You are on page 1of 7

Contribuabili

Devin subiecti ai impozitului pe profit in Romania persoanele juridice straine care au
locul de exercitare a conducerii efective in Romania. De exemplu, o companie infiintata
in Bulgaria devine subiect al impozitului pe profit in Romania in situatia in care aceasta
este administrata efectiv din Romania. Mai mult, aceste companii se vor impozita similar
persoanelor juridice romane, asupra profitului obtinut si din Romania si din strainatate.

Se exclud din sfera impozitului pe profit, persoanele juridice straine si persoanele fizice
nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate
juridica

Institutiile ce erau inainte considerate scutite de la plata impozitului pe profit (BNR,
Academia Romana etc) sunt acum mentionate ca fiind persoane ce nu intra sub incidenta
acestui titlu. In aceasta categorie se includ si entitatile transparente fiscal cu personalitate
juridica. Ca urmare acestora nu li se aplica prevederile titlului II Impozit pe profit. In
schimb, asociatiile constituite conform OG 26/2000 sunt considerate contribuabili si ar
trebui sa-si indeplineasca toate obligatiile ce le revin in acest sens.

Anul fiscal

Se mentine posibilitatea de a opta pentru an fiscal egal cu exercitiul financiar ales, daca
anterior s-a optat pentru exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. In acest caz,
modificarea anului fiscal se anunta in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal
modificat sau de la infiintare, daca se opteaza de la infiintare (anterior se anunta cu 30 de
zile inainte de modificare, si nu exista prevedere pentru situatia in care se opta de la
infiintare).

Se stabileste o regula speciala pentru contribuabilii care intra in dizolvare cu lichidare:
perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa
procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare se considera un singur an
fiscal.

Cota de impozitare

Se mentine cota generala de 16%

Se elimina din categoria contribuabililor obligati la plata impozitului minim de 5% din
venituri, cei care obtin venituri din pariuri sportive. Astfel, regimul special se aplica acum
numai pentru: baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci sau cazinouri.

Calculul rezultatului exercitiului

2. Scutiri si deduceri  In cazul deducerilor fiscale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare s-a introdus o prevedere expresa conform careia in cazul nerealizarii obiectivelor proiectelor de cercetare-dezvoltare deducerile NU se recalculeaza. pentru erorile contabile corectate pe seama rezultatului reportat. In acest sens s-a eliminat lista exemplificativa a cheltuielilor deductibile care de multe ori crea confuzie . Astfel. apare clarificarea ca facilitatea fiscala nu este conditionata de atingerea obiectivelor proiectelor de cercetaredezvoltare. fara nici o alta conditie suplimentara. cu specificarea expresa ca rezultatul fiscal pozitiv = profit impozabil si rezultatul fiscal negativ = pierdere fiscala. Cheltuieli  Se clarifica modul de analiza a deductibilitatii fiscale a cheltuielilor. precum si din state terte cu care exista Conventie.2016. corectia din punct de vedere fiscal se va realiza prin depunerea unei declaratii rectificative aferente anului al carui rezultat este corectat.1. De asemenea se mentioneaza explicit si ca veniturile din cresteri de valoare rezultate in urma reevaluarilor. inclusiv in baza contractelor de leasing financiar. venituri inregistrate pentru compensarea cheltuielilor inregistrate anterior pentru descresterea de valoare.  Sscutirea de impozit pe profitul reinvestit se mentine in anul 2016 pentru investitiile in active corporale din clasa 2. si puse in functiune dupa 01. Erorile contabile corectate pe seama rezultatului curent al anului in care s-a constatat eroarea vor fi luate in considerare la calculul rezultatului fiscal din anul curent. Calculatoare electronice si echipamente periferice.Reguli generale  Se defineste conceptul de rezultat fiscal.  Se mentioneaza explicit ca veniturile din refacturarea cheltuielilor nedeductibile sunt neimpozabile.  Are loc o aliniere a reglementarilor fiscale cu cele contabile in ceea ce priveste corectarea erorilor inregistrate in contabilitate. produse si/sau achizitionate. vor fi neimpozabile numai dupa indeplinrea criteriilor de detinere (minim 10% pe 1 an). din Catalogul mijloacelor fixe si se extinde si asupra programelor informatice si activelor din clasa 2. Astfel. In schimb veniturile din dividende de la persoane juridice din UE.01. sunt venituri neimpozabile. In cazul activelor realizate pe mai multi ani si puse in functiune in 2016 se va lua in considerare la calculul scutirii valoarea activului inregistrata incepand cu 01 iulie 2014 Venituri  Veniturile din dividende de la persoane juridice romane sunt neimpozbile.9.

 Se introduce o noua prevedere privind deductibilitatea limitata a cheltuielilor cu autoturismele conform careia.5%) din cifra de afaceri. conform careia nedeductibilitatea nu se aplica penalitatilor generate de contracte comerciale incheiate intre contribuabil si autoritati. In acest sens se va tine cont si de veniturile din diferente de curs realizate.  Se majoreaza procentul privind acordarea creditului fiscal in cazul angajarii de cheltuieli cu sponsorizarea de la 3 la mie la 5 la mie (= 0.  Nu mai exista limitare a deductibilitatii cheltuielilor cu pensiile facultative sau primele de asigurare voluntara de santate. Noile prevederi indica in mod expres ca sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul activitatii economice (s-a inlocuit sintagma „in scopul realizarii de venituri impozabile”). limita aplicabila acum ambelor asigurari. daca nu sunt prevazute expres ca fiind deductibile limitat sau nedeductibile.  Se mentioneaza expres ca vor fi deductibile cheltuielile cu stocurile/mijloacele fixe in urmatoarele situatii: o au fost incheiate contracte de asigurare o au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii . Conform noilor reglementari limita de 2% se va aplica asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol.intrucat era interpretata drept lista exhaustiva de catre inspectorii fiscali. in cazul contractelor de leasing. cu exceptia celor care sunt deductibile limitat sau nedeductibile enumerate in mod expres.  Se clarifica deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu voucherele de vacanta. Astfel.  S-a majorat limita de deductibilitate fiscala a cheltuielilor sociale de la 2% la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile. Acestea nu sunt considerate cheltuieli sociale astfel ca sunt deductibile in limita valorilor impuse de reglementarile specifice (similar tichetelor de masa).  Se adauga o prevedere expresa pentru cheltuielile salariale sau asimilate salariilor (adica impozitate similar salariilor). Atentie! Ele insa vor fi in contiuare avantaj salarial pentru suma ce depaseste limita de 400 euro/persoana. orice cheltuieli salariale sau asimilabile salariilor vor fi deductibile. limitarea de 50% se va aplica asupra pierderii nete din diferente de curs (cheltuieli – venituri).  Se introduce o exceptie privind nedeductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile si penalitatile datorate catre autoritati romane sau straine.  Baza de calcul pentru deductibilitatea cheltuielilor de protocol s-a modificat.

care nu au la baza un document justificativ.  S-au eliminat prevederile referitoare la nedeductibilitatea urmatoarelor: o cheltuielile cu serviciile de management. cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate. pentru partea acoperita de provizion. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. conform legii.o au termen de valabilitate/expirare depasit. asistenta sau alte prestari de servicii. In acest sens rezerva deductibila fiscal se va calcula prin aplicarea procentului de 5% asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit pana ce aceasta va atinge 20% din capitalul social. in conformitate cu prevederile Legii 85/2014  au fost incheiate contracte de asigurare  Se mentine prevederea expresa conform careia sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale apartinand domeniului public al statului luate in concesiune. .  Se stabileste ca vor fi deductibile pierderile din creante. confirmat printr-o sentinta judecatoreasca. o cheltuielile inregistrate in contabilitate. potrivit normelor Rezerve si provizioane  Se modifica baza de calcul a rezervei legale. inregistrate si in urmatoarele situatii:  punerea in aplicare a unui plan de reorganizare. Practic.  Dispare din conditiile de deductibilitate a provizioanelor pentru deprecierea creantelor celebra sintagma: "au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului". dupa caz. facandu-se insa referire la conditii ce vor fi explicitate in norme. potrivit legii.  Se introducere o regula noua conform careia daca nu se poate tine o evidenta exacta a cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile. atunci se va considera ca cheltuielile comune (conducere si administrare etc) sunt nedeductibile proportional cu cota procentuala corespunzatoare proportiei veniturilor neimpozabile in total venituri. pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate o contracte. precum si cheltuielile cu inscrierea in cartile funciare a dreptului de proprietate a statului sau UAT-urilor asupra bunurilor publice  primite in concesiue. consultanta.

nu s-a stabilit obligatia de a plati dobanzi. se limiteaza deductibilitatea fiscala a cheltuielilor cu dobanda si diferentele de curs in cazul imprumuturilor pe termen scurt cu termen de rambusare prelungit peste 12 luni. acum conditiile de deductibilitate a provizioanelor in procent de 100% din valoare creantelor. se precizeaza in mod expres ca pentru determinarea gradului de indatorare. pe baza hotararii judecatoresti. in capitalul imprumutat se includ si creditele/imprumuturile cu termen de rambursare peste un an pentru care. sau asupra unei persoane fizice asupra careia este deschisa procedura de insolventa 2. sa nu fie garantate de alta persoana 3. Practic. reprezinta element similar veniturilor.  Totodata.  Se reduce procentul de dobanda deductibila in cazul imprumuturilor in valuta primite de contribuabili de la alte entitati decat cele enumerate in mod expres de la 6% la 4%. corespunzatoare diminuarii. Dobanzi  In ceea ce priveste gradul de indatorare si deducerea cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar.  Se introduce o prevedere conform careia in situatia in care rezervele reprezentand facilitati fiscale sunt mentinute pana la lichidare. sa nu fie garantate de alta persoana 3. . includ 3 conditii referitoare la creante: 1. includ 3 conditii referitoare la creante: 1. sunt detinute la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului. in conventiile incheiate.acum conditiile de deductibilitate a provizioanelor in procent de 30% din valoare creantelor. sa nu fie la o persoana afiliata  In cazul diminuarii capitalului social. sa nu fie la o persoana afiliata  De asemenea. impozitul pe profit se recalculeaza si pentru perioada de rambursare anterioara prelungirii. sa nu fie incasate in 270 zile 2. acestea nu sunt luate in calcul la rezultatul fiscal al lichidarii. partea din rezerva legala dedusa.

Impozitul pe dividendele platite persoanelor juridice . in al treilea an trebuie aplicat sistemul de calcul efectiv trimestrial. Daca si in al doilea an se obtine pierdere fiscala.  In cazul in care in primul an de aplicare a sistemului de plati anticipate se obtine pierdere fiscala. potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Aceeasi regula se aplica si in cazul inlocuirii de parti componente.deduceri de amortizare fiscala. in al doilea an se va plati impozitul calculat trimestrial ca 16% * profit contabil. in norme. Nu se precizeaza insa nici cum se vor determina. numai pentru trim I-III.  Se introduc prevederi detaliate privind regimul fiscal al amortizarii in cazul mijloacelor fixe trecute in conservare. urmand sa se faca definitivarea pana la 25 martie. urmand ca acest fapt sa fie stabilit. de exemplu) recunoscute ca imobilizari corporale. se amortizeaza fiscal pe 5 ani. recunoscute contabil ca si imobilizare. probabil. ca in prezent). Amortizari  Se vor amortiza fiscal si cheltuielile aferente achizitionarii contractelor de clienti (in cazul transferurilor de business. plata si declararea impozitului pentru trim IV se va face pana la 25 decembrie a anului de calcul (si nu 25 ianuarie a anului urmator. pe durata de amortizare ramasa. De asemenea se precizeaza expres ca in cazul mijloacelor fixe complet amortizate se va da o noua durata de amortizare stabilita de o comisie tehnica interna sau de un expert tehnic independent. castigurile sau pierderile in cazul scoaterii din functiune NU se vor determina in baza formulei: valoare fiscala .  Se introduc prevederi detaliate privind regimul fiscal aplicabil amortizarii cheltuielilor cu activitatile de explorare/exploatare a resurselor naturale. nu intra sub incidenta limitarilor fiscale privind gradul de indatorare. Plata si depunerea declaratiei de impozit pe profit  Se stabileste ca pentru contribuabilii care aplica sistemul de plati anticipate. Cheltuielile cu dobanzile care sunt incluse in costul de achizitie sau in costul de productie al unui activ cu ciclu lung de fabricatie.  Cheltuielile de constituire. nemaifiind posibila aplicarea sistemului de plati anticipate. folosind aceeasi metoda de amortizare.  Se specifica expres ca in cazul autoturismelor categoria M1 (maxim 9 scaune inclusiv sofer) pentru care amortizarea fiscala este limitata la 1500 lei/luna.  Se explica clar modul in care se amortizeaza investitiile efectuate la mijloacele fixe existente: majorand valoarea fiscala ramasa.

 De la 01 Ianuarie 2017 cota de impozit pe dividende devine 5%  In continuare se mentine neclara prevederea: " in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale. Cand apare obligatia de plata a impozitului pe dividende?  Se clarifica faptul ca. daca se indeplinesc conditiile de detinere (minim 10% pe 1 an) in ultima zi a anului in care s-au aprobat situatiile financiare. acesta fiind obligat sa se inregistreze fiscal in Romania . Practic. urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale" Exemplu: Situatiile financiare ale anului 2015 se aproba in anul 2016. pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. impozitul pe dividende aferent se plateste. Impozitarea veniturilor obtinute de nerezidenti din proprietati imobiliare  Se clarifica modul de impozitare a veniturilor obtinute de persoane juridice straine din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste proprietati. respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat. dupa caz. impozitarea se va realiza direct de catre nerezident. a veniturilor din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si a veniturilor din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. atunci pentru dividendele distribuite si neplatite nu se va retine impozit. Plata efectiva a dividendului se face in 2018. Profitul anului 2015 se distribuie la dividende in anul 2017. In acest sens se elimina prevederea conform careia exista posibilitatea impozitarii la sursa a acestor venituri de catre platitor.