You are on page 1of 4

PROTESTE ŞI REVENDICĂRI ALE POPULAŢIEI DIN BASARABIA ÎN PRIMELE

DECENII DUPĂ ANEXARE (FENOMENUL EXODULUI)
(1812-1828)
CUPRINS
Introducere..................................................................................................................................
CAPITOLUL I. Structura socială şi sistemul de impozitare a populaţiei
din Basarabia în primele decenii după anexare (1812-1828)
1.2. Politica socială a ţarismului în Basarabia în primele decenii după anexare………………… …
1.1. Sistemul de impozitare a populaţiei din Basarabia după anexarea provinciei la Imperiul Rus…...
1.3. Proteste şi revendicări ale populaţiei din Basarabia………………………………………
CAPITOLUL II. Fenomenul exodului populaţiei din Basarabia
în Moldova de peste Prut
2.1 Premisele exodului populaţiei din Basarabia în dreapta Moldova de peste Prutul……......
2.2 Începutul şi desfăşurarea exodului. Cazul ispravnicului de Ismail Cogâlniceanu............
2.3 Poziţia administraţiei ţinutale faţă de fenomenul exodului...............................................
Concluzii şi recomandări..................................................................................................... .....
Anexe……………………………………………………………………………………… …..
Bibliografie......................................................................................................................... ........

1

743.BIBLIOGRAFIE IZVOARE INEDITE I. 761. 3. Сборник документов / Составители И. том XXXIX 4. 1962 . Крыжановская. dosarul 11. 1969.Fondul 4 (Comitetul provizoriu regional al Basarabiei). Ţugulschi. – Кишинев. – Кишинев. II. dosarele:8. – În: Ştefan Ciobanu. 1993. Часть II. în "In memoriam professoris Mihail Muntean". dosarele:1. nr. iventarul 1. 788. Anexarea Basarabiei (schiţă istorică) de Paul Gore.П. 2003. dosarul 575. Cocârlă. 3. Том. Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM) 1. 774. Basarabia. К. Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812-1861 годы). inventarul 1 dosarul 44.Fondul 88. 4.Fondul 5 (Guvernul regional al Basarabiei). 1830. 35. Устав образования Бессарабской области 1818 г. inventarul 1.Fondul 3 (Consiliul regional al Basarabiei). Arhiva Istorică Militară de Stat din Rusia (AISR) (documente puse la dispoziţie de conducătorul ştiinţific) 1. inventarul 2. inventarul 1. dosarul 1216. Fondul 379. 781. 1.А. 104. – În: Cohorta. 1957. 1199. 2. Fondul 560. 1(5). dosarul 214. P. inventarul 6. том II 2. dosarele: 317. – Chişinău. 690. 5. 3.Fondul 2 (Cancelaria guvernatorului Basarabiei). Часть I. Санкт-Петербург. Кишинев. Documente publicate 1. Анцупов. 135 . 2006. inventarul 1. 80. История Молдавии. 2. Breasla ciubotarilor din Bender (1816). 2 . Revistă de istorie militară. III. R. inventarul 2. 2. Dinu Poştarencu. – Chişinău. Chişinău. 596. Inventarul 2. Документы и материалы. dosarele: 10. Studii În limba română . Cordonul de cazaci. III.

2006. 2. an XII.4. – Chişinău. – Chişinău. – СПб. Activitatea comercială a negustorilor armeni în Basarabia în prima treime a sec. vol. 4. Basarabia în epoca modernă (1812-1918). al XIX-lea. Valentin Tomuleţ.. a fost publicată în revista: Historia. Батюшков. 2006. Будак И. – În: Revista de istorie a Moldovei. П. 6. 2001.В. 5.Свиньин... Introducere în istoria Basarabiei. – În: ЗООИД. Историческое описание. Tomuleţ V. 1988. 1892. – Chişinău. Monografii În limba română 1. 3 . Н. Бессарабия. 4. – În: Tiragetia.Volumul II. nr. 8. В. Purici Ștefan. Arbure Zamfir C. – Chişinău. 9. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.А. Tomuleţ V. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi constituirea burgheziei comerciale (1812-1868). 2003. 125. Tomuleţ V. – Кишинев. – Suceava. Varta Ion.. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus.). 7. 1913. În limba rusă 1. Exodul populaţiei peste Prut după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. – Кишинев. Bucureşti. Очерки историй народного хозяйства Бессарабии (1812-1861). 1967. Valentin Tomuleț. 7. I.А. 5. Procesul intentat fără temei de către autorităţile ruse împotriva proprietarilor de moşii din fosta fâşie a „celor 2 ceasuri”. 2007. 5.. Ciachir Nicolae. 8. Vișinău 2012. 1966. 1992. Кассо. – Chişinău. Географический и историко-статистический обзор состояния края. 1979. 1867 8. Россия на Дунае и образование Бессарабской области. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг. Basarabia sub stăpânire ţaristă (1812-1917). – Bucureşti. 1992. – Chişinău.Н. Valentin Tomuleţ. – Одесса. Гросул Я. Poştarencu Dinu. Impactul anexării: Ţăranii basarabeni fug dincolo de Prut. – Москва. – Кишинев.C. 6. mai 2012. Описание Бессарабской области в 1816 году . 1912. – Chişinău. Dinu Poştarencu. – În: In memoriam professoris Mihail Muntean. К столетию присоединения к России. Bucureşti. 1997. Dinu Poştarencu. – Кишинев. Гросул Я . Studii de istorie modernă. Basarabia în secolul XIX. Unele probleme de controversă privind dezvoltarea socialeconomică a Basarabiei (anii 1812-1868) în istoriografia sovietică moldovenească. Бессарабия. Анцупов И. 3. – Кишинев. – În: Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale. П. nr. – În: Revista de Istorie a Moldovei. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei – Chişinău. 7. (Note şi comentarii de Ion şi Tatiana Varta). Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828).Г. 2004. 1-2 (53-54).. 2003.С. Dicţionar. Contribuţii documentare la istoria Basarabiei. 1992 Instituţii feudale din ţările române. 1956. Лашков.С. Государственная деревня в Бессарабии в XIX веке.. 6. Л. Зеленчук. 2. – Chişinău. 3.

– În: ЗООИД. – Одесса. Димитрий архиепископ Кишиневский и Хотинский. Защук. №3. А. с. 10. И. 97. 1863. – În: Кишиневские епархиальные ведомости.9.Силин. 1867. 4 . Этнография Бессарабской области.