You are on page 1of 1

S:t Eskils gymnasium

Ili Atalla

Biologi
2013-11-03

4.1 Svampar och lavar
1) De vanligaste svamparna är kantarell och champinjon
2) Det kallas hyfer
3) De saknar klorofyll

4)
5) Vissa svampar svampar lever som parasiter på träd. De lever på trädstammar och tar nytta
från trädet med hjälp av svamptrådar som växer inne i trädet t.ex. Svavelticke.
6)