You are on page 1of 3

Makroekonomija i financijska tržišta-dodatak ispitnim pitanjima

(Naslovi i numeracija su preuzeti iz udžbenika Asbjørn Rødseth: Open Economy Macroeconomics,
Cambridge University Press, 2000)
FINANCIJSKA TRŽIŠTA
1. Devizno tržište
1.2 Bilanca

1.5 Mobilnost kapitala, kamatne stope i očekivanja

3. Novac
3.1

Model portfelja s novcem

Fiksni tečaj C  I  dY 0 │IS = 1  CY  X Y di . )  m(i.2 Mundell-Fleming-Tobin-ov model: kratki rok 6. E  P Fp0 E (1  f W )     P  f r ee  0 .M 0  B0  EF p 0 B M o  B0  EFp 0   f (i  i  ee ( E ). E di 1  0 dB Pf r  Pmi mi dM di   Pmi  1 dB dB f r  mi  1  E dFg dB  Pf r fr di  0 dB f r  mi di 1  0 dM Pmi f  mi dB dB di   r  1 dM di dM mi dFg dM  dFg di 1 fr  0 di dM E mi 0 fr di  1 di* f r  mi 3. Y ) P P P Fg   F*0  Fg E  0  M 0  B0  EF p 0 P  f  i  i*  ee ( E ).3.3 Banke 6.

mi di 0 │LM =  mY dY mY di  0 f  m r i dY │BB Devalvacija ( CY  * F*  CW F p 0  X R P* ) dY  dE P 1  CY  X Y  E 1  CY  X Y .