You are on page 1of 2

1 Minggu/Hari/Tarikh

:
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran:
3 Tema/ Tajuk Standard
Pembelajaran:
4 Objektif Pembelajaran:

5 Aktiviti PDP :

6 Pengisian Kurikulum:
6.1 Ilmu/ Nilai
6.2 EMK / KB / BCB
7 Bahan Bantu Mengajar
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:

9 Refleksi

43/ Rabu / 2.11.2016
Tahun 1 / 10.20-11.20 / Matematik
Sukatan dan Geometri /Ruang/9.1
Murid berupaya untuk:
Memperihalkan permukaan ,sisi, dan bucu bagi
bentuk tiga
dimensi (3D).
1.Murid menyentuh bucu, permukaan dan tepi kubus
yang
diberi kepada setiap kumpulandan minta kumpulan
mengira
bilangan bucu,tepi dan juga permukaan.
2.Murid mengkapkan jadual yang diberi mengenai
ciri-ciri bentuk
3.Murid menyatakan bentuk yang ditunjukkan
menyebut
4.murid mengingat kembali bucu,permukaan dan tepi
setiap
bentuk yang ditunjukkan berdasarkan jadual yang
diberi
5.Murid menyiapkan aktiviti lembaran 71 kerja
secara individu
6. Murid menyatakan jawapan
7. bincangkan hasil kerja murid dalam kumpulan.
8. Membuat pembetulan
Sains/ Bekerjasama
Kreatif dan inovatif /Penjanaan Idea Menjana Idea
Bentuk 3D/lembaran kerja
Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab
soalan di
lembaran kerja 71. Murid perlu betul kesemua soalan
yang diberi
sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

Sains/ Bekerjasama Kreatif dan inovatif /Penjanaan Idea /Menjana Idea Benda Maujud /lembaran kerja Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 66/67 . 4. 6. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. kemudian letakkan di atas meja. membincangkan hasil dapatan.Murid diminta menganggarkan jumlah pemadam yang diperlukan supaya sama panjang dengan pensel.2 EMK / KB / BCB 7 Bahan Bantu Mengajar 8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP: 9 Refleksi 41/ Selasa / 18/10/2016 Tahun 1 / 10.tepi dan juga permukaan. 2.1 Ilmu/ Nilai 6.Murid ditunjukkan cara mengukur objek dengan betul 5.Murid diminta mengeluarkan sebatang pensel dan pemadam. .20-11.Murid dalam kumpulan mengukur panjang objek menggunakan pemadam.1 Minggu/Hari/Tarikh : 2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 3 Tema/ Tajuk Standard Pembelajaran: 4 Objektif Pembelajaran: 5 Aktiviti PDP : 6 Pengisian Kurikulum: 6. bilangan bucu.Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah pengukur. 3.20 / Matematik Sukatan dan Geometri /Panjang/9.1 Murid berupaya untuk: Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai Membanding dua atau lebih ukuran objek 1.