You are on page 1of 10

29/10/2016

Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο

Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο
Από Ερανιστής

Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο
Κείμενο: Παναγιώτης Κονδύλης*
Την περασμένη Κυριακή δημοσιεύθηκε το πρώτο μέρος του άρθρου «Το Έθνος στην Πλανητική Εποχή», του οποίου σήμερα
δημοσιεύουμε με τη συνέχεια. Το ερώτημα που διατυπωνόταν ήταν: «θα αποδειχθούν το έθνος και το εθνικό κράτος η καλύτερη
οργανωτική μορφή, για τη συμμετοχή στον αγώνα κατανομής, θ’ αποτελέσουν την ανταγωνιστικότερη πολιτική και οικονομική
μονάδα  σε  πλανητικό  επίπεδο;».  Το  σημερινό,  δεύτερο  μέρος  του  άρθρου,  αντιμετωπίζει  το  ερώτημα  αυτό,  σε  σχέση  με  την
Ευρώπη και τις ιδιαιτερότητές της.

Είναι παράδοξο, και όμως αληθινό: οι μεγάλοι ενδοευρωπαϊκοί πόλεμοι ή σαν δυνατοί, επειδή η Ευρώπη κυριαρχούσε στον
κόσμο• σήμερα είναι αδύνατοι επειδή η Ευρώπη έπαψε πια να είναι η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ιστορίας.

Σε σχέση με την Ευρώπη, το εθνικό ζήτημα εμφανίζεται  περίπλοκο  επειδή  τα  σημαντικότερα  έθνη  της  δυτικής  και  κεντρικής
Ευρώπης είναι, με πλανητικά μέτρα, μεσαίες Δυνάμεις, δηλ. Δυνάμεις οι οποίες ούτε μπορούν να σταθούν παράμερα ούτε και να
διατηρήσουν τη θέση τους αυτοδύναμα το καθένα (πολύ λιγότερο αν το καθένα στραφεί εναντίον των υπολοίπων). Οι Δυνάμεις
αυτές συνειδητοποιούν τη νέα κατάσταση πραγμάτων βαθμιαία μόνον, επειδή παλιές νοοτροπίες τις εμποδίζουν να συλλάβουν τις
πλανητικές πλέον διαστάσεις των προβλημάτων και επειδή εν μέρει ακόμη ζουν από τα τεράστια αποθέματα της ιμπεριαλιστικής
εποχής.  Όσο  διαρκούσε  αυτή  η  εποχή,  ο  ανταγωνισμός  των  μεγάλων  ευρωπαϊκών  εθνών  μεταξύ  τους  δεν  εμπόδισε  την
οικουμενική  επικράτηση  της  Ευρώπης  –  απεναντίας  μάλιστα:  ο  ανταγωνισμός  ωθούσε  προς  την  επέκταση  προκειμένου  ο
καθένας να μην υστερήσει σε σχέση με την επέκταση των ανταγωνιστών του.
Η  κατάσταση  αυτή,  που  κράτησε  πάνω  από  τέσσερις  αιώνες,  άλλαξε  τώρα  διπλά:  μειώνεται  τόσο  το  ειδικό  (οικονομικό,
δημογραφικό,  γεωπολιτικό)  βάρος  της  Ευρώπης  όσο  και  η  κοσμοϊστορική  σημασία  των  ενδοευρωπαϊκών  ανταγωνισμών.  Ο
πλανήτης δεν συνομαδώνεται πια γύρω από τον άξονα των ανταγωνισμών αυτών, παρά τα ευρωπαϊκά έθνη υποχρεώνονται τώρα
να  συνομαδωθούν  εν  όψει  των  πλανητικών  ανταγωνισμών.  Είναι  παράδοξο,  και  όμως  αληθινό:  οι  μεγάλοι  ενδοευρωπαϊκοί
πόλεμοι ή σαν δυνατοί, επειδή η Ευρώπη κυριαρχούσε στον κόσμο• σήμερα είναι αδύνατοι επειδή η Ευρώπη έπαψε πια να είναι η
κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ιστορίας. Αυτό το ωμό γεγονός –και όχι η «λογική» ή οι «πικρές ιστορικές εμπειρίες», όπως
λένε οι πανηγυρικές ομιλίες­ τοποθετεί σε νέα βάση το πρόβλημα του εθνικισμού στη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Αυτό είναι
βέβαιο, αβέβαιο παραμένει όμως με ποιες υπερεθνικές οργανωτικές μορφές μπορεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση των καιρών.

http://eranistis.net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF…

1/10

  Αν  πάλι  το  έθνος  θεωρηθεί  ξεπερασμένο.net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF… 2/10 . η οποία είναι μεν η μεγαλύτερη στο χώρο αυτό.  Δεν  επιθυμούμε  εδώ  να  υπενθυμίσουμε  τα  βάσιμα  επιχειρήματα. Όμως. αλλά από τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της πλανητικής κατάστασης ακριβέστερα: από τον τρόπο. Όμως πάντοτε θα υπάρχουν και θα δρουν συλλογικές οντότητες με σκοπό να διασφαλίσουν για τον εαυτό τους πλεονεκτική θέση στον αγώνα κατανομής εκτός πια κι αν καταστεί περιττή κάθε πολιτική οργάνωση. όμως θα ξόδευε άσκοπα ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ζωτικότητας. καθώς είπαμε στην αρχή. η συγκυριαρχία και η ηγεμονία είναι εξ ίσου δυνατές. έτσι και τώρα. διόλου δεν αποκλείεται η πιθανότητα ότι το τάδε ή το δείνα  ανθρώπινο  σύνολο  αντιλαμβάνεται  το  έθνος  και  την  αντίστοιχη  μορφή  πολιτικής  οργάνωσης  ως  το  καλύτερο  μέσο προάσπισης των συμφερόντων του• η άσκηση πολιτικής με στόχο την προάσπιση οικονομικών συμφερόντων θα μπορούσε να συνδεθεί  τελεσφόρα  με  εθνικιστικά  ιδεολογήματα. τα οποία χάρη στο δυναμικό τους είναι σε θέση να αποτελέσουν ανταγωνιστικές πολιτικές μονάδες και μέσα στην πλανητική εποχή. http://eranistis. μολονότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί χειραφετητικές κενολογίες).  θα  κατακερματίσει  τα  έθνη  σε  άτομα  και  θα  εξανεμίσει  κάθε αίσθημα  εθνικής  συνοχής. λέγεται. όπως και η εξαφάνιση του έθνους δεν σημαίνει οπωσδήποτε το τέλος του κράτους ως μορφής πολιτικής οργάνωσης). αλλά από πλανητική άποψη δεν είναι τίποτε παραπάνω από μεσαία δύναμη. Ακόμα κι αν περιοριστούμε στο οικονομικό αυτό κριτήριο. 1566 Το ισοζύγιο.  τα  οποία  διατυπώθηκαν  στην κοινωνιολογική συζήτηση των τελευταίων δεκαετιών εναντίον όσων προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη «συλλογική δράση». ως χώρας. Από τη σκοπιά ενός οικονομιστικού φιλελευθερισμού (με τον οποίο ταυτίζεται έμπρακτα η κοσμοπολίτικη «αριστερά».  τότε  η  συλλογική  οντότητα  θα πρέπει να διευρυνθεί και να επιλέξει μια άλλη μορφή οργάνωσης της πολιτικής μονάδας. θα όφειλαν να διαβάσουν προσεκτικότερα τον Adam Smith.  δυνατό  είναι  επίσης  να  ενταθούν  οι  κεντρόφυγες  τάσεις  εξ  αιτίας  εξωτερικής  πίεσης  ή  της  προσπάθειας  ενός  μέρους  να επιβάλει την ηγεμονία του. η επιβίωση του έθνους διόλου δεν ταυτίζεται με τη διατήρηση του κλασικού εθνικού κράτους. που περιμένουν κάτι τέτοιο. φαίνεται ότι το ζήτημα του έθνους και του εθνικισμού θα λυθεί από μόνο του χάρη στη διαπλοκή των οικονομικών και στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας. εξαιτίας της εθνικής της σύνθεσης. τοεθνικό ζήτημα είναι  ιδιαίτερα  λεπτό. Στη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Όπως ο  καταμερισμός  της  εργασίας  στην  εκτεχνικευμένη  μαζική  δημοκρατία  συνεπέφερε  τον  κατακερματισμό  της κοινωνίας σε άτομα και την κατάλυση των κοινωνικών τάξεων της εποχής του φιλελευθερισμού.  Και  ακόμα  λεπτότερο παρουσιάζεται στην περίπτωση της Γερμανίας. όπως είναι και διάφορες μικτές μορφές εθνικού και πολυεθνικού κράτους (αφού.  Ας  δούμε  καλύτερα  το  πράγμα  από  τη  σκοπιά  του  ζητήματος  της κατανομής. με αφετηρία  την  οικονομική  στάθμιση  οφέλους  και  ζημίας. Μπορούμε να φαντασθούμε πλείστους όσους συνδυασμούς και παραλλαγές σε πλεονεκτικότερη θέση βρίσκονται έθνη. Το αν και πώς θα διατηρηθεί το έθνος ως πολιτική ή και πολιτισμική μονάδα δεν εξαρτάται λοιπόν από κάποιαν εγγενή και αμετάβλητη ουσία του. Οι οικονομιστές φιλελεύθεροι. η ίδια διαδικασία  καθώς  θα  επεκτείνεται  σ’  ολόκληρο  τον  πλανήτη. Μια τέτοια εξέλιξη ίσως να χαροποιούσε μερικούς κοντόθωρους εθνικιστές.29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο Siege of Szigetvar. με τον οποίο τα ενεργά υποκείμενα θα αντιληφθούν και θα αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις αυτές.

com/2012/04/01/mellon/ http://en. Πηγές: http://kondylis.29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο Siege of Breda. 1624 *Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή.wikipedia.121 φορές. 5 εμφανίσεις σήμερα) Ετικέτες  Βυζάντιο Ευρώπη Νεοελληνική ιστορία Παναγιώτης Κονδύλης Πόλεμος ψυχολογία http://eranistis.org/wiki/List_of_conflicts_in_Europe (Εμφανίστηκε 1. τον Απρίλιο του 1996.wordpress.net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF… 3/10 .

29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο Σχετικά Άρθρα 23 Ιουνίου 2013 Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και οι σχέσεις με τους γείτονες (0) 14 Μαΐου 2013 Ισχύς και Απόφαση (3) 7 Απριλίου 2013 Η άλωση του κράτους από την κοινωνία 6 Ιανουαρίου 2014 Ουτοπία και ιστορική πράξη (2) Η εισαγωγή του βασιλευόμενου κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα (2) 2 Ιανουαρίου 2014 O Νεοελληνικός Διαφωτισμός (2) Η γερμανική «ιδιαίτερη πορεία» και οι γερμανικές προοπτικές Η Αριστερά.net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF… 4/10 . η Δεξιά και η Γερμανία Ρέκβιεμ για έναν ανεξάρτητο διανοητή Ζακ Λε Γκοφ: Ιστορία και μνήμη (PDF) Zemanta Υποβολή σχολίου http://eranistis.

29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο Ακολουθήστε μας Γράψτε δωρεάν εδώ το email σας Γίνετε Συνδρομητής Delivered by FeedBurner Mεγέθυνση / σμίκρυνση     http://eranistis.net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF… 5/10 .

όπως αποτυπώνεται μέσα στην «Μεταμόρφωση» του Κάφκα Νίκος Κούνδουρος: «Σήμερα ο τρομοκράτης έχει όνομα και ΑΦΜ» http://eranistis.29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο Τελευταία Άρθρα ΛΕΞΙΚΟ Λαϊκών και ιδιωματικών λέξεων της νέας ελληνικής γλώσσας ­Α­ Στηρίξτε οικονομικά τον Ερανιστή! Σκιαγραφώντας το πρόβλημα της «ανθρώπινης κατάστασης» υπό το πρίσμα του Σαρτρ και του Καμύ Ο Ξενοφώντας.net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF… 6/10 . ο Θηραμένης και το παρακράτος Η επιλογή της 28ης Οκτωβρίου 1940 ως εθνικής μας εορτής Από το δυισμό του Ντεκάρτ στην διερεύνηση της Λοκιανής διάστασης προσώπου­ανθρώπου.

4093 για μισθούς και συντάξεις στον δημόσιο και ιδιωτικό Πως είδαν οι Ιταλοί τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο (20 Οκτωβρίου 1940 – 4 Δεκεμβρίου 1940) Κατεβάστε δωρεάν: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – Εκδοτική Αθηνών Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας – Μπαμπινιώτης (pdf) Κατεβάστε δωρεάν 29 λεξικά! Πηγές με δωρεάν ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλία (free greek ebooks) Κατεβάστε δωρεάν 1200 βιβλία (PDF) για την τέχνη και την ιστορία.net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF… 7/10 . από το Μητροπολιτικό… Κατεβάστε δωρεάν 25 βιβλία για την Επανάσταση του 1821 (PDF) Η επιλογή της 28ης Οκτωβρίου 1940 ως εθνικής μας εορτής http://eranistis.29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας Ο Ξενοφώντας και η πολιτική φυσιογνωμία του Θηραμένη Δημοφιλή Με σχόλια Αρχείο Library Genesis: κατεβάστε δωρεάν χιλιάδες ελληνικά και ξένα βιβλία! Τι προβλέπει ο νέος νόμος Ν.

σχολική πραγματικότητα και οι συνέπειες για την… Κατηγορίες Επιλογή κατηγορίας Ετικέτες 1821   Titania Matina Αριστοτέλης   Αρχαία Ελλάδα   Βασίλης Ραφαηλίδης Βιβλία   Βυζάντιο   Γιάννης Κ. το κείμενο ζει όταν διαβάζεται· αν σου άρεσε. κοινοποίησε το! http://eranistis. Αικατερινάρης   Γιάννης Σιατούφης   Γιώργος Καραμπελιάς Γλώσσα   ΔΝΤ   Δημήτρης Εκπαίδευση Ερανιστή Τσιλικίδης   Ευρώπη Θανάσης Μπαντές Θεωρία   Θουκυδίδης Τζήκας ΕΡΤ   Σαπαρδάνης   Κωστής Παπαγιώργης Μανόλης Νεοελληνική ιστορία   Οικολογία Παναγιώτης Πλούσος Κονδύλης   Παναγιώτης Λιούφης   Πλάτων   Ποίηση Πόλεμος Μπατσίλας   Χρήστος Μπαρμπαγιαννίδης   θρησκεία κινήματ Αναγνώστρια και αναγνώστη.net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF… 8/10 .29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο Κατεβάστε δωρεάν την Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου (PDF) Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%CF… 9/10 .» (Τάσος Λειβαδίτης – Σούρουπο) Κανάλια ροής RSS Κοινότητα Πελίτι Ράκος Κουρελάριος 11η Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία Πανελλήνια Φθινοπωρινή γιορτή Μανιταριών στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης.29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο «Αν έχασα τη ζωή μου είναι γιατί πάντα είχα μιαν άλλη ηλικία από την αληθινή και τώρα –πια τα ‘χω μπερδέψει. αν πρέπει να φύγω ή να ξαναγυρίσω και ποιό δρόμο να πάρω και να πάω που; Εξάλλου. Δεκεμβρίου 2013 Δ Τ Τ Π Π Σ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « ΝΟΕ καμιά άποψη δεν ειρωνευόμαστε. Οι Αλβανοι την … Αρχείο Επιλέξτε μήνα Κατηγορίες e­Βιβλιοθήκη Uncategorized Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (81) (198) (20) Απόψεις (952) Διεθνή (435) Ενημέρωση (565) Επιστήμες (402) Ιστορία (848) http://eranistis. σκοτείνιασε και τα σκυλιά γαβγίζουν. Ο Μανόλης Πλούσος είναι ιστορικός και μέλος τ�… Βας παπ: Επισης ποιος ειναι αυτός ο Πλουσος; …     ΙΑΝ » Βας παπ: Η φουστανελλα ειναι 100% βλάχικη φορεσιά. 24 October 2016 Ημερολόγιο Πρόσφατα σχόλια Ερανιστής: τσικιρικης. Στ… Κ τσικιρικης: Εχω μερικές απορίες προς τη σελίδα αυτή . Γιατί δεν … Ερανιστής: Βας παπ. δεν ξέρω αν βρίσκομαι στο τέλος ή στην αρχή. γενικώς. σταματώντας τους περαστικούς στα σύνορα του ανείπωτου.

net/wordpress/2013/12/21/%CF%84%CE%BF­%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD­%CF%84%CE%BF%C… 10/10 .29/10/2016 Το μέλλον του έθνους στην Ευρώπη του αύριο Κινηματογράφος Λογοτεχνία Μουσική (36) (264) (76) Οικονομία (208) Παιδεία (552) Πολιτική (768) Πολιτισμός (912) Τέχνες Φιλοσοφία (51) (195) Μεταστοιχεία Σύνδεση Κανάλι RSS άρθρων Κανάλι RSS σχολίων WordPress.org http://eranistis.