You are on page 1of 3

Poslovno komuniciranje - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata
Elementi praćenja

Bodova

Predavanje – prisustvovanje nastavi

0

Seminar – prisustvovanje nastavi

0

Prezentacija

8

Kolokviji (3x30)

90

Pisani uradak

2

Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)

0

Aktivnost na nastavi

0

ZBROJ

100

Bodovna skala ocjena

 
 
 
 

Od

Do

Ocjena

0

49

nedovoljan (1)

50

60

dovoljan (2)

61

75

dobar (3)

76

90

vrlo dobar (4)

91

100

odličan (5)

Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 2. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. razdoblje udio (%) Trajanje Pismeni 90 + 90 + 90 + 100. . međuispitnog razdoblja.0 + Usmeni + + Opis elemenata praćenja Elementi praćenja Prisustvovanje na predavanjima Bodovi Uvjet 0 Opis Nadoknada Granica Opis Rok 0 Dolasci su Na svakom predavanju studenti se potpisuju.0 45. 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima. definirajte i sl. Dozvoljena 3 izostanka uvjeti su 3 izostanka.). Prezentacija je uvjet za potpis.0 + 100. Posljednji tjedan 3.0 Kolokvij 3 + Referat 2. zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin smanjuje se broj bodova. video zapisa i sl. 1.0 10. razdoblje udio (%) + Kolokvij 2 3. za potpis. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite. razdoblje udio (%) 45. aktivno sudjelovati u radu malih grupa i biti aktivni u komunikacijskim vježbama (igranju uloga. Boduje se posebna aktivnost u diskusijama na predavanju. definirajte i sl. Tijekom semestra. izradi umnih mapa. Tijekom semestra. 7 izostanka uvjeti za potpis. Prezentacija 8 1 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana.). Prisustvovanje na seminarima 0 0 Dolasci su Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata.).  Kolokviji Naziv / Tjedan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kolokvij 1 1. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite.

Dodatno: online tečaj i sl.a boduje prema postignutoj ocjeni na usmenom ispitu. Boduje se poznavanje teorijskih sadržaja i poveznica s praksom. neposredno prije početka pisanja pisanog rada. tema je vezana uz sadržaje koje su im objavljeni na početku nastave u semestru. Pisani uradak 2 0 Temu studenti dobivaju na nastavnom satu. Za ostale studente 3. identične su onima za obavezni referat). 0 . Tečaj za e-učenje tematski je vezan uz upoznavanje s alatima za računalom posredovanu komunikaciju (uključivanje u ovu aktivnost je na osnovu posebnog rasporeda i u dogovoru s predmetnim nastavnikom). kolokvij 30 0 Kolokvij se provodi u obliku pismenog ispita za 10% najboljih iz prva dva kolokvija (ili za one koji postignu 90% mogućih bodova iz prva dva kolokvija). kolokvij se provodi u obliku usmenog ispita.3. 0 Student piše referat na temu koju je sam odabrao (upute se nalaze u sustavu Moodle.