You are on page 1of 5
A P R O B: A P R O B: “____”__________/20____ “____”__________/20____ (semnătura managerului _________Şef catedră instituţiei) (semnătura administraţiei catedrei) Proiect didactic I. § § § § § § § § Date generale statistice. Instituţia de învăţămînt: Gimnaziul Director instituţie: Şef catedră: Profesor de obiect: Disciplina: limba şi literatura română; Aria curriculară: limbă şi comunicare; Clasa: a VIII-a. Data: „_____”_______________/20____ § § § § II. Date despre tipologia lecţiei. Unitatea de învăţare: Capitolul 3. Doina populară şi doina cultă. Noţiuni de sintaxă. Subiectul lecţiei: Doina – specie a literaturii populare. Textul Codrule, codruţule de Lucian Blaga. Tipul lecţiei: de formare a priceperilor şi deprinderilor. Timpul lecţiei: 45 minute. III. Obiectivele lecţiei: O1 – Să definească noţiunea de doină; O2 - Să exemplifice polisemia cuvîntului doină; O3 – Să demonstreze justificat caracteristicile specifice ale doinei; O4 – Să comunice despre Lucian Blaga ca poet al metaforelor; O5 – Să lectureze expresiv textul; O6 – Să interpreteze textul poeziei în conformitate cu specificul tradiţional al doinei; O7 – Să comenteze expresii din text/ vis- a – vi de text; O8 – Să manifeste un comportament adecvat, exprimîndu-şi liber părerea personală. IV. Metode tradiţionale  Conversaţia euristică; Strategia lecţiei: Metode active/ interactive/ ludice  Asaltul de idei; Mijloace de realizare/ suport didactic Forme de evaluare  Computer;  Frontal;  Metoda ceasurilor;  Power – point(realizări);  Individual;  Povestirea;  Acrostihul;  Microfon;  În perechi.  Exerciţiul;  Microfonul  Fişe de lucru;  Conversaţia catehetică; sonor(textele calciate);  Exemplul;  Intepretarea;  Descrierea;  Lectura explicativă;  Observarea; Etapele lecţiei Evocare  Diagrama Wenn  Planşa(balade şi doine);  Ceasuri(reprezenătri pe fişe);  Rechizite şcolare; Activitatea profesor – elev  Salutul cu elevii.  Prezentarea power- point despre Mihail Sadoveanu- ceahlăul prozei româneşti sau Ştefan cel Mare al literaturii române. Prezentarea are drept scop promovarea imaginii scriitorului pe fondul literaturii şi rememorarea imaginii sale în ziua naşterii Strategii didactice Computer Prezentare poer – point Comunicare Povestire Evaluare frontal Prezentarea subiectului nou şi enunţarea obiectivelor. D O I N A O pădure O mioară Frunze Ţărani Lacrimă sale – 5 noiembrie(1880). Reactualizarea  Metoda ceasurilor. cunoştinţelor - Primind fişa şi găsindu-şi partenerii cu care se vor înîtlni, anterior învăţate. elevilor li se va propune următoarea tematică de discuţie: a. La orele 09.00 – despre Mihai Eminescu şi Grigore Vieru; b. La orele 12.00 – despre conversiunea în gramatica limbii române; c. La orele 15.00 – despre textele funcţionale; d. La orele 18.00 – despre Bacovia- marele simbolist. (elevii se întîlnesc şi discută succint la subiect, întrebările sunt adresate reciproc) Verificarea temei  Pentru acasă elevii au avut de elaborat o invitaţie(vie) cu tematică de acasă. liberă.  Prezentarea subiectului pe nişte desene, pe verso sunt literele cuvîntului doină. - Toate desenele au comun însăşi specificul doinei, zonele de la sat, natura de la sat, ţăranul şi îndelitnicirile lui. - Elevi, descoperind acest cuvînt, afirmăm că doina s-a născut la sat.  Acrostihul cuvîntului doină. D- duioşie, doliu; O – om, oftare; I – inima, interior cosmic, iubire; Demontrare Cearul întîlnirilor În perechi Chestionare orală Caiet, invitaţie, exerciţiu. Descoperire Conversaţie Observare Descriere Definire Exerciţiu Exemplu Acrostih Frontal individual Frontal      Diagrama Wenn – baladă şi doină. - Definim noţiunile; - Precizăm ce au comun acestea şi prin ce se diferă. - Perscăreşti; - Familiale; - Mitologice; - Ciobăneşti; - Profesionale; - Fantastice.  Caracteristica cuvîntului doină. Din viaţa oamenilor Problemele vieţii Emoţii şi sentimente Bocete, lacrimi, Teamă de zeităţi intepretări Natura în centrul Omul în singurătate Dimensiuni atenţiei existenţiale  Metoda lecturii explicative. A. Pagina 56, textul Codrule, codruţule de Lucian Blaga. Date generale despre Lucian Blaga; B. Lectura – model a textului; C. Lectura de către elevi; aBalal Realizarea sensului N – năzuinţă, nelinişte; A – ardoare, avînt, alint; Formăm cu elevii o definiţie proprie a cuvîntulu doină. Definim conform manualului, pagina 57. Alcătuim enunţuri orale cu cuvîntul doină. Descoperim polisemia cuvîntului: - Consultăm DEX-ul; - Alcătuim enunţuri pe caieţel; - Verificăm caietele. Apreciem. Doină Exerciţiu Lucru cu manualul Frontal DEX Posterul babală – doină Fişe Wenn Asaltul de idei. Conversaţie Exemplu Povestire Metoda lecturii explicative Algoritmizarea Lectura Exerciţiul Povestire Portretele scriitorilor: Individual Evaluarea lecţiei Temă pentru acasă D. Analiza textului. - Lucrul cu cuvintele textului; - Exerciţii de ordin semantic şi creativ;  Microfonul sonor: Elevii primesc microfonul să spună ce gîndesc după lectura textului: a. M-a impresionat ......................................... b. Am simţit la lectură ........................................... c. Textul este ...................................................... d. Doina citită redă o stare de .................................. e. Nu mi-a plăcut ...................................................... f. Părerea mea este că................................................. (textele calchiate)  Exerciţiul 7 pagina 57 - individual.  Panoul de idei. Elevii primesc cîte o fişă unde vor indica cuvinte- cheie ale lecţiei. Vom discuta despre obiectivele lecţiei. - Se notează elevii după apreciere.  De memorat poezia pagina 56;  Exerciţiul 9 pagina 57.  De învăţat definiţiile propuse de manual. Blaga, Sadoveanu. Texte calchiate Microfonul sonor individual Exerciţiul Lucrul cu manualul Conversaţia ghidată Frontal/ individual Explicare comunicare -