You are on page 1of 2

Activitate de spargere a gheții

Fiecare participant la discuție va începe discursul ptrintr-un cuvînt care va descrie starea lui
de spirit la moment. Următorul participant va rosti starea de spirit a precedentului, iar starea sa de
spirit va fi exprimată printr-un cuvînt care începe cu acea literă cu care sefinisează cuvîntul ce
exprimă starea de spirit a vecinului.
De exemplu: eu sunt bucuros, eu sunt surprinsă că el este bucuros, eu sunt atent că ea este
surprinsă și că el e bucuros.
Tehnica: Găsesc pe cineva care... este o tehnică prin care participanții învață unii de la alții să fie
activi, împărtășind și discutînd anumite idei.
1. Participanții primesc cite o foie, pe care sunt scrise cîteva întrebări. Ei se plimbă prin sală și
caută un coleg care știe răspunsul la cel puțin o întrbare. În timp ce colegul îi răspunde,
participantul își face notițe.
2. Partenerul citește ceea ce a scris colegul, și dacă este de acord, semnează sub răspuns.
3. Participanții fac schimb de roluri, după ce ambii au răspuns la cîte o întrebare își caută alți
parteneri.
4. Activitatea se încheie atunci cînd toți participanții au formulat răspunsurile.
5. Conducătorul organizează o discuție în timpul căreia participanții examinează răspunsurile
notate pe foia ce le aparține, pentru a opera cu cercetările de rigoare. Astfel ei intră în
posesia unui ghid de cercetare aprofundată.

Ce reprezintă perdelele forestiere? ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Care sunt speciile ce formează perdelele forestiere? _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Unde sunt amplasate perdelele forestiere? __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Cine gestionează perdelele forestiere din Republica Moldova ? _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ .