer.
Kako je mogla da vjeruje da moe pobijediti protiv snage Mortmaina?
A onda je vidjela nekoga kako stoji na svijetlu, tamno siluetu. Visok,
irokih ramena, a glavu je drao odreeni nain. Ona ga je poznavala.
Gervais!
Uz izdisaj se stopi u sjenu trga, ali on nije gledao prema njoj. Gledao je
u zvijezde.
Ostao je jedan trenutak, a onda se vratio unutra i zatvorio vrata.
Gervais je stajao trenutak, zaslijepljen svjetlima iz lustera u predsoblju.
Nadao se da e Katherine previe inzistirati na dolasku. Iako ona nije mogla
znati istinu nadao se, nekako da ugleda nju s vrata, da opet vidi enu s kojom
je proveo njegovu posljednju no.
Ali ona nije dola. A tko bi joj zamjerio? Njegov otac je bio vrlo
velikoduan u svom plaanju za djetetovo skrbnitvo. Sada je mogla staviti
sve to iza nje, zapoeti novi ivot, postati ena nekog drugog mukarca,
nekog drugog djeteta majka.
On je uporno pokuavao zaboraviti Katherine, njenu istu ljepotu.
Kad mu je otac rekao to e se dogoditi, da on nee umrijeti nakon svega, on
se htio okrenuti i poi natrag po nju. Da je povede sa sobom. Ali njegov otac
nazvao ga je imbecilom, da je ne moe imati, da nita od njegovog prolog
ivota ne moe biti dio novog.
Ako je elio ivjeti mora ostaviti prolost iza sebe. On mora ponovno
poeti, postati novi ovjek i Katherine nikada ne smije, da sazna.

72

S vremenom je vidio opreznost ovoga. Njegov otac je bio u pravu. On


mora zaboraviti prolost i gledati u budunost. On je pobjegao preko kanala.
Kasnije, on bi se vratio i otiao na sjever do oevih posjeda u kotskoj i
pretvarao se da je roak koji se zove Jerome, a tu je namjeravao ivjeti svoj
ivot najbolje to je mogao.
A onda je javljeno da e imati dijete. Katherinino dijete. Njegovo dijete.
Iskra uzbuenja rasla je u njemu i potreba, moda sebino od njega, da ima
dijete s njim. Njegov je otac napravio ponudu Katherine, a iako se Gervais
nadao da bi mogla odbiti, neki tvrdoglavi dio njega jo uvijek ne vjeruje da
je ona nije odbila, ona je prihvatila.
Kada je dogovor o sporazumu stigao, progutao je svoju glupost i
razoaranje i postavio svoje poglede na uzimanje djeteta s njim natrag u
kotskoj. On je sam rekao da e biti dobar otac Anthony, a za razliku od
svoga odsutnog oca on e biti tu da pazi na sinove divlje ludorije.
Dakle, unato oevim prigovorima, Gervais se vratio u London,
stavljajui sebe u opasnost zbog svog sina. Ali to nije u potpunosti istina. On
bi se stavio u opasnosti, jer se on jo uvijek nadao da e se Katherine ena
njegovih snova nekako nai put njemu.
Iza njega ulo se lupanje na vratima i to mu je razbistrilo misli.
Iznenaen, on se okrenuo i zagledao u zatvorena vrata, ba kao to je
grof doao koraajui iz druge sobe, tmurna lica, s novom dojiljom virei
preko njegovog ramena.
Molite se Bogu da nije vlast, rekao je uz stenjanje. Sakrij se, sine.
Pusti me! Vrisnu enski glas, a to je bio glas koji je Gervais zapamtio.
Njegove tamne oi se ozarie kao to nisu mjesecima i uzbuenje je poelo
rasti u njemu.
Nije vlast, rekao je i urno krenuo otvoriti vrata.

73

Gervais! vikao je njegov otac, zaboravljajui da koristi njegovo novo


ime.
Ali vrata su bila otvorena i tamo, s kapuljaom njezina tamnog plata
baenom natrag i njezinom blijedom kosom koja pada preko ramena, bijelog
lica i plavih oiju koje su plamtile bijesom, bila je Katherine.
Radost je prokujala kroz njega. Mogao je moda je omotati ruke oko
nje, moda je poljubiti. No, prije nego to je mogao uiniti bilo to, ona ga je
odgurnula, prisiljavajui ga da ue preko praga kao bijesna furija.
Vi laove! Povikala je. Pustili ste me da mislim da ste mrtav! Mislili
ste da mi moete lagati i krasti moje dijete i da u stajati po strani i dopustiti
da se to dogodi?
Zakoraio je unatrag od njezina napada i ponovo kad ga je opet
odgurnula. On je jo uvijek htio staviti svoje ruke oko nje i drati je
priljubljenu, ali inilo se da je spremna na borbu do smrti. Objanjenja su
beskorisna sada. Bilo je to akcija koja je bila potrebna.
Nitko ne krade Vae dijete, Katherine. Zar ne, oe? Dodao je on, uz
znaajan pogled preko ramena na grofa, koji je izgledao kao da je zamrznut
na licu mjesta. Ako elite Vae dijete onda ete poi sa nama. elite li poi
s nama?
Gervais je uzeo dah iz njezinih jedra, ali Katherine je jo uvijek bijesna.
On je mogao vidjeti njezina prsa kako se izvlae dok je pokuavala doi do
daha i ruke stisnute u ake na bokovima. Boe, kako je mogao zaboraviti
koliko je lijepa? U stvari on je mislio da je ljepa nego prije, sad kada se
oporavila od Newgate.
Grof je doao naprijed kako bi im se pridruio i Gervais je htio da kae
pravu stvar jednom u ivotu. Naravno, rekao je, uz sumnjivi boni pogled
na svog sina. Trebali ste rei. Mislio sam da e te biti sretna da se rijeite
tereta, Katherine. A Vi ste dobro plaeni, dodao je on, s nagovjetajem
prijekora u glasu.

74

Katherine mu je dala estok pogled. Moete dobiti svoj novac natrag.


Sve to. Samo sam se pretvarala da se slaem sa vaim planom, tako da... Ali
ona je prestala, odmahnula glavom.
Grof se namrti. Tko ti je rekao da je Gervais iv? Je li to Anila?
Katherine nije nita rekla.
Dijete je u drugoj sobi. Gervais je pokazao prema otvorenim
vratima. Doite, Katherine. Nitko ga ne krije od vas.
Dala mu je posljednji estoki pogled, a zatim prola pokraj njega u
drugu sobu. On je slijedio iza polako, pitao se zato je dola ovamo, a ne
samo odbila oevu ponudu. Je li to zato to je mislila da kradu njeno dijete?
Da li je htjela da ga vidi? Moe li biti da je eznula za njim koliko je on eznuo
za njom?
Kad ih je stigao, naao je Katherine da stoji s djetetom u naruju,
gugutala mu je, njeno lice je punio osmijeh. Ukratko on je uivao u prizoru,
no nisu imali vremena da se zadravaju. Nije mogao ostati u Londonu
predugo. Bilo je preopasno. On se mora zaputiti za kotsku odmah.
Imate li prtljagu? Upita on, hrapavim glasom od emocija.
Sve to je Katherine ula je njegovo nestrpljenje. On ju nije elio. Ne
ba. Bilo je to kao da je znala cijelo vrijeme, on je nikad nije htio. Ona je
zatvorila oi, nakratko, ali je znala da njegova nespremnost nita ne mijenja.
Vrijeme da bjei s Anthonyjem je prolo, grof i Gervais je nikad nee pustiti
sada. Bez obzira na ravnodunost ili pakosnu volju koja je bila izmeu njih,
ona nee odustati od svog sina.
Imam koiju na kraju trga. Unutra je vrea.
Gervais je kimnuo slugi koji je vrebao i on je odjurio van.
Mi emo otii zajedno, rekao je. Imam svoju koiju iza tale.
Njegove su tamne oi su bile teke. Je li to stvarno ono to elite, Katherine?

75

Nakon to uete u moju koiju nema mijenjanja vaeg miljenja. Neu to


dopustiti. Koliko se dobro sjeala njegovih izdavanja zapovijedi!
No, ovaj put ne bi to bilo tako lako ju zastraiti u poslunosti.
Katherine je znala da se slau, ali dalje od toga da je plesala kako on svira.
Idem sa Vama, rekla je tihim glasom.
Na trenutak je pomislila da e se nasmijeiti, ali onda je vidjela da nije
ni gledao u nju, on je gledao u Anthonyja. Naravno da jest. Gervais je otiao
i Katherine je krenula poslije njega s djetetom vrsto u naruju.

76

Dvanaesto poglavlje
Katherine je planirala da doji bebu sama, ali inilo se da je neugodnost
i briga od posljednjih tjedan dana, radili protiv nje. Njezino mlijeko je
isuivalo i suoena s gladnim djetetom prihvatila je dojilju, ona je nevoljko
napustila svoje dijete.
U poetku je bilo teko gledati Susan s Anthonyjem, ali djevojka je
njena i ljubazna i Katherine je sama sebi rekla da je bila sretna to ima nekog
tako kompetentnog. Izgleda kao njegov otac, rekla je Susan s osmijehom,
a Katherine je morala priznati da je to istina. Anthony je pljunuta slika
Gervaisa ili Jeromea kako ona sada mora nauiti da ga nazove.
Njihovo putovanje je bilo dugo te joj je bilo drago da moe spavati u
tajnosti u koiji s Anthonyom i Susan, a Gervais - Jerome, jahao je pored ili
sjedio s koijaem. Mogla je samo misliti da on ne eli biti s njom, ona se
prisilila biti s njim, a on ju je radije ignorirao.
Pa to je savreno u redu, jer nije htjela provoditi vrijeme s njim.
Povrijedio ju je, pa ponizio, a ipak svojim vlastitim postupcima ona se stavila
u njegove ruke. Iako je istina da je jaina njezina bijesa malo popustila, jo je
bilo dovoljno da potakne vatru kad god bi pomislila o tome kako su je
tretirali.
Katherine se radije podsjeala da je s Anthonyjem. Sigurno da je to
najvanija stvar? Imala je sina, a ona bi trebala da se posveti njemu.
Pribliili su se svom odreditu, udaljeni kotski dvorac postavljen da
izgleda kao da je - poput jezera. Bijela kula zgrade je stajala usred ume i
stabala, s brda uzdignutih iza toga, sve se odraavalo na krivini vode koja je
leala pred njim.

77

Katherine je odstupila s koije i promatrala njezin novi dom s nekim


nemirom. Zrak je bio svje i otar, a osim nekoliko pjeva ptica bilo je malo
to za uti. Koristei energinost i urbu u Londonu, ona je osjeala izolaciju
ovog mjesta od glave do pete.
Dobrodoli u moj dvorac, Katherine, rekao je Gervais s nekom
ironijom. Naklonio joj se i pokazao prema debelim drvenim vratima na
poetku neke plitke stepenice. Jelenja glava u kamenu zurila je u nju s
nadvratnika.
Gervais je krenuo naprijed i ona ga je slijedila sa malo entuzijazma.
Kako bi se ovjek kojeg je znala u Newgatu, okretan i hrabar drumski
razbojnik, bogati mlai sin grofa od Mortmaina, mogao da se transformie
u nekoga tko bi bio sretan na samom rubu niega? No, podsjetila se, ona ga
nikada nije poznavala, kao to je zamiljala. Gervais je za nju stranac, kao to
je bio u Newgateu.
Osoblje je ekalo unutra, postrojeno da ih pozdravi, ali su njihovi
formalni pogledi brzo postali topli od pogleda na dijete. Okupili su se oko
ene i Anthonya.
On je Vaa slika, gospodine, rekla je jedna od njih, domaica koja je
bila u crnoj haljini.
Hvala vam, gospoo MacNee, rekao je Gervais. Pazite da naim...
gostima bude udobno.
Katherine je podigla pogled i susrela se s Gervaisovim oima. Na
trenutak nije mogla odvratiti pogled, bilo je neto u njegovim mranim
dubinama koje su se izvukle, a onda je okrenuo lea i otiao u sobu iz
hodnika, zatvarajui vrata. Za Katherine gesta je bila dovoljno jasna, nije
morao da joj kae da ne eli da ima nita s njim.
Vaa soba je ovuda, gospoo. Sluga je povede uza stube, pokraj
pomno ureenog naoruanja. Pitala se da li ona treba da ih ispravi, podsjeti
ih da je bila gospoica, ali inilo se surovo.

78

Uskoro, Katherine je bila u toploj, udobnoj sobi. Primijetila je zdjelu do


njezina kreveta s naranama u njoj. Treperava boja voa izmami njezin
osmijeh. Koliko dugo otkako je zagrizla sono meso narane? Ne od one noi
u Newgateu, zar ne? Uzimajui jednu, ona pomirisa i udahnu. Ukusno.
Njezina soba se uvijajui protezala duinom vode koja je, kako ju je
slukinja informirala, na kraju tekla u more.
Postoji ugodna plaa tamo dolje, gospoo. Ponekad, ako je vrijeme
dovoljno toplo, gospodar pliva.
Katherine je zurila dolje, pokuavajui zamisliti Gervaisa kako pliva
kroz vodu ili stoji na obali tresui, kapljice sa kose, njegovo je golo tijelo
izgledalo kao ugravirano naspram divljeg krajolika.
Neto se pomakne unutar nje. enja. Potreba.
I to ju je ljutilo iznova. Kako je mogla trebati nekoga tko ju je izdao
tako monstruozno? Nije li ona nauila svoju lekciju?
No, inilo se da nije. Unato ponienju i bijesu, bio je dio nje koji je
privlaio k njemu. Bila je upoznata s tim od trenutka kad ga je opet vidjela u
Londonu i dole kad ju je gledao u oi znala je to takoer. Je li prekasno da
pobjegne? Ukoliko se okrene sada i uzme Anthonyja i pobjegne u umu?
Kad se okrenula od prozora, meutim, ona je vidjela svoga sina sretno
zagrljenog u Susaninim rukama i Katherinine misli omekae. Dijete treba
hranu i sklonite i Anthonyjev otac mogao mu je to dati. Kako bi se Katherine
mogla snai ako je sama? Ljubav nije uvijek dovoljna, koliko god je eljela
da je.
Mogla bi biti zarobljena ovdje sa Gervaisom, ali ovo je bio veliki
dvorac. Bilo je vjerojatno da nee vidjeti Gervaisa od jednog dana do drugog,
pogotovo kada niti jedno od njih nije eljelo biti u drutvu drugoga. Sigurno
bi mogli ivjeti ovdje zajedno bez susretanja?

79

Ljeto je dolo u dvorac i Katherine se polako navikavala svom novom


ivotu. Nauila je da naglas zove gospodara Jeroma, ali u svojoj glavi, u
svom srcu, on je jo uvijek bio Gervais. Ona ga nije vidjela esto, osim
povremenih pogleda iz daljine dok je jahao na konju, kad je odlazio u vrt, a
ona je bila na putu prema gore. Susan je rekla da je vrlo savjestan, kada doe
do svog sina i Katherine je sebi govorila da je zadovoljna to je proveo
vrijeme s djeakom. Ipak, sumnjala je da je volio Anthonyja onoliko koliko i
ona.
Doruak je uzimala sama u svojoj sobi, ruak u salonu. Veera je bila
u maloj blagovaonici, gdje je sjedila smijeno uzdrana, opet uglavnom
sama. Povremeno bi joj se Gervais pridruio, ali osim nekoliko nezanimljivih
pitanja o svom danu, oni nisu govorili. Pa ipak, veera je bila njezin omiljeni
obrok, jer uvijek je narana stavljena pred nju za desert. Plod je bilo savren,
svjee i slatko, ba kao da je nedavno ubran sa stabla. Katherine je mislila da
mora biti naranino stablo negdje na imanju, iako je mislila da je previe
hladno za njih da rastu, no ipak je to postignuto, ona se radovala svaki dan
naranama.
Ljutenje je postalo ritual, prvi ugriz oekivanog zadovoljstva.
Ponekad bi joj sok tekao niz bradu, a ona bi uhvatila Gervaisa da je promatra
i misli da mora da je djetinjasta. Ali istina je da nije znala to je mislio.
Onda se jednog dana dogodilo da je dola do vrata vrtia prije nego
to je otiao i vidjela ga da se smijei dolje na svog sina na nain koji ju je
zaudio, da su njegovi osjeaji bili dublji nego to je zamiljala. Njegov otac
je ostavio svoje sinove zbog vlastitih ugoaja, sjetila se da joj je govorio , a
ona se pitala je li Gervais stvarao svjestan napora da bude drugaiji.
Pogledao je gore i vidio je i njegov osmijeh izblijedi, uljudno se
naklonio i napustio sobu. Ona je stajala i sluala njegove korake u
povlaenju. No, ak i kad je otiao, otkrila je da se u njezine misli mnogo
zauzeta s njim tijekom sljedeih nekoliko dana. U stvari ona je mislila o
njemu daleko vie nego to je bilo ugodno. Bilo je stvari o kojim je htjela

80

razgovarati, ono to ga je htjela pitati. Te noi u Newgateu su govorili


mnogo, a ona je osjetila kao da su razmijenili komad njihovih dua. Sada, na
neki udan nain, ona je propustila tu intimnost.
Ili je barem ona propustila ovjeka to ga je zamiljala da je.
Takve misli su dovoljno zbunjivale, ali onda jednog jutra je ustala rano,
zijevnula i istegnula se i otila do prozora. Bio je lijep dan, sunce blistalo
poput blistavih dijamanata na jezeru, ptice pjevaju. Osjetila je kako joj se
dua podie i baca kroz otvoreno krilo, naginjui se da uiva u svojoj
iznenadnoj navali sree.
Dolje u vodi, oko joj je uhvatilo mrlju, a kad se usredotoila poblie
mogla je vidjeti ovjeka da se kupa u jezeru. Rukama je prolazio kroz vodu,
njegove snane noge mrdale su gore pjenasti pozivi za njim i vidjela je sjajno
golo rame i krivulju vrste stranjice.
Drhtaj je prostrujao kroz nju, grijui njeno tijelo iznutra kao to joj
sunce zagrijava kou izvana. Imala ogroman poriv da sazna, da li je u
stvarnosti bio isti kao u njezinim uspomenama. Katherine je oklijevala,
znajui da ne treba, ali je poriv bio previe jak da se odupre. A osim toga, on
ne bi znao. Zadrat u se skrivenom, pomislila je s osmijehom.
Ne zaustavljajui se da se obue, brzo je zamotala ogrta oko svog
golog tijela i istri iz sobe i niz stepenice.
Plaa nije bila daleko od vrtova koji su okruivali dvorac, s nekim
istroenim kamenim stubama koje su vodile dolje do jezera. Potrala je pored
golubinjaka, sluajui cvrkut ptica iznutra, a zatim niz stepenice u vrt, uei
nisko kada se pliva okrenuo i krenuo natrag prema obali. Frustrirana,
shvatila je da nije bio dovoljno blizu da ga dobro vidi, kao to je ona htjela.
Katherine je gmizala kroz viegodinje biljke dok nije imala dobar pogled, a
onda s sakrila iza jedne od grupe biljaka i ekala.

81

Kad je okrenuo glavu Gervais je ugledao bljesak boja u vrtu. Trepnuo


vodu iz oiju i ugledao enu kao tri, njezina plava kosa vijorila je iza nje,
sunce je ocrtavalo njezino tijelo kroz tanku tkaninu kune haljine. On je
izabrao taj ogrta, osjetivi svilu izmeu prstiju, zamiljajui njeno lijepo
tijelo obueno u takav ukras.
Katherine.
to je radila ovdje u ovo doba dana? Moda je ila na kupanje, kao i
on? Ali nekako Gervais nije mislio da je plivanje bila jedna od Katherininih
jakih taaka i obino kad bi ga ugledala, okrenula se i otila na drugu stranu.
Ona ga je izbjegavala i on je bio zadovoljan da je pusti, nesiguran kako
pomiriti njihove razlike.
Nou on bi se naao kako se baca i okree. Njihovo vrijeme u
Newgateu je odjednom tako ivo, osjeaj i prizor i njen okus punio mu je
glavu do pucanja. Zamiljao je kako ustaje i odlazi u njenu sobu. Hoe li ga
doekati? Uzeti ga u svom krevetu? Pokuao se uvjeriti da je ona vatrena
ena koje se sjeao, ali je vjerojatnije da e mu zalupiti vrata u lice.
Sam sebi je rekao da je bilo vremena, dosta vremena. Da e je vratiti.
ena s Katherininom strau mora na kraju odustati od samotnog postojanja.
Iako, da je zadri, on e morati biti iskren s njom, a ona ne moe biti sasvim
zadovoljna kad bude otkrila da su on i Edward bili partneri u zloinu. No,
Gervais je uvjeren da bi je ak i tada mogao osvojiti.
Sada, bljesak boja doe ponovo i on ju je mogao vidjeti, uala je nisko
meu cvijeem. Tada je Gervais shvatio da ga gleda. Mala namigua ga je
pijunirala. Ta zamisao ga odobrovolji i dade mu novu provalu nade. Moda
je pomirenje blie nego to je mislio?
Sa smijekom je plivao blie obali. On e joj pokazati to proputa!
Nogama je dotaknuo pjeano dno jezera i poeo je gaziti na obalu.
Razdraeno Katherine provue biljnu stabljiku od oiju. Ona se
usredotoila na mukarca koji koraa u jezeru. Voda mu je jo uvijek bila do

82

struka, a njegova tamna kosa bila je zalizana na glavi s potoiima koji teku
niz njegova iroka prsa. Usta su joj bila suha i bilo je drhtanja u njenom
trbuhu koji ju je tjerao da se mekolji, ali ona je leala kruto, bojei se da die,
dok je promatrala sve vie i vie kako se otkriva.
Tada je zastao, a voda se preklapala nisko na trbuhu, stojei poput
bronanog kipa u plitkim vodama jezera. Namjeravajui vidjeti vie,
Katherine se nagnu naprijed na laktovima, ravnoduna na stanje njezine
haljine. Ah, sad se opet kree, prelazi kroz vodu do plae.
Njegov penis je oputen. Na trenutak je osjetila razoaranje, sve dok
nije shvatila da je glupo misliti da bi bio uzbuen nakon to je bio u hladnoj
jezerskoj vodi. Njegove duge, miiave noge su slijedile i onda, na kraju,
stajao je na plai gol. Odmahnuo je kosu, voda je za prskala svugdje i isprui
ruke gore prema plavom nebu, takvom kretnjom prikaza svoje miie i
tetive, pokazujui Katherine tono kako zdrav mukarac ivotinjski izgleda.
Toplina je curila kroz nju. Osjetila je kako joj bradavice izviru i
peckanje izmeu nogu gdje je postala vlana i topla. Gotovo, pomisli ljutito,
kao da joj je tijelo spremno da ga uzme, bez obzira to joj srce ili um moe
osjeati ili misliti.
Ali, to je bilo tako davno ta strastvena no u Newgateu i Katherine je
bila mlada i zdrava. Znala je da je nemogue otii u krevet, ali tu je jo jedan
nain da se zadovolji i to joj je Gervais sam pokazao kako se to radi.
S malim uzdahom je posegla dolje, prstima klizei u vrhu bedara,
pritiui tvrdu sr gdje joj je sredite zadovoljstva - ispoetka njeno, a
zatim s vie snage kako joj uzbuenje raslo. Dah joj se ubrzao dok ga je
promatrala. On se i sam suio krpom i sada su joj se oi rairile kad je
posegnuo dolje za svojim penisom i poeo kliziti rukom gore i dolje cijelom
duljinom. Zadovoljavajui se.

83

Njegov penis je poeo rasti pred njenim oima, uzdiui se gore,


tvrdnui. O emu on fantazira? Je li razmiljao o noi u Newgateu? Katherine
je odbila da dopusti da se omete.
Njezini prsti oivie, klizei unutra i van, pritiskujui njen tvrdi biser.
Mogla je uti svoj zadihan dah, pumpanje krvi kroz njezine vene, navalu
zadovoljstva tako blizu.
I onda, ba kada je bila u toki zadovoljstva, ba kada se teturala od
najljepeg orgazma, on je prestao raditi to je radio i pogledao prema njoj.
Ne, ne prema njoj. Izravno u nju.
ok je uhvatio nespremnu.
Uz krik, Katherine se povukla natrag kroz biljke, borei se da povue
svoj ogrta oko sebe. Osjetila je svileni ulov jedne od biljaka.
Zato, Katherine, Gervais zazva. Glas mu je bio visok i dubok i
zabavan. to radite tamo?
On je koraao prema njoj!
Pokuala je ustati, ali joj je ogrta bio brzo uhvaen, a sada je spao do
pola. Njezino blijedo tijelo blistalo na suncu, a on se oima naslaivao
njezinim grudima i bedrima. Zareao je duboko u grlu. Bio je dovoljno blizu
sada da posegne do nje i on je to uinio, ne gubei vrijeme. Ruke mu se
zatvorie preko grudi, prsti strogo trljali pupoljke bradavica. Njegov dodir
joj potrese srce. Pokuala je uhvatiti dah. Ruke su mu bile jo vlane i tople,
koa malo gruba i uljevita, uzrokujui prekrasno trenje.
Katherine je stenjala duboko u grlu i njezino se tijelo svijalo u luku
prema njemu, bez obzira na njezin mozak koji joj je nareivao da stane.
Lijepa, rekao je on. Njegove tamne oi su bljesnule ba kao i onda
kako se sjeala u toj dugoj noi u Newgateu.

84

Stisnula se u njegovim rukama, intenzitet je rastao, a trnci izmeu


nogu opet poeli penjati. On ju je zagrlio oko struka i privukao njezino
mekano tijelo uz njegovo. Grube dlake na njegovim prsima trljale su se o
njezine grudi, a tijelo mu je bilo toplo unato kupanju. Osjetila se zatieno
u njegovim rukama i njegovom snanom tjelesnom graom. Osjeala se
sigurnom, a palo joj je na pamet da tako neto nije osjetila dugo vremena.
Njeno tijelo, tako blizu vrhunca trenutak prije, poelo ju je pourivati
na nesmotreno ponaanje.
Gervais je topla usta pribliio njezinima, a njihovi poljupci su rasli sa
tekom strau, inei da se oboje osjeaju drogirano. Cvijee oko njih je
poskakivalo i mijealo se. Katherine je ustala na prste, irei bedra dovoljno,
da bi njegov penis mogao skliznuti izmeu njih i nalijegao na klizavo jezgro
njezina tijela. Poela je da se pomicati natrag, naprijed, trljajui se o njega.
Ali to nije bilo dovoljno. Njezina je ruka posegnula za njim, zatvarajui
prste. Osjetila je drhtaj uitka kako prolazi kroz njega kada je poela da
zadaje tempo i vidjevi da on zadaje tempo, ruka joj kliznu dolje na njegovu
krutu duljinu.
Ljubio joj je vrat i ramena, vrela usta i otvarao se prema njezinoj koi.
U jednom trenutku stajala je uspravno na nogama, a zatim na leima meu
cvijeem, a on je leao iznad nje, tamna sjena na plavom nebu.
Njegovo miiavo bedro gurnuo je izmeu njezinih, a ona ga je
osjeala kako ulazi u nju, obeavajui toliko zadovoljstva.
Prestanite, prestanite, glas upozorenja u njezinoj glavi bio je prodoran,
ali Katherine je odbila uti zbog lupanja njezina srca.
Zatim je gurnuo duboko u nju, a ona je bila izvan brige o bilo emu
osim o tom trenutku. Bila je toliko blizu vrhunca da je samo morao nekoliko
puta da se zabode u nju da joj se tijelo stisne oko njega. Katherine je kao luk
izvila lea viui, a on je odgovorio svojim povikom.

85

Leali su na trenutak, nadimajui prsa, pokuavajui uhvatiti dah.


Polako Katherine je postala svjesna njegove teine, osjetiti ga na njoj, tako
udno, a opet tako poznato.
O ne! To nije bilo ono to je trebalo da se desi. Gervais je nije elio. On
ju je napustio, a ona nije htjela da ju moe imati kad god mu se prohtije. to
je ona mislila? to o svim obeanjima koje je napravila za sebe? Gdje je bilo
njezin samopotovanje?
No, Katherine je imala neugodan osjeaj da joj je samopotovanje
popustilo uz veoma slabu borbu. Njena elja za njim je bila neodoljiva. Poput
divljeg stvorenja zakljuanog u kavezu, koje kad su se vrata otvorila da je
slobodno izletio.
To nije u redu! jadikovala je.
Odgurnula ga je da se skine sa nje i skoila na noge. Zatim, jo uvijek
polugola, ona je pobjegla.
Gervais je leao na trenutak, promatrajui je kako odlazi, njegovo
tijelo se jo uvijek muilo s posljedicama uitka. Nema pomirenja onda,
mislio je ironino. Nadao se da e se ona sama baciti u naruje i moliti za
vie, a ne pobjei bez osvrtanja.
Za ovjeka vrue krvi koji nije imao enu od one noi u Newgateu,
Gervais je osjeao kao da je jedva dodirnula povrinu njegove potrebe.
Ustao je sa zemlje i krenuo natrag u jezero da plivanjem izbaci svoje
frustracije.

86

Trinaesto poglavlje
Katherine je sjedila smjerno u utom salonu. Ona je odluila napraviti
mali i enstveni salon za sebe, a do sada nitko nije doao u posjetu. Nikome
nije potrebna njena pomo, niti su htjeli da joj kau to su njene dunosti bile.
Kad je Anthony spavao ili se Susan brinula za njega inilo se da ima malo
to raditi, a Katherine je bila umorna od sjedenja u zaelju gledajui kako
svijet prolazi pored nje.
U oaju je zamolila domaicu da joj kae to bi mogla uiniti da se
okupira neim. Gospoa MacNee je bila ena ozbiljna lica koja je obino
nosila crninu, ali Katherine vidjela da se smije Anthonyu i znala je da ispod
vanjtine ima svojevrsno srce.
Gospodar je odredio da radite to hoete, gospoice Katherine.
Gospodar je odredio.
Zvualo je gotovo kao da je ovdje kao njegov zatvorenik, unato svojoj
slobodi i Katherine nikada nije to namjeravala. Treba li ga potraiti? Ali
pogledajte to se dogodilo zadnji put kad je to uinila. Nije si mogla vjerovati
u njegovoj blizini, tijelo ju je izdalo kad god je bio u blizini. Znajui da ona
ne bi trebala voditi ljubav s njim zbog zatite njezina srca bez obzira kako se
fiziki osjea. Ona ga je toliko jako eljela. Jo od jutra na plai je osjeala
bolnu potrebu da bude ponovno s njim, potiui je na bezbrine odluke.
Katherine je duna da svoje srce ouva sigurnim i sada, materijali su
poputali, neki se ak raspleli u cijelosti. Sve njezine emocije, sve svoje enje
za ljubavlju, postaju obini za njeno vienje. Pa ipak, nije mogla priutiti da
ga opet voli. To je donosilo bol i tugu, a ona si ne smije dopustiti da se to
dogodi.

87

Opet je pogledala oko sebe u salonu i uzdahnula. Problem je bio to


nije imala nikakvog posla, nita ime bi okupirala misli. Sigurno je bilo
neto...? Njen pogled se izotrio. Ono to je ova soba trebala je cvijee! Ona
je uvijek uivala u ureenju cvijea u svratitu. To je bio jedan od njenih
odgovornih zadataka tamo, neto ime se ponosila. Jedan od rijetkih
odgovornosti nad kojom je imala kontrolu u svom prolom ivotu. Sigurno
Gervais nee zavidjeti na nekoliko cvjetova, puno ih raste u njegovim
vrtovima?

Gervais je jahao kasom svog konja niz dugi prilaz. Trebao bi biti
umoran. Jahao je kilometrima, ali njegovo tijelo se izdajniki okrenulo. Jedan
pogled na Katherine kako stoji u vrtu bio je dovoljan da njegova krv proradi
i njegov penis zasvrbi i zadeblja.
Zato sam se sloio da doe ovamo?
Ali znao je i zato. Radi svog sina on bi uinio sve. Iako, ako je bio
iskren, njegova ponuda Katherine nije bila u potpunosti radi Anthonya.
Gervais nikako nije bio mogao da je zaboravi i kad se pojavila na vratima u
Londonu nije trebao dvaput razmisliti da je povede sa sobom u kotske
divljine.
To nije ba razraeno kao to je i planirano. Ona mu ne vjeruje,
povrijedio ju je preduboko. Epizoda na plai je nije promijenila, ali je
probudila neto u njemu to je pokuavao drati pod kontrolom. Gervais je
znao da mora osvojiti natrag njeno povjerenje, ali je planirao to uiniti
polako, s oprezom. Jo od plae se osjeao kao izgubljen djeak, svako
njegovo buenje i svako spavanje je bilo prepuno Katherine. Tiho je
zastenjao dok je jahao pokraj nje.
to radite?

88

Njegove rijei su izale grublje nego to je elio, okreui se zagledala


u njega. Drala je u rukama pun buket cvijea. Berem cvijee. Za dvorac,
rekla je oprezno.
Namrtio se, a onda je shvatio da je iz njegove toke gledita jaui
konja mogao je vidjeti oteklinu njezinih golih grudi ispod dekoltea njezine
haljine. Primakao je svog konja blie.
Gospoa MacNee moe to uiniti. Nema potrebe da se Vi muite.
Katherine se oi suzie. Ja nemam to da radim, rekla je.
Gervais je podigao obrvu. Imate mog sina.
Na trenutak rijei su inile da se formira zid izmeu njih. Moj sin. No,
tada je Katherine zabacila glavu. Kosa joj je bila dua i bujnija nego to je bila
prije, a njezine obline su bile punije. Noenje djeteta je to uinilo njenom
tijelu, a njegova usta ovlaie na pomisao ljubljenja i lizanja onih bujnih
dijelova nje.
Na sin, ispravila ga je. A Susan se brine za njega vei dio dana,
uostalom on spava. Trebam neto uiniti, Gerv... Jerome.
Vi ste moj gost, odgovorio je, gosti ne moraju raditi za njihov
boravak. On je mislio da joj ugodi, da joj laska, ali po izrazu na licu inio je
suprotno.
Gost, ponovila je. Gosti mogu otii kad god to ele, zar ne? elite li
da odem, Jerome?
Otvorio je usta da povie NE, ali se zaustavio. to ako Katherine eli
ii? Ukoliko ju je sprjeavao iz svojih sebinih razloga? to ako je ona
odluila uzeti novac i ostaviti Anthonyja nakon svega?
elite li otii? Pitao ju je. Promatrao i najmanju promjenu u izrazu
njezina lica, za bilo kakvu indiciju o tome to je mislila.

89

Spustila je beznaajni pogled sa cvijea, na stabljike. Bilo je sjena ispod


oiju, kao da ni ona ne spava. Ba kao to ni on nije spavao.
Ne, ne elim otii, tiho e ona.
Tiina izmeu njih je rasla. Gervaisov konj je postao nemiran i on
vre stisnu uzde. to onda? Rekao je na kraju frustrirano. Katherine,
reci mi to elite od mene!
Samo na trenutak je pomislio da bi. Otvorila je usta, a zatim ih
ponovno zatvorila. Ona pogleda u njega, a on je mogao vidjeti napetost u
njezinom lijepom licu. elim neto raditi.
I odjednom luda ideja se mijeala u njegovom pospanom umu. Sad je
bio njegov red da oklijeva, da povue njegove rijei. On nije elio govoriti o
tome jo, htio je razmotriti injenice.
Okrenuvi konja prema konjunici, Gervais dobaci preko ramena:
Doite k meni za sat vremena. U knjinicu.
Katherine ga je gledala kako jae. Kroz kou su prostrujali trnci, a ona
je imala udan osjeaj, kao da su tek sada su bili na rubu rjeavanja njihove
razliitosti.
Moe li se pronai srea iz nereda u kojem su bili? To jest, ako ju je
Gervais ipak elio. Toga dana na plai... ona je pobjegla bez rijei. Govorila
je sebi da ju je mogao zaustaviti, ako je elio, jedna rije bi bila dovoljna, ali
je nije rekao i nije uinio nita. Je li to bio in ovjeka koji je bio zainteresiran
za obnavljanje strasti koju su zajedniki imali u Newgateu? Ne, vjerojatno je
on osjetio trenutnu poudu, neto to bi mogao osjetiti za svaku enu, ali to
nije bilo dovoljno.
Ipak, kad je otila u svoju sobu, etkala je kosu dok nije zasjala i itipala
obraze do zdravog ruiastog izgleda. Ona nanese nekog mirisa od jasmina
iza uiju i onda, za svaki sluaj, izmeu njezinih dojki. Pogledavi se u zrcalo

90

podigla je suknju malo prkosno i nanese nekog cvjetnog parfema po


vrhovima njezinih nogu.
Ona se okirala. Je li ona bila takva da bezobzirno pokuava privui
mukarca koji nije imao emocionalni interes za nju? Doista, koji bi joj mogao
ponovo slomiti srce?
Ali njoj je nedostajao njegov dodir, nedostajao joj je dojam njegova
tijela uz njezino, a trenuci na plai su budili tu enju s osvetom. Je li vano
ako ju nije volio, a ona mu ne vjeruje?
Naravno da je vano. Zadovoljstvo njihovih tijela je jako dobro, ali bez
ljubavi, bez povjerenja... Katherine je ve ivjela s takvim mukarcem i
nauila je da ih prezire, ona nije htjela to ponovno. Znala je da se promijenila,
imala novu snagu karaktera, a ona nee sjediti mirno kao mi, dok drugi
donose odluke za nju.
Rekao je da ne eli da ode. to je htio onda?
Negdje u svom srcu ona je i dalje vjerovala da su njih dvoje mogli
ivjeti sretno ovdje u pustinji, meutim inilo se nemoguim.
Sa strepnjom, ali s novom odlunosti u njenom koraku, Katherine ode
na njezin sastanak u knjinici.
Sjedio je pored prozora, gledajui na vrt, okrenuo se kad je ula.
Knjinica nije bila soba u kojoj je bila prije - to je Gervaisov teritorij - ali sada
nije si mogla pomoi, da ne primijeti da je u tunom stanju. Zaputena,
knjige na policama pobacane, neke ak i oteene vlagom i prainom.
Katherine je znala da je knjige imaju duu, pa kako bi itko dozvolio da budu
u takvom stanju?
Katherine?
Stala je i okrenula se prema njemu. ao mi je, bila sam... O emu ste
eljeli razgovarati sa mnom? Iza sebe je mogla osjetiti sve one zanemarene
knjige kako je pritiu.

91

Sjednite, odgovorio je, a glas mu je njeniji nego to je bio u vrtu.


Imam neto... to, moram raspraviti s Vama.
Nije zvuao tako siguran kao i obino, mislila je Katherine, koja je
sjedila nasuprot njemu preko radnog stola od hrastovine. Pitala se to je to
morao rei da ga je inilo tako nesigurnim. Sad je bio trivijalan sa svojom
olovkom i priborom za pisanje, poput malog djeaka koji oekuje da e biti
razoaran.
Njegove tamne oi susrele su njezine i on pognu ramena. Imam
prijedlog za vas, Katherine.
Ona je utjela, ali u glavi misli su se kotrljale mahnito. Bez obzira na to
to e on ponuditi, on ne bi uzeo Anthonyja od nje. Ona ne vjeruje da je bio
okrutan ovjek. Onda to je to to ga je inilo tako nelagodnim u njenom
prisustvu?
Njezin strah je prouzroio da se pomakne na stolcu, konano Gervais
progovori.
Nisam shvatio koliku slabost osjeate za svoju poziciju ovdje. Vi ste
majka mog djeteta, mislio sam da e to biti dovoljno. Jasno mi je da smo vrlo
izolirani ovdje, tako da ne moete otii u posjetu ili... kupovinu.
Katherine je podigla obrve na njega. Ona nikada nije bila osobito
drutvena osoba, a ona jedva da moe otii u posjetu ili u svakom sluaju u
kupovinu, zar ne? Ne kada je Gervais bio u bijegu.
Razumijem, ako Vam je dosadno, Katherine.
Nije mi dosadno, rekla je odluno. Ali, ja sam bila zauzeta. Korisna.
U gostionici... bila sam zauzeta, a kod Anile sam joj pomagala u njenom
poslovanju. Ja ne mogu sjediti besposlena, Gerv... Jerome. Ako je ovo moj
dom tada bih mogla napraviti promjene ili... ili raditi stvari. Ali, je li ovo moj
dom ili sam kao to kaete, ja sam samo gost.

92

Gervais je pomaknuo neke papire natrag i naprijed. Bilo je to pismo


koje je tek stiglo pred njim. Na trenutak je pomislila da je prepoznala peat
grofa od Mortmaina na njemu prije nego to su joj misli vratile u sadanjost.
Osvrnula se opet po policama i plan je iskoio u glavi.
Prije nego to je mogao odgovoriti nagnula se naprijed. Kao to znate
moj otac je bio uenjak i uitelj. Volio je knjige i on je prenio tu ljubav na
mene. Ona ponovno pogleda preko ramena i zadrhta. Vaa knjinica je u
groznom stanju.
Njezine tupe rijei su ga iznenada nasmijale. Je li? Upitao je,
suzdrano. Nisam primijetio.
Ustala je, otila do polica, prelazei prstom preko kime knjiga i
podigla ga u vis da vidi prljavtinu.
Oh.
Da, oh. Mislim da je to savren posao za mene, Jerome. Ja u
organizirati vau biblioteku, tako da e biti najbolja u dravi.
Gervais se pitao bi li trebao je podsjetiti da je upitno tko e ikada doi
da joj se divi, s obzirom da je u bijegu. No, on nikada nije vidio njezin izgled
tako uzbuen i on nije htio to pokvariti. Oi su joj se sijale i lice joj je sjalo, pa
ak i ako to nije iz razloga kojem se nadao jedva da joj je mogao rei ne.
On je takoer bio razoaran. Njegova stvarna svrha to ju je traio da
doe ovdje bila je upitati je li ona bila spremna da bude njegova ena. Bilo je
to sebino od njega, vjerojatno, ali se nadao da bi mogla razmisliti o tome.
Ali te rijei je bilo teko izbaciti, on je otkrio, kad joj je pogled bio fiksiran na
njega. Mogla bi se uvrijediti. Dobro je zapamtio njezin bijes kad je mislila da
je krao svoje dijete. Njegova Katherine je bila temperamentna, a iako si nije
mogao pomoi bio je razoaran to nije iz samilosti bila u njegovoj postelji
svake noi, on nije htio da se opet tako brzo nae u njenoj crnoj knjizi.

93

Bilo je potrebno vrijeme, dosta vremena. Ne smije biti nestrpljiv. Mora


joj se udvarati, zavesti ju, koristiti neke njenosti. On se smatra iskusnim
zavodnikom, bludnikom prvog reda. to se dogodilo s tim ovjekom? Zato
je ta lijepa ena inila da se osjea manje uvjeren u sposobnosti koje je
koristio zdravo za gotovo kad god su oni bili licem u lice?
Katherine se smijeila. On je klimnuo.
Ja u poeti odmah, izjavila je.
Uhvatio je njen pogled i nije mogao pomoi, da se ne osmjehne na
njezin entuzijazam. Neto je prolo izmeu njih. Gervais, koji je upravo
pokuavao uvjeriti se da imaju cijelo vrijeme na svijetu, a sada je osjetio bol
u sebi. udnja koju nitko nije bio u stanju zadovoljiti, osim Katherine. A sada
se inila... pristupanom.
Katherine, rekao je, ali ona nije sluala. Ve je vadila knjige te ih
slagala u hrpe oko nje. Bila je poput djeteta s novom igrakom, a on je shvatio
koliko se nisko morala osjeati sve do ovog trenutka.
Iritirajui sebe, zabavljao se s njom, Gervais je ustao od stola i doao
do nje.
Katherine je dodirnula rukama svoju suknju, a zatim, gledajui u
nevjerici tragove praine, potresla ih s klikom jezika. Okrenula se i
osmjehnula na njega. Moj otac je uvijek govorio da sam odrpanac, rekla je.
Srce mu je zaigralo. Bilo je mrlja prljavtine preko njezina obraza. elio
ju je uzeti u naruje i poljubiti. elio se vratiti u tu opojnu no iz Newgatea,
gdje su njihove emocije bile tako velike. No, Gervais je znao da su ti trenuci
nestali, a ako je htio da pobijedi tada on mora vratiti njezino povjerenje i
graditi na novim uspomenama.
Paljivo, izvukao je rupi iz depa. Ona je brbljala dalje o nekim od
svojih knjiga, imena autora izlazila su iz njenih usta. Kimnuo je kao da slua

94

i obrisao krpom njezino lice. Zastala je, podigla svoju ruku uz svoj obraz.
Oh. Jesam li u neredu? Kazala je u oaju.
Lijepi nered, promrmljao je.
Katherine je trepnula prema njemu. Na trenutak je izgledala tako
iznenaena da je mislio da ju je izgubio i tiho opsovao sam sebe, a onda je
stala blie k njemu, dovoljno blizu da je uhvati oko struka prije nego to se
mogla predomisliti.
Ona je mirisala slatko, kao cvijee, a on je shvatio da stavlja parfem na
kou. Mora da je proitala saznanje u njegovim oima, jer je pocrvenila.
Bezobraznica. Ali on nije bio dovoljno naivan da vjeruje da je nekoliko kapi
parfema znailo da ona hoe da je on uzme.
U jednom trenutku mogla ga je napasti i gurnuti ga, pobjei iz sobe,
rei mu da je nikada opet dotakne, ali ako ne pokua nikad nee saznati, zar
ne?
Gervais se odluio za akciju.
On ju je zagrlio vrsto svojim rukama, spustio usta na njena i poljubio
je.
Osjetio je da se ukrutila, ali trenutak kasnije ona se predomislila. Usta
su joj se otvorila pod njegovima, usnama je milovala njegove, a ruke je
omotala oko vrata i drala. Njezine meke krivulje oblikovale su se njegovim,
a Gervais je preuzeo prednost. On ju je povukao nazad prema svom stolu,
posrui preko nekih od knjiga, ignorirajui njezino polu srano mrmljanje.
Bez obzira na to koliko bi ona govorila da ga ne eli on nije elio
vjerovati. Mogao osjetiti njezinu elju, probajui je, ba kao to je i ona mogla
osjetiti i okusiti njegovu. Sve njegove dobre namjere su zaboravljene kada je
on podigao Katherine na stol i spremio se uiniti je potpuno njegovom.

95

etrnaesto poglavlje
Leima je bila naslonjena na sto, a Gervais ju je drao i ljubio ju,
pretvarajui njezino tijelo u tekuu vatru. Nije mogla misliti. Nije htjela.
Gervais je otvorio prednji dio njezine haljine i vrue je pritisnuo, otvorenih
usta ljubio je njezine grudi.
Osjeala se kao da pada. Padala je! Ali on ju je uhvatio, podiui je da
sjedne na rub stola, dlanovi su mu se odmarali na bedrima kroz suknju.
Pogledi su im se sreli i ona je vidjela tamni sjaj u njegovom, napetost na
njegovu licu, elju za njom u svakom djeliu njega.
To e se opet dogoditi.
Ba kao i na plai, ona nee biti u mogunosti da ga zaustavi. Katherine
se pitala da li bi se to moglo dogoditi i da li je to bila dobra stvar, prava stvar.
Ona e mu se predati ponovo i to onda? Bi li je ostavio i drugi put. Kako bi
ga mogla vjerovati nakon svega to se dogodilo prije?
Katherine? Glas mu je bio dubok i grub, gotovo ljut. Kao da se
suprotstavlja dojmu ispruio je ruku i pomilovao joj lice zadnjom stranom
prstiju, a zatim protrljao palac uz pregib na usnama. Trebam li prestati?
Izgledao je kao da je u boli, a pomisao na zaustavljanje je bilo
posljednje to je elio. No, injenica da je pitao, da je bio spreman da se
pridrava onoga to je ona odluila, omekala je njeno srce. Bol izmeu nogu
joj je podsjetio da je ona bila jednako eljna kao i on da ide do kraja.
Ne, ne prestajte, rekla je ona. Ne elim da se zaustavite.
Uz reanje, poeo je skupljati skute njene haljine, milujui joj bedra,
savijajui se da poljubi taj vlani vrh izmeu njih.
Bez rijei je izdisala.

96

Njegov jezik je kliznuo du njezine vanjske usne, a onda je zatvorio


usta na tvrdom sri njenog bisera, sisajui, potresajui je s praskom
zadovoljstva koji je palio njeno tijelo.
Cijela joj se soba vrtjela. Zatvorila je oi i prestala razmiljati,
jednostavno je osjeala.
On se odmaknuo od nje i ona zacvili. Zatim se vratio, obavijajui je
rukama, jo jednom, a ona je osjeala jako gurkanje njegovog penisa. Vrh je
bio na njenom ulazu, a ona je bila mokra, tako mokra, od nestrpljenja.
Nekako je otvorila oi, ali osjeala se omamljeno. Zastenjao je i poljubio
je, njegov jezik se pridruio njenom. Toliko sam dugo ovo proputao,
rekao je on. Nikada nije bilo nikoga poput Vas, Katherine.
Nije li tamo? Nasmijeila se i pogledala ga kroz svoje duge trepavice.
Mislila sam da ste dobar bludnik. Mora da je bilo na stotine ena poput
mene.
Zaueno se nasmijao, ali nije skrenuo pogled, a tu je bilo iskrenosti o
njemu koja ju je impresionirala. Moda. Jednom. Sada sam bludnik u
upotrebi bludnice, lijepe Katherine.
A bludnica? Promrmljala je i svidjelo joj se kako zvui. Sve dok je
mogla samo biti jedno s Gervaisom.
On pritisnu na nju s drugim uzdahom, duboko i zatim dublje.
Ponovno punjenje je izvrsno. Prela je rukama preko ramena sakoa, zaplitala
prste u vor njegove kravate. Da su imali vremena skinula bi ga do gola, tako
da se mogla diviti snanim linijama oblika tijela, ali nije bilo vremena. On je
zabadao duboko, njegov penis je ulazio u nju, a ona je mogla osjetiti stezanje
njezinih miia oko njega, elei da ponovi kad bi se povukao.
Pokretali su se zajedno, s divljom potrebom, dok na kraju nije
zaplakala i stresla se, dopustio si je olakanje. Katherine je spustila glavu na

97

njegovo rame, a on je pogladio po kosi i promrmljao suvie tihe rijei da bi


ga ula.
Ako bi uvijek moglo biti ovako, onda je znala da bi bili sretni. Ona e
mu dati svoje srce i sve to ide sa njim i nikada nee poaliti svoje postupke.
To je pravi osjeaj, doista jest.
Gervais, poela je, a onda se pitala to bi rekla. Pitanja koja je htjela
pitati bila su teka i ona se bojala da joj se moda nee svidjeti njegovi
odgovori. Nije li bolje samo pustiti da stvari teku svojim tempom? Ne
oekujte previe, da ne riskirate opet da budete povrijeeni?
Ali Katherine nikada nije bila od onih koji su se zduno bacali na
trenutak, bez brige o budunosti. A sada tu je Anthony, takoer.
to Vam je? Rekao je napokon.
Ona je odmahnula glavom. Nita. To nije bilo nita.
Kucanje na vratima ih je prisililo da se odvoje.
Minuta! Gervais kratko ree. Katherine je urno skliznula sa stola i
izravnala si odjeu. Prila knjigama i nastavila sortiranje, ali bilo je rumenila
u obrazima koje nije bilo tamo prije. Promatrao ju je, smijeei se, dok je
privrivao hlae. Moja bludnica, rekao je, a glas mu je dubok i njean.
Pogledala je preko ramena u njega i njezino rumenilo se produbi.
On je pozvao, Uite! A sluavka proviri glavom kroz vrata.
to je, Elsie?
Ona pogleda na Katherine i natrag na Gervaisa, kao da je tono znala
to se dogaalo bez obzira na njihove mjere opreza. Tu je jedan gospodin
koji eli vas vidjeti, gospodine.
Gospodin? Gervais se namrtio, borei se da povrati svoje misli
nakon vrelog susreta. Je li pitao za mene po nazivu ili jednostavno
gospodara?

98

Namrtila se i mucala nervozno. Ja... ja mislim da je on pitao za vas,


gospodine... ali... on je rekao pogreno ime. On je rekao gospodin Gervais
Hawley.
Bio je napet. Onda mu rei da ne znam takvu osobu, Elsie.
Da gospodine. Naravno, gospodine.
ekaj. Je li rekao svoje ime? Upita Katherine, udaljavajui se od
knjiga, iako je stisnula jednu u naruju.
Elsie je pogledala Katherine. Rekao je da se zove gospodin Smith,
gospoo, ali... Okrenula je rukama nervozno u pregai. Ne mislim da je to
stvarno. Smijeio se na mene, kao da se ali. Otputena, ona je napustila
sobu i zatvorila vrata za sobom.
Gervais je otiao ravno do prozora i Katherine ga je slijedila. Nema
koije da se vidi, samo jedan crni konj vezan za stub. Dok su ekali Elsie da
slijedi svoje upute vidjeli su ovjeka kako naputa kuu i zastaje na rubu
prilaza. Pogledao je prema prozoru. Oboje su se odmakli, ali ne prije nego
to su imali jasan pogled na njegovo lice. Katherinina radost umre u trenu.
Lice joj problijedi.
To ne moe biti!
Osjetila Gervaisovu ruku u njezinoj, tiskajui je bolno. Bio je ukoen
od bijesa.
To je Edward, priaptala je.
Da, znam, rekao je Gervais. On je konano ovdje. Njegove rijei je
iznenadie gotovo isto toliko to kao injenica to vidi svog biveg
ljubavnika ovdje u kotskoj.
Jer kako moe Gervais prepoznati Edwarda, ovjeka nikad nije susreo?

99

Petnaesto poglavlje
Edward je potjerao konja u galop. Vidio je lica na prozoru, ali sad se
nije osvrnuo. Pa to ako su ga prepoznali? Neka se uzrujaju. On je naao ono
to je traio i sad je vrijeme da stavi svoj plan u djelo.
Bilo bi vie zadovoljstva izvijestiti Hawley o njegovom boravku i
gledajui kako ga vjeaju, ali to ne bi bilo dovoljno. Edward je elio vie. On
je ekao dugo vremena za svoju osvetu. Budui da je saznao o Gervaisovoj
noi poude u Newgateu s Katherine svaki trenutak je bio gorka muka.
Hawley nije mogao nai bolji nain da ga razbjesni i ponizi. On je osjeao kao
podsmijeh. Sada po prvi put u nekoliko mjeseci Edward se nasmijeio,
okrenuo lea kamenom dvorcu i odjahao.
Znao je tono to e Gervais uiniti, on e pobjei i uzee kurvu s njim.
Savreno. Edward bi ga vidio objeenog, ali prije toga, elio ga je vidjeti kako
stoji bespomono, dok bi Edward odlazio s Katherine. O, da, uivao bi
gledajui Hawleyev izraz lica kad otme enu koju je smatrao da je sigurno
voli. Zato bi je inae poveo sa sobom u kotsku?
Edward je stajao u Newgateu u guvi maskiran i gledao kako se
drumski razbojnik, vjerujui da je Hawley gui na kraju ueta. Samo to nije
bilo Hawley. Ubrzo nakon toga je otkrio da Katherine vie nije u zatvoru.
Ma koliko dobro on odigrao svoju ulogu! Plaui, molei, uvjeravao kljuara
da je on roak koji je tek saznao za Katherinino stanje i htio da joj pomogne.
Nakon toga bilo je samo pitanje ekanja ispred kue u kojoj se skrivala.
Misli su mu se vratile na osvetu i Edward je znao da e morati imati
Katherine na svaki mogui nain, prije je bio previe njean s njom,
ivotinjskim nagonom elio ju je vratiti natrag. Ovaj put e uiniti sve to je
ikada elio uiniti, koristiti ju kao to bi bilo koju obinu drolju. To je sve to

100

je ona sada. Ne pristojna ena koja se prodavala kao Katherine ili izdala svoje
obeanje prema njemu.
Edward je uivao u vjetru u kosi, ljukanju konja ispod njega. On je
gledao naprijed. O, da, on bi uinio da oboje pate za ono to su uinili.
Gledajui njezina biveg ljubavnika kako jae, Katherine se
instinktivno privukla blie Gervaisu. Omotao je ruku oko njezina struka,
drei je vrsto uz njega. Svako udaranje njezina srca joj je govorilo o
problemu. Nije joj jasno zato je Edward bio ovdje. Ako je doao po
Katherine, ne bi li se suoio s Gervaisom i zatraio da mu se vrati? I kako je
Gervais prepoznao tko je on?
To nije imalo smisla.
Katherine misli su se vrtale, ali bilo je neto to nije vidjela, neto... i
onda samo kao djeja slagalica sve je stalo na svoje mjesto.
Misli su joj se vratile u Newgate, gdje je isprva Gervais rekao da nee
govoriti o Edwardu Prvom. Tada je poeo da je ispituje o Edwardu, kao da
ga poznaje. Govorei njegovo ime, iznova i iznova. Da li Edward to ini? Da
li vam se svia kad vas Edward dotakne? I cijelo vrijeme Katherine je morala
znati da je to pogreno, da ona nikad ne bi govorila o Edwardu, pa kako je
on znao? Ona je pretpostavljala da je Gervais zacijelo uo za njega od nekog
u zatvoru, ako bi puno razmiljala u toj dugoj intenzivnoj noi.
Bilo je neto to joj Gervais nije rekao. Nain na koji ih je Edward
pogledao, prvo u nju, njegovo lice je deformirano u ljubomornom bijesu, a
zatim u Gervaisa sa tako dubokom mrnjom. To je bio pogled ovjeka koji je
htio osvetu.
Poznajete ga, zar ne? Rekla je tiho, gledajui njegovo lice.
Uzvratio joj je pogled. inilo se da pokuava odluiti hoe li ili ne da
joj kae istinu.
Ne!

101

Da, priznao je sa uzdahom. Znam ga. Nisam bio sam, kad sam iao
da zadrim koiju, Katherine. Bili smo partneri. Edward je bio sa mnom,
davao nam je podatke koje su nam pomagale izabrati najbogatije za
opljakati.
Zazvonila je istina. Iako je Katherine osjeala pobunu, znala je da
govori istinu. Edward je uvijek u dugovima, uvijek oajan za novac. To je
obrazloilo odsutnost nekoliko noi, a onda nagli prilivi bogatstva, novac i
kovanice troio jednako brzo kao to se pojavio. I njegovo potisnuto
uzbuenje kad bi ponekad doao u njezin krevet vrlo kasno, neto to ju je
uasavalo.
Znali ste Edwarda, rekla je ona. Znali ste za mene. zar ne?
Pognuo je glavu. Vidio sam vas jednog dana kada sam doao u
gostionicu s njim razgovarati. Oito je bio jako posesivan. Jako ljubomoran.
To me iritiralo i ja sam napravio glupu alu. Te noi sam bio uhien.
Vidjeli ste me?
On se napola osmjehnuo. Vi ste ureivali cvijee. Rue i iris i nevene.
Osmijeh mu je nestao. To je Edward, koji me je podigao do pramca ulinog
krijumara. Nakon toga, moj otac ga je pokuao pronai, kako bi ga prisilio
da podijeli moju sudbinu, ali to je bilo kao da je nestao u zraku.
On je kaznio nas oboje, rekla je Katherine. Vas na vjeanje, a mene
da idem u zatvor zbog njegovih dugova. Govorila je s tihom gorinom.
Njezine plave oi bile hladne kao kada su se upoznali. Mislila sam u
Newgateu da ste me izabrali zato to... sam Vam se svidjela, a zatim Anila je
rekla da je grof htio da imate enu, bilo koju enu, ali... Vi ste me izabrali,
zar ne? Samo to je to bilo da biste kaznili Edwarda. Sve to se dogodilo te
noi, to je sve o Edwardu.
Moram vam rei Pokuao je da joj uhvati lice lica, ali ona se
nasilno odvoji daleko od njega.

102

Iskoristili ste me, a onda me napustili, dopustili ste da mislim da ste


mrtav. Vi ste gori od Edwarda.
Pokuala je pobjei, ali je uhvatio za ruku, poela se otimati.
Prestanite! Zareao je. Moramo otii. Sada. Prije nego to Edward moe
poslati vlasti po mene. Koliko ja znam on e to uinili, a ovaj mali posjet je
za njegovo iskrivljeno zadovoljenje. Moj otac
Katherine je zurila u njega rezignirano. Ne idem nigdje s Vama!
No, Gervais ju je privukao sebi, drei je unato njezinim nastojanjima
da bude slobodna. Da, idete. Ako moram da Vas veem, Vi idete sa mnom.
Ili bi radije ostali ovdje i ekali Edwarda? Nakon ivota na koji ste bili
prisiljeni voditi? Koliko se sjeam niste bili oduevljeni njegovim voenjem
ljubavi.
Baciti njene rijei nazad je bilo okrutno i surovo, ali surovija su joj
sjeanja na Edwardove ake koje joj prave modrice na mekom tijelu. Suze su
joj punile oi, ali je bila previe ljuta da ih pusti. Mrzim vas, priaptala je,
i ja bih radije ostala i ekala Edwarda nego ila s vama.
Gervais je frknuo. Vidim.
Na trenutak Katherine je mislila da e je ostaviti i srce joj cvililo dok je
razmiljala o tome to bi Edward uinio sa njom. No, tada je shvatila to eli
rei, kada je pojaao stisak na nju i rekao, blizu njezina uha. Ja u vas
zakljuati u vau sobu, Katherine. Samo da budete na sigurnom. I onda
odlazimo.

Gervais nije imao vremena brinuti o Katherininom bijegu iz svoje sobe


na katu. Sjeanje na njen bijes kad ju je oslobodio nije trpupjela razmiljanje,
ona ga je oamarila posred lice nego to ju je gurnuo i okrenuo klju. Ali tu
nije bilo pomoi. On bi samo mogao da je zafrkava zbog toga. Ili da proba.

103

Vratio se pismu na stolu i ponovno itao mrtei se. On je pokuao rei


Katherine, ali ona nije htjela sluati. Njegov je otac promatrao kuu u
Londonu za Edwarda prvog otkad je Katherine otila ivjeti tamo, a njegova
budnost se isplatila. Edward je bio vien da vreba okolo, a onda je ispitivao
jednog od Anilinih slugu. Sluga je dao Edwardu pripremljene informacije, a
sljedea stvar je bila da je ovaj poao na sjever, ka kotskoj granici.
Pratimo to je bre mogue, njegov otac je napisao, ali on e doi
do vas prvi. uvaj se, sine moj! On je opasan ovjek. Sjeti se plana i slijedi ga
putem. To je najbolji nain da ga namamimo u nau klopku. Nemojte rei
Katherine. Ljudi poput prvog su u mogunosti osigurati lojalnost kroz strah,
a ona bi mogla odustati prije nego to ga uspijemo epati.
Gervais je bio spreman staviti njihov plan u djelo, bilo da se Katherine
svia ili ne, a ona ne bi eljela ovu prevaru vie od njegove prethodne. Ali
on nije htio da riskira sa svojim sinom. Djeak e ostati ovdje u dvorcu sa
Susan i ga MacNee. Bilo je i nekoliko sinova gospode MacNee koje je
pozvao kako bi zatitili dijete sa svojim ivotima. Zurio je zamiljeno kroz
prozor na srebrnu istinu jezera. Tko bi mogao zamisliti da e biti otac? No,
bio je i uivao je vie svaki dan. Njegov je sin bio predivno jedno stvorenje.
Volio ga je na nain koji nikada nije oekivao, a on ga je elio vidjeti kako
izrasta u finog mladia. Katherine i Anthony, oboje su ga promijenili na
bolje.
Sada se jednostavno morao pobrinuti za njih i drati ih na sigurnom.
Katherine je bila bijesna. Lupala je na vrata, bacila je stvari, zurila kroz
prozor na zemlju daleko ispod, ali nije bilo izlaza osim ako nije dobila krila
i odletila.
Neka hrana je ostavljena za nju i prisilila se da gricka, mislei da bez
obzira to Gervais planira, ona je trebala svoju snagu. Nije si mogla pomoi
na ne misli na sliku Edwarda kako eka u sjeni, gleda i sanja o svojoj osvetu.

104

Njezini dani s Edwardom su bili dio nekog drugog vremena, nekog


drugog ivota, ali jo uvijek je imao mo da je paralizira od straha. Uradio je
to mnogo puta, i u usporedbi ak i sa svim loim danima ovdje u dvorcu, noj
su ti dani bili zadovoljstvo i kao dar bogova. A kad bi pala u njegove kande
sada, nakon to je s Gervaisom...
Ona je odmahnula glavom, omotala ruke oko sebe dok je jeza prolazila
kroz nju. Gervais ju je izdao na vie naina nego to je ikad zamiljala, on ju
je koristio da se osveti Edwardu. Njihova no u Newgateu nikada nije bila o
ljubavi. Bila je nevina budala, ali ona to nee vie biti.
Trenutak kasnije gospoa MacNee i dva krupna mladia predstavljena
kao njeni sinovi doli su je pokupiti, uz malu vreicu odjee i odvesti ju dolje.
Ne smijete se brinuti o djetetu, rekla je gospoa MacNee, njezinim
iskrenim izrazom. Gospodar je elio pre svega da dijete bude sigurno.
Katherine je glas bio otar od straha. Kako to misli? Ne elim ostaviti
moju bebu!
Znam, djevojko, ali gospodar Jerome zna to radi. On ne bi dozvolio
da se ita dogodi djetetu. On je oboava to dijete.
Katherine je znala da je tako. to god drugo Gervais mogao uiniti on
nikada nee dopustiti da na bilo koji nain nateti Anthonyju. Kamo
idemo? Upita ona razumnijim tonom.
Gospoa MacNee slegnu ramenima. Gospodar e vam rei u svoje
vrijeme, pretpostavljam.
Katherine nije bio sklona izrazu gospodar, kada je dovedena njemu
u hodnik. Ali on kao da je ne primjeuje. Izgledao je smrknuto, dok je gurnuo
neto to je svjetlucalo u sedlo torbe. Osim njene torbe i nekoliko ivotnih
namirnica, oni nisu nosili puno s njima. Gdje god su bili krenuli, oni su
lagano putovali.

105

Nita se vi ne uzrujavajte, ja u misliti na dijete, rekla je gospoa


MacNee.
Gervais je kimnuo, a zatim uzeo Katherininu ruku vrstim stiskom,
odveo do vrata. Njegov konj je ekao vani i vreice su vezane za sedlo. U
trenutku ju je podigao prema gore, a zatim i sam sjeo iza nje.
Bio je gotovo mrak. Mjesec je bio samo lu na nonom nebu, a jezero
blijedo isto u mraku. Katherine je osjetila trenutak aljenja to mjesto koje
je bilo dom za nju ostavlja iza sebe, a uz to sve svoje nade i snove u novi
ivot.
Budalaste nade i snove, to je i sama sad rekla. Kako je mogla voljeti
mukarca koji ju je iskoristi kao Gervais? Bila je u pravu kad je rekla da je
gori od Edwarda. Barem se Edward nikada nije pretvarao da je neto, osim
to je bio, osim toga kad ju je Edward povrijedi mogli su se vidjeti tragovi.
Ipak,nijena povreda nije bila tako bolna, kao bol koju je osjeala u svom srcu
u ovom trenutku.
Podigla je pogled prema brdima oko njih i zamislila Edwarda kako
eka u mraku, gledajui iz visokog vidikovca iznad dvorca. On e biti
oduevljeni to su bili protjerani i nema sumnje da je imao zle planove za
njih. Katherine je znala Edwarda predobro da zamisli da e im omoguiti da
pobjegnu bez odgovora.
Isprva Katherine je pokuala ostati kruta i sklonjena od toplog,
snanog tijela iza nje. Ali potresanje konja za kretanjem, umorna i uplaena,
ona je nala kako se naginjanje unazad uz njega sve dok nije zadrijemala. U
sljedeem trenutku ona se trgnula budei se i pronala se omotana njegovim
rukama.
Pustite me ve jednom, rekla je hladno i osjetila da se nasmijao.
Ako bih Vas pustio, moja draga, Vi bi pali.

106

Katherine se pretvarala da zanemari njegov humor, pitajui krutim


glasom: Kamo idemo? Hoete li mi barem rei?
Ne daleko. Tu je koliba na granicama posjeda. Idemo tamo ekati.
ekati to?
Da se stvari rijee, rekao je Gervais i bilo je strogoe u njegovom
glasu da joj je srce tuklo malo bre. to je on namjeravao? to god da je
Katherine je znala da je to opasno, a njoj se nije svidjela pomisao da Gervais
ide u opasnost.
Priznanje ju je rastuio, ali nije bila iznenaena. Ona se opet zaljubila
u njega, iako je pokuala tako teko da se bori. Ako bi se povrijedio ili umro...
Nije da je ona mogla podnijeti da on umre i drugi put.
Kako moete voljeti mukarca koji je lagao, koji vas je izdao?
Glas u glavi je bio okiran, ponien, otar. Katherine nije imala
odgovor. Ljubav nije neto to je izabrala, to se jednostavno dogodilo. Ona
moe biti razoarana to Gervais nije bio ovjek s kojim je htjela da bude, ali
to je njen ovjek.
Stigli smo.
Gervaisov glas ju je zaudio. Oni su se zaustavili pred malom kolibom,
skrivenom meu nekim stablima, a prozori su pred kolapsom i tamni, a nije
bilo dima iz dimnjaka. Katherine pomisli da nitko nije ivio ovdje neko
vrijeme.
Meutim, izgled je varljiv. Uavi unutra i kad je svjetiljka osvijetlila
prostoriju,ono to je vidjela bilo je sasvim ugodno. Sigurno dovoljno udobno
da bjegunci provedu no ili dvije. Bio je i kamin koji je Gervais potpalio, kao
i stol i stolice za sjesti. U drugoj sobi bio je obian krevet dovoljno velik za
dvoje i krinja za odjeu.

107

Gervais je pogledao preko ramena nakon to je zakoraio natrag u


glavnu sobu. Hoete li se lijepo ponaati? Neete bjeati?
Katherine e bijesno. Teko da u pobjei usred noi, zar ne?
Hm, znai li to da bi mogli pobjei u jutro? Trebam li Vas vezati preko
noi?
Stisnula je oi na njega, pokuavajui proitati na njegovom licu da li
je on to mislio. Ne. Pomisao da je nemona, vezana, nije pronalazila
ugodnom.
On se nasmijeio. udno, promrmljao je. Uvijek mi se prilino
svidjela ideja da budete zavezana. Na lijep nain, dodao je on, kad je
podigla obrve. Ja bih ba volio da se veem za Vas, Katherine. Na vau
milost. Dovoljno je pomisliti kako bi mi se mogli onda osvetiti?
Razmiljala je. I bio je u pravu, u ovom trenutku, ideja je vrlo privlana.
Bespomoan. Na moje milosre, ponovila je. Ne bi li bili zabrinuti
ta bih Vam mogla uiniti?
Razmislio je na trenutak, briui prainu s ruku o svoje hlae. Ja ne
mislim tako. U svakom sluaju, neznanje o onome to bi mi mogla uiniti,
dovelo bi cijelo iskustvo do ruba, zar ne misli tako?
Unato svojoj razdraenosti Katherinino tijelo je reagiralo na njegove
rijei i ona osjeti peckanje kako prolazi kroz nju. Kako je mogue da ga ona
jo uvijek eli, zapitala se u oaju, nakon svega to je uinio?
Gervais je otvorio jednu od bisaga i pronaao hranu koju je gospoa
MacNee spakirala. On pogleda prema Katherine, koja je stajala pokraj
prozora, zurei u crnu tamu.
Jeste li gladni? Upitao je.
Malo. Ima li bilo koja narana od gospode MacNee unutra?
Zastao je. Narana gospode MacNee? Ponovio je.

108

Da. Ona stavlja jednu za mene svake noi za veerom. Morate imati
plastenik negdje na svom imanju gdje rastu.
Imao je udan izraz na licu, a kad nije odgovorio okrenula se pogledati
kroz prozor u zvijezde.
Narane su od mene, rekao je tiho iza nje. Nabavljam ih sa sjevera
za vas. Jer sjetio sam se koliko ste uivali jednom kada sam vas hranio u
Newgateu.
Vi? Narane su od Gervaisa? On je mislio da joj ugodi, njezina mu
je srea bila sve o emu je razmiljao, ak i kad je vjerovala da je ravnoduan
prema njoj. Katherine stavi drhtavu ruku na usta.
Iza nje, Gervais ugasi svjetiljku. Osjetila je kako dolazi iza nje, toplinu
iz njegova tijela i njegov topli dah na vratu. Da, ja, proaptao je. Uvijek.
Ona je htjela uletjeti u njegove ruke i prilijepiti na njega. Htjela je
poljubiti mu usne i rei mu koliko ga voli. Ta ljubaznost od njega je
promijenila sve njene odluke i to toliko da se nije mogla pomaknuti.
Obujmio ju je rukama oko struka i drao uza se. elio sam da ivite
sa mnom ovdje, jer ste mi nedostajali, apnuo je. U Newgateu, im sam
saznao da u ivjeti, pokuao sam ii s Vama, ali moj otac me uvjerio da Vas
pustim. On je rekao da ete imati bolji ivot, sretniji ivot, nego to sam Vam
mogao ja dati. Bio sam budala to sam sluao, sada znam. alim zbog toga
sve do danas.
Suze su tekle niz Katherinine obraze, ali ona je utila.
Priznajem, kada sam Vas vidio u Newgateu imao sam misli o osveti.
Zbog onog to je Edward uinio meni. Ali kada ste doli u moju eliju postalo
mi je jasno da ste Vi sve ono to sam htio. Ne da napravim Edwarda
alosnim. To je bila moja posljednja no na zemlji i htio sam je provesti s
Vama. Mislio sam
Nasmijeio se iza njenog vrata.

109

Mislio sam da, iako bih u zoru bio mrtav, ivio bi u Vaem sjeanju.
Nisam oekivao da ostavite tako opipljiv podsjetnik. Nikad nisam mislio da
bi mi dali sina, Katherine.
Ona je odmahnula glavom. To su bile rijei za kojim je eznula da uje,
ali inilo se da ne moe odgovoriti. Ona se klackala na otrici noa. Sumnje i
boli iz prolosti, s jedne strane i Gervaisova obeanja o svijetloj novoj
budunosti s druge strane.
Katherine? Rekao je tuno. Hoete li mi vjerovati? Hoete li
vjerovati da sam oduvijek elio najbolje za Vas i ponaao se u skladu s tim?
Ona ugui smijeh. Najbolje za mene? Zato bi eljeli najbolje za mene?
Zato ste nabavljali za mene narane, iako narande tu ne rastu?
Okrenula se zatim i vidio je da je plakala. Oi su mu potamnile od boli
i na mjeseini linije oko usta kao da su dublje. Izgledao je stariji. Izgledao je
kao da je pretrpio previe.
Zato to Vas volim.
Njezine oi su zatvorene, a ona uzdahne. Kad ih je otvorila ponovno,
smijeila se. Gervais je pretraivao njezino lice, oito nije uvjeren da ju je
uvjerio svojom iskrenou.
Volim Vas, Gervaise. Ljubila sam Vas sve od one noi.
Mekim jaukom se nagnuo da je poljubi, dugo i duboko. Vi ste meni
sve, Katherine. Vi i Anthony. Dali ste mi nadu, volju za ivotom i zauvijek
u biti zahvalan za to.
Poveo ju je do kreveta u mraku, hrana je bila zaboravljena, a otkrila je
da su svi oni usponi i padovi emocija, tijekom posljednjih sati, pretvorili u
bijesnu elju. Poljubie se divlje i bez svlaenje on podigne njenu suknju
,otvori hlae i zabi se u nju.
Bez milovanja, samo oajniki poriv da se zdrue zajedno.

110

Vrhunac je doao brzo, proimajui ih, posle ega legoe iscrpljeni.


Uskoro Katherine zaspa, ali Gervais ju je drao dugo u no, oslukujui bilo
koji zvuk vani, znajui da e zatititi ovu enu svog ivota, ako bi dolo do
toga.

Poglavlje esnaest
Nono nebo je postajalo sivo s pribliavanjem zore kad se Katherine
napokon probudila. I nala sama. Gervais? Povikala je, sjela i pritom
sklonila zamrenu kosu iz oiju.
SSSH! Uutkao je. Okreui se vidjela ga je kako stoji kraj prozora,
virei oprezno, ne doputajui sebi da ga vidi bilo tko izvana. Ona je
skliznula iz kreveta i otila do njega.
to je to? Upitala je, takoer apatom.
uo sam rzanje konja. To moe biti samo prolaznik, ali...
Ona dahnu. To je on. On nas je pronaao.
Moda. Ali nema potrebe brinuti.
On je sposoban za bilo to, Gervais. Vi ga ne poznajete tako dobro
kao to mislite. On moe biti armantan, ali ispod... ako vidite njegovo pravo
ja...
Ona zadrhti. On je zao, Gervais. On ne koristi samo nasilje da bi dobio
ono to on eli. On uiva.
Gervais se namrtio dok je razmiljao o tome to je Katherine zacijelo
prola s tim ovjekom i na koliko dugo. Pa, ona je sada sigurna i uiniti e
sve to je u njegovoj moi kako bi ostalo tako.
Katherine, ao mi je to Vam nisam i prije rekao. inilo se da imamo
i drugih stvari za rei jedno drugom. Dao joj je brz osmijeh. Ali, mi nismo

111

ovdje sami. Moj otac i njegovi ljudi su pratili Prvog. Ako je vani onda su i
oni.
Va otac?
I pola tuceta njegovih najboljih ljudi. S pitoljima.
Zvuao je vrlo siguran u injenicu, ali Katherine je mislila da je to rekao
samo da je utjei. Kako je mogao znati da je njegov otac tamo?
Vidjela sam pismo na Vaem stolu...
On me je o svemu obavjetavao.
Jo tajni, Katherine pomisli mrko, ali ona se nije osjeala tako ljuta kako
je oekivala da hoe.
Moete li nam pronai neto za jelo? Gervais se okrenu od prozora i
svega to je vani. Primijetila je da ima pitolj na dasci pored njega i shvatila
da je to ono to je vidjela da je skliznulo unutar bisage neposredno prije nego
to su napustili dvorac. Katherine je otila do stola i pretraila hranu koja je
spakirana. Nala je kruh,debele krike unke i sira, i prola do Gervais uz
bocu vina. Sjedila je za stolom i prisilila se da jede, iako nije bila gladna, ali
tko zna kad bi mogli imati priliku da opet jedu? Ako bi Edward doao I
pokuao je odvesti... Hrana zastade u grlu i ona je prisili da proguta.
Jo uvijek nije potpuno svanulo kad je ula zvuk u tiini izvana. uje
se hodanje muklog topota konja, kree se prema stranjem dijelu kolibe.
Pogledala je Gervaisa, ali kretao se od prozora, pratei zvukove. Potom se
ulazna vrata naglo otvorie i Edward Prime je stajao ondje, s pitoljem u ruci
usmjeren na Gervaisovo srce. Prevario ih je, shvatila je prekasno, aljui
svoga konja samog iza njih.
Dakle, Hawley, pobjegli ste vjealima nakon svega, zar ne? Ali ne za
dugo.

112

Edwardov glas bio je srdaan i glasan, pun likovanja i uzbuenja. Bilo


je to Edward u svome najgorem izdanju.
Gervais nije ustuknuo. Ne postoji nita za Vas, Prime. Zar ste
zaboravili da ako me zarobe onda u povui i Vas sa sobom? Obojica emo
se suoiti s vjealima.
Prime se smijao. Nita za mene nema ovdje? to je s onom kurvom
koju titite? Moja imovina, Hawley. Ukrali ste je od mene, a ja u je uzeti
natrag. Doao bih puno ranije, ali Vas je bilo teko nai, a onda sam saznao
da je bila s Vama. Ali sada sam ovdje. Doite k meni, Katherine.
Bacio je pogled prema njoj, ali samo na trenutak. Njegova pozornost
bila je usredotoena na Gervaisa, a Katherine je iskoristila trenutak da doe
do torbe na sedlu i pronae neto korisno za odbranu.
Ne, nee je uzeti nazad. Gervaisov je glas bio hladan i tvrd. Neu
Vam dozvoliti.
Nee mi dozvoliti? Edward se rugao i doao blie. U rastuem
svjetlu jutra Katherine je mogla vidjeti da se promijenio. Izgledao je stariji i
oi su mu bile mrtve za sve osim potrebe da povrijedi. Prsti su joj skliznuli
unutar vreice, a zatim je dotaknula neto otro. Zatvorila je ruku oko toga.
Ne mislim da u ekati na vjeala, rekao je Edward. Ja u Vam
pucati u crijeva. ivjeti ete dovoljno dugo da gledate, kako je ja odvodim
pored Vaeg tijela.
Prestraena, Katherine pogleda Gervaisa, ali on je fokusiran na svog
protivnika. Sigurno je imao pitolj? A onda je vidjela da je jo uvijek na
prozorskoj dasci. Ako bi posegnuo za njim Edward e pucati.
Postoje ljudi vani koji ekaju na vas, Prime, rekao je Gervais na svoj
hladan, miran nain. Moj otac-
Umoran sam od toga, Edward zarea. On je podigao pitolj,
pokazujui na Gervaisa. Zbogom, Gervais. Trunite u paklu.

113

Edward se nasmijao, ba kada ga je no to je bacila Katherine,


pogodio u prsa. Nije bio ozlijeen, ne sa zaobljenim vrhom, ali bio je zateen
dovoljno da ispusti pitolj. Zveknuo je preko poda i otkotrljao se ispod stola.
Sada e Gervais zgrabiti svoj pitolj, pomisli Katherine. Bila je
uasnuta kada je Gervais skoio na Edwarda i padoe na pod zajedno. ula
je udarce aka u meso, ali nije bila u mogunosti vidjeti puno, jer su mukarci
smotani jedan oko drugog zakljuani u borbi. Nije imala pojma koji
mukarac vodi bitku ili koji bi mogao biti pobjednik. Ona vjeruje Gervaisu
da e je zatiti, ali je vidjela Edwarda u borbi prije. Nije bilo asti u njemu,
nema pravednosti.
Pitolj na prozorskoj dasci ju je privlaio, ali dva mukarca koji su se
mlatili su joj blokirali put. Umjesto toga, pipala je grevito ispod drvenog
stola, dok joj prsti napokon ne uhvatie hladan elik Edwardovog oruja.
Nije bila sigurna kako ga koristiti, ali moda ako bi ona samo naciljala na
njega, Edward e predati. Ustala je i pogledala dvojicu mukaraca i dalje su
se borili i razbijali jedan drugog sa svojim akama.
Prestanite, Edwarde, kunem se da u pucati! Ona povika, drhtavim
glasom.
U sobi je odjednom nastade tiina i mukarci je pogledae. Gervais je
rasjekao usnicu i Edwardov nos je krvav.
Siite sa njega, dodala je, pokuavajui zadrati pitolj vrsto u
rukama.
Edward se nasmijao. On se odgurne od Gervaisa, ustajui na koljena i
zurei u nju s prezirom. Katherine, nemate pojma to uiniti s tim. Dajte ga
ovamo prije nego to se jako naljutim na Vas.
Ali Katherine vie nije bila slaba, njena djevojka kao to je bila dok je
ivjela u svratitu. Ona je odrasla u snanu, karakternu enu i njegov prezir
napravio ju je bjesnijom.

114

Kako znate to sam nauila, otkad ste me ostavili, Edwarde? Otila


sam u zatvor umjesto Vas i mjesecima ivjela s kriminalcima koji bi prerezali
grlo za dva penija! Mislite da sam ista ena koja dozvoljava da je se tretira
kako god Vam se svia? Poput pokornog malog mia? Oh ne, Edwarde.
Nauila sam puno, jer ste me ostavili.
Edward je izgledao malo manje siguran u nju. On je ustao polako,
gledajui na pitolj. Gervais takoer je ustao na noge i uzeo pitolj s
prozorske daske.
elite li ga ubiti Vi, Katherine ili u ja? Rekao je. Iako su njegove
rijei zvuale neozbiljno nije bilo nita neoprezno u njegovom izrazu.
Mislim da bi trebala to uiniti, odgovori ona, ne skreui pogled sa
Edwarda. Kad se sjetim to mi je uinio...
Ali on me poslao da me se objesi, Gervais je podsjetio.
Moda bismo trebali pucati zajedno onda, odgovori Katherine.
Gervaisu je njen uvjerljiv ton je postao zarazan. Ja u ciljati njegovo
srce, a ti u njegovu glavu.
Edwardovo lice problijedi. Oi su mu se rairile. Ne mislite to, rekao
je on, sva samohvala ode od njega. Ne moete me ubiti hladnokrvno.
Katherine se nasmije s nevjericom. Ne? Htjeli ste nas ubiti, Edwarde.
Obrisao je rukom preko lica, ispljunuo neto krvi na pod. Izdali ste
me, Katherine. Dali ste se njemu. A Vi, Hawley, uvijek ste je htjeli. Znao sam
to im ste je ugledali u gostionici. Znao sam da ete nai nain da ju odvedete
od mene. Tako da sam udario prvi.
Bilo je neto patetino u njemu. ovjek koji se toliko bojao nije bio nita
drugo nego zlostavlja. Katherine je uzdahnula i spustila pitolj. Ne mogu
Vas izdati, Edward, jer vas nisam nikada voljela. Otila sam kod Vas samo

115

zbog oevih dugova koji su odavno plaeni. Nije bilo niega da bi Vas
izdala.
Edward je izgledao kao da e zaplakati. Sva samohvala i uzbueni
bijes mu je ostavio da izgleda poput probuena balona.
Iza njega su se otvorila vrata. Katherine je vidjela da ih ispunjava grof
od Mortmaina, a iza njega dva vrsta mukaraca s pitoljima. Grof baci
pogled po sobi, zastavi kad je doao do Gervaisa, jo uvijek drei pitolj
uperen u Edwarda Prvog.
Moda bi trebalo da to spusti dolje, Gervais, rekao je smireno. Ja
u se pobrinuti za stvari ovdje.
Gervais je odmahnuo glavom. A to onda? Ne moete ga predati
vlastima bez da im ne spomenete mene. A ako ga pustite... sigurno e se
vratiti. Zauvijek bi se osvrtali preko ramena. Ne, mi emo ovo zavriti. To je
nita manje nego to zasluuje.
Katherine se ugrizla za usnu. Ona nije bila ozbiljna o ubijanju
Edwarda. Mislila je da samo odugovlai s vremenom. Edward je zasluio
smrt, ali ona nije htjela da ga Gervais ubije. Nije htjela da uniti svoju
budunost.
Ne, Gervais, rekao je grof. Ja u ga poslati daleko. Imam rudnike u
Junoj Americi, a oni su uvijek u potrebi za dobrim snanim radnicima.
Pogled mu je preao preko Edwarda, koji je stajao s rukom na njegovu
razbijenu nosu. Vaa alternativa, naravno, je oma. Pa, ovjee, koji je tvoj
odgovor?
Edward je kimnuo.
Polako, nevoljko, Gervais je spustio oruje. Grof odahne od olakanja
i kimne s glavom prema svojim ljudima, koji su odvukli negodujueg
Edvarda od kolibe.

116

Poeo sam misliti da ne dolazite, rekao je Gervais uz pokuaj


humora, ali Katherine je primijetila da se njegova ruka trese.
ao mi je. Bili smo udaljeni. On pogleda Katherine i vidjela je da je
njegov izraz lica izgubio svoju uobiajenu grubost. Kao i ono jutro kad je
stajao s Gervaisom izvan elije na Newgateu, bio je svladan emocijama.
Hvala Vam, rekla je i nasmijeila se. Vrlo sam zahvalna.
Grof se nasmijeio natrag. Anila je vani. Ona je inzistirala na dolasku
i eli razgovarati s tobom.
Katherine nije zaboravila kako ju je Anila izdala grofu, ali srce joj se
podiglo na pomisao da ju vidi sada. Bile su prijateljice jednom, a moda bi
mogle biti ponovo.
Gervais je pogledao svog oca. Vi mi obeavate da se nee vratiti.
Nikad.
Obeavam, rekao je odmah grof.
elim se oeniti s Katherine.
Grof je trepnuo, ali dobro je primio, mislio je Gervais. Onda se morate
oeniti. Shvaate, Gervais, nikada ne moete napustiti kotsku? Ja vas samo
zasad mogu zatititi. Iako ete biti u mogunosti da ivite u relativnoj
udobnosti kao Jerome, uvijek morate biti oprezni da ne budete spokojni.
Gervais je kimnuo. Znam i ja sam zadovoljan, Oe. Sa Katherine i
Anthonyem pored mene, ja u biti najsretniji ovjek na svijetu.
Grof se uinio zabrinut na trenutak, a zatim je sagnuo glavu. Onda,
u i ja

117

118

Sedamnaesto poglavlje
Razmiljala sam, rekla je Katherine glasom koji je bio neuobiajeno
strog.
Hmm? Gervais je ljenario na krevetu, gol. Bio je na plivanju u jezeru
ranije i osjeao se oputeno i zadovoljno. On i Katherine su se vjenali u
jednostavnoj ceremoniji etiri tjedna ranije, s Grofom i Anilom pored njih i
od tada brojali bi svoje blagoslove svaki dan.
Rekla sam, razmiljala sam, Gervais.
On ju je pogledao kroz poluzatvorene oi. Stajala je uz stub na kraju
kreveta i neto u njenom pogledu ga natjera da sjedne i obrati pozornost.
O emu ste razmiljali, slatka moja?
Njezine su oi susrele njegove. Bile su pune potisnutog uzbuenja
pomijeanog s nekim od svog starog nedostatka povjerenja.
Sjetila sam se kada nas je Edward naao u kolibi, a ja sam ga izazvala
da mu ispadne pitolj. Kako, umjesto da uzmete svoje oruje, Vi ste se bacili
na njega.
Gervais je napravio grimasu. ao mi je. Bio sam tako ljut. Htio sam
mu razbiti lice i nekako ake su bolje za to.
To je bio Va nesmotren pokret, Gervais, rekla je strogo. Isti
nesmotren pokret koji vas dovodi u nevolje iznova i iznova. Mislim da bismo
ga trebali ukrotiti, zar ne?
Zbunjen, odmahnuo je glavom. Gledao joj je otvorena prsa i posegnuo
za njom, a kad se uspravio, vidio je da je drala vrpce. Plave vrpce,
ravnomjerno izrezane, nekoliko njih. Izgledali su kao... izgledali su kao...

119

Zatvorio je oi na trenutak i rekao tihu molitvu zahvale. Kad ih je ponovno


otvorio ona se pribliavala krevetu odluno gazei.
Hoete li me vezati? Proaptao je.
Ona je kimnula. Mislim da je to najbolje, zar ne?
O, da, definitivno najbolje.
Spustila je pogled na njega, a oi je rairila kad je vidjela koliko je
uzbuen bio. Gervais, ja
Ispruio je ruku da je uhvati za ruku. Ne, Katherine, ne posustajte,
rekao je on. Radite pravu stvar. Iskoristite me kako hoete.
Zatim se nasmijeila, a lice joj se ispunilo sa eljom i uzbuenjem to
e to uiniti.
Polako, pazei na svaki vor, ona je vezala njegova zapea do
uzglavlja i glenjeva na dnu. I onda polako, svjesna njegovog pogleda na
nju, ona se poela svlaiti, uklanjajui svaki odjevni predmet i slagala
uredno. Zastenjao je.
Bezobziran i nestrpljiv, kazala je kritizirajui.
Katherine se popela na krevet i puzala prema njemu na rukama i
koljenima. Njezine grudi njihale su se kretanjem, a usta su mu ovlaila zbog
njenog okusa. Prislonila se na njegovo tijelo i sama se trljala uz njega,
preklapajui njegovu kou. Kad je stigla do njegovog uspravnog penisa ona
se nasmijala i nagnula dolje, prelazei jezikom preko njega.
Katherine, mislim da ne mogu ekati, rekao je, a srce mu je ubrzalo.
Oh? Pa morat ete, odgovorila je i napravila male krugove oko
njegova vrha prije povlaenja njegove duljine u usta nekoliko puta, svaki put
sve dublje. Potisnuo je bokove gore i opet zastenjao.
Mogla bih te ovako ostaviti i otii, zadirkivala ga je, ali on je znao da
je previe uzbudjena. Oi su joj sjajile dok je vodila ruku prema dolje preko

120

grudi, trljajui njezine ruiaste bradavice, a zatim milujui oteklinu njezina


trbuha i dolje, kroz svijetle dlaice na njezinu breuljku. Prstima je zaronila
unutra, pronala svoj biser, nakon to je uzdahnula i poela je davati tempo
sama sebi.
Gervais nije mogao skinuti pogled s nje.
Obrazi su joj bili rumeni, a oi zatvorene. Ona se izvijala unatrag dok
su joj prsti radili ustrije i bedra drhtala s rastuim vrhuncem. A onda je
uzdahnula i povikala uzdiui grudi i pala, a tijelo joj se ponovo oputalo.
Oi su joj se otvorile i polako susrele njegove.
Oh, Katherine, proaptao je. Vi ste ena kao nijedna druga. Jedina
ena koju volim, koju sam ikada volio.
A Vi ste jedini ovjek, rekla je apatom. Penjala se jaui ga, a on se
pitao da li e on biti u stanju izdrati dovoljno dugo da je opet zadovolji. Ona
se polako namjesti na njega, postepeno ga uzimajui u sebe. Mogao je vidjeti
koliko je voljela biti glavna, koliko je volio biti njen spremni rob.
Rukama pritisnutim ravno na prsa, ona se dizala i sputala, jaui ga s
ozbiljnom koncentracijom na licu. Ona je nauila mnogo od one noi u
Newgateu, ali je mislio da je bila prirodna. Njegova Katherine je bila
strastvena i hrabra ena, a ona je uspijela da ovjek poput njega oslobodi taj
dio sebe. Ulazio je u nju, povlaei vezove. Znao je da ih moe pokidati ako
je htio, ali nije to uinio. Uivao je vie nego to je zamislio, a mogao je
zamisliti mnogo.
Gervais, ona zastenja. Osjetio je da njezin vrhunac dolazi, drhtanje
bedara, stiskanje njenih unutarnjih miia oko njegova penisa, a zatim su
eksplodirali zajedno u nastupu zanosa.
Katherine je dola k sebi neto kasnije i pronala se umotana u
njegovim rukama. Dakle, on se oslobodio od vrpce, pomislila je, zabavljajui
se. Morati u da ga veem vre sljedei put.

121

Budui da e biti sljedeeg puta.


Gervais ju je promatrao. Katherine, rekao je on. Jesam li Vam rekao
koliko vas Va bezobzirni i nestrpljivi mu voli?
Pa nije vec nekoliko minuta. Posegnula je da ga udari po obrazu.
Nagnuo se nad nju i poeo je ljubiti. Onda dopustite da Vam kaem
sada...
Katherine je zadovoljno uzdahnula. Nema sumnje da e biti vremena
kad ju bude ljutio ili ona njega, ali to nije bilo vano. Nita od toga nije bilo
vano u prostranstvima njihove ljubavi. Od te jedne oajnike i strastvene
noi doao je vijek sree.
A onda,s osmijehom, predala se Gervaisu.

122