You are on page 1of 22

Pătrate perfecte.

Metode de demonstrare a pătratelor
perfecte.
INTRODUCERE
Introducerea noţiunii de pătrat perfect în programa şcolară se face la clasa
a V-a. O dată ce elevii sunt familiarizaţi cu noţiunea respectivă la clasă, este
necesară aprofundarea temei în orele de pregătire suplimentară în vederea
participării la concursurile şcolare.
Principalele obiective care trebuie atinse ar putea fi enunţate astfel:
O1: ca elevii să-şi însuşească noţiunea de pătrat perfect (în mod deosebit la elevii
clasei a V-a)
O2: să opereze cu proprietăţile şi metodele de demonstrare;
O3: să aplice aceste cunoştinţe în contexte variate.

§1. Aspecte metodice ale predării pătratelor perfecte în
gimnaziu
Definiţie:
Un număr natural p se numeşte pătrat perfect, dacă există nu număr
natural n astfel
încât p=n2 , cu alte cuvinte p este pătratul unui număr natural.
Exemple de pătrate perfecte:
625  252
1) 625 pentru că
;
n, m  ¥ *
2) 19981998, pentru că
;
3) 102n, pentru că

102n   10n 

2

;

4) n2; (n-1)4; (m-n+1)6; 302k,k
5)

52n 16m 2

¥

a 2  a  1
;

2

 a  2

2

5 16m  5 4m  , 
m, n ¥
2n

2

n

;

2

, pentru că
.
Şirul numerelor 0, 1, 4, 9, 16, 25, … se mai scrie 02, 12, 22, 32, 42, 52, … şi se
numeşte şirul numerelor naturale pătrate perfecte.
Considerăm tabelul:
n
0
1
2
3
4

10

25

99
n2
0
1
4
9
16

100

625

9801
Observaţie 1:
Dacă numărul natural are o cifră, atunci pătratul său are o cifră sau două
cifre;

dacă numărul numărul natural are două cifre, pătratul său are trei sau patru cifre;
dacă numărul natural are n cifre atunci pătratul său are 2n-1 sau 2n cifre.
Observaţie 2:
Notând cu U(n) ultima cifră a numărului n şi cu U(n2) ultima cifră a lui n2,
observă
U(n)   0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9
 0,1, 4,5, 6,9
că dacă
atunci
.
De aici se deduce şi o metodă de a demonstra că un număr nu este pătrat perfect

 2,3, 7,8
arătând că ultima cifră a acelui număr este din mulţimea
Reamintim că:
U  n  m   U  U(n)  U(m) 

.

U  n m  U  U(n) U(m) 
m
U  n m   U   U(n)  

n, m  ¥ *
,

Observaţie 3:

 0,1, 4,5, 6,9

Nu orice număr care are ultima cifră un element al mulţimii
este
pătrat
perfect. Condiţia necesară ca un număr să fie pătrat perfect este ca ultima sa
cifră să fie element din mulţimea de mai sus.

§2. Metode de a demonstra că un număr este sau nu pătrat
perfect
M1: Se poate arăta că un număr este pătrat perfect cu ajutorul
definiţiei;

Arătaţi că numerele de mai jos sunt pătrate perfecte:

E  33  320 : 318 3 3 38 : 36 310 :  8 35 35  4 33

1)
Soluţie:

E  33  320 : 318 3 3 
38 : 36 310 :  8 35 35  4 33
E  33  32 3 39 : 36 310 :  35  8 1
E  33  33  33  310 :  35 9  4 
33

E  33  33  33  310 :  35 32  4 
33
E  33  33  33  310 : 37  4 33
E  33  1  1  1  1  4 
E  33 0 E 0

4 
33

k ¥ 4) Soluţie: B  32k 3 42k  3 22k 1 62k 3 B  32k 33 4 2k 43 22k 26 2k 63  B  122k 33 23 23 12  2k 263  B  122k 63 23  12 2k 2 63 B  122k 63   23 2  B  122k 63 6 B  122k 64 B   12k 6 2   2 B este pătrat perfect. n  3611991 3241999 4411999 2) Soluţie: n  3611991 3241999 4411999 n   19 2  1991  182  1999   212  1999   n  19 21991 182 1999 212 1999 n   191991 181999 211999  2  n este pătrat perfect. A  6 2k  22k 3 32k ... B  32k 3 42k 3 22k 1 62k 3 . k ¥ 3) Soluţie: A  62k  22k 3 32k A  62k  22k 23 32k A  62k  62k 23 A  62k  1  8  A  62k 9 A 62k  32 A  6 k 3  2 A este pătrat perfect. E este pătrat perfect. 5) N  99  8 98 8  97 8 96 .  8 9  8 .

. 1+2+3+.. 8 9 8 N  96  9  8   8 95 8  94 ..  1999000 1999  6) Soluţie: M  1999000  1999000 2 1999000  3 ....+100=[(1+100)100]:2=(100101):2=10150=5050 ... 8 9 8 N  95  9  8   8 94 8  93 8 92 8 9  8 N  94  9  8   8 93 8  92 8 9 8 N  93  9  8   8 92 8 9  8 N  92  9  8   8 9 8 N  9  9  8  8 N  98 N 1  N este pătrat perfect.  8 9  8 N  98  9  8   8 97 8  96  ..  1999000 1999  M  1999 103   1 2 3 . 8 9 8 N  98  8 97 8  96 ..Soluţie: N  99  8 98 8  97 8 96 .. 2014  100 P  20141 2 3... M  1999000  1999000 2 1999000  3 ..100 Calculăm suma 1+2+3+. 2014  100 7) Soluţie: P  2014 2014 2 20143 ...+100...... 1999    M  1999 103   1  1999) 1999   : 2 M  1999 103   2000 1999   : 2 M  1999 103  1000 1999   M  1999 103 10  3 1999  M  19992  103  M   1999 103   2 2 M este pătrat perfect..... P  2014 2014 2 20143 .. 8 9 8 N  97  9  8   8 96 8  95 .

.2  2013  22014  Caz particular (pentru clasa a V-a): b  2013 20142 2012 2014 2012 2013  2014  Soluţie: a  n  2  1 2 3 . a  2015  2 1 2 2 2 3 . P  20145050  P  201422525  P   20142525   2 P este pătrat perfect.. E  20144  20143 2015 20142 2016 2014 2017  2015  8) Soluţie: E  2014 4  20143 2015 2014 2 2016 2014 2017  2015  E  2014 4  20143  2014 1 2014 2  2014 2  2014  2014 3 2014  1 E  2014 4  2014 4  20143  20143  2014 2 2 2014 2 2014  3 2014 1 E  2014 4  2014 4  20143  20143  2014 2 2 2014 2 2014  3 2014  1 E  2014 2 2 2014 2 2014  3 2014  1 E  2014 2  2 1 2014  3 2014  1 E  2014 2  2014  2014  2014  2014  1 E  2014  2014  1  2014  1 E  2014  2014  1 E 1  E este pătrat perfect..2  (n 2) 2(n 1)  b   n  1 n 2   n  2  n   n  2   n  1 n  n¥ Arătaţi că a şi b sunt pătrate perfecte... .. (n 1)  a  n  n(n  1) a  n  n2  n  a  n2  a este pătrat perfect. b  n 3  n 2  n 2  2n  n  n 2  n  2n  2  b  n 3  n 2  n 2  2n  n 3  n 2  2n 2  2n b  n2 . 9) Se dau numerele: a  n  2 1 2 2 2 3 .

. M2: pătrate perfecte în alte tipuri de probleme. a este pătrat perfect. . 1) Aflaţi n¥ 9n 2  6n  13 n 2  8n  23 şi n 2  n  3 n 2  n  93 n 2  6n  12 astfel încât numerele: . . k  ¥  4  n  n  3  4k  4n  4n  12  4k  4n  4n  1  11  4k   2n  1  11  4k 2  4k 2   2n  1  11   2k  2n  1  2k  2n  1  11 2 2  2k  2n  1  11  4k  12  k  3  n  3  2k  2n  1  1   2k  2n  1  11  4k  12  n  k  3  ¥   2k  2n  1  1 sau Soluţie II:  n  2  n  7 Cum n+2 şi n+7 sunt de parităţi diferite rezultă că numărul    2 este număr neprim k este neprim k este neprim k=ab. Soluţie: Soluţie I: 2 2 2 2 2 2 n 2  n  3  k 2 . Restul exerciţiilor le lăsăm spre rezolvare cititorilor. 2) Aflaţi Soluţie I: x ¢ astfel încât: Putem proceda ca ma sus. Soluţie II: 5x  2 x 2  p  1 x    2 . Obţine  n  2   n  7   a 2 b 2 n  2  a2  2 2 n  7  b2 b  a  5   b  a   b  a   5  şi a=2 şi b=3 iar n=2. Putem presupune fără a restrânge generalitatea că a<b. 2 . . 4x  5 x 1 . 3x  5 x 1 . 3x  10 2x  3 sunt pătrate perfecte. Lăsăm soluţia pe seama cititorului. n 2  9n  14 să fie pătrate perfecte. Analog se tratează cazul particular.

1. 48  ab   25. 0. . ab  36 ab  36 să fie pătrate perfecte. 2 b)x   0. x ¢ 4) Determinaţi astfel încât numerele: 2 2 2 a) x -2x. 24. Soluţie: ab  24 48 ab  24  k2. p 3. b) x -11x. k  ¥  1  k2  ab  24 ab  24 ab  24 48   3. Analog pentru celelalte exerciţii.5x  2 5x  10  8 5  x  2   8 5  x  2  8 8      5 x2 x 2 x2 x2 x2 x2 8   4.36. de unde . c) x -px unde p este număr prim dat sunt pătrate perfecte.11. 5x  2 x   6. 3) Aflaţi ab  ¥ ( ab este un număr scris în baza zece) astfel încât ab  24 ab  24 . 40 ab  24 este pătrat perfect dacă . 4 . 25 k ¢  c) Fie x2-px=k2. Soluţie: a)x   0. 26. 4 x2 este pătrat perfect dacă x   6. .30. p-prim. 0. 4 x 2 În concluzie este pătrat perfect pentru . Analog celelalte exerciţii. Obţinem x2-px=k2 sau 4x2-4px+p2=4k2  +p2 (2x-p-2k)( 2x-p+2k)=p2.8.

nu este pătrat perfect. 2) Arătaţi că numărul P=2015n+2017 nu este pătrat perfect. Soluţie: Deoarece 2015 perfect. Cazul p=11 este punctual b) al problemei. 2x  p  2k  1 i)  2  2x  p  2k  p  2x  p  2k  p ii)   2x  p  2k  p  2x  p  2k  p 2 iii)   2x  p  2k  1  2x  p  2k  p  2x  p  2k  p iv)  Obţinem sistemele  p  1 x    2 2  p  1 x     2 Rezolvând aceste sisteme obţinem .5 . C  2n 3 5n 2013 C  2n 23  5n 2013 C  10n 8 2013 U(10n 8) 0 U(C) U(0 3) 3  C nu este pătrat perfect. n ¥ U(P)  7. . 2 . 3. x=p. Soluţie: Aflăm ultima cifră a numărului N  Deoarece 2000n=10200n U(2000n)=0 şi U(2013)=3   U(N)=U(0+3)=3 N nu este pătrat perfect. 7 sau 8. x=0. 2  3) Arătaţi că numărul Soluţie: C  2n 3 5n 2013 P nu este pătrat nu este pătrat perfect. M3 : O condiţie suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca ultima sa cifră să fie 2.  M 5  U(2015 n)  0. Observaţie: Cazul p=2 este punctual a) al problemei. Exemple: n¥ 1) Arătaţi că numărul N=2000n+2013. oricare ar fi numărul natural n.

. 3) Arătaţi că numărul ce se obţine scriind la rând toate numerele naturale de la 1 până la 2000 nu este pătrat perfect. a  2n 3n 1 2n 1  3n . De aici deduce: condiţia necesară şi suficientă ca un număr p să fie pătrat perfect este ca atunci când conţine un factor prim el să conţină şi pătratul său. este produs de puteri de numere prime cu exponent par. Pentru a arată că un număr nu este pătrat perfect arăt că acel număr conţine un factor prim dar nu-l conţine pe pătratul lui. Soluţie: .A  19911  1992 2  . mai mare ca 1. n ¥ 1) Arătaţi că numărul Soluţie: nu este pătrat perfect. M4: Ştim că orice pătrat perfect p. U(19911 )  1 U(1992 2 )  U(2 2 )  4 U(19933 )  U(33 )  7 U(1994 4 )  U(4 4 )  6 U(19955 )  U(55 )  5 Obţinem U(A)=U(1+4+7+6+5)=U(23)=3  A nu este pătrat perfect. de aceea numărul dat nu poate fi pătrat perfect. Soluţie: Acest produs conţine factor prim pe 97 care apare o singură dată şi deci nu-l conţine pe 2 97 . 2) Arătaţi că numărul b=123…100 nu este pătrat perfect. a  2n 3n 1 2 n 1  3n a  2n 3n  3 2 n 2 3n a  6n 3 6n 2 a  6n  3  2  a  6n 5  a nu este pătrat perfect pentru că îl conţine pe 5 dar nu îl conţine pe 52..  19955 4) Arătaţi că numărul Soluţie: Aflăm ultima cifră a fiecărui termen nu este pătrat perfect.

¥ h) 8p. 9k+4 sau ¥ 9k+7. p . 7k+1. Deci nu există pătrate perfecte de forma 3k+2. atunci pătratul său are forma 6k. ¥ d) 5p...8p+1. p . atunci pătratul său are forma 8k. p ..3p+1 sau 3p+2. 4p+2 sau 4p+3. atunci pătratul său are forma 4k sau 4k+1.. atunci pătratul său are forma 7k. 7k+2 sau 7k+4.7p+1. 6k+1. 8k+1 sau 8k+4. ¥ e) 5p. Soluţie: Fie N numărul menţionat în enunţ. Deoarece 1+2+3+4+5+… +1999+2000=[(1+2000)2000]:2=(20012000):2=20011000=2001000. 5p+2.. 6k+3 sau 6k+4.5p+1.5p+1..6p+1. p . p .7p+6. 4k+3. 5p+3 sau 5p+4. p .. 9k+1.4p+1. dar 9 nu divide 2001000 şi deci numărul obţinut nu este pătrat perfect... 5k+3. 4k+2. M5: Se poate demonstra că un număr nu este pătrat perfect şi folosind “teorema împărţirii cu rest” şi anume: Dacă un număr are una din formele: ¥ a) 2p sau 2p+1. 4) Arătaţi că numărul natural având 1999 de cifre din care 499 sunt nule. ¥ c) 4p. numărul nu este pătrat perfect. p .Înşirând toate numerele până la 2000 obţinem 12345…2000. ¥ b) 3p. atunci pătratul său are forma 4k sau 4k+1.8p+7. p . Deoarece suma cifrelor lui N este 1500 (el având 1500 cifre de 1). ¥ g) 7p. atunci pătratul său are forma 9k. rezultă că 3|N dar 9 nu divide N şi ţinând cont de condiţia M2.9p+8.. 6k+5. obţinem că 3|2001000.6p+5. 5p+3 sau 5p+4.9p+1. 5k+1 sau 5k+4. k Şi procedeul se poate continua. p . 5k+1 sau 5k+4. 5k+2.. ¥ f) 6p. 5p+2. nu este pătrat perfect. atunci pătratul său are forma 5k. ¥ i) 9p. iar celelalte unităţi. atunci pătratul său are forma 3k sau 3k+1. atunci pătratul său are forma 5k.. . 6k+2.

8k+2. 8k. 7k.7k+3. deci 2003 este de forma 3k+2 care nu este pătrat perfect. 9k+3. Condiţia este doar necesară dar nu şi suficientă. 3k+1. Poate fi acest număr pătrat perfect? Soluţie: Ţinând cont de Observaţie 3. dar 40. Deci suma pătratelor a trei numere întregi consecutive nu este pătrat perfect. n . Observaţie 3: Reamintim că restul împărţirii unui număr natural prin 3 este egal cu restul împărţirii sumei cifrelor sale la 3 (Verificaţi!) Exemple: 1) Suma cifrelor unui număr natural este 2003. 2) Demonstraţi că suma pătratelor a trei. 4k+1. Nu există aşadar pătrate perfecte cu suma cifrelor egală cu 2003. 4k. Observaţie 2: Se demonstrează foarte simplu că un număr ce are una din formele de la a) la i) atunci pătratul său are una din formele mai sus menţionate. 7k+2. 6k+4. k . 8k+1. 7k+1. trei numere întregi consecutive. k . 8k+5. 8k+7. 7k+4. 91=3k+1 sau 91=9k+1. Deducem de aici: Condiţia necesară şi suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca el sa aibă una din formele enumerate mai sus. 6k. Soluţie:  ¢* Fie n-1. 6k+3. ¥  ¥ Dacă n=3p+2. ¥  ¥ Dacă n=3p+1. Suma pătratelor lor 2 2 este (n-1) +n +(n+1)2=n2-2n+1+n2 +n2+2n+1=3n2+2 care are forma 3k+2 şi care nu este pătrat perfect. Observaţie 1: Nu orice număr de forma 3k. p n2=(3p+1)2=32p2+23p+1=3k+1. 7k+5. 9k+1. 9k+6 ¥ sau 9k+8. obţinem: 2003=3667+2. 5k+4. 9k+4 sau 9k+7. . 41 şi 91 nu sunt pătrate perfecte. 5k+1. p n =3k. p n2=(3p+2)2=32p2+23p2+22=3k+1. 7k+6. Spre exemplu: 40=4k şi 41=4k+1. n şi n+1. 6k+1. 9k+2. 9k+5. k .9k. patru sau cinci numere întregi consecutive nu poate fi pătrat perfect. Spre exemplu: ¥  ¥ 2 Dacă n=3p. k ¥ este pătrat perfect. 5k.8k+4. 8k+6. 8k+3. k .

.3. 444. Soluţie: r   0.1 999. 5. 5. 4 sau 7.. cele cinci numere întregi consecutive. 1. Suma 2 2 ¥* 2 pătratelor lor este (n-1) +n +(n+1) +(n+2) = 4(n +n+1)+2=4k+2. n.4. 10. 2 111... 4. 4) Demonstraţi că restul împărţirii prin 12 al unui număr natural este unul din numerele 2.. n-1. 6. n+1 şi n+2 n . 4.. 111. 2 Deoarece n nu se poate termina nici în 3 şi nici în 8 se deduce uşor că 25 nu divide A. atunci acel număr nu poate fi pătrat perfect. Soluţie: Având în vedere că orice pătrat perfect se termină în una din cifrele 0.1 1 2 3 100 n _ cifre Deoarece este pătrat perfect. ¥* 2 2 2 2 2 2 2 A= (n-2) +(n-1) +n +(n+1) +(n+2) = 5n +10=5(n +2).. 6 sau 8. n+1 şi n+2 n 2  ¢* 2 . 3. k .... 11 atunci acel număr nu poate fi pătrat perfect. unde ... sau 9. 555. 3) Demonstraţi că dacă restul împărţirii unui număr natural prin 9 este unul din numerele 2. trebuie să analizăm doar numerele ¥  Fie n şi n 2.1. nu poate fi pătrat perfect.. n  2 _ cifre n 2 _ cifre şi ¥   111.Fie n-1.. iar pătratele acestora sunt de forma 12k.6 5. 4 Am văzut că dacă n=9k+r. toate egale. 7... 3. n . . 2. ceea ce demonstrează că A nu este pătrat perfect. 12k+1. de unde rezultă că suma pătratelor a patru numere întregi nu este pătrat perfect. atunci prin ridicare la pătrat.1.5. k 12 3  111. 5) Arătaţi că niciun număr natural de două sau mai multe cifre nenule.. 6.1 1 2 3 10 11 111.. 666.  ¢* Fie n-2. Soluţie: r   0. 8. unde . 12k+4 sau 12k+9 şi deci numărul nu poate fi pătrat perfect.9 nu . se obţin resturile 0.5. deci niciunul din numerele date. n. 1.1  2 4 3 4k  3. patru numere întregi consecutive.1.3. 2. 6 Orice număr întreg are una din formele 12k+r .

.6 1 2 3 10 66 666. n2+8n+17.... a  ¥ * .. 2 555. (n+1)(n+4)...1 1 2 3 2 111.4 nici 2 999...1 1 2 3 3 111.4 12 3 1 2 3  4 111.. m ¥ * 1 2 3  555.5 1 2 3 10 55 555.. n+1.6 1 2 3 100 n  2 _ cifre n _ cifre n  2 _ cifre şi nici îm aceste situaţii nu avem pătrate perfecte........ n2+10n+26 şi n  ¥ * 4 2 n +n +1 nu sunt pătrate perfecte. n  ¥* n 2  n 2  n  n 2  2n  1 Dar perfect. Generalizare: aaa... e ¥ * 1 2 3  666.. n2+3n+1.. Soluţie:    n  ¥ *  n 2  n 2  n  1  n 2  2n  1  n 2  n 2  n  1  (n  1) 2  n 2  n  1  nu este pătrat perfect.6  4 16  2 4e  2.. Soluţie: Fie n.. M6: Condiţia necesară şi suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca acel număr să fie cuprins între două pătrate perfecte consecutive.5  4 13  3 4m  3..2 444..  n(n  1)  n 2  n două numere naturale consecutive n 2  n(n  1)  (n  1) 2 sau şi deci n(n+1) nu este pătrat 2) Demonstraţi că numerele n2+n+1. Exemple: 1) Demonstraţi că produsul a două numere naturale consecutive nenule nu poate fi pătrat perfect..5 1 2 3 100 n _ cifre n  2 _ cifre n  2 _ cifre Având în vedere că şi 2 666..1 n _ cifre n _ cifre n _ cifre Deoarece 444.a nu este pătrat perfect.. .1 n _ cifre n _ cifre n _ cifre şi şi nici 999.9 1 2 3 1 2 3  9 111.9 deducem că nu este pătrate perfecte..   n  ¥ *  n 2  2n  1  n 2  3n  1  n 2  4n  4  (n  1) 2  n 2  3n  1  (n  2) 2   n 2  3n  1 nu este pătrat perfect..

... n2+1 sunt numere naturale consecutive  n4  n2 1 nu este pătrat perfect. M7: Condiţia necesară şi suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca acel număr să aibă un număr par de divizori Demonstraţie: n  p11 p2 2  ... n  2  n  1  n  4   n 2  5n  4 2  n 2  5n  4   n  3    n  1  n  4  2 şi nu este pătrat perfect.... deci produsul lor va fi impar. c) 1005n+7. atunci exponenţii sunt. n  1 numere pare.. Reamintim că numărul divizorilor unui număr natural n este dat de formula  1  1  2 1  . iar factorii  1  1  2 1  .   1 n  vor fi impare. de unde rezultă că produsul par... b) 2000n+8. cu necesitate. 1  2 ..   1 n  impar şi este par. n Dacă n este pătrat perfect. Aplicaţii: 1) Stabiliţi paritatea numărului divizorilor pentru numerele de forma: n¥ a) 2015n+3... pn n Orice număr natural n se poate scrie unic sub forma p1 p 2 .p n . 1  1. este este .. k Dacă n nu este pătrate perfect atunci cel puţin unul dintre exponentul k  1  1  1  2 1  .  2  1.. n  ¥ * 2 nu este pătrat perfect deoarece  n 4  n 2  1   n 2  1 2 şi n2. unde 1  2 .   1 n  ....  n 2  8n  17  n  4 2  n 2  8n  17   n  5  2 nu este pătrat perfect deoarece şi analog n 2  10n  26 n  2 2   n  5 2  n 2  10n  26   n  6  .. n sunt numere prime iar numere naturale nenule.

Numărul dat nu este pătrat perfect deoarece nu există pătrate perfecte cu ultima cifră 0 şi penultima cifră diferită de 0.. Soluţie: .980 Deducem că ultimele trei cifre ale lui n sunt .625 20044  (2000  4) 4  M 2000  44  M 2000  256  . n d(n ) d(n)  este pătrat perfect. Fără a efectua operaţiile aflaţi ultimele trei cifre ale lui n şi arătaţi că n nu poate fi pătrat perfect.. b) şi c) analog..016 ..... conform metodei de mai sus. Dacă n este pătrat perfect n=k2..8  a) Deoarece 2015n+3 nu este pătrat  perfect numărul divizorilor lui 2015n+3 este par.81 50014  (5000  1) 4  M 5000  14  M5000  1  .. Soluţie:  a  b n  M a  bn  Reamintim că 10054  (1000  5) 4  M1000  54  M1000  625  .001 40024  (4000  2) 4  M 4000  24  M 4000  16  ..Soluţie: U(2015n)   0. Dacă n nu este pătrat perfect. d(n ) 2m m 2 m  ¥  n  n  (n ) M8: O condiţie suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca ultima cifră să fie zero iar penultima să fie diferită de zero. şi  1 este par. unde  numărul d(n) 2d(n )  (k d(n) )2 k¥  n  k Cazul I.. not   n  ¥ * 2) Să se arate că divizorilor lui n.256 10034  (1000  3) 4  M1000  34  M1000  81  . Exemple: n  10054  2004 4  10034  4002 4  50014  1 1) Fie . atunci el conţine în descompunere factori p primi la putere impară. şi este pătrat perfect. Deci d(n)=2m.. .5  U(2015n  3)   3. Cazul II. care este pătrat perfect.

a k 1 5  n  a1a 2a 3 . Exemple: n  1 2 3 . Deducem deci că nu există pătrate perfecte având ultimele două cifre impare. Atunci ultimele două cifre ale lui n sunt 05 şi deci numărul nu este pătrat perfect. deci penultima cifră este pară. Demostraţie: Fie n  a1a 2 a 3 .9 Dacă .. M10: O condiţie suficientă ca un număr cu mai mult de două cifre să nu fie pătrat perfect este ca ultimele două cifre ale numărului să fie impare. . iar penultima are paritatea lui p   0. Exemple: k¥ să nu aibă soluţii în ¥ .. şi p reprezintă cifra zecilor lui b2. 9  5 1) Arătaţi că numărul nu poate fi pătrat perfect..M9: O condiţie suficientă ca un număr cu mai mult de două cifre să nu fie pătrat perfect este ca ultima cifră să fie 5 iar penultima cifră să fie impară sau diferită de 2.5. Demonstraţie: n  m 10 2 ab n 2 m1 10  2 ab Scriem numărul n sub forma 2 . Soluţie: Deoarece numărul conţine factorii 2 şi 5 el va avea la sfârşit mai mult de două zerouri.. Condiţia este necesară dar nu şi suficientă. Observaţie 1: Nu orice număr care are la sfârşit 25 este pătrat perfect. Ultimele două cifre ab   10a  b   100a 2  20ab  b 2 2 ale lui n vor fi deci.a k 1 10 5 p¥* sau n=10p+5. ultima cifră este impară. M11: Condiţia necesară şi suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca ecuaţia n=k2. Rezultă că 20ab+p este par.  n 2   10p  5   100p 2  100p  25  2 ultimele cifre ale lui n sunt 25.8 20ab+p. 4. 7.. Observaţie 2: Orice pătrat perfect care are ultima cifră 5 are peultima cifră pară. b   1. ultimele două cifre ale lui ..3. 2.

Soluţie: . Soluţie: k¥   Presupunem că 8n-3=k2. oricare ar fi simultan pătrate perfecte. M12: Pentru a demonstra că un număr nu este pătrat perfect putem aplica şi metoda reducerii la absurd.1) Demonstraţi că numerele de forma 8n-3. 26. n  ¢.n)=  91  m2  m 2  91n 2  m 2  7 (13n 2 ) 2 n  m M7  m Mm  m  7 p. m. p  ¥ 8 n (2p  1) 2  3 4p 2  4p  1  3 4p 2  4p  4 4(p 2  p  1) p 2  p  1 p(p  1)  1      ¥ 8 8 8 8 2 2 deoarece p(p+1)+1 este număr impar  ecuaţia 8n-3=k2 nu are soluţii în ¥    n  ¥ * 8n-3 nu este pătrat perfect. Exemple: 1) Demonstraţi că numerele 91. n)  1  m M7  fals. p ¥ 2 (1). n  0  n Presupunem că 91 este pătrat perfect 91=k2 unde şi (m. Presupunerea făcută este falsă. numerele A=m2+4n şi B=n2+4m nu sunt . 15. . deci 91 nu este pătrat perfect. m. * Înlocuind în (1)  7 2 p 2  7 (13n 2 ) 49p 2 7 (13n 2 ) 7p 2 13n 2 7 13n 2 7 n 2  n 2 M7  n M7    (m. 80 nu sunt pătrate perfecte. 8n=k2+3 n n ¥* nu sunt pătrate perfecte. Soluţie: Vom demostra prin “metoda reducerii la absurd” m k  . k2  3  k 2  3  M 8  k 2  3  M 2  k  2p  1. n  ¥ * 2) Arătaţi că.

Dar nu există numere naturale pare care să fie scrise ca produs de două numere pare consecutive. însă nu şi suficientă. Spre exemplu: 25=52 este pătrat perfect iar 35=57 nu este pătrat perfect. Soluţie: Vom rezolva problema prin “metoda reducerii la absurd”. 6 sau 9 este doar o condiţie necesară. 1. Presupunem că există două numere m. rezultă că n2  B   n  2  2 B este pătrat perfect dacă şi numai dacă B=(n+1)2. ceea ce este imposibil. şi cum n 2  4m  n 2 . n  ¥ * astfel încât A şi B să fie pătrate perfecte. de unde 4m=2n+1. k  ¥ *  n(n  1)  k 2  1  n(n  1)  (k  1)(k  1) . numerele A şi B nu pot fi simultan pătrate perfecte. Greşeli frecvente ale elevilor întâlnite în încercarea de a arăta că un număr natural este pătrat perfect a) Cea mai des întâlnită eroare este aceea că se studiază ultima cifră a numărului iar dacă acesta este 0. 6 sau 9 se trage concluzia greşită că numărul este obligatoriu pătrat perfect. Absurditatea la care s-a ajuns provine din faptul că presupunerea făcută este falsă şi deci n2  n  1 nu este pătrat perfect. 4.Vom demonstra prin “reducere la absurd” . 5. . n  ¥ * . de unde obţinem că    m. Deoarece expresiile A şi B sunt  simetrice în m şi n. fără a restrânge generalitatea. în timp ce membrul drept este produsul a două numere naturale pare sau impare consecutive. putem considera că m n. Greşeala provine din faptul că ultima cifră a unui număr este 0. 1. Obţinem: n 2  n  1  k 2 . rezultă că presupunerea făcută este falsă. În n 2  4m  n 2  4n  n 2  4n  4   n  2  2 acest caz. N  n2  n 1 3) Demonstraţi că numărul nu este pătrat perfect. 5.imposibil întrucât membrul stâng este format din două numere consecutive (deci este număr par). Presupunem că n2  n 1 este pătrat perfect. §3. Deoarece B=(n+1)2 conduce la n2+4m=n2+2n+1. 4.

De aici se trage concluzia greşită că puterea cu exponent impar nu este pătrat perfect. Însă acest lucru este valabil doar pentru numere pitagorice. 5k+1. 2014 dă restul a n  10  n 2  1 ab la este suma a GM Nr. însă acest lucru nu mai este general valabil.  aaabbb .4. 4k. Spre exemplu: 32+42=52 dar 32+52=9+25=34 nu este pătrat perfect. 7k+2. 2014 . Se arată uşor că împărţirea cu 37 şi deci nu se divid cu 37. În schimb. indicaţii. etc. Selecţie de probleme din GM (comentarii. c) Se demonstrează că două numere sunt pătrate perfecte şi se concluzionează că suma (sau diferenţa) lor este de asemenea pătrat perfect. 5k.p. dar 81:16=5. 5k+4.b) Se ştie că un număr este pătrat perfect dacă se scrie ca exponent par a unui număr natural. numărul patru pătrate perfecte distincte. 7k. nu orice număr care poate fi scris în una din formele de mai sus este şi pătrat perfect. 3k+1.4. GM Nr. 102-82=62 dar 102-52=75 nu este pătrat perfect d) Se ştie că produsul a două pătrate perfecte este pătrat perfect şi se transfer această proprietate şi asupra câtului a două pătrate perfecte. a0 . trimiteri la noţiunile prezentate) E1: Arătaţi că nu există pătrate perfecte de forma aaabbb  111 1000 a b  Indicaţie: . unde 1000 a b E2: Arătaţi că. şi se trage concluzia greşită că şi reciproca este adevărată. Spre exemplu: 43 este o putere cu exponent impar dar 64 este pătrat perfect: 43= (22)3=(23)2=82=64=p. 7k+1. Spre exemplu: 64=512+4 este pătrat perfect.0625 nu este pătrat perfect. 7k+4. 4k+1. Greşeala provine din faptul că dacă baza puterii este un număr pătrat perfect atunci şi numărul este pătrat perfect. Spre exemplu: 81:9=9=32. dar 54=510+4 nu este pătrat perfect. e) Se ştie că pătratul unui număr natural este de forma 3k. §4. pentru orice număr întreg n 2.

se obţine 4k2-p2=33 Indicaţie: Se notează şi p)(2k+p)=33 de unde se determina k. p. ex. 2014 4n 2  3n  6  k 2 16n  12n  19  p 2 . n. M3) Se obţine n. oricare ar fi cifra nenulă x.4. M2. SGM Nr.4. de unde se determină . M1) Se obţine . E7: Arătaţi că x3 x5 1 2  (2k- este pătrat perfect. E4: Arătaţi că orice număr natural cu 2007 divizori este un pătrat perfect. 2014 Indicaţie: vezi §2.4. şi  să fie pătrate SGM Nr. GM Nr. 5x  3 x2 este pătratul unui număr SGM Nr.4. 2014 n Indicaţie: (vezi §2. 4n 2  3n  6 de unde se obţine x. A  102n 5 102n 10 2n 4 este pătrat perfect. E3: Arătaţi că numărul număr natural. E8: Determinaţi numerele naturale n pentru care numărul n 2  9n  94 este pătrat perfect.3. 2014  2n  9  k   2n  9  k   295 Indicaţie: (vezi §2.a n  10n 2  10  a n  n 2  9n 2  1  9 Indicaţie: Se scrie şi se obţine imediat cerinţa. 2014 A  10 5 10 2n Indicaţie: Se scrie 2n 10 2n 4 şi aplicând definiţia se obţine imediat cerinţa. SGM Nr. oricare ar fi n SGM Nr. 2014 x3 x5 1 (10x 4) 2 Indicaţie: (vezi §2. M5 demonstraţia n E5: Determinaţi numerele întregi x pentru care natural.4.2 ) 5x  3 13 13  5    1 x2 x2 x2 E6: Determinaţi n număr natural astfel încât perfecte.

2014 Indicaţie: (vezi §1. 2014 2 4 2 2 Indicaţie: Notând x+2014=k şi x+14=p se obţine (k-p )(k+p )=2000 de unde se obţin soluţiile. d nu sunt prime.1. şi mai departe este pătrat perfect.1. n  ¥* d  22n 3 52n 2 . deci: a  1005 şi b  1007 şi n  2012 A  5n  52014  52010 481  k  12 5   k 1005 . cu cifre distincte.2.E9: Fie a  4 n  2 52n 2 b  22n 25n 1 1 c  2 4n  2  52n  1 şi numerele . k  12 51005 5a şi k  12 51005 5b a  b  n .3. SGM Nr. . E12: Determinaţi Indicaţie: n  ¥* ştiind că numărul A  5n  52010 122 5n  k 2  52010 122 . b) a+b+c+d este pătrat perfect. 24 51005 5b 5a 5a  5b  a 1 şi . M1) Efectuând calculele şi aplicând definiţia se obţine a  b  c  d  (10 n 3) 2 E10: Câte de numere de forma  abc  cba  :11 abc . b. SGM Nr. SGM Nr. iar x+14 este puterea a patra a unui număr natural. . au proprietatea că este pătrat perfect? SGM Nr. 2014 Indicaţie: Se obţine a-c de forma k şi b orice cifră diferită de a şi c. Arătaţi că: a) numerele a. 2014 12  51005  5n .2. c. de unde se determină toate cazurile posibile 2 E11: Aflaţi toate numerele naturale x pentru care x+2014 este pătrat perfect.