You are on page 1of 1

Concluzie

În urma studiului și a rezolvării celor 2 teme, am concluzionat că „Instruirea tinerilor
defavorizați în societatea cunoșterii”, ocupă un loc important care necesită rezolvarea imediată
din partea autorităților și a societății. Considerăm că problema poluării mediului se va afla
constant în centrul atenției, existând mereu incidente ce vin din această direcție, astfel nu poate fi
rezolvată în totalitate.
Pe de altă parte, problema tinerilor necesită atenție deosebită, deoarece România
are nevoie de cetățeni cu un nivel de cunoștințe medii. Doar în acest fel țara noastră se poate
alătura statelor din Uniunea Europeană. Astfel, dacă tinerii vor ajunge să conștientizeze nevoia
educației, formarea profesională și rolul lor în societatea ei vor întreprinde măsuri pentru
soluționarea tuturor problemelor din cadrul societății, începând de la mediu până la cele mai
complexe, incluzând chiar și politica.