You are on page 1of 3

Brenna Knippen

11/07/16
Yazma Dersi
Akademik Makalesi

Kadınların Örtünmesinin Tarihi

Günümüz dünyasında insanlardan çoğu kadınların peçe ile ya da
başörtüsü ile kapanmasını din ve daha doğrusu İslam ile birleştirir. Fakat
kadınların başları örtme geleneği dünyanın ilk medeniyetlerle meydana
gelmiştir ve kendisinin uzun süren bir tarihi vardır.
Çeşitli antik kültürlerin resimlerinde ve eserlerinde örtünmüş olan
kadınlar gösterilmektedir. Fakat toplumun kadın örtünme ilk yazılan
örneklerinden biri Hammurabi kodunda bulunmaktadır. Kodda, bir kanun
olarak kadınlar dışarda dolaşırken başların örtünmesinin şart olduğu
belirtilmiştir. Bununla birlikte topluluktayken saygıdeğer bir kadın örtüsüz
olunca, hükümet tarafından cezalandırılmasının gerektiğini da yazılmıştır. Bu
kodda yazılan kanunlardan ilk medeniyetlerin toplumlarında bir örtme
göreneği zaten kurulduğunu ve yaygın olduğunu anlanabilir. Babil
imparatorluğunun yenilmesiyle birlikte Asuri imparatorluğu güçlenmiştir ve
kadınların dışarda dolaşırken başını örtmesi geleneğı devam ettirmiştir, hem
de örtmeme cezaları daha fazla sert oluşmuştur. Asuri imparatorluğunun
döneminde dışarda gezinen örtünmeyen kadınların taş atılabilmesi
mümkündü.
Zaman geçtikçe ticari ve siyasi ilişkilerle bu görenek Ortadoğu
imparatorluklardan çevresine yayılıp yaygınlaşmıştır. Bu görenek, Antik
Yunan toplumunda özellikle yaygınlaşmıştır. Kadınlar, hem onların sosyal

Roman heykellerinde kadınlar genel olarak peçesiz ve örtünmeyen bir halde temsil edilmektedir. Bu yüzden çok fazla resimlerde ve mozaiklerde örtünen kadın temsilleri bulunabilmektedir. İslam. Hristiyanlığın kuruluşunda. Örtünen bir kadın toplum tarafından kendisinin erdemliği. Ortadoğu’da ve etraflarında kadınların örtünmesi zaten uzun zaman kurulmuş olan bir gelenektir. Bizans döneminde Roman bir imparatorluğu olmasına rağmen onların kültürü en çok Antik yunan tarafından etkilenmiştir. Peçeler. saflığı ve tevazuu gösterildiğini düşünülmüştür. Antik Yunan heykellerinde ve resimlerinde kadınların örtmesi temsil edilmektedir ve Antik Yunan geniş ve çeşitli kültürleri etkilediği için başka yerlerin sanatlarında örtünen kadınlar görülebilmektedir. Böylece kadın örtünme geleneği devam ettirilmiştir. Böylece örtünen bir kadın dindarlığını simgelemeye başlamıştır ve şimdiye kadar Hristiyanlığın rahibeleri kendilerini örtmeye devam etmektedir. bir statü. Peçelerin dinde kullanılma başlangıcı kültürle. dindarlık ve erdemlik simgesi olarak hem Ortaçağ döneminde hem de Rönesans döneminde kullanılmaya devam etmiştir. dönemin tarzına göre bu yaygın geleneği benimseyip din nedeniyle başlarını örtünmeye başlamıştır.statüyü hem de erdemini göstermek nedeniyle peçe ile başlarını örtmüşler ve zamanla peçeler bir simge olarak kullanılmaya başlamıştır. Hristiyanlığın erken günlerinde kendi dindarlığını göstermek isteyen kadınlar. Ancak Roman imparatorluğunun döneminde kadın örtünme örnekleri bulunabilmeyi azalmaya başlamıştır. dünyanın en yeni . ve özellikle Orta doğu kültürüyle bağlanılmaktadır.

Günümüz insanların bazıları doğrudan doğruya kadın örtmesini İslam ile birleştirir. tevazuu göstermek için çoktan kurulmuş olan bir geleneğini benimsemiştir. Bu yüzden İslam. .dinlerden biridir. Ancak. Nitekim İslam. bu geleneğin çok eski tarihi bir sürü medeniyetlerle bağlıdır ve epey kültürleri etkilemiştir. Ortadoğu’da kadınlar binlerce yıllar kültürel sebepleriyle kendilerini örtmüştür. Bunun birlikte Hristiyanlık sayesinde kadın örtmesine yeni ve dindar bir anlam getirilmiştir. bir din olarak ortaya çıktığında.