You are on page 1of 3

Nazwa

firmy
produkujc
ej

Barenbrug

Rodzaj
mieszanki

Nazwa
handlowa

Mieszanka traw
pastewnych

np.
BG-1 Milkway
Sprint
(innych 10)

Mieszanka
sportowa

np. Supersport
(innych 4)

Mieszanka
odporna na susz

Water Saver

Mieszanka na
tereny mocno
zacienione

Shadow

Mieszanka traw
ozdobnych na
place zabaw

Solide

Mieszanka golfowa

Bar Fescue

Mieszanka na
pobocza drg

Roadside

Mieszanka na
skarpy, way i rowy

Water Saver

Mieszanka
prestiowa
(trawniki
reprezentacyjne)
Mieszanka
dekoracyjna

Elite/Exclusor
Shadow Gazon

Gatunki traw i
skad %
ycica
wielkokwiatowa 4N
50%
ycica
wielkokwiatowa 2N
50%
ycica trwaa 50%
Wiechlina kowa
50%
Kostrzewa trzcinowa
80%
Wiechlina kowa
10%
ycica trwaa 10%
miaek darniowy
40%
Kostrzewa czerwona
kpowa 30%
Kostrzewa owcza
10%
Wiechlina kowa
20%
ycica trwaa 35%
Kostrzewa czerwona
kpowa 30%
Kostrzewa czerwona
rozogowa 15%
Wiechlina kowa
20%
Kostrzewa czerwona
kpowa 50%
Kostrzewa czerwona
rozogowa 50%
Kostrzewa czerwona
40%
Kostrzewa czerwona
kpowa 20%
ycica trwaa 35%
Wiechlina kowa
5%
Kostrzewa trzcinowa
80%
ycica trwaa 10%
Wiechlina kowa
10%
Kostrzewa czerwona
kpowa 70%
ycica trwaa 30%
Kostrzewa czerwona
35%
Kostrzewa czerwona
kpowa 35%

Mieszanka
uniwersalna

Green Universal

Mieszanka
sportowa

Sport

ycica trwaa
owcza

Wiechlina kowa

Kostrzewa owcza
10%
ycica trwaa 10%
Wiechlina kowa
10%
Wiechlina kowa
10%
ycica trwaa 30%
Kostrzewa czerwona
30%
Kostrzewa kpowa
30%
ycica trwaa 40%
Wiechlina kowa
30%
Kostrzewa czerwona
10%
Kostrzewa czerwona
kpowa 20%

Kostrzewa

Kostrzewa czerwona

Tymotka kowa

Kostrzewa trzcinowa

Kostrzewa rnolistna

Mietlica pospolita

Grzebienica pospolita