You are on page 1of 14

Raport de cercetare privind

inteligenţa emoţională în mediul
urban şi rural
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
Studente: Băbău Raluca
Joian Daniela
Neaţu Ramona
Sârbu Oana
Stochiţă Oana
Sugureanu Roxana
Anul 1, Seria 1, Grupa 3
Profesor coordonator: Mihaela Chraif
Bucureşti
2011

nivelul inteligentei în grupul de control din mediul urban a fost semnificativ diferit ( mai ridicat) faţă de nivelul inteligenţei emoţionale din mediul rural. Eşantioanele pe care am aplicat testul au fost astfel : un grup (30 persoane) din mediul urban. Cercetarea urmăreşte să observe dacă există diferenţe semnificative între nivelul inteligenţei emoţionale din mediul urban si nivelul inteligenţei emoţionale din mediul rural.Rezumat • • • • • Cercetarea prezentă se numeşte “Inteligenţa emoţională în mediul urban şi rural”. Expresii cheie: inteligenţă emoţională. Aceasta are ca ipoteză generală :”Influenţa mediului de provenienţă asupra nivelului inteligenţei emoţionale”. În urma testului a rezultat faptul că inteligenţa emoţională este într-adevăr influenţată de mediul de provenienţă. mediul de provenienţă . si anume. ipoteza cercetării se confirmă. şi un al doilea grup (30 de persoane) din mediul rural. în urma acesteia rezultând faptul că mediul de provenienţă influenţează inteligenţa emoţională. În acest sens am aplicat testul de evaluare al inteligenţei emoţionale. Astfel. şi în acest sens există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între nivelul inteligenţei emoţionale la cele două grupuri de control.

fiecare de 30 de persoane. unul din mediul rural şi al doilea din mediul urban. dar şi creşterea imaginii de sine şi a productivităţii. • Mediul de provenienţă se referă la mediul din care vin subiecţii. . Ipoteza cecetarii a fost formulată astfel: ”Există diferenţe între nivelul inteligenţei emoţionale din mediul urban şi nivelul inteligenţei din mediul rural?” • Inteligenţa emoţională presupune gestionarea cu succes a propriilor sentimente şi creşterea calităţii vieţii. înţelegerea mai bună a propriilor emoţii. Pentru a testa ipoteză cercetării am aplicat testul de inteligenţă emoţională pe două eşantioane. unde s-au născut şi unde au locuit aceştia.Introducere • Cercetarea realizată de noi se numeşte „Influenţa mediului de provenienţă asupra inteligenţei emotionale”. precum şi crearea de relaţii interpersonale. dar şi înţelegerea emoţiilor celorlalţi.

. • Ei au descoperit că unii oameni sunt mai pricepuţi în identificarea propriilor sentimente. Mayer (Universitatea din New Hampshire) şi Salovey (Yale). John Mayer şi Peter Salovey. În ultimii zece ani. S-au conturat trei mari direcţii în definirea inteligenţei emoţionale. Mayer şi Peter Salovey. În 1990. numele şi rezultatele cercetărilor lor nu sunt foarte cunoscute. D. încercau să dezvolte o metodă ştiinţifică de măsurare a diferenţelor dintre oameni în ceea ce priveşte abilităţile în domeniul emoţiilor.Introducere • Studiile privind inteligenţa emoţională sunt însă relativ recente. a fost publicată lucrarea a doi profesori americani.Goleman. reprezentate de: John D. a sentimentelor celor din jur şi în rezolvarea problemelor cu conotaţii emoţionale. sub forma a două articole într-o publicaţie academică. ele debutând în jurul anilor 90. Din cauza că aproape toate scrierile s-au făcut în mediul academic. Reuven Bar-On. aceşti doi profesori au dezvoltat două teste care încearcă să măsoare cât mai exact ceea ce ei numesc „inteligenţa noastră emotională”.

• Scopul acestei lucrări de cercetare este să investigheze dacă există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între nivelul inteligenţei emoţionale ale grupului de control din mediul urban şi nivelul inteligenţei emoţionale ale grupului de control din mediul rural. Cu alte cuvinte. În cercetarea noastră încercam să surprindem tocmai această diferenţă dată de mediul de provenienţa şi de dezvoltare personală. • Goleman (1998) susţinea că "spre deosebire de gradul de inteligenţă. putem considera că mediul are sau nu o influenţa esenţială asupra dezvoltării inteligenţei emoţionale. în opinia acestuia. . există un dezacord dacă inteligenţa emoţională e mai mult un potenţial înnăscut ori dacă reprezintă un set de abilităţi. în acest sens. competenţele bazate pe inteligenţa emoţională sunt abilităţi învăţate".Introducere • În prezent. Şi. care rămâne acelaşi de-a lungul vieţii sau de personalitate care nu se modifică. să vedem dacă ipoteză cercetării se confirmă sau nu. dar unele componente ale inteligenţei emoţionale sunt tratate ca însuşiri de personalitate şi deci nu s-ar putea modifică pe parcursul vieţii individului. competenţe sau îndemnuri învăţate. În funcţie de categoria în care ne încadram ca teoreticieni. orice om îşi poate ridica gradul de inteligenţă emoţională prin educaţie şi exerciţii.

Cel de-al doilea eşantion reprezintă grupul alcătuit din subiecţii care locuiesc în mediul rural. de etnie română. . Participanţii au fost anunţaţi de iniţierea experimentului după încheierea orelor de curs. întrucat aceştia s-au arătat dispuşi să participe în mod voluntar la această cercetare. Subiecţii au fost aleşi aleatoriu. din cadrul ambelor sexe. Primul eşantion este format din subiecţii care locuiesc în mediul urban. avand varsta cuprinsă între 19 şi 22 de ani. Nu a fost necesară anunţarea unui anume tip de recompensă. cercetarea desfăşurandu-se în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti.Metodă Participanţi • În vederea realizării experimentului s-au ales aleator două eşantioane a câte 30 de subiecţi.

Metodă Aparate şi instrumente Instrumentul folosit în vederea efectuării acestei cercetări a reprezentat un chestionar care cuprinde 10 itemi cu patru variante de răspuns. timp în care. Variabila dependentă – inteligenţa emoţională. Modelul experimental Variabila independentă – mediul urban şi mediul rural. precum şi de interpretarea rezultatelor. Testul a durat aproximativ 5 minute. Acestora li s-a cerut să aleagă variantele de răspuns cele mai apropiate de modul în care ei s-ar comporta în situaţiile date. astfel încât să lămurească orice neclaritate a acestuia legată de modul de desfăşurare a experimentului. Subiecţii au fost selecţionaţi în mod aleator Procedura Experimentul a constat într-un chestionar privinind felul în care inteligenţa emoţională este influenţată de către mediul de provenienţă-urban şi rural. . Grupurile experimentale au fost independente. Experimentatorul a ţinut un instructaj fiecărui participant în parte înainte de aplicarea chestionarului. participanţilor li s-au dat câte un chestionar format din 10 itemi care conţinea situaţii obişnuite de viaţă în care se poate afla orice persoană.

grupul din mediul urban Media aritm.591 Abaterea Standard = 6.Rezultate Am calculat pe de o parte media aritmetică. = 65. mărime ce caracterizeaza tendinţa generală de grupare a datelor în jurul valorii centrale.5 Dispersia = 35. dispersia şi abaterea standard.498 Pt. Astfel am obţinut : Pt. grupul din mediul rural Media aritm.933 . = 102.83 Dispersia = 21.539 Abaterea Standard = 3. mărimi ce caracterizează împrăştierea datelor în jurul valorii centrale. şi pe de altă parte amplitudinea absolută si relativă.

a rezultat că diferenţa dintre media primului grup şi media celui de-al doilea este semnificativă. • Datele cercetării permit acceptarea ipotezei conform căreia există diferenţe între inteligenţa emoţională a locuitorilor din mediu rural comparativ cu cea a locuitorilor din mediul rural. . ( t= 4..871. t fiind mai mare decât t critic.Rezultate • Cu ajutorul testului t pentru eşantioane independente. df = 58. există diferenţe semnificative între inteligenţa emoţională a locuitorilor din mediul rural comparativ cu a celor din mediul urban.463 si valoarea superioară de 51.2827. acceptându-se ipoteza de lucru. Cu alte cuvinte.045). • În urma calculării valorilor lui t si t critic. am comparat mediile grupului format din participanţi ce locuiesc în mediul rural cu cele ale grupului din mediul urban. Intervalul de încredere (95%) pentru diferenţa dintre medii este cuprins între valoarea inferioară 21. p = 0.

• Inteligenţa emoţională presupune gestionarea cu succes a propriilor sentimente şi creşterea calităţii vieţii. dar şi înţelegerea emoţiilor celorlalţi. • Am plecat de la ideea conform căreia inteligența emoțională este influențată de mediu și ajută la adaptarea și integrarea individului la mediul în care trăiește și își desfășoară activitățile. dar şi creşterea imaginii de sine şi a productivităţii. . înţelegerea mai bună a propriilor emoţii. precum şi crearea de relaţii interpersonale.Discuții • Datele cercetării confirmă ipoteza conform căreia nivelul inteligenței emoționale este semnificativ diferit la subiecții care provin din mediul rural față de cei din mediul urban.

de creare de relații interpersonale cu cât mai multe persoane din locul unde își desfășoară activitățile cotidiene. pline de neprevăzut pentru a face față cerințelor și stresului. . plin de stimuli și provocări la tot pasul.Discuții • Mediul urban este un mediu destul de agitat. crescând calitatea acestor relații și conducând la o creștere a încrederii în sine. • Putem spune că un nivel crescut de inteligență emoțională îl ajută pe individ în relațiile cu ceilalți. • Astfel. competitiv. iar individul trebuie să se adapteze tot timpul la situații noi. acest mediu solicitant îl stimulează pe individ să-și dezvolte abilități de adaptare. de comunicare. în propriile forțe.

. necunoscuți sunt destul de rare. • Deși suntem încrezătoare în ceea ce am obţinut în urma cercetării de faţă. unde lucrurile nu se desfășoară cu atâta rapiditate ca în marile orașe. În lipsa stimulilor și a situațiilor provocatoare cotidiene este de înțeles cum nivelul inteligenței emoționale la oamenii care trăiesc în mediul rural nu este atât de ridicat. • Acestea sunt faptele de la care am pornit și care ne-au împins să credem că sunt diferențe la nivelul inteligenței emoționale în funcție de mediul de proveniență. unde se cunosc între ei aproape toți membrii comunității și interacționează zilnic. • Situațiile în care oamenii dintr-un sat sunt nevoiți să interacționeze cu oameni noi. nu ne vom asuma decât rezultatele statistice ataşate acestui context și subiecților studiați.Discuții • Mediul rural pe de altă parte este un mediu mai liniștit.

O eşantionare in funcţie de gen este de asemenea potrivită pentru a analiza diferenţele dintre bărbaţi şi femei. putem concluziona astfel că mediul influențează semnificativ nivelul inteligenței emoționale.Concluzii și propuneri • Scopul cercetării a fost atins. • Propunem ca cercetările ulterioare să cuprindă o eşantionare mai variată. rezultatele susţin ipoteza cercetării. pe grupe de vârstă pentru a observa cum crește nivelul inteligenței emoționale de-a lungul vieții în cele două medii – rural și urban. .

(1995). J. D. Salovey. (2000).. H. Applied and Preventive Psychology. & Mayer. D. J. CA: Jossey-Bass. Emotional intelligence. R. 58(3). Mayer. Emotional and social intelligence.. Emotional intelligence. (2001). Mayer.D. Bucuresti. D. Cobb. (2003).D.. Bucuresti. P. Bucuresti.J. J. Educational Leadership. Segal. J. Mayer. Salovey.. Goleman. Goleman. D. (2000). 433-442. Bantam Books. 197-208. Salovey P. New York. D. 185-211. The handbook of emotional intelligence. (1990). Editura Teora. (1999). Dezvoltarea inteligentei emotionale. Editura Curtea Veche. C. J. P. Imagination. . Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings.Referinţe • • • • • • • • • Bar-On. Intelligence. 14-18. Emotional Intelligence: Why it Can Matter More Than IQ. Stein. San Francisco.E. Cognition and Personality. 4. 9(3). (1993). Editura Allfa. 363-388. S. Forta inteligentei emotionale: Inteligenta emotionala si succesul vostru.. The intelligence of emotional intelligence. (1995). 17. Inteligenta emotionala . Book.