You are on page 1of 1

LAPORAN AKTIVITI CeIO AHMAD ZULNASRI BIN ABDUL KHALID

,
TIMBALAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA,
JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA
Bil.

TARIKH

AKTIVITI

PENCAPAIAN

1

JanuariDisember
2015

Penyelaras dalam merangka
perancangan dan pelaksanaan
kursus/latihan
In-House
Training dengan memasukkan
pengisian
wajib
berkaitan
integriti
untuk
mendidik
pegawai menghayati konsep
integriti dalam pekerjaan.

In-House Training tahun
2015 telah dilaksanakan
sebanyak lima sesi (satu
sesi adalah lapan hari iaitu
dua hari seminggu dan
dilaksanakan
dalam
tempoh
satu
bulan)
dengan lima slot integriti
secara keseluruhan.

2

JunSeptember
2015

Penyelaras
urusan
pengambilan gred KP17 bagi
mengisi
sebanyak
960
kekosongan
di
seluruh
Malaysia. Penekanan terhadap
semua
Panel
untuk
memperincikan
aspek
integriti/disiplin calon semasa
proses
temuduga
tanpa
kompromi.

Seramai 410 orang sahaja
pegawai imigresen gred
KP17
telah
dilantik
berkuatkuasa 15 Februari
2016.

Penyelaras
urusan
pemangkuan dan kenaikan
pangkat pegawai imigresen
Malaysia. Tapisan ketat untuk
integriti yang mana calon yang
mempunyai
kes
tatatertib
dalam
prosiding,
ketidakhadiran bekerja tanpa
sebab, ada tohmahan, dalam
pemerhatian SPRM dan dalam
siasatan
dalaman
tidak
dipertimbangkan.

Sebanyak tiga eksesais
kenaikan pangkat pelbagai
gred dilaksanakan pada
tahun
2015
dengan
seramai
800
orang
pegawai melepasi tapisan
integriti dan mendapat
pemangkuan ke gred yang
lebih tinggi.

3

MacDisember
2015

Tidak
dapat
mencapai
sasaran pelantikan 960
orang kerana tapisan yang
ketat dalam aspek fizikal
dan integriti/disiplin.