You are on page 1of 15

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Dr SNEŽANA DRAGIĆEVIĆ
VEŽBE

2016.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZADATAK 1: SOLARNA ENERGIJA Student Broj indeksa Datum izdavanja zadatka ESPB Datum predaje zadatka Potpis profesora Izračunati potreban broj kolektora potreban za zagrevanje sanitarne potrošne vode za stambeni objekat. srednji stepen korisnosti usvojiti. . Usvojene početne podatke potrebne za proračun dati u tabeli 1. Početni podaci proračuna Lokacija objekta * Ugao nagiba kolektora * Broj članova domaćinstva Potrošnja vode po članu domaćinstva (lit/dan) Tip kolektora / proizvođač ** Površina kolektora (m2) ** Stepen iskorišćenja kolektora ** * ** Podatke uzeti iz tabele Vrednost globalnog sunčevog zračenja. Podatke potražite na Internetu: usvojite određeni tip kolektora. površinu. Ulazna temperatura vode u kolektor je t ul  10 o C . a izlazna t iz  60 o C . Rezultate proračuna dati u tabeli 2. Tabela 1. . Na kraju zadatka dati sliku i parametre izabranog solarnog kolektora.

60 137.34 129.60 201.44 2052.60 2041.30 180.11 133.31 224.32 2023.54 197.20 107.87 136. 35 45 55 35 45 55 35 45 55 35 45 55 35 45 55  Mes.40 230.56 174.68 202.70 212.40 113.69 2231.74 155.93 193.58 126.49 143.40 120.66 260.10 191.93 2072.21 2056.08 164.95 100.90 197.60 185.44 247.31 168.55 220.25 249.10 113.38 201.62 189.34 180.70 171.70 127.06 156.06 162.10 2088.73 191.88 194.10 182.04 208.40 213.80 103.08 180.67 116.44 125.87 .Vrednost globalnog sunčevog zračenja na kvadratni metar površine pod uglom  za neke gradove Srbije i Crne Gore Grad Beograd Novi Sad Podgorica Priština Zrenjanin Grad Beograd Novi Sad Podgorica Priština Zrenjanin  Mes.20 186.20 210.36 119.40 232.70 133.36 118.70 104.52 177.47 199.50 223.36 114.79 2209.god.78 155.20 114.85 234.20 226.60 209.94 209.97 192.60 212.30 214.38 224.31 205.32 193.59 125.77 188.38 124.46 237.80 125.38 231.31 117.24 197.28 201.72 107.20 124.04 235.30 219.20 180.60 219.45 116.10 102.00 221.54 229.45 228.41 208.32 110.73 197.60 187.32 211.80 125.70 234.92 111.78 209.32 92.95 96.23 234.59 121.27 35 45 55 35 45 55 35 45 55 35 45 55 35 45 55 102.90 116.92 115.90 2244.91 235.80 163.35 143.47 134.88 100.45 134.39 174.55 2284.95 262.85 141.57 127.79 215.12 171.51 178.67 2233.22 217.10 127.41 181.32 129.30 162.50 2006.74 183.57 243.97 254.70 133.00 163.92 202.44 226.64 230. kWh / m 2 242.39 216.50 2035.00 185.94 225.02 221.30 196.64 178.20 2051.73 165.42 127.88 219.93 201.56 178.48 133.80 109.51 196.98 201.72 173.00 150.60 193.10 210.12 186.96 216.69 207.40 178. I П Ш IV V VI 218.98 146.91 87.36 222.45 215.60 124.58 202.20 218.63 221.55 VП VIII IX Х XI ХП Uk.20 116.38 232.31 215.95 226.00 197.40 112.04 215.40 212.01 193.44 216.42 153.68 203.37 204.90 119.92 168.44 2248.45 135.

(kWh/dan) QM. (kWh/m2) April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Za zagrevanje vode potrebno je instalirati __________ kolektora. Rezultati proračuna toplote potrebne za zagrevanje vode i broj kolektora Mesec Broj dana Dnevna količina toplote potrebna za zagrevanje vode Mesečna količina toplote potrebna za zagrevanje vode QD. (kWh) Globalno Sunčevo zračenje na 1 m2 površine pod uglom Broj kolektora N QS. Proračun: .Tabela 2. Ako je površina jednog kolektora ___________ m2 potrebna je ukupna površina kolektora od __________ m2.

Podaci o solarnom kolektoru: .

Rezultate proračuna dati u tabeli 2. Polazni podaci proračuna Lokacija Geografska širina Geografska dužina Nadmorska visina Godina / Mesec (npr: 2014 / mart) Prečnik kola vetroturbine (m) Mehanički stepen iskorišćenja Stepen iskorišćenja generatora ...gov..hidmet.OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZADATAK 2: ENERGIJA VETRA Student Broj indeksa Datum izdavanja zadatka ESPB Datum predaje zadatka Potpis profesora Izračunati teorijsku i mehaničku snagu koja se može dobiti radom vetroturbine za sledeće podatke: - toranj predviđen za turbinu ima visinu od 60 m.. Tabela 1... - brzinu vetra za jedan mesec usvojiti iz Metorološkog godišnjaka 1 klimatološki podaci za poslednju dostupnu godinu u kome su data merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na više lokacija http://www. za usvojeni mesec)...rs/latin/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.... - prečnik kola vetroturbine je (27.php (uzeti srednju vrednost izmerene brzine vetra tokom dana.50) m....

28. Rezultati proračuna Dan 1. Srednja vrednost izmerene brzine vetra v o (m/s) Izračunata brzina vetra na visini tornja v (m/s) Teorijska snaga turbine (kW) Mehanička snaga turbine (kW) Izlazna snaga vetrogeneratora (kW) . 23. 16. 20. 29. 15. 18. 3. 26. zaokružiti na 2 decimale) Tabela 2.Proračun (dati rezultate za sve dane u mesecu. a kompletan proračun za jedan dan – vrednosti u tabeli 2. 30. 9. 22. 25. 2. 10. 24. 31. 5. 17. 12. 14. 4. 21. 11. 13. 7. 8. 6. 19. 27.

Proračun za izabrani dan u mesecu: .

Maseni protok vode iz izvora m 2. Broj stambenih jedinica koji bi se na ovaj način mogli grejati ako je prosečna dnevna potreba za toplotom po stanu 15 kWh . 3. ostvari se temperaturna razlika ulazne i izlazne vode od t v  10 o C . m   kgK  Rezultate proračuna prikazati u tabeli 2. Rezultati proračuna Maseni protok vode iz izvora m v kg / h Dnevna količina toplote Qd kWh Godišnja količina toplote Qg MWh Broj stambenih jedinica N .174  . koji koristi toplotu termalne vode. Karakteristike geotermalne bušotine Lokacija Konačna dubina m Izdašnost (zapreminski protok vode) V lit / min  Izlazna temperatura  C o Tabela 2. Za usvojene karakteristike geotermalne bušotine izračunati:    v kg / h . Tabela 1. 1. U sistemu za grejanje.  kJ   kg  Usvojiti gustinu vode   990  3  i specifičnu toplotu vode c p  4. Dnevnu i godišnju količinu toplote koja bi se mogla iskoristiti iz geotermalnog izvora.OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZADATAK 3: GEOTERMALNA ENERGIJA   Student Broj indeksa Datum izdavanja zadatka ESPB Datum predaje zadatka Potpis profesora Geotermalna energija se koristi za grejanje vode stambenog naselja.

Karakteristike geotermalnih bušotina sa teritorije Vojvodine Lokacija Konačna dubina (m) Izdašnost (l/min) Ada Ada-Tisa B.D.Polje Bački Monoštor Bački Petrovac 1 Bački Petrovac 2 Bajmok Banatski Karlovac Banatsko Karađorđevo Batrovci Bavanište Bečej Crna Bara Devojački Bunar Dud.Aranđelovo B.Šuma Horgoš 1 Horgoš 2 Janošik Jermenovci Kanjiža 1 Kanjiža 2 Kikinda 1 Kikinda 2 Kula 1 Kula 2 Kula 3 Maglić Melenci Mokrin Nakovo Novi Sad Novi Sad Novi Sad Novi Sad Padej Palić 1 Palić 2 Prigrevica Prigrevica Prigrevica Samoš Srbobran 1940 1932 2468 1659 1210 803 800 678 410 484 2300 1800 503 2801 600 650 2350 2151 742 982 1147 1123 950 1200 750 784 602 1202 1300 950 2296 573 810 824 301 2305 701 1206 590 478 702 1684 1207 240 150 60 980 880 750 680 60 950 160 230 300 500 300 600 280 50 180 575 250 250 700 400 1000 570 500 200 360 620 750 60 120 170 410 960 200 730 200 90 60 1200 150 700 Izlazna temperatura (°C) 32 58 28 60 73 46 45 43 26 36 72 57 33 65 25 34 34 79 35 40 47 64 50 51 50 53 37 37 33 53 36 42 35 38 23 46 48 65 43 33 56 55 61 .

Srbobran Srpska Crnja Temerin Torda Uljma Veliko Selo Vojvoda Stepa Vrbas Vrbas Vrbica Vrdnik Trenjanin Žitište Proračun: 950 2060 914 2234 1420 3417 3200 1033 932 2520 600 2342 1002 330 200 1160 150 113 250 210 260 350 1100 50 200 220 54 62 40 72 56 73 56 39 52 82 31 40 44 .

Na osnovu proračuna koji slede potrebno je izabrati jednu od ponuđenih lokacija koja naviše odgovara za postavljanje hidrocentrale. Izračunti zapreminski protok vode na svakoj lokaciji (m3/s): V1  V2  V3  2. Izračunti maseni protok vode ako je gustina vode je 1000 kg/m3 (kg/s): m 1 m 2  m 3 . U tabeli su dati polazni parametri izabranih lokacija.OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZADATAK 4: HIDROENERGIJA   Student Broj indeksa Datum izdavanja zadatka ESPB Datum predaje zadatka Potpis profesora Nakon analize kapaciteta male reke odabrane su tri moguće lokacije koje su pogodne za izgradnju brane i hidroelektrane. Lokacija Moguća visinska razlika vode nakon postavljanja brane h (m) Srednja brzina vode w (m/s) Površina preseka kroz koji protiče voda A (m2) Trškovi izgradnje brane (€) 1        74000  2        84000  3        78000  1.

Ako je za rad hidroelektrane potrebno 150 000 kWh godišnje. Ako turbina koja bi se koristila u elektrani ima stepen korisnosti 91. pri čemu ovu energiju proizvodi hidroelektrana i troši je. koliko energije ostaje za upotrebu na svakoj lokaciji? E1kor  E2kor  E3kor  7. 2 decimale): P 1 P2  P3  4. Izračunati koliko energije bi ova turbina mogla proizvesti u hidroelektrani za godinu dana na svakoj lokaciji E  Ps  t (kWh).3. t (h): E1  E2  E3  6. Izračunati teorijsku snagu koju voda može da proizvede na svakoj lokaciji (kW. Ako su potrebe energije 6500 kWh svake godine za oko 300 stanovnika grada izabrati. na osnovu cene i prethodnog proračuna. lokaciju na kojoj preporučujete izgradju brane? Objasnite zašto: .4% izračunati stvarnu snagu koja se može dobiti na svakoj lokaciji (kW): P s1 Ps 2  Ps3  5.

za usvojene podatke iz tabele 1. Domaćinstvo raspolaže određenim brojem domaćih životinja i godišnje proizvodi nekoliko tona poljoprivrednih ostataka. upisati u tabelu 2. Rezultate proračuna dati u tabeli 3 (2 decimale).SJ) Faktor brojnosti životinja (fb) (SJ / 1 kom) Prinos biogasa iz kultura i otpadaka prosečan prinos. (MJ/kg) Stepen iskorišćenja sistema za sagorevanje biogasa . Početni podaci Konvencionalno gorivo (tabela 5) Vrsta domaće životinje (tabela 4) Broj domaćih životinja Kultura . (m³ / kg OSM.OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZADATAK 5: BIOMASA   Student Broj indeksa Datum izdavanja zadatka ESPB Datum predaje zadatka Potpis profesora Za zagrevanje poljoprivredno domaćinstvo koristi konvencionalno (neobnovljivo) gorivo. Prema raspoloživoj energiji biogasa odrediti dnevnu količinu toplote koja se može obezbediti u domaćinstvu. Tabela 1. Ostali podaci potrebni za proračun Prosečan prinos biogasa po SJ domaćih životinja i po danu. dan) Donja toplotna moć biogasa. Ostale podatke potrebne za proračun. (MJ/Nm3) Donja toplotna moć konvencionalnog goriva.poljoprivredni otpad (tabela 2) Količina poljoprivrednog otpada (tona) Tabela 2. (m³/dan. Izračunati količinu goriva koja bi mogla godišnje da se supstituiše biogasom koji se dobija iz digestora. koji se usvajaju na osnovu podataka iz tabele 1.

Tabela 3. Rezultati proračuna Količina toplote koja se dobija sagorevanjem biogasa dobijenog iz stajnjaka domaćih životinja Q1  (GJ) Količina toplote koja se dobija sagorevanjem poljoprivrednih otpadaka Q2  (GJ) Ukupna količina toplote Q god  (GJ) Masa goriva koje se supstituiše m gor  (kg) Dnevna količina energije koja se može dobiti od biogasa na farmi u toku godine Qd  Proračun: (MJ/dan) .