You are on page 1of 6

PROIECT DE LECŢIE

Data: 8.11.2016
Şcoala: Colegiul Naţional ,,George Coşbuc", Cluj-Napoca
Clasa: clasa a X-a B
Student: PĂCURAR RALUCA-DENISA, anul III, grupa: Română-Franceză
Obiectul: limba şi literatura română
Subiectul: Cuvinte şi sensuri (Conotaţia. Denotaţia.Eufemisme.Neologisme)
Scopul: Consolidarea deprinderilor de analiză a cuvintelor din perspectivă semantică şi lexicală
Obiective operaţionale:
la sfârşitul lecţiei elevii vor putea:
-să diferenţieze sensurile cuvintelor şi să le utilizeze adecvat în comunicare
-să identifice neologismele şi eufemismele şi să le poată integra în comunicare
-să-şi dezvolte abilităţile lingvistice prin îmbogăţirea vocabularului
Tipul de lecţie: actualizare de cunoștințe și dobândire de noi cunoștințe
Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, conversaţia, munca individuală
Dificultăţi anticipate:
-este posibil ca elevii să asocieze integral conceptul de conotaţie cu cel de sens figurat şi
stabilirea definiţiei conotaţiei să nu se poată baza integral pe observaţiile elevilor.
-este posibil ca unele neologisme să nu coincidă în totalitate cu ideea elevilor despre
cuvinte noi şi să le perceapă drept cuvinte din vocabularul fundamental
Resurse: manualul, fişă de lucru pentru conotaţie, denotaţie, neologisme, cu extrase din texte
literare, imagini pentru eufemisme, Dicţionarul explicativ al limbii române
Bibliografie:
1. Liana Pop, Lexicologie, ediţia a 2-a, Ed. Echinox, Cluj-Napoca. 2014
2. Louis Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage - La Structure fondamentale
du langage, Éditions de minuit, colecţia. « Arguments », Paris, 2000

ce înfăţisează corpul omenesc şi se foloseşte pentru a expune haine Învăţare prin descoperie .Introducerea noilor conţinuturi 1. ceară..Profesorul analizează împreună cu elevii fiecare enunţ în parte formulând întrebări: -În primul exemplu (Vânzătoarea a pus hainele pe manechin spre vânzare) cuvântul . o dată cu sens conotativ 2.Profesorul formulează şi explică sarcina de lucru: .manechin" are acelaşi sens cu cel din al doilea (Andrei a devenit un manechin în mâna soţiei deoarece face tot ce aceasta îi spune) ? -Cum aţi explica sensul cuvântului manechin din primul enunţ ? Profesorul notează la tablă cuvântul manechin şi Activitate individuală Elevii analizează individual timp de 2 minute enunţurile de pe fişe. ele au sensuri diferite -Elevii răspuns: Are sensul de figură din lemn. plastic..Profesorul împarte fişe de lucru care conţin exemple ce urmează să fie analizate împreună cu elevii.o dată cu sens denotativ. Elevii răspund: Nu.Citiţi cu atenţie enunţurile şi observaţi dacă sensul cuvântului care se repetă este acelaşi în ambele" 1. Exemplele sunt construite analogic pentru acelaşi cuvânt . Denotaţia/Conotaţia (5') Învăţare dirijată (10') 1.

cel de dicţionar. nonafectiv? 2. respectiv conotativ în dreptul sensurilor aferente 3.răspunsul elevilor . cele două sensuri posibile ale cuvintelor: denotativ.Profesorul corelează observaţiile elevilor şi le dezvăluie. neutru.Elevii răspund: primul sens Metoda inductivă Elevii notează în caiete Profesorul cere elevilor să Elevii rezolvă exerciţiul rezolve următorul exerciţiu indicat de pe fişa de lucru. Profesorul evaluează răspunsul si-l valorifică. fără voinţă proprie . Profesorul chestionează clasa cu privire la Fixarea cunoştinţelor . ca în primul exemplu şi conotativ ca în cel de-al doilea.Profesorul dictează scurte definiţii pentru denotaţie şi conotaţie Învăţare dirijată (10') -Elevii răspund: Are sensul de persoană maleabilă. astfel. uşor de influenţat. explicând cerinţa: Alcătuirea de enunţuri cu sensul denotativ şi conotativ al cuvintelor date.Cum aţi explica sensul cuvântului manechin din cel de-al doilea enunţ ? Profesorul notează şi acest răspuns la manechin -Care este după părerea voastră sensul propriu al cuvântului. notând şi pe tablă denotativ. (5') Profesorul numeşte un elev Elevul citeşte rezolvarea să citească rezolvarea sa.

răspunsuri similare sau diferite şi valorifică eventualele răspunsuri diferite. nevoiaş Metoda inductivă cu concluzii furnizate de observaţiile elevilor Elevii notează în caiet Elevii sugerează diferite eufemise Fixarea cunoştinţelor . cerşetor. boschetar Elevii răspund: om al străzilor. Profesorul revelă aspectul denigrator al acestor cuvinte şi cere elevilor să reformuleze folosind cuvinte/sintagme care să nu fie jignitoare sau denigratoare Profesorul notează răspunsurile pe altă coloană paralelă Profesorul introduce noţiunea de eufemism exemplificând-o prin cele două descrieri de imagine pe care ei le-au făcut Profesorul dictează o scurtă definiţie a eufemismului Profesorul cere elevilor să găsească eufemisme şi pentru restul imaginilor prezentate Elevii intorc fişa şi analizează imaginile Elevii răspund: aurolac. Eufemismele (7') Învăţare dirijată (3') Profesorul cere elevilor să întoarcă fişa pe verso unde vor găsi nişte imagini Priviţi cu atenţie imaginile pe care le aveţi în faţă Descrieţi printr-un cuvânt sau printr-o sintagmă ceea ce vedeţi în prima imagine Profesorul notează la tablă cuvintele unul sub celalalt. Introducerea noilor conţinuturi 2.

Neologismele (2') Învăţare dirijată (8') Tema (3') Profesorul indică elevilor un text scurt de pe fişa de lucru şi le cere să sublinieze cuvintele pe care nu le înţeleg şi pe cele ce nu ţin de vocabularul fundamental (textul va fi atent selectat să conţină neologisme şi nu alte categorii de cuvinte) Elevii vor citi textul şi vor sublinia cuvintele pe care nu le înţeleg Profesorul distribuie câteva dicţionare în clasă şi cere elevilor să caute în dicţionar cuvintele pe care le-au subliniat şi să citească explicaţia Profesorul cere elevilor să formeze un alt enunţ cu cuvântul respectiv Elevii caută în dicţionar şi citesc explicaţia cuvintelor subliniate de ei Profesorul introduce noţiunea de neologism şi scrie cuvântul pe tablă rugând elevii să îi dicteze câteva neologisme Aflaţi că toate cuvintele pe care le-ati ales voi sunt neologisme Elevii dictează neologismele explicate anterior Profesorul dictează definiţia neologismelor Elevii notează definiţia neologismelor Profesorul explică ce temă le revine elevilor pentru ora următoare: Redactaţi un text în care să faceţi reclamă cârciumii .Introducerea noilor conţinuturi 3..Moara cu Elevii notează tema Învăţare prin descoperire Elevii dau exemple de enunţuri Metoda inductivă .

Feedback (2') noroc"în care să vă folosiţi de cuvinte cu sens denotativ şi conotativ. de eufemisme pentru a descrie oamenii care vin în acest loc şi de neologisme pentru a face locul atractiv şi pentru oamenii moderni. Profesorul cere elevilor să scrie pe o foaie 5 cuvinte care să caracterizeze ora scursă şi profesorul Elevii vor redacta feedbackul .