You are on page 1of 26

POVIJEST PEDAGOGIJE I SKOLSTVA

Spartanski odgoj
Sparta ili lakonija nalazila se na jugoistocnom dijelu poluotoka peloponeza .Stanovnici sparte
djelili su se na spartijate koji su kao osvajaci bili zemljoposjednicka aristokracija perijke koji
su bili obesravljeni starosjedioci zavisni od spartijata i helote odnosno robove koji su bili
drzavno vlasnistvo ali vezani za zemlju pojedinih spartijata
Spartijati su cinili vladajucu manjinu
Spartanski odgoj
obuhvacao je samo djecu spartijata .cilj mu je bio da pripremi vojnike ratnike koji ce uvjek
biti spremni za borbu s neprijateljima .Osim za ratovanje mladez spartijata odgajala se i za
eksplotaciju potcinjenih .Spartijati su ostavljali na zivotu samo zdravu dojencad a ostalu
izlagali na gori tajget .
Djete se do sedme godine odgajalo u obitelji a nakon navrsenih sedam godina djecake su
odvodili u drzavne odgojne ustanove gdje su ih stavljali na hladnocu glad žeđ bolove prehrana
je bila oskudna .U skoli najveci dio dana bio je ispunjen vojnim i gimnastickim vjezbama
hrvanjem borilackim vjestinama lopotom i ratnickim igrama s ciljem priredivanja nocnih
hajki i pripreme za rat .Mladici su ucili citati i pisati najvise vremena se posvecivalo fizickom
odgoju i jacanju tijela uz glazbu pjevale su se himne i vojne pjesme .Odgajnici su poslje
dvanaeste godine djelili u odrede a najbolji iz odreda postavljen je u njega(u taj odred) .nakon
18 godine mladici su stupali u grupu efeba pa su kasnije vjezbali u strogoj vojnoj obuci
rukovanju oruzja sudjelovali su u vojnim vjezbama i kriptijama a poneki od njih odredjivan je
za odgajatelja mladim djecacima .mladici od 20-30 godina pripadali su grupi koja je
sudjelovala u ratnim pohodima napadima na robove i odgajanjima mladjih .U sparti su se
djevojke pod nadzorom drzave odgajale vojnicki takodjer.Smatrali su to potrebnim radi
radjanja zdravog pomladka a zene su branile grad kad su muskarci bili u ratnim pohodima .
ATENSKI ODGOJ
Atena je bila glavni grad drzave ATIKE zahvaljujuci pogodnom geografskom polozaju u
velikoj luci pireju atena je rano postala trgovacki centar grcke u starom vijeku .Veliki dio
robovlasnicke zemljoposjednicke aristokracije zbog uspjesne trgovine sa dr zemljama a
posebno s egiptom i fenicanima razvio se vec u 6 st .

ODGOJ U ATENI
Djecaci su se odgajali u obitelji pod nadzorom za to odredenih robova i pedagoga u toj dobi
do polaska u skolu velika paznja se posvecivala djecjim igrama

PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA – danas samostalna psihološka grana koja sadrži više područja . ..

Primijenjena znanost .st.Promjene – utjecaj maturacije ili sazrijevanja organizma. učenje je osnova obrazovanja i odgoja. 1903.Grana psihologije istražuje i proučava psihološku stranu procesa odgoja i obrazovanja.Vigotski – proces učenja utječe na psihičko funkcioniranje.. a koje se očituju u njegovu izmijenjenom načinu ponašanja ( Grgin ) .Shvaćeno šire. . govoriti..Prvi prorgam istraživačkog rada na području učenja – test inteligencije (vještine + sposobnosti) . npr. znanstveno educiranje učitelja. prilagodba na uvjete i prilike prirodne i društvene okoline. -15. .Učenje je proces relativno trajnih promjena pojedinaca nastalih tijekom obnavljanja novih aktivnosti. .Edward Lee Thorndike – „Educational Psycholog“.17.Pedagoška psihologija je grana psihologije koja se bavi učenjem i svime što je s tim u vezi. značaj nastave i učenja. Predmet proučavanja . . i 18. Cattel – psihološki laboratorij (opseg pažnje. . slova i riječi) .st. organiziranje nastave po razredima i predmetima – učiti ono što je čovjeku korisno (Komensky) . hodati. brzina percepcije. i 16. .Utjecaj aktivnosti potaknute vlastitim potrebama ili potrebama okoline . upravljati rukama i nogama.Učenje je trajna promjena – temeljni proces obrazovanja i odgajanja socijalizacije i humanizacija čovjeka. potreba razumijevanja gradiva i individualne osobine djece.Hall.

norme ponašanja.Učinak učenja ovisi o – onom što čovjek hoće (motivacija). stavovi. asocijacije. ciljevi ( primjer : volim čitati da saznam i naučim nešto novo ) . sposobnosti i sklonosti. navike. percepcija. situaciji . interesi. znanje. socijalna obilježja. .Temeljni uvijeti učenja – sposobnosti : (intelektualni. ponavljanje. znanje . vrijednosti i potrebe. novostečene dinamičke strukture.motiviranost – intrinzična.postojanje dispozicija za efikasnu aktivnost učenja.vanjski poticaji.Vještine. . ali peglam da mami pomognem ) ekstrinzična. prostorom.potrebe.Neposredni učinak – vještine.Vanjske prilike – mogućnost školovanja. promjena u nove oblike ponašanja. raspolaganje literaturom.Zahtjev okoline.VRSTE UČENJA Prema složenosti: -jednostavno (uvjetovanje. okolinske prilike. psihomotoričke.. . upute za učenje. želje ( primjer : ne volim peglati . novi slijed reakcija. osjetljivost) .Značaj učenja – utjecaj na cijelu strukturu čovjekovih osobina – trajne promjene . . prilagođena reakcija u svakoj takvoj ili sl. sudjelovanje na predavanjima i vježbama. interesi. metode i tehnike učenja. mehaničko) . ono što čovjek može (sposobnost). vremenom.

-složeno (učenje motornih gradnji.Bihevioralne teorije učenja . npr. žuto-zeleno princip kontrasta – dan-noć. princip sličnosti – jabuka-kruška. Skinner KLASIČNO UVJETOVANJE ruski fiziolog proučavao probavni sustav proučavao slinu razvio metodu za mjerenje količine izlučene sline usmjeravao se na to koja tvar pomaže u probavi hrane.Bihevioristički pristup – klasično uvjetovanje – Pavlov . vožnja bicikla . grom-munja. dječak-djevojčica .Aristotel asocijativni principi princip dodira.upravljanje strojevima -sviranje glazbenih instrumenata -svaki ručni zanat . . učenje s razumijevanjem i uvidom.usvajanje vještina kao hodanje .Kognitivne teorije učenja .Učenje niza motoričkih reakcija .Operantno uvjetovanje – Thorndike. stol-stolica. učenje putem pokušaja i pogreški) S obzirom na gradivo – motorno i verbalno S obzirom na modalnost – kinestetičko i učenje putem sluha i opipa .Učenje niza verbalnih reakcija značenje i riječi razumijevanje pojmova učenje podataka koji su izraženi simbolima TEORIJE UČENJA ASOCIJACIONIZAM .Teorije socijalnog učenja .

Podražaje po učincima na naše reakcije dijelimo: *ekscitatorni – podražaj koji pobuđuje odgovore * neutralni – koji nemaju utjecaj na reakciju * inhibitorni – oni koji ih koče. . Korak 2: proces uvjetovanja u kojem se novi podražaj povezuje sa vezom BP-BR 2. Faza: uvjetni podražaj (zvuk) – bezuvjetna reakcija (slina) bezuvjetni podražaj (hrana) – bezuvjetna reakcija (slina) Korak 3: stvorena je nova veza – stari refleks javlja se na novi podražaj 3. tj. suprotstavljaju se tendenciji odgovaranja Klasično uvjetovanje – je učenje u kojem neutralni podražaj postaje ekscitatorni ili inhibitorni. Faza: uvjetni podražaj (zvuk) – ne izaziva reakciju bezuvjetni podražaj (hrana) – bezuvjetna reakcija (slina) .Ranije neutralan podražaj postaje jednako djelotvoran za tu vrstu reakcije kao i prirodan podražaj Neutralni podražaj – ukoliko se više puta zadaje s bezuvjetnim podražajem koji prirodno izaziva reakciju Korak 1: od prije postoji prirodna veza između nekog podražaja i reakcije 1. ta veza postojala i prije nego li smo počeli taj bezuvjetni podražaj uparivati sa zvukom. . Faza: uvjetni podražaj (zvuk) – uvjetovana reakcija (slina) Uvjetovanje višeg reda – formiranje uvjetovane reakcije na temelju već formirane Klasično uvjetovanje . prirodno i bezuvjetno izaziva to ponašanje. počinje izazivati to ponašanje zbog stvaranja asocijacije s podražajem koji uvijek.Klasično uvjetovanje (Pavlov) – postupak kojim neki neutralni podražaj koji prirodno nema utjecaj na neko ponašanje.Bezuvjetni znači da je naučeni od prije prisutan.

Dekondicioniranje. eliminirati fobije ili dr.se može izvesti i tako da prethodnu reakciju zamijenimo novom koja je po prirodi stvari suprotna prethodnoj. zmija) – ali na većoj udaljenosti .npr. a zmija bude blizu . ali se i sporije gasi nakon izostanka uvjetovanog podražaja * Kako pomoću klasičnog uvjetovanja smanjiti ponašanje – prestanak uparivanja UP sa BP.Metoda se sastoji u tome da se koristi tehnika praga . anksiozne reakcije. npr. .Cilj ove klasične metode je eliminirati odgovor koji je nepoželjan. ali se i brže gasi nakon izostanka uvjetovanog podražaja povremeno – sporije se uspostavlja reakcija.Metoda – sistematska desenzitizacija .* Raspored zadavanja podražaja stalno – brže se uspostavlja reakcija.U sukcesionim ponavljanjima zmija se (u kavezu) dovodi sve bliže.osobi se pokazuje podražaj na koji ona ima nepoželjnu reakciju (npr. mora biti jača da bi ta veza prevladala onu koja je prvo stvorena. .onda se polako povećava intezitet podražaja (prag) . osobu potičemo da koristi relaksacijsku tehniku u situaciji koja joj je prethodno izazvala anksioznost . i naravno. kako bi se uklonila stvorena veza . sve dok anksiozna reakcija ne nestane u potpunosti.

tj. a da niži ton ne .Radi se o pojavi kada organizam nauči da treba odgovoriti na jedan podražaj.npr. zelene kute.Dekondicioniranje metodom iscrpljivanja – podražaj se ponavlja toliko puta dok osoba nije već preumorna da reagira (habituacija) . neodgovaranje na podražaj -nrp. da se uvjetovani odgovor proširi i na druge podražaje .Generalizacija podražaja – odnosi se na pojavu da se desi transfer. . može liječnika iz operacijske sale generalizirati tako da se boji raznih objekata zelene boje. porast ili smanjenje nervoze kod izlaganja može biti povezano s pozitivnim odnosno negativnim posljedicama povezanih s izlaganjem . Pavlovljeve pse se moglo naučiti da razlikuju koji je od dva slična zvuka povezan s hranom i da stoga na njih različito reagiraju – visoki ton da poveže s hranom.npr.npr. student koji više puta izlaže javno rad.npr. netko tko se boji operacije.cilj ove metode je da se na određeni podražaj dobije „nulta reakcija“ tj..Habituacija – odgovor na specifičan stimulans opada sa ponovljenim iskustvima s tim stimulansom . a ne treba odgovoriti na neku njemu jako slični podražaj . kročenje konja kada jahač ostaje u sedlu sve dok konj na to prestane reagirati *RANA UČENJA* . ali i uvjetovanje .Ima i onih kod kojih se strah pojačava s više izlaganja - Razlog može biti senzibilizacija (porast reakcije na vanjske događaje). strah otpada .Diskriminacija podražaja je razlikovanje dva slična podražaja .

Thorndike – zakon vježbe – ponavljanje uvjetovanog odgovora će učvrstiti vezu između podražaja i reakcije .Princip operantnog uvjetovanja – posljedica koja slijedi nakon određenog ponašanja može .Zakon efekta – ponavljanje uvjetovanog odgovora će učvrstiti vezu između podražaja i reakcije *OPERANTNO UVJETOVANJE * .Zakon efekta – povećava se vjerojatnost pojavljivanja ponašanja iza kojeg slijedi nagrada. a smanjuje onog iza kojeg slijedi kazna.propaganda automobila .BP izaziva povoljno blago uzbuđeni osjećaj (BR) i kod većine muškaraca.radi na temelju potkrepljenja i kazne . . *KLASIČNO UVJETOVANJE – PRIMJENA* početak govora kod djece navika hranjenja održavanje čistoće komuniciranje radne navike strahovi učenje slova u početnom čitanju .poveže s hranom. . A ideja proizvođača je da taj osjećaj ugode spoji s proizvodom.Klasično uvjetovanje u svakodnevnom životu – kućni ljubimci – dolaze već na zvuk otvaranja konzerve .

Sekundarna potkrepljenja . npr. Nakon nekog vremena prestane dobivati hranu makar stišće – dođe do gašenja reakcije jer se ponašanje ne potkrepljuje.nrp. potkrepljivačke aktivnosti – pristup zabavi. štakor dobije hranu svaki put kad stisne polugu i stišće ju sve većom frekvencijom.neki je događaj potkrepljenje ako njegova pojava nakon odgovora mijenja vjerojatnost pojavljivanja tog odgovora (reakcije) . hrana .Primarna potkrepljenja – zadovoljavaju naše osnovne potrebe.smanjiti ili povećati vjerojatnost pojavljivanja tog ponašanja .Pozitivna (zadavanje ugodnih podražaja) npr. Svakodnevni život . dođemo baki ona nas dočeka s kolačem .što su potkrepljenja za ljude? . Kada nismo kažnjeni za preveliku brzinu a to smo očekivali . to djeluje potkrepljujuće za to ponašanje.npr. nrp.Negativno potkrepljenje (izostanak neugodnih podražaja) – kada očekujemo neugodu. Osmijeh. a ona izostane.učimo ih uparivati s primarnim ili nekim drugim već usvojenim sekundarnim potkrepljenjima 3 osnovne vrste sekundarnih potkrepljenja _ socijalna. *POZITIVNA I NEGATIVNA POTKREPLJENJA * . Kućni ljubimac 2. simbolička – novac VJEŽBA 1.

Nagrađivanje psa za poslušnost.potkrepljivanje jedne aktivnosti nekom drugom. prestaje.neugodnih podražaja *KAZNE Z ADAVANJEM I USKRAĆENJEM* .3. kad pospremim sobu ići ću se igrati na računalo. nakon prestanka nagrade. razredu se ukine maturalni izlet jer su višekratno markirali s nastave. *RASPORED POTKREPLJENJA* .Kazna uskraćenjem (uskraćenje očekivane ugode) npr. npr. djeca trebaju očistiti hodnik jer su se po njemu razbacivali s hranom . npr. 3. Kada se za nešto jako trudimo. 2. naučimo dobro za ispit a dobijemo manju ocjenu više se toliko ne trudimo *PREMACKOVO NAČELO* . nađemo dlaku u bureku.Kazna zadavanjem (zadavanje neugodnih podražaja). javlja se ne poslušnost.smanjuju vjerojatnost ponašanja -zadavanjem. Osobe koje nas povrijede.4 tipa Skinnerovog kontinuiranog potkrepljenja: intervalima (pravilnim ili nepravilnim) . više tamo ne kupujemo burek. psihološke kazne. Papiga koju je čovjek učio pričati.neugodnih podražaja. . mičemo se od njih. (neprihvatljivo). Pas kojeg vlasnik udara. Ako nam se zgadi hrana u pekari u kojoj kupujemo. uskraćenjem. prIvlačnijom aktivnosti. npr. Škola 1. fizičke kazne.kazne. izbjegava vlasnika i to područje u kojem je bio.

a još važnije od toga izbjegavati da se isto ponašanje nekad nagrađuje. Dosljednost – ako je moguće svaki put kad se javi nepoželjno ponašanje.željeno ponašanje potkrepljuje se svaki put kad ga subjekt pokaže . bol.u omjeru (pravilnom ili nepravilnom) .Naučena bespomoćnost – pojava da ljudi ili životinje ne poduzimaju akciju koja bi ih uklonila iz neugodne ili bolne situacije ako počnu vjerovati da ne postoji uzročno – posljedična povezanost između njihova ponašanja i ishoda takvih situacija . pohvala. Potkrepljivači primarni (hrana. a nekad kažnjava. pohvala) negativni (bol. ocjene) pozitivni (hrana. Nagrada ili kazna je subjektivna i nema jednaku vrijednost za sve pojedince. voda.nije isto što i pozitivni potkrepljivač . -Voditi računa o osobinama pojedinca.Psihomatski poremećaj pogoršava odnose . .Kontinuirano potkrepljenje .Nagrada.vrijeme zadavanja.Posljedice kazne . jer jedino takva potiskuje neko ponašanje na duže vrijeme ili zauvijek.mora biti za vrijeme ili neposredno nakon nepoželjnog ponašanja. negativne reakcije okoline) . a nagrada ne mijenja nužno ponašanje. Intezitet –dobro odmjeriti jačinu kazne. Povećanje inteziteta kazne obično izaziva navikavanje ili uopće nema efekta.Potkrepljivači mijenjaju frekvenciju nekog odgovora. Tako se osigurava stvaranje veze između nekog ponašanja i kazne. aktivnost kojom se osoba bavi) sekundarni (novac. *KAZNA* .

za koje se ranije mislilo da su izvan kontrole naše volje (krvni tlak. ponašanja.izlaganje klijenta zastrašujućim podražajima sve dok se reakcije straha ne ugase .UP (štakor) se ponovljeno zadavao bez NP (buka). sve dok UR (strah) potpuno ne nestane * SUSTAVNA DESENZIBILIZACIJA* .Uparuju se averzivni ili bolni podražaji s neželjenim . također nepoželjnim ponašanjem. Inače može doći do zamjene jednog nepoželjnog ponašanja nekim dr. navike.malog Alberta se tako dugo držalo u blizini štakora dok se njegov strah ne bi u potpunosti ugasio . neke autonomne funkcije organizma. * PREPLAVLJIVANJE * .Najveći dio osnovnog odgoja djece odvija se uvjetovanjem: emocije. vrijednosti.općenito vrijedi da se nagradama uči. operantno.Postupan proces kojim se klijent uči nositi s uznemirujućim podražajima pri čemu se procesom protuuvjetovanja smanjuje anksioznost potaknuta tim podražajima *AVERZIVNO UVJETOVANJE * . znanja i vještine. učenje po modelu.. a kaznama odučava . omogućiti razvoj nekog dr. stavovi. broj otkucaja srca…) . tj.cilj ove tehnike je naučiti pojedinca novim.Pri mijenjanju ponašanja kombiniraju se 3 načina učenja : klasično. . . poželjnim oblicima ponašanja ili ga odučiti od nepoželjnih oblika ponašanja.Modifikacija ponašanja.uz kaznu treba istovremeno potkrepljivati neko poželjno ponašanje.

uspješni. *PAŽNJA. vikarijsko učenje – (posredno uvjetovanje) ponašanje se usklađuje opažanjem posljedica tuđeg ponašanja. psihogene glavobolje . usmjeravanje pažnje.2 oblika. Klasično uvjetovanje se odnosi na stvaranje veze putem asocijacija (tijekom ponavljanja). Pažnja se obraća na modele koji su privlačni.u drugoj fazi se modelira ponašanje koje želimo da učenici imitiraju. * ISHOD MODELIRANJA* Učenje novih ponašanja. facilitirane postojećih ponašanja. zanimljivi i popularni.porivima s ciljem smanjivanja privlačnosti cilja.učenje je posljedica opažanja ponašanja drugih. terapija poremećaja u ponašanju. tjeskobe.upotreba žetona kao potkrepljivača za razvoj poželjnog ponašanja *OPERATIVNO UVJETOVANJE* . Učitelji trebaju pružiti jasne informacije.. tretman nesanice. alkohol . često povezana modeliranje. Klasično uvjetovanje. a zatim im se daje prilika da to ponašanje isprobaju ili uvježbaju .U prvoj fazi potrebno je obraditi pažnju na model.Učenje na temelju tuđeg iskustva .Razlika između klasičnog uvjetovanja i operantnog uvjetovanja _Klasično uvjetovanje ne govori ništa o kaznama i nagradama. *TEORIJE SOCIJALNOG UČENJA* . * ZADRŽAVANJE* .organizam je pasivan.pušenje. niti se takvo nešto implicira. izazivanje emocija. većina aktivnosti u svakodnevnom životu. . * ŽETONIRANJE *.. a nema niti takve terminologije. Operantno uvjetovanje – organizam je aktivan.primjena: socijalna ponašanja.

učenje nije stupnjeviti proces.sastoji se od 3 dijela: utvrđivanja i fiksiranja uporišnih točaka .) – njemački geštalt psiholog . tj. rješavanje problema . oslovljavanje. na plafonu obješena banana. odijevanje i moda.Wolfgang Kohler (1887. *UČENJE MODELIRANJEM* Učenje opažanjem – govor.GESTALT. pozdravljanje. u kavez gladan Sultan.usvajanje znanja u užem smislu.npr. rukovanje i konvencionalna komunikacija. pisanje slova. stilovi izražavanja.smatra se da učenje ide po principu sve ili ništa. radne aktivnosti. jer vjeruju da će takvo ponašanje povećati njihovu vjerojatnost dobivanja potkreljenja.1967.istraživanja na Tenrifima – kanarski otoci -najpoznatije djelo.u ovoj fazi posljednjoj fazi učenici će imitirati model.Istraživanja Kohlera: sustavna istraživanja na majmunima kako majmun rješava probleme? . stjecanje viših oblika pismenosti. nego se ono odjednom javlja u svijesti i tu ostaje (nema asocijacija već cjelina) .. *MOTIVACIJA *. U kavezu su tri drvene kutije nejednake veličine * Učenje uvidom u situaciju_.predstavnici. U učionici se potiče pohvalama i ocjenama. * KOGNITIVNE TEORIJE UČENJA* .U ovoj fazi učenici pokušavanju uskladiti svoje ponašanje sa ponašanjem modela.*REPRODUKCIJA* .Mentalitet majmuna .

odjednom dođe do rješenja .o mogućava zadržavanje rješenja *UČENJE POKUŠAJIMA I POGREŠKAMA*_- poduzimanje različitih motoričkih ili simboličkih radnji dok se slučajno ne dođe do ispravne reakcije . količina. smislenost . spol i dob. mentalna kondicija. umor.Koristi se kad nismo u mogućnosti koristiti složenije intelektualne funkcije zbog: .ne preglednosti situacije.zdravlje. struktura živčanog sustava .Pri tome se neuspješni oblici reagiranja napuštaju i odbijaju. a zadržavaju i učvršćuju oni koji odgovaraju svrsi aktivnosti .ili jednostavno se ne želimo intelektualno angažirati *SUBJEKTIVNI I OBJEKTIVNI FAKTORI UČENJA I PAMĆENJA * : fiziološki osobine građe objektivni (ili fizički) organizacijski faktori pamćenja -fiziološki. i/ili .besmislenosti sadržaja. i/ili . i/ili . osobine ličnosti . vrsta kodiranja.premalog broja podataka. poznatost. aktivnost.a-ha faza.osobine grđe – vrsta.grupiranju dijelova sadržaja prema njihovu smislu logičkom povezivanju tih dijelova otkrivanja bitnih veza i donosa u materijalu kojeg učimo * 4 FAZE PROCESA UČENJA* .psihološki – motivacija.faza verifikacije ili provjere rješenja.faza preparacije ili pripreme – bezuspješni pokušaji kod majmuna -faza inkubacije –majmun sjedi i prividno je odustao . dubina obrade gradiva. potkrepljenje. iskustvo.faza iluminacije ili uvida.

Stil. vole čitati.faktori pamćenja. transfer i interferencija.Karakteristike. stupanj naučenosti. . namjera zapamćivanja.ukupnost oblika koji čine određeno ponašanje prepoznatljivim . video. način učenja. uredni su i organizirani.Karakteristike. mjesto učenja .prije zapamte ono o čemu se raspravlja nego što vide. buka ih vrlo lako prekine.najbolje uče slušanjem.Poseban. grafikoni. uočavaju detalje.najbolje uče gledanjem.opis stavova i ponašanja koji određuju naše preferencije u učenju . šaraju za vrijeme tel.objektivni – temperatura. Auditivni (30%) . ilustracije.način učenja.brzo pričaju. razgovora. doba dana. metoda učenja . način na koji pojedinac određuje i upotrebljava informacije VAK TEORIJA . tj. lakše uče čitajući naglas.organizacijski. imaju lijep rukopis. vole vidjeti prof. vole čitati na glas.vrsta gradiva. bole crtati i pisati. detaljni su u opisima. imaju jak osjećaj za boje. vlažnost zraka. vole razgovarati o onome što uče s drugima. osobna „angažiranost“ . vole sjediti u prvoj klupi.STILOVI UČENJA. razmjerno dosljedan i trajan način na koji pojedinac spoznaje okolinu i u njoj djeluje. vole snimiti tekst na audio traku . često miču usnicama dok čitaju. rukopis obično . razmišljaju u slikama. količina kisika...tri stila učenja: VIZUALNI AUDITIVNI KINESTETIČKI (tjelesni) stil učenja Vizualni (65%) .

.Karakteristike. teško je dugo vremena sjediti na mjestu. vole kad mogu napraviti nešto. PRAGMATIČARI -KONGITIVNE STRATEGIJA.najbolje pamte izvodeći neki određeni pokret. dodiruju ljude da bi privukli njihovu pozornost.DAVID KOLB. koristimo ga najčešće kad neki sadržaj moramo doslovno naučiti.Četiri stila učenja: AKTIVISTI. MISLIOCI TEORETIČARI. mogu imati ne čitak rukopis.nije lijep. zaboravit ćemo ga - organizacija- počiva na pretpostavci da se dobro organizirane informacije lakše uče i . vole akcijske filmove i knjige. . a ne samo čitati ili slušati . dodir i aktivnost.nedostatak. dobar uspjeh u sportu.doslovno višekratno izgovaranje elementa koji želimo upamtiti. otvorene i komunikativne osobe Kinestetički (5%) . škljocaju olovkama ili trzaju nogom dok uče. dobra orijentacija u prostoru.Strategija učenja: ponavljanje organizacija elaboracija metakognitivne strategije -ponavljanje.znanje koje smo na taj način pohranili najčešće je nepovezano s ostalim znanjima i ako se na njega često ne vraćamo.najbolje uče kroz pokret.

Edward de Bono. žuta. Neptun. prijenos. popis definicija i stručnih izraza . Venera. Identifikacija najvažnijih pojmova.dosjećaju. crtanje tablica. ta redoslijed boja u spektru. narančasta.skraćivanje.Kognitivne mape. nrp.proširivanje novih informacija dodavanjem ili povezivanjem s onim što već znamo (traženje vanjskih veza). npr. obrada. kritičko provjeravanje gradiva MNEMOTEHNIKE. npr. naučiti besmisleno smislenim. modra. traženje unutrašnjih veza u gradivu (uspostava hijerarhije među ključnim informacijama). povlačenje bitnih pojmova. . LJMZŽNC – LJepotica Miluje Zelen Žabu Na Cigli za planete: Merkur.Walter je uredan i točka .zapamtimo kraticu koja je nastala uzimanjem prvih slova riječi s neke liste. Jupiter. dijelimo ih na verbalne. zelena. Saturn.uveo kognitivne mape kao nelinearan način prikazivanja informacija -elaboracija. Mars.ljubičasta.dodaju se informacije i prerađuju na takav način da budu što bolje zapamćene. predodžbenei mješovite -verbalne mnemotehnike. kratki sažetci najvažnijih dijelova gradiva. Uran. prijem. Zemlja.njima nastojimo: povezati nepovezano. Pluton Moja Vrlo Znatiželjna Majka Je Svima Uvijek Nabrajala Planete E=mc2 –Einstein mirise cvijeta dva W= UI t. crvena. dijagrama i grafičkih prikaza.POPP -Elaborirano kodiranje. naći dobre znakove za dosjećanje. pohrana.

. sila će joj ubrzanje dati.Vještine planiranja: određivanje ciljeva.vizualno predočimo neki dobro poznati prostor i u njemu stvari koje želimo zapamtiti -metoda prostornog uređenja stranice. bizarnu sliku.Rime i ritam. pas.pri učenju zadanih materijala uspješniji ispitanici koji su koristili menmotehnike od onih koji ih nisu koristili -Metakognitivne vještine. -Vizualne mnemotehnike .pri učenju je eksperimentalno potvrđena. Zatim se stvori predodžba koja povezuje ključnu riječ sa stranom riječi koju želimo naučiti. lula.M ješovite mnemotehnike – Meotda ključnih riječi. Ako je ispred zagrade manje u zagradi se mijenja stanje. prozor.npr. . npr. ako je ispred zagrade više zagrada se briše.zabilješke razmjestimo na papiru tako da dobijemo prostorni raspored prikladan za zapamćivanje .za stranu riječ želimo naučiti utvrditi se asocijacija po zvučnosti s nekom riječi u našem jeziku koja joj slično zvuči. Važnost korištenja mnemotehnike_ -Korisnost mnemotehnike.Vještine nadgledanja: samoprovjeravanje upamćenog i praćenje razumijevanja. npr.lakše ćemo zapamtiti čudnu. lizzard. utvrđivanje rokova.lizati.pas je pušio lulu i gledao kroz prozor .unošenje rime i ritma u materijal koji treba zapamtiti znatno olakšava učenje. ... Npr. Svaka masa mora znati. dijeljenje na pod zadatke.metoda mjesta.Bizarno predočavanje. Einstein miriše cvijeta dva.Rečenični mnemonici – nepovezane riječi koje treba upamtiti slažemo u logičnu rečenicu ili kraću priču.

Senzorno pamćenje: .ovo pamćenje je ograničenog kapaciteta . . .omogućuje nam prepoznavanje podražaja.kada učenje jednog gradiva olakšava učenje drugog. sami sebi postaviti pitanje i provjeriti odg. A zatim ostalo (svirati) - Pamćenje – je mogućnost usvajanja. . onda je ponavljanjem zadržavamo onoliko dugo koliko nam je potrebna.Vještine samoreguliranja: poznavanje i primjena strategija i fleksibilno odbacivanje neefikasnih strategija.Kratkotrajno pamćenje (radno pamćenje): .ako nam je potrebna za kasnije onda je nastojimo kodirati da je što uspješnije pohranimo u .odgovaranja na pitanja. broj telefona.Proaktivna interferencija – kad smo nešto naučili ranije ometa ono što danas učimo. . npr.traje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta .traje jako kratko.ako nam informacija ne treba za kasnije.Zajednički naziv za obje interferencije je negativni transfer. npr.Pozitivni transfer_ . a zatim je gubimo. *TRANSFER I INTERFERENCIJA* - Retroaktivna interferencija- učenje novih sadržaja je uzrok zaboravljanja onih sadržaja koje smo prethodno naučili. (muzika) . do nekoliko sekunda.da bi prepoznavanje bilo uspješno trebaju biti uključene informacije dugoročnog pamćenja. . od nekoliko milisekunda. otežava učenje.npr. . .Funkcije kratkotrajnog pamćenja: . zadržavanja i korištenja informacija. prvo moramo naučiti note u gl. npr. .

ima neograničeni kapacitet . koji je glavni grad Hrv? Gdje se nalazi kosi toranj? EPIZODIČKO PAMĆENJE . posljednje ljetovanje. pamćenje vezano za specifične događaje. semantičko i epizodičko 2. objekte. Uključuje 3 faze: . ljude. pojmova.vještine).za pronalaženje informacija značajni: -znaci za dosjećanje – koji omogućavaju ulaz u području DTP u kojima bi se mogla nalaziti tražena informacija -znaci za kodiranje – znaci koji su korišteni prilikom pohrane informacija . PROCEDURALNO PAMĆENJE – odnosi se na znanje o tome kako nešto učiniti (npr. prvi poljubac. odnosno pamćenje općenitog znanja i činjenica o svijetu. gramatičkih pravila.Dugotrajno pamćenje .Pamćenje se dijeli na: 1. maturalna večera..Deklarativno – odnosi se na znanje samih činjenica o nečemu.koje se odnosi na vremensko određivanje tog kad su se zbili događaji i njihovo vremensko – prostorno povezivanje tj. Npr. Npr.DTP -kada nam je potrebna neka informacija koju već imamo u DTP onda je iz DTP vratimo u KTP i koristimo se s njom koliko nam je potrebna (radno pamćenje) KAPACITET KTP je ograničen na 5-9 čestica 836245 (6 čestica) 24-31-68 (3 čestice) 635-754 (2 čestice) . Proceduralno – odnosi se na znanje o tome kako nešto učiniti SEMANTIČKO PAMĆENJE – koje se odnosi na pamćenje riječi.

testovi za odrasle i testovi za djecu .kako usporediti inteligenciju nekog djeteta s inteligencijom druge djece iste dobi – Binet (1904.Osnovni uzroci zaboravljanja – postupni osipanje tragova pamćenja koje ne koristimo duže vrijeme jednostavno gubimo. što je isto kao da je nemamo *INTELIGENCIJA* -opća sposobnost koja čovjeku omogućuje brzo i uspješno snalaženje u novim tj. problemskim situacijama. ne mogućnost pronalaženja informacija ako nemamo dobru strategiju pronalaženja informacija u DTP nećemo je pronaći kad nam zatreba. minimalni prag poticajnosti okoline stavlja u prvi plan naslijeđene dispozicije .Doprinos nasljeđa (70%) i okoline individualnim razlikama u inteligenciji ovisi o varijablitetu tih činitelja – izrazito nepovoljna okolina djelovat će snažnije od naslijeđenog potencijala. . 4/6x100=66 .ZABORAVLJANJE- je pojava gubitka sjećanja koja se očituje u nemogućnosti obnavljanja onih sadržaja koji su prethodnim učenjem činili dio čovjekova iskustva. 8/6x100=133. Prvi test inteligencije) IQ=mentalna dob (MD)/ kronološka dob (KD) x 100 npr.Mjerenje inteligencije. Fazu povezivanja. Automatsko odvijanje vještine TRENUTAČNO ILI BLIC PAMĆENJE – npr.1.individualni i grupna primjena .Vrste testova inteligencije: . prometna nesreća . shvatiti što treba napraviti 2. povezati cjelinu 3.testovi brzine i testovi snage . Kognitivna faza. .

motivacija je sve ono što dovodi do učenja. .nema razlika u općoj inteligenciji – žene postižu bolje rezultate na testovima koji mjere verbalni faktor (razumijevanje i fluentnost).brzini cilja.Intezitet motivacije ovisi o: .testovi općih sposobnosti i testovi specifičnih sposobnosti . KRISTALIZIRANA INTELIGENCIJA – pod utjecajem obrazovanja.(što smo bliže cilju to je motivacija za njegovo postizanje jača (gradijent cilja – utjecaj blizine cilja na motivaciju)).muškarci postižu bolje rezultate na testovima koji mjere spacijalni faktor (vizualizacija i orijentacija). te za neke aspekte pamćenja imaju bolju socijalnu inteligenciju . mjere je ugl.snazi motiva (što više osjećamo glad. . to je motivacija za zadovoljenje potrebe intezivnija) .(atraktivnija hrana prema kojoj osjećamo veći apetit) . Motivacijski ciklus motiv instrumentalno ponašanje  cilj . intezitet i trajanje.. FLUIDNA INTELIGENCIJA – pod većim je utjecajem dispozicija.aktivnosti cilja. Testovi snage: maksimum u dvadesetim godinama.Cattellova podjela: 1. .Vrste motiva/potreba: . a dolazi i do porasta s godinama -„Životna mudrost“ – starije osobe u rješavanju problema koriste znanja i sposobnosti. mjeri se testovima brzine: maksimalno rano (14 – 18. numeričko rezoniranje (N) i mehaničke informacije.Spolne razlike u inteligenciji_ .Inteligencija i životna dob – . te određuje njegov smjer. visoko korelira s učenjem novog materijala: ne ovisi o kulturi 2.g) i pada nakon dvadesete.Motivacija u učenju.

. fiziološke) nagonsko stanje – homeostaza – hedonističko obilježje .Oblici motivacije za učenje – opća i specifična -Proces opservacijskog učenja.Intrinzična – sve ono što nas iznutra potiče na aktivnost . uključujući i Bobo lutku.Zatim se djecu pustilo u sobu s igračkama..Jesu li djeca imitirala ponašanje modela? Jesu. .Maslowljeva hijerarhija motiva – 5. Pripadanje i ljubav 2.(biološke. . vlašću.U različitim situacijama model je nagrađen odnosno kažnjen za svoje ponašanje. usvajanjem znanja).Oblici motivacije – .Ekstrinzična – atraktivni vanjski ciljevi koji će usmjeriti naše ponašanje . Samoaktualizacija 4. Biološke potrebe . Samopoštovanje i poštovanje od strane dr.:) . Potrebe za sigurnošću 1. sigurnošću..stečene/sekundarne – naučene potrebe u određenoj civilizacijskoj i kulturnoj i društvenoj okolini (potreba za druženjem.prirođene/primorane .Djeca su promatrala model kako se agresivno ponaša prema lutki zvanoj Bobo. 3. .