You are on page 1of 2

SPRAWDZIAN WYKONYWANIE SADZENIE ROLIN

03.11
1. Doowanie przechowywanie rolin z odkrytym korzeniem.
- miejsce zacienione
- zgodnie z kierunkiem wiatru
- doowanie w skrzyniopaletach / doownikach
2. Roliny balotowane roliny z bry zabezpieczon jut.
3. Oznaczenia szkkarskie:
P9 doniczka o boku 9 cm
P9r doniczka o rednicy 9 cm
C2 pojemnik 2 litrowy
Cf pojemnik elastyczny
bB bez bryy
B z bry
B + s z bry i siatk
x2, x3 liczba szkkowa (przesadze)
a. oznaczenia formy:
N naturalna N 180-200 (wys.)
Pa pienna Pa 160-180 (wys. szczepienia pnia)
WPa wielopienna WPa3(pnie) 6-8(najm.obw.) 12-14(najw.obw)
K krzewiasta
4. Terminy sadzenia
- r. bB wczesna wiosna (do po.IV), jesie (1 po.X)
- r. B (w poj.) cay sezon (wczesna wiosna jesie)
- r. iglaste wiosna (po.IV-po.V), jesie (1 po.X)
5. Pogoda:
a. transport:
- dni pochmurne
- brak upau
b. sadzenie:
- dni pochmurne
- bezwietrzne dni
- bez mrozu i upau
6. Sadzenie
bB
B
- sprawdzenie stanu korzeni i
- wykopanie dou wikszego od
czci nadziemnej ew.
bryy, jeli bez zaprawiania dou
przycicie ostrym narzdziem
uamanych pdw i korzeni
- nawilenie korzeni
- sprawdzenie stanu
- wykopanie dou
- odchwaszczenie bryy
- sadzenie
- podlanie
- zasypanie dou
- sadzenie
- docinicie gleby
- formowanie misy
- uformowanie misy
- podlanie
- uprztnicie
7. Stabilizacja drzew
a. palikowanie
- paliki zaimpregnowane (dg. palika ~ wys. pnia +~ 30 cm)
- 3 lub 1

3 paliki dla drzew z bry, najpierw drzewo potem paliki


1 palik dla drzew bez bryy, najpierw palik potem drzewo
- wizanie w wys. palika
b. odcigi
- po przesadzeniu, dla duych drzew, na skarpach
- stalowe liny przymocowane do kokw
8. Zaprawianie dow poprawa yznoci w dole dodanie yznego
podoa
a. cakowite tylko yzna gleba
b. czciowe gleba rodzima (grna warstwa) umieszczana z gleb
yzn
9. cikowanie
a. materia organiczny: kora, zrbki, trociny, przekompostowane
igliwie, torf, pocite licie
b. materiaem nieorganicznym: agrowknina, wir, tucze,
otoczaki, kruszywo
c. cele:
- ograniczenie rozwoju chwastw
- ograniczenie utraty wody
- ochrona przed erozj
- ochrona przed zamarzaniem
- uynienie, zakwaszenie
- poprawa estetyki
10.
Sadzenie ywopotw:
a. ukad rolin
- jednorzdowo
- w trjk dwurzdowo
- w pitk trjrzdowo
b. sposb sadzenia:
- w doy
- w bruzd
11.
Odlegoci sadzenia rozstawa (odleg. miedzy rolinami)
- ywopoty z ligustra 30x30, obwdka z bukszpanu 15x15, 20x20
- pncza clematis 50cm, 75cm, winobluszcz 100cm
- roliny kwietnikowe: 10x10, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30
- minimalne odleg:
* od sieci drzewa i krzewy: 2m
* od budynku drzewa: 4-5m krzewy: 1,5m
* od krawdzi jezdni: 3m
* od krawdzi cieek drzewa: 0,75m, krzewy: 0,4m
12.
Sadzenie na skarpach konieczno:
- stabilizacji: odcigi
- zabezpieczenie przed osuwaniem
- zapewnienie wody
- formowanie pek, tarasw, rowkw, zabezp. murkiem, rollborder,
faszyna
- zabezp. przez osuwaniem: agrowknin, sadzenie w geokrat
(rozciga si), krat trawnikow