You are on page 1of 2

Universitatea Agrara de Stat din Moldova

Referat la tema:
,,Forma interpretarii a dreptului”

A efectuat:

Studenta facultatii de Cadastru si Drept
invatamint cu fregventa la zi,
specialitatea Drept anul 1, grupa IV
Paladi Ana-Maria

A verificat:

Baltaga Ecaterina

Chisinau 2016