You are on page 1of 216

# DA-EN vocabulary database

compiled by dict.cc
# Date and time 2015-08-02 10:48
# License
THIS WORK IS PROTECTED BY INTERNATIONAL COPYRIGHT LAWS!
# License
Private use is allowed as long as the data, or parts of it, are
not published or given away.
# License
By using this file, you agree to be bound to the Terms of Use pu
blished at the following URL:
# License
http://www.dict.cc/translation_file_request.php
# Brought to you by
Paul Hemetsberger and the users of http://www.dict.cc/,
2002 - 2015
(den / det / de) daværende [fx den daværende præsident] the then [e.g. the then
president]
adj
(eurasisk) grævling {fk}
(Eurasian) badger [Meles meles] noun
(flygtigt) kys {n}
peck [coll.]
noun
(godt) gennemstegt
well done
adj
(hårde) hvidevarer {pl} white goods
noun
(højt) begavet gifted adj
(kl.) halv ni at half past eight
(klokken) halv ni
at half past eight
(meget) flittig hard-working
adj
(orange) græskar {n}
pumpkin noun
(til) bagbord to port adv
(til) styrbord to starboard
adv
-en
the [ending for the definite form in the common case]
-et
the [ending for the definite form in the neuter case]
... eller derover
... or more
25 års jubilæum {n}
silver jubilee noun
abbedisse {fk} abbess noun
abbedi {n}
abbey noun
abbed {fk}
abbot noun
abdikation {fk} abdication
noun
abdomen {n}
abdomen noun
abebrødtræ {n} African baobab [Adansonia digitata]
noun
abebrødtræ {n} monkey-bread tree [Adansonia digitata] noun
abe {fk}
monkey noun
abonnement {n} subscription
noun
aboriginer {fk} [i Australien] Aborigine
noun
aborre {fk}
(European) perch [Perca fluviatilis]
noun
abort {fk}
abortion
noun
abrikos {fk}
apricot noun
absolut absolute
adj
absorberende
absorbent
adj
abstrakt
abstract
adj
abstrakt kunst {fk}
abstract art
noun
absurd absurd adj
acceptabel
acceptable
adj
accept {fk}
acceptance
noun
adamsæble {n} Adam's apple
noun
addition {fk} addition
noun
adelsmand {fk} nobleman
noun
adel {fk}
nobility
noun
adfærdsforstyrrelse {fk}
behavioral disorder [Am.]
noun
adfærd {fk}
behavior [Am.] noun
adfærd {fk}
behaviour [Br.] noun
adgang {fk}
access noun
adgang {fk}
admittance
noun
adjektiv {n} <adj.>
adjective <adj> noun
adoptivbarn {n} adopted child noun
adresse {fk}
address noun

adsorption {fk} adsorption
noun
advarsel {fk} warning noun
adventskrans {fk}
Advent wreath noun
adverbium {n} adverb noun
advokat {fk}
lawyer noun
advokat {fk}
solicitor [Br.] [lawyer]
noun
aerodynamik {fk}
aerodynamics [treated as {sg} or {pl}] noun
aerodynamisk
aerodynamic
adj
af- og påklædning {fk} dressing and undressing noun
af- og pålæsning {fk} loading and unloading noun
afbalanceret
balanced
adj past-p
afbrydelse {fk} disruption
noun
afbrydelse {fk} interruption
noun
afdeling {fk} department <dept.>
noun
afdød dead
adj
afdød deceased
adj
afdød late [deceased] adj
affald {n}
garbage [Am.] noun
affald {n}
rubbish [esp. Br.]
noun
affald {n}
waste noun
affald {n} [ræster af ringe værdi]
trash [Am.]
noun
affirmativ
affirmative
adj
afgang {fk} <afg.>
departure <dep.> [of vehicle] noun
afghaner {fk} [afghansk mynde] Afghan hound
noun
afghansk
Afghan adj
afghansk mynde {fk}
Afghan hound
noun
afgift {fk}
levy
noun
afgift {fk}
toll
noun
afgift {fk} [gebyr]
charge [fee]
noun
afgjort [bestemt]
certain adj
afgrøde {fk}
crop
noun
afgående
outgoing
adj
afgørende
conclusive
adj
afgørende
conclusively [decisively]
adv
afgørende
critical
adj
afgørende
crucially
adv
afgørende
crucial [critical]
adj
afgørende
decisive
adj
afgørende
decisively
adv
afgørende
determining
adj
afgørende
final adj
afgørende
key [critical] adj
afhandling {fk} thesis noun
afholdsmand {fk}
teetotaller
noun
afhængig
addicted
adj
afhængig
dependent
adj
afhængighed {fk}
dependence
noun
afhængighed {fk}
dependency
noun
afhængig
hooked [coll.] [addicted]
adj
afhøring {fk} interrogation noun
afhøring {fk} questioning [interrogation]
noun
afklædning {fk} undressing
noun
aflukke {n}
enclosure [closed-off area]
noun
aflæsning {fk} [fx af gods]
unloading
noun
afmagt {fk}
powerlessness noun
afmattet
weary adj
af
off
adv
af
of
prep
afregulering {fk}
deregulation
noun
afrejse {fk}
departure [on a journey]
noun

afrikaans {n} Afrikaans
noun
afrikansk
African adj
Afrika {n}
Africa noun
afrodisiakum {n}
aphrodisiac [food or drug]
afrundet
rounded adj past-p
af samme grund for the same reason
afskrivning {fk}
depreciation
noun
afskyelig
disgusting
adj
afsky {fk}
abhorrence
noun
afsky {fk}
aversion
noun
afsky {fk}
detestation [dislike] noun
afsky {fk}
disgust [dislike]
noun
afsky {fk}
dislike noun
afsky {fk}
loathing
noun
afslappet
laid-back [coll.]
adj
afslappet
relaxed adj past-p
afslutningsvis in conclusion adv
afslutning {fk} closure noun
afsnit {n}
episode noun
afsporing {fk} derailment
noun
afstand {fk}
distance
noun
afstemning {fk} vote
noun
afstemning {fk} [hemmelig]
ballot noun
afstemt attuned adj past-p
afstraffelse {fk}
punishment
noun
af sundhedsmæssige grunde
for health reasons
aftagende
decreasing
adj
aftale {fk}
agreement
noun
aftale {fk}
appointment
noun
aftale {fk}
deal
noun
aftenkjole {fk} evening dress noun
aftenkjole {fk} evening gown
noun
aftensmad {fk} dinner noun
aftensmad {fk} evening meal
noun
aften {fk}
evening noun
af træ wooden adj
afvandet
dewatered
adj past-p
afvigelse {fk} deviation
noun
afvisning {fk} refusal noun
afvist dismissed
adj past-p
agens {fk}
agent [e.g. chemical agent]
noun
agentur {n}
agency noun
agerhøne {fk} partridge
noun
agern {n}
acorn noun
aggression {fk} aggression
noun
aggressiv
aggressive
adj
aggressivt
aggressively
adv
agoni {fk}
agony noun
agrar agrarian
adj
agrarisk
agrarian
adj
agterdæk {n}
quarterdeck
noun
agterende {fk} stern noun
agterud astern adv
agurketid {fk} silly season
noun
agurk {fk}
cucumber [Cucumis sativus L.] noun
ahorn {fk}
sycamore [Acer pseudoplatanus] noun
airconditioneret
air-conditioned adj
aircondition {fk}
air conditioning <AC> noun
ajour up to date
adj
akacie {fk}
acacia noun

noun

akademiker {fk} academic
noun
akademisk
academic
adj
akillessene {fk}
Achilles tendon noun
akkuratesse {fk}
accuracy
noun
akselafstand {fk}
wheelbase
noun
aksel {fk}
axle
noun
akse {fk}
axis
noun
aktiekapital {fk}
share capital noun
aktier {pl}
shares noun
aktieselskab {n} <A/S> public limited company [Br.] <plc, PLC> noun
aktie {fk}
share [in a company]
noun
aktionær {fk} shareholder
noun
aktiv active adj
aktivering {fk} activation
noun
aktivist {fk} activist
noun
aktivitet {fk} activity
noun
aktiv {n}
asset noun
aktuel current adj
aktuelt currently
adv
akt {fk} [uform. {n}] [i et skuespil] act [in a play] noun
aktør {fk}
actor noun
akupunktur {fk} acupuncture
noun
akupunktør {fk} acupuncturist noun
akustisk
acoustic
adj
akvariefisk {fk}
aquarium fish noun
akvarium {n}
aquarium
noun
akvatisk
aquatic adj
akvædukt {fk} aqueduct
noun
albaner {fk}
Albanian [person]
noun
Albanien {n}
Albania noun
albansk Albanian [relating to Albania] adj
albansk {n}
Albanian
noun
albatros {fk} albatross
noun
albatros {fk} albatross [golf] [double eagle] noun
albuerum {n}
elbow room
noun
albue {fk}
elbow noun
album {n}
album noun
alderdom {fk} old age noun
alder {fk}
age
noun
aldrende
ageing adj
aldrende
aging adj
aldrig never adv
aldring {fk}
ageing noun
aldring {fk}
aging noun
alene alone adj adv
alfabetisk
alphabetical
adj
alfabet {n}
alphabet
noun
alfanumerisk
alphanumeric
adj
alfonseri {n} pimping noun
alfons {fk}
pimp
noun
algebraisk
algebraic
adj
algebra {fk}
algebra noun
algerier {fk} Algerian
noun
algerisk
Algerian
adj
alger {pl}
algae noun
algierer {fk} [uform.] Algerian
noun
algiersk [uform.]
Algerian
adj
alibi {n} [også fig.] alibi [also fig.]
noun
alifatisk
aliphatic
adj
alkalitet {fk} alkalinity
noun

noun noun noun .> widespread adj almindeligt generally adv almindeligvis generally adv almindeligvis normally adv almindeligvis usually adv alpehue {fk} beret noun Alperne {pl} the Alps noun alsidig versatile adj altan {fk} balcony noun alt eller intet all or nothing alternativ alternative adj alternativ {n} alternative noun alter {n} altar noun alt everything pron alt godt fra havet seafood noun altid always adv alting everything pron altså therefore adv aluminium {n} <Al> aluminium [Br.alkoholfri non-alcoholic adj alkoholholdig alcoholic [drinks] adj alkoholiker {fk} alcoholic noun alkoholisme {fk} alcoholism noun alkoholmisbrug {n} {fk} alcohol abuse noun alkohol {fk} alcohol noun alkymistisk alchemic adj alkymistisk alchemical adj alkymist {fk} alchemist noun alkymi {fk} alchemy noun alle dage every day alle everybody pron alle everyone pron allehelgen {fk} All Hallows noun allerede already adv allerførste very first adj allergen {n} allergen noun allergisk allergic adj allergi {fk} allergy noun allersidste very last adj allesammen everyone pron alle steder everywhere adv allestedsnærværende ubiquitous adj alle vegne anywhere adv Alle veje fører til Rom.> adj almindelig <alm.] <Al> aluminium {n} <Al> aluminum [Am.> common adj almindelig <alm.> general <gen. All roads lead alliance {fk} alliance noun alligevel anyway adv alligevel however adv alligevel nevertheless adv allike {fk} jackdaw [Corvus monedula] allokering {fk} allocation noun almen common adj almen general adj alment commonly adv alment generally adv almindelig <alm.] <Al> alverdens ting all sorts of things alvorlig grave adj alvorlighed {fk} seriousness noun to Rome.

amer.alvorlighed {fk} severity noun alvorlig serious adj alvorlig severe adj alvor {fk} seriousness noun amatøragtig amateurish adj amatørradio {fk} amateur radio noun amatør {fk} amateur noun ambassade {fk} embassy noun ambassadør {fk} ambassador noun ambition {fk} ambition noun ambitiøs ambitious adj ambolt {fk} anvil noun ambrosia {fk} ambrosia noun ambulance {fk} ambulance noun amerikaner {fk} American noun amerikansk <am.] ammunition [also fig. juledag> Boxing Day [Br.] noun amnesti {fk} {n} amnesty noun amorf amorphous adj ampere {fk} <A> ampere <A.> second <2nd> andetsteds elsewhere adv andre others pron and {fk} duck noun anerkendelse {fk} recognition noun anerkendt recognised [Br. amp> noun ampul {fk} ampoule noun anakronisme {fk} anachronism noun analyse {fk} analysis noun analytiker {fk} analyst noun analytisk analytical adj ananassaft {fk} pineapple juice noun ananas {fk} pineapple [Ananas comosus] noun anarki {n} anarchy noun anatom {fk} anatomist noun anbefalet recommended adj past-p anbefaling {fk} recommendation noun andel {fk} share noun andel {fk} stake [share] noun anden <2.] noun anden other adj pron andenplads {fk} second place noun anderledes different adj andet <2.> second <2nd> anden juledag {fk} <2.] adj past-p anerkendt recognized adj past-p anfald {n} attack noun anfører {fk} leader noun angelsaksisk Anglo-Saxon adj angiveligt apparently adv angreb {n} attack noun angst {fk} fear noun angående concerning prep . amr.> adj Amerikas Forenede Stater {pl} <USA> United States of America <USA> noun ametyst {fk} amethyst noun amfetamin {fk} {n} amphetamine noun amfibium {n} amphibian noun amfiteater {n} amphitheater [Am.] noun amfiteater {n} amphitheatre noun aminosyre {fk} amino acid noun ammoniak {fk} ammonia [NH3] noun ammunition {fk} [også fig.> American <Am...

] noun anæmi {fk} anemia [Am. machinery] noun anmodning {fk} request noun annaler {pl} annals noun anneksion {fk} annexation noun annullering {fk} cancellation noun anomali {fk} anomaly noun anonym anonymous adj Anonyme Alkoholikere {pl} <AA> Alcoholics Anonymous <AA> anonymitet {fk} anonymity noun anorak {fk} anorak noun anoreksi {fk} anorexia noun ansigtsløftning {fk} facelift noun ansigt {n} [den forreste del af hovedet] face noun anslået estimated <est.> noun anlæg {n} installation [piece of equipment] noun anlæg {n} plant [e.] adj anæmisk anemic [Am.> adj past-p anstændighed {fk} modesty [decency] noun ansvarlig liable adj ansvarlig responsible adj ansvarsbevidst responsible adj ansvarsfuld responsible adj ansvarsfølelse {fk} sense of responsibility noun ansvar {n} responsibility noun ansøger {fk} applicant noun ansøgning {fk} application noun antagelig acceptable adj antagonisme {fk} antagonism noun antagonistisk antagonistic adj antagonist {fk} antagonist noun antal {n} number noun antenne {fk} aerial [Br.] noun antenne {fk} antenna noun anticyklon {fk} anticyclone noun antik ancient adj antiklimaks {n} {fk} anticlimax noun antikvitet {fk} antique noun antik [fx møbler] antique adj antipartikel {fk} antiparticle noun antonym antonymic adj antonym {n} antonym noun antracit {fk} anthracite noun antropologisk anthropological adj antropologi {fk} anthropology noun antydning {fk} hint noun anvendelighed {fk} applicability noun anvendelse {fk} use noun anæmisk anaemic [Br.] noun apartheidpolitik {fk} apartheid policy noun apartheid {fk} apartheid noun noun .g.] noun anæstesi {fk} anaesthesia [Br.] adj anæmi {fk} anaemia [Br.> arrival <arr.anholdelse {fk} arrest noun anhænger {fk} trailer noun animeret animated adj past-p ankel {fk} ankle noun ankertov {n} anchor cable noun anker {n} anchor noun ankomst {fk} <ank.] noun anæstesi {fk} anesthesia [Am.

] adj arkæologi {fk} archaeology noun arkæologi {fk} archeology [Am.] arbejdskraft {fk} labour force [Br.] adj arbejdsintensiv labour-intensive [Br.> April <Apr.> noun araber {fk} Arab noun arabisk Arab adj arabisk Arabic adj arabisk {n} Arabic noun aragonisk {n} Aragonese noun arbejderklasse {fk} working class noun arbejderne {pl} labour [Br.] noun noun noun adj adj noun noun noun noun adj noun .apatisk apathetic adj apati {fk} apathy noun apokryf apocryphal adj apoteker {fk} pharmacist noun apotek {n} pharmacy noun apparat {n} appliance noun appelsinjuice {fk} orange juice noun appelsinsaft {fk} orange juice noun appelsin {fk} orange [Citrus sinensis] appetitløshed {fk} loss of appetite appetitvækker {fk} appetizer noun appetit {fk} appetite noun april {fk} <apr.] adj arbejdskraftintensiv labor-intensive [Am.] noun arbejder {fk} worker noun arbejde {n} job noun arbejde {n} work noun arbejdsgiver {fk} employer noun arbejdsgruppe {fk} working group noun arbejdsintensiv labor-intensive [Am.] arbejdskraft {fk} workforce noun arbejdsløshed {fk} joblessness noun arbejdsløshed {fk} unemployment noun arbejdsløs unemployed adj arbejdsmiljø {n} working environment arbejdsmængde {fk} workload noun arbejdsopgave {fk} assignment noun arbejdstilladelse {fk} work permit noun areal {n} area noun argument {n} argument noun aristokrati {n} aristocracy noun aritmetik {fk} arithmetic noun arkaisk archaic adj arketypisk archetypal adj arketypisk archetypical adj arkipelag {n} [sjældent] archipelago arkitektonisk architectural adj arkitektur {fk} architecture noun arkitekt {fk} architect noun arkiv {n} archive noun arktisk Arctic adj Arktis {n} Arctic noun ark {n} sheet [of paper] noun arkæoastronomisk archaeoastronomical arkæoastronomi {fk} archaeoastronomy arkæologisk archaeological adj arkæologisk archeological [Am.] arbejdskraft {fk} labor force [Am.] arbejdskraftintensiv labour-intensive [Br.

] army noun aromatisk aromatic adj arrangement {n} arrangement noun arrestation {fk} arrest noun arrogant arrogant adj arsen {n} <As> arsenic <As> noun arteriel arterial adj arterie {fk} artery [Arteria] noun arthritis {fk} arthritis noun artikel {fk} article noun artikel {fk} item noun artilleri {n} artillery noun artiskok {fk} artichoke noun art {fk} species {sg} noun ar {fk} <a> [100 m²] are <a> [100 m²] noun asbestose {fk} asbestosis noun asbest {fk} asbestos noun asfalt {fk} asphalt noun asiatisk Asian adj asiat {fk} Asian noun Asien {n} Asia noun asie {fk} gherkin noun askebæger {n} ashtray noun askeonsdag {fk} Ash Wednesday noun aske {fk} ash noun askorbinsyre {fk} ascorbic acid noun asparges {fk} asparagus noun aspekt {n} aspect noun associeret associated adj past-p asterisk {fk} asterisk noun astmaanfald {n} asthma attack noun astmatiker {fk} asthmatic noun astmatisk asthmatic adj astma {fk} asthma noun astrofysisk astrophysical adj astrologi {fk} astrology noun astronautik {fk} astronautics [treated as {sg}] noun astronaut {fk} astronaut noun astronomisk [også fig.] adj astronomi {fk} astronomy noun astronom {fk} astronomer noun asylansøger {fk} asylum seeker noun asyl {n} asylum noun at abdicere to abdicate verb at absorbere to absorb verb at acceptere to accept verb at adlyde to obey verb at administrere to administer verb at adoptere to adopt verb .] noun armaturer {pl} [fx lysarmaturer] fittings [e. light fittings] noun armbåndsur {n} wrist watch noun armbånd {n} bracelet noun armensk Armenian adj armeret beton {fk} reinforced concrete noun armhule {fk} armpit noun arm poor adj armstol {fk} armchair noun arm {fk} arm noun armé {fk} [gl.g.] astronomical [also fig.arkæolog {fk} archaeologist noun arkæolog {fk} archeologist [Am.

g. a meeting./sth.] verb at analysere to analyze [Am. a shot] verb at afgå to depart verb at afgå to leave [depart] verb at afgøre to decide verb at afholde sig fra to abstain from verb at afholde to hold [e. to depend on sb.at adressere to address verb at adskille sig fra to differ from verb at adskille to distinguish verb at adskille to separate verb at advare to warn verb at afbalancere to balance verb at afbilde to depict verb at afbilde to portray verb at afdække to reveal verb at affyre to fire [a gun. verb at afhøre to interrogate verb at afhøre to question [interrogate] verb at afklare to clarify verb at afklæde to undress verb at aflede to derive verb at aflyse to cancel verb at aflytte ngn.] verb at anerkende to recognize verb at angribe to affect [harm. health] verb . verb at aflåse to lock verb at aflægge eksamen to sit (for) an exam [Br.] verb at akklimatisere to acclimatize verb at akkompagnere to accompany verb at akkumulere to accumulate verb at allokere to allocate verb at amputere to amputate verb at analysere to analyse [Br./ngt./ngt./sth.] verb at aflæsse to unload verb at afpresse to blackmail verb at afprøve to test verb at afskaffe to abolish verb at afskrive to write off verb at afsky to abhor verb at afsky to detest [loathe] verb at afsky to hate verb at afsky to loathe verb at afslappe to relax verb at afslutte to finish verb at afsone en straf [fængselsstraf] to serve a sentence [prison / jail sente nce] verb at afspejle to reflect verb at aftage to decrease verb at afvise to refuse verb at afvise to reject verb at afvise to turn down verb at afvæbne to disarm verb at agte to regard verb at ajourføre to update verb at akklimatisere to acclimatise [Br. an election] verb at afhænge af ngn. esp. to eavesdrop on sb.] verb at anbefale to advise [recommend] verb at anbefale to recommend verb at anerkende to acknowledge verb at anerkende to recognise [Br.

efter en to inherit sth. on sth.at angribe to attack verb at angå to concern verb at animere to animate verb at animere to encourage verb at ankomme præcist to arrive on the dot verb at ankomme to arrive verb at anmode om to request verb at annektere to annex verb at annullere to annul verb at annullere to cancel verb at anskaffe to acquire verb at anskaffe to purchase verb at anspore to encourage verb at ansøge (om) to apply (for) verb at antyde to hint verb at antænde to light verb at anvende to apply verb at anvende to use verb at arabisere to Arabize verb at arbejde med hobby to do handicrafts verb at arbejde sammen to cooperate verb at arbejde to work verb at argumentere to argue verb at arrestere to arrest verb at arve ngt. verb at bearbejde to process verb at bebo [fx hus] to occupy verb at bebrejde to blame verb at bebrejde to reproach verb at bede om to ask for verb at bede to pray verb at bedrage to deceive verb at befinde sig to find oneself [in a situation or place] at befri to free verb at befri to liberate verb at befæste to fix [fasten] verb at begrave stridsøksen to bury the hatchet verb at begrave to bury verb at begrænse to limit verb at begynde to begin verb at begynde to commence verb at begynde to start verb at begå to commit verb at behage to please verb at behandle to treat verb verb . verb at aspirere (til) to aspire (to) verb at associere to associate verb at automatisere to automate verb at autorisere to authorise [Br. to base sth.] verb at autorisere to authorize verb at avancere to advance verb at avancere to progress verb atavisme {fk} atavism noun atavistisk atavistic adj at babysitte to babysit verb at bage to bake verb at banke på to knock verb at banke to knock verb at barbere to shave verb at basere ngt. from sb. på ngt.

g. LED etc. ond ånd] to possess sb.] verb . demon./sth. up verb at binde to bind verb at blege to bleach verb at blinke to flash [light. [e. to tie sb./ngt. evil spirit] verb at besætte to occupy verb at besøge to visit verb at betale to pay verb at betjene to serve verb at betle [foræld. verb at binde (et) slips to do up a tie verb at binde en knude to tie a knot verb at binde ngn. [fx dæmon.at beholde to keep verb at behøve to need verb at behøve to require verb at beklage to complain verb at beklage to regret verb at bekræfte en booking to confirm a booking verb at bekræfte to confirm verb at bekymre sig to worry verb at bekymre to worry verb at bekæmpe to combat verb at bekæmpe to counter verb at bekæmpe to fight verb at belaste to load verb at belejre to besiege verb at bemærke to note verb at bemærke to perceive verb at benytte to use verb at benægte to deny verb at beregne to calculate verb at berøre to touch verb at besejre to defeat verb at besidde to have got verb at beskadige to damage verb at beskatte to tax verb at beskrive to describe verb at beskytte to protect verb at beskytte to shelter verb at beslutte to decide verb at bestemme to determine verb at bestille to order verb at bestride to dispute verb at bestå (af) to consist (of) verb at bestøve to pollinate verb at besvare to answer verb at besvime to faint verb at besætte ngn. to approve of sth.] to beg [ask for charity] verb at betragte to consider verb at betragte to look at verb at betyde to mean verb at beundre to admire verb at bevillige to grant verb at bevise to prove verb at bevæge sig to move verb at bevæge to move verb at bide to bite verb at bidrage to contribute verb at bifalde to agree verb at billige ngt.

clothes.] verb bureaukratisere to bureaucratize verb byde to offer verb byde velkommen to welcome verb bygge to build verb bygge to create verb bære to bear verb bære [en last] to carry verb bære [fx beklædning. en tilstand] to stay verb blive [ikke ophøre m. to be exposed to sth. verb blive [ikke forlade et sted el. verb blive mørkt to get dark verb blive to become verb blive tvunget to be compelled verb blive udsat for ngt.] verb verb . at være] to stay verb blokere to blockade verb blokere to block verb blokere to boycott verb blokere to lock verb blokere to picket [boycott] verb blomstre to flower verb blotlægge to expose verb blotlægge to lay bare [expose] verb blunde to doze verb blænde to dazzle verb blære sig to show off verb blæse to blow verb bløde to bleed verb bo (i) to live (in) verb bombardere to bombard verb bombe to bomb verb borde to board [a ship] verb bortgifte (sin datter) to marry off (one's daughter) verb bortskaffe to dispose of verb bo to reside verb boykotte to boycott verb bringe to bring verb briste to break [go to pieces] verb briste to go to pieces verb bruge to apply verb bruge to use verb bryde to break verb brygge to brew verb brække sig [uform./ngt.g. verb blive af med ngn./sth. to get rid of sb. smykker] to wear [e. måtte] to be supposed to verb bureaukratisere to bureaucratise [Br. jewellery] bøje to bend verb børste to brush verb camouflere to camouflage verb camouflere to disguise verb chokere to shock verb cykle to cycle [ride a bicycle] verb dagdrømme to daydream verb danse to dance verb datamatisere to computerise [Br.] to vomit verb brække to break verb brænde to burn verb brøle to roar verb brøle to yell verb burde [skulle. to be subjected to sth.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at blive / være udsat for ngt.

to disillusion sb.] verb at drikke to drink verb at drive to propel verb at drukne to drown verb at dryppe to drip verb at drysse to sprinkle verb at dræbe to kill verb at drøfte to discuss verb at drømme to dream verb at dumpe to fail [an examination] verb at dække to cover verb at dø af kræft to die of cancer verb at døbe to baptise [Br.] [Br. verb at desinficere to disinfect verb at detektere to detect verb at detonere to detonate verb at diagnosticere to diagnose verb at dingle to dangle verb at diskutere to discuss verb at diskvalificere to disqualify verb at dissekere to dissect verb at dominere to dominate verb at donere to donate verb at dreje to twist verb at drikke sig fuld to get pissed [sl.] verb at døbe to baptize verb at døbe to christen verb at dø to die verb at efterfølge to follow verb at efterlade to leave (behind) verb at efterse [maskine] to maintain [keep a machine in good condition] verb ateisme {fk} atheism noun ateistisk atheistic adj ateistisk atheistical adj ateist {fk} atheist noun at eje to have got verb at eje to have verb at eje to own verb at eje to possess verb at eksemplificere to exemplify verb at eksistere to exist verb at ekskludere to exclude verb at ekskludere to expel verb at ekspandere to expand verb at eksperimentere to experiment verb at eksplodere to explode verb at eksponere to expose verb .] verb at dehumanisere to dehumanize verb at deklarere to announce verb at deklarere to declare verb at dele to share verb at deltage to participate verb at deltage to take part verb at deponere to deposit verb at desillusionere ngn.at datamatisere to computerize verb at dedikere sig to devote oneself verb at definere to define verb at defækere to defecate verb at degenerere to degenerate verb at dehumanisere to dehumanise [Br.

verb fejre to celebrate verb feriere to holiday [esp. ind under gulvtæppet to sweep sth. a price.] verb filosofere to philosophize verb filtrere to filter verb finansiere to finance verb finde to find verb firdoble to quadruple verb firedoble to quadruple verb fiske to fish verb fjerne to remove verb fluktuere to fluctuate verb flyde to float verb flyde to flow verb flygte to escape verb flygte to flee verb flytte to move verb flyve to fly verb fløjte to play the flute verb fløjte to sing [of birds] verb fløjte to whistle verb fodre to feed verb fokusere to focus verb folde to fold verb folde ud to unfold verb .] verb fighte [uform.] verb favorisere to favour [Br.g.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at eksportere to export verb ekspropriere to expropriate verb eliminere to eliminate verb elske to love verb emigrere to emigrate verb emulere to emulate verb epilere to epilate verb erhverve to purchase verb erkende to acknowledge verb erklære to declare verb erobre to conquer verb erstatte to replace verb etablere to establish verb evakuere to evacuate verb evaluere to evaluate verb excerpere to excerpt verb fakturere to invoice verb falde i søvn to fall asleep verb falde to decline [fall] verb falde to fall verb fange to catch verb fascinere to fascinate verb faste to fast verb fastgøre to fasten verb fastlåse to lock verb fastsætte to determine verb fastsætte to fix [e.] to fight [in sport] verb filetere to fillet [fish] verb filosofere to philosophise [Br. rate] verb favorisere to favor [Am. to commemorate sth. under the carpet verb feje to sweep verb fejle to fail verb fejre mindet om ngt. Br.] verb feje ngt.

despise] verb foragte to despise verb foragte to disdain verb foranledige to prompt verb forbedre to enhance verb forbedre to improve verb forberede to prepare verb forbinde to connect verb forblive to remain verb forblive [blive på samme sted el. i samme tilstand] to stay verb forbrænde to incinerate verb forbyde to ban verb forbyde to forbid verb forbyde to prohibit verb fordampe to evaporate verb fordampe to vaporise [Br.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at foragte ngn. to diminish sth. to scorn sb. [disdain. to reduce sth. verb formode to assume verb formode to suppose verb formulere to formulate verb formå (at) to manage (to) verb .] verb fordampe to vaporize verb fordoble to double verb fordreje to distort verb fordre to require verb fordrive to displace verb fordufte to evaporate verb fordømme to condemn verb foregive to pretend verb forekomme to occur verb forelægge to submit [present] verb forene to unify verb forene to unite verb forenkle to simplify verb foreskrive to prescribe verb foreslå to propose verb foreslå to suggest verb forestille sig to imagine verb foretage to carry out verb foretage to undertake verb foretrække to prefer verb forevige to perpetuate verb forfalske to falsify verb forfølge to pursue verb forføre to seduce verb forgifte to poison verb forhandle to negotiate verb forhindre to prevent verb forhøje to raise verb forhøre sig to enquire verb forkaste to reject verb forklare to explain verb forkorte to abbreviate verb forkorte to shorten verb forlade to leave verb forlænge to extend verb forlænge to prolong verb forme to form verb forme to shape verb formindske ngt./ngt. verb formindske ngt./sth.

] realize verb understand verb amplify verb reinforce verb strengthen verb enlarge verb increase verb magnify verb defend verb disappear verb vanish verb provide verb attempt verb try verb neglect verb lose verb deserve verb interpret verb regret verb continue verb dilute verb tell verb moor verb to pre-order to preorder precede verb anticipate verb predict verb presuppose verb marvel verb contaminate verb pollute verb agitate verb transform verb confuse verb expect verb confuse verb to ascertain cause verb increase verb take a photograph photocopy verb deduct verb generate verb put forward verb accentuate verb emphasise [Br.] emphasize verb highlight verb cause verb verb verb verb verb verb verb .at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at forny to fornærme to forråde to forsegle to forsikre to forske to forskrække to forstene to forstyrre to forstå to forstå to forstå to forstærke to forstærke to forstærke to forstørre to forstørre to forstørre to forsvare to forsvinde to forsvinde to forsyne to forsøge to forsøge to forsømme to fortabe to fortjene to fortolke to fortryde to fortsætte to fortynde to fortælle to fortøje to forudbestille forudbestille forudgå to forudse to forudsige to forudsætte to forundre to forurene to forurene to forurolige to forvandle to forveksle to forvente to forvirre to forvisse sig om forårsage to forøge to fotografere to fotokopiere to fratrække to frembringe to fremføre to fremhæve to fremhæve to fremhæve to fremhæve to fremkalde to renew verb insult verb betray verb seal verb insure verb research verb terrify verb petrify verb disturb verb realise [Br.

to jail sb. to complete sth.] verb genkende to recognize verb genlancere to relaunch verb gennemføre to carry out verb gennemføre to implement verb gennemgå to undergo verb genopbygge to rebuild verb genopdage to rediscover verb genoplade [fx et batteri] to recharge [e. verb galopere to gallop verb garantere to ensure verb garantere to guarantee verb gavne to benefit verb gemme to hide verb genanvende to reuse verb genbruge to reuse verb gendigte to recreate [a literary work] verb generalisere to generalise [Br.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at fremmedgøre to alienate verb fremme to foster verb fremme to promote verb fremstille to make verb fremstille to produce verb frigive to release verb frigøre to free verb frigøre to release verb fritage to exempt verb fryse to freeze verb fuldstændiggøre ngt.g./sth./ngt. verb fængsle to imprison verb færdiggøre to complete verb fæstne to fasten verb fæstne to fix [fasten] verb føde to give birth (to) verb føle to feel verb følge to follow verb føre bag lyset to delude verb føre til ngt. [add what is missing] verb fungere to function verb fungere to work out verb fylde to fill verb fyre to fire verb få en abort to have an abortion verb få lov til at to be allowed to verb få to catch [disease. to catch sight of sb. verb få øje på ngn. to lead to sth./ngt. a battery] verb gentage to repeat verb genvinde to recover verb . to spot sb. verb fælde [et træ] to fell [a tree] verb fængsle ngn./sth.] verb generalisere to generalize verb generere to generate verb genfinde to rediscover verb genforene to reunify verb genforene to reunite verb genindføre to reintroduce verb geninvestere to reinvest verb genkende to recognise [Br. infection] verb få to get verb få to receive verb få øje på ngn.

] verb gråne to grey [Br.) [coll.] verb gå bort [dø] to pass away [die] verb gå fra hinanden to split up (with sb.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at genåbne to reopen verb gifte sig igen to remarry verb gifte sig to marry verb give afkald på ngt.] verb græde to cry verb græde to weep verb grænse op til to adjoin verb græsse to graze [animals] verb guddommeliggøre to deify verb gå (tværs) over to cross verb gå / løbe grassat to run riot verb gå agurk to crack up [coll. to google (for) sth. to go to bed with sb. to spare sth. verb grassere to be rampant verb gratulere to congratulate verb grave to dig verb gribe to grasp verb gribe to grip verb grille to grill verb gruble to muse verb grundlægge to establish verb grundlægge to found [establish] verb gråne to gray [Am. verb gnave to gnaw verb gnide salt i såret to rub salt into the wound verb gnide to rub verb godkende to approve verb google (på / efter) ngt.] verb gå fremad to progress verb gå galt to go wrong verb gå i byen to go out verb gå i land [fra skib] to disembark verb gå ind to step in verb gå i seng med ngn. verb give lov til at to allow verb give mening to make sense verb give op to give up verb give råd to give advice verb glemme to forget verb glide to glide verb glide to slide verb glide to slip verb glide ud to slip verb glæde sig til ngt. to look forward to sth. verb gå i strejke to go on strike verb gå i stykker to break [go to pieces] verb gå i stykker to go to pieces verb gå på pension to retire verb gå to go verb gå to walk verb gå ud fra to suppose verb gå ud to go out verb gælde to be applicable to verb gætte to guess verb gøre rent to clean verb gøre to do verb gø to bark verb hade to hate verb .

at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at

hakke
to chop verb
hallucinere to hallucinate verb
halvere
to halve
verb
handle
to deal verb
harmonisere to harmonise [Br.]
verb
harmonisere to harmonize
verb
haste
to hurry
verb
haste
to rush verb
have behov for
to require
verb
have brug for
to need verb
have brug for
to require
verb
have fået nok af ngn.
to have had enough of sb.
have lov til at
to be allowed to
verb
have mistet forstanden
to be out of one's mind verb
have noget (til) fælles
to have something in common
have noget imod
to mind [dislike]
verb
have ondt i halsen to have a sore throat verb
have to have verb
have [noget] på
to wear verb
hedde
to be called
verb
hejse
to hoist
verb
henrette
to execute [kill]
verb
hente
to fetch
verb
henvise til to refer to
verb
hilse på ngn.
to say hello to sb.
verb
hive to pull verb
hjemsøge
to haunt
verb
hjælpe
to help verb
holde ferie to go on holiday
verb
holde hus for ngn. to keep house for sb. verb
holde sig (fra) [fx alkohol] to abstain (from)
verb
holde sig for sig selv
to keep oneself to oneself
holde
to hold verb
holde vagt to keep watch verb
holde varmen to keep warm
verb
holde øje med ngn./ngt.
to keep an eye on sb./sth.
hoppe
to jump verb
hoste
to cough
verb
hulke
to sob verb
huske
to remember
verb
hvile på ngt.
to rest on sth. verb
hvile ud
to rest verb
hviske
to whisper
verb
hvæse
to hiss verb
hypnotisere to hypnotise [Br.]
verb
hypnotisere to hypnotize
verb
hyre to hire verb
håbe to hope verb
håndtere
to handle
verb
håne to scorn
verb
hædre
to honor [Am.] verb
hædre
to honour [Br.] verb
hælde ngt. to pour sth.
verb
hæmme
to hamper
verb
hæmme
to impede
verb
hæmme
to inhibit
verb
hænge
to hang verb
hævde
to claim
verb
hæve penge to withdraw money
verb
hæve to raise
verb

verb
verb

verb

verb

at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at

høre på
to listen to
verb
høre to hear verb
identificere to identify
verb
iføre (sig) to put on
verb
iklæde (sig) to put on
verb
ile to hurry
verb
ile to rush verb
illustrere to illustrate verb
imitere
to imitate
verb
imponere
to impress
verb
importere
to import
verb
improvisere to improvise
verb
imprægnere to impregnate verb
indbetale
to deposit [money]
verb
indbringe
to submit
verb
inddele (i) to divide (into)
verb
inddele (i) to split (into) verb
indeholde
to contain
verb
indeholde
to include
verb
indfange
to capture
verb
indføre
to import
verb
indføre
to introduce
verb
indgravere to engrave
verb
indgå kompromis
to compromise verb
indgå ngt. to conclude sth. [e.g. an agreement]
indgå ngt. to enter into sth.
verb
indkaste
to insert [coins in a machine] verb
indkøbe
to purchase
verb
indlede
to initiate
verb
indpakke
to wrap verb
indrømme
to admit
verb
indrømme
to grant
verb
indse
to realise [Br.]
verb
indse
to realize
verb
indskrive
to inscribe
verb
indskrive
to register
verb
indstille
to cease
verb
indsætte
to insert
verb
indtage
to take [medicine, drugs, food etc.]
indtræde (i) ngt.
to enter (into) sth.
verb
indånde
to inhale
verb
infiltrere to infiltrate verb
informere
to inform
verb
inhalere
to inhale
verb
inkludere
to include
verb
insinuere
to insinuate [hint at, imply] verb
insistere
to insist
verb
inspicere
to inspect
verb
installere to install
verb
instruere
to direct
verb
instruere
to instruct
verb
integrere
to integrate
verb
intensivere to intensify
verb
interessere ngn.
to interest sb. verb
intimidere to intimidate verb
invadere
to invade
verb
investere
to invest
verb
invitere
to invite
verb
involvere
to involve
verb
irritere
to irritate
verb

verb

verb

at isolere
to isolate
verb
at jage to chase
verb
at jonglere
to juggle
verb
at justere
to adjust
verb
at jævnføre
to compare with verb
at kalde
to call [name] verb
at kalibrere
to calibrate
verb
at kamuflere
to camouflage verb
at kapitulere to capitulate verb
at karakterisere
to characterise [Br.] verb
at karakterisere
to characterize verb
at kaste / hælde / smide benzin på bålet
to add fuel to the fire / flames
verb
at kaste / smide håndklædet i ringen
to throw in the towel verb
at kaste op
to vomit
verb
at kaste
to chuck [coll.]
verb
at kaste
to pitch [a ball]
verb
at kaste
to throw
verb
at kastrere
to castrate
verb
at katalogisere to catalogue
verb
at katalogisere to catalog [Am.]
verb
at kategorisere to categorise [Br.]
verb
at kategorisere to categorize verb
at kede ngn.
to bore sb.
verb
at kede sig
to be bored
verb
at kende til
to be aware of verb
at kende
to know [so.] verb
at kigge fjernsyn
to watch television
verb
at kigge på
to look at
verb
at kigge
to look verb
at klage
to complain
verb
at klappe
to clap verb
at klatre
to climb
verb
at klynge sig til
to cling to
verb
at klæbe
to stick [adhere]
verb
at klæde sig af to take off one's clothes
verb
at klæde sig på to dress
verb
at kneppe [vulg.]
to fuck [vulg.] verb
at knirke
to creak
verb
at knække
to break
verb
at knæle
to kneel
verb
at koagulere
to coagulate
verb
at koge to boil verb
at koincidere to coincide
verb
at kollidere
to collide
verb
at kolonisere to colonise [Br.]
verb
at kolonisere to colonize
verb
at kombinere
to combine
verb
at komme forbi to stop by
verb
at komme in
to step in
verb
at kommentere to comment
verb
at komme sig
to recover
verb
at komme tilbage
to return [come back] verb
at komme
to come verb
at komme ved
to concern
verb
at kommunikere to communicate verb
at kompensere (for)
to compensate (for)
verb
at kompilere
to compile
verb
at komplicere to complicate verb
at komponere
to compose
verb

at komprimere to compress
verb
at koncentrere to concentrate verb
at konkludere to conclude
verb
at konkurrere to compete
verb
at konservere to preserve
verb
at konsolidere to consolidate verb
at konspirere to conspire
verb
at konstruere to construct
verb
at kontakte
to contact
verb
at kontrollere to check
verb
at kontrollere to control
verb
at konversere to converse
verb
at konvertere to convert
verb
at koordinere to co-ordinate verb
at koordinere to coordinate verb
at kopiere
to copy verb
at korrelere
to correlate
verb
at korrigere
to correct
verb
at korsfæste [også fig.]
to crucify [also fig.] verb
at kradse
to scratch
verb
at kredse
to circle
verb
at kremere
to cremate
verb
at kritisere
to criticise [Br.]
verb
at kritisere
to criticize
verb
at krydre
to flavor [Am.] verb
at krydre
to flavour [Br.]
verb
at krydre
to season
verb
at krydse
to cross
verb
at kræve
to demand
verb
at kræve
to require
verb
at kulminere
to culminate
verb
at kunne lide to be fond of verb
at kunne lide to like verb
at kunne
to be able to verb
at kunstvande to irrigate
verb
at kvalificere to qualify
verb
at kvantificere to quantify
verb
at kvække
to croak
verb
at kysse
to kiss verb
at kysse
to peck [to kiss fleetingly]
verb
at kæderyge
to chain-smoke verb
at kæmpe
to fight
verb
at kæmpe
to struggle
verb
at kæntre
to capsize
verb
at købe to buy verb
at køle af
to cool down
verb
at køre to drive
verb
at lade sig rive med
to get carried away
verb
at lade to let verb
at lagerføre ngt.
to stock sth. verb
at lagre
to store
verb
at lakere
to lacquer
verb
at lancere
to launch
verb
at lande
to land verb
Atlanterhavet {n}
Atlantic Ocean noun
atlas {n}
atlas noun
at latter
to laugh
verb
at lave to do verb
at lave to make verb
at lave to produce
verb

g./sth. verb at lære to learn verb at lære [undervise] to teach verb at læse korrektur to proofread verb at læse mellem linierne / linjerne to read between the lines at læse to read verb at læsse af to unload verb at læsse to load verb at løbe to run verb at løfte to lift verb at løfte to raise verb at maksimere to maximise [Br.] verb at legalisere to legalize verb at lege to play verb at leje to rent verb atletik {fk} athletics {pl} [usually treated as singular] noun at lette to facilitate verb atlet {fk} athlete noun at levere to provide verb at leve to live verb at levne to leave [allow to remain] verb at lide fra to suffer from verb at lide to suffer verb at ligge to lie [position] verb at ligne ngn. get better] verb at lytte to listen verb at lyve for én to lie to sb./ngt. verb at mangle to lack verb at manøvrere to maneuver [Am. verb at ligne to resemble verb at lindre to alleviate verb at lindre to relieve [e. pain] verb at lodde to solder verb at love to promise verb at lugte to smell verb at lukke to close verb at lyse to shine verb at lysne to brighten verb at lysne to look up [improve./sth. to be short of sth.] verb at manøvrere to manoeuvre [Br.at lede (efter) [søge] to seek verb at lede efter ngn.] to paint the town red [coll. to look like sb./sth. object] verb at malke to milk verb at mangle ngt./ngt.] verb at male to grind verb at male to paint [room.] verb at maksimere to maximize verb at male byen rød [fig. verb at lede to lead verb at legalisere to legalise [Br. to look for sb.] verb at marchere to march verb at marinere to marinade verb verb . to long for sb./ngt.] [fig. verb at lyve to lie [tell a lie] verb at låne to borrow verb at låne to lend verb at låse to lock verb at lægge to lay verb at lægge to lie [position] verb at lægge to put verb at lække to leak verb at længes efter ngn.

[fejre mindet om] to commemorate sb. to number sth./ngt./sth. to sign up for sth.] verb at minimere to minimize verb at misbillige to disapprove verb at misbruge to misuse verb at misforstå to misunderstand verb at mislykkes to fail [go wrong] verb at miste to lose verb at mistænke to suspect verb at misunde to envy verb at mjave to meow verb at mjave to miaow verb at modernisere to modernise [Br. verb at mindske to reduce verb at minimere to minimise [Br.] verb at modernisere to modernize verb at modificere to alter verb at modificere to modify verb at modne to ripen verb at modsige to disagree verb at modstå to resist verb at modstå to withstand verb at modtage to receive verb at modvirke to counteract verb atmosfære {fk} atmosphere noun atmosfærisk atmospheric adj at motivere to motivate verb at muliggøre to enable verb at myrde to murder verb at måle to measure verb at måtte [få el.] to sip verb at nominere to nominate verb at nummerere ngt. suppe osv.at marinere to marinate verb at massakrere to massacre verb at masseproducere to mass-produce verb at massere to massage verb at meditere to meditate verb at medtage to convey verb at medvirke (til) to contribute (to) verb at melde sig til ngt. verb at mene to mean verb at menstruere to menstruate verb at mestre to master verb at miave to meow verb at miave to miaow verb at mindes ngn.] verb at neutralisere to neutralize verb at nippe (til) [drik. verb at nyde to enjoy verb at nyse to sneeze verb at nå to achieve verb at nå to reach verb . have lov til at] to be allowed to verb at måtte [have lov til] to be permitted verb at måtte [være nødt til] to be supposed to verb at møblere to furnish verb at møde sin skaber to meet one's maker verb at møde to meet verb at mørkne to darken verb at nedgrave to bury verb at nedsætte to reduce verb at neutralisere to neutralise [Br.

after sb./sth. en opera] to perform verb at opgive to give up verb at ophæve to lift [ban.at nægte to deny verb at nægte to refuse verb at nævne to mention verb at nødvendiggøre to require verb at observere to observe verb at offentliggøre to announce [make public] verb at offentliggøre to publish verb at ofre to sacrifice verb atomar atomic adj at ombygge to rebuild verb at omdirigere to redirect verb at omdøbe to rename verb at omfatte to encompass verb at omfatte to include verb at omforme to reshape verb at omformulere to reformulate verb at omgive to surround verb at omgå to circumvent verb at omkomme to die verb at omkomme to perish [die] [literary] verb at omringe to surround verb at omskabe to transform verb at omskrive to rewrite verb atomubåd {fk} nuclear submarine noun atomur {n} atomic clock noun atom {n} atom noun at onanere to masturbate verb at opbevare to keep verb at opbruge to use up verb at opdage to discover verb at opdatere to update verb at operere to operate verb at opfinde to invent verb at opfordre to encourage verb at opfordre to urge verb at opfylde to fulfill [Am./ngt. embargo etc.] verb at opføre sig to behave verb at opføre [fx et skuespil.] verb at ophøje to elevate verb at opkalde ngn.] verb at optimere to optimize verb at optræde to appear verb at optræde to occur verb at opvarme to heat verb . to name sb.] verb at opfylde to fulfil [Br. efter ngn. verb at opleve to experience verb at oplyse to inform verb at opløse to dissolve verb at opmuntre to encourage verb at opnå to achieve verb at opnå to attain verb at opnå to obtain verb at opretholde to maintain verb at oprette to establish [set up] verb at oprette to set up verb at opstå to occur verb at optage to record verb at optimere to optimise [Br./sth./ngt.

/sth. to consider sth.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at opveje to outweigh verb ordinere to ordain verb ordinere to prescribe verb organisere to organise [Br. verb overveje to consider verb overvinde to overcome verb overvåge to monitor verb parfumere to perfume verb parkere to park verb passe børn to look after children verb passe på to pay attention verb passere to pass verb passe to fit verb pasteurisere to pasteurise [Br.] verb pasteurisere to pasteurize verb patruljere to patrol verb pebre to pepper verb pege på to point out verb perfektionere to perfect verb perforere to perforate verb pifte to whistle verb piske to whip verb piske to whisk verb placere to place verb plage to plague verb planlægge to plan verb pleje at to tend to verb pløje to plough [Br.] verb .] verb organisere to organize verb orientere sig to orient oneself verb overanstrenge ngn. to outsmart sb. verb overbevise (af) to convince (of) verb overdrive to exaggerate verb overdrive to overstate verb overføre to transfer verb overføre to transmit verb overhale to overtake verb overholde to comply with verb overholde to observe [comply with] verb overlappe to overlap verb overleve to survive verb overliste ngn. to overstrain sb.] verb pløje to plow [Am. verb overmande to overpower verb overnatte to stay overnight verb overraske to surprise verb overreagere to overreact verb overse to overlook verb overskride to exceed verb overskygge to overshadow verb overstige to exceed verb overstrege to cross out verb oversvømme to flood verb oversætte to translate verb overtage to take over verb overtale to persuade verb overtrække [fx en kage med chokolade] to coat verb overtrække [fx en konto] to overdraw verb overveje ngt./ngt.] verb polarisere to polarise [Br.

at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at

polarisere to polarize
verb
polere
to polish
verb
portrættere to portray
verb
posere
to pose verb
postulere
to claim
verb
prale
to show off
verb
presse [trykke]
to push verb
prioritere to prioritise [Br.]
verb
prioritere to prioritize verb
prise
to praise
verb
prissætte
to price
verb
producere
to produce
verb
protestere to protest
verb
præsentere to present
verb
præsidere
to preside
verb
prøvekøre
to test-drive verb
prøve
to attempt
verb
prøve
to try verb
prøve [noget] på
to try on
verb
psykoanalysere
to psychoanalyse [Br.] verb
pule [vulg.] to shag [Br.] [vulg.] verb
pumpe
to pump verb
putte
to put verb
putte [i golf]
to putt verb
påbegynde
to commence
verb
påhøre
to listen
verb
pålægge
to impose
verb
påpege
to point out
verb
påstå
to claim
verb
påtænke (at) to intend (to) verb
påvirke
to affect
verb
påvirke
to influence
verb
påvise
to prove
verb
raffinere
to refine
verb
ramme
to hit verb
ramme
to strike
verb
rangle
to rattle
verb
rapportere to report
verb
rasle
to rattle
verb
ratificere to ratify
verb
reagere
to react
verb
reagere
to respond
verb
realisere
to realise [Br.]
verb
realisere
to realize
verb
redde liv
to save lives verb
redde
to rescue
verb
redigere
to edit verb
reducere
to reduce
verb
referere til to refer to
verb
reflektere to reflect
verb
refundere
to refund
verb
refundere
to reimburse
verb
regere
to govern
verb
registrere to record
verb
registrere to register
verb
regne
to rain verb
rejse på ferie
to go on holiday
verb
rejse
to travel
verb
reklamere (for)
to advertise
verb
rekruttere to recruit
verb

at rekvirere
to requisition verb
at relatere
to relate
verb
at rengøre
to clean
verb
at renovere
to renovate
verb
at rense
to purify
verb
at reparere
to fix [repair] verb
at reparere
to repair
verb
at repræsentere to represent
verb
at reservere
to reserve
verb
at restaurere to restore
verb
at retfærdiggøre
to justify
verb
at rette
to correct
verb
at returnere
to return
verb
at revidere
to revise
verb
at revolutionere
to revolutionise [Br.] verb
at revolutionere
to revolutionize
verb
at ride to ride verb
at rinde
to flow verb
at ringe (op) til
to call [telephone]
verb
at ringe
to ring verb
at risikere
to risk verb
at riste
to toast
verb
at rive itu
to tear up
verb
at rive to rip verb
atrofi {fk}
atrophy noun
at ro to row verb
at rulle den røde løber ud
to roll out the red carpet
at rulle
to roll verb
at rydde op
to tidy up
verb
at ryge to smoke
verb
at rygtes
to be rumored [Am.]
verb
at rygtes
to be rumoured [Br.]
verb
at rygtes
to rumour [Br.] verb
at rynke
to wrinkle
verb
at ryste som et espeløv to shake / tremble like a leaf verb
at ryste
to shake
verb
at råbe to call verb
at råbe to shout
verb
at råbe to yell verb
at rådgive ngn. to give advice to sb. verb
at rådne
to rot verb
at ræsonnere
to reason [think logically]
verb
at røbe en hemmelighed to break a secret
verb
at røbe en hemmelighed to give away a secret verb
at røbe en hemmelighed to let out a secret
verb
at røbe en hemmelighed to let the cat out of the bag verb
at røbe en hemmelighed to reveal a secret
verb
at røbe en hemmelighed to tell a secret
verb
at røge to smoke [meat, fish etc.]
verb
at røre om
to scramble
verb
at røre to touch
verb
at røre ved
to touch
verb
at røre [fx mad]
to stir [e.g. food]
verb
at sadle
to saddle
verb
at sagsøge
to sue verb
at salte [også gader] to salt [also roads]
verb
at samarbejde to co-operate verb
at samarbejde to cooperate
verb
at sameksistere to coexist
verb
at samle (på) to collect
verb

verb

at samle op
to pick up
verb
at sammenfatte to outline
verb
at sammenligne to compare
verb
at sammenpresse to compress
verb
at sandblæse
to sandblast
verb
at savne
to miss verb
at score et mål to score a goal verb
at se dagens lys [blive født, opstå]
to see the light of day [be born, begin
to exist]
verb
at se fjernsyn to watch television
verb
at se frem til ngt.
to look forward to sth. verb
at segregere
to segregate
verb
at sejle
to sail verb
at se lys for enden af tunnelen / tunnellen
to see light at the end of the t
unnel verb
at sende tilbage
to return [send back] verb
at sende
to broadcast
verb
at sende
to dispatch
verb
at sende
to send verb
at se på
to look at
verb
at se to see verb
at se ud
to look verb
at se [i en bestemt retning]
to look verb
at sidde i skrædderstilling
to sit cross-legged
verb
at sidde
to sit verb
at sige to say verb
at sige undskyld
to apologise [Br.]
verb
at sikre
to ensure
verb
at sikre
to make sure
verb
at simre
to simmer
verb
at sitre
to shake
verb
at sitre
to tremble
verb
at sjippe
to skip [with a skipping rope] verb
at skabe
to create
verb
at skamme sig to feel ashamed verb
at ske to happen
verb
at skifte ngt. to change sth. verb
at skildre
to depict
verb
at skinne
to shine
verb
at skitsere
to sketch
verb
at skjule
to conceal
verb
at skjule
to hide verb
at skrabe
to scrape
verb
at skrive
to write
verb
at skrotte
to scrap
verb
at skrubbe
to scrub
verb
at skrue
to screw
verb
at skræmme
to frighten
verb
at skubbe
to push verb
at skulle [måtte, burde]
to be supposed to
verb
at skyde
to shoot
verb
at skygge
to shade [from direct light]
verb
at skynde sig to hurry up
verb
at skændes
to quarrel
verb
at skære
to cut verb
at sladre
to gossip
verb
at slagte
to slaughter
verb
at slappe af
to relax
verb
at slentre
to saunter
verb
at slentre
to stroll
verb

at slibe
to sand verb
at slubre
to slurp
verb
at sludre
to chat verb
at sluge
to swallow
verb
at slutte
to finish
verb
at slås to fight
verb
at slå to beat verb
at slå to hit verb
at smage
to taste
verb
at smede mens jernet er varmt to strike while the iron is hot verb
at smelte
to melt verb
at smerte
to ache verb
at smide / kaste / hælde barnet ud med badevandet
to throw the baby out with the b
ath water / bathwater verb
at smile
to smile
verb
at smugle
to smuggle
verb
at småregne
to drizzle
verb
at småsnakke
to chat verb
at smække
to slam verb
at snakke
to speak
verb
at snakke
to talk verb
at sne to snow verb
at snorkle
to snorkel
verb
at solbade
to sunbathe
verb
at sole sig
to sun oneself verb
at sortere
to sort verb
at sove to sleep
verb
at spadsere
to stroll
verb
at spalte
to split
verb
at spare
to save verb
at sparke
to kick verb
at specialisere to specialise [Br.]
verb
at specialisere to specialize verb
at spilde
to spill
verb
at spille
to play verb
at spionere
to spy verb
at spise
to eat verb
at splejse
to splice
verb
at sponsorere to sponsor
verb
at spotte [få øje på] to spot verb
at sprede
to spread
verb
at springe læk to spring a leak
verb
at springe
to jump verb
at sprænge [fx en bombe]
to explode
verb
at sprænge [med sprængstof]
to blow up [with explosives]
verb
at sprøjte
to squirt
verb
at spænde livremmen ind to tighten one's belt [also fig.]
verb
at spærre
to block
verb
at spørge
to ask verb
at stabilisere to stabilise [Br.]
verb
at stabilisere to stabilize
verb
at stamme fra to come from
verb
at stamme fra to derive from verb
at stamme fra to originate from
verb
at standardisere
to standardise [Br.]
verb
at standardisere
to standardize verb
at standse
to stop verb
at stanse
to punch
verb
at starte (med) to begin (with) verb
at starte
to start
verb

hest] to mount sth.] [dø] to pop one's clogs [Br.] [coll. [cykel.] stimulere to encourage verb stimulere to stimulate verb stirre to stare verb stjæle to steal verb stoppe til højre to pull over verb stoppe to halt verb stoppe to stop verb stoppe to stuff verb storme to storm verb straffe to penalise [Br. horse] verb stige på to board [bus.g. a horse] verb strikke to knit verb stryge to iron verb stråle to beam verb strække to stretch verb strømline to streamline verb strømme to crowd [flock] verb strømme to flock [crowd] verb strømme to flow verb strømme to pour verb strømme to stream verb studere to study verb styre to control verb styre to steer verb styrke to strengthen verb styrte (ned) [fx flyvemaskine] to crash [e.] verb stilisere to stylize verb stille to put verb stille træskoene [uform. [bicycle.] verb stige to rise verb stige ud to alight verb stige ud to disembark verb stikke ind to plug in verb stikke to stick verb stilisere to stylise [Br.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at stave to spell verb stege [på pande] to fry verb stemme to vote verb stemple ngt. aircraft] verb stå af to get off [bus. train etc.g. verb sterilisere to sterilise [Br.] verb stå i kø to queue (up) verb stå op to get up verb stå op [fx sol] to rise [e.g. aircraft etc. sun] verb stå på ski to ski verb stå til disposition to be available verb stå til rådighed to be available verb stå to stand verb stå vagt to stand guard verb verb . to stamp sth.] verb straffe to penalize verb straffe to punish verb strejke to strike verb strides to fight verb stride to argue verb stride to fight verb strigle to currycomb verb strigle to groom [e.] verb sterilisere to sterilize verb stige ind i en bil to get into a car verb stige op på ngt.

] verb at synkronisere to synchronize verb at sy to sew verb at såre ngn./sth. verb at sætte ngn./ngt.] verb at subsidiere to subsidize verb at substituere to replace verb at suge to suck verb at sulte ihjel to starve to death verb at sulte to starve verb at supplere (med) to supplement (with) verb at surfe to surf verb at surmule to pout verb at suspendere to suspend verb at svare to answer verb at svede to sweat verb at svejse to weld verb at sværge to swear [oath] verb at svæve to hover verb at svømme to swim verb at sylte [frugt] to preserve [fruit] verb at sylte [fx agurker] to pickle verb at symbolisere to symbolise [Br. off [e.] verb at symbolisere to symbolize verb at synge to sing verb at synke to sink verb at synkronisere to synchronise [Br. from a vehicle] verb at sætte sig ind i en bil to get into a car verb at sætte to put verb at sætte under tryk to pressurise [Br.g.] verb at sætte under tryk to pressurize verb at søde to sweeten verb at søge (efter) to seek verb at sønderrive to tear up verb at sørge (for) to provide (for) verb at søsætte to launch [a boat. verb at såre to injure verb at så to sow verb at sælge ngt. med et gran salt to take sth. til (den) højestbydende to sell sth. to set fire to sb. af to drop sb. to hurt sb. ship] verb at tabe to lose verb attache {fk} attaché noun attaché {fk} attaché noun at tage af to take off verb at tage del to take part verb at tage det første spadestik to turn the first sod verb at tage et billede to take a photograph verb at tage fejl to be wrong verb at tage i betragtning to take into account verb at tage med to pick up [hitchhikers] verb at tage ngt.at støtte to support verb at støvsuge to vacuum verb at subsidiere to subsidise [Br. with a grain of salt verb at tage sig af to care for verb at tage to take verb at tage tyren ved hornene to take the bull by the horns verb . to the highest bidder verb at sælge to sell verb at sænke to lower verb at sætte farten ned to slow down verb at sætte ild til / på ngn.

] verb at terrorisere to terrorize verb atter [mere formelt for: igen] again adv at teste to test verb at that conj at tie to be silent verb at tigge to beg verb at tilbede to worship verb at tilberede to prepare [e.at tage tøj på to dress verb at tale to speak verb at tanke (op) to fill up [refuel] verb at tanke (op) to refuel verb at tegne kruseduller to doodle verb at tegne to draw verb attende <18.g.] verb at tilbyde to offer verb at tilegne to dedicate verb at tilføje to add verb at tilgive to excuse verb at tilgive to forgive verb at tilhøre to belong to verb at tilintetgøre to annihilate verb at tillade to allow verb at tillade to permit verb at tilpasse to adapt verb at tilskynde to encourage verb at tilstoppe to block verb at tilsætte to add verb at tiltrække to attract verb at tjene to earn verb at tjene to serve verb at tolerere to tolerate verb at tortere to torture verb at torturere to torture verb attraktion {fk} attraction noun attraktiv attractive adj at transformere to transform verb at transmittere to transmit verb at transportere to transport verb at tredoble to treble verb at tredoble to triple verb at triumfere to triumph verb at trodse to defy verb at tro to believe verb at true to threaten verb at trykke to press verb at trykke to push verb at træde tilbage to resign verb at træffe et valg to make a choice verb at træffe to meet verb at trække to haul verb at trække to pull verb at trække [fx fugle] to migrate [e.g.> eighteenth <18th> atten eighteen atter once more adv at terrorisere to terrorise [Br. birds] verb at træne to train verb at trænge ind to penetrate verb at trænge til to need verb . food] verb at tilbringe to spend [time etc.

to dare sth. to outmanoeuvre sb./sth. cigarette etc./sth.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at turde ngt./ngt. tap etc./ngt. (for) to subject sb.] verb tænke på to think about verb tænke to think verb tæske to beat verb tømme to empty verb tørre to dry verb tø to thaw verb tøve to hesitate verb udarbejde to work out verb udbedre to rectify verb udbrede to spread verb udbryde to break out verb uddø to die out verb udelade to leave out verb udelade to omit verb udelukke to exclude verb udfase to phase out verb udfordre to challenge verb udforme to design verb udforske to investigate verb udføre to carry out verb udføre to export verb udføre to perform verb udgrave to excavate verb udgøre to comprise verb udgøre to make up [compose. [Am./sth.] verb tyrannisere to tyrannize verb tåle [udholde] to endure verb tårne sig op to loom verb tælle to count verb tænde for to switch on verb tænde for to turn on [television.] verb udmanøvrere ngn. (to) verb udtale to pronounce verb udtrykke to express verb udtænke to devise verb udveksle høfligheder to exchange pleasantries verb udveksle to exchange verb udveksle to swap verb .] verb tænde to light [fire. [Br. to outmaneuver sb. candle./ngt. constitute] verb udkonkurrere to outcompete verb udleje to rent out verb udleje to rent verb udløbe to expire verb udmanøvrere ngn.] verb udnævne to appoint verb udpege to appoint verb udplyndre to plunder verb udrydde to eradicate verb udsende to send verb udstede to issue verb udstyre to equip verb udsætte ngn. verb tvangsfodre to force-feed verb tvinge to compel verb tvinge to force verb tvivle to doubt verb tygge to chew verb tynge to push verb tyrannisere to tyrannise [Br.

livestock] verb vare to last verb vare to take [to last] verb variere to vary verb vaske to wash verb vedkomme to concern verb vedligeholde to maintain [in good condition] verb vedlægge to attach verb vedrøre to concern verb vedtage to adopt verb veje to weigh verb veksle to change verb velsigne to bless verb vende den anden kind til to turn the other cheek verb vente to wait verb ventilere to ventilate verb verificere to verify verb videresælge to resell verb vildlede to mislead verb ville to want (to) verb vinde to gain verb vinde to win verb vinke to wave verb vise sig to emerge verb vise to show verb visualisere to visualise [Br.at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at udvide to extend verb udvikle to develop verb udvælge to choose verb udvælge to select verb udånde to exhale verb undergrave to undermine verb undergå [gennemgå] to undergo verb underminere to undermine verb underrette to inform verb underrette to notify verb underskrive to sign verb understrege to emphasise [Br. to dare sth.] verb understrege to emphasize verb understrege to stress [emphasise] verb understrege to underline verb undersøge to examine verb undersøge to investigate verb undervise to educate verb undervise to teach verb undfange to conceive verb undgå to avoid verb undskylde sig to apologise [Br.g.] verb visualisere to visualize verb vokse to grow verb voldtage to rape verb vove ngt.] verb undskylde to apologize verb undskylde to excuse verb undslippe to elude verb undvige to avoid verb vaccinere to vaccinate verb vandalisere to vandalise [Br.] verb vandalisere to vandalize verb vande to water [e. plants. verb vurdere to assess verb .

> noun auktionarius {fk} auctioneer noun auktion {fk} auction noun Australien {n} Australia noun australier {fk} Australian noun verb verb .] at være færdig to be done verb at være iført to wear verb at være i tvivl to doubt verb at være kun skind og ben to be only skin and bone / bones at være mistroisk to be suspicious verb at være mistænksom to be suspicious verb at være præcis to be on time verb at være retsløs to have no rights verb at være ræd to be scared verb at være sin egen herre to be one's own boss verb at være som mørbanket to feel stiff and aching verb at være stolt af ngn. to wake sb. up verb at vække ngn.] verb at vænne sig til ngt.at vågne (op) to wake up verb at vågne op to awake verb at vædde to bet verb at vægre sig to refuse verb at vække ngn.] noun aubergine {fk} eggplant [Am. to wake sb. verb at ødelægge to destroy verb at øge to raise verb at ønske to want verb at ønske to wish verb at øremærke to earmark verb aubergine {fk} aubergine [esp. verb at være tilfreds to be satisfied verb at være to be verb at være tørstig to be thirsty verb at være ærlig to be honest verb at væve to weave verb at yde to provide verb atypisk atypical adj at åbne to open verb at ånde to breathe verb at æde to eat [esp. to spoil sth.> August <Aug./sth. to get used to sth. Br. verb at være angst to be afraid verb at være angst to be scared verb at være arbejdsløs to be unemployed verb at være bange to be afraid verb at være bange to be scared verb at være bekymret to worry verb at være forelsket i to be in love with verb at være fuld som en allike to be (as) drunk as a lord [Br. snow etc. animals] verb at ælte to knead verb at ælte [specielt om ler] to pug verb at ændre sin mening to change one's mind verb at ændre to alter verb at ændre to amend verb at ærgre to annoy verb at ødelægge ngt. to be proud of sb.] noun august {fk} <aug./ngt. verb at vække to arouse verb at vælge to choose verb at vælge to select verb at vælte ned to pelt down [rain.

australsk Australian adj autentisk authentic adj autisme {fk} autism noun autistisk autistic adj autodidakt self-taught adj automatisk automatic adj automobilteknik {fk} automotive engineering noun autonom autonomous adj autonomi {fk} autonomy noun autoritær authoritarian adj avind {fk} [foræld.] Babylonian [person] noun babylonier {fk} Babylonian [person] noun babylonisk Babylonian adj babylonisk {n} Babylonian noun babylonsk Babylonian adj babylonsk {n} Babylonian noun babypudder {n} baby powder noun babysitter {fk} babysitter noun babysitting {fk} babysitting noun babysvømning {fk} baby swimming noun babytøj {n} baby clothes {pl} noun babytøj {n} babywear noun baby {fk} baby noun bachelorgrad {fk} bachelor's degree noun bachelor {fk} bachelor noun bacille {fk} bacillus noun backfisch {fk} [sjældent] teenager [female] backgammon {n} backgammon noun badeanstalt {fk} public baths {pl} noun badedragt {fk} bathing suit [esp.] noun badedragt {fk} swimsuit noun badekar {n} bath noun badekar {n} bathtub noun badekåbe {fk} bathrobe noun bademester {fk} bath attendant noun baderum {n} [badeværelse] bathroom noun badeværelse {n} bathroom noun badmintonketsjer {fk} badminton racket noun bad {n} bath noun bad {n} bathroom noun bagagerumsmarked {n} car boot sale [Br.] [of a car] noun bagage {fk} luggage noun bag behind prep bagben {n} hind leg noun noun noun . woman] babser {pl} [uform.] boobs [coll.] noun azimut {fk} azimuth noun Azorerne {pl} Azores noun babe {fk} [sl.] babe [coll.] envy noun avis {fk} newspaper noun avlstyr {fk} breeding bull noun avocado {fk} avocado noun azalea {fk} azalea [Rhododendron spp. Am.] [of a car] noun bagagerum {n} trunk [Am.] noun babyalarm {fk} baby monitor noun babyblå baby-blue adj babyboom {n} baby boom noun babylem {fk} baby hatch noun babyloner {fk} [uform.] noun bagagerum {n} boot [Br.] noun badedragt {fk} swimming costume [Br.] [attractive girl.

] bank {fk} bank noun barbarisk barbaric adj barbecue {fk} barbecue noun barbergel {fk} shaving gel noun .bagbord port [port side] noun bagefter afterwards adv bagefter next adv bagefter [derefter] subsequently adv bagekartoffel {fk} baked potato noun bagende {fk} rear end noun bagepulver {n} baking powder noun bageri {n} bakery noun bagerlærling {fk} baker's apprentice noun bager {fk} baker noun bagfra from behind adv bagfra from the back adv bagfra from the rear adv baggrundsstøj {fk} background noise noun baggrund {fk} background noun baghjulstræk {n} rear-wheel drive noun baghjul {n} back wheel noun baghjul {n} rear wheel noun baglæns backwards adv bagrude {fk} back window noun bagrude {fk} rear window noun bagside {fk} back noun bagside {fk} reverse [of a coin.] noun ballistisk ballistic adj ballon {fk} balloon noun baltisk Baltic adj bambus {fk} bamboo noun bamseknus {n} bear hug noun bananrepublik {fk} [nedsætt. Knock on wood.] noun bananskræl {fk} banana skin noun banan {fk} banana noun bandage {fk} bandage noun banebrydende pioneering adj banegård {fk} railway station [Br. [Br.] noun bagsæde {n} back seat noun bagtil at the back adv bagtil at the rear adv bagvaskelse {fk} defamation noun bagved behind adv bag ved behind adv bakkenbarter {pl} sideburns noun bakket hilly adj bakke {fk} hill noun bakterier {pl} bacteria {pl} noun bakteriesygdom {fk} bacterial disease noun bakteriologisk bacteriological adj balkjole {fk} ball gown noun balkon {fk} balcony noun ballerina {fk} ballerina noun balletdanser {fk} ballet dancer noun ballet {fk} ballet noun ballistik {fk} ballistics {pl} [treated as sing.] noun banegård {fk} train station noun bankkonto {fk} bank account noun Bank under bordet. medal etc.] banana republic [pej. Touch wood. [Am.] Bank under bordet.

] noun bedstemor {fk} grandmother noun bedste {fk} grandma [coll.] noun noun noun .] noun bedsteforældre {pl} grandparents noun bedstemoder {fk} grandmother noun bedstemor {fk} grandma [coll.] noun bedøvelsesmiddel {n} anaesthetic [Br.] early days {pl} noun barnebarn {n} grandchild noun barnebarn {n} granddaughter noun barnebarn {n} [hankøn] grandson noun barnedåb {fk} christening noun barnepige {fk} nanny noun barnevogn {fk} pram [Br.] bare just [only] adv bare merely adv barfodet barefoot adj adv bark {fk} bark noun barmand {fk} barman noun barnagtig childish adj barndomsdrøm {fk} childhood dream noun barndom {fk} childhood noun barndom {fk} [fig.barberkost {fk} shaving brush noun barberskum {n} shaving foam noun barbiedukke {fk} Barbie doll ™ [also fig.] noun barnlig childish adj barnløs childless adj barn {n} child noun barn {n} kid [coll.] noun baronesse {fk} baroness noun barrikade {fk} barricade noun barsk harsh adj barsk tough adj baryton {fk} baritone noun basal basic adj basar {fk} bazaar noun baseret på based on past-p basilikum {fk} basil noun basilisk {fk} basilisk noun basis {fk} basis noun basketball {fk} basketball noun basket {fk} [kortform af basketball] basketball basunist {fk} trombonist noun basun {fk} trombone noun bataljon {fk} battalion noun batteridrevet battery-powered adj batteri {n} battery noun bauxit {fk} bauxite noun bazooka {fk} bazooka noun beboer {fk} resident noun beboet [fx hus] occupied adj past-p bebrejdelse {fk} reproach noun bedemølle {fk} prayer wheel noun bedrageri {n} fraud noun bedre better adj bedrift {fk} achievement noun bedrøvelse {fk} sorrow noun bedst best adj adv bedstefader {fk} grandfather noun bedstefar {fk} grandfather noun bedstefar {fk} grandpa [coll.

] noun benzin {fk} gasoline [Am.] [coll.] noun benzin {fk} gas [Am.bedøvelsesmiddel {n} anesthetic [Am. worry] noun bekymring {fk} worry noun bekæmpelse {fk} [af] fight [against] noun belastet laden adj belejring {fk} siege noun Belgien {n} Belgium noun belgier {fk} Belgian noun belgisk Belgian adj beliggenhed {fk} location noun belysning {fk} lighting noun belæg {n} evidence noun belæring {fk} instruction noun bemærkelsesværdig noteworthy adj bemærkning {fk} comment noun bemærkning {fk} remark noun benplads {fk} legroom noun benporcelæn {n} bone china noun benvarmere {pl} legwarmers noun benvarmere {pl} leg warmers noun benzinmotor {fk} petrol engine [Br.] noun befrugtning {fk} fertilization noun befæstet fortified adj past-p begavelse {fk} [talent] gift [talent.] [gasoline] noun benzin {fk} petrol [Br.] noun benzinstation {fk} petrol station [Br.] noun befolkningstæthed {fk} population density noun befolkning {fk} population noun befordring {fk} promotion noun befordring {fk} transport noun befrugtning {fk} fertilisation [Br. natural ability] noun begavet intelligent adj begejstret delighted adj past-p begge both adj pron begge either adj begge to both adj pron begravelse {fk} funeral noun begreb {n} term [word or phrase] noun begrundelse {fk} grounds {pl} [reason] noun begrundelse {fk} reason noun begrænset limited adj past-p begrænset restricted adj past-p begrænsning {fk} limitation noun begyndelse {fk} beginning noun begynder {fk} beginner noun begærlig acquisitive adj behagelig pleasant adj behandling {fk} treatment noun beholder {fk} case [container] noun behov {n} need noun behåret hairy adj bekendt familiar adj beklædning {fk} apparel noun beklædning {fk} clothing noun bekræftelse {fk} confirmation noun bekvem convenient adj bekvemmelighedsflag {n} flag of convenience noun bekymring {fk} concern [anxiety.] noun benzinstation {fk} gas station [Am.] noun .

of a country] noun besøgende {fk} visitor noun besøg {n} visit noun betalingsmiddel {n} means of payment noun betaling {fk} payment noun betaling {fk} settlement noun betingelsesløs unconditional adj betingelse {fk} condition noun betjent {fk} [politibetjent] policeman noun betlehemsstjerne {fk} Star of Bethlehem noun betler {fk} [foræld. consisting of .. for cushions.] beggar noun beton {fk} concrete noun betragtelig considerable adj betræk {n} cover [e... jam doughnut] berømt famous adj berømt renowned adj berøring {fk} touch noun besiddelse {fk} possession noun besindig sober-minded adj beskadiget damaged adj past-p beskatning {fk} taxation noun beskeden humble adj beskeden modest adj beskidt dirty adj beskrivelse {fk} description noun beskyttelse {fk} protection noun beskyttende protective adj beskæftigelse {fk} employment noun beslutning {fk} decision noun beslutsomhed {fk} resolve noun beslægtet related adj bestanddel {fk} component noun bestemmelser {pl} provisions noun bestemt certainly adv bestemt form {fk} <bf.> definite form noun bestemt [afgjort] certain adj bestik {n} cutlery noun bestilling {fk} [ordre] order noun bestående af .f. furniture] noun betydelig significant adj betydelig substantial [considerable] adj betydeligt considerably adv betydende significant adj betydningsfuld significant adj betydningsløshed {fk} insignificance noun betydningsløs insignificant adj betydning {fk} meaning noun betændelse {fk} inflammation noun noun ..g.. bestøvning {fk} pollination noun besvimelse {fk} fainting noun besvimelse {fk} faint noun besynderlig odd adj besynderlig strange adj besætningsmedlem {n} crew member noun besætning {fk} crew noun besættelsesmagt {fk} occupying power noun besættelse {fk} occupation [e.ben {n} bone noun ben {n} leg noun berigende rewarding adj berliner {fk} [berlinerpfannkuchen] doughnut [e. best.g.g.

] biokemi {fk} biochemistry noun biologisk biological adj biologi {fk} biology noun biolog {fk} biologist noun biosfære {fk} biosphere noun noun noun noun noun .] biflod {fk} tributary noun bigård {fk} apiary noun bikini {fk} bikini noun bilateral bilateral adj bilist {fk} motorist noun bilkø {fk} tailback noun billardbord {n} billiard table noun billard {fk} billiards noun billard {n} [billardbord] billiard table billede {n} image noun billede {n} picture noun billedhugger {fk} sculptor noun billedlig figurative adj billedligt figuratively adv billet {fk} ticket noun billet {fk} [til adgang] ticket noun bille {fk} beetle noun billig cheap adj billigelse {fk} blessing noun billigt cheaply adv bilradio {fk} car radio noun bil {fk} car noun bindestreg {fk} hyphen noun bindevæv {n} connective tissue <CT> noun biodiversitet {fk} biodiversity noun biografi {fk} biography noun biograf {fk} [biografteater] cinema [Br. animal etc.bevarelse {fk} conservation noun bevaring {fk} conservation noun bevidst conscious adj bevidsthed {fk} awareness noun bevidstløs unconscious adj bevismateriale {n} evidence noun bevis {n} evidence noun bevis {n} proof noun bevægelige dele {pl} moving parts noun bevægelighed {fk} movement noun bevægelsesfrihed {fk} freedom of movement bevægelse {fk} motion noun bevægelse {fk} movement noun bevæggrund {fk} reason noun biavler {fk} beekeeper noun biavl {fk} beekeeping noun bibeholdelse {fk} retention noun bibelsk biblical adj bibel {fk} Bible noun bibliotekar {fk} librarian noun bibliotek {n} library noun bidet {n} bidet noun bidragsyder {fk} contributor noun bidragyder {fk} contributor noun bidrag {n} contribution noun bidronning {fk} queen bee noun bid {fk} bite [of food] noun bid {n} bite [by an insect.

] noun blind blind adj blindhed {fk} blindness noun Blind høne finder også et korn / guldkorn.] blankvers {n} blank verse noun blasert bored adj past-p blegemiddel {n} bleach noun bleg pale adj ble {fk} diaper [Am.a.> amongst other things [esp. Br.] blandt andre <bl. Br.a. Blood is thicker than water. blindskrift {fk} [brailleskrift] Braille noun blind vinkel {fk} blind spot noun blivende residual adj blodbad {n} bloodbath noun bloddonor {fk} blood donor noun Blod er tykkere end vand.] noun ble {fk} nappy [Br.a. Even a broken clock is right twice a day . Br.> among other things blandt andet <bl.a.] noun biprodukt {n} by-product noun birk {fk} birch noun biskop {fk} bishop noun bistade {n} beehive noun bistand {fk} assistance noun bisættelse {fk} [hensættelse i gravkapel] interment noun bitter bitter adj bivirkning {fk} side effect noun bivoks {fk} {n} beeswax noun bizar bizarre adj bi {fk} bee noun bjergbestiger {fk} mountaineer noun bjergbestigning {fk} mountaineering noun bjergpas {n} mountain pass noun Bjergprædikenen {fk} the Sermon on the Mount noun bjergrig mountainous adj bjergside {fk} mountainside noun bjerg {n} mountain noun bjørn {fk} bear noun bladlus {fk} aphid noun blad {n} leaf noun blaffer {fk} hitch-hiker noun blaffer {fk} hitchhiker noun blandet mixed adj past-p blandet salat {fk} mixed salad noun blanding {fk} mixture noun blandt among prep blandt amongst [esp.> among others blandt andre <bl.> amongst others [esp. blodhund {fk} bloodhound noun blodig bloody adj blodkræft {fk} blood cancer noun blodlegeme {n} blood cell noun blodprop {fk} blood clot noun blodprøve {fk} blood sample noun blodprøve {fk} blood test noun blodskam {fk} incest noun blodskudt bloodshot adj blodsprængt bloodshot adj blodtryk {n} blood pressure noun .] prep blandt andet <bl.bio {fk} cinema [Br.

blod {n} blood noun blog {fk} blog noun blokeret congested adj past-p blok {fk} block noun blomkål {fk} cauliflower noun blomme {fk} [frugt.] bold {fk} ball noun noun noun . Br. only] adv bluse {fk} blouse noun blyant {fk} pencil noun blyfri lead-free adj bly {n} <Pb> lead <Pb> noun blå blue adj blåregn {fk} wisteria noun blåt mærke {n} bruise noun blåtryk {n} blueprint noun blåt øje {n} black eye noun blåøjet blue-eyed adj blæksprutte {fk} [ottearmet] octopus noun blæk {n} ink noun blæseinstrument {n} wind instrument noun blæselampe {fk} blowlamp [Br.] [bohemian] noun boksekamp {fk} boxing match noun boksering {fk} boxing ring noun boks {fk} box [jewellery box.] noun bogmærke {n} bookmark noun bogorm {fk} bookworm noun bogreol {fk} bookcase noun bogsamling {fk} book collection noun bogstavelig literal adj bogstaveligt literally adv bogstav {n} letter [of the alphabet] noun bog {fk} book noun boheme {fk} [person] bohemian [unconventional person] boheme {fk} [person] boho [coll. on newspaper page etc.] noun blød soft adj boardingpas {n} boarding pass noun boble {fk} bubble noun bobslæde {fk} bobsled [Am.] noun bobslæde {fk} bobsleigh [Br.] noun blæselampe {fk} blowtorch noun blæsende windy adj blødning {fk} bleeding noun blød porno {fk} soft porn [coll.] noun bofællesskab {n} flat-sharing community [Br.] noun bogføring {fk} bookkeeping noun boghandel {fk} bookshop noun boghandel {fk} bookstore noun bogholderi {n} bookkeeping noun bogholder {fk} bookkeeper noun boghylde {fk} bookshelf noun bogie {fk} bogie [esp. blommetræ] plum noun blomme {fk} [i æg] yolk noun blomsterbed {n} flower bed noun blomsterløg {n} flower bulb noun blomstrende flourishing adj blomstrende [plante] flowering adj blomst {fk} blossom noun blomst {fk} flower noun blondine {fk} blonde noun blot just [simply.

of the medieval bort away adv bortset fra .bolle {fk} bun noun bolle {fk} roll noun bolschevikisk [uform. esp.] noun bordlampe {fk} table lamp noun bordtennis {fk} table tennis noun bord {n} table noun boremaskine {fk} drill [machine tool] noun borgerkrig {fk} civil war noun borger {fk} citizen noun borgmester {fk} mayor noun borg {fk} castle [fortified...] noun bov {fk} bow noun boykot {fk} boycott noun bradepande {fk} roasting pan noun brag {n} bang noun brak brackish adj brakvand {n} brackish water noun brandbil {fk} fire engine noun brandmand {fk} firefighter noun brandsikker fireproof adj brandstiftelse {fk} arson noun brandstifter {fk} arsonist noun brandsår {n} burn noun pej.] [også pej..] noun noun noun period] noun .] Bolshevism noun bolschevistisk [uform.] bombastic adj bombefly {n} bomber noun bombe {fk} bomb noun bombning {fk} bombing noun bomuld {fk} {n} cotton noun bondekone {fk} peasant woman noun bonde {fk} peasant noun bonde {fk} [skak] pawn noun bonus {fk} bonus noun boomerang {fk} boomerang noun bopæl {fk} residence noun borddug {fk} tablecloth noun bordel {n} brothel noun bordel {n} cathouse [Am.] Bolshevik adj bolschevik {fk} [uform.] [coll. apart from .] bolsjevik {fk} [også pej.. .. bortskaffelse {fk} disposal noun bor {n} <B> boron <B> noun bor {n} drill bit noun boss {fk} boss noun botaniker {fk} botanist noun botanik {fk} botany noun botanisk botanical adj bouillonterning {fk} bouillon cube [Am..] Bolshevik adj bolsjevikisk Bolshevik adj bolsjevikisk Bolshevist adj bolsjevik {fk} [også pej.] Bolshevist [also pej..] Bolshevik [also pej. aside bortset fra .] bolsjevisme {fk} Bolshevism noun bolsjevistisk Bolshevik adj bolsjevistisk Bolshevist adj bolt {fk} bolt noun bombardement {n} bombing noun bombastisk [fig..] Bolshevik [also bolschevisme {fk} [uform.

brandvæsen {n} fire brigade noun brandy {fk} brandy noun brand {fk} fire noun brasiliansk Brazilian adj Brasilien {n} Brazil <.] [spectacles] noun briller {pl} spectacles noun brille {fk} [fagligt for: briller] glasses noun brint {fk} hydrogen <H> noun brise {fk} breeze noun bristepunkt {n} bursting point noun britisk British adj Britiske Øer {pl} British Isles noun broccoli {fk} broccoli [Brassica oleracea italica] noun broche {fk} brooch noun broderpart {fk} lion's share noun broder {fk} brother <bro.> noun brombær {fk} [busk] blackberry [Rubus fruticosus] noun brombær {n} [frugt] blackberry noun brom {n} <Br> bromine <Br> noun bronzealder {fk} Bronze Age noun bronzemedalje {fk} bronze medal noun bronze {fk} bronze noun bror {fk} brother <bro. stavefejl er: brilliant] brilliant briller {pl} glasses [spectacles] noun briller {pl} specs [coll.> noun bro {fk} bridge noun brucellose {fk} brucellosis noun brudekjole {fk} wedding dress noun brudekjole {fk} wedding gown noun brudepar {n} bridal couple noun brudepige {fk} bridesmaid noun brudeslør {n} bridal veil noun brudeudstyr {n} trousseau [old-fashioned] noun brudgom {fk} bridegroom noun brudgom {fk} groom [bridegroom] noun brud {fk} least weasel [Mustela nivalis] noun brud {fk} [bryllup] bride noun brugbarhed {fk} applicability noun brugbar usable adj brugervenlig user-friendly adj bruger {fk} user noun brugt second-hand adj brug {fk} {n} use noun brun brown adj brunch {fk} brunch noun brunkul {n} brown coal noun brunkul {n} lignite noun adj .br> noun bred broad adj breddegrad {fk} latitude noun bredde {fk} width noun bredere wider adj adv bred wide adj bregne {fk} fern noun bremsepedal {fk} brake pedal noun bremsevæske {fk} brake fluid noun bremse {fk} brake noun bremsning {fk} braking noun brev {n} letter noun briket {fk} briquette noun brillant [en alm.

] noun bukser {pl} trousers noun buks {fk} [fagligt for: bukser] pants [esp.] noun bryllupsrejse {fk} honeymoon noun bryllup {n} wedding noun bryn {n} brow noun bryn {n} eyebrow noun Bryssel {n} Brussels noun brystholder {fk} <bh> bra noun brystimplantat {n} breast implant noun brystkasse {fk} ribcage noun brystmælk {fk} breast milk noun brystvorte {fk} nipple noun bryst {n} breast noun bryst {n} chest noun brækket broken adj past-p brændbar flammable adj brændbar inflammable adj brændenælde {fk} stinging nettle noun brændsel {n} fuel noun brændstoftank {fk} fuel tank noun brændstof {n} fuel noun brætspil {n} board game noun bræt {n} board noun brødkurv {fk} bread basket noun brødrister {fk} toaster noun brød {n} bread noun buddhisme {fk} Buddhism noun buddhistisk Buddhistic adj buddhist {fk} Buddhist noun budding {fk} pudding noun budgetmæssig budgetary adj budget {n} budget noun budskab {n} message noun bue og pil bow and arrow noun bueskydning {fk} archery noun bueskytte {fk} archer noun bue {fk} arch noun buffet {fk} [mad] buffet noun bugspytkirtel {fk} pancreas noun bugtaler {fk} ventriloquist noun bugt {fk} bay noun bug {fk} stomach noun Bukarest {n} Bucharest noun bukseben {n} trouser leg noun bukser {pl} pants [esp. Am. Am.brunlig brownish adj brusebad {n} shower noun brusekabine {fk} shower cubicle noun brusende rushing adj Bruxelles {n} Brussels noun bryder {fk} wrestler noun brydning {fk} wrestling noun bryllupskage {fk} wedding cake noun bryllupsklokker {pl} wedding bells noun bryllupsmiddag {fk} wedding breakfast [Br.] bule {fk} bump noun bulgarer {fk} Bulgarian noun Bulgarien {n} Bulgaria noun bulgarsk Bulgarian adj bulgarsk {n} Bulgarian noun noun .

] [of a town or city] noun bymæssig urban adj byområde {n} urban area noun byrde {fk} burden noun byttedyr {n} prey [animal etc.] noun byttehandel {fk} barter noun bytte {n} prey noun byzantiner {fk} Byzantine noun by {fk} city noun by {fk} town noun bådebygger {fk} boatbuilder noun båd {fk} boat noun noun .bulldozer {fk} bulldozer noun bumpet bumpy adj bunden bound adj bundet bound adj past-p bundløs bottomless adj bundløs crotchless adj bundt {n} batch noun bund {fk} [af en beholder] bottom noun bunsenbrænder {fk} Bunsen burner noun bureaukratisk bureaucratic adj bureaukrati {n} bureaucracy noun bureaukrat {fk} bureaucrat noun burfugl {fk} cage bird noun burmaner {fk} Burmese noun burmansk Burmese adj burmansk {n} Burmese noun burmeser {fk} Burmese noun burmesisk Burmese adj burmesisk {n} Burmese noun bur {n} cage noun buschauffør {fk} bus driver noun busk {fk} bush noun busk {fk} shrub noun buslinje {fk} bus route noun busrute {fk} bus route noun busstoppested {n} bus stop noun bus {fk} bus noun bus {fk} coach noun butiksdetektiv {fk} store detective noun butiksrude {fk} shop window noun butikstyveri {n} shoplifting noun butikstyv {fk} shoplifter noun butiksvindue {n} shop window noun butik {fk} shop noun butterfly {fk} bow tie noun butterfly {fk} [svømmestil] butterfly [swimming stroke] byfornyelse {fk} urban regeneration noun byfornyelse {fk} urban renewal noun byget showery adj bygetæt showerproof adj byge {fk} shower noun byggemarked {n} DIY market noun byggemateriale {n} building material noun byggeplads {fk} building site noun byggeri {n} building [process] noun byggeri {n} construction noun bygning {fk} building noun byg {fk} barley noun bymidte {fk} centre [Br.

] børnetøj {n} children's clothing noun børnetøj {n} children's wear noun børnevenlig child-friendly adj børn {pl} children noun børn {pl} kids [coll.] noun campingplads {fk} campsite noun campingvogn {fk} caravan [Br.] noun børstehår {n} bristle noun børste {fk} brush noun børste {fk} [også: børstehår] bristle noun børs {fk} stock exchange noun cabriolet {fk} convertible noun cadmium {n} <Cd> cadmium <Cd> noun cafeteria {n} snack bar noun café {fk} cafe noun calcium {n} <Ca> calcium <Ca> noun calvinist {fk} Calvinist noun Cambodja {n} Cambodia noun campingbil {fk} camper van [Br.] [NZ] noun børnehave {fk} nursery school noun børnelammelse {fk} poliomyelitis noun børnesygdomme {pl} [fig.] teething problems [fig.båndbredde {fk} bandwidth noun båndmål {n} measuring tape noun båndmål {n} tape measure noun bægerglas {n} beaker noun bæger {n} [fx plastikbæger] beaker noun bækken {n} pelvis noun bæk {fk} brook noun bæk {fk} stream noun bælte {n} belt noun bændelorm {fk} tapeworm [class Cestoda] noun bænk {fk} bench noun bærbar portable adj bærebølge {fk} carrier wave noun bæredygtig sustainable adj bærer {fk} [fx af tøj] wearer noun bær {n} berry noun bæver {fk} beaver noun bøde {fk} fine noun bøffel {fk} buffalo noun bøger {pl} books noun bøgetræ {n} [løvtræ] beech tree noun bøg {fk} beech [genus Fagus] noun bøjle-bh {fk} [eller: bøjle-BH] underwired bra noun bøjle {fk} hanger [for clothes] noun bøjle {fk} [tandbøjle] brace [for teeth] noun bølgelængde {fk} wavelength noun bølget [fx hår] wavy adj bølge {fk} wave noun bønner {pl} beans noun bønne {fk} bean noun bøn {fk} prayer noun børnedødelighed {fk} child mortality noun børnehave {fk} kindergarten [Br.] noun Canada {n} Canada noun canadier {fk} Canadian noun canadisk Canadian adj cancer {fk} cancer noun cappuccino {fk} cappuccino noun noun .] [Aus.

] [champagne] noun chancespil {n} game of chance noun chanker {fk} chancre noun charmerende charming adj charmør {fk} charmer noun charter {n} charter noun charter {n} om grundlæggende rettigheder Charter of Fundamental Rights noun chassis {n} chassis noun chauffør {fk} driver noun checkhefte {n} chequebook [Br.] [means of payment] noun check {fk} cheque [Br. ca.] noun checkhæfte {n} chequebook [Br.> approximately <approx.] [champagne] champers {sg} [Br.] noun centrum {n} centre [Br.] noun checkhæfte {n} checkbook [Am.] <cm> noun centralbank {fk} central bank noun central central adj centralvarme {fk} central heating noun centrum {n} center [Am.> cent <¢> noun cerebral parese {fk} cerebral palsy <CP> noun ceremoni {fk} ceremony noun certifikat {n} certificate noun champagne {fk} champagne noun champus {fk} [uform.Caribiske Hav {n} Caribbean Sea noun celle {fk} cell noun cellofan {n} [uform.] <cm> noun centimeter {fk} <cm> centimetre [Br.> adv cirka circa <c.> adv prep cirkelformet circular adj cirkel {fk} circle noun cirkulær circular adj cirkulære {n} circular noun citar {fk} zither noun citat {n} citation [written quotation] noun ..] noun check {fk} check [Am.: {fk}] cellophane noun cellulose {fk} cellulose noun cement {fk} cement noun censur {fk} censorship noun centimeter {fk} <cm> centimeter [Am.] noun cent {fk} <c.] noun chemise {fk} chemise noun cherrytomat {fk} cherry tomato noun chikane {fk} [chikaneri] harassment noun chikane {fk} [på en vejbane] chicane noun chimpanse {fk} chimpanzee noun chimpanse {fk} chimp [coll.] [coll.] noun chokbølge {fk} shock wave noun chokeret shocked adj past-p chokoladebrun chocolate brown adj chokoladekage {fk} chocolate cake noun chok {n} shock noun chutney {fk} chutney noun ciffer {n} digit noun cigaretrøg {fk} cigarette smoke noun cigaret {fk} cigarette noun cigar {fk} cigar noun cikorie {fk} chicory [Cichorium] noun cirka <c.] noun cheeseburger {fk} cheeseburger noun chef {fk} boss [coll.

] [bicycle] noun cykel {fk} cycle [bicycle] noun cyklist {fk} cyclist noun cylinder {fk} cylinder noun cylindrisk cylindrical adj Cypern {n} Cyprus noun cypriotisk Cypriot adj cypriot {fk} Cypriot noun D-mark {fk} <DM. DEM> Deutschmark <DM.citat {n} quotation noun citat {n} quote [from text or speech] noun citronpresser {fk} lemon squeezer noun citronsaft {fk} lemon juice noun citronsyre {fk} citric acid [E-330] noun citron {fk} lemon noun citrusfrugt {fk} citrus fruit noun civilisation {fk} civilisation [Br.] noun cykel {fk} bicycle noun cykel {fk} bike [coll.] noun coloradobille {fk} Colorado beetle [Leptinotarsa decemlineata] comeback {n} comeback noun computerspil {n} computer game noun computer {fk} computer noun creme {fk} cream noun cricket {fk} cricket noun cubaner {fk} Cuban noun cubansk Cuban adj Cuba {n} Cuba noun cyankalium {n} potassium cyanide <KCN> noun cykelkæde {fk} bicycle chain noun cykelsmed {fk} bicycle mechanic noun cykelsti {fk} cycle path noun cykeltur {fk} bike ride [coll.] noun dametoilet {n} women's restroom [Am.] noun dame wc {n} women's restroom [Am.] noun civilisation {fk} civilization noun clips {fk} [papirclips] paper clip noun cocktailkjole {fk} cocktail dress noun cocktail {fk} [også fig.] noun dame {fk} lady noun noun . DEM> noun daddel {fk} date [fruit] noun dagblad {n} daily newspaper noun dagbog {fk} diary noun dagdrøm {fk} daydream noun daggry {n} dawn noun daggry {n} daybreak noun daggry {n} first light noun dagligdags everyday adj daglig daily adj adv daglig mængde {fk} daily amount noun dagligsprog {n} everyday language noun dagligt every day adv dagslys {n} daylight noun dagsorden {fk} agenda noun dagtid {fk} daytime noun dag {fk} day noun daktylisk dactylic adj daktyl {fk} dactyl noun dal {fk} valley noun damecykel {fk} ladies' bicycle noun dame toilet {n} women's restroom [Am.] cocktail [also fig.

] noun decentralisering {fk} decentralization noun defekt defective adj defekt faulty adj defekt {fk} defect noun defensiv defensive adj defækation {fk} defaecation [esp.] adj past-p datamatiseret computerized adj past-p data {n} {pl} data {sg} noun datid {fk} preterite noun datolinjen {fk} [best.> December <Dec.] Date Line noun dato {fk} date noun datterdatter {fk} granddaughter [daughter's daughter] datterselskab {n} subsidiary noun dattersøn {fk} grandson [a daughter's son] noun datter {fk} daughter noun Dav! Hi! da when conj debattør {fk} debater noun debat {fk} debate noun debitor {fk} debtor noun debutant {fk} debutant noun debutant {fk} [kvindelig] debutante noun debut {fk} debut noun december {fk} <dec.] noun dam {fk} [lille sø] pond noun danablu {fk} Danish blue noun dandy {fk} dandy noun Dankort-automat {fk} automated teller machine <ATM> noun dankortautomat {fk} automated teller machine <ATM> noun Danmark {n} <.damoklessværd {n} sword of Damocles noun dampstrygejern {n} steam iron noun damptromle {fk} [også fig.] steamroller [also fig.dk> noun dannelse {fk} formation noun danserinde {fk} dancer [female] noun danser {fk} dancer noun dansk Danish adj dansker {fk} Dane noun dansk {n} Danish noun dans {fk} dance noun database {fk} database noun datalogi {fk} computer science noun datamatiseret computerised [Br.] adj decentral decentralized adj decentralisering {fk} decentralisation [Br.dk> Denmark <.] noun damp {fk} vapour [Br.] noun defækation {fk} defecation noun degeneration {fk} degeneration noun dehydrering {fk} dehydration noun dejlig beautiful adj dejlig delightful adj dejlig lovely adj dej {fk} dough noun dekoratør {fk} decorator noun delelig [med] divisible [by] adj delfin {fk} dolphin noun delikatesse {fk} delicacy noun noun .] noun damp {fk} steam noun damp {fk} vapor [Am. Br.> noun decentral decentralised [Br.

.dels [t. for: de syges salvelse] Extreme Unction [unofficial..ex. dels . ellers foræld. They that sow the wind shall reap the whirlwind..g. partly . and partly . Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol {fk} European Court of Human Rights < ECHR> noun Den Europæiske Union {fk} <EU> European Union <EU> noun Den gamle kirkeklokke [Hans Christian Andersen] The Old Church Bell dengang at that time adj conj dengang at the time adv conj dengang og nu then and now dengang then adv Den Hellige Alliance Holy Alliance noun den her this pron Den Internationale Valutafond {fk} International Monetary Fund <IMF> noun den it pron Den lille havfrue [Hans Christian Andersen] The Little Mermaid denne (her) this den nordlige polarcirkel {fk} Arctic Circle noun Den Persiske Bugt {fk} Persian Gulf noun den sidste nadver {fk} the Last Supper noun den sidste olie {fk} [ikke fagligt..... ] conj deltagelse {fk} participation noun deltagende participating adj deltager {fk} participant noun delta {n} [floddelta] delta [river delta] noun delvis partial adj delvis partially adv delvis partly adv delvist partially adv delvist partly adv del {fk} part noun demografisk demographic adj demokratisk democratic adj demokratisk democratically adv demokrati {n} democracy noun demokrat {fk} democrat noun demonstrant {fk} demonstrator noun dem them [direct object] pron Den der sår vind. og dels . høster storm.. ] partly [e. otherwise dated for: Anointing of the Sick] noun dens its [possessive determiner] den that pron den the deodorant {fk} deodorant noun deplacement {n} displacement noun deponering {fk} deposit noun deprimerende depressing adj deprimeret depressed adj past-p deraf navnet hence the name deraf thereof adv derefter next adv der er there is deres theirs pron deres their [possessive determiner] Deres yours pron der findes there is derfor hence adv derfor therefore adv derfor thus [therefore] adv .

det er it's [it is] Det er kun toppen af isbjerget. You are welcome! det ydre rum {n} outer space noun Det Ægæiske hav {n} Aegean Sea noun De you [singular and plural subject and direct object] [formal] pron diabetes {fk} diabetes noun diabetiker {fk} diabetic noun . Det er min tur.. de the Det hele startede . Det var en skam! What a pity! Det var så lidt! You are welcome! Det var så lidt. Det Fjerne Østen {n} [eller: det fjerne østen] the Far East noun Det gør mig ondt. dette (her) this det that pron det the det tilsvarende the same pron Det tror jeg ikke... I don't think so. It's my turn.... It's your turn. I am sorry. All that glitters is not gold.derfra from there adv derhjemme at home adv derimod however adv derimod on the other hand adv der minder om reminiscent of dernede down there adv derovre over there adv der there adv dertil there [to a place] adv derudover furthermore adv derudover in addition adv derunder below adv de seneste dage the last few days design {n} {fk} design noun desillusioneret disillusioned adj past-p desinfektion {fk} disinfection noun desperat desperate adj despotisk despotic adj despotisme {fk} despotism noun despoti {n} despotism noun despot {fk} despot noun dessert {fk} dessert noun desuden besides adv desuden in addition adv Desværre . I'm afraid . som glimrer / skinner. It's only the tip of the iceberg. It all began . det her this pron de they pron det osmanniske rige {n} Ottoman Empire noun det samme the same pron dets its [possessive determiner] Det sner. desværre unfortunately adv detailhandler {fk} retailer noun detailsalg {n} retail sales {pl} noun detaljeret detailed adj detalje {fk} detail noun detektering {fk} detection noun Det er da løgn? Are you kidding? Det er din tur.. It's snowing. Det er ikke alt guld..

] noun dieselmotor {fk} diesel engine noun diesel {fk} diesel noun difteritis {fk} diphtheria noun difteri {fk} diphtheria noun dig selv yourself pron digterinde {fk} poetess noun digter {fk} poet noun digt {n} poem noun diktator {fk} dictator noun diktatur {n} dictatorship noun dilettant {fk} [person] dilettante noun dimission {fk} graduation noun dinosaurus {fk} dinosaur noun dinosaur {fk} dinosaur noun din your pron din yours pron diplomati {n} diplomacy noun diplom {n} diploma noun direkte direct adj direktiv {n} directive noun dirigent {fk} conductor noun discipel {fk} disciple noun disciplin {fk} discipline noun diset hazy adj diset misty adj diskoskast {n} discus throw noun diskos {fk} discus noun diskriminerende discriminatory adj diskriminering {fk} discrimination noun diskussion {fk} discussion noun diskvalifikation {fk} disqualification disk {fk} counter noun disponibel available adj disputats {fk} thesis noun disse these disse those pron distance {fk} distance noun distingveret distinguished adj distributør {fk} distributor noun dis {fk} mist noun dis {fk} [tørdis] haze noun divergens {fk} divergence noun diversitet {fk} diversity noun division {fk} division noun diæt {fk} diet noun djævel {fk} devil noun dobbeltbeskatning {fk} double taxation noun noun .] noun diarré {fk} diarrhoea [Br.diabetisk diabetic adj diafragma {n} diaphragm noun diagnose {fk} diagnosis noun diagnosticering {fk} diagnosis noun diagnostisk diagnostic adj dialekt {fk} dialect noun dialog {fk} dialogue noun dialog {fk} dialog [Am.] noun diamant {fk} diamond noun diameter {fk} diameter noun dianetik {fk} Dianetics noun diarré {fk} diarrhea [Am.

dobbelt double adj adv dobbeltfejl {fk} double fault [tennis] noun dobbeltsporet [fx jernbane] double-track adj dobbelt så mange twice as many dobbelt så stor twice as big dog still adv dog yet adv doktorgrad {fk} doctorate noun doktor {fk} doctor noun dokumentmappe {fk} briefcase noun dokument {n} document noun dok {fk} dock noun dolk {fk} dagger noun dollar {fk} dollar noun dominerende dominant adj Dominikanske Republik {fk} Dominican Republic domkirke {fk} cathedral noun dommedag {fk} doomsday noun dommedag {fk} Judgement Day noun dommedag {fk} Judgment Day noun dommer {fk} judge noun domstol {fk} court noun donkraft {fk} jack noun donut {fk} doughnut [ring doughnut] noun dosering {fk} dosage noun dosis {fk} dose noun dovendyr {n} sloth noun doven lazy adj drage {fk} dragon noun drage {fk} kite noun drakme {fk} drachma noun dramatisk dramatic adj drama {n} drama noun drejebænk {fk} lathe noun drengebarn {n} [især i den første levetid] son drenge {pl} boys {pl} noun dreng {fk} boy noun dressing {fk} dressing noun dressur {fk} dressage noun driftsmæssig operational adj drikkehorn {n} drinking horn noun drikkepenge {pl} tip noun drikkeskilling {fk} [gl.] [drikkepenge] tip noun drikkevand {n} drinking water noun drik {fk} drink noun drivhusgas {fk} greenhouse gas noun drivhus {n} greenhouse noun drivkraft {fk} driving force noun dronning {fk} queen noun drossel {fk} thrush noun drue {fk} grape noun dryppende seeping adj dråbevis drop by drop adv dråbe {fk} drop [of liquid] noun drænrør {n} drainpipe noun dræn {n} [også fig.] noun drømmeland {n} dreamland noun drøm {fk} dream noun due {fk} pigeon [family Columbidae] noun duftpose {fk} scent bag noun noun noun .] drain [also fig.

] noun dybt deeply adv dybtgående in-depth adj dydig demure adj dygtig competent adj dygtig skilful [Br.] [can] noun dåseåbner {fk} can opener noun dåseåbner {fk} tin opener [Br.duft {fk} scent noun duft {fk} smell noun dugdråbe {fk} dewdrop noun dug {fk} dew noun dukkehus {n} doll's house noun dukkehus {n} dollhouse [Am.] adj dyster sombre [Br.] noun dukke {fk} doll noun dum dense [coll.] adj dynamisk dynamic adj dynamit {fk} dynamite noun dyr costly adj dyreliv {n} wildlife noun dyresundhed {fk} animal health noun dyrevelfærd {fk} {n} animal welfare noun dyr expensive adj dyrkning {fk} cultivation noun dyrlæge {fk} veterinarian [Am. inferior] adj dåse {fk} can noun dåse {fk} tin [Br.] noun dybgående {n} draft [Am.] adj durabel durable adj dusin {n} dozen noun dvale {fk} hibernation noun dvd-afspiller {fk} DVD player noun dvd {fk} DVD noun DVD {fk} [uform.] adj dum dim [coll.] noun dyrlæge {fk} vet [esp.] adj dum foolish adj dum silly adj dum stupid adj dum thick [coll.] adj dåb {fk} baptism noun dåb {fk} christening noun dårlig bad adj dårligere worse adj adv dårlig poor [bad.] noun dækket covered adj past-p dækning {fk} coverage noun noun .] noun dybgående {n} draught [Br.] noun dybgang {fk} draught [Br.: veterinary surgeon] dyr {n} animal noun dysfunktion {fk} dysfunction noun dysleksi {fk} dyslexia noun dyslektiker {fk} dyslexic noun dyslektisk dyslexic adj dyster gloomy adj dyster somber [Am. Br.] DVD noun dværg {fk} dwarf noun dyb deep adj dybde {fk} depth noun dybgang {fk} draft [Am.

] noun dæmning {fk} dam noun dæmon {fk} demon noun død dead adj dødelig deadly adj dødelighed {fk} mortality noun dødelig lethal adj dødelig mortal adj dødfødsel {fk} stillbirth noun dødfødt stillborn adj dødsattest {fk} death certificate noun dødsfald {n} death noun dødsfælde {fk} death trap noun dødsfælde {fk} deathtrap noun dødskamp {fk} agony noun dødsstraf {fk} death penalty noun dødssyg terminally ill adj dødsulykke {fk} fatal accident noun død {fk} death noun døgnet rundt around the clock døgnet rundt round the clock døgn {n} day [24 hours.] adj eddikesyltet pickled adj eddikesyre {fk} acetic acid noun eddike {fk} vinegar noun Edens Have {fk} [eller: Edens have] Garden of Eden noun effektiv effective adj effektiv efficient adj effektivitet {fk} efficiency noun effektivt effectively adv effektiv virkning {fk} effectiveness noun efter after adv conj prep efter behov as required efterforskning {fk} investigation noun efterfølgende subsequent adj efterkommer {fk} descendant noun efterkrigstid {fk} post-war years {pl} noun efter Kristus <e.> Anno Domini <AD.D.] noun dæk {n} tyre [Br.] noun dør {fk} door noun døråbning {fk} doorway noun døsig dozy adj døsighed {fk} drowsiness noun døv deaf adj døvhed {fk} deafness noun e-mail {fk} e-mail noun e-mail {fk} email noun edderkoppespind {n} spiderweb noun edderkop {fk} spider noun eddikesur acetic adj eddikesur vinegary [fig. A. day and night] noun døgnåben 24-hour [open 24 hours a day] adj dørhåndtag {n} door handle noun dørklokke {fk} doorbell noun dørmand {fk} [udsmider] bouncer noun dørmåtte {fk} [også fig.] doormat [also fig.> adv efterliv {n} afterlife noun eftermiddag {fk} afternoon noun efter min mening in my opinion <IMO> .dæk {n} deck noun dæk {n} tire [Am.Kr.

to fish for cod] efterårsjævndøgn {n} autumn equinox noun efterår {n} autumn noun efterår {n} fall [Am.] [season] noun egennavn {n} proper name noun egennavn {n} proper noun noun egen own adj egenskab {fk} quality noun egern {n} squirrel noun eger {fk} spoke noun eger {pl} spokes noun egetræ {n} oak tree noun ege {fk} spoke noun egnethed {fk} suitability noun egnet suitable adj egn {fk} region noun egoistisk selfish adj Egypten {n} Egypt noun egyptisk Egyptian adj eg {fk} oak noun ejendommelig odd adj ejendommelig strange adj ejendom {fk} property noun ejerløs ownerless adj ejermand {fk} owner noun ejerskab {n} ownership noun ejer {fk} owner noun eje {n} possession noun ekko {n} echo noun eksakt exact adj eksamen {fk} exam noun eksekutiv executive adj eksekutivråd {n} executive council noun eksempelvis for example <e.efternavn {n} surname noun efter next adv efterretning {fk} piece of news noun efterslæb {n} backlog noun eftersmag {fk} aftertaste noun eftersom because conj efterspørgsel {fk} demand noun efterstillet postpositive <postpos.g.> example noun eksemplarisk exemplary adj eksemplar {n} copy noun eksemplar {n} example noun eksemplar {n} specimen noun eksem {n} {fk} eczema noun eksilregering {fk} government in exile noun eksil {n} exile noun eksistenskamp {fk} struggle for existence noun eksistensminimum {n} living wage noun eksistens {fk} existence noun eksistentialisme {fk} existentialism noun eksistentialistisk existential adj eksistentialist {fk} existentialist noun prep .] adj eftertryk {n} accent noun efter [fx at fiske efter torsk] for [e.> adj eftersøgning {fk} search noun eftertragtet sought-after [attr.> adv eksempelvis for instance adv eksempel {n} <eks.g.

] explosive [also fig.] noun elev {fk} pupil noun elev {fk} student noun Elfenbenskysten {fk} Ivory Coast noun elfenbenstårn {n} [fig.eksistentiel existential adj eksisterende existing adj eksklave {fk} exclave noun eksklusion {fk} (social) exclusion noun eksklusiv exclusive adj ekslibris {n} ex libris noun eksoterisk exoteric adj eksotisk exotic adj ekspedition {fk} expedition noun eksperiment {n} experiment noun ekspertise {fk} expertise noun ekspert {fk} expert noun eksplosion {fk} explosion noun eksplosiv [også fig.] adj eksplosiv {n} explosive noun eksponering {fk} exposure noun eksportforbud {n} export ban noun eksportmarked {n} export market noun eksport {fk} export noun eksportør {fk} exporter noun ekspropriation {fk} expropriation noun eksteriør {n} exterior noun ekstern external adj ekstra extra adj adv ekstraktion {fk} extraction noun ekstrakt {fk} {n} extract noun ekstravagant flamboyant adj ekstremt extremely adv ekstrovert extravert adj ekstrovert extrovert adj ektoplasma {n} ectoplasm noun elasticitet {fk} elasticity noun elastisk elastic adj eldorado {n} eldorado noun elefant {fk} elephant noun elegance {fk} elegance noun elegi {fk} elegy noun elektricitet {fk} electricity noun elektriker {fk} electrician noun elektrisk electric adj elektrisk electrical adj elektrisk electrically adv elektrode {fk} electrode noun elektromagnetisk electromagnetic adj elektromotor {fk} electric motor noun elektronik {fk} electronics noun elektronisk electronic adj elektron {fk} electron noun element {n} element noun elementær elementary adj elendig miserable adj elevator {fk} elevator [Am.] elfenben {n} ivory noun elforbrug {n} electricity consumption noun elhegn {n} electric fence noun noun .] ivory tower [fig.] noun elevator {fk} lift [Br.

lign.> eleventh <11th> emaljeskilt {n} enamel sign noun emalje {fk} enamel noun emballage {fk} packaging noun embargo {fk} embargo noun embryologisk embryologic adj embryologi {fk} embryology noun embryonal embryonic adj embryonisk embryonic adj embryo {n} embryo noun emir {fk} emir noun emission {fk} emission noun emmentaler {fk} [ost] Emmental (cheese) empirisk empirical adj en a en anden another [determiner] encyklopædi {fk} encyclopaedia noun encyklopædi {fk} encyclopedia noun endagstur {fk} day trip noun endda even adv endelig final adj endelig finally adv endelig lastly adv endelse {fk} ending noun endeløs endless adj ende {fk} end noun endnu en gang again adv endnu en gang once again endnu ikke not yet adv endnu yet adv endnu [fx endnu billigere end] even [e.> or conj eller lignende <e.. energibesparende energy-saving adj energieffektiv energy-efficient adj energieffektivitet {fk} energy efficiency energiforbrug {n} energy consumption energisk energetic adj noun cheaper than] noun noun adv . one or more .g..> or the like ellers else adv ellers otherwise adv elleve eleven ellevte <11.eliksir {fk} elixir noun elitær elite adj elkabel {n} electrical cable noun elkabel {n} electric cable noun eller <el.> eleventh <11th> elliptisk elliptical adj elmetræ {n} elm tree noun elmotor {fk} electric motor noun elm {fk} elm noun elmåler {fk} electricity meter noun elokvens {fk} eloquence noun elokvent eloquent adj elpære {fk} light bulb noun elskerinde {fk} mistress noun elsker {fk} lover noun elvte <11.. even endometriose {fk} endometriosis noun end than conj endvidere furthermore adv en eller flere ..l.. el.

] noun engangslighter {fk} disposable lighter noun engang [i fortiden] at one time adv engang [i fortiden] once [at some time in the past] adv engang [i fremtiden] sometime adv Engelen [Hans Christian Andersen] The Angel Engelske Kanal {fk} English Channel noun engelsk English <Eng.] one-night stand [coll..] noun engangsknald {n} [uform. on one occasion] adv engangsble {fk} disposable diaper [Am.> adj engelsktalende English-speaking adj engelsk {n} English noun engel {fk} angel noun England {n} England noun englænder {fk} Englishman noun en god sag a good cause engroshandel {fk} wholesale trade noun eng {fk} meadow noun enhed {fk} entity noun enhed {fk} unit noun en hel del a lot enhjørning {fk} unicorn noun enhver anyone pron enhver everybody pron enhver everyone pron enhver [af] any [of] pron enighed {fk} agreement noun enkelhed {fk} simplicity noun enkel simple adj enkeltperson {fk} individual noun enkelt single adj enkeltvis individually adv enkemand {fk} widower noun enke {fk} widow noun enklave {fk} enclave noun enlig forælder {fk} single parent noun enlig single adj en lille smule a bit en lille smule a little en lille smule slightly adv enogtyvende <21.energisk energetically adv energisk vigorous adj energisparepære {fk} energy-saving light bulb noun energi {fk} energy noun eneste only adj enestående unique adj engagement {n} commitment noun en gang imellem sometimes adv en gang once [one time only.> twenty-first <21st> enogtyve twenty-one en one enorm enormous adj enorm huge adj enorm immense adj en række (af) .. a number of .. ensfarvet plain [in only one colour] adj ensidig one-sided adj en smule a bit en smule a little ..] noun engangsble {fk} disposable nappy [Br. / Engl.

..] noun epicentrum {n} epicentre [Br.] noun epidemi {fk} [også fig.] noun esprit {fk} [vid] esprit noun essentiel essential adj Estland {n} Estonia noun et a etablering {fk} establishment noun etager {pl} floors [in a multistorey building] etage {fk} floor noun et andet another [determiner] etape {fk} stage noun et eller andet sted somewhere adv pron noun noun . or conj enten either conj adv en time om dagen an hour a day entomologi {fk} entomology noun entomolog {fk} entomologist noun en torn i øjet a thorn in the side entrecote {fk} entrecôte noun entreprenør {fk} entrepreneur noun entusiasme {fk} enthusiasm noun entusiastisk enthusiastic adj entusiast {fk} enthusiast noun entydig clear-cut adj epicenter {n} epicenter [Am.] noun epicenter {n} epicentre [Br. eller either .en smule little adv noun en smule slightly adv ensom lone adj ensom lonely adj ensporet [fx jernbane] single-track adj ensrettet gade {fk} one-way street noun enstemmighed {fk} unanimity noun enstemmigt unanimously adv enstemmig unanimous adj en storm i et glas vand a storm in a teacup [Br.] enten .] noun epicentrum {fk} epicenter [Am.] epidemic [also fig..] epilepsi {fk} epilepsy noun epilering {fk} epilation noun erfaren experienced adj erfaring {fk} experience noun ergonomisk ergonomic adj ergonomisk ergonomically adv erherv {n} trade noun erhvervelse {fk} acquisition noun erhverv {n} occupation noun eritreer {fk} Eritrean noun erklæring {fk} declaration noun ernæring {fk} nutrition noun erobring {fk} conquest noun erogen erogenous adj erotik {fk} eroticism noun erotisk erotic adj er tilbøjelig til at tends to eruption {fk} eruption noun eskadrille {fk} squadron noun esoterisk esoteric adj espressomaskine {fk} espresso machine noun espresso {fk} espresso noun espresso {fk} expresso [spv..

et glas vand a glass of water et gran af sandhed a grain of truth ethanol {n} {fk} [uofficiel. EUR> noun eustakiske rør {n} [best. etymologisk etymological adj etymologi {fk} etymology noun Et æble om dagen holder doktoren borte. a touch of ..et eller flere ..... et strejf af . An apple a day keeps the doctor away.. a hint of .> adv . EUR> euro <€. An apple a day keeps the doctor away.. eufemisme {fk} euphemism noun eufemistisk euphemistic adj euklidisk Euclidean adj eurasisk Eurasian adj euroområde {n} euro zone noun Europa {n} Europe noun europium {n} <Eu> europium <Eu> noun europæer {fk} European noun europæisk European adj europæisk hare {fk} European hare [Lepus europaeus] noun euro {fk} <€. one or more . faglig] ethanol noun etiker {fk} ethicist noun etikette {fk} etiquette noun etikette {fk} [seddel] label noun etiket {fk} label noun etik {fk} ethics {pl} noun Etiopien {n} Ethiopia noun et kvarter i a quarter to et kvarter over a quarter past etnicitet {fk} ethnicity noun etnisk ethnic adj etnologi {fk} ethnology noun et one et par a couple of etpartistat {fk} one-party state noun et strejf af .... Et æble om dagen holder lægen fra døren.] Eustachian tube [Tuba auditiva] noun evakuering {fk} evacuation noun evaluering {fk} evaluation noun evangelium {n} gospel [also Gospel] noun eventuel possible adj eventyrlysten adventurous adj eventyr {n} adventure noun eventyr {n} fairy tale noun evig eternal adj evig everlasting adj evighed {fk} eternity noun evig perpetual adj evne {fk} ability noun excellent excellent adj excentricitet {fk} eccentricity noun excentriker {fk} eccentric [person] noun excentrisk eccentric adj exceptionel exceptional adj excerpt {n} excerpt noun excessiv excessive adj exces {fk} excess [intemperance] noun excision {fk} excision noun exitpoll {fk} exit poll noun exitstrategi {fk} exit strategy noun ex officio ex officio <e.o...

exosfære {fk} exosphere noun eyeliner {fk} eyeliner noun fabelagtig fabulous adj fabeldyr {n} mythical creature noun fabelvæsen {n} mythical creature noun fabel {fk} fable noun fabrikant {fk} manufacturer noun fabrikat {n} [om selve varen] product noun fabrik {fk} plant [factory] noun facilitet {fk} facility noun fad {n} [beholder] barrel noun fagforening {fk} trade union noun faglig [om boglig viden] academic adj faglært arbejder {fk} skilled worker noun fair fair adj fait accompli {n} fait accompli noun faktisk actual adj faktisk actually adv faktisk in fact adv faktisk [faktuel] factual adj faktor {fk} factor noun faktuel factual adj faktum {n} fact noun faktura {fk} invoice noun faldskærmsjæger {fk} paratrooper noun faldskærmstropper {pl} paratroops noun faldskærm {fk} parachute noun fald {n} fall noun falk {fk} falcon noun falsk alarm {fk} false alarm noun falsk false adj familiefejde {fk} family feud noun familiefest {fk} family celebration noun familiesammenkomst {fk} family gathering noun familieskab {n} kinship noun familie {fk} family noun fangehul {n} dungeon noun fangenskab {n} captivity noun fangenskab {n} imprisonment noun fanget caught adj past-p fange {fk} prisoner noun fantasi {fk} fantasy noun fantastisk fantastic adj fantastisk great adj fantom {n} phantom noun faraonisk pharaonic adj faraorotte {fk} Egyptian mongoose [Herpestes ichneumon] noun faraorotte {fk} ichneumon [Herpestes ichneumon] noun farao {fk} pharaoh noun farce {fk} farce noun fare {fk} danger noun farfar {fk} grandpa [coll.] [paternal] noun farlig dangerous adj farlig hazardous adj farmaceutisk pharmaceutical adj farmaceut {fk} pharmacist noun farmaci {fk} pharmacy [science. practice] noun farmakologi {fk} pharmacology noun farmoder {fk} paternal grandmother noun fartbump {n} speed bump noun .

] lackluster [Am.] noun fasan {fk} pheasant noun fascinerende fascinating adj fase {fk} phase noun faste {fk} fast noun fastland {n} mainland noun fastsat determined adj past-p fast strong adj fast [ufleksibel] fixed adj fatal fatal [disastrous] adj fatalitet {fk} [gl.] adj farveløs [også fig.] lacklustre [esp.] farverig colorful [Am.> noun fed fat adj fedme {fk} obesity noun fedtet greasy adj fedtet oily [e.] adj farverig colourful [Br.] noun feber {fk} fever noun februar {fk} <feb.] noun farve {fk} colour [Br.] adj fed {n} [hvidløg] clove [of garlic] fejde {fk} feud noun fejebakke {fk} dustpan noun fejekost {fk} broom noun fejlagtig erroneous adj fejlernæring {fk} malnutrition noun fejlfortolkning {fk} misinterpretation fejlløs immaculate adj fejl {fk} error noun fejl {fk} fault noun fejl {fk} mistake noun fejring {fk} celebration noun feltarbejde {n} field work noun felt {n} field noun fem five femkamp {fk} pentathlon noun femogtyve twenty-five femte <5.] noun favorit {fk} favourite [Br.] farveløs [også fig.> February <Feb.> fifth <5th> adj adj noun noun .] noun far {fk} dad [coll.] adj farveløs colourless [Br.] adj farvestof {n} dye noun farve {fk} color [Am.] misfortune noun fattigdom {fk} poverty noun fattig poor adj favorit {fk} favorite [Am.] calamity noun fatalitet {fk} [gl. skin] adj fedtsyre {fk} fatty acid noun fedt {n} fat noun fed [sl.] noun fartskriver {fk} tachograph noun fart {fk} speed noun fartøj {n} vessel noun farvand {n} waters {pl} noun Farvel! Goodbye! Farvel! See you! Farvel så længe.g. See you. Br.] cool [coll. farveløs colorless [Am.fartbump {n} speed hump [Br.

] noun figenblad {n} [også fig.] fig leaf [also fig.] noun filtpen {fk} felt-tip pen noun filtrerpapir {n} filter paper noun filt {fk} {n} felt noun filur {fk} slyboots [coll.> fifteenth <15th> femten fifteen femti [især på checks el. i inter-skandinavisk kommunikation for: halvtreds] fifty fender {fk} fender noun ferie {fk} holiday [esp.] noun fiber {fk} fibre [Br. Br.femtedel {fk} fifth [one fifth] <1/5> noun femtende <15.] noun fil {fk} file noun fims {fk} stink noun finansiel financial adj finanskrise {fk} financial crisis noun finansmand {fk} financier noun finer {fk} veneer noun fin fine adj fingeraftryk {n} fingerprint noun fingerbøl {fk} foxglove noun fingerbøl {n} thimble noun . Br.> noun filolog {fk} philologist noun filosofisk philosophical adj filosofi {fk} philosophy noun filosof {fk} philosopher noun filtercigaret {fk} filter-tipped cigarette noun filter {n} filter noun filtet felted adj filthat {fk} [herre] trilby [esp.] noun fernis {fk} varnish noun feromon {n} pheromone noun fersken {fk} peach noun fersk fresh adj ferskvandsfisk {fk} freshwater fish noun ferskvand {n} fresh water noun festmiddag {fk} banquet noun fest {fk} party noun fe {fk} fairy noun fiasko {fk} fiasco noun fiber {fk} fiber [Am.] noun figentræ {n} fig tree noun figen {fk} fig noun figur {fk} figure noun fiktion {fk} fiction noun fiktiv fictitious adj filantropi {fk} philanthropy noun filateli {fk} philately noun Filippinerne {pl} Philippines noun filippinsk Filipino adj filippinsk Philippine adj filippinsk {n} Filipino noun filmisk cinematic adj filmisk cinematographic adj filmstjerne {fk} film star noun filmstjerne {fk} movie star noun film {fk} film noun filologisk philological adj filologi {fk} philology <philol.

] noun fiskepind {fk} fish stick [Am.] adj fiskerig rich in fish [postpos.> fourth <4th> fjerdedel {fk} <1/4> fourth [one fourth] <1/4> [esp.fingernegl {fk} fingernail noun fingerspids {fk} fingertip noun finger {fk} finger [Digitus manus] noun fingre {pl} fingers [Digiti manus] noun Finland {n} Finland noun finne {fk} Finn noun finregn {fk} drizzle noun finsk Finnish adj finthakket finely chopped adj firbenet dyr {n} quadruped noun firbenet four-legged adj fire four firehjulet four-wheeled adj firehjulstræk {n} four-wheel drive noun firhjulet four-wheeled adj firhjulstræk {n} four-wheel drive noun firkant {fk} square noun firling {fk} quadruplet noun firling {fk} quad [coll.] noun fiskerbåd {fk} fishing boat noun fiskeredskaber {pl} fishing gear {sg} noun fiskerfartøj {n} fishing vessel noun fiskerflåde {fk} fishing fleet noun fiskerig fishful [obs.] [quadruplet] noun firma {n} company noun firs eighty firsindstyve eighty fiskal fiscal adj fiskehale {fk} fish's tail noun fiskekrog {fk} fish hook noun fiskenet {n} fishing net noun fiskepind {fk} fish finger [Br. Am.] [coll.> fjerdedel {fk} quarter noun fjerdragt {fk} plumage noun fjerkræ {n} poultry noun fjern distant adj fjernelse {fk} removal noun fjernest farthest adj adv fjernest furthest adj adv fjern far adj fjern remote adj fjernsyn {n} television noun fjernsyn {n} telly [Br.] adj fiskeri {n} fishing noun fiskerleje {n} fishing village noun fisker {fk} fisherman noun fiskestang {fk} fishing rod noun fisk {fk} fish noun fjeder {fk} spring noun fjende {fk} enemy noun fjendtlig enemy [attr.] adj fjendtlighed {fk} hostility noun fjendtlig hostile adj fjerbold {fk} shuttlecock noun fjerde <4.] noun fjerntliggende faraway adj fjerntliggende remote adj noun .

] adj flerfarvet multicolour [Br.m.] adj flerfarvet multicolor [Am.] [hippopotamus] noun flodleje {n} riverbed noun flod {fk} high tide noun flod {fk} river noun flok {fk} [fugle.> fourteenth <14th> fjorten fourteen flab {fk} mouth noun fladbrystet flat-chested adj flad flat adj flagermus {fk} bat noun flagstang {fk} flagpole noun flag {n} flag noun flamingo {fk} flamingo noun flamme {fk} flame noun flaskehals {fk} bottleneck noun flaske {fk} bottle noun flegmatisk phlegmatic adj flegma {fk} phlegm [temperament] noun fleksibel flexible adj fleksibilitet {fk} flexibility noun flekstid {fk} flexitime noun flerdobbelt multiple adj flere several adj flerfarvet multicolored [Am.] herd noun flormelis {fk} powdered sugar noun flot handsome adj flue {fk} fly noun flugtforsøg {n} escape attempt noun flugt {fk} escape noun fluktuation {fk} fluctuation noun fluorid {n} {fk} fluoride noun flydedok {fk} floating dock noun flydende floating adj flydende fluent adj flydende fluently adv flydende liquid adj flygel {n} grand piano noun flygtighed {fk} transience noun flygtig transient adj flygtig volatile adj . hyenas.Fjernøsten {n} the Far East noun fjer {fk} feather noun fjols {n} fool noun fjorten dage {pl} fortnight {sg} noun fjortende <14. wolves] noun flok {fk} [køer m. får] flock noun flok {fk} [hunde.] adj flersproget multilingual adj flertal {n} majority noun flerårig perennial adj flest most [determiner] adj flid {fk} effort noun flise {fk} tile [glazed] noun flittig diligent adj flittig hardworking adj flodbred {fk} riverbank noun flodhest {fk} hippopotamus noun flodhest {fk} hippo [coll.] adj flerfarvet multicoloured [Br. hyæner. ulve] pack [of dogs.

] noun flyvende flying adj flyvende tallerken {fk} flying saucer noun flyvende tæppe {n} flying carpet noun flyvende tæppe {n} magic carpet noun flyver {fk} aviator noun flyvevåben {n} air force noun flyvinge {fk} aircraft wing noun flyvning {fk} flight noun fly {n} airplane [Am.flygtning {fk} refugee noun flynummer {n} flight number noun flyselskab {n} airline noun flystyrt {n} plane crash noun flytbar movable adj flytbar moveable adj flytning {fk} relocation noun flyvedygtig airworthy adj flyvedygtighed {fk} airworthiness noun flyvedæk {n} flight deck [aircraft carrier] noun flyvefisk {fk} flying fish [family Exocoetidae] noun flyvemaskine {fk} airplane [Am.] noun fodboldhold {n} football team [Br.] noun fodfæste {n} footing [secure grip with one's feet] noun fodgænger {fk} pedestrian noun fodnote {fk} footnote noun fodskammel {fk} footstool noun fodspor {n} footprint noun fodsål {fk} sole of the foot noun fodtøj {n} footwear noun fodvorte {fk} verruca noun fod {fk} base noun fod {fk} foot noun fokus {n} {fk} focus noun folkeafstemning {fk} referendum noun folkedrab {n} genocide noun folkelig popular adj folkemord {n} genocide noun folkemængde {fk} crowd noun Folketinget {n} [best.] noun fly {n} plane noun flåde {fk} fleet noun flødeost {fk} cream cheese noun fløde {fk} cream noun fløjlsagtig velvety adj fløjlsblød velvety adj fløjl {fk} {n} velvet noun fløjte {fk} flute noun fløjte {fk} recorder [instrument] noun fløjte {fk} whistle [device that makes a whistling sound when blown] noun fobi {fk} phobia noun fodboldbane {fk} football pitch [Br.] Folketing [Danish parliament] noun folketingsdebat {fk} parliamentary debate [in the Danish parliament: Folketin get] noun folketingsmedlem {n} member of the Danish parliament [Folketinget] noun folketælling {fk} (population) census noun .] noun fodboldklub {fk} football club noun fodboldspiller {fk} footballer noun fodboldspiller {fk} football player noun fodbold {fk} football [Br.

folk {pl} people {pl} noun fond {fk} fund noun fonetik {fk} phonetics noun fonetisk phonetic adj foragt {fk} contempt noun foragt {fk} disdain noun foragt {fk} scorn noun for alle for all for altid forever <4E> adv foran at the front adv foran before [in front of] prep forandring {fk} change noun foran in front of prep forannævnt aforementioned adj forannævnt aforesaid adj forargelse {fk} indignation noun forbandelse {fk} curse noun forbedret improved adj past-p forbedring {fk} improvement noun forben {n} foreleg noun forberedelse {fk} preparation noun forberedt geared up [prepared] past-p forbindelse {fk} compound noun forbindelse {fk} connection noun forbindelse {fk} link noun forbipasserende passing adj forbipasserende {fk} passer-by noun forbogstav {n} initial noun forbruger {fk} consumer noun forbrugsgoder {pl} consumer goods noun forbrugsvarer {pl} consumer goods noun forbrugt consumed adj past-p forbrug {n} consumption noun forbrydelse {fk} crime noun forbrændingsmotor {fk} internal combustion engine forbudt banned adj past-p forbudt forbidden adj past-p forbud {n} ban noun fordele og ulemper {pl} pros and cons noun fordeler {fk} [tekn.] distributor noun fordeling {fk} distribution noun fordel {fk} advantage noun for det andet secondly adv for det femte fifthly adv for det fjerde fourthly adv for det første firstly adv for det meste mostly adv for det sjette sixthly adv for det tredje thirdly adv fordi because conj fordom {fk} prejudice noun fordrejet distorted adj past-p fordrejning {fk} distortion noun fordrevet displaced adj past-p fordringsløs unassuming adj fordømmelse {fk} condemnation noun forebyggelse {fk} prevention noun foredrag {n} [forelæsning] lecture noun foregående preceding adj forekomst {fk} occurrence noun noun .

> adv forelskelse {fk} love noun forel {fk} trout [a number of species of freshwater fish belonging to the S almoninae subfamily] noun foreløbig provisional adj forende {fk} front end noun forenelig compatible adj for en gangs skyld just for once forenklet simplified adj past-p forenkling {fk} simplification noun foresat superior adj foreslået proposed adj past-p forespørgsel {fk} inquiry noun forespørgsel {fk} query noun forespørgsel {fk} request noun forestillingsevne {fk} imagination noun forestilling {fk} show noun foreteelse {fk} phenomenon noun foretrukken preferred adj for evigt for ever adv for evigt forever adv forfalskning {fk} forgery noun forfatter {fk} author noun forfra from the front adv forfængelighed {fk} vanity noun forfærdelig horrible adj forfærdelig scary [coll. f.eks.> abbreviation <abbr. f.eks.> for instance <f.forekomst {fk} presence noun for eksempel <fx.> adv for eksempel <fx.g.> noun for kort tid siden lately adv forkølelse {fk} cold noun forlagsvirksomhed {fk} publishing noun forlag {n} publisher [publishing company] noun forlegen embarrassed adj .> for example <e.] adj forførende seductive adj for første gang for the first time forgangen past adj forgiftet poisoned adj past-p forgiftning {fk} poisoning noun forglemmigej {fk} forget-me-not noun for guds skyld for God's sake forhandlende negotiating adj forhandling {fk} negotiation noun forhenværende former adj forhistorisk prehistoric adj forhjulstræk {n} front-wheel drive noun forhjul {n} front wheel noun forholdsvis relatively adv forhold {n} relationship noun forhold {pl} conditions noun forhåbentlig hopefully adv forhåbningsfuld hopeful adj forhæng {n} curtain noun forhøjelse {fk} enhancement noun forkastelig reprehensible adj forkert wrong adj forklaret explained adj past-p forklaring {fk} explanation noun forklæde {n} apron noun forkortelse {fk} <fork.i.

] noun forrykt mad [insane] adj forrådnelse {fk} decomposition noun . formel formal adj formelt formally adv formel {fk} formula noun formentlig probably adv formet shaped adj past-p formiddag {fk} morning noun formløs shapeless adj formodning {fk} guess noun formuende wealthy adj formue {fk} fortune [wealth] noun formue {fk} wealth noun formulering {fk} formulation noun form {fk} form noun form {fk} shape noun formålsløs pointless adj formål {n} objective noun formål {n} purpose noun formørkelse {fk} eclipse noun fornavn {n} first name noun fornemmelse {fk} feeling noun fornem [ædel.forlegenhed {fk} embarrassment noun forlovelsesring {fk} engagement ring noun forlovelse {fk} engagement [agreement to get married] noun forlystelsespark {fk} amusement park noun forlægger {fk} publisher [person] noun forlængelse {fk} extension noun forlængelse {fk} prolongation noun forløber {fk} forerunner noun formandskab {n} chairmanship noun formand {fk} <fmd. nobel] noble adj for nogle år siden a few years ago fornuftig sensible adj fornuftig [rimelig] reasonable adj fornuft {fk} reason noun fornuft {fk} sense noun fornyelig renewable adj fornyelse {fk} renewal noun fornyet renewed adj past-p for nylig recently adv fornøjelse {fk} pleasure noun forordning {fk} regulation noun forord {n} foreword noun forplantning {fk} propagation noun forpligtelse {fk} obligation noun forpligtet committed adj past-p forpligtet obliged adj past-p forresten by the way adv forretningsindehaver {fk} shopkeeper noun forretning {fk} [butik] shop noun forret {fk} appetizer noun forret {fk} [mad] starter [Br.] noun forrude {fk} windshield [Am.> chairman noun formand {fk} foreman noun For mange kokke fordærver maden.] noun forrige previous adj forringet degraded adj past-p forrude {fk} windscreen [Br. Too many cooks spoil the broth.

] noun forsvar {n} defence [Br.forrådshus {n} storehouse noun forræderi {n} betrayal noun forræderi {n} treachery noun forræder {fk} traitor noun forsamling {fk} assembly noun for sent overdue adj forside {fk} front noun forside {fk} [fx i en avis] front page noun forsigtig careful adj forsigtig cautious adj forsigtighed {fk} caution noun forsigtigt carefully adv forsigtigt cautiously adv forsikringspolice {fk} insurance policy noun forsikring {fk} insurance noun forsinkelse {fk} delay noun forsinket tardy adj forskelle {pl} distinctions noun forskellig different adj forskelligt differently adv forskel {fk} difference noun forskel {fk} distinction noun forsker {fk} researcher noun forskning og udvikling <F&U> research and development <R&D> noun forskning {fk} research noun forskrækkelse {fk} fright noun forskrækket terrified adj past-p forslag {n} proposal noun forslag {n} suggestion noun forslag {n} til forbedring improvement suggestion noun forsmag {fk} foretaste noun forspil {n} [seksuel] foreplay noun forspændt beton {fk} prestressed concrete noun forstad {fk} suburb noun forstand {fk} mind noun forstenet petrified adj past-p forstoppelse {fk} blockage noun forstoppelse {fk} constipation noun for stram / stramt too tight forstyrrelse {fk} disorder noun forstyrrelse {fk} disturbance noun forståelig understandable adj forståelse {fk} understanding noun forstærker {fk} amplifier <amp> noun forstærkning {fk} boost noun forstærkning {fk} reinforcement noun forstærkning {fk} strengthening noun forstærkning {fk} [fx af lyd] amplification noun forstørrelsesglas {n} magnifying glass noun forsvarsminister {fk} Defence Secretary [Br.] noun forsyningsskib {n} supply vessel noun forsætligt on purpose adv forsøgt attempted adj past-p forsøg {n} attempt noun forsømmelse {fk} neglect noun fortand {fk} front tooth noun .] noun forsvarsminister {fk} Secretary of Defense [Am.] noun forsvar {n} defense [Am.] noun forsvarsminister {fk} minister of defence [Br.

fortand {fk} incisor noun for tidlig premature adj fortid {fk} past noun fortolkning {fk} interpretation noun for too adv fortov {n} pavement [Br.] adj forureningskilde {fk} pollutant noun forurening {fk} contamination noun forurening {fk} pollution noun forventet expected adj past-p forventningsfuld expectant adj forventning {fk} expectation noun forvirrende confusing adj forvirret confused adj past-p forvirring {fk} confusion noun forvisning {fk} [vished] belief noun forværring {fk} deterioration noun forårsjævndøgn {n} spring equinox noun forår {n} spring [season] noun forældet obsolete adj forældremyndighed {fk} custody [guardianship] noun forældre {pl} parents noun forøgelse {fk} enhancement noun forøgelse {fk} increase noun for øjeblikket at present adv for øjeblikket at the moment for øvrigt by the way <BTW> adv fosfat {n} phosphate noun fosfor {fk} {n} <P> phosphorus <P> noun fossil fossil adj fossil fossilised [Br.] adj fossil fossilized adj fossil {n} fossil noun foster {n} [på senere stadium] fetus noun foster {n} [på tidligt stadium] embryo noun fotoapparat {n} camera noun fotografisk photographic adj .] noun fortov {n} sidewalk [Am. Br.] noun fortrinsvis chiefly adv fortrinsvis mainly adj fortrinsvis principally adv fortrinsvist chiefly adv fortrolig confidential adj fortrolighed {fk} confidentiality noun fortsat continued adj past-p Fortsæt! Go ahead! fortvivlet desperate adj fortæller {fk} narrator noun fortælling {fk} story noun fortælling {fk} tale noun fortøjning {fk} mooring noun forud for prior to forudgående preceding adj forudindtaget biased adj forudsigelighed {fk} predictability noun forudsigelig predictable adj forudsigelse {fk} forecast noun forudsætning {fk} prerequisite noun forum {n} forum noun forunderlig marvellous [esp.

fotografi {fk} {n} photography noun fotografi {n} photograph noun fotograf {fk} photographer noun fotokopi {fk} photocopy noun foto {n} photo noun fra ... fr.> fredelig peaceful adj fredeligt peacefully adv fredstid {fk} peacetime noun fredstraktat {fk} peace treaty noun fred {fk} peace noun fregat {fk} frigate noun fregner {pl} freckles noun fregnet freckled adj fregne {fk} freckle noun frekvens {fk} frequency noun Frelsens Hær {fk} Salvation Army noun fremad forward adv fremad forwards adv fremadskuende forward-looking adj fremdrift {fk} propulsion noun fremmed alien adj fremmed foreign adj fremmedlegeme {n} foreign substance fremmedsprog {n} foreign language frem og tilbage back and forth frem og tilbage to and fro fremragende outstanding adj fremragende prominent adj fremstilling {fk} manufacture noun fremtidig future adj fremtid {fk} future noun freskemaleri {n} fresco noun freske {fk} fresco [painting] noun fridag {fk} day off noun fri free adj frigjort released adj past-p frihandel {fk} free trade noun Frihedsgudinden {fk} Statue of Liberty frihedskæmper {fk} freedom fighter noun frihed {fk} freedom noun friktion {fk} friction noun frikvarter {n} break noun frimodig frank adj frimurer {fk} Freemason noun noun noun noun noun noun .. til from .> adj franskmand {fk} Frenchman noun franskmand {fk} [kvindelig] Frenchwoman fransk {n} French noun fra tid til anden from time to time fra top til tå from head to foot fra top til tå from head to toe fra udlandet from abroad fredag {fk} <fre. to fra from prep fra from [no art] prep fragment {n} fragment noun fragt {fk} freight noun frakke {fk} coat noun Frankrig {n} France noun fransk French <Fr.> Friday <Fri.. Fr...

house.] noun fryd {fk} joy noun frygtelig horrible adj frygtelig scary [coll.frimærkealbum {n} stamp album noun frimærkesamler {fk} stamp collector noun frimærkesamling {fk} stamp collection noun frimærke {n} stamp [postage stamp] noun frisk fresh adj frist {fk} deadline noun frisure {fk} hairstyle noun frisør {fk} hairdresser noun fritaget exempt adj frit freely adv fritid {fk} leisure noun fritid {fk} leisure time noun fritstående free-standing adj fritstående [fx hus] detached [e. film: Bille August] lla's Feeling for Snow [novel: UK title] Frøken Smillas fornemmelse for sne [roman: Peter Høeg. building] adj frit udsyn {n} unobstructed view noun frivilligt voluntarily adv frivillig voluntary adj frokostpause {fk} lunch break noun frokosttid {fk} lunchtime noun frokost {fk} lunch noun frosne ærter {pl} frozen peas noun frossen frozen adj frostvejr {n} frosty weather noun frostvæske {fk} antifreeze noun frost {fk} frost noun frotté {fk} {n} terry noun frue {fk} wife noun frugtbar fertile adj frugtbarhed {fk} fertility noun frugthave {fk} orchard noun frugtjuice {fk} fruit juice noun frugtplantage {fk} orchard noun frugtsaft {fk} fruit juice noun frugtsalat {fk} fruit salad noun frugttræ {n} fruit tree noun frugt {fk} fruit noun frustrerende frustrating adj fru {fk} Mrs [Br.g.> Miss [title] noun frøken {fk} unmarried woman noun frømand {fk} frogman noun frøplante {fk} seedling noun frø {fk} frog noun frø {n} seed noun fugleperspektiv {n} bird's-eye view noun fugl {fk} bird noun fugtighedscreme {fk} moisturising cream [Br.] adj frygteligt terribly adv frygtsom anxious adj frygt {fk} fear noun frynse {fk} fringe noun frysepunkt {n} freezing point noun fræk cheeky adj Frøken Smillas fornemmelse for sne [roman: Peter Høeg. film: Bille August] Sense of Snow [novel: US title] [film title] frøken {fk} <frk.] noun Miss Smi Smilla's .

fugtighedscreme {fk} moisturizing cream noun fugtighed {fk} [luftfugtighed] humidity noun fugtig moist adj fugtig soggy adj fugtig wet adj fuld af fejl faulty adj fuldautomatisk fully automatic adj fuld full adj fuldkommen completely adv fuldmåne {fk} full moon noun fuldskab {fk} drunkenness noun fuldstændig complete adj fuldstændig completely adv fuldstændigt fully adv fuldt fully adv funktionsdygtig functional adj funktion {fk} function noun fusion {fk} merger noun fyldepen {fk} fountain pen noun fyrig fiery adj fyrre forty fyrtårn {n} lighthouse noun Fyrtøjet [Hans Christian Andersen] The Tinder Box fyrværkeri {n} [også fig.] noun fyr {fk} pine noun fyr {n} heating system noun fyr {n} lighthouse noun fysiker {fk} physicist noun fysik {fk} physics noun fysiologi {fk} physiology noun fysioterapeut {fk} physiotherapist noun fysioterapi {fk} physiotherapy noun fysisk physical adj fysisk physically adv få few adj pron fårehund {fk} sheepdog noun fåreskind {n} sheepskin noun fåresyge {fk} mumps noun får {n} sheep [Ovis] noun fægtning {fk} fencing noun fælde {fk} trap noun fælles common adj fælles communal [shared] adj fælles have {fk} communal garden noun fælles joint adj fælles konto {fk} joint account noun fælleskonto {fk} joint account noun fælleskøn {n} common gender [in grammar] noun fælles mutual adj fælles together adv fællestræk {n} common feature noun fængselsstraf {fk} prison sentence noun fængsel {n} [bygning] jail noun fængsel {n} [bygning] prison noun fængsel {n} [frihedsstraf] imprisonment noun fænomenal phenomenal adj fænomenologisk phenomenological adj fænomen {n} phenomenon noun noun .] fireworks {pl} [also fig.] fyr {fk} fellow noun fyr {fk} guy [coll.

Kr.> first <1st> førstehjælp {fk} first aid noun adv .> before Christ <BC> førnutid {fk} perfect tense noun før previously adv før prior to prep førskolealder {fk} pre-school age noun førskolealder {fk} preschool age noun før sooner adv første <1.færdiggørelse {fk} completion noun færdighed {fk} skill noun færdsel {fk} traffic noun færd {fk} journey noun færgehavn {fk} ferry port noun færge {fk} ferry noun færing {fk} Faroe Islander noun færing {fk} Faroese [person] noun Færøerne {pl} Faeroe Islands noun Færøerne {pl} Faroe Islands noun Færøerne {pl} Faroes noun færøsk Faeroese adj færøsk Faroese adj færøsk {n} Faeroese noun færøsk {n} Faroese noun fæstningsby {fk} fortress city noun fæstning {fk} fortress noun fætter {fk} cousin noun fødder {pl} feet noun fødekæde {fk} food chain noun fødeland {n} country of birth noun føderal federal adj føderativ federal adj fødested {n} birthplace noun fødevarer {pl} dishes noun fødevarer {pl} foodstuffs noun føde {fk} food noun fødselsdag {fk} birthday noun fødselsdato {fk} date of birth noun fødsel {fk} birth noun født born adj følelsesløshed {fk} numbness noun følelsesløs numb adj følelsesmæssig emotional adj følelse {fk} feeling noun føler {fk} sensor noun følgelig consequently adv følgelig thus [therefore] adv følgende following adj følge {n} procession noun følsom sensitive adj føl {n} foal noun føniker {fk} Phoenician noun fønikisk Phoenician adj før before adv conj prep før det before that adv førende leading adj førerhund {fk} guide dog noun førerkabine {fk} driver's cab noun fører {fk} driver noun førkristen pre-Christian adj før Kristus <f.

tog] gangway [Br. juledag> Christmas Day førsteklasses prime adj førsteplads {fk} first place noun først first adv først og fremmest first and foremost først [næste uge] not until [next week] adv førtidspensionering {fk} early retirement førægteskabelig premarital adj g-streng {fk} G-string noun gadehjørne {n} street corner noun gadekær {n} village pond noun gadelygte {fk} street light noun gadenavn {n} street name noun gade {fk} street <St. eller garderobeskab] gardinstang {fk} curtain rod noun gardin {n} curtain noun gardist {fk} guardsman noun garnison {fk} garrison noun garnnøgle {n} ball of yarn noun gartneri {n} horticulture noun gartner {fk} gardener noun gasmåler {fk} gas meter noun gas {fk} gas noun gave {fk} gift noun gave {fk} present [gift] noun gearkasse {fk} gearbox noun gebyr {n} charge [fee] noun noun noun noun wardrobe noun .] noun galdebær {fk} bryony [genus Bryonia] noun galdesten {fk} gallstone noun galejslave {fk} galley slave noun galej {fk} galley noun galgenhumor {fk} gallows humor [Am.] noun galgenhumor {fk} gallows humour [Br.første juledag {fk} <1.> noun gaffelbuk {fk} pronghorn [Antilocapra americana] gaffeltruck {fk} forklift noun gaffeltruck {fk} forklift truck noun gaffel {fk} fork noun gal angry adj gal crazy adj galdeblære {fk} gall bladder noun galdeblære {fk} gallbladder [Am.] noun gal mad [insane] adj galopbane {fk} racecourse noun galop {fk} gallop noun galskab {fk} insanity noun galskab {fk} madness noun galskab {fk} rage noun gambe {fk} viol noun gammeldags old-fashioned adj gammel old adj gangbro {fk} footbridge noun gangræn {fk} {n} gangrene noun gangster {fk} gangster noun gangsti {fk} footpath noun gang {fk} [fx i bus.] noun garage {fk} garage noun garanteret guaranteed adj past-p garanti {fk} guarantee noun garderobeskab {n} wardrobe noun garderobe {fk} [beholdning af tøj.

] noun generalisering {fk} generalization noun generalstab {fk} general staff noun general {fk} general noun generation {fk} generation noun generator {fk} alternator noun generel general adj generelt generally adv generisk generic adj genert shy adj generøs generous adj genetiker {fk} geneticist noun genetik {fk} genetics noun genforening {fk} reunification noun genfærd {n} apparition noun genial ingenious adj genindførelse {fk} reintroduction noun genitalier {pl} genitalia {pl} noun geni {n} genius noun genkendelig recognisable [Br.gebyr {n} dues {pl} noun gebyr {n} fee noun gedehams {fk} wasp noun gedigen genuine adj ged {fk} goat noun gejser {fk} geyser noun gelatine {fk} gelatin noun gelænder {n} handrail noun genbrug {n} {fk} reuse noun generalisering {fk} generalisation [Br.] adj genkendelig recognizable adj gennemblødt til skindet soaked to the skin gennemførelse {fk} implementation noun gennemførlighed {fk} feasibility noun gennemgribende thorough adj gennemgribende thoroughly adv gennemsigtighed {fk} transparency noun gennemsigtig see-through adj gennemsigtig transparent adj gennemsnitlig average adj gennemsnitligt on average adv gennemsnit {n} average noun genopladelig rechargeable adj genoptryk {n} reprint noun gensidig afhængighed {fk} interdependence noun gensidig mutual adj gensidig reciprocal adj gensidigt mutually adv genstand {fk} object noun genstridig untoward adj gentagelig repeatable adj gentrificering {fk} gentrification noun gen {n} gene noun geodæsi {fk} geodesy noun geofysik {fk} geophysics {pl} [treated as {sg}] geofysisk geophysical adj geografisk geographic adj geografisk geographical adj geografi {fk} geography noun geokemi {fk} geochemistry noun geologisk geological adj noun .

] noun globalisering {fk} globalization noun globalt globally adv glorie {fk} halo noun glædelig gratifying adj glædelig happily adv glædelig joyful adj glædelig joyfully adv Glædelig jul! Merry Christmas! glædelig pleasant adj noun adj . or pl.] adj glasflaske {fk} glass bottle noun glasur {fk} glaze noun glasur {fk} glazing noun glas {n} glass noun glas {n} jar [for jam etc.> geometric adj geometrisk <geom.] gestus {fk} gesture noun gevind {fk} thread noun gevinst {fk} winnings {pl} noun geværild {fk} gunfire noun geværmand {fk} gunman noun gevær {n} gun noun gidsel {n} hostage noun giftfri non-toxic adj giftig poisonous adj giftig toxic adj gift married adj gift {fk} poison noun gipsbandage {fk} plaster cast noun gipsplade {fk} (sheet of) plasterboard noun gips {fk} gypsum noun gips {fk} plaster [plaster of Paris] noun giraf {fk} giraffe noun given given [attr.] noun glamour {fk} glamour [esp.g.] [e.> geometrical adj geometri {fk} geometry noun geotermisk geothermal adj geovidenskab {fk} earth science noun geovidenskab {fk} geoscience noun gepard {fk} cheetah [Acinonyx jubatus] noun geriatrisk geriatric adj geriatri {fk} geriatrics [treated as sg. specified or stated] glacial glacial adj glad glad adj glad happy adj gladiator {fk} gladiator noun glad pleased adj past-p glamour {fk} glamor [Am.] noun glat smooth adj Glem det! Never mind! gletsjer {fk} glacier noun glimrende excellent adj global global adj globalisering {fk} globalisation [Br.] adj glansløs [fx hår] lustreless [Br.geologi {fk} geology noun geolog {fk} geologist noun geometrisk <geom.] noun glamourøs glamorous adj glansfuld lustrous adj glansløs [fx hår] lusterless [Am. Br.

] noun Godt gået! Well done! Godt nytår! Happy New Year! golfbane {fk} golf course noun golfbold {fk} golf ball noun golfer {fk} golfer noun golfklub {fk} golf club [organisation] noun golfkugle {fk} golf ball noun golfkølle {fk} golf club [used for hitting golf balls] noun golfspiller {fk} golfer noun Golfstrømmen {fk} Gulf Stream noun golf {fk} golf noun golf {fk} gulf noun gonorré {fk} gonorrhea [Am. Br. sleep tight. godstog {n} freight train noun godstog {n} goods train [esp.glædelig pleasantly adv gløderør {n} glow plug noun gnaven crabbed [person] adj gnaver {fk} rodent noun gnist {fk} spark noun gnu {fk} gnu [Connochaetes] noun gnu {fk} wildebeest [Connochaetes] noun godartet benign adj Goddag! How do you do? [greeting] God eftermiddag! Good afternoon! gode manerer {pl} good manners noun goder {pl} goods noun gode {fk} benefit noun god good adj godkendelse {fk} approval noun godkendt admitted adj past-p Godnat og sov godt. Goodnight.] noun gople {fk} jellyfish noun gorilla {fk} gorilla noun gourmand {fk} gourmand noun grabbe {fk} [uformelt for: hånd] hand noun gradvis gradual adj gradvist gradually adv grad {fk} degree noun grafiker {fk} graphic artist noun grafik {fk} graphics {pl} [usually treated as {sg}] noun grafisk graphic adj grafisk graphically adv grafit {fk} graphite noun graf {fk} graph noun grammatik {fk} grammar noun grammatisk grammatic adj gram {n} <g> gram <g> noun granat {fk} shell [artillery projectile] noun granat {fk} [fx håndgranat] grenade noun grandios grandiose [impressive] adj grapefrugt {fk} grapefruit noun grappa {fk} grappa noun gratin {fk} gratin noun gratis free of charge adj gratulation {fk} congratulation noun gravemaskine {fk} excavator noun gravhund {fk} dachshund noun graviditetstest {fk} pregnancy test noun .] noun gonorré {fk} gonorrhoea [Br.

] grålig grayish [Am.] grisk greedily adv grisk greedy adj griskhed {fk} greed noun gris {fk} [uden for fagsprog: svin] grosserer {fk} wholesaler noun grov rough adj grov rude adj grovæder {fk} glutton noun gruelig terrible adj grundejer {fk} landowner noun grundlag {n} basis noun grundlov {fk} constitution noun grundlæggende basic adj grundlæggende fundamental adj grundlægger {fk} founder noun grundløn {fk} basic salary noun grundstof {n} element noun grundvand {n} groundwater noun grund {fk} reason noun gruppebillede {n} group photo gruppering {fk} grouping noun gruppesex {fk} group sex noun gruppevoldtægt {fk} gang rape gruppe {fk} group noun grusom cruel adj grusomhed {fk} cruelty noun grus {n} gravel noun gryderet {fk} casserole noun gryde {fk} pot [for cooking] gry {n} [poet.] gråhåret grey-haired [Br.] adj gråzone {fk} gray area [Am.] noun gråzone {fk} grey area [Br.graviditet {fk} pregnancy noun gravid pregnant adj gravsten {fk} tombstone noun grav {fk} grave noun greb {n} grip noun green {fk} green [golf] noun gren {fk} branch noun greve {fk} count [nobleman] greve {fk} [britisk] earl noun grevinde {fk} countess noun grillpande {fk} grill pan noun grim ugly adj grisesti {fk} pigsty [also fig.] adj grånende greying [Br.] [morgengry. Br.] adj gråhåret gray-haired [Am.] adj grånende graying [Am.] adj grålig greyish [Br.] adj grå grey [esp.] noun Grækenland {n} Greece noun græker {fk} Greek noun grænseområde {n} frontier (area) grænseoverskridende cross-border noun noun pig noun noun noun noun dawn adj adj noun adj noun . daggry] grådig greedy adj grådighed {fk} greediness noun grådighed {fk} greed noun grå gray [Am.

] adj guddom {fk} deity noun gudebillede {n} idol noun gudelig [ofte pej.] noun grøn green adj grønlandsk Greenlandic adj grønlandsk {n} Greenlandic noun Grønland {n} Greenland noun grønlænder {fk} Greenlander noun grønsag {fk} vegetable noun grøn salat {fk} green salad noun grøntsag {fk} vegetable noun grønt {n} [ubøj. græs {n} grass noun grævling {fk} (European) badger [Meles meles] noun grød {fk} porridge noun grønbog {fk} Green Paper [Br.] divine [also fig.grænse {fk} border noun grænse {fk} boundary noun grænse {fk} frontier noun grænse {fk} limit noun græshoppe {fk} grasshopper noun græshoppe {fk} locust noun græskar {n} squash [genus Cucurbita] noun græsk Greek adj græsk {n} Greek noun græsning {fk} grazing noun græsplæne {fk} lawn noun græsrødder {pl} grass roots [most basic level] noun Græsset er altid grønnere på den anden side af hækken.] vegetables {pl} noun Gudbevares! God forbid! guddatter {fk} goddaughter noun guddommelighed {fk} divinity noun guddommelig [også fig.] godly adj gudfader {fk} godfather noun gudfar {fk} godfather noun gudfrygtighed {fk} piety noun gudfrygtig pious adj gudgiven God-given adj gudinde {fk} goddess noun gudløs godless adj gudløshed {fk} godlessness noun gudmoder {fk} godmother noun gudmor {fk} godmother noun gudsbespottelig blasphemous adj gudsbespottelse {fk} blasphemy noun gudsbespotter {fk} blasphemer noun gudsbevis {n} proof of God's existence noun gudsdom {fk} trial by ordeal noun gudsforladt godforsaken adj gudsfrygtig [uform.] godly adj gudshus {n} house of worship noun gudshus {n} place of worship noun Gudskelov! Thank God! gudsrige {n} kingdom of God noun gudstjeneste {fk} service [service of worship] noun gudsøn {fk} godson noun Gud {fk} God noun guitar {fk} guitar noun guldalder {fk} golden age noun . The grass is always greener on t he other side of the fence.

] noun gynækolog {fk} gynecologist [Am.guldfisk {fk} goldfish [Carassius auratus] noun guldmedalje {fk} gold medal noun guldregn {fk} laburnum noun guldsmed {fk} goldsmith noun guld {n} gold <Au> noun gulerod {fk} carrot noun gullig yellowish adj gullig yellowy adj gulsot {fk} jaundice noun gulvbræt {n} floorboard noun gulvtæppe {n} carpet noun gulvvarme {fk} underfloor heating noun gulv {n} floor noun gulv {n} floor [surface] noun gul yellow adj gummi {n} {fk} [materiale] rubber noun gunstig favorable [Am.] noun gynækolog {fk} gynaecologist [Br.] adj gunstig favourable [Br.] adj gunst {fk} favor [Am.] adj gynækologisk gynecological [Am.] adj gyvel {fk} broom noun gågade {fk} pedestrian street noun gårdsplads {fk} courtyard noun gård {fk} farm noun gås {fk} goose noun gæld {fk} debt noun gælisk Gaelic adj gælle {fk} gill noun gærekstrakt {fk} {n} yeast extract noun gær {fk} yeast noun gæstfrihed {fk} hospitality noun gæstfri hospitable adj gæst {fk} guest noun gæst {fk} visitor noun gæs {pl} geese noun gødning {fk} dung noun gør-det-selv {n} [eller: gør det selv] do-it-yourself <DIY> Gør det kort! Cut it short! [coll.] adj gynækologi {fk} gynaecology [Br.] Gør dig ingen ulejlighed! Don't bother! had {n} hate noun hage {fk} chin noun haglgevær {n} shotgun noun haglvejr {n} hailstorm noun hagl {fk} hail noun hagl {n} grain of shot noun noun .] noun gynækologi {fk} gynecology [Am.] noun gunst {fk} favour [Br.] noun gyselig scary [coll.] noun guvernør {fk} governor noun gylden golden adj gyldig valid adj gymnastiksal {fk} gym [gymnasium] noun gymnastik {fk} gymnastics {pl} [also treated as {sg}] noun gyngehest {fk} rocking horse noun gyngestol {fk} rocking chair noun gynge {fk} swing [seat for swinging] noun gynækologisk gynaecological [Br.

. harmløs harmless adj harmonika {fk} accordion noun harmonisering {fk} harmonisation [Br.. in for a pound. hans his [possessive pronoun. In for a penny..] noun ... ? Do you have . feminine and plural subject and direct object] Har De .> adj adv halvhjertet half-hearted adj halvmilitær paramilitary adj halvmåne {fk} half-moon noun halvnøgen half-naked adj halvsøster {fk} half-sister noun halvt om halvt halfway adv halvtreds fifty halvtredsindstyve fifty halvvejs halfway adv halvår {n} half year noun halvø {fk} peninsula noun Hamborg {n} Hamburg noun ham him [direct object] pron hammer {fk} hammer noun hamp {fk} hemp noun handelskammer {n} chamber of commerce noun handelsmæssig commercial adj handelsskib {n} merchant ship noun handel {fk} commerce noun handel {fk} trade noun handicappet handicapped adj past-p handsker {pl} gloves noun handske {fk} glove noun hane {fk} cock [rooster] noun hane {fk} tap noun hangarskib {n} aircraft carrier noun han he pron hankøn {n} male sex noun Han må have gjort det. ? hare {fk} hare noun Har man sagt A. ? Do you have . må man også sige B. He must have done it.. ? Har du .hagl {n} hailstone noun haj {fk} shark noun hakket chopped adj past-p hakket [kød] minced adj past-p hale {fk} tail noun halo {fk} halo noun halskæde {fk} necklace noun halstørklæde {n} scarf noun hals {fk} neck noun hals {fk} throat noun halvanden one and a half <1½> halvanden time {fk} hour and a half noun halvandet år {n} (a) year and a half noun halvandet år {n} one and a half years {pl} noun halvautomatisk semi-automatic adj halvbror {fk} half-brother noun halvcirkel {fk} semicircle noun halvdel {fk} half noun halvdød half-dead adj halvfemsindstyve ninety halvfems ninety halvfjerds seventy halv half <hf...

] noun havn {fk} port noun havregrød {fk} oatmeal [Am.] [porridge] noun havre {fk} oat noun havre {fk} oats {pl} noun havsalt {n} sea salt noun havstrøm {fk} ocean current noun havvand {n} seawater noun hav {n} [ocean.] noun hede {fk} heat noun hed hot adj hedning {fk} heathen [pagan] noun hedning {fk} pagan noun hegn {n} fence noun Hej! Hello! Hej! Hi! hejre {fk} heron [Ardeidae] noun hejs {fk} hoist noun heks {fk} witch noun hektar {fk} <ha> hectare <ha> noun hektisk hectic adj helbred {n} health noun heldigvis fortunately adv Held og lykke! Good luck! hele dagen all day hel entire adj hele tiden all the time hele vejen igennem throughout adv prep . verdenshav] ocean noun hav {n} [også fig.] sea [also fig. Br.] noun havemøbler {pl} garden furniture {sg} noun have {fk} garden noun havfrue {fk} mermaid noun havfugl {fk} seabird noun havgående seagoing adj havn {fk} harbor [Am.harmonisering {fk} harmonization noun harmonisk harmonic adj harmonisk harmonious adj harmoni {fk} harmony noun harpe {fk} harp noun hasardspil {n} game of chance noun hasselnød {fk} hazelnut noun hassel {fk} hazel noun hastighedsbegrænsning {fk} speed limit noun hastighedsgrænse {fk} speed limit noun hastighed {fk} speed noun hastighed {fk} velocity noun hastigt rapidly adv hast {fk} hurry noun hat {fk} hat noun havbund {fk} seabed noun havebrug {n} horticulture noun havecenter {n} garden centre [Br.] noun havn {fk} harbour [Br.] noun havørred {fk} sea trout noun hedebølge {fk} heatwave noun hedelyng {fk} heather [Calluna vulgaris] noun hedenskab {fk} {n} paganism noun hedensk heathen adj hedensk pagan adj hede {fk} heath [esp.

than hellere rather adv heller ikke neither adv hellig alliance {fk} Holy Alliance noun helligdag {fk} holiday noun hellighed {fk} holiness noun hellig holy adj helminthologi {fk} helminthology noun helse {fk} health noun Helsingør {n} Elsinore noun helt completely adv helt entirely adv heltinde {fk} heroine noun helt {fk} hero noun helvede {n} hell [or: Hell (in the religious sense)] hel whole adj hemmelighedsfuld secretive adj hemmelighed {fk} secret noun hemmelig secret adj hende her [direct object] pron hende selv herself pron hendes hers [possessive] pron hendes her [possessive determiner] pron hengivenhed {fk} affection noun hengivenhed {fk} devotion noun henholdsvis <hhv. end rather ...helgen {fk} saint noun helhed {fk} entirety noun helhed {fk} whole noun helhjertet wholehearted adj helhjertet wholeheartedly adv helikopterstyrt {n} helicopter crash noun helikopter {fk} helicopter noun helium {n} <He> helium <He> noun hellere .] noun herreur {n} gent's watch noun hertugdømme {n} duchy noun hertuginde {fk} duchess noun noun ..] hermetic adj herover across [here] adv herpetologi {fk} herpetology noun herretoilet {n} men's restroom [Am.> respectively <resp..> adv henimod towards prep hen over across prep henrettelse {fk} execution [killing] noun henrykt delighted adj past-p hensynsfuld considerate adj hensynsløs inconsiderate adj henvisning {fk} hint noun henvisning {fk} reference noun hepatitis {fk} hepatitis noun heraldiker {fk} heraldist noun heraldik {fk} heraldry noun herefter next adv her here adv herkulisk Herculean adj herlig [dejlig] delightful adj herlig [storslået] gorgeous adj hermed hereby adv Hermes {fk} Hermes noun hermetisk lukket hermetically sealed hermetisk [også fig.

. h. hp.> noun hestesko {fk} horseshoe noun hestetrukken horse-drawn adj hest {fk} horse noun heterogen heterogeneous adj hidtil hitherto adv hidtil since then adv hidtil to date adv hidtil uset unprecedented adj hidtil yet adv hierarkisk hierarchical adj hierarki {n} hierarchy noun hieroglyffer {pl} hieroglyphics noun hieroglyfisk hieroglyphic adj hieroglyf {fk} hieroglyph noun hikke {fk} hiccups {pl} noun himmellegeme {n} celestial body noun himmellegeme {n} heavenly body noun himmelsk heavenly adj himmel {fk} sky noun hinanden each other pron hinanden one another pron hindbær {fk} [busk] raspberry noun hindbær {n} [frugt] raspberry noun hindring {fk} obstacle noun hingst {fk} stallion noun hinsides beyond adv prep historie {fk} history noun historie {fk} [fortælling] story noun historiker {fk} historian noun historisk historic adj hittegods {n} lost property noun hjejle {fk} European / Eurasian golden plover [Pluvialis apricaria] noun hjelm {fk} helmet noun hjemby {fk} home town noun hjemland {n} home country noun hjemlig domestic adj hjemløs homeless adj hjemmearbejde {n} homework noun hjemme at home adv hjemmegående stay-at-home [mothers etc. h. H. H.hertug {fk} duke noun hertz {fk} <Hz> hertz <Hz> noun herud out adv hessian {fk} hessian noun hestehale {fk} [frisure] ponytail [hairstyle] noun hestekastanje {fk} horse chestnut [genus Aesculus] noun hestekraft {fk} <hk> horsepower <HP.p..P.] noun hjerne {fk} brain noun hjerteanfald {n} heart attack noun hjerteformet heart-shaped adj hjerteslag {n} heartbeat noun .] adj hjemmelavet home-made adj hjemmeside {fk} homepage noun hjemmeside {fk} website noun hjem {n} home noun hjernecelle {fk} brain cell noun hjernerystelse {fk} brain concussion [Commotio cerebri] noun hjernetumor {fk} brain tumor [Am.p. hp.] noun hjernetumor {fk} brain tumour [Br.P.> noun hestekræfter {pl} <hk> horsepower {pl} <HP.

.] [som udtryk for forundring] Holy cow! [coll.] [coll..] noun hofteholder {fk} suspender belt [Br. good until .] noun hortensia {fk} hydrangea noun hos at prep hos by [near / beside] prep hospital {n} hospital noun hoste {fk} cough noun hotelværelse {n} hotel room noun hotel {n} hotel noun hotpants {pl} hot pants noun hoved. el. [food] Hold da (helt) kæft! [uform.] holdingselskab {n} holding company noun holdning {fk} attitude noun holdning {fk} posture noun Hold op! Stop it! hold {n} team noun hollandsk Dutch adj hollænder {fk} Dutchman noun Holsten {n} Holstein [southern part of Schleswig-Holstein] noun homogen homogeneous adj homøopatisk homeopathic adj homøopatisk homoeopathic [Br..] cathouse [Am.main adj hovedby {fk} capital noun hovedgade {fk} high street [Br..] adj homøopati {fk} homeopathy noun homøopati {fk} homoeopathy [Br.] noun horisontal horizontal adj hormon {n} hormone noun horn {n} horn noun horoskop {n} horoscope noun horribel horrible adj horrorfilm {fk} horror movie [esp.hjertesygdom {fk} heart disease noun hjerte {n} heart [Cor] noun hjort {fk} deer noun hjul {n} wheel noun hjælpeløs helpless adj hjælpemiddel {n} aid noun hjælper {fk} aide noun hjælpsom helpful adj hjælp {fk} help noun hjørne {n} corner noun hockey {fk} (field) hockey noun hofteholder {fk} garter belt [Am.] noun hovedgade {fk} main street noun hovedgærde {n} headboard noun hovedkontor {n} head office noun hovedkvarter {n} headquarters {sg} <HQ> noun hovedpine {fk} headache noun hovedpude {fk} pillow noun hovedret {fk} main course noun . Am. hist.] noun homøopat {fk} homeopath noun honning {fk} honey noun hoppe {fk} mare noun horehus {n} [uform.] noun hofte {fk} hip [Coxa] noun holdbar durable adj holdbarhed {fk} durability noun holdbarhed {fk} [fødevarer] shelf life noun holdbar til .

.. hundredvis af .] noun humør {n} mood noun hundeejer {fk} dog owner noun hunderace {fk} dog breed noun hundeslæde {fk} dog sledge [esp. hundreds of thousands of .] noun hundrede {n} hundred noun hundredtusindvis af .... hundreds of .. Br.] noun hundeslæde {fk} dog sled [Am. hund {fk} dog noun hungersnød {fk} famine noun hunkøn {n} female sex noun hunræv {fk} vixen noun hun she pron hurtig fast adj hurtig quick adj adv hurtig rapid adj hurtigt quickly adv hurtigt rapidly adv hurtigt readily adv hurtigt swiftly adv hurtigtvoksende fast-growing adj hurtigtørrende quick-drying adj hurtigvoksende fast-growing adj husarbejde {n} housework noun husarrest {fk} house arrest noun husblas {fk} gelatine noun husblas {fk} gelatin noun husbåd {fk} houseboat noun husdyr {n} domestic animal noun .] noun hudirritation {fk} skin irritation noun hudkræft {fk} skin cancer noun hudsygdom {fk} skin disease noun hud {fk} skin noun hue {fk} cap noun hulahopring {fk} hula hoop noun hule {fk} cave noun hul hollow adj hulrum {n} cavity noun hul {n} hole noun humanitær humanitarian adj humoristisk humorous adj humor {fk} humor [Am.] noun humor {fk} humour [Br.hovedsagelig mainly adv hovedsagelig mostly adv hovedsageligt mainly adv hovedsageligt mostly adv hovedsag {fk} main point noun hovedstad {fk} capital [city] noun hovedtelefoner {pl} headphones noun hovedtelefon {fk} headphone noun hoved {n} head [Caput] noun hoved {n} masthead [newspaper] noun hovmodig arrogant adj hovmod {n} pride [arrogance] noun hov {fk} hoof noun hudcelle {fk} skin cell noun hudcreme {fk} skin cream noun hudfarvet nude [colour] adj hudfarve {fk} skin colour [Br...

.] Hviderusland {n} Belarus noun hvide tirsdag {fk} Shrove Tuesday noun hvidhalet gnu {fk} black wildebeest [Connochaetes gnou] hvidhalet gnu {fk} white-tailed gnu [Connochaetes gnou] hvidhåret white-haired adj hvid jul {fk} white Christmas noun noun noun noun . The house is haunted. nor conj hvermand everybody pron hvert andet år every other year hvidbog {fk} White Paper [Br. husgeråd {n} kitchen utensils {pl} noun husholdningsapparat {n} household appliance noun husholdningsmaskine {fk} household appliance noun husholdningssprit {fk} methylated spirit noun husholdning {fk} housekeeping noun husholdning {fk} [husstand] household noun huslejekontrakt {fk} rental contract [house] noun huslån {n} mortgage noun husmor {fk} housewife noun husskade {fk} magpie noun husstand {fk} household noun hustru {fk} wife noun hus {n} house noun Hvad behager? I beg your pardon? Hvad behager? Pardon? Hvad er der i vejen? What's the matter? Hvad er der i vejen? What is the matter? Hvad er din mening? What is your opinion? Hvad er hagen? What's the catch? Hvad er klokken? What time is it? Hvad hedder du? What's your name? Hvad kan jeg gøre for dig? What can I do for you? Hvad koster det? How much is it? Hvad synes du? What do you think? Hvad tænker du? What do you think? hvalfangst {fk} whaling noun hvalp {fk} puppy noun hvalros {fk} walrus noun hval {fk} whale noun hvedebrødsdage {pl} honeymoon {sg} noun hvede {fk} wheat noun Hvem er der? Who is there? Hvem er det? Who is there? hvem whom pron hvem who pron hvepsestik {n} wasp sting noun hveps {fk} wasp noun hver anden dag every other day hver dag daily adv hverdagsliv {n} everyday life noun hverdag {fk} weekday noun hver each adj pron hver eneste dag every single day hver every hverken ..] white elephant [also fig..] noun hvid chokolade {fk} white chocolate noun hvide blodlegemer {pl} white blood cells <WBCs> noun hvide fingre {pl} vibration white finger <VWF> noun hvid elefant {fk} [også fig..husdyr {n} pet noun Huset er hjemsøgt. eller neither .

..hvidkål {fk} white cabbage noun hvidlig whitish adj hvid løgn {fk} white lie noun hvidløgsfed {n} clove of garlic noun hvidløg {n} garlic noun hvid pølse {fk} (af kalvekød) (Bavarian) veal sausage noun hvidvin {fk} white wine noun hvid white adj hvilepause {fk} rest break noun hvilepause {fk} rest noun hvilested {n} resting place noun hvile {fk} rest noun Hvilken dato er det i dag? What date is it today? hvilken som helst whichever hvilken which pron hvilket which hvilke which hvirveldyr {n} vertebrate [subphylum Vertebrata] noun hvis if conj hvis in case hvis whose pron hvoraf of which adv hvoraf of whom adv Hvordan går det? How are you? Hvordan går det? What's up? [Am. ? hvor mange how many hvor megen how much hvor meget how much Hvor meget koster det? How much is it? hvornår when adv hvorved whereby adv hvorvidt whether conj hvælving {fk} vault noun hyacint {fk} hyacinth noun hyben {n} rose hip noun hybrid {fk} hybrid noun hydraulik {fk} hydraulics {pl} [usually treated as {sg}] noun hydraulisk hydraulic adj hydrofoilbåd {fk} hydrofoil [boat] noun hydrologi {fk} hydrology noun hyggelig cosy adj hyggelig cozy [Am.] hvordan how adv Hvordan når jeg frem? How do I get there? Hvordan siger man . ? How long will it take ..... ? Hvor længe vil det tage . ? How long will it take .] Hvordan går det ham? How's he doing? Hvordan går det med ham? How's he doing? Hvordan har du det? How are you? Hvordan har du det? What's up? [Am.. from adv Hvor gammel er du? How old are you? hvorigennem through which adv hvorimod whereas conj Hvor lang tid vil der gå .] adj hygiejne {fk} hygiene noun .] [coll. in Danish / English? Hvor er du født? Where were you born? hvorfor what for hvorfor why adv hvorfra from which adv hvorfra where ..... på dansk / engelsk? How do you say ....] [coll.

] noun hånddukke {fk} (hand) puppet noun håndflade {fk} palm noun håndfuld {fk} handful noun håndgranat {fk} hand grenade noun håndgribelig tangible adj håndholdt hand-held adj håndholdt handheld adj håndjern {pl} handcuffs noun håndklæde {n} towel noun håndlavet handmade adj håndled {n} wrist noun håndmixer {fk} beater noun håndskrift {fk} handwriting noun håndsoprækning {fk} show of hands noun håndtag {n} handle noun håndtaske {fk} handbag [Br.hygiejnisk hygienic adj hykleri {n} hypocrisy noun hykler {fk} hypocrite noun hylder {pl} shelves noun hylde {fk} shelf noun hylende morsom hilarious adj hynde {fk} [fx sædehynde] cushion [e.] noun hysteri {n} hysteria noun hytte {fk} hut noun hyæne {fk} hyaena [spv.] noun håndtryk {n} handshake noun håndvask {fk} washbasin noun håndværker {fk} craftsman noun hånd {fk} hand noun hånlig contemptuous adj hånlig scornful adj hårbørste {fk} hairbrush noun noun .] shepherd [also fig.g.] noun hyæne {fk} hyena noun håbefuld hopeful adj håbløs desperate adj håbløs hopeless adj håbløst hopelessly adv håb {n} hope noun håndarbejde {n} handicraft noun håndbagage {fk} hand luggage noun håndbevægelse {fk} gesture [hand movement] noun håndbog {fk} handbook noun håndbog {fk} manual noun håndbold {fk} [boldspil] (team) handball noun håndbremse {fk} handbrake [Br.] noun håndtaske {fk} purse [Am. seat cushion] hynde {fk} [ryghynde] bolster noun hyperbel {fk} hyperbola noun hyperbel {fk} hyperbole noun hyperlink {n} hyperlink noun hyperseksualitet {fk} hypersexuality noun hypnose {fk} hypnosis noun hypnotisk hypnotic adj hypnotisør {fk} hypnotist noun hypotese {fk} hypothesis noun hypotetisk hypothetical adj hyppig frequent adj hyrdehund {fk} sheepdog noun hyrde {fk} [også fig.

] noun hårfarve {fk} hair colour [Br.] noun hæfteklammefjerner {fk} staple remover noun hæfteklamme {fk} staple noun hæftemaskine {fk} stapler noun hæftemaskine {fk} [hæftepistol] staple gun noun hæftepistol {fk} staple gun noun hækkeløb {n} hurdles {pl} [hurdle race] noun hæk {fk} hedge noun hæk {fk} [hækkeløb] hurdles {pl} [hurdle race] hæk {fk} [ved hækkeløb] hurdle [in a hurdle race] hæl {fk} heel noun hæmatologi {fk} haematology [Br.hårdfør hardy adj hård hard adj hårdhed {fk} hardness noun hårdhændet heavy-handed adj hårdnakket stubborn adj hårdtarbejdende hard-working adj håret hairy adj hårfarve {fk} hair color [Am.] noun hæmningsløs uninhibited adj hæmoglobin {n} haemoglobin [Br.] noun hårfarvningsmiddel {n} hair dye noun hårnålesving {n} hairpin bend noun hårnål {fk} hairpin noun hårspray {fk} hairspray noun hårtørrer {fk} hair dryer noun hår {n} hair noun hæder {fk} honour [Br.] noun hæmoglobin {n} hemoglobin [Am.] noun hæmatologi {fk} hematology [Am.] noun hævn {fk} revenge noun hævn {fk} vengeance noun høflighed {fk} politeness noun høflig polite adj høg {fk} hawk noun højdemåler {fk} altimeter noun højdepunkt {n} highlight noun højdespring {n} high jump noun højde {fk} height noun højde {fk} [over havets overflade] altitude højesteret {fk} supreme court noun højforræderi {n} high treason noun højgravid heavily pregnant adj højhastighedstog {n} high-speed train noun højhedsret {fk} sovereignty noun højhellig most holy adj høj high adj højhælede sko {pl} high heels [high-heeled shoes] højhælet high-heeled adj højlydt loud adj adv noun noun noun noun .] noun hænder {pl} hands noun hængebro {fk} suspension bridge noun hængekøje {fk} hammock noun hængelås {fk} padlock noun hængepil {fk} weeping willow noun hængsel {n} hinge noun hær {fk} army noun hæslig ugly adj hæveautomat {fk} cash machine [Br.

højlydt loudly adv højovn {fk} blast furnace noun højrehåndet right-handed adj højrød bright red adj højrød scarlet adj højspænding {fk} high voltage noun højst at the most adv højst no more than adv høj stol {fk} high chair noun højtaler {fk} loudspeaker noun højtaler {fk} speaker [loudspeaker] noun højtaljet high-waisted adj høj tall adj højt aloud adv højteknologisk hi-tech adj højteknologisk high-tech adj højteknologi {fk} high technology noun højtryk {n} anticyclone noun højtryk {n} high pressure noun højttaler {fk} loudspeaker noun højttaler {fk} speaker [loudspeaker] noun højvande {n} high tide noun høj {fk} hill noun høne {fk} chicken noun høne {fk} hen noun hørbar audible adj hørbarhed {fk} audibility noun hørelse {fk} hearing noun hørespil {n} radio play noun høstlig autumnal adj høst {fk} harvest noun høst {fk} [poet.] i alle regnbuens farver in all (the) colours of the rainbow [Br.] [efterår] autumn noun høvding {fk} chief noun hø {n} hay noun i / med sneglefart at a snail's pace i aften this evening i aften tonight adv i al fald in any case adv i alle fald in any case adv i alle regnbuens farver in all (the) colors of the rainbow [Am.] i alle tilfælde in any case adv i almindelighed generally adv i alt fald in any case adv i besiddelse af in possession of iblandt among prep i dag today adv idealistisk idealistic adj ideal {n} ideal noun ideel ideal adj identificerbar identifiable adj identificering {fk} identification noun identisk [med] identical [to] adj identitetskort {n} <id-kort> identity card <ID card> noun identitet {fk} identity noun ideologi {fk} ideology noun i de seneste år in recent years i det fjerne in the distance i det lange løb in the long run ide {fk} idea noun .

.idiomatisk idiomatic adj idiom {n} idiom noun idiotisk idiotic adj i drift in operation i drift in service idyllisk idyllic adj idé {fk} idea noun i eftermiddag this afternoon i en nøddeskal in a nutshell i forgårs the day before yesterday i forhold til in relation to i fortiden in the past i forvejen in advance i fredags last Friday i fremtiden in the future ifølge according to prep igangværende ongoing adj igen again adv igennem during prep i gennemsnit on average igennem through adv prep ignorant ignorant adj ignorant {fk} ignoramus noun i god tro in good faith i går yesterday adv i hast in a hurry i henseende til with respect to prep i hurtig rækkefølge in quick succession i hvert fald anyway adv i hvert fald at any rate i hvert fald in any case adv i hvert tilfælde in any case adv ikke-brændbar non-flammable adj ikke-brændbar non-inflammable adj ikke-EU-lande {pl} non-EU countries noun ikke-ledende non-conductive adj ikke... in the wake of . ikke desto mindre nevertheless adv ikke desto mindre nonetheless adv ikke endnu not yet adv ikke før [næste uge] not until [next week] adv ikke mindre end no fewer than ikke mindre end no less than ikke not adv ikkeryger {fk} non-smoker noun iktyologi {fk} ichthyology noun IK {fk} [eller: ik] [intelligenskvotient] IQ [intelligence quotient] noun i kølvandet på . illegal illegal adj illusion {fk} illusion noun illusion {fk} take-in noun .. ilddåb {fk} baptism of / by fire noun ildelugtende foul-smelling adj ildkugle {fk} bolide noun ildkugle {fk} fireball noun ildslukker {fk} fire extinguisher noun ild {fk} fire noun I lige måde..nonprefix ikke at forveksle med .. not to be confused with ... The same to you.

in the course of . i lørdags last Saturday imaginær imaginary adj imam {fk} imam noun i mandags last Monday imellem between adv i miles omkreds for miles around immunitet {fk} immunity noun immunsystem {n} immune system noun imod against prep i modsætning til as opposed to i morgen tomorrow adv i morges this morning impedans {fk} impedance noun imperator {fk} imperator noun imperial imperial adj imperium {n} empire noun implantat {n} implant noun implementering {fk} implementation noun imponerende impressive adj imponeret impressed adj past-p import {fk} import noun importør {fk} importer noun improviseret improvised adj past-p impuls {fk} impulse noun i mørket in the dark inadækvat inadequate adj inaktivering {fk} deactivation noun i nattens mulm og mørke in the dead of night i nat tonight adv incitament {n} inducement noun inclusive moms VAT included indad inwards adv indbildsk conceited adj indblik {n} insight noun indbrudstyv {fk} burglar noun indbrud {n} burglary noun indbydende inviting adj indbygger {fk} <indb.] indoor adj indenfor inside adv prep inden for rækkevidde within range indenfor within adv inden for within prep indeni within adv prep inden i within adv prep indenlandsk domestic adj indenlandsk flyvning {fk} domestic flight noun inden under underneath prep ..iltmangel {fk} lack of oxygen noun ilt {fk} oxygen <O> noun i løbet af ...> inhabitant noun indbygget built-in adj indbyrdes mutual adj inddampning {fk} evaporation noun indefra from inside adv indehaver {fk} af præsteembede incumbent noun inde inside adv indeks {fk} {n} index noun inden before adv conj prep indendørs indoors adv indendørs [ubøj..

] noun indkøb {n} purchase noun indlemmelse {fk} inclusion noun indoeuropæisk Indo-European adj Indonesien {n} Indonesia noun indre inner adj indre internal adj indre vandvej {fk} inland waterway noun indre {n} interior noun indsamling {fk} collection noun indsigt {fk} insight noun indskreven registered adj indskrevet registered adj past-p indskrift {fk} inscription noun indskrænkning {fk} constraint noun indsprøjtning {fk} injection noun indsugningsmanifold {fk} inlet manifold noun indtil by prep indtil nu so far indtil until prep conj indtryk {n} impression noun indtræden {fk} [i] entry [into] noun indtægt {fk} income noun industrialisering {fk} industrialisation [Br.] noun indkøbsvogn {fk} shopping trolley [Br.] noun indkøbsliste {fk} shopping list noun indkøbsseddel {fk} shopping list noun indkøbsvogn {fk} shopping cart [Am. fejl: inden under] underneath inderside {fk} inside noun indfangelse {fk} capture noun indflydelsesrig influential adj indflydelsessfære {fk} sphere of influence noun indflydelse {fk} influence noun indførelse {fk} introduction noun indførsel {fk} importation noun indførsel {fk} import noun indgang {fk} entrance noun indholdsstof {n} ingredient noun indhold {n} content noun indian summer {fk} Indian summer noun Indien {n} India noun ind i into prep indirekte indirect adj indisk Indian adj individuel individual adj indkast {n} insertion [of coins] noun indkast {n} throw-in [football etc.] noun indkommende incoming adj indkomstskat {fk} income tax noun indkomst {fk} income noun indkøbscenter {n} shopping centre [Br.] noun industrialisering {fk} industrialization noun industriel industrial adj industriforurening {fk} industrial pollution noun industriområde {n} industrial area noun industrispionage {fk} industrial espionage noun industri {fk} industry noun indvandrer {fk} immigrant noun indviklet complex adj indviklet involved adj past-p adv .indenunder [alm.

IQ> intelligence quotient <IQ> noun intelligens {fk} intelligence noun intelligent clever adj intensivafdeling {fk} <ITA> intensive care unit <ICU> noun intensiv afdeling {fk} <ITA> intensive care unit <ICU> noun intensiv intensive adj interessant interesting adj interessesfære {fk} sphere of interest noun interesse {fk} interest noun interiør {n} interior noun internationale datolinje {fk} International Date Line <IDL> noun international international adj internationalt internationally adv intern internal adj interview {n} interview noun intetkøn {n} neuter [gender in grammar] noun intet nothing pron .] i ngns. flertal] no X adj i ngns. No chain is stronger than its we akest link.'s favour [Br. ingen nobody pron ingen none pron Ingen problemer! No problem! <np> ingen steder nowhere adv ingensteds [gammeldags] nowhere adv ingenting nothing pron ingen X [X: fælleskøn el. ik. favør in sb.'s favor [Am.indånding {fk} inhalation noun infanteri {n} infantry noun infektion {fk} infection noun inflation {fk} inflation noun influenza {fk} flu noun influenza {fk} influenza noun infrastruktur {fk} infrastructure noun ingefær {fk} ginger noun ingeniør {fk} engineer noun Ingen kæde er stærkere end det svageste led.] ingrediens {fk} ingredient noun initiativ {n} initiative noun inkluderende inclusive adj inklusive including prep i nogen tid for some time i nogle tilfælde in some cases i nogle tilfælde in some instances insektbid {n} insect bite noun insekt {n} insect noun insiderhandel {fk} insider trading noun insinuation {fk} insinuation noun inspektion {fk} inspection noun inspirationskilde {fk} source of inspiration noun inspiration {fk} inspiration noun installering {fk} installation noun instruks {fk} instruction noun instruktør {fk} director noun instruktør {fk} instructor noun instrument {n} instrument noun integreret integrated adj past-p integritet {fk} integrity noun intellektuel intellectual adj intellekt {n} intellect noun intelligenskvotient {fk} <IK. favør in sb.

No news is good news.ie> noun ironisk nok ironically adv ironi {fk} irony noun irrational irrational adj irrationalisme {fk} irrationalism noun irrationalitet {fk} irrationality noun irrationel irrational adj irreal unreal adj irreligiøs irreligious adj irreligiøsitet {fk} irreligion noun irritation {fk} annoyance noun irritation {fk} irritation noun irriterende irritating adj irsk Irish adj isbjerg {n} iceberg noun isbjørn {fk} polar bear noun isbryder {fk} icebreaker noun isfugl {fk} kingfisher noun Ishavet {n} Arctic Ocean noun i sin helhed in its entirety iskias {fk} sciatica noun iskold ice-cold adj islam {fk} Islam noun islandsk Icelandic adj Island {n} Iceland noun islænder {fk} Icelander noun islænding {fk} Icelander noun isolator {fk} insulator noun isoleret insulated adj past-p isoleret isolated adj past-p isolering {fk} insulation noun isolering {fk} isolation noun israelsk Israeli adj . Intet problem! No problem! <np> intetsteds [gammeldags] nowhere adv intet X [X: intetkøn] no X adj intimideret intimidated adj past-p intim intimate adj intimitet {fk} intimacy noun intramuskulær intramuscular adj intravenøs intravenous adj intravenøst intravenously adv introvert introverted adj invaliditet {fk} disability noun investering {fk} investment noun invitation {fk} invitation noun involveret involved adj past-p i nærheden af near prep i nærheden nearby adv i offentlighedens interesse in the public interest i oldtiden in ancient times ionosfære {fk} ionosphere noun i onsdags last Wednesday i orden all right i overmorgen the day after tomorrow adv i radioen on the radio i rampelyset in the limelight iransk Iranian adj i relation til in relation to Irland {n} Ireland <.Intet nyt er godt nyt.

in conflict with . I am from Austria. Jeg er ked af det. I am sorry. Jeg er på vej! I'm on my way! Jeg har det godt. adj adv . My name is Frank. jeg er I am Jeg er indforstået. I agree...i stedet instead adv istid {fk} ice age noun i strid med .. in search of .. I am sorry.] in the prep+art i år this year i øjeblikket currently adv iøjnefaldende eye-catching adj i øvrigt by the way <BTW> adv jagt {fk} hunting noun jagt {fk} hunt noun jakkesæt {n} suit noun jakke {fk} coat noun jakke {fk} jacket noun jalousi {fk} jealousy noun jaloux jealous adj jambe {fk} iamb noun jambe {fk} iambus noun jambisk iambic adj janitshar {fk} janissary noun janitshar {fk} janizary [spv.] broken adj is {fk} ice cream noun is {fk} ice noun især especially adv især in particular adv især particularly adv i søgen efter .. I agree. Jeg har ingen anelse.. Jeg er ligeglad.f. Jeg er fra Østrig.> noun japaner {fk} Japanese noun japansk Japanese adj japansk {n} Japanese noun Japan {n} Japan <.] noun januardag {fk} January day noun januar {fk} <jan.it> noun italisk Italic [related to ancient Italy] i teenageårene in one's teens i tide in time i timevis for hours i tirsdags last Tuesday i torsdags last Thursday itu [adv. I have no idea.. i søndags last Sunday i takt til musikken in time to the music italiener {fk} Italian noun italiensk Italian adj italiensk {n} Italian noun Italien {n} <.jp> noun jarl {fk} [britisk adelsmand] earl noun ja yes Jeg beklager.. Jeg er enig. Jeg hedder Frank. i stykker [adv. I am OK.] broken adj i udlandet abroad [in a foreign country] i [+ best.> January <Jan.it> Italy <. I don't care.

100 års] anniversary [e. 25th.g. 75.] noun jernbanetrafik {fk} rail traffic noun jernbane {fk} railroad <RR> [Am. 50th.] jeres your [possessive determiner] [informal plural] pron jernalder {fk} Iron Age noun jernbanefløjl {fk} {n} corduroy noun jernbaneoverskæring {fk} grade crossing [Am. ♁> noun jordisk earthly adj jordnødder {pl} peanuts noun jordnøddesmør {n} peanut butter noun jordnød {fk} peanut noun jordoverflade {fk} surface of the earth noun jordskredssejr {fk} landslide victory noun jordskred {n} landslide noun jordskælv {n} earthquake noun jord {fk} earth noun jord {fk} soil noun jord {fk} [jordoverflade] ground [surface of the earth] noun journalistik {fk} journalism noun journalistisk journalistic adj journalist {fk} journalist noun jubilæum {n} [fx 25.] noun jernbeton {fk} reinforced concrete noun jernhånd {fk} [fig. I'm just kidding.. 75th..] iron hand [fig. I come from .] noun jernbane {fk} railway [Br.] Iron Curtain noun jernurt {fk} vervain [Verbena officinalis] noun jern {n} iron <Fe> noun jer you [plural direct and indirect object] [informal] pron jobansøgning {fk} [for] job application [for] noun job {n} job noun jod {n} {fk} <I> iodine <I> noun jogurt {fk} yoghurt noun jogurt {fk} yogurt noun joke {fk} joke noun jomfrudom {fk} virginity noun jomfruhinde {fk} hymen noun jomfru {fk} virgin noun jonglering {fk} juggling noun jonglør {fk} juggler noun jordbesidder {fk} landowner noun jordbær {fk} [plante] strawberry noun jordbær {n} [frugt] strawberry noun jordegern {n} chipmunk [genus Tamias] noun jordemoderkundskab {fk} midwifery noun jordemoder {fk} midwife noun jordemor {fk} midwife noun Jorden {fk} <⊕. ♁> (the) Earth <⊕.] noun jernmalm {fk} iron ore noun jerntæppet {n} [best. 100t h] noun judaisme {fk} [sjældent] Judaism noun Jugoslavien {n} Yugoslavia noun juice {fk} juice noun jukeboks {fk} jukebox noun juleaftensdag {fk} Christmas Eve [whole day] noun juleaften {fk} Christmas Eve [evening] noun ..Jeg kommer fra .] noun jernbanestation {fk} railway station [Br. Jeg laver bare sjov.] noun jernbaneoverskæring {fk} level crossing [Br. 50. Jeg vil gerne betale! The bill please! [Br..

juledag {fk} [første juledag] Christmas Day noun julegave {fk} Christmas present noun julekort {n} Christmas card noun julemand {fk} Father Christmas [Br.] noun noun noun noun .] adj jæger {fk} hunter noun jævnaldrende of the same age [postpos.] Star of Bethlehem noun julestjerne {fk} Christmas star [decoration] noun julestjerne {fk} poinsettia [Euphorbia pulcherrima] juletid {fk} Christmas time noun juletid {fk} Yuletide [dated] noun juletræ {n} Christmas tree noun juli {fk} July noun jul {fk} Christmas noun jungle {fk} jungle noun juni {fk} June noun junke {fk} junk noun juridisk legal adj juridisk legally adv justerbar adjustable adj justering {fk} adjustment noun justitsminister {fk} attorney general [or: Attorney General] justitsminister {fk} minister of justice [in many countries] just just adv juvel {fk} jewel noun Jylland {n} Jutland noun jysk dialekt {fk} Jutlandic dialect noun jysk Jutland [attr.] adj jævndøgn {n} equinox noun jævn even adj jævnstrøm {fk} direct current <DC> noun jødedom {fk} Judaism noun jøde {fk} Jew noun jødisk Jewish adj kabel {n} cable noun kabine {fk} cabin noun kabine {fk} [fx førerkabine] cab [e.] [on a pram.] noun julemand {fk} Santa Claus noun julepynt {fk} Christmas decorations {pl} noun Julestjernen {fk} [best. convertible etc. driver's cab] noun kabine {fk} [fx omklædningsrum] cubicle noun kabys {fk} caboose [archaic] noun kabys {fk} galley [kitchen] noun kadaver {n} corpse noun kadmium {n} <Cd> cadmium <Cd> noun kaffekande {fk} coffeepot noun kaffeske {fk} coffee spoon noun kaffe {fk} coffee noun kafkask Kafkaesque adj kaftan {fk} caftan noun kaftan {fk} kaftan noun kage {fk} cake noun kahyt {fk} cabin noun kajak {fk} kayak noun kaj {fk} quay noun kakadue {fk} cockatoo noun kakao {fk} cocoa noun kakerlak {fk} cockroach noun kaktus {fk} cactus noun kalcium {n} <Ca> calcium <Ca> noun kaleche {fk} hood [Br.g.

etc.] noun kammerat {fk} mate [Br.] noun kaliber {fk} {n} calibre [Br.] noun kanal {fk} channel noun kanal {fk} duct noun Kanaløerne {pl} Channel Islands noun kanariefugl {fk} canary noun Kanariske Øer {pl} Canary Islands noun kandidat {fk} candidate noun kanel {n} {fk} cinnamon noun kane {fk} sleigh noun kan ikke can't [cannot] kan ikke cannot kanin {fk} rabbit noun Kan jeg introducere .] [friend] noun kampagne {fk} campaign noun kampfly {n} fighter [aircraft] noun kampvogn {fk} tank noun kam {fk} comb noun kamæleon {fk} [også fig..kalender {fk} calendar noun kalenderår {n} calendar year noun kaliber {fk} {n} caliber [Am.] noun kant {fk} edge noun kaos {n} chaos noun kapacitet {fk} capacity noun kapacitor {fk} capacitor noun kapel {n} chapel noun kapitalisme {fk} capitalism noun kapital {fk} capital noun kapitel {n} chapter noun kapløb {n} race [competitive] noun kaprifolie {fk} honeysuckle noun kapsejlads {fk} regatta noun kapsel {fk} capsule noun kaptajn {fk} captain noun noun .. kannibalisme {fk} cannibalism noun kannibalistisk cannibalistic adj kannibal {fk} cannibal noun kannik {fk} canon [member of a cathedral chapter.] noun kalibreret calibrated adj past-p kalibrering {fk} calibration noun kalifat {n} caliphate noun kalif {fk} caliph noun kalksten {fk} limestone noun kalkulator {fk} calculator noun kalkun {fk} turkey noun kalk {n} lime noun kalorier {pl} calories noun kalorie {fk} calorie noun kalvekød {n} veal noun kalv {fk} calf noun kamel {fk} camel noun kameralinse {fk} camera lens noun kamera {n} camera noun kammerat {fk} chum [coll.] kano {fk} canoe noun kantet angular adj kantine {fk} canteen noun kantsten {fk} curb [Am.. May I introduce .] noun kantsten {fk} kerb [Br..] chameleon [also fig.] [coll.

karaffel {fk} carafe noun karakteristika {pl} characteristics noun karakter {fk} character noun karakter {fk} nature noun karamel {fk} caramel noun karantæne {fk} quarantine noun karbonhydrid {n} hydrocarbon noun karburator {fk} carburettor [esp.] noun kartofler {pl} potatoes noun kartografi {fk} cartography noun kartograf {fk} cartographer noun karton {fk} {n} [tyndt. People who live in glass houses shouldn't throw stones. fint pap] cardboard [thick. beholder] carton noun kaserne {fk} barracks [often treated as {sg}] noun kasino {n} casino noun kasket {fk} cap noun kasserolle {fk} saucepan noun kassette {fk} cassette noun kastagnetter {pl} castanets noun kastanje {fk} [nød eller træ] chestnut [genus Castanea] noun Kast ikke med sten hvis du selv bor i et glashus.] noun karrusel {fk} merry-go-round noun karrusel {fk} roundabout [Br.] [merry-go-round] noun karry {fk} curry noun karré {fk} block [area bounded by four streets] noun kartager {fk} Carthaginian noun kartaginienser {fk} Carthaginian noun kartaginiensisk Carthaginian adj kartagisk Carthaginian adj kartesiansk Cartesian adj karteuser {fk} Carthusian noun karthager {fk} [uform.] noun kardinal {fk} cardinal noun karikatur {fk} caricature noun karosseri {n} bodywork noun karotte {fk} carrot [Daucus carota ssp. Br. katalog {n} {fk} catalogue noun katalog {n} {fk} catalog [Am. sativus] noun karrierekvinde {fk} career woman noun karriere {fk} career noun karrosseri {n} bodywork noun karrusel {fk} carousel [Am.] noun katamaran {fk} catamaran noun katapult {fk} catapult noun katastrofal disastrous adj katastrofe {fk} disaster noun katedral {fk} cathedral noun kategorisk categorically adv kategori {fk} category noun katolik {fk} Catholic noun katolsk Catholic adj kattemad {fk} cat food noun kat {fk} cat noun . stiff paper] noun karton {fk} {n} [æske.] Carthaginian noun karthagisk [uform.] Carthaginian adj kartoffelbille {fk} Colorado beetle [Leptinotarsa decemlineata] noun kartoffelmos {fk} mashed potatoes {pl} noun kartoffelskræller {fk} potato peeler noun kartoffel {fk} potato noun kartoffel {fk} spud [coll.

km/h> noun kilowatt {fk} <kW> kilowatt <kW> noun Kina {n} China noun kind {fk} cheek noun kinematisk kinematic adj kineser {fk} Chinese noun kinesisk Chinese adj kirkegård {fk} churchyard noun kirkegård {fk} graveyard noun kirketårn {n} [med spir] steeple noun kirke {fk} church noun kirsebærtræ {n} cherry tree noun kirsebær {fk} [kirsebærtræ] cherry [cherry tree] noun kirsebær {n} cherry noun kirurgisk surgical adj kirurgi {fk} surgery noun kirurg {fk} surgeon noun .kavalergang {fk} cleavage noun kavaleri {n} cavalry noun kaviar {fk} caviar noun kedelig boring adj kedsomhed {fk} boredom noun kegle {fk} cone noun kejserdømme {n} empire noun Kejserens nye klæder [Hans Christian Andersen] The Emperor's New Clothes kejserinde {fk} empress noun kejserkrone {fk} crown imperial [Fritillaria imperialis] noun kejserrige {n} empire noun kejser {fk} emperor noun kejthåndet left-handed adj kelner {fk} [gl. kilo> kilogram <kg.] noun kiks {fk} cookie [Am. kilo> noun kilometer {fk} <km> kilometer [Am.] <km> noun kilometer {fk} <km> kilometre [Br.] waiter noun kelner {fk} [hunkøn] [gl.] noun kildevand {n} spring water noun kilde {fk} source noun kilde {fk} spring [of water] noun killing {fk} [harekilling] leveret noun killing {fk} [kattekilling] kitten noun kilogram {n} <kg.] <kmph.] [tjener] waitress noun keltisk Celtic adj kemikalie {n} chemical noun kemiker {fk} chemist noun kemisk chemical adj kemi {fk} chemistry noun kendetegn {n} feature noun kendskab {n} knowledge noun kendt known adj past-p kenyansk Kenyan adj Kenya {n} Kenya noun keramik {fk} ceramics noun kernefamilie {fk} nuclear family noun kerne {fk} core noun kerne {fk} nucleus noun kerub {fk} cherub noun ketsjer {fk} racket noun ketsjer {fk} racquet noun kighoste {fk} whooping cough noun kiks {fk} biscuit [Br.] <km> noun kilometer {pl} i timen <km/t> kilometres per hour [Br.

kiste {fk} [ligkiste] coffin noun kiwifrugt {fk} kiwi fruit noun kiwi {fk} kiwi fruit noun kiwi {fk} kiwi [genus Apteryx] kjole {fk} dress noun klage {fk} complaint noun klar clear adj klarhed {fk} clarity noun klart clearly adv klassekammerat {fk} classmate klasseløs classless adj klasseværelse {n} classroom klasse {fk} class noun klasse {fk} grade [Am.] noun klassificering {fk} classification klassifikation {fk} classification klassisk classic adj klassisk classical adj klatreplante {fk} climbing plant klat {fk} [plet] blot noun klatøjet bleary-eyed adj klaver {n} piano noun klaviatur {n} keyboard noun kleptomani {fk} kleptomania noun kleptoman {fk} kleptomaniac noun kliché {fk} cliché noun klientel {n} clientele noun klimaanlæg {n} air conditioner noun klimaforandring {fk} climate change klimaks {n} {fk} climax noun klimatisk climatic adj klima {n} climate noun klimaændring {fk} climate change klinge {fk} blade noun klinisk clinical adj klinisk clinically adv klipning {fk} [hårklipning] haircut klit {fk} dune noun kloakdyr {n} monotreme noun kloak {fk} sewer noun klog smart [intelligent] adj klog wise adj klokkeformet bell-shaped adj klokken syv seven o'clock klokken {fk} time of day noun klokke {fk} bell noun klon {fk} clone noun klorid {n} chloride noun klorofyl {n} chlorophyll noun klor {fk} {n} <Cl> chlorine <Cl> kloster {n} monastery noun klovnedragt {fk} clown suit klovn {fk} clown noun klo {fk} claw noun klubhus {n} clubhouse noun klub {fk} club noun klud {fk} cloth noun klump {fk} lump noun klædebørste {fk} clothes brush klædeskab {n} wardrobe noun noun noun noun noun noun noun noun noun noun noun noun noun .

] noun knaphulsblomst {fk} buttonhole [Br. knob] knot noun knus {n} hug noun knækbrød {n} crispbread noun knæskal {fk} kneecap noun knæ {n} knee [Genu] noun koala {fk} koala [Phascolarctos cinereus] noun koalition {fk} coalition noun kobbertråd {fk} copper wire noun kobber {n} <Cu> copper <Cu> noun kobler {fk} [gammeldags] pimp noun kobolt {fk} {n} <Co> cobalt <Co> noun kode {fk} code noun kodriver {fk} cowslip noun koffeinfri decaffeinated adj koffein {fk} {n} caffeine noun kogebog {fk} cookbook noun kogebog {fk} cookery book [esp.] adj koksgrå charcoal grey [esp. eller kokosmel] cated coconut] noun kokos {fk} [kokospalme] coconut palm [Cocos nucifera] koksgrå charcoal gray [Am. Br.] noun kogende vand {n} boiling water noun kogle {fk} cone noun kogt cooked adj past-p kokain {fk} {n} cocaine noun kokosmel {n} desiccated coconut noun kokosnød {fk} coconut noun kokospalme {fk} coconut palm [Cocos nucifera] noun kokos {fk} [frøhvide fra kokosnødden.klædt i sort dressed in black klæg {fk} horsefly [Tabanidae] noun kløft {fk} gorge noun kløft {fk} [mellem bryster] cleavage noun kløver {fk} clover noun knage {fk} coat hook noun knald {n} bang noun knallertkører {fk} moped rider noun knallert {fk} moped noun knaphulsblomst {fk} boutonnière [Am. or desic noun . Br.] noun koleraepidemi {fk} cholera epidemic noun kolera {fk} cholera noun kollega {fk} colleague noun coconut [flesh.] noun knaphul {n} buttonhole noun knap [næsten] almost adv knap {fk} button noun knipling {fk} lace noun kniv {fk} knife noun knob {fk} knot noun knogler {pl} bones noun knogle {fk} bone noun knop {fk} knob noun knude {fk} [stik el.] adj kok {fk} cook noun koldblodet cold-blooded adj koldblodig cold-blooded adj koldbrand {fk} gangrene noun kold chilly adj kold cold adj koldt vand {n} cold water noun kold tyrker {fk} cold turkey [coll.

Am.kollektion {fk} collection [range of new clothes etc.] get-together noun komælk {fk} cow's milk noun koncentrationslejr {fk} concentration camp noun koncentration {fk} concentration noun konceptuel conceptual adj koncept {n} {fk} concept noun koncertflygel {n} concert grand [piano] noun koncertgænger {fk} concertgoer noun koncertmester {fk} concertmaster [esp.] noun koncertmester {fk} leader (of the orchestra) noun koncertsal {fk} concert hall noun koncert {fk} concert noun kondensator {fk} capacitor noun kondiløber {fk} jogger noun kondom {n} condom noun kone {fk} wife noun konference {fk} conference noun konfetti {fk} {n} confetti noun konflikt {fk} conflict noun konfrontation {fk} confrontation noun . komparativ comparative adj komparativ {fk} comparative noun kompas {n} compass noun kompatibel compatible adj kompatibilitet {fk} compatibility noun kompetent capable adj kompetent competent adj kompleks complex adj kompleksitet {fk} complexity noun kompleks {n} complex noun komplet complete adj komplet completely adv kompliceret complex adj kompliceret complicated adj past-p komponent {fk} component noun komponist {fk} composer noun kompot {fk} compote noun komprimeret compressed adj past-p kompromis {n} compromise noun komsammen {fk} {n} [uform.] noun koloni {fk} colony noun kolonne {fk} column noun kolumbarium {n} columbarium noun kombination {fk} combination noun kombineret combined adj past-p komedie {fk} comedy noun komet {fk} comet noun komfort {fk} convenience noun komiker {fk} comedian noun komité {fk} committee noun komma {n} comma noun kommentar {fk} comment noun kommerciel commercial adj kommission {fk} commission noun kommissær {fk} commissioner noun kommune {fk} community noun kommunikation {fk} communication noun kommunisme {fk} communism noun kommunistisk communist adj Kom nu! Come on! .

] noun . queen and prince consort] noun kongerige {n} kingdom noun konge {fk} king noun konisk conical adj konjunktion {fk} conjunction noun konklusion {fk} conclusion noun konkret concrete adj konkurrenceevne {fk} competitiveness noun konkurrencemæssig competitive adj konkurrence {fk} competition noun konkurrent {fk} competitor noun konkurrerende competing adj konkurrerende competitive adj konsekvens {fk} consequence noun konsensus {fk} consensus noun konservativ conservative adj konserveret preserved adj past-p konserveringsmiddel {n} preservative noun konsistens {fk} consistency noun konsistent consistent adj konsonant {fk} consonant noun konspiration {fk} conspiracy noun konstabel {fk} private noun konstant constant adj konstant constantly adv konstitutionel constitutional adj konstitutionelt monarki {n} constitutional monarchy noun konsulat {n} consulate noun konsulent {fk} consultant noun konsultativ consultative adj konsulær consular adj konsumvarer {pl} consumer goods noun kontaktlinse {fk} contact lens noun kontakt {fk} contact noun kontakt {fk} light switch noun kontamination {fk} contamination noun kontekst {fk} context noun kontinental continental adj kontinentalsokkel {fk} continental shelf noun kontinent {n} continent noun kontinuerlig continuous adj kontinuitet {fk} continuity noun kontorbygning {fk} office building noun kontor {n} office noun kontosaldo {fk} account balance noun kontoudskrift {fk} {n} statement [for a bank account / customer account] noun kontoudtog {n} statement [for a bank account / customer account] noun konto {fk} account noun kontradiktorisk contradictory adj kontrakt {fk} contract noun kontraspionage {fk} counter-espionage noun kontraspion {fk} counterspy noun kontrasterende contrasting adj kontrastfarve {fk} contrasting color [Am.] noun kontrastfarve {fk} contrasting colour [Br.kongeblå royal blue adj kongedømme {n} kingdom noun kongefamilie {fk} royal family noun kongelig royal adj kongepar {n} royal couple [king and queen.

] noun kost {fk} [føde] food noun kost {fk} [redskab] broom noun kotelet {fk} chop noun kotelet {fk} cutlet noun noun .] crusader [also fig.kontrast {fk} contrast noun kontrolleret controlled adj past-p kontroversiel controversial adj kontrovers {fk} controversy noun kontrær contrary adj konveks convex adj konventionel conventional adj konvergens {fk} convergence noun konversation {fk} conversation noun konverserende conversational adj konvoj {fk} convoy noun koordineret co-ordinated adj past-p koordineret coordinated adj past-p kopernikansk Copernican adj kopi {fk} copy noun kop {fk} cup noun koralrev {n} coral reef noun koralrød coral [colour] adj koral {fk} coral noun Koranen {fk} [best.] Koran noun kork {fk} cork [material] noun kornblomst {fk} cornflower [Centaurea cyanus] noun korn {n} grain noun korporal {fk} corporal noun korporativ corporate adj korps {n} corps noun korrekt correct adj korrekturlæser {fk} proofreader noun korruption {fk} corruption noun korsbom {fk} turnstile noun korset {n} corset noun korsfæstelse {fk} crucifixion noun korsikaner {fk} Corsican noun korsikansk Corsican adj Korsika {n} Corsica noun korsridder {fk} [også fig.] kors {n} cross noun kort brief adj kortbølge {fk} <HF> short wave <SW> [radio] noun korte bukser {pl} shorts noun kortege {fk} cortège noun kort quick adj kort sagt in short kort short adj kortspil {n} card game noun kort tid efter shortly after kortvarig brief [of short duration] adj kort {n} (over) map (of) noun kort {n} card noun kortærmet short-sleeved adj kor {n} choir noun kosmetik {fk} cosmetics {pl} noun kosmetisk cosmetic adj kosmopolitisk cosmopolitan adj kostbar precious adj kostfiber {fk} dietary fiber [Am.

] noun kremlologi {fk} Kremlinology noun kremlolog {fk} Kremlinologist noun kreosot {n} {fk} creosote noun Kreta {n} Crete noun krigsfangelejr {fk} prisoner of war camp <POW camp> noun krigsfange {fk} prisoner of war <POW> noun krigsfilm {fk} war film noun krigsfilm {fk} war movie [esp.] noun krigsforbrydelse {fk} war crime noun krigsforbryder {fk} war criminal noun krigsførende warring adj krigskorrespondent {fk} war correspondent noun krigsskib {n} warship noun krig {fk} war noun Krim {n} Crimea noun krinoline {fk} crinoline noun krisestab {fk} emergency staff noun krisetid {fk} time of crisis noun krise {fk} crisis noun kristelig Christian adj kristen Christian adj kristendom {fk} [religion] Christianity noun kristenhed {fk} Christendom [dated] noun kristtjørn {fk} holly noun kristtorn {fk} holly noun kriterier {pl} criteria {pl} noun kritiker {fk} critic noun .] noun krematorium {n} crematorium noun krematorium {n} crematory [Am.ko {fk} cow noun koøje {n} porthole noun krabbe {fk} crab noun kraftfuld powerful adj kraftidiot {fk} tard [sl. for fencing wire] noun kranie {n} cranium noun kranium {n} cranium noun krans {fk} wreath noun kratersø {fk} crater lake noun krater {n} crater noun krave {fk} collar noun krav {n} requirement noun kreation {fk} creation noun kreativitet {fk} creativity noun krebsdyr {n} crustacean noun Krebsens vendekreds {fk} Tropic of Cancer noun kreditkort {n} credit card noun kreditor {fk} creditor noun kredsløb {n} circuit noun kredsløb {n} orbit noun kreds {fk} circle noun kremation {fk} cremation noun krematorie {n} crematorium noun krematorie {n} crematory [Am. Am.] noun kraftig strong adj kraftig vigorous adj kraftværk {n} power station noun kraft {fk} power noun krage {fk} crow [genus Corvus] noun krampe {fk} cramp noun krampe {fk} staple [e.g.

kritik {fk} criticism noun kritisabel criticisable [Br.g. winding streets] adj krog {fk} hook noun krokodille {fk} crocodile noun krokus {fk} crocus noun kromosom {n} chromosome noun krom {n} [uofficielt {fk}] <Cr> chromium <Cr> noun kronblad {n} petal noun krone {fk} crown noun krone {fk} krone noun kroning {fk} coronation noun kronisk chronic adj kronologisk chronological adj kronologi {fk} chronology noun kropsbehåring {fk} body hair noun kropsfunktion {fk} bodily function noun kropshår {n} body hair noun kropsnær skintight adj kropsnær tight-fitting adj kropssprog {n} body language noun kropstemperatur {fk} body temperature noun kropsvægt {fk} body weight noun kropsvæske {fk} bodily fluid noun krop {fk} [også vin] body [also wine] noun krucifiks {n} crucifix noun krudt {n} gunpowder noun krum curved adj krumning {fk} curvature noun krus {n} mug noun krus {n} [beholder] jug noun krybdyr {n} reptile noun krydderi {n} spice noun krydderurt {fk} herb noun krydret spicy adj krydsermissil {n} cruise missile noun krydsfiner {fk} plywood noun krydstogtskib {n} cruise ship noun krydstogt {n} cruise noun krykker {pl} crutches noun krykke {fk} crutch [for disabled] noun krysantemum {fk} chrysanthemum noun krystalklar crystal clear adj krystallisering {fk} crystallisation [Br.] adj kritisabel criticizable adj kritisabel open to criticism adj kritisk critical adj Kroatien {n} Croatia noun kroatisk Croatian adj kroget crooked [bent.] noun krystallisering {fk} crystallization noun kræft {fk} cancer noun krævende demanding adj krøllet [fx hår] curly adj krølle {fk} curl noun krønikeskriver {fk} chronicler noun krønike {fk} chronicle noun kube {fk} cube noun kubikmeter {fk} <m³> cubic meter [Br. twisted] adj kroget [fx krogede gader] winding [e.] <m³> noun .] <m³> noun kubikmeter {fk} <m³> cubic metre [Br.

] <km².] noun kuvert {fk} place setting [one person's cutlery etc. at a table] kvadratisk square adj kvadratkilometer {fk} <km²> square kilometer [Am.] adj kundetilpasset customized adj kunde {fk} customer noun kunne ikke couldn't [could not] kun only adv kunstgalleri {n} art gallery noun kunsthistoriker {fk} art historian noun kunstig artificial adj kunstmaler {fk} artist noun kunstnerisk artistic adj kunstner {fk} artist noun kunstsamling {fk} art collection noun kunstskøjteløb {n} figure skating noun kunstudstilling {fk} art exhibition noun kunstvandet irrigated adj past-p kunstvanding {fk} irrigation noun kunstværk {n} work of art noun kunst {fk} art noun kupforsøg {n} coup attempt noun kupon {fk} coupon noun kup {n} coup noun kuriositet {fk} curiosity noun kursus {n} course noun kurv {fk} basket noun kur {fk} cure noun kur {fk} [slankekur] diet noun kusine {fk} cousin [female] noun kusse {fk} [vulg.] cunt [vulg.] noun kvadratmeter {fk} square metre [Br. sq km> kvadratmeter {fk} square meter [Am.] <km².kubus {fk} cube noun kuffert {fk} suitcase noun kuglepen {fk} ballpoint pen noun kuglestød {n} shot put noun kugle {fk} bullet noun kukkerur {n} cuckoo clock noun kulbrinte {fk} hydrocarbon noun kulde {fk} cold noun kuldioxid {fk} {n} <CO2> carbon dioxide <CO2> noun kulhydrater {pl} carbohydrates noun kulhydrat {n} carbohydrate noun kulilteforgiftning {fk} carbon monoxide poisoning noun kulilte {fk} {n} <CO> carbon monoxide <CO> noun kulinarisk culinary adj kuller {fk} haddock noun kulmination {fk} culmination noun kulstof {n} <C> carbon <C> noun kulsyre {fk} carbonic acid [H2CO3] noun kulturarv {fk} cultural heritage noun kulturel cultural adj kultur {fk} culture noun kul {n} coal noun kumulativ cumulative adj kundetilpasset customised [Br.] noun kvadratrod {fk} square root noun kvadrat {n} square noun kvalifikationer {pl} skills noun noun noun noun . sq km> kvadratkilometer {fk} <km²> square kilometre [Br.

men meget alm.] noun kvæstet injured adj past-p kyniker {fk} [tilhænger af en filosofisk skole] Cynic noun kynisme {fk} cynicism noun kyrillisk Cyrillic adj kysk chaste adj kyskhedsbælte {n} chastity belt noun kyskhedsløfte {n} vow of chastity noun kyskhed {fk} chastity noun kystlinie {fk} [uofficiel.] adj kvarts {fk} quartz noun kvasi.] mouth noun kælder {fk} basement noun coastlin . Br. stavemåde for: kystlinje] e noun kystlinje {fk} coastline noun kystnær coastal adj kystområde {n} coastal area noun kystvagt {fk} coastguard noun kyst {fk} coast noun kyst {fk} shore noun kys {n} kiss noun kålhoveder {pl} cabbages noun kål {fk} cabbage noun kædereaktion {fk} chain reaction noun kæderyger {fk} chain-smoker noun kædesav {fk} chainsaw noun kæde {fk} chain noun kæft {fk} [uform.] adj kviksølv {n} <Hg> mercury <Hg> noun kvindelig female adj kvindelig feminine adj Kvinden og aben [roman: Peter Høeg] The Woman and the Ape kvinder {pl} women noun kvindetøj {n} women's clothes {pl} noun kvinde {fk} lady noun kvinde {fk} woman noun kvistvindue {n} dormer window noun kvist {fk} dormer noun kvittering {fk} receipt noun kvote {fk} quota noun kvægbrucellose {fk} bovine brucellosis noun kvægfarm {fk} ranch noun kvæg {n} cattle noun kvælning {fk} suffocation noun kvælstof {n} nitrogen <N> noun kværulant {fk} caviller [esp.prefix kvik nimble adj kviksølvholdig containing mercury [postpos.kvalifikation {fk} qualification noun kvalitativ qualitative adj kvalitet {fk} quality noun kvalme {fk} nausea noun kvantitativ quantitative adj kvantitet {fk} quantity noun kvantum {n} amount noun kvantum {n} quantity noun kvartal {n} quarter [of a year] noun kvarter {n} quarter noun kvartet {fk} quartet noun kvart over a quarter past kvart quarter [of a/an] [attrib.quasi.

] noun kørekort {n} driving licence [Br.] noun køreplan {fk} for fred road map for peace noun køreplan {fk} timetable [for trains.kælder {fk} cellar noun kæledyr {n} pet noun kælk {fk} toboggan noun kæmpe huge adj kæmpestor huge adj kænguru {fk} kangaroo noun kæp {fk} stick noun kæreste {fk} [kvindelig] girlfriend noun kæreste {fk} [mandlig] boyfriend noun kærlighed {fk} love noun kærlig tender [affectionate] adj kær {n} [dam] pond noun købekraft {fk} buying power noun købekraft {fk} purchasing power noun København {n} Copenhagen noun køber {fk} buyer noun køber {fk} purchaser noun købmandsbutik {fk} grocery noun købmand {fk} [forretning] grocery (store) noun købspris {fk} purchase price noun køb {n} purchase noun kødmaskine {fk} mincer noun kødædende carnivorous adj kødæder {fk} carnivore noun køkkenbord {n} kitchen table noun køkkenvask {fk} kitchen sink noun køkken {n} galley noun køkken {n} kitchen noun køkken {n} [kogekunst] cuisine noun køler {fk} [uformelt for: køleskab] fridge noun køleskab {n} fridge noun køleskab {n} refrigerator noun køleventilator {fk} cooling fan noun kølig chilly adj kølig cool adj kølvand {n} wake noun køn good-looking adj kønsbehåring {fk} pubic hair noun kønshår {n} pubic hair noun kønslig omgang {fk} sexual intercourse noun kønssygdom {fk} venereal disease <VD> noun køn {n} gender noun køn {n} sex noun kørekort {n} driver's license [Am. buses etc.] køreskole {fk} driving school noun kørestol {fk} wheelchair noun køretøj {n} vehicle noun kørsel {fk} drive [journey in a vehicle] noun kørvel {fk} chervil [Anthriscus] noun kø {fk} queue noun L-formet L-shaped adj labial labial adj labial {fk} labial noun laboratorium {n} laboratory noun labyrint {fk} labyrinth noun labyrint {fk} maze noun lab {fk} paw noun noun .

] lackey [also fig.] noun lakrids {fk} {n} licorice [Am.] noun landmand {fk} farmer noun landsby {fk} village noun landsgennemsnit {n} national average noun landskabelig landscaped adj landskab {n} countryside noun landskab {n} landscape noun landskildpadde {fk} tortoise noun landtange {fk} isthmus noun land {n} country noun langbølge {fk} <LF> long wave <LW> [radio] noun langemand {fk} middle finger noun langfinger {fk} middle finger noun lang long adj adv langs along adv prep langskibs alongside adv langskib {n} longship noun langsommelig slow adj langsom slow adj adv langsomt slowly adv langsynet long-sighted adj langtidsbrug {fk} {n} long-term use noun langtidsvirkning {fk} long-term effect noun langtrukken long-drawn-out adj langt væk far adj adv langvarig lengthy adj langvarig prolonged adj langærmet long-sleeved adj laps {fk} [dandy] dandy noun larmende fussing adj larmende noisy adj larm {fk} noise noun .ladning {fk} cargo noun Lad sovende hunde ligge.] noun lakrids {fk} {n} liquorice [Br.] noun lakridskonfekt {fk} liquorice allsorts [Br. Lad være (med det)! Drop it! lagerbygning {fk} warehouse noun lager {n} stock noun lager {n} [lagerbygning] warehouse noun lagerøl {n} lager noun lagune {fk} lagoon noun lakaj {fk} [også fig.] landlubber [coll.] noun lakridskonfekt {fk} licorice allsorts [Am. Let sleeping dogs lie.] noun laks {fk} salmon noun laktoseintolerans {fk} lactose intolerance noun laktose {fk} lactose noun lak {fk} {n} lacquer noun lama {fk} llama [Lama glama] noun lammekød {n} lamb noun lammelse {fk} paralysis noun lampeskærm {fk} lampshade noun lampe {fk} lamp noun lam {n} lamb noun landbaseret land-based adj landbaseret terrestrial adj landbrugsagrarian adj landbrug {n} agriculture noun landkort {n} (over) map (of) noun landkrabbe {fk} [uform.

] noun lejlighed {fk} flat noun lektie {fk} lesson noun noun .larve {fk} larva noun lasagne {fk} lasagna noun lastbilchauffør {fk} lorry driver [Br.] noun legionærsyge {fk} legionnaires' disease noun legitim legitimate adj leg {fk} game noun lejer {fk} tenant noun lejesoldat {fk} mercenary noun lejlighedsvist at times adv lejlighed {fk} <lejl.] noun lastbil {fk} truck noun lastvogn {fk} lorry [Br.] noun legalisering {fk} legalization noun legemsvægt {fk} body weight noun legendarisk legendary adj legende {fk} legend noun legeplads {fk} playground noun legering {fk} alloy noun legetøjsbutik {fk} toyshop noun legetøj {n} toys {pl} noun legion {fk} [også fig.] noun lastvogn {fk} truck noun latinsk Latin adj latin {n} Latin noun latterlig ridiculous adj latter {fk} laugh noun laurbærblad {n} bay leaf noun lavendel {fk} lavender noun lavet af træ made of wood lavine {fk} avalanche noun lav low adj adv lavtgående low-flying adj lavtliggende low-lying adj lavtryk {n} depression noun lavtryk {n} low pressure noun lavtryk {n} low [area of low barometric pressure] lavvandet shallow [body of water] adj lavvande {n} low tide noun layout {n} {fk} layout noun ledelse {fk} leadership noun ledende conductive adj ledende leading adj leder {fk} conductor noun leder {fk} executive noun leder {fk} head noun leder {fk} leader noun led nasty adj ledning {fk} cable noun ledning {fk} cord noun ledning {fk} flex [Br.] legion [also fig.] noun ledning {fk} lead [Br.] noun lastbilchauffør {fk} truck driver noun lastbil {fk} lorry [Br.> [Am.> apartment <apt.] [power lead] noun led {fk} direction noun led {n} gate noun led {n} joint noun led {n} link noun legalisering {fk} legalisation [Br.

] noun lidelse {fk} ailment noun lidelse {fk} [sygdom] disease noun lidt a bit lidt a little lidt little adv lidt slightly adv lift {fk} [elevator] elevator [Am.] noun liga {fk} league noun ligbrænding {fk} cremation noun lige equally adv ligeglad indifferent adj ligegyldig indifferent adj ligeledes likewise adv noun .] noun levende alive adj levendefødende viviparous adj levende live adj levende living adj leverandør {fk} supplier noun levering {fk} delivery noun leverpostej {fk} liver pâté noun lever {fk} liver noun levestandard {fk} standard of living noun levetid {fk} lifespan noun levetid {fk} lifetime noun levevilkår {pl} living conditions noun levevis {fk} way of life noun levnedsmiddelindustri {fk} foodstuffs industry levnedsmiddel {n} foodstuff noun levnedsmidler {pl} groceries noun liaison {fk} liaison noun libaneser {fk} Lebanese noun libanesisk Lebanese adj liberalisme {fk} liberalism noun libidinøs libidinous adj libido {fk} libido noun Libyen {n} Libya noun libyer {fk} Libyan noun libysk Libyan adj licens {fk} licence [Br.] noun leukæmi {fk} leukemia [Am.] noun leopard {fk} leopard noun lertøj {n} earthenware noun ler {n} clay noun lesbisk lesbian adj let beruset tipsy adj let easily adv let easy adj letforståelig easily understood adj letforståelig easy to understand adj lethed {fk} ease noun Letland {n} Latvia noun let light adj let lightly adv lettere easier adj letvægtslightweight adj leukocyt {fk} leucocyte [esp.lemonade {fk} soda [Am.] noun licens {fk} license [Am.] noun leukocyt {fk} leukocyte noun leukæmi {fk} leukaemia [Br. Br.

: små] small adj limit {fk} limit noun limonade {fk} lemonade [Br.] noun noun Little Claus and Big Cla . corpse] noun lig {n} corpse noun lilje {fk} lily noun lilla [ubøj.] noun lineal {fk} ruler noun lineal {fk} rule [ruler] noun lineær linear adj lingeri {n} lingerie noun lingvistik {fk} linguistics noun lingvistisk linguistic adj lingvist {fk} linguist noun linjer {pl} lines noun linje {fk} line noun linser {pl} lentils noun linser {pl} [optik] lenses noun linse {fk} lens noun linse {fk} lentil noun liste {fk} list noun Litauen {n} Lithuania noun liter {fk} <l> liter <l> [Am.] noun limonade {fk} soda [Am.] falling sickness [archaic] liggestol {fk} deckchair noun lighed {fk} equality noun lighed {fk} likeness noun lighed {fk} resemblance noun lighed {fk} similarity noun lighter {fk} lighter noun lighus {n} morgue [mortuary] noun lighus {n} mortuary noun ligkapel {n} [fx på hospital] mortuary noun ligkiste {fk} coffin noun lig med equal to lignende similar adj ligning {fk} equation noun ligvogn {fk} hearse noun lig {n} body [dead body.] noun liter {fk} <l> litre <l> [Br.] lilac adj lillebitte minute adj lillebitte tiny adj lille bitte tiny adj Lille Claus og store Claus [Hans Christian Andersen] us lillefinger {fk} little finger noun lille little [with singular noun] adj Lille Tuk [Hans Christian Andersen] Little Tuk lille [pl.ligeledes [formelt for: også] as well adv ligeløn {fk} equal pay noun Lige meget! Never mind! lige meget indifferent adj lig equal adj ligesom as prep conj lige straight adj adv ligeså likewise adv lige ud straight ahead adv ligeud straight ahead adv lige ud straight on adv ligeud straight on adv ligfald {n} [foræld.

have.] noun lommepenge {pl} pocket money {sg} noun lommeregner {fk} pocket calculator noun lommetyv {fk} pickpocket noun lommetørklæde {n} handkerchief noun lomme {fk} pocket noun look-a-like {fk} lookalike noun look {n} look [appearance] noun loppe {fk} flea noun lovende promising adj lovgivende legislative adj lovgivningsmæssig legislative adj lovgivning {fk} legislation noun lovlighed {fk} lawfulness noun lovlighed {fk} legality noun lovlig lawful adj lovlig legal adj lovligt betalingsmiddel {n} legal tender noun lovløshed {fk} lawlessness noun lovløs lawless adj lovovertræder {fk} offender noun lovstridig illegal adj lov {fk} law noun lov {fk} [ingen bf.litteratur {fk} literature noun litterær literary adj livlig lively adj adv livløs lifeless adj livmoderslimhinde {fk} endometrium noun livmoder {fk} womb noun livrem {fk} belt noun livsfarlig life-threatening adj livsforsikring {fk} life insurance noun livskvalitet {fk} quality of life noun livsstil {fk} lifestyle noun livstruende life-threatening adj livvagt {fk} bodyguard noun liv {n} life noun lobby {fk} lobby noun Loch Ness-uhyret {n} <Nessie> the Loch Ness Monster <coll.] [få.: Nessie> loddekolbe {fk} soldering iron noun loddemetal {n} solder noun lodden furry adj lodning {fk} soldering noun lodret vertical adj loft {n} ceiling noun logaritme {fk} logarithm noun logaritmisk logarithmic adj logik {fk} logic noun logisk logical adj logisk logically adv logistik {fk} logistics {pl} [also treated as {sg}] noun logistisk logistic adj lokalitet {fk} locality noun lokal local adj lokkemad {fk} bait noun lokomotiv {n} locomotive noun lommeklud {fk} [uformelt for: lommetørklæde] handkerchief noun lommelygte {fk} flashlight noun lommelygte {fk} torch [Br. give lov (til)] permission noun loyalitet {fk} loyalty noun noun .

] noun lugt {fk} smell noun lukker {fk} fastener noun lukrativ lucrative adj luksuriøs luxurious adj luksus {fk} luxury noun lungekræft {fk} lung cancer noun lungepulsåre {fk} pulmonary artery lunge {fk} lung [Pulmo] noun lunken half-hearted adj lunken lukewarm adj lunken tepid [lukewarm] adj lup {fk} magnifying glass noun lur {fk} nap noun lus {fk} louse noun lyddæmper {fk} silencer noun lydefri immaculate adj lydens hastighed {fk} speed of sound noun lydløs silent adj lydløst silently adv lydmur {fk} sound barrier noun lydpotte {fk} muffler [Am.loyal loyal adj ludderkarl {fk} pimp noun luftboble {fk} air bubble noun luftbåren airborne adj luftfartsselskab {n} airline noun luftfart {fk} aviation noun luftfartøj {n} aircraft noun luftfilter {n} air filter noun luftforurening {fk} air pollution noun luftfotografi {n} aerial photograph luftfoto {n} aerial photo noun luftfugtighed {fk} humidity noun lufthavn {fk} airport noun luftkonditioneret air-conditioned adj luftkølet air-cooled adj luftmodstand {fk} (aerodynamic) drag luftmodstand {fk} air resistance noun luftrum {n} airspace noun luftskib {n} airship noun luftstrøm {fk} airstream noun lufttrafik {fk} air traffic noun lufttryk {n} air pressure noun lufttryk {n} atmospheric pressure noun lufttæt airtight adj lufttæt hermetic [airtight] adj lufttørret air-dried adj luftvej {fk} airway noun luftvåben {n} air force noun luft {fk} air noun lugtesans {fk} sense of smell noun lugtfri odorless [Am.] noun lydspor {n} soundtrack noun lyd {fk} noise noun lyd {fk} sound noun lykkelig happy adj noun noun noun .] adj lugtfri odourless [Br.] adj lugt {fk} odor [Am.] noun lydpotte {fk} silencer [Br.] noun lugt {fk} odour [Br.

] noun lyn {n} lightning noun lys bright adj lyseblå light blue adj lyseblå pale blue adj lysegrå light gray [Am.] adj lysegrå light grey [Br. Am.Br.lykke {fk} happiness noun lynafleder {fk} lightning conductor lynhurtig lightning-fast adj lynild {fk} lightning noun lynlås {fk} zipper [esp.] adj lysegrøn light green adj lyserød pink adj lysestage {fk} candlestick noun lysets hastighed {fk} speed of light lysgrå light grey [Br.] adj lyshudet fair-skinned adj lyshåret fair-haired adj lyskontakt {fk} light switch noun lyskurv {fk} traffic lights noun lys light adj lysstofrør {n} fluorescent tube lystig jolly adj lystig merry adj lyst {fk} desire noun lys {n} candle noun lys {n} light noun lysår {n} light year noun lytter {fk} listener noun låg {n} lid noun låneord {n} loanword noun lån {n} loan noun lår {n} thigh noun låsbar lockable adj låst locked adj past-p lås {fk} lock [on a door] læbestift {fk} lipstick noun læbe {fk} lip noun læderklædt leather-clad adj lædertøj {n} leatherwear noun læder {n} leather noun lægelig medical adj læge {fk} doctor noun læge {fk} physician noun lægge {pl} calves noun læg {fk} calf [Sura] noun lækage {fk} leakage noun lækker delicious adj læk leaky adj læk {fk} leak noun lændestøtte {fk} lumbar support lænestol {fk} armchair noun længdegrad {fk} longitude noun længdespring {n} long jump længde {fk} length noun længe long adv længere longer adj længerevarende long-lasting adj længerevarende long-term adj noun noun noun noun noun noun noun .] lynlås {fk} zip [esp.

] noun majestætisk majestic adj majs {fk} corn [Zea mays] [Am.g..> noun løsepenge {pl} ransom {sg} noun løs loose adj løsning {fk} [på] solution [to] noun løstsiddende loose-fitting adj løve {fk} lion noun løvfældende deciduous adj løvinde {fk} lioness noun løvtræ {n} broad-leaved tree noun løv {n} leaves {pl} noun madlavning {fk} cooking noun madras {fk} mattress noun madvarer {pl} dishes noun mad {fk} [kost] food noun magasin {n} magazine noun mager skinny adj magisk magic adj magisk magical adj magi {fk} magic noun magnat {fk} magnate noun magnesium {n} <Mg> magnesium <Mg> noun magnetfelt {n} magnetic field noun magnetisk magnetiic adj magtbalance {fk} balance of power noun magtesløs powerless adj magt {fk} power noun mahogni {fk} [træ] mahogany noun mahogni {fk} {n} [ved] mahogany noun maizenamel {n} cornflour [Br.] [Aus..længsel {fk} longing noun lærebog {fk} textbook noun lærenem [om dyr] easily trained adj lærerinde {fk} teacher [female] noun lærer {fk} teacher noun lærke {fk} lark noun lærk {fk} larch noun lærling {fk} apprentice noun lærling {fk} trainee noun lærred {n} canvas noun læselig legible adj læser {fk} reader noun læskedrik {fk} soft drink noun læsning {fk} reading noun løber {fk} runner noun løb {n} run noun løb {n} [på et skydevåben] barrel [of a gun] noun løfte {n} promise noun løfte {n} vow noun løgner {fk} liar noun løgn {fk} lie noun løg {n} onion noun løg {n} [fx blomsterløg] bulb [e. Sa. lø.> Saturday <Sat.] [NZ] noun . flower bulb] noun løg {pl} onions noun løjtnant {fk} lieutenant noun lønkrav {n} wage demand noun løn {fk} maple [genus Acer] noun løn {fk} pay noun lørdag {fk} <lør.] noun maizenamel {n} cornstarch [Am.

You can lead a horse to water. but you can't make him / it drink.] adj manøvredygtig manoeuvrable [Br.] noun manøvredygtig maneuverable [Am.maj {fk} May noun makaroni {fk} macaroni noun makrel {fk} mackerel noun makroøkonomisk macroeconomic adj maksimal maximum adj maksimum {n} maximum noun maleri {n} painting noun maler {fk} painter noun malkeko {fk} dairy cow noun malm {fk} ore noun mammut {fk} mammoth noun manchetknap {fk} cufflink noun manchet {fk} cuff [on a sleeve] noun mandag {fk} <man..> noun mandat {n} mandate noun mandel {fk} almond noun mandlig male adj mandschauvinist {fk} male chauvinist noun mandsdomineret male-dominated adj mandskab {n} crew noun mandsstemme {fk} male voice noun mand {fk} man noun mand {fk} [ægtemand] husband noun mangan {n} <Mn> manganese <Mn> noun mangelfuld deficient adj mangelfuld faulty adj mangelfuld inadequate adj mangelfuld [defekt] defective adj mangel {fk} lack noun mangel {fk} shortage noun mange many adj mangemillionær {fk} multimillionaire noun mange some Mange tak! Thank you very much! mangfoldighed {fk} diversity noun manglende missing adj mango {fk} mango noun manicure {fk} manicure noun manifold {fk} manifold noun Man kan tvinge hesten til truget. men man kan ikke tvinge den til at drikke. ma.] noun manøvredygtighed {fk} manoeuvrability [Br. Mo.] adj manøvrerbar manoeuvrable [Br.] adj manøvrerbar maneuverable [Am. mannequindukke {fk} mannequin [dummy] noun mannequin {fk} model [female fashion model] noun mannequin {fk} [også mannequindukke] mannequin [dated] [fashion model] [also a dummy] noun man one [third person singular] pron manuskript {n} manuscript noun manøvredygtighed {fk} maneuverability [Am.] noun manøvre {fk} manoeuvre [Br.> Monday <Mon.] noun maratonløb {n} marathon noun maraton {n} {fk} marathon noun marchhastighed {fk} cruising speed noun marcipan {fk} marzipan noun mareridtsagtig nightmarish adj .] adj manøvre {fk} maneuver [Am..

o.a.> March <Mar.... plenty of . masser af .] noun mavesæk {fk} stomach noun mave {fk} belly noun mave {fk} stomach noun med <m. lots of .> noun marxisme-leninisme {fk} Marxism–Leninism marxisme {fk} Marxism noun mascara {fk} mascara noun maske {fk} mask noun maskine {fk} machine noun maskingevær {n} machine gun noun maskinoversættelse {fk} machine translation masochistisk masochistic adj masochist {fk} masochist noun massage {fk} massage noun massakre {fk} massacre noun massemedier {pl} mass media noun massemord {n} mass murder noun masser af ..> with <w/> prep medalje {fk} medal noun med andre ord <m.] noun marimba {fk} marimba noun marina {fk} marina noun marineblå navy blue adj marine {fk} navy noun marin marine adj maritim maritime adj markedsaktiviteter {pl} marketing activities markedsandel {fk} market share noun markedsplads {fk} market place noun marked {n} market noun mark {fk} field noun marmelade {fk} jam noun marmor {n} [eller uoff.] noun mariehøne {fk} ladybug [Am..> in other words noun noun noun noun .mareridt {n} incubus [archaic] [nightmare] mareridt {n} nightmare noun margarine {fk} margarine noun mariehøne {fk} ladybird [Br. {fk}] marble noun marodør {fk} marauder noun marokkansk Moroccan adj Marokko {n} Morocco noun marts {fk} <mar....] noun matematisk mathematical adj materiale {n} material noun matriarkat {n} matriarchy noun matriark {fk} matriarch noun Mauretanien {n} Mauritania noun mavepine {fk} bellyache [coll. masseturisme {fk} mass tourism noun masse {fk} mass noun massiv massive adj massiv solid adj massør {fk} masseur noun massøse {fk} masseuse noun mast {fk} mast noun match {fk} match noun matematiker {fk} mathematician noun matematik {fk} mathematics noun matematik {fk} maths [Br.

.m. medfødt inborn adj medfølelse {fk} compassion noun medfølelse {fk} sympathy noun medfølende sympathetic adj med hjælp af .> adv med mere <m..> etcetera <etc. medvirkning {fk} contribution noun megawatt-time {fk} <MWh. with or without .. with effect from .meddelelse {fk} communication [letter...... with the aid of . medicinstuderende {fk} medical student noun medicin {fk} medicine noun mediedækning {fk} media coverage noun mediehistorie {fk} media history noun mediehistoriker {fk} media historian noun medier {pl} media {pl} noun medikament {n} medication noun meditation {fk} meditation noun medlemskab {n} membership noun medlemskort {n} membership card noun medlem {n} <medl.m.> adv medmindre unless conj med mindre unless conj med overlæg on purpose adv medskyldig {fk} accomplice noun med uret clockwise adj adv med vilje on purpose adv medvind {fk} tailwind noun medvind {fk} tail wind noun med virkning fra .] noun melankolsk melancholic adj melasse {fk} molasses noun Mellemamerika {n} Central America noun mellem between prep mellembølge {fk} <MF> medium wave <MW> [radio] mellemkød {n} perineum noun mellemliggende intermediate adj mellemrumstast {fk} space bar noun mellemrum {n} interval noun mellemrum {n} space noun mellemstatslig intergovernmental adj mellemstor medium-sized adj mellemtid {fk} meantime noun noun noun .> member noun medlyd {fk} consonant noun med lynets hast at / with lightning speed verb med mere <m.. message] noun meddelelse {fk} message noun meddelt stated adj past-p med det blotte øje with the naked eye med eller uden ..> et cetera <etc. MWt> megawatt hour <MWh> megawatt {fk} <MW> megawatt <MW> noun megen a lot of adj megen much adj adv meget a lot of adj adv meget godt very well adv meget much adj adv meget very adv mejsel {fk} chisel noun mekanisk mechanical adj mekanisme {fk} mechanism noun mekka {n} Mecca [fig...

Mellemøsten {fk} Middle East noun mellemøstlig Middle Eastern adj melodisk melodic adj melodi {fk} melody noun melon {fk} melon noun mel {n} flour noun men but conj meningsfuld meaningful adj menneskehader {fk} misanthrope noun menneskehad {n} misanthropy noun menneskehandel {fk} human trafficking noun menneskehed {fk} mankind noun menneskelig human adj menneskeliv {n} human life noun menneskemængde {fk} crowd noun mennesker {pl} people {pl} noun menneskeskabt man-made adj menneske {n} human being noun menstruationscyklus {fk} menstrual cycle noun menstruation {fk} menstruation noun menstruation {fk} period [menstruation] noun menstruel menstrual adj mens while conj mens whilst [Br.] conj mentalitet {fk} mentality noun menukort {n} menu noun mere eller mindre more or less mere more adv pron mereomsætningsafgift {fk} sales tax noun mere sikker safer adj meromsætningsafgift {fk} value-added tax noun merværdiafgift {fk} value-added tax <VAT> noun messing {fk} {n} brass noun mesterskab {n} [færdighed] mastership noun mesterværk {n} masterpiece noun mest most adv metafor {fk} metaphor noun metallisk metallic adj metal {n} metal noun metanol {fk} {n} methanol noun metan {n} {fk} methane [CH4] noun meteorologisk meteorological adj meter {fk} meter [Am.] noun meter {fk} metre [Br.] noun methanol {fk} {n} [uofficiel.] noun Metro {fk} [som navn.] mexicaner {fk} Mexican noun miav {n} meow noun miav {n} miaow noun midaldrende middle-aged adj middagspause {fk} lunch break noun middagstid {fk} midday noun middag {fk} noon noun middelalderlig mediaeval adj middelalderlig medieval adj middelalder {fk} Middle Ages {pl} noun noun . fx Københavns Metro] subway [Am. faglig] methanol noun metode {fk} method noun metrisk metric adj metro {fk} subway [Am.] noun metro {fk} underground [Br.

] noun midte {fk} middle noun midtpå in the middle adv midtvejs halfway adv midtvejs midway adv midvinter {fk} midwinter noun mig me pron migræneanfald {n} migraine attack noun migræne {fk} migraine noun mikrobiologisk microbiological adj mikrobølgeovn {fk} microwave oven noun mikrobølgeovn {fk} microwave [microwave oven] mikrobølge {fk} microwave noun mikrofon {fk} microphone noun mikrofon {fk} mike [coll.Middelhavet {n} Mediterranean Sea noun middelmådighed {fk} mediocrity noun middelmådig mediocre adj middel {n} means {sg} noun midlertidig interim adj midlertidig provisional adj midlertidig temporary adj midlertidigt temporarily adv midnatssol {fk} midnight sun noun midnat {fk} midnight noun midsommer {fk} midsummer noun midtbanespiller {fk} midfielder noun midtbane {fk} midfield noun midte {fk} centre [Br.] <mm> noun noun noun . µsec> noun mikroskopisk microscopic adj mikroskop {n} microscope noun mikroøkonomisk microeconomic adj mild mild adj mildnet mitigating milepæl {fk} milestone noun milits {fk} militia noun militærbase {fk} military base noun militærjunta {fk} military junta noun militærkup {n} military coup noun militær military adj militærtjeneste {fk} military service noun militær {n} military noun miljøforurening {fk} environmental pollution noun miljøforurening {fk} pollution of the environment miljømæssig environmental adj miljøpolitik {fk} environmental policy noun miljøproblem {n} environmental problem noun miljøskadelig environmentally harmful adj miljøvenlig environmentally friendly adj miljø {n} environment noun milkshake {fk} milkshake noun milkshake {fk} milk shake noun milliard {fk} billion noun milliardær {fk} billionaire noun milligram {n} <mg> milligram <mg> noun millimeter {fk} <mm> millimeter [Am.] noun mikroklima {n} microclimate noun mikroorganisme {fk} microbe noun mikroovn {fk} microwave oven noun mikroovn {fk} microwave [microwave oven] noun mikrosekund {n} <µs> microsecond <µs.

millimeter {fk} <mm> millimetre [Br.> million noun millionær {fk} millionaire noun millionøse {fk} millionairess noun miltbrand {fk} anthrax noun minde {n} memory noun mindre kendt lesser-known adj mindre less adj adv mindre minor adj mindre smaller adj mindretal {n} minority noun mindreårig underage adj mindskelse {fk} reduction noun mindst at least adv mindst least adj adv mindst én gang om året at least once a year minearbejder {fk} miner noun mineby {fk} mining town noun mine damer og herrer ladies and gentlemen [form of address] minedrift {fk} mining noun mine my pron mineralog {fk} mineralogist noun mineralsk mineral adj mineralvand {n} mineral water noun mineral {n} mineral noun mine {fk} mine noun minikjole {fk} minidress noun minimum {n} minimum noun miniskørt {n} miniskirt noun ministerium {n} ministry noun minister {fk} minister noun minister {fk} uden portefølje minister without portfolio noun min mine pron min my pron minutter {pl} minutes noun minut {n} minute noun mirakelkur {fk} miracle cure noun mirakel {n} miracle noun mirakuløs miraculous adj misantropisk misanthropic adj misantrop {fk} misanthrope noun misbrug {fk} {n} misuse noun misbrug {n} {fk} abuse noun miserabel miserable adj misfarvning {fk} discoloration noun misfarvning {fk} discolouration [Br.] noun misforståelse {fk} misunderstanding noun mishandling {fk} ill treatment noun mislykket unsuccessful adj missil {n} missile noun missionær {fk} missionary noun mistelten {fk} mistletoe noun mistillid {fk} distrust noun misundelig [på] jealous [of] adj misundelse {fk} envy noun mjav {n} meow noun mjav {n} miaow noun mobilitet {fk} mobility noun .] <mm> noun milliontedel {fk} millionth [fraction] noun millionte millionth million {fk} <mio.

] noun modbydelig disgusting adj model {fk} model noun modenhed {fk} maturity noun moden mature adj moden ripe adj moderigtig fashionable adj modermælk {fk} breast milk noun modermærke {n} birthmark noun moderne modern adj moder {fk} [gl.] noun mobil {fk} cellular phone [Am. for meromsætningsafgift.] noun mobiltelefon {fk} mobile phone [Br.] antidote [also fig. bruges] <VAT> noun monarki {n} monarchy noun monark {fk} monarch noun monark {fk} sovereign [monarch] noun Mongoliet {n} Mongolia noun monogram {n} monogram noun monopol {n} monopoly noun monster {n} monster noun monsun {fk} monsoon noun montør {fk} fitter noun monumentalarkitektur {fk} monumental architecture noun monumentalitet {fk} monumentality noun monumental monumental adj value-added tax . for: mor] mother noun mode {fk} fashion noun modgift {fk} [også fig.] adj adv mod uret counterclockwise [Am. næsten kun fork.> the other way round [Br.] adj adv modvind {fk} headwind noun modvind {fk} head wind noun mod {n} courage noun molekylarbiologi {fk} molecular biology noun molekyle {n} molecule noun molekylærbiologi {fk} molecular biology noun molekylær molecular adj molybdæn {n} <Mo> molybdenum <Mo> noun momentnøgle {fk} torque wrench noun momentvis momentarily adv momentvis momentary adj momentvist momentarily adv moment {n} moment noun moms {fk} [fork.] noun modificering {fk} modification noun modkandidat {fk} rival candidate noun modkørende oncoming adj modpol {fk} opposite noun modsat <mods.] adv modsat opposite adj modspiller {fk} opponent noun modstander {fk} opponent noun modstandsdygtig resistant adj modstand {fk} opposition noun modstand {fk} resistance noun modstridende contradictory adj modstrid {fk} contradiction noun modstræbende reluctant adj modsætning {fk} opposite noun mod uret anticlockwise [Br.] noun mobil {fk} mobile phone [Br.mobiltelefon {fk} cellular phone [Am.

the Moor can noun noun noun noun adj .] [coll.] noun motorkøretøj {n} motor vehicle noun motorsav {fk} chainsaw noun motorvej {fk} motorway [Br.] muffin {fk} muffin noun mukkert {fk} sledgehammer noun muldvarp {fk} mole noun mulighed {fk} opportunity noun mulighed {fk} possibility noun mulig possible adj mulig practicable adj muligvis possibly adv mulkt {fk} [gammeldags] mulct noun mullah {fk} mullah noun multietnisk multi-ethnic adj multiplikation {fk} multiplication noun The Moor has done his duty.] muddy [also fig.] noun mudder {n} mud noun mudret [også fig.] noun moske {fk} mosque noun Moskva {n} Moscow noun moské {fk} mosque noun moster {fk} aunt [maternal] noun most {fk} juice noun mos {n} moss noun motiveret motivated adj past-p motiv {n} motif noun motiv {n} motive noun motorcykel {fk} <mc> motorbike noun motorcykel {fk} motorcycle noun motorcyklist {fk} motorcyclist noun motorhjelm {fk} bonnet [Br.] noun motorhjelm {fk} hood [Am.] [maternal] morfin {fk} morphine noun morfologi {fk} morphology noun morgendug {fk} morning dew noun morgengry {n} dawn noun morgenkåbe {fk} dressing gown noun morgenmad buffet {fk} breakfast buffet morgenmad {fk} breakfast noun morgen {fk} morning noun mormoder {fk} maternal grandmother noun morsekode {fk} Morse code noun morsenøgle {fk} Morse key noun morsom funny adj mortalitet {fk} mortality noun morter og pistil mortar and pestle mor {fk} mother noun mor {fk} mum [Br.] noun motor {fk} [fx elmotor] motor noun motor {fk} [fx forbrændingsmotor] engine moustache {fk} moustache [Br. morfar {fk} grandpa [coll. go. moren kan gå.] noun moustache {fk} mustache [Am.monument {n} monument noun moralsk moral adj morbærtræ {n} mulberry tree noun morbær {n} [frugt] mulberry noun morder {fk} murderer noun mord {n} murder noun Moren har gjort sin pligt.

? Må jeg bede om regningen? The bill please! [Br. ? May I .] noun mundharpe {fk} mouth organ [Br.] målbar measurable adj målebånd {n} measuring tape noun .] noun måge {fk} seagull [family Laridae] noun Må jeg .mumie {fk} mummy noun mundaflæsning {fk} lip-reading noun mundfuld {fk} mouthful noun mundharmonika {fk} mouth organ [Br....] noun musvit {fk} great tit [Parus major] noun musvåge {fk} common buzzard [Buteo buteo] noun mus {fk} mouse noun mutation {fk} mutation noun mut moody adj myndighed {fk} authority noun myre {fk} ant noun mysli {fk} muesli noun mysterium {n} mystery noun mysteriøs mysterious adj myte {fk} myth noun mytisk mythical adj mytologisk mythological adj mytologi {fk} mythology noun mytteri {n} mutiny noun måde {fk} way [of doing sth.g.] noun mundhygiejne {fk} oral hygiene noun munding {fk} mouth [e. of a river] noun mundkurv {fk} muzzle noun mundtlig oral adj mundtlig verbal adj mund {fk} mouth noun munkecelle {fk} monk's cell noun munk {fk} monk noun munter cheerful adj murer {fk} bricklayer noun murstensrød brick-red adj mursten {fk} brick noun mur {fk} wall noun musemåtte {fk} mouse pad noun museum {n} museum noun musikalsk musical adj musiker {fk} musician noun musikinstrument {n} musical instrument noun musik {fk} music noun muskatnød {fk} nutmeg noun muskat {fk} nutmeg noun muskel {fk} muscle [Musculus] noun muskulatur {fk} musculature noun muskulær muscular adj muskuløs muscular adj muslimsk Moslem adj muslim {fk} Muslim noun muslingebanke {fk} mussel bed noun muslingeskal {fk} shell noun muslingskal {fk} shell noun musling {fk} [muslingeskal] shell noun musselin {n} muslin noun mustang {fk} mustang noun must {n} must [coll..

windmill] møl {n} moth noun mønster {n} pattern noun mønstre {pl} patterns noun møntenhed {fk} monetary unit noun møntfod {fk} currency noun møntvaskeri {n} launderette [Br.] noun møntvask {fk} launderette [Br. {n}] crescent (moon) noun måne {fk} moon noun måske maybe adv måske perhaps adv måtte {fk} mat noun mægtig mighty adj mælkebøtte {fk} dandelion noun mælkeflaske {fk} milk bottle noun mælkesukker-intolerans {fk} lactose intolerance mælk {fk} milk noun mænd {pl} men noun mængde {fk} quantity noun mængde {fk} [kvantum] amount noun mærkelig odd adj mærkelig strange adj mærke {n} brand noun mærkværdig odd adj mærkværdig strange adj mæslinger {pl} measles noun mæt full (up) adj møbel {n} piece of furniture noun møblement {n} furnishings {pl} noun møbleret furnished adj past-p møbler {pl} furniture {sg} noun mødested {n} meeting place noun mødested {n} meeting point noun møde {n} encounter noun møde {n} meeting noun mødomshinde {fk} hymen noun mødom {fk} [jomfrudom] virginity noun mødom {fk} [mødomshinde] hymen noun møllesten {fk} millstone noun mølle {fk} [fx vindmølle] mill [e.> noun måneformørkelse {fk} lunar eclipse noun månekrater {n} lunar crater noun månelys moonlit adj månelys {n} moonlight noun månesegl {fk} [uform.] noun noun noun .] noun møntvaskeri {n} laundrette [Br.målebånd {n} tape measure noun måleenhed {fk} unit of measurement noun måler {fk} meter noun måling {fk} measurement noun målløs dumbfounded adj målløs goalless adj målløs speechless adj målmand {fk} goalkeeper noun målsætning {fk} objective noun måltid {n} meal noun mål {n} goal noun mål {n} target noun månedlig monthly adj adv måned {fk} month <mo.g.] noun møntvask {fk} laundrette [Br.

nabo {fk} neighbor [Am..] noun nationalisering {fk} nationalization noun nationalitet {fk} nationality noun national national adj nationalpark {fk} national park noun nationalsang {fk} national anthem noun nation {fk} nation noun natkjole {fk} nightdress noun natkjole {fk} nightgown noun natklub {fk} nightclub noun natpotte {fk} chamber pot noun natriumsulfit {n} sodium sulfite [Am.] noun nabo til .] [Na2SO3] [E-221] noun natrium {n} <Na> sodium <Na> noun natsommerfugl {fk} moth noun natsværmer {fk} moth noun nattehimmel {fk} night sky noun natteliv {n} nightlife noun natten over overnight adv nattergal {fk} nightingale noun nattetid {fk} night-time noun nattøj {n} nightwear noun naturgas {fk} natural gas noun naturkatastrofe {fk} natural disaster noun naturlig natural adj naturligt naturally adv naturligt udseende natural-looking adj naturligvis naturally adv naturligvis of course adv naturreservat {n} nature reserve noun naturressourcer {pl} natural resources noun naturresurser {pl} natural resources noun natur {fk} nature noun nat {fk} night noun .] [coll.] [neighborhood] noun naboland {n} neighboring country [Am.mønt {fk} coin noun mørk dark adj mørkeblå dark blue adj mørkebrun dark brown adj mørke {n} darkness noun mørkhåret dark-haired adj mørtel {fk} mortar noun møtrik {fk} nut noun müsli {fk} [uofficiel.] noun nabo {fk} neighbour [Br.] [Na2SO3] noun natriumsulfit {n} sodium sulphite [Br.. next door to . men meget alm.] noun naboland {n} neighbouring country [Br..] noun nafta {fk} naphtha noun nag {n} grudge noun naiv naive adj nakke {fk} back of the neck noun nakke {fk} nape (of the neck) noun narkotika {pl} narcotics noun narkotikum {n} narcotic noun narkotisk narcotic adj nar {fk} fool noun nataktiv nocturnal adj natbordslampe {fk} bedside lamp noun nationalisering {fk} nationalisation [Br. stavemåde for: mysli] muesli noun nabolag {n} hood [Am..

nautisk mil {fk} nautical mile noun nautisk nautical adj navlestreng {fk} umbilical cord noun navle {fk} belly button [coll.] noun nedsat reduced adj past-p nedsættende derogatory adj nedsættende disparaging adj nedtrykt depressed adj negativ negative adj neglefil {fk} nail file noun neglelak {fk} {n} nail polish noun neglelak {fk} {n} nail varnish noun negl {fk} nail noun nej no nekrolog {fk} obituary noun nektarin {fk} nectarine noun nektar {fk} nectar noun nellike {fk} carnation noun nellike {fk} [kryddernellike] clove [spice] nem easy adj nemlig namely adv nemt easily adv neologisme {fk} neologism noun nerveende {fk} nerve ending noun nervesystem {n} nervous system noun nerve {fk} nerve noun noun .] noun navle {fk} navel noun navneord {n} noun noun navnlig especially adv navnlig in particular adv navnlig particularly adv navnlig specifically adv navnløs nameless adj navn {n} name noun Nazityskland {n} Nazi Germany noun nedad down adv nedad downwards adv nedadgående downward adj nedbringelse {fk} reduction noun nedbør {fk} precipitation noun ned down adv nede below adv nede down adv nedefter down adv nedenfor below adv prep nedenunder below adv prep neden under below prep nedenunder underneath adv nederdel {fk} skirt noun nederlag {n} defeat noun Nederlandene {pl} Netherlands noun nederlandsk Dutch adj nederst at the bottom adv nederst bottom adj nedfaldne blade {pl} fallen leaves noun nedgang {fk} decline noun nedgang {fk} downturn noun nedgående downward adj nedgående [sol] setting [sun] adj nedløbsrør {n} downpipe [Br.

hører op sth. i inter-skandinavisk kommunikation for: halvfems] nittende <19./sth.] adj New Zealand {n} New Zealand <NZ> noun newzealænder {fk} New Zealander <NZer> noun ngn. can ngn. has to ngn. proposed ngn. var sb.] sip noun niti [især på checks el. burde sb. was ngn. ville sb.> ninth <9th> nikkel {n} <Ni> nickel <Ni> noun nikotin {fk} {n} nicotine noun ni nine nip {n} (salt) pinch (of salt) noun nip {n} [drik. shall ngn./ngt. må [skal] sb.> nineteenth <19th> nitten nineteen niveau {n} level noun Noas ark {fk} Noah's ark noun nobelpris {fk} Nobel Prize noun nogen any [noun qualifier] nogensinde ever adv nogen something <sth. foreslog sb./sth./sth. had ngn./ngt. kan sb. ceases niece {fk} niece noun niende <9. må [skal] sb. beviste sb. came ngn. did verb ngn. kom sb. should ngn. plural] nogle some nok enough adv nomenklatur {fk} nomenclature noun nonchalant nonchalant adj nonchalant nonchalantly adv nonfiktion {fk} non-fiction noun nonnekloster {n} convent noun nonne {fk} nun noun ninety ./ngt. må [har lov til] sb. suppe osv. havde sb. proved ngn. must ngn. may [is permitted] ngn. gjorde sb./sth. would ngt.nervøsitet {fk} nervousness noun nervøs nervous adj netop [for nylig] just [very recently] adv netstrømper {pl} fishnet stockings noun netværk {n} network noun net {n} net noun neurologi {fk} neurology noun neurolog {fk} neurologist noun neuropatologi {fk} neuropathology noun neurovidenskab {fk} neuroscience noun neutralitet {fk} neutrality noun neutral neutral adj neutrum {n} neuter [gender in grammar] noun nevø {fk} nephew noun newzealandsk New Zealand [attr. skal sb.> some pron noget andet something else noget any [noun qualifier] nogle a few nogle any [noun qualifier./ngt.> pron noget <ngt.

nord <N> [for] north <N> [of] adv nordafrikansk North African adj Nordamerika {n} North America noun nordenvind {fk} northerly wind noun Norden {n} Nordic countries {pl} noun Nordeuropa {n} Northern Europe noun nordfra from the north adv nordisk lappedykker {fk} horned grebe [Podiceps auritus] noun norditaliensk Northern Italian [also: northern Italian] adj Norditalien {n} Northern Italy noun nordlige halvkugle {fk} northern hemisphere noun nordlig northern adj nordlig [retning. NW> north-west <NW> noun nordvest {n} [ubøj. vind] north-easterly adj nordøstlig [retning.] adj normalspor {n} standard gauge noun normalt as usual normalt normally adv normalt usually adv norm {fk} norm noun norsk Norwegian adj norsk {n} Norwegian noun nostalgi {fk} nostalgia noun notits {fk} note noun notorisk notorious adj novelle {fk} short story noun november {fk} <nov.] <NE.] <NV.] noun nummerplade {fk} number plate [Br. NW> [for] northwest <NW> [of] adv nordvestlig north-west adj nordvestlig north-western adj nordvestlig northwest adj nordvestlig northwestern adj nordvestlig [retning. vind] north-westerly adj nordvestlig [retning.] <NE.> November <Nov. vind] northerly adj nordlys {n} Northern Lights {pl} [aurora borealis] noun nordmand {fk} Norwegian noun Nordsøen {fk} North Sea noun nordvest <NV. NØ> north-east <NE> noun nordøst {n} [ubøj. NØ> [for] northeast <NE> [of] adv nordøstlig north-east adj nordøstlig north-eastern adj nordøstlig northeast adj nordøstlig northeastern adj nordøstlig [retning. NW> [for] north-west <NW> [of] adv nordvest <NV.] <NV. NW> northwest <NW> noun nord {n} north noun nordøst <NE.] noun nummer {n} number noun .> noun nudler {pl} noodles noun nudler {pl} pasta noun nuklear nuclear adj nulmeridian {fk} Greenwich meridian noun nulmeridian {fk} prime meridian noun nummerplade {fk} license plate [Am. NØ> northeast <NE> noun Norge {n} Norway noun normal normal adj normalsporet standard gauge [attr. vind] northeasterly adj nordøst {n} [ubøj. NØ> [for] north-east <NE> [of] adv nordøst <NE. vind] northwesterly adj nordvest {n} [ubøj.

] adj nyfunden new-found adj nyfunden newly discovered adj nyfødt newborn adj nyfødt newly born adj nygræsk {n} Modern Greek noun nyheder {pl} news noun nyhedsbrev {n} newsletter noun nyhed {fk} news noun nyindført newly introduced adj nyklassicisme {fk} neoclassicism noun nylig recent adj nylig recently adv nymåne {fk} new moon noun ny new adj nynorsk {n} Nynorsk noun nyrer {pl} kidneys noun nyre {fk} kidney [Ren] noun nysen {fk} sneezing noun nysgerrighed {fk} curiosity noun nysgerrig nosy [coll.] adj nyskabelse {fk} innovation noun nys {n} sneeze noun nyttelast {fk} payload noun nytte {fk} utility noun nyttig useful adj nytårsaftensdag {fk} New Year's Eve noun nytårsaften {fk} New Year's Eve noun nytårsdag {fk} New Year's Day noun nytårsforsæt {n} New Year's resolution noun nytårsnat {fk} New Year's Eve noun nytår {n} New Year noun nyudviklet newly developed adj nåletræ {n} conifer noun nåleventil {fk} needle valve noun nål {fk} needle noun Når enden er god. Når katten er ude. er alting godt. All's well that ends well.nu now adv conj nu og da now and then nu og da sometimes adv nu om dage nowadays adv nu om dage these days adv nutidig contemporary adj nutidskunst {fk} contemporary art noun nutid {fk} present [time] noun nutildags nowadays adv nu til dags nowadays adv nutildags these days adv nu til dags these days adv nuværende current adj nuværende present adj nybygget newly built adj nydelse {fk} enjoyment noun nydelse {fk} pleasure noun nye kartofler {fk} new potatoes noun nyfalden newly fallen adj nyfigen nosy [coll. nårsomhelst anytime adv når som helst anytime adv . the mice wi ll play. When the cat's away. spiller musene på bordet.

. closely related to .] [rhinoceros] noun næse {fk} nose [Nasus] noun næsten aldrig hardly ever næsten almost adv næste next adj næsten nearly adv næstsidst penultimate adj næstsidst second last adj næststørst second largest adj nævefuld {fk} fistful noun næve {fk} fist noun næve {fk} [uformelt for: hånd] hand noun nævning {fk} juror noun nødlanding {fk} emergency landing noun nødlanding {fk} forced landing noun nødudgang {fk} emergency exit noun nødvendighed {fk} necessity noun nødvendig necessary adj nødvendigvis inevitably adv nødvendigvis necessarily adv nød {fk} need noun nød {fk} nut [fruit] noun nøgen bare adj nøgenhed {fk} nudity noun nøgen naked adj nøglehul {n} keyhole noun nøgle {fk} key noun nøjagtig accurate adj nøjagtigt [også uden -t] exactly adv oase {fk} oasis noun obduktion {fk} autopsy noun objekt {n} object noun obligatorisk compulsory adj obligatorisk mandatory adj obligatorisk obligatory adj obo {fk} oboe noun observation {fk} observation noun observatorium {n} observatory noun observatør {fk} observer noun obskøn obscene adj obstetrik {fk} obstetrics {pl} [usually treated as {sg}] noun . næseblod {n} nosebleed noun næsebor {n} nostril noun næsehorn {n} rhinoceros noun næsehorn {n} rhino [coll.] short-sighted [also fig..når when conj næbdyr {n} platypus [Ornithorhynchus anatinus] noun næb {n} beak noun næb {n} bill noun nælde {fk} nettle noun næppe hardly adv nærhed {fk} proximity noun nærhed {fk} vicinity noun næringsrig nutritious adj næringsværdi {fk} nutritional value noun nærkamp {fk} close combat noun nærliggende nearby adj nær near adj nærsynet near-sighted adj nærsynet [også fig.] adj nært beslægtet med ...

> October <Oct.> minute <rpm> noun omdrejning {fk} revolution noun omdømme {n} reputation noun om eftermiddagen in the afternoon omelet {fk} omelette noun omfang {n} extent noun revolutions per . omdr./min.odder {fk} otter noun odds {n} odds {pl} noun odyssé {fk} odyssey noun offentliggjort published adj past-p offentliggørelse {fk} publication noun offentlighed {fk} public noun offentlig public adj offentligt publicly adv offer {n} victim noun officersmesse {fk} officers' mess noun officer {fk} officer noun officiel official adj offsettryk {n} offset printing noun ofte frequently adv ofte often adv og and <&> conj også also adv også as well adv også benævnt also referred to as også betegnet also referred to as også kaldet also referred to as også kendt som also referred to as også too [also] adv og så videre <osv.. r/min.> noun oldengelsk {n} Old English noun oldnordisk Old Norse adj oldnordisk {n} Old Norse noun oldtidens . state] noun oksekød {n} beef noun okse {fk} ox noun oktav {fk} octave noun oktet {fk} octet noun oktober {fk} <okt.> and so on <ASO> okkult occult adj Oklahoma {n} Oklahoma [U.] adj omdrejninger {pl} i minuttet <o/min.S. ancient adj oldtid {fk} ancient times {pl} noun oliefelt {n} oilfield noun oliefilter {n} oil filter noun olieindustri {fk} oil industry noun oliekøler {fk} oil cooler noun oliemaleri {n} oil painting noun olieudslip {n} oil spill noun olie {fk} oil noun olivenolie {fk} olive oil noun oliven {fk} olive noun olympisk Olympic adj om aftenen at night adv om aftenen in the evening om bord aboard adv prep om bord on board ombudsmand {fk} ombudsman noun ombygget rebuilt adj past-p omdiskuteret much-debated [attr....

fx: have ondt i halsen] pain noun onkel {fk} uncle noun onsdag {fk} <ons. of banknotes.. surrounded by .> adv omtrent roughly [approximately] adv omvendt the other way round [Br.> Wednesday <Wed.. om kort tid before long adv omkostninger {pl} cost {sg} noun omkostninger {pl} expenses noun omkostningseffektiv cost-effective adj omkranset [af] surrounded [by] past-p omkreds {fk} circumference noun omkring about [approximately] adv omkring approximately <approx.omfartsvej {fk} bypass [road] noun omfattende comprehensive adj omfattende extensive adj omfattende widespread adj omgivelse {fk} environment noun omgivende surrounding adj omgivet af .> noun op ad bakke uphill adv opadgående upward adj opad up adv opad upwards adv opbrugt exhausted [used up] adj past-p opdagelse {fk} discovery noun operahus {n} opera house noun opera {fk} opera noun opfattelse {fk} opinion noun opfindelse {fk} invention noun opfinder {fk} inventor noun opfordring {fk} invitation noun opfølgning {fk} follow-up noun .> approximately <approx..] adv omvendt upside down adj adv omverden {fk} environment noun omverden {fk} outside world noun omvurdering {fk} revaluation noun onani {fk} masturbation noun ondartet malignant adj ond bad adj ond evil adj onde {n} evil noun ond mean adj ondskab {fk} evilness noun ondskab {fk} evil noun ondt i halsen sore throat noun ondt [adj. coins] noun om man så må sige so to speak adv om morgenen in the morning adv om natten at night adv om on prep område {n} area noun omskiftelig changeable adj omstridt controversial adj omstændighed {fk} circumstance noun omsætninger {pl} sales noun omsætningsafgift {fk} sales tax noun omsætning {fk} turnover noun omtrent <omtr. We.> adv omkring around adv prep omløb {n} circulation [e..g...

] noun opvind {fk} updraft [Am.opførsel {fk} behaviour [Br.] noun oprigtighed {fk} [ligefremhed] candour [Br.] noun optimering {fk} optimization noun optisk optical adj op up adv opvarmet heated adj past-p opvarmning {fk} heating noun opvaskemaskine {fk} dishwasher noun opvask {fk} washing-up [Br.] noun opgave {fk} task noun ophidsende exciting adj ophidset excited adj past-p ophold {n} stay noun opinionsundersøgelse {fk} opinion poll noun opium {fk} {n} opium noun opkald {n} phone call noun opkast {n} vomit noun oplagring {fk} storage noun oplevelser {pl} experiences noun oplevelse {fk} experience noun oplysning {fk} information noun opløselig soluble adj opløsning {fk} dissolution noun opløsning {fk} solution noun opmærksom attentive adj opmærksomhed {fk} attention noun oppefra from above adv opponent {fk} opponent noun opportunisme {fk} opportunism noun opportunistisk opportunistic adj opportunist {fk} opportunist noun opportun opportune adj opposition {fk} opposition noun oppustelig inflatable adj oprensning {fk} purification noun oprettelse {fk} establishment [act of establishing sth.] noun opvind {fk} updraught [Br.] noun oprindelig original adj oprindelig originally adv oprindeligt originally adv oprindelsesland {n} country of origin noun oprindelse {fk} origin noun oprører {fk} rebel noun oprør {n} rebellion noun opsamling {fk} collection noun opskrift {fk} recipe noun opsyn {n} supervision noun optagelse {fk} recording noun optaget occupied adj past-p optankning {fk} refuelling [Br.] noun optegnelse {fk} record [in writing] noun optiker {fk} optician noun optimering {fk} optimisation [Br.] noun oralsex {fk} oral sex noun orangemarmelade {fk} marmalade noun noun .] oprigtig candid adj oprigtig frank adj oprigtig genuine adj oprigtighed {fk} [ligefremhed] candor [Am.

] adj past-p organiseret organized adj past-p organisering {fk} organisation [Br.] adj organisationsmæssig organizational adj organisation {fk} organisation [Br.] adj organisatorisk organizational adj organiseret organised [Br.] noun organisering {fk} organization noun organisk organic adj organisme {fk} organism noun organza {fk} organza noun organ {n} organ noun orgasme {fk} orgasm noun orgelspiller {fk} organist noun orgel {n} organ noun orientalsk oriental adj orientering {fk} orientation noun orkester {n} orchestra noun orkidé {fk} orchid noun orlov {fk} leave noun orlov {fk} uden løn unpaid leave noun orm {fk} worm noun ornamental ornamental adj ortografi {fk} orthography noun osmannisk Ottoman adj os selv ourselves pron ostekage {fk} cheesecake noun ost {fk} cheese noun os us [direct and indirect object] pron otte eight ottekantet octagonal adj ottekant {fk} octagon noun ottende <8.] noun organisation {fk} organization noun organisatorisk organisational [Br.> eighth <8th> otti [især på checks el.orange orange [colour] adj orangutang {fk} orang-utang noun orangutang {fk} orang-utan noun orangutang {fk} orangutan [Pongo pygmaeus] noun oratorisk oratorical adj oratorium {n} oratorio noun ordblind dyslexic adj ordblindhed {fk} dyslexia noun ordbog {fk} dictionary noun ordentlig tidy adj orden {fk} order noun ordforråd {n} vocabulary noun ordinær ordinary adj ordliste {fk} glossary noun ordre {fk} [bestilling] order noun ordspil {n} pun noun ordsprog {n} proverb noun ord {n} word noun organdonation {fk} organ donation noun organisationsmæssig organisational [Br. i inter-skandinavisk kommunikation for: firs] eighty ovalformet oval-shaped adj ovennævnt abovementioned adj oven on top adv ovenover above adv prep oven over above prep .

h.s. a.] [coll.> above sea level <ASL.] adj noun . football] noun overtid {fk} overtime noun overtroisk superstitious adj overtro {fk} superstition noun overtrædelse {fk} infringement noun overvågning {fk} surveillance noun overvægtig overweight adj overvægt {fk} overweight noun overvældende awesome [Am.l.ovenpå atop [literary] prep ovenpå on top adv oven på upon prep over above prep overalt anywhere adv overalt everywhere adv overbefolket overpopulated adj overbelasted congested adj past-p over bord overboard adv overbygning {fk} superstructure noun overbærende indulgent adj overdosis {fk} overdose noun overdreven excessive adj overdrivelse {fk} exaggeration noun overeksponering {fk} overexposure noun overenskomst {fk} agreement noun overfladevand {n} surface water noun overflade {fk} surface noun overfladisk superficial adj overflod {fk} abundance noun overflødig superfluous adj overførsel {fk} transfer noun overgangsperiode {fk} transitional period noun overgang {fk} transition noun over havet <o.> overholdelse {fk} compliance noun overhovedet whatsoever adv overkapacitet {fk} overcapacity noun overkommelig affordable adj overlapning {fk} overlap noun overlegenhed {fk} superiority noun overlegen superior adj overlevelse {fk} survival noun overligger {fk} crossbar noun overlydsfly {n} supersonic aircraft noun overmenneskelig superhuman adj overnaturlige kræfter {fk} supernatural powers overnaturlig supernatural adj overraskelse {fk} surprise noun overraskende surprising adj overraskende surprisingly adv overrasket surprised adj past-p oversigt {fk} overview noun overskrift {fk} headline noun overskud {n} surplus noun overskydende surplus adj overskyet overcast adj oversvømmelse {fk} flood noun oversættelse {fk} translation noun oversætter {fk} translator noun oversøisk overseas adj adv overtid {fk} injury time [esp.

] paraplyorganisation {fk} umbrella organization noun noun noun .] noun palæontologi {fk} paleontology [Am. Br.] noun papirkurv {fk} wastepaper basket noun papirlommetørklæde {n} tissue [paper tissue] noun papir {n} paper noun pap {n} {fk} cardboard noun pap {n} {fk} pasteboard noun papæske {fk} cardboard box noun parabolantenne {fk} satellite dish noun parabol {fk} {n} [parabolantenne] satellite dish noun paradis {n} paradise noun paradoksal paradoxical adj paradoksalt nok paradoxically adj parallel parallel adj adv paramilitær paramilitary adj paranoia {fk} paranoia noun paraplyorganisation {fk} umbrella organisation [Br.] rabble noun palads {n} palace noun palet {fk} palette noun palleløfter {fk} pallet truck noun palle {fk} pallet noun palme {fk} palm noun palæontologi {fk} palaeontology [Br.] noun palæstinensisk Palestinian adj pandehår {n} fringe [esp.overvældende overwhelming adj overvældende overwhelmingly adv ovnfast ovenproof adj ovn {fk} oven noun ovn {fk} stove noun ovn {fk} [fx smelteovn. eller i et krematorium] furnace noun oxalsyre {fk} oxalic acid noun ozonlag {n} ozone layer noun p-pille {fk} birth control pill noun paddehat {fk} mushroom noun padde {fk} amphibian noun pagt {fk} pact noun pailletter {pl} sequins noun paillet {fk} sequin noun pakke {fk} package noun pakke {fk} packet noun pakke {fk} pack noun pakning {fk} packaging noun pak {n} [pej.] [hair over the forehead] pandekage {fk} pancake noun pandemi {fk} pandemic noun pande {fk} forehead noun pande {fk} pan noun panik {fk} panic noun panorama {n} panorama noun panoramisk panoramic adj pantograf {fk} [strømaftager] pantograph noun pantograf {fk} [tegneredskab] pantograph noun papegøje {fk} parrot noun paperback {fk} paperback noun papillot {fk} curler noun papirark {n} sheet of paper noun papirclips {fk} paper clip noun papirkurv {fk} waste-paper basket [esp.] noun papirkurv {fk} wastebasket [Am. Br.

] noun pasteurisering {fk} pasteurization noun pastinak {fk} parsnip noun pas {n} [bjergpas] pass [mountain pass] noun pas {n} [rejsepas] passport noun patient {fk} patient noun patologisk pathological adj patriarkat {n} [social struktur] patriarchy patriark {fk} patriarch noun patricier {fk} patrician noun patriotisk patriotic adj patriotisme {fk} patriotism noun patriot {fk} patriot noun patron {fk} cartridge noun patron {fk} [person] patron noun pattedyr {n} mammal noun pause {fk} break noun noun noun noun noun .] noun paraply {fk} umbrella noun parasit {fk} parasite noun parasitær parasitic adj parasol {fk} sunshade [parasol.] [coll.paraply {fk} brolly [Br. sun umbrella] parat ready adj parfumeret fragranced adj parfume {fk} perfume noun pariserhjul {n} big wheel [Br.> participle noun partikel {fk} particle noun partisan {fk} partisan noun parti {n} party noun partnerskab {n} partnership noun partner {fk} partner noun party {n} party noun part {fk} part noun part {fk} party noun paryk {fk} wig noun par {n} couple noun par {n} pair noun Pas på! Be careful! passager {fk} passenger noun passage {fk} passage noun passende appropriate adj passende proper adj passende suitable adj passivryger {fk} passive smoker noun passiv ryger {fk} passive smoker noun password {n} password noun pasta {fk} pasta noun pasteurisering {fk} pasteurisation [Br.] [Ferris wheel] noun pariserhjul {n} Ferris wheel noun paritet {fk} parity noun parkeringsbås {fk} parking space noun parkeringsplads {fk} car park [Br.] noun parkeringsplads {fk} [til enkelt bil] parking space parketgulv {n} parquet floor noun park {fk} park noun parlamentarisk parliamentary adj parlamentsmedlem {n} member of parliament <MP> parlament {n} parliament noun parmaskinke {fk} Parma ham noun parmesanost {fk} Parmesan cheese noun participium {n} <ptc.

sexually] adj . sexual perversity] noun pervers perverse [incl. The pen is mightier than the sword. for: pung] wallet noun pengeseddel {fk} banknote noun penge {pl} cash {sg} noun penge {pl} money noun Pennen er mægtigere end sværdet. pensionering {fk} retirement noun pensionist {fk} pensioner noun pension {fk} pension noun pen {fk} ballpoint pen noun perfekt immaculate adj perfektionist {fk} perfectionist noun perfektion {fk} perfection noun perfekt perfect adj perfekt perfectly adv perfektum {fk} {n} perfect tense noun pergament {n} parchment noun periferi {fk} periphery noun perifer peripheral adj periode {fk} period noun perle {fk} pearl noun perron {fk} platform [at a railway station] noun perser {fk} Persian noun persille {fk} parsley noun personale {n} personnel noun personale {n} staff noun personlighed {fk} personality noun personlig personal adj persontog {n} passenger train noun person {fk} person noun perspektiv {n} perspective noun peruaner {fk} Peruvian noun peruansk Peruvian adj peruviansk Peruvian adj perversion {fk} perversion noun perversitet {fk} perversity [esp. perverted. Money doesn't grow on trees.pave {fk} pope noun pavillon {fk} pavilion noun pebermynte {fk} peppermint [Mentha piperita] noun peberspray {fk} pepper spray noun peber {fk} [frugt] pepper noun peber {n} [krydderi] pepper noun pedal {fk} pedal noun pegefinger {fk} forefinger noun pegefinger {fk} index finger noun pejorativ pejorative adj pejs {fk} fireplace noun pekannød {fk} pecan nut noun pekingeser {fk} Pekinese noun pektin {n} {fk} pectin [E-440] noun pelikan {fk} pelican noun pelsfrakke {fk} fur coat noun pelskåbe {fk} fur coat noun pels {fk} fur noun pendler {fk} commuter noun pendul {n} pendulum noun Penge / Pengene vokser ikke på træerne. pengeautomat {fk} automated teller machine <ATM> noun pengepolitik {fk} monetary policy noun pengepung {fk} purse noun pengepung {fk} [sj. esp.

] painful [also fig.] adj pine {fk} pain noun pingvin {fk} penguin noun pinjekerne {fk} pignon [pine kernel] noun pinjekerne {fk} pine kernel noun pinjekerne {fk} pine nut noun pinlig awkward [embarrassing] adj pinlig embarrassing adj pioner {fk} pioneer noun pirat {fk} pirate noun piruet {fk} pirouette noun pisker {fk} whisk noun pisk {fk} whip noun pitabrød {n} pitta bread noun pittoresk picturesque adj pixel {fk} pixel noun pizzaria {n} [uform.pervers perverted adj per år per annum peso {fk} peso noun pessar {n} pessary noun pesticid {n} pesticide noun pest {fk} plague noun pibe {fk} pipe noun piedestal {fk} pedestal noun pie {fk} pie noun pigekor {n} girls' choir noun piger {pl} girls noun pige {fk} girl noun pighaj {fk} mud shark [Squalus acanthias] noun pighvar {fk} turbot noun pigmentering {fk} pigmentation noun pigsko {pl} spikes [running shoes with spiked soles] pigtråd {fk} barbed wire noun pig {fk} spike noun piktogram {n} pictogram noun piktogram {n} pictograph noun pilgrim {fk} pilgrim noun pilot {fk} pilot noun pil {fk} arrow noun pil {fk} [piltræ] willow noun pimpsten {fk} pumice noun pindsvin {n} hedgehog noun pinefuld [også fig.] pizzeria noun pizza {fk} pizza noun pizzeria {n} pizzeria noun placebo {fk} {n} placebo noun placering {fk} location noun placering {fk} placing noun placering {fk} position noun pladespiller {fk} record player noun plade {fk} record noun pladsmangel {fk} lack of space noun plads {fk} place noun plads {fk} room [space] noun plads {fk} [torv] square [open space] noun plakat {fk} poster noun planet {fk} planet noun planlægning {fk} planning noun planteskole {fk} nursery [for plants] noun plantesygdom {fk} plant disease noun noun .

> poetical <poet.> poetic <poet.> adj Pokkers! Damn! polarlys {n} aurora noun polarområde {n} polar region noun polar polar adj Polen {n} Poland noun poleremiddel {n} polish noun polering {fk} polishing noun polermiddel {n} polish noun police {fk} policy noun polio {fk} polio noun politibetjent {fk} policeman noun politibil {fk} police car noun politiker {fk} politician noun politik {fk} policy noun politik {fk} politics noun politimand {fk} policeman noun politisk political adj politistation {fk} police station noun politistat {fk} police state noun politistyrke {fk} police force noun politi {n} police noun pollen {n} pollen noun polsk Polish adj pomfritter {pl} French fries [Am.> adj poetisk <poet.] noun pludselig all of a sudden adv pludselig overnight adj pludselig sudden adj pludselig suddenly adv pludseligt suddenly adv plusgrad {fk} degree [above zero / freezing point] plutonium {n} <Pu> plutonium <Pu> noun plæneklipper {fk} lawnmower noun pocketbog {fk} paperback noun poesi {fk} poetry noun poetisk <poet.] noun pomfrit {fk} chips [Br.] noun ponton {fk} pontoon noun pony {fk} pony noun popcorn {pl} popcorn noun poplin {fk} {n} poplin noun poppel {fk} poplar noun popstjerne {fk} pop star noun populær popular adj porcelænsfigur {fk} porcelain figure noun porcelæn {n} porcelain noun noun .plante {fk} plant noun plastflaske {fk} plastic bottle noun plastic {fk} {n} plastic noun plastik {fk} {n} plastic noun plast {fk} {n} plastic noun plateausko {fk} platform shoe noun plateausko {pl} platform shoes noun plateausko {pl} platforms [platform shoes] noun platin {n} platinum <Pt> noun pleje {fk} care noun pletfri immaculate adj pligt {fk} obligation noun plov {fk} plough [Br.] noun plov {fk} plow [Am.

pornobillede {n} porn picture noun pornofilm {fk} pornographic film noun pornofilm {fk} porno [coll. Br.] [pej.] [pornographic film] noun pornografisk pornographic adj pornografi {fk} pornography noun porno {fk} porn [coll.] noun pottetræning {fk} potty training noun potte {fk} pot noun potte {fk} [for små børn] potty noun pragtfuld gorgeous adj pragtfuld magnificent adj praksis {fk} practice noun praktiserende læge {fk} general practitioner <GP> noun praktisk convenient adj praktisk practical adj premiere {fk} premiere noun premierminister {fk} prime minister noun pressemeddelelse {fk} press release noun pressemøde {n} press conference noun presserende urgent adj presse {fk} press noun pres {n} pressure noun Preussen {n} Prussia noun preusser {fk} Prussian noun preusser {fk} [pej.] noun postnummer {n} zip code [or: ZIP code] [Am.] [tysker] Kraut [coll.] noun porre {fk} leek noun portefølje {fk} portfolio noun portræt {n} portrait noun Portugal {n} Portugal <.] [mail] noun potentiel potential adj potentiel prospective adj potentielt potentially adv potentiel {n} potential noun potteplante {fk} pot plant [Br.] [German] noun .pt> noun portugiser {fk} Portuguese noun portugisisk Portuguese adj portugisisk {n} Portuguese noun portvin {fk} port [wine] noun port {fk} gate noun porøs porous adj position {fk} position noun positiv positive adj postadresse {fk} postal address noun postboks {fk} post office box <PO box> noun postej {fk} pâté noun postevand {n} tap water noun posthum posthumous adj posthumt posthumously adv posthus {n} post office <PO> noun postkasse {fk} mailbox noun postkasse {fk} postbox noun postkontor {n} post office noun postkort {n} postcard noun postkort {pl} postcards noun postnummer {n} postcode [Br.] noun postordre {fk} mail order noun postyr {n} commotion noun post {fk} mail noun post {fk} post [esp.

] privatisering {fk} privatization noun privatliv {n} private life noun privatlærer {fk} private tutor noun privat private adj privilegium {n} privilege noun proaktiv proactive adj proaktivt proactively adv problematisk problematic adj problemfri problem-free adj problemløs problem-free adj problem {n} problem noun problem {n} trouble noun procentdel {fk} percentage noun procentpoint {n} percentage point procentsats {fk} percentage noun procent {fk} <%> per cent <%> noun procent {fk} <%> percent [Am.] noun program {n} program [Am.] noun projektil {n} projectile noun projekt {n} project noun projekt {n} venture noun promiskuitet {fk} promiscuity noun pronomen {n} pronoun noun propel {fk} propeller noun propel {fk} propellor noun proportioner {pl} proportions noun noun noun noun .preussisk Prussian adj prikker {pl} spots noun prik {fk} spot noun primat {fk} primate noun primær primary adj primært primarily adv principielt in principle adv princip {n} principle noun prinsesse {fk} princess noun prinsgemal {fk} prince consort noun prins {fk} prince noun prioritet {fk} priority noun prisforhøjelse {fk} price increase noun prisme {n} {fk} prism noun prisniveau {n} price level noun prisvinder {fk} prize winner noun prisvinder {fk} prizewinner noun pris {fk} price noun pris {fk} prize noun privatejet privately owned adj privatisering {fk} privatisation [Br.] <%> proces {fk} process noun producent {fk} producer noun produktion {fk} production noun produktivitet {fk} productivity noun produkt {n} product noun professionel professional adj professor {fk} professor noun profetisk prophetic adj profeti {fk} prophecy noun profet {fk} prophet noun profil {fk} {n} profile noun prognose {fk} prediction noun program {n} programme [Br.

> noun prærie {fk} prairie noun præsident {fk} president noun præstation {fk} performance noun præstestyre {n} theocracy noun præst {fk} priest noun prætentiøs pretentious adj Prøjsen {n} Prussia noun prøvet tried adj past-p prøve {fk} proof noun prøvning {fk} testing noun pseudovidenskab {fk} pseudoscience noun psykedelisk psychedelic adj psyke {fk} psyche noun psykiater {fk} psychiatrist noun psykiatrihospital {n} psychiatric hospital noun psykiatrisk psychiatric adj psykiatri {fk} psychiatry noun psykisk psychic adj psykoanalyse {fk} psychoanalysis noun psykoanalytiker {fk} psychoanalyst noun psykoanalytisk psychoanalytical adj psykodrama {n} psychodrama noun psykodynamisk psychodynamic adj psykologisk psychological adj psykologi {fk} psychology noun psykopatisk psychopathic adj psykopati {fk} psychopathy noun psykopat {fk} psychopath noun pubertet {fk} puberty noun .] [coll.] noun provins {fk} province noun prydplante {fk} ornamental plant noun præcis accurate adj præcis exactly adv præcision {fk} precision noun præcis precise adj prædiken {fk} sermon noun prædikestol {fk} pulpit noun præference {fk} preference noun præfiks {n} prefix noun prægtig magnificent adj præmatur premature adj præparation {fk} preparation noun præparat {n} preparation noun præposition {fk} <præp.> preposition <prep.proprium {n} proper name noun proptrækker {fk} corkscrew noun prop {fk} cork [bottle stopper] noun prosaisk prosaic adj Prosit! [efter nyset] Bless you! [after sneezing] prostitueret {fk} prostitute noun prostitution {fk} prostitution noun protein {n} protein noun protektorat {n} protectorate noun protestantisk Protestant adj protestantisme {fk} Protestantism noun protestant {fk} Protestant noun protestmarch {fk} protest march noun protest {fk} protest noun provinsbo {fk} provincial [inhabitant of a province] noun provinshul {n} [pej.] hicksville [Am.] [pej.

p.. på gr.g.gr. p.> because of på grund af <pga. p.] [one pair] noun pyramide {fk} pyramid noun pyroteknik {fk} pyrotechnics [treated as sg.. af. p.a. in non-nautical applications] pullover {fk} sweater noun pulserende pulsating adj pulver {n} powder noun pumpe {fk} pump noun pungdyr {n} marsupial noun punktlighed {fk} punctuality noun punktlig on time adj adv punktlig punctual adj punkt {n} point noun pupil {fk} pupil noun purløg {fk} chives noun purløg {n} {fk} chives noun puslespil {n} jigsaw (puzzle) noun pyjamas {fk} pyjamas {pl} [esp.a.gr. af..] [science] noun pyrrhussejr {fk} pyrrhic / Pyrrhic victory noun på at (the) prep på den / denne måde thus [in this way] adv på den / det on the prep+art på den anden side on the other hand på den anden side otherwise adv på den ene side on the one hand på det seneste recently adv på det sidste recently adv på dåse canned adj på dåse tinned [Br. Br.a.> due to prep på grund aground adj adv pågældende in question [postpos.g.] [food] adj på forhånd beforehand adv på forhånd in advance på grund af <pga.a.pubeshår {n} pubic hair noun publikum {n} audience noun publikum {n} public [the public] noun puddel {fk} poodle noun pudder {n} powder noun pude {fk} cushion noun pude {fk} pad [of soft material] noun pude {fk} [hovedpude] pillow noun pudsecreme {fk} polish noun pullert {fk} bollard [Br.] adj på halv (stang) at half mast [flag] på hesteryg on horseback på himlen in the sky på himmelen in the sky på hjemvejen on the way home påhængskøretøj {n} trailer noun påhængsmotor {fk} outboard motor noun påhængsvogn {fk} trailer noun på højre hånd on the right-hand side adv på højre hånd to / on the right adv på højre side on the right-hand side adv på jorden on the ground påklædning {fk} dressing [in clothes] noun påklædning {fk} wear noun på kort sigt in the short term på lager in stock på lang / langt sigt in the long term noun prep .. på gr.

] noun på ny [mere formelt for: igen] again adv på nært hold at close range verb på nært hold close up [at close range] påpasselig careful adj påskelilje {fk} daffodil noun påskesøndag {fk} Easter Sunday noun påske {fk} Easter noun påskeæg {n} Easter egg noun på spil at stake påstand {fk} assertion noun påståelig stubborn adj på toppen at the top på trods af in spite of prep påtænkt intended adj past-p på undersiden underneath adv prep på upon prep på vegne af .] noun pælerod {fk} taproot noun pæl {fk} post noun pæreformet pear-shaped adj pære {fk} pear [Pyrus communis. på venstre hånd to / on the left adv på venstre side on the left-hand side adv pædiatrisk paediatric [Br..] noun pædofili {fk} pedophilia [Am. common pear] noun pølle {fk} [aflang. for at fremhæve stor kvindelighed: kvinder] rabarber {fk} rhubarb noun rabat {fk} discount noun rabat {fk} rebate noun rabbiner {fk} rabbi noun race {fk} breed noun racisme {fk} racism noun raclettegrill {fk} raclette grill noun radar {fk} radar noun radergummi {n} eraser [esp.] noun pålæsning {fk} loading [of goods etc..] adj pædiatrisk pediatric [Am. el..] adj pædofili {fk} paedophilia [Br. Am. cylinderformet pude] bolster noun pølsevogn {fk} snack bar noun pølse {fk} sausage noun quinder {pl} [spøg..pålidelig dependable adj pålidelighed {fk} reliability noun pålidelig reliable adj pålæg {n} filling [for sandwiches etc.] noun radiator {fk} heater noun radioaktivitet {fk} radioactivity noun radioamatør {fk} radio amateur noun radiobølge {fk} radio wave noun radiokanal {fk} radio channel noun radio {fk} radio noun radise {fk} radish noun radius {fk} radius noun raffinement {n} refinement noun raffineret refined adj past-p rajah {fk} raja noun raket {fk} rocket noun ramme {fk} frame noun ramme {fk} framework noun rampelys {n} footlights {pl} noun women noun . on behalf of .

rampe {fk} ramp noun rand {fk} edge noun rand {fk} [møntenhed i Sydafrika] rand [Sth. African monetary unit] rangle {fk} rattle [baby's toy] noun rang {fk} rank noun rang {fk} station [in society] noun rapport {fk} report noun raps {fk} rape noun rar nice adj rask healthy adj rask quick adj adv rastløshed {fk} restlessness noun rastløs restless adj ratifikation {fk} ratification noun rationalitet {fk} rationality noun rationel rational adj rat {n} steering wheel noun ravfarvet amber adj ravgul amber adj ravn {fk} raven noun rav {n} amber noun reagensglas {n} test tube noun reaktion {fk} reaction noun realistisk realistic adj reb {n} rope noun recept {fk} prescription noun recept {fk} recipe noun redaktør {fk} editor noun redningsbåd {fk} lifeboat noun redningsflåde {fk} life raft noun redningsvest {fk} life jacket noun redskaber {pl} devices noun redskab {n} device noun redskab {n} tool noun reduktion {fk} reduction noun reel actual adj reel real adj reference {fk} reference noun reform {fk} reform noun regelmæssig regular adj regelmæssigt regularly adv regel {fk} rule noun regerende reigning adj regeringstid {fk} reign noun regering {fk} government noun regiment {n} regiment noun region {fk} region noun registrering {fk} registration noun regler {pl} rules noun regnbue {fk} rainbow noun regndråbe {fk} raindrop noun regnfuld rainy adj regning {fk} bill [statement of money owed] noun regnorm {fk} earthworm noun regnskov {fk} rainforest noun regntid {fk} rainy season noun regntæt rainproof adj regnvand {n} rainwater noun regn {fk} rain noun regulerende regulative adj noun .

. the rest of . sewage etc.> noun relikvieskrin {n} reliquary noun ren clean adj renegat {fk} renegade noun rengøring {fk} dry cleaner's noun renhed {fk} purity noun rensdyr {n} caribou [Am....] renæssance {fk} renaissance noun reparation {fk} repair noun repatriering {fk} repatriation noun reproduktion {fk} <repro> reproduction <repro> noun reproduktion {fk} reproduction [e.reje {fk} prawn noun reje {fk} shrimp noun rejsebureau {n} travel agency noun rejsepas {n} passport noun rejse {fk} journey noun rejse {fk} trip noun reklame {fk} advertisement noun reklame {fk} advertising noun rekord {fk} record noun rekrut {fk} recruit noun rektangel {n} rectangle noun rektangulær rectangular adj rekviem {n} requiem noun relateret related adj past-p relation {fk} relationship noun relativt relatively adv relevant relevant adj religionsfrihed {fk} religious freedom noun religion {fk} religion <rel.g. [remainder] resterende remaining adj rester {pl} remains noun restriktioner {pl} restrictions noun restriktion {fk} restriction noun rest {fk} remainder noun rest {fk} residue noun resultat {n} result noun resumé {n} summary noun retaliation {fk} retaliation noun retlig legal adj retningslinje {fk} guideline noun noun . sexual] noun repræsentant {fk} representative noun repræsentant {fk} sales agent noun repræsentation {fk} representation noun repræsentativ representative adj reptil {n} [uform.] [Rangifer tarandus] noun rensdyr {n} reindeer [Rangifer tarandus] noun rensning {fk} [af spildevand] treatment [of water. {fk}] reptile noun republik {fk} republic noun reservedel {fk} spare part noun reservehjul {n} spare wheel noun resistent resistant adj resonans {fk} resonance noun respektabel respectable [reputable] adj respektiv respective adj respekt {fk} respect noun ressource {fk} resource noun restaurant {fk} restaurant noun restaurering {fk} restoration noun resten af .

tarvelig] humble adj ringfinger {fk} ring finger noun risikabel risky adj risikofri risk-free adj risikovurdering {fk} risk assessment noun risiko {fk} risk noun ristet brød {n} toast noun ris {fk} rice noun rivejern {n} grater noun robot {fk} robot noun robåd {fk} rowboat [Am.] noun robåd {fk} rowing boat [Br. korrekt] right [correct] adj ret {fk} dish noun ret {fk} law noun ret {fk} [til] right [to] noun ret øst due east reumatisme {fk} rheumatism noun revaluering {fk} revaluation noun reven ost {fk} grated cheese noun revers {fk} {n} lapel noun revisor {fk} auditor noun revolutionerende revolutionary adj revolution {fk} revolution noun revolutionær revolutionary adj revolutionær {fk} revolutionary [person] noun revolutionær {fk} revolutionist noun rhodium {n} <Rh> rhodium <Rh> noun ribben {n} rib noun ribs {fk} [busk] redcurrant [bush] noun ribs {n} [bær] redcurrant [berry] noun richterskala {fk} Richter scale noun ridder {fk} knight noun ridebanespringning {fk} showjumping noun ridehest {fk} horse [for riding] noun ridning {fk} riding noun rigdom {fk} wealth noun rigelig ample adj rig rich adj rigtignok truly adv rigtig proper adj rigtig right adj adv rimelig reasonable adj rimeligt reasonably adv rimfrost {fk} hoar frost noun rimtåge {fk} freezing fog noun rim {fk} [rimfrost] hoar frost noun rim {n} rhyme noun ringe [beskeden.] noun rod {fk} root noun rogn {fk} roe [fish eggs] noun .retning {fk} [kurs] direction noun retorisk rhetorical adj retskrivning {fk} orthography noun retssag {fk} court case noun retssal {fk} courtroom noun rettidig in time adv rettidig timely adj rettidigt in time adv rettighed {fk} right noun returbillet {fk} return ticket noun ret [rigtig.

] noun roulade {fk} [kage] Swiss roll [Br.rokke {fk} ray noun rokokostil {fk} rococo style noun rokoko {fk} rococo noun rolig calm adj rollespil {n} role play noun rolle {fk} part [role] noun rolle {fk} role noun romanforfatter {fk} novelist noun romantiker {fk} romantic [person] noun romantik {fk} romance noun romantisk romantic adj roman {fk} novel noun Rom blev ikke bygget på en dag.] noun rovdyr {n} predator noun rovfugl {fk} bird of prey noun rovfugl {fk} raptor noun ro {fk} calm noun rubin {fk} ruby noun rufferi {n} pimping noun rufferske {fk} bawd [archaic] [female brothel-keeper] noun rufferske {fk} procuress noun ruffer {fk} pimp noun rugbrød {n} rye bread noun rugmel {n} rye flour noun rug {fk} rye noun rullemodstand {fk} rolling resistance noun rullende materiel {n} rolling stock noun rulleskøjte {fk} roller skate noun rullestol {fk} [nu især] [kørestol] wheelchair noun rulletrappe {fk} escalator noun rulle {fk} roll noun rumfærge {fk} space shuttle noun rumlig spatial adj rummelig spacious adj rumskib {n} spaceship noun rumtemperatur {fk} room temperature noun rum {n} room noun rum {n} space noun rumæner {fk} Romanian noun . Romerriget {n} Roman Empire noun romersk Roman adj romertal {n} Roman numeral noun Romulus og Remus Romulus and Remus rom {fk} rum noun rosenbed {n} rose bed noun rosenblad {n} rose petal noun rosenhave {fk} rosarium noun rosenkål {fk} Brussels sprout noun rosen {fk} erysipelas noun rose {fk} rose noun rosin {fk} raisin noun rosmarin {fk} rosemary noun ros {fk} praise noun rosévin {fk} rosé wine noun rosé {fk} rosé noun roterende revolving adj rotte {fk} rat noun rouge {fk} rouge [blusher] noun roulade {fk} [kage] jelly roll [Am. Rome wasn't built in a day.

] adv Rusland {n} Russia <. in a playground] rutsjebane {fk} [i en forlystelsespark] roller coaster noun ryger {fk} smoker noun ryghvirvel {fk} vertebra noun ryglæn {n} backrest noun Rygning forbudt. Br. Br.] noun rækkemotor {fk} in-line engine noun rækkevidde {fk} range [distance] noun række {fk} row noun noun . [sign] rygning {fk} smoking noun rygrad {fk} backbone noun rygrad {fk} spine [Columna vertebralis] noun rygsæk {fk} backpack noun rygsøjle {fk} backbone noun rygsøjle {fk} spine noun rygte {n} rumor [Am.ru> noun russer {fk} Russian noun russisk Russian [pertaining to Russia] adj russisk {n} Russian noun rusten rusty adj rustfrit stål {n} stainless steel noun rustvogn {fk} hearse noun rust {fk} rust noun rute {fk} route noun rutinemæssig routine adj rutine {fk} routine noun rutsjebane {fk} [fx i en legeplads] slide [e.] noun rund round adj rundsav {fk} circular saw noun rundstykke {n} roll noun rundt around adv rundt round [esp.Rumænien {n} Romania noun rumænsk Romanian adj runde {fk} round noun rundkørsel {fk} roundabout [esp. [skilt] No smoking.] adj rækkefølge {fk} order [sequence] noun rækkefølge {fk} sequence noun rækkehus {n} terraced house [Br.] noun rygte {n} rumour [Br.] noun rundkørsel {fk} traffic circle [Am.] noun ryg {fk} back noun rynket wrinkled adj past-p rynke {fk} wrinkle noun rytme {fk} rhythm noun rytmisk rhythmic adj rytter {fk} rider noun ry {n} reputation noun rådden rotten adj rådgiver {fk} adviser noun rådhus {n} city hall [Am.] noun rådhus {n} town hall noun råd {n} advice noun råd {n} council noun råge {fk} rook [Corvus frugilegus] noun råhed {fk} rawness noun råjern {n} pig iron noun råmateriale {n} raw material noun råolie {fk} crude oil noun rædsom scary [coll.g.

] [vulg.] [skældsord] motherfucker [esp. S/M> sadomasochism <S&M. SM.] [term of a noun . picture.ræv {fk} fox noun rødbede {fk} beetroot noun røde blodlegemer {pl} red blood cells <RBCs> noun røde hunde {pl} German measles noun rødlig reddish adj rød red adj rødspætte {fk} plaice noun rødtop {fk} [person] redhead noun rødvin {fk} red wine noun røgalarm {fk} smoke alarm noun røg {fk} smoke noun røntgenbillede {n} X-ray [image.] noun saddel {fk} saddle [seat] noun sadel {fk} saddle noun sadistisk sadistic adj sadist {fk} sadist noun sadomasochisme {fk} <SM.] [vulg.] buse] noun S-formet S-shaped adj sabbatorlov {fk} sabbatical leave noun sabbat {fk} Sabbath noun sabbat {fk} [orlov] sabbatical noun sabbatår {n} sabbatical year noun sabel {fk} sabre [esp.] noun røvhul {n} [vulg. Am.] asshole [Am. photograph] røntgenfotografi {n} X-ray [image. photograph] røntgen {fk} X-ray noun røn {fk} rowan noun røremaskine {fk} mixer noun rørende touching adj rørhøne {fk} moorhen noun rørsukker {n} cane sugar noun rør {n} [på telefonen] receiver noun rør {n} [tube] tube noun røræg {fk} {n} scrambled eggs noun røveri {n} robbery noun røvhul {n} [vulg. picture. S/M> safirblå sapphire [colour] adj safir {fk} sapphire noun safran {fk} {n} saffron noun saftig juicy adj saft {fk} juice noun sager {pl} things noun sagn {n} legend noun sakkarid {n} saccharide noun sakkarin {n} saccharin [E-954] noun sakral holy adj saks {fk} scissors noun salat {fk} green salad noun salat {fk} lettuce [genus Lactuca] noun salat {fk} [madret] salad noun saldo {fk} balance [of an account] noun salgspris {fk} sale price noun salgspris {fk} selling price noun salg {n} sale noun salinitet {fk} salinity noun salpetersyre {fk} nitric acid noun saltholdighed {fk} [i havvand] salinity noun saltlage {fk} brine noun saltmine {fk} salt mine noun noun noun [sl. Br.

> adv sammentrækning {fk} contraction noun samtale {fk} conversation noun samt as well as conj samtidig at the same time adv samtidig simultaneous adj samtidskunst {fk} contemporary art noun sandaler {pl} sandals noun sandal {fk} sandal noun sandbanke {fk} sandbank noun sandblæsning {fk} sandblasting noun sandbund {fk} sandy bottom noun sandelig truly adv sandhed {fk} truth noun sandkasse {fk} sandpit [Br.salt salty adj saltsyre {fk} hydrochloric acid [HCl(aq)] [E-507] noun saltvand {n} salt water noun salt {n} salt noun salvadoraner {fk} Salvadorean noun salve {fk} [af kugler] salvo noun samarbejde {n} co-operation noun samarbejde {n} collaboration noun samarbejde {n} cooperation noun sameksistens {fk} coexistence noun samfund {n} community noun samfund {n} society noun samhandel {fk} trade noun samhørighed {fk} cohesion noun samlebegreb {n} collective term noun samleje {n} sexual intercourse noun samleje {n} sex [sexual intercourse] noun samler {fk} collector noun samling {fk} collection noun sammenbrud {n} collapse noun sammenfatning {fk} summary noun sammenkomst {fk} gathering noun sammenkomst {fk} get-together [informal gathering] sammenlignelig comparable adj sammenlignelighed {fk} comparability noun sammenligning {fk} comparison noun sammenpresset compressed adj past-p sammenrullet rolled-up adj sammenstød {n} collision noun sammensætning {fk} composition noun sammen together <tog.] [for children] noun sandklit {fk} sand dune noun sandpapir {n} sandpaper noun sandsten {fk} sandstone noun sandstorm {fk} sandstorm noun sandsynlighed {fk} likelihood noun sandsynlig likely adj sandsynligvis probably adv sandsæk {fk} sandbag noun sand true adj sandwich {fk} sandwich noun sand {n} sand noun sangbog {fk} songbook noun sangerinde {fk} singer [female] noun sanger {fk} singer noun sangfugl {fk} songbird noun noun .

CHF> noun schweizisk Swiss adj Schweiz {n} <. i inter-skandinavisk kommunikation for: tres] seksualitet {fk} sexuality noun seksualoplysning {fk} sex education noun seksuel sexual adj sixty .ch> Switzerland <.ch> noun schæfer {fk} Alsatian [Br.sangstemme {fk} singing voice noun sang {fk} song noun sanktion {fk} sanction noun sanselig sensuous adj sarder {fk} Sardinian noun Sardinien {n} Sardinia noun sardinier {fk} Sardinian noun sardin {fk} sardine noun sardisk Sardinian adj sardisk {n} Sardinian noun sarkasme {fk} sarcasm noun sarkastisk sarcastic adj satellit {fk} satellite noun satiriker {fk} satirist noun satirisk satirical adj sauceskål {fk} gravy boat noun sauce {fk} sauce noun savanne {fk} savannah noun savanne {fk} savanna noun savsmuld {n} {fk} sawdust noun sav {fk} saw noun saxofon {fk} saxophone noun scenario {n} scenario noun scene {fk} [teaterscene] stage [in a theatre] noun schnitzel {fk} cutlet noun schweizerfranc {fk} <SFr. clothes] adj secondhandshop {fk} second-hand shop noun seddel {fk} banknote noun seer {fk} viewer noun segl {fk} [uform. CHF> Swiss franc <SFr.] noun secondhand second-hand [esp. CHF> Swiss franc <SFr. CHF> noun schweizerkniv {fk} Swiss army knife <SAK> noun schweizerost {fk} Swiss cheese noun schweizertysk {n} Swiss German noun schweizisk franc {fk} <SFr.> sixteenth <16th> seksten sixteen seksti [især på checks el. {n}] sickle noun segl {n} seal noun segregeret segregated adj past-p sej chewy [meat] adj sejlads {fk} sailing noun sejlbar navigable adj sejler {fk} [person] sailor noun sejlfartøj {n} sailing vessel noun sejlplan {fk} sailing schedule noun sejlskib {n} sailing ship noun sejl {n} sail noun sejr {fk} victory noun sej tough adj sekretion {fk} secretion noun sekretær {fk} secretary noun sekskantet hexagonal adj seks six sekstende <16.

mps> [Br.] sekund {n} second noun sekundær secondary adj selen {n} <Se> selenium <Se> noun selleri {fk} celery noun selskabelig sociable adj selskabelig social [e. m/s. gathering] adj selskabsløve {fk} party animal noun selskab {n} company noun selskab {n} society noun selvbeherskelse {fk} self-control noun selvbestemmelse {fk} self-determination noun selvbiografi {fk} autobiography noun selvforsvar {n} self-defence [Br.seksuelt overført sygdom {fk} sexually transmitted disease <STD> seksuelt sexually adv sektoriel sectoral adj sektor {fk} sector noun sekulær secular adj sekundmeter {fk} metre per second <m.> noun septisk septic adj serail {n} seraglio [palace] noun noun noun .] noun selvfølgelig of course adv selvgenererende self-generating adj selvklæbende self-adhesive adj selvlyd {fk} vowel noun selvlært self-taught adj selvmord {n} suicide noun selv om although conj selvom although conj selv om though conj selvom though conj selvoprettende self-righting adj selvportræt {n} self-portrait noun selv self pron selvsikker self-confident adj selvstyrende self-governing adj selvstyre {n} self-government noun selvstændighed {fk} independence noun selvstændig independent adj Selv tak! You are welcome! seminar {n} seminar noun semulje {fk} semolina noun senator {fk} senator noun sender {fk} transmitter noun sendetid {fk} airtime noun senere later adj adv sene {fk} tendon noun sengetid {fk} bedtime noun sengetæppe {n} bedspread noun sengetæppe {n} blanket noun seng {fk} bed noun sennep {fk} mustard noun sensitiv sensitive adj sensommer {fk} late summer noun sensor {fk} sensor noun sensuel sensual adj sent late adj adv separat separate adj september {fk} <sept.g.] noun selvforsvar {n} self-defense [Am. Sept.s.. m s.> September <Sep.

] noun sidste søndag last Sunday sidste tirsdag last Tuesday sidste torsdag last Thursday sidst last adv sidstnævnte last-mentioned adj sidstnævnte latter [last-mentioned] adj signal {n} signal noun sig selv herself [if the person of "herself" is pron sig selv itself pron sig selv themselves [direct / indirect object] sigtbarhed {fk} visibility noun sigte {fk} sieve noun Sikke en skam! What a pity! sikker certain adj sikkerhedsnål {fk} safety pin noun sikkerhedspoliti {n} security police noun sikkerhedsvagt {fk} security guard noun sikkerhed {fk} safety noun sikkerhed {fk} security noun sikker safe adj sikker secure adj sikker sure adj noun noun the person of an object] pron .sergent {fk} sergeant <Sgt> noun serie {fk} series noun seriøs serious adj serviet {fk} napkin noun seværdigheder {pl} sights noun seværdighed {fk} sight [attraction] noun sexchikane {fk} sexual harassment noun sexet sexy adj sex {fk} sex [sexual activity] noun seycheller {fk} Seychellois noun sfinks {fk} sphinx noun sfære {fk} sphere noun sfærisk spherical adj shampoo {fk} shampoo noun shiisme {fk} Shiism noun shoppingtur {fk} shopping trip noun shorts {pl} shorts noun Sibirien {n} Siberia noun sibirisk Siberian adj siddeplads {fk} seat noun sidegade {fk} side street noun sidegevinst {fk} added bonus [extra advantage] sidekammerat {fk} [person sitting next to you] sideløbende parallel adj siden da since then adv siden since prep side om side med alongside prep side om side side by side side {fk} page <p. men ikke mindst last but not least sidste fredag last Friday sidste last adj sidste lørdag last Saturday sidste mandag last Monday sidste onsdag last Wednesday sidste salgsdato {fk} sell-by date [Br.> noun side {fk} side noun sidst.

] slipshod adj sjældenhed {fk} rarity noun sjælden rare adj sjælden seldom adj adv sjældent rarely adv sjælelig psychic adj Sjælland {n} Zealand noun sjæl {fk} soul noun skabelse {fk} creation noun skabende creative adj skaberværk {n} creation noun skaber {fk} creator noun skabning {fk} creation noun skab {n} cupboard noun Skade.> sixth <6th> sjettedel {fk} [en sjettedel] sixth [one sixth] <1/6> noun sjetteplads {fk} sixth place noun sjipning {fk} skipping noun sjippetov {n} jump rope [Am. bruges især som skældsord] fool sirene {fk} siren noun situationskomedie {fk} <sitcom> situation comedy <sitcom> situation {fk} situation noun sjakal {fk} jackal noun sjal {n} shawl noun sjette <6. skadelig harmful adj skadevirkning {fk} harmful effect noun skade {fk} damage noun skade {fk} harm noun skade {fk} [husskade] magpie noun skakbrik {fk} chess piece noun skakbræt {n} chessboard noun skak {fk} chess noun skala {fk} scale noun skaldet isse {fk} bald head noun skalotteløg {n} shallot noun skal {fk} shell noun skammelig shameful adj skam {fk} disgrace noun skam {fk} shame noun skandale {fk} scandal noun skandaløs scandalous adj Skandinavien {n} Scandinavia noun noun noun .] noun sjippetov {n} skipping rope [Br. Too bad.sikkert certainly adv sikkert gæt {n} safe bet noun sikring {fk} fuse noun sildehaj {fk} porbeagle [Lamna nasus] noun sild {fk} herring noun silhuet {fk} silhouette noun silikone {fk} silicone noun silke {fk} silk noun simpel simple adj simpelthen simply adv sindssygdom {fk} mental illness noun sindssyge {fk} insanity noun sindssyg insane adj sind {n} mind noun sinke {fk} [uformelt.] noun sjov funny adj sjusket [om arbejde osv.

skandinavisk Scandinavian adj skarlagensfeber {fk} scarlet fever skarp hot adj skarp sharp adj skarv {fk} cormorant noun skatteborger {fk} taxpayer skattely {n} tax haven noun skattepligtig taxable adj skattesats {fk} tax rate noun skattesvig {n} {fk} tax evasion skattevæsen {n} tax office noun skatteyder {fk} taxpayer noun skat {fk} tax noun skelet {n} skeleton noun skema {n} timetable noun skepticisme {fk} scepticism ske {fk} spoon noun skibsbygning {fk} shipbuilding skibsfart {fk} shipping noun skibsmotor {fk} marine engine noun skibsside {fk} ship's side noun skibsværft {n} shipyard noun skib {n} ship noun skib {n} [i kirke] nave noun skihejs {fk} ski lift noun skildpadde {fk} turtle noun skillelinje {fk} dividing line skilsmisse {fk} divorce noun skilt divorced adj past-p skilt {n} sign noun skiløber {fk} skier noun skiløb {n} skiing noun skind {n} skin noun skinkekød {n} ham noun skinke {fk} ham noun skinneben {n} shin bone noun skinne {fk} rail noun skinsyg jealous adj skitse {fk} sketch noun skivebremser {pl} disc brakes skive {fk} brød slice of bread noun skive {fk} slice noun skizofreni {fk} schizophrenia noun skizofren schizophrenic adj ski {fk} ski noun ski {pl} skis noun skjorte {fk} shirt noun skjult hidden adj past-p sklerose {fk} sclerosis noun skohorn {n} shoehorn noun skoldkopper {pl} chickenpox {sg} skolealder {fk} school age noun skolebarn {n} schoolchild noun skolebørn {pl} schoolchildren noun skoledreng {fk} schoolboy noun skoleelever {pl} school pupils skoleelev {fk} pupil [school pupil] skolekammerat {fk} schoolmate skolekantine {fk} school canteen skolelærer {fk} schoolteacher noun noun noun noun noun noun noun noun noun noun noun noun noun .

] [coll.] adj skræl {fk} skin [of a fruit or vegetable] noun skræmmende scary [coll.] adj skræmt frightened adj past-p skrøbelig brittle adj skrøbelig fragile adj skrøbelig frail adj skub {n} thrust noun skudsikker bulletproof adj skudsikkert alibi {n} cast-iron alibi noun skud {n} shot noun .] noun skruestik {fk} vise [Am. Am.] noun skovl {fk} shovel noun skov {fk} forest noun sko {fk} shoe noun sko {pl} shoes noun skrabekort {n} scratch card noun skraldemand {fk} binman [Br.] noun skruetrækker {fk} screwdriver noun skrue {fk} screw noun skrupelløs unscrupulous adj skrupler {pl} scruples noun skruppelløs unscrupulous adj skrå oblique [slanting] adj skræddersyet tailored adj past-p skræddersyet [også fig.skolepige {fk} schoolgirl noun skoleuniform {fk} school uniform noun skole {fk} school noun skonnert {fk} schooner noun skorpion {fk} scorpion noun skorsten {fk} chimney noun Skotland {n} Scotland noun skotsk Scottish adj skotskternet tartan adj skotte {fk} Scot noun skotøj {n} footwear noun skovbrug {n} forestry noun skovhugger {fk} lumberjack [esp.] noun skreven written adj skribent {fk} writer noun skridt {n} step noun skriftligt in writing adv skriftlig written adj skrifttype {fk} font noun skrig {n} scream noun skrivebord {n} desk noun skrivekrampe {fk} writer's cramp noun skrivelse {fk} letter noun skrivemaskine {fk} typewriter noun skrog {n} hull noun skrotplads {fk} scrapyard noun skrot {n} {fk} scrap noun skrubbebørste {fk} scrubbing brush noun skrubbe {fk} flounder noun skruenøgle {fk} spanner noun skruestik {fk} vice [Br.] noun skrald {n} rubbish [Br.] tailor-made [also fig.] adj skrædder {fk} tailor noun skrækkelig awful adj skrækkelig scary [coll.

skudår {n} leap year noun skuespillerinde {fk} actress noun skuespiller {fk} actor noun skuespil {n} play noun skuffelse {fk} disappointment noun skuffe {fk} drawer noun skulderblad {n} shoulder blade noun skulderlang [hår] shoulder-length [hair] adj skulder {fk} shoulder noun skulptur {fk} sculpture noun skulptør {fk} sculptor noun skumring {fk} dusk noun skum {n} foam noun skum {n} [urenheder på vandoverflade. på saft.l. på kogende suppe] noun skurk {fk} villain noun skur {n} shed noun skybrud {n} cloudburst noun skydebane {fk} rifle range noun skydedør {fk} sliding door noun skydevåben {n} firearm noun skyet cloudy adj skyfri clear [sky free of cloud] adj skyfri cloudless adj skyggefuld shady adj skygge {fk} peak noun skygge {fk} shade noun skygge {fk} shadow noun skyhøj sky-high adj skyldig guilty adj skyld {fk} fault noun skylning {fk} flushing noun skyskraber {fk} skyscraper noun skytsengel {fk} guardian angel noun skytshelgen {fk} patron saint noun sky {fk} [på himlen e.] cloud noun Skål! Cheers! skål {fk} bowl noun skål {fk} [bh skål] cup [bra cup] noun skånsk Scanian adj skæg {n} beard noun skældsord {n} swear word noun skærende cutting adj skærende sharp adj skær {n} [svagt lysskær] gleam noun skæv askew adj skæv biased adj skøjtebane {fk} ice rink noun skøjtebane {fk} skating rink noun skøjteløber {fk} pond skater [family Gerridae] noun skøjteløber {fk} skater noun skøjteløb {n} ice skating noun skøjte {fk} skate noun skønhedspleje {fk} beauty care noun skønhedssalon {fk} beauty salon noun skønhed {fk} beauty noun skønt though conj skør crazy adj skørt {n} skirt noun sladder {fk} gossip noun scum [froth] .

slagboremaskine {fk} hammer drill noun slagskib {n} battleship noun slags {fk} {n} kind noun slags {fk} {n} sort noun slags {fk} {n} type noun slagter {fk} butcher noun slagtning {fk} slaughter noun slag {n} battle noun slalom {fk} slalom noun slam {n} {fk} sludge noun slange {fk} hose noun slange {fk} snake noun slang {fk} {n} slang noun slankekur {fk} diet [for losing weight] noun slank slim adj slaveri {n} slavery noun slave {fk} slave noun slavinde {fk} slave [female] noun slesk smarmy [coll.] noun slæde {fk} [rensdyr eller hestetrukken] sleigh noun slægtning {fk} relative noun slægt {fk} genus noun sløjfe {fk} bow noun slør {n} veil noun sløvhed {fk} lethargy noun sløv lethargic adj smagsstof {n} flavoring [Am.] noun smagsstof {n} flavouring [Br. Br.] adj slet bad adj slette {fk} plain noun slikkepot {fk} [børnesprog: pegefinger] forefinger slik {n} [søde sager] candy noun slik {n} [søde sager] sweets {pl} noun slips {n} tie noun slot {n} castle noun Slovakiet {n} Slovakia noun slovakisk Slovakian adj slovakisk {n} Slovakian noun slovak {fk} Slovak noun slovensk Slovenian adj slud {n} sleet noun sluse {fk} lock [watergate] noun slåen {fk} blackthorn [Prunus spinosa] noun slåen {fk} sloe [Prunus spinosa] noun slæbebåd {fk} tugboat noun slæbebåd {fk} tug noun slæde {fk} sledge [esp.] noun smag {fk} taste noun smal narrow adj smaragdgrøn emerald [colour] adj smaragd {fk} emerald noun smed {fk} blacksmith noun smeltepunkt {n} melting point noun smeltet melted adj past-p smeltet molten adj smertefuld painful adj smertefuldt painfully adj smertelindrende analgesic adj smerte {fk} ache noun noun .] noun slæde {fk} sled [Am.

] noun smykke {n} piece of jewelry [Am.] noun sneplov {fk} snowplow [Am.] noun småkage {fk} cookie [Am.] noun snestorm {fk} snowstorm noun sne {fk} snow noun snotklud {fk} [uform.] noun småbarn {n} [ca.] noun snarere sooner [rather] adv snart soon adv snavset dirty adj snebold {fk} snowball noun snedrive {fk} snowdrift noun Sneedronningen [eller: Snedronningen] [Hans Christian Andersen] The Snow Queen snefald {n} snowfall noun snefnug {n} snowflake noun snegl {fk} snail noun snehvid snow-white adj sneklædt snow-clad adj sneklædt snow-covered adj snemand {fk} snowman noun sneplov {fk} snowplough [Br.smerte {fk} pain noun smidig smooth adj smil {n} smile noun smitsom contagious adj smitsom infectious adj smitterisiko {fk} risk of infection noun smugleri {n} smuggling noun smugling {fk} smuggling noun smuk beautiful adj smuk lovely adj smuk pretty adj smykker {pl} jewellery {sg} [Br.] noun smykker {pl} jewelry {sg} [Am.] noun små little [with plural noun] adj småpenge {pl} small change {sg} noun småregn {fk} drizzle noun små {pl} [sg.] noun smykke {n} piece of jewellery [Br.] [handkerchief] noun snotklud {fk} [uformelt: lommetørklæde] handkerchief noun snot {n} snot [coll.] [nasal mucus] noun snu cunning adj snu sly adj snu wily adj snyltende parasitic adj snylter {fk} parasite noun snørebånd {n} shoelace noun socialpædagog {fk} social pedagogue noun socialrådgiver {fk} social worker noun social social adj social [selskabelig] sociable adj sociologi {fk} sociology noun . 1-3 år] toddler noun småbitte tiny [used with plural nouns] adj smågris {fk} piglet noun småkage {fk} biscuit [Br.: lille] small adj smøring {fk} lubrication noun smør {n} butter noun snack bar {fk} snack bar noun snak {fk} chat noun snaps {fk} booze [coll.] [lommetørklæde] snot rag [coll.

som følge heraf as a consequence som helhed as a whole som hovedregel as a general rule som kan fås available adj som like prep conj noun . in a cone] noun sognekirke {fk} parish church noun sogn {n} parish noun soja {fk} soya [Br... as a result of .g.] noun sol {fk} sun noun somalier {fk} Somali noun som altid as always som as prep conj som følge af .] noun sokker {pl} socks noun sok {fk} sock noun solaktivitet {fk} solar activity noun solbadning {fk} sunbathing noun solbeskinnet sunlit adj solbeskinnet sunny adj solbeskyttelse {fk} sunscreen noun solblokker {fk} sunblock noun solbriller {pl} sunglasses noun solbrun suntanned adj solbrun tanned adj solbrændt sunburnt adj solbær {fk} [busk] blackcurrant [bush] noun solbær {n} [bær] blackcurrant [berry] noun solcreme {fk} sunscreen noun soldat {fk} soldier noun solenergi {fk} solar energy noun solfanger {fk} solar panel noun solformørkelse {fk} solar eclipse noun solhverv {n} solstice noun solidaritet {fk} solidarity noun solist {fk} soloist noun sollys {n} sunlight noun solnedgang {fk} sunset noun solopgang {fk} sunrise noun solplet {fk} sunspot noun solrig sunny adj solsejl {n} awning noun solsikkefrø {pl} sunflower seeds noun solsikkeolie {fk} sunflower oil noun solsikke {fk} sunflower noun solskinsdag {fk} sunny day noun solskinstimer {pl} hours of sunshine noun solskinstime {fk} hour of sunshine noun solskin {n} sunshine noun solskoldet sunburnt adj solskoldning {fk} sunburn noun solskærm {fk} sunshade noun solsort {fk} (common) blackbird [Turdus merula] solstik {n} sunstroke noun solsystem {n} solar system noun solur {n} sundial noun solvogn {fk} sunlounger [Br...sociolog {fk} sociologist noun socioøkonomisk socio-economic adj sofistikeret sophisticated adj softice {fk} ice cream [e.

sommerdag {fk} summer day noun sommerfugl {fk} butterfly noun sommerkjole {fk} summer dress noun sommersolhverv {n} summer solstice noun sommertid {fk} daylight saving time <DST> noun sommer {fk} summer noun sommetider occasionally adv sommetider sometimes adv somme tider sometimes adv som regel as a rule sonate {fk} sonata noun sonde {fk} probe noun sopran {fk} soprano noun sorbinsyre {fk} sorbic acid [E-200] noun sorg {fk} grief noun sorg {fk} sadness noun sort black adj Sortehavet {n} Black Sea noun sort {fk} kind noun sort {fk} sort noun sort {fk} type noun sovende dormant adj sovepose {fk} sleeping bag noun sovesal {fk} dorm [coll.] [dormitory] noun sovevogn {fk} sleeping car noun soveværelse {n} bedroom noun sovjetisk Soviet adj sovseskål {fk} gravy boat noun sovseskål {fk} sauce boat noun sovs {fk} sauce noun so {fk} sow noun spadserestok {fk} walking stick noun spadseretur {fk} stroll noun spadseretur {fk} walk noun spagetti {fk} spaghetti {pl} noun spaghetti {fk} spaghetti {pl} noun spand {fk} bucket noun Spanien {n} <. without luxury] specialbygget custom-built adj specialbygget purpose-built adj specialisering {fk} specialisation [Br.] spartan [austere.] noun specialisering {fk} specialization noun specialitet {fk} speciality [Br.es> Spain <.> adv specifikation {fk} specification noun specifik specific adj speedbåd {fk} speedboat noun adj .] noun specialitet {fk} specialty [Am.] noun speciallæge {fk} specialist noun specialuddannelse {fk} special training noun specialuddannet specially trained adj speciel specific adj specielt <spec.> especially <esp.es> noun spanier {fk} Spaniard noun spansk Spanish adj spansk {n} Spanish noun sparebøsse {fk} money box noun sparegris {fk} piggy bank noun sparsomt sparsely adv spartansk Spartan adj spartansk [fig.

] booze [coll.] noun spurv {fk} sparrow noun spydig bitchy [coll.spejlbillede {n} mirror image noun spejlbillede {n} reflection [in a mirror.] spejl {n} mirror noun spejlæg {n} fried egg noun spektrum {n} spectrum noun spelt {fk} spelt [Triticum spelta] noun spids [også fig.] adj spid {n} skewer noun spildevand {n} waste water noun spildevand {n} wastewater noun spillekort {n} playing card noun spiller {fk} player noun spil {n} game noun spinat {fk} spinach noun spindeltrappe {fk} spiral staircase noun spindelvæv {n} spiderweb noun spionage {fk} espionage noun spion {fk} spy noun spir {n} spire noun spisebord {n} dining table noun spiseforstyrrelse {fk} eating disorder noun spisekort {n} menu noun spiselig edible adj spisepinde {pl} chopsticks noun spisepind {fk} chopstick noun spiserør {n} esophagus [Am.] [pej.] noun spritbilist {fk} drink-driver [Br.] [person] noun spontan abort {fk} miscarriage noun spontan spontaneous adj sporadisk sporadic adj sporelement {n} trace element noun sporløst without trace adv sporstof {n} trace element noun sportstøj {n} sportswear noun spor {n} trace noun spraydåse {fk} spray can noun spreadsheet {n} spreadsheet noun springpadde {fk} anuran noun springpadde {fk} batrachian noun springvand {n} fountain noun spring {n} jump noun sprinkler {fk} sprinkler noun spritbilisme {fk} drink-driving [Br.] adj spydkast {n} javelin throw noun noun .spydig] pointed [also fig.] noun sprogkursus {n} language course noun sproglig linguistic adj sprogvidenskab {fk} linguistics noun sprog {n} language <lang.> noun sprudlende sparkling adj sprut {fk} [uform.] noun spiserør {n} gullet noun spiserør {n} oesophagus [Br. water etc.] noun sprænghoved {n} warhead noun sprængstof {n} explosive noun sprøjtepose {fk} piping bag [Br.] noun spisestue {fk} dining room noun splejset weedy adj splejs {fk} shrimp [coll. .

{fk}] statement noun stationcar {fk} estate car [Br.] noun stationcar {fk} station wagon noun statistik {fk} statistic noun statistik {fk} [uden pluralis] statistics {pl} [treated as {sg}] statistisk statistical adj statist {fk} extra noun statsbegravelse {fk} state funeral noun statsbesøg {n} state visit noun statsborgerskab {n} citizenship noun statsborger {fk} citizen noun statsborger {fk} national noun statsejet state-owned adj statskontrolleret state-controlled adj statskup {n} coup d'état noun statslig governmental adj statslig state [attr.] adj noun noun .] noun statelig dignified adj statelig imposing adj statelig stately adj statement {n} [uform.> adj spøgende <spøg.> adv spørgeskema {n} questionnaire noun spørgsmålstegn {n} <?> [også fig.] noun standur {n} grandfather clock noun stangspring {n} pole vault noun stang {fk} rod noun stank {fk} stench noun stank {fk} stink noun starlet {fk} [ofte pej.] spørgsmål {n} question noun spørgsmål {pl} questions noun squashbane {fk} squash court noun squash {fk} squash noun stabel {fk} bundle noun stabel {fk} pile [stack] noun stabel {fk} stack noun stabilitet {fk} stability noun stabil steady adj stab {fk} staff [personnel] noun stadie {n} stage [phase] noun stadig still adv stadion {n} stadium noun stadium {n} stage [phase] noun staffeli {n} easel noun stamme {fk} stem noun stamme {fk} strain noun standard {fk} standard noun standerlampe {fk} standard lamp [Br.] starlet [coll.spyd {n} javelin noun spyd {n} skewer noun spyd {n} spear noun spædbarnsdødelighed {fk} infant mortality noun spædbarn {n} [mere formelt for: baby] baby noun spædbørnsdødelighed {fk} infant mortality noun spændbeton {fk} prestressed concrete noun spændende exciting adj spænding {fk} tension noun spænding {fk} voltage noun spøgelse {n} ghost noun spøgende <spøg.> humorously <hum.] question mark <?> [also fig.> humorous <hum.

] noun stenalder {fk} Stone Age noun stenbed {n} rockery noun stenbed {n} rock garden noun Stenbukkens vendekreds {fk} Tropic of Capricorn stenet stony adj stenhave {fk} rockery noun stenhave {fk} rock garden noun stenhøj {fk} rockery noun stenhøj {fk} rock garden noun stenkast {n} stone's throw noun sten {fk} stone noun steppe {fk} steppe noun sterlingsølv {n} sterling silver noun stetoskop {n} stethoscope noun stigbøjle {fk} stirrup noun stigende increasing adj stigende rising adj stige {fk} ladder noun stigning {fk} gradient [upward] noun stigning {fk} increase noun stikdose {fk} wall socket noun stikdåse {fk} outlet noun stikkelsbær {fk} [busk] gooseberry noun stikkelsbær {n} [frugt] gooseberry noun stikling {fk} cutting noun stik {n} plug noun stik {n} [af bi.] sting noun stilethæle {pl} stiletto heels noun stilfuld stylish adj stilhed {fk} silence noun stiliseret stylised [Br.] adj past-p stiliseret stylized adj past-p stilk {fk} stalk noun stilleben {n} still life noun stille quiet adj noun .statsminister {fk} prime minister noun statsoverhoved {n} head of state noun statue {fk} statue noun statussymbol {n} status symbol noun status {fk} status noun stat {fk} state noun stavefejl {fk} misspelling noun stavefejl {fk} spelling error noun stavefejl {fk} spelling mistake noun stavelse {fk} syllable noun stavemåde {fk} spelling noun stavning {fk} spelling noun steak {fk} steak noun stedord {n} pronoun noun stedsegrøn evergreen adj sted {n} location noun sted {n} place noun sted {n} spot [location] noun stegepande {fk} frying pan noun stegepande {fk} frypan [Am.] noun stegt kylling {fk} fried chicken noun stejl steep adj stemme {fk} voice noun stemme {fk} vote noun stemning {fk} atmosphere [fig. hveps osv.

stille silent adj stille still adv stil {fk} style noun stime {fk} shoal noun stinkdyr {n} skunk noun stivelse {fk} starch noun stiv rigid adj stiv stiff adj sti {fk} path noun sti {fk} [grisesti.] storslået grandiose adj stor tall adj straffefange {fk} convict noun straffefange {fk} prisoner noun straffekoloni {fk} penal colony noun strafferet {fk} criminal law noun straffespark {n} penalty kick noun strafpoint {n} penalty point noun straf {fk} penalty noun straf {fk} punishment noun straks as soon as conj straks at once adv straks directly conj adv straks forthwith adv straks immediately [at once] adv straks instantly adv straks right away [at once] adv straks straight away [at once] adv stram tight adj strandsø {fk} lagoon noun strandtøj {n} beachwear noun strand {fk} beach noun strategisk strategic adj noun noun noun .] storm [also fig. svinesti] sty [pigsty] stjerneformet star-shaped adj stjerne {fk} star noun stjålet stolen adj past-p stodder {fk} [tigger] beggar noun stofmisbrug {n} {fk} drug abuse noun stof {n} substance noun stof {n} [tekstil] fabric noun stokrose {fk} hollyhock noun stokværk {n} floor noun stolthed {fk} pride noun stolt proud adj stol {fk} chair noun Stop! Stop! Stop! Stop it! stoppested {n} [busstoppested] bus stop stopur {n} stopwatch noun storartet great adj stor big adj Storbritannien {n} Great Britain noun storby {fk} large city noun storesøster {fk} big sister noun stor great adj stork {fk} stork noun stor large adj stormagt {fk} great power noun stormagt {fk} major power noun storm {fk} [også fig.

Br.> noun stræde {n} strait noun strøget ironed adj past-p strømer {fk} [uformelt: politibetjent] policeman noun strømførende live [carrying electric current] adj strømlinet streamlined adj past-p strømpebukser {pl} tights noun strømpeholder {fk} garter belt [Am.] noun strømper {pl} stockings noun strømper {pl} [sokker] socks noun strømpe {fk} stocking noun strømpe {fk} [sok] sock noun strømstyrke {fk} current noun strøm {fk} current noun strøm {fk} flood noun strøm {fk} flow [current] noun strøm {fk} spate noun strøm {fk} stream noun .] noun strid {fk} row [esp.] glistening adj pres-p stråle {fk} ray noun stråling {fk} radiation noun stråtag {n} thatched roof noun strå {n} straw noun stræde {n} road <Rd.] noun strømpeholder {fk} suspender belt [Br.] [dispute] noun strigle {fk} curry comb noun strikkepind {fk} knitting needle noun strikt strict adj stripper {fk} stripper [striptease artist] noun strisser {fk} [uformelt: politibetjent] policeman noun stropløs strapless adj strube {fk} throat noun struds {fk} ostrich noun strukturel structural adj struktur {fk} structure noun strygebræt {n} ironing board noun strygefri non-iron adj strygeinstrument {n} bowed string instrument noun strygejern {n} iron [for ironing clothes] noun strygning {fk} ironing noun stryknin {fk} strychnine noun strålebehandling {fk} radiotherapy noun strålede shining adj pres-p strålende radiant adj strålende [ædelstene etc.strategi {fk} strategy noun strateg {fk} strategist noun stregkode {fk} barcode noun strejke {fk} strike noun strengeinstrument {n} string instrument noun streng strict adj streng stringent adj strengt strictly adv strengt taget strictly speaking stress {fk} {n} stress noun stribet striped adj stribe {fk} stripe noun stribe {fk} strip noun stridsvogn {fk} chariot [war chariot] noun stridsøkse {fk} battleaxe noun stridsøkse {fk} battleax [Am.

g. tv. t. i adresser.] the majority noun stør {fk} sturgeon noun støtte {fk} support noun støvende dusty adj støvet dusty adj støvler {pl} boots noun støvletter {pl} ankle boots noun støvlet {fk} ankle boot noun støvle {fk} boot noun støvsuger {fk} vacuum cleaner noun støv {n} dust noun subkutan subcutaneous adj sublim sublime adj substans {fk} substance noun substantiv {n} noun noun subtraktion {fk} subtraction noun subtropisk subtropical adj . st.] ground floor <GF> noun stue {fk} living room noun stum dumb [unable to speak] adj stumfilm {fk} silent film noun stum mute adj stykke {n} legetøj toy noun stykke {n} piece noun styrbord starboard noun styrke {fk} strength noun ståhej {n} {fk} noise noun stålbørste {fk} wire brush noun stålramme {fk} steel frame noun ståltråd {fk} wire [steel wire] noun ståluld {fk} steel wool noun ståluld {fk} wire wool [Br. / st.strøm {fk} torrent noun strøsukker {n} caster sugar noun student {fk} student noun studerende {fk} student noun studereværelse {n} study [room] noun studie {n} studio [location] noun studium {n} study noun stueetage {fk} ground floor <GF> noun stueplante {fk} house plant noun stuetemperatur {fk} room temperature noun stue {fk} <st. fx gade 1.] noun stålværk {n} steelworks {sg} noun stædig [om person] stubborn adj stængel {fk} stalk noun stængel {fk} stem noun stængel {fk} stick [of rhubarb] noun stærk strong adj stærkt heavily adv stærkt strongly adv stærkt trafikeret [fx vej] very busy [e.v. road] adj stær {fk} starling noun støbejern {n} cast iron noun støddæmper {fk} shock absorber noun stødtand {fk} tusk noun støjende noisy adj støjforurening {fk} noise pollution noun støj {fk} noise noun størrelse {fk} size noun størstedelen {fk} [best.> [stueetage] [fork.

] noun suppositorium {n} suppository noun sura {fk} sura noun surdej {fk} sourdough noun .] noun sulfit {n} sulfite [Am.] noun sultanat {n} sultanate noun sulten hungry adj sultestrejke {fk} hunger strike noun sult {fk} hunger noun sumobryder {fk} sumo wrestler noun sumpet marshy adj sumpet swampy adj sump {fk} swamp noun sund fornuft {fk} common sense noun sund healthy adj sundhedsskadelig harmful to health adj sundhed {fk} health noun sunnisme {fk} Sunnism noun sunnitisk Sunni adj sunnit {fk} Sunni [person] noun superb superb adj superlativ {fk} superlative noun superleder {fk} superconductor noun supermarked {n} supermarket noun supersonisk supersonic adj superstar {fk} superstar noun superviser {fk} supervisor noun supination {fk} supination noun supinum {n} supine noun suppegryde {fk} stockpot noun suppehøne {fk} boiler [Br.] [replaced by in come support] noun suppleringsvalg {n} by-election [Br.] [chicken] noun suppeske {fk} soup spoon noun suppeskildpadde {fk} green (sea) turtle [Chelonia mydas] noun suppetallerken {fk} soup plate noun suppeterrin {fk} tureen noun suppe {fk} soup noun supplerende dagpenge {pl} income support {sg} [Br.] [coll.] [Can.] noun supplerende dagpenge {pl} supplementary benefit {sg} [Br.] noun sulfat {n} sulphate [Br.succesfuld successful adj succesrig successful adj successiv successive adj succes {fk} success noun sudaner {fk} Sudanese noun sudaneser {fk} Sudanese noun sudanesisk Sudanese adj sudansk Sudanese adj Sudan {n} Sudan noun suffiks {n} suffix noun sufisme {fk} Sufism noun sugerør {n} straw [drinking straw] noun sukkerfri sugar-free adj sukkermajs {fk} sweetcorn noun sukkerroe {fk} sugar beet noun sukkerrør {n} sugar cane noun sukkersyge {fk} diabetes noun sukker {n} sugar noun sulfat {n} sulfate [Am.] noun sulfit {n} sulphite [Br.

] [H2SO4] noun svovl {n} {fk} <S> sulfur [Am.] svingdør {fk} revolving door noun svinghjul {n} flywheel noun svin {n} pig noun svoger {fk} brother-in-law noun svovldioxid {fk} {n} sulfur dioxide [Am.] [H2SO4] noun svovlsyre {fk} sulphuric acid [Br.] pigsty [also fig.] <S> noun svullen swollen adj svulstig [storslået] grandiose adj svælg {n} pharynx noun sværdfisk {fk} swordfish [Xiphias gladius] noun noun noun noun noun noun .] [in railroad track] noun svensker {fk} Swede noun svensk Swedish adj svensk {n} Swedish noun Sverige {n} Sweden noun svigerdatter {fk} daughter-in-law noun svigerfader {fk} father-in-law noun svigerfar {fk} father-in-law noun svigerforældre {pl} parents-in-law noun svigerinde {fk} sister-in-law noun svigermoder {fk} mother-in-law noun svigermor {fk} mother-in-law noun svigersøn {fk} son-in-law noun svig {fk} {n} fraud noun svimmel dizzy adj svimmelhed {fk} dizziness noun svindel {fk} fraud noun svinekød {n} pork noun svinesti {fk} [også fig.surfbræt {n} surfboard noun surfer {fk} surfer noun surfing {fk} surfing noun surkål {fk} sauerkraut noun sur sour adj suverænitet {fk} sovereignty noun svagelighed {fk} infirmity noun svagheder {pl} weaknesses noun svaghed {fk} weakness noun svag weak adj svag [fx lugt] faint adj svale {fk} swallow noun svamp {fk} mushroom noun svamp {fk} sponge noun svanesang {fk} swansong noun svane {fk} swan noun svangerskabsafbrydelse {fk} abortion [termination] svangerskab {n} pregnancy noun svar {n} answer noun svedig sweaty adj sved {fk} sweat noun svejseapparat {n} welder [machine] noun svejsemaskine {fk} welder [machine] noun svejser {fk} welder noun svejsning {fk} welding noun svelle {fk} sleeper [Br.] [SO2] svovldioxid {fk} {n} sulphur dioxide [Br.] [in railway track] svelle {fk} tie [Am.] [SO2] svovlkis {fk} pyrite noun svovlsyre {fk} sulfuric acid [Am.] <S> noun svovl {n} {fk} <S> sulphur [Br.

vind] south-westerly adj sydvestlig [retning. SW> south-west <SW> noun sydvest {n} [ubøj.svær difficult adj sværd {n} sword noun svær hard [difficult] adj sværm {fk} [fx bisværm] swarm noun svævefly {n} glider noun svævende floating [e.] <SE.: widespread or contagious] noun syg ill adj syg sick adj syltet pickled adj past-p syl {fk} awl noun symaskine {fk} sewing machine noun symfoni {fk} symphony noun symmetri {fk} symmetry noun sympati {fk} sympathy noun symptom {n} symptom noun synagoge {fk} synagogue noun noun . vind] southeasterly adj sydøst {n} [ubøj.] <SE. vind] southerly adj sydvest <SV. SØ> [for] south-east <SE> [of] adv sydøst <SE. SØ> southeast <SE> noun syfilis {fk} syphilis noun sygdom {fk} disease noun sygdom {fk} illness noun sygeforsikring {fk} health insurance noun sygehus {n} hospital noun sygeplejerske {fk} nurse [female] noun syge {fk} disease [esp.] <SV.] <SV. in air] adj svømmebassin {n} swimming pool noun svømmer {fk} swimmer noun svømning {fk} swimming noun sweater {fk} sweater noun syd <S> [for] south <S> [of] adv sydafrikansk South African adj Sydafrika {n} South Africa noun sydamerikansk South American adj Sydamerika {n} South America noun sydfra from the south adv sydkoreansk South Korean adj sydlige halvkugle {fk} southern hemisphere noun sydlig nattergal {fk} (common) nightingale [Luscinia megarhynchos] sydlig southern adj sydlig [retning. SØ> south-east <SE> noun sydøst {n} [ubøj. SW> southwest <SW> noun syd {n} south noun sydøst <SE.g. vind] south-easterly adj sydøstlig [retning. SW> [for] southwest <SW> [of] adv sydvestlig south-west adj sydvestlig south-western adj sydvestlig southwest adj sydvestlig southwestern adj sydvestlig [retning. SØ> [for] southeast <SE> [of] adv sydøstlig south-east adj sydøstlig south-eastern adj sydøstlig southeast adj sydøstlig southeastern adj sydøstlig [retning. vind] southwesterly adj sydvest {fk} sou'wester noun sydvest {n} [ubøj. SW> [for] south-west <SW> [of] adv sydvest <SV.

i inter-skandinavisk kommunikation for: halvfjerds] seventy så'n [talesprogsefterlignende: sådan] such adj sådan such adj sådan thus [in this way] adv sågar even adv såkaldt so-called adj således thus [therefore] adv sål {fk} sole [of a foot or shoe] noun sårbarhed {fk} vulnerability noun sårbar vulnerable adj såret hurt adj past-p sår {n} wound noun sår {pl} wounds noun så sent som [næste uge] not until [next week] adv så snart som muligt as soon as possible <ASAP> så so adv såsom such as conj såvel som as well as conj sæbedispenser {fk} soap dispenser [for liquid soap] noun sæbe {fk} soap noun sæde {n} seat noun sædvanlig usual adj sæd {fk} sperm noun sækkepibe {fk} bagpipes noun sæk {fk} bag noun sæk {fk} sack noun sælger {fk} seller noun sælsom odd adj .> seventh <7th> syvkamp {fk} heptathlon noun syv seven syvti [især på checks el.> seventeenth <17th> sytten seventeen syv dage om ugen seven days a week syvende <7.syndebuk {fk} scapegoat noun synder {fk} sinner noun synd {fk} sin noun synergi {fk} synergy noun synkefri unsinkable adj synkronsvømning {fk} synchronised swimming [Br.] noun synkronsvømning {fk} synchronized swimming noun synlighed {fk} visibility noun synlig visible adj synonym synonymous adj synonym {n} synonym noun synsfelt {n} field of vision noun synspunkt {n} point of view noun syntaks {fk} syntax noun syntetisk synthetic adj syn {n} eyesight noun syn {n} sight noun syren {fk} lilac [genus Syringa] noun syreregn {fk} acid rain noun syre {fk} acid noun syrisk Syrian adj syrlig acidic adj systematisk systematic adj systematisk systematically adv system {n} system noun syttende <17.

] [pej.] adj sødlig sweetish adj sødlig [fig.] marine noun søkrig {fk} naval war noun søle {n} {fk} mud noun sølv.] mawkish adj sødme {fk} sweetness noun sødmælk {fk} full-cream milk noun sødmælk {fk} unskimmed milk noun sødmælk {fk} whole milk noun sød nice adj sød sweet adj sødygtighed {fk} seaworthiness noun sødygtig seaworthy adj sød {fk} [kortform af: sødmælk] full-cream milk noun sød {fk} [kortform af: sødmælk] unskimmed milk noun sød {fk} [kortform af: sødmælk] whole milk noun søelefant {fk} elephant seal [genus Mirounga] noun søfarer {fk} seafarer noun søfugl {fk} seabird noun søgen {fk} [efter] search [for] noun søgående seagoing adj søhest {fk} sea horse noun søhest {fk} seahorse noun søjle {fk} column noun søjle {fk} pillar noun søkonge {fk} little auk [Br.sælsom strange adj sæl {fk} seal noun særegen peculiar adj særlig distinguishing adj særlig particular adj særlig special adj særligt especially adv sær odd adj særskilt separate adj særskilt separately adv særstatus {fk} special status noun sær strange adj sæsonarbejder {fk} seasonal worker noun sæsonarbejde {n} seasonal work noun sæson {fk} season noun sætninger {pl} sentences noun sæt {n} set noun søanemone {fk} (sea) anemone [Anthozoa] noun søbad {n} sea resort noun søblad {fk} fringed water lily [Nymphoides peltata] noun søbred {fk} lakeside noun søbrise {fk} sea breeze noun søbund {fk} lake bed noun sødemiddel {n} sweetener noun søde sager {pl} sweets [Br.] noun sødestof {n} sweetener noun sødkartoffel {fk} sweet potato [Ipomoea batatas] noun sødladen schmaltzy [coll.silver adj sølvbryllup {n} silver wedding noun sølvmedalje {fk} silver medal noun sølvtøj {n} silverware noun .] [Alle alle] noun søkort {n} chart noun søko {fk} sea cow [Sirenia] noun søkriger {fk} [uform.

Speech is silver. søn. skill] noun taler {fk} speaker [giving a speech publicly] noun .sølv {n} <Ag> silver <Ag> noun sømand {fk} sailor noun sømand {fk} seaman noun sømil {fk} nautical mile noun søm {fk} hem noun søm {fk} seam noun søm {n} nail noun søndag {fk} <sø. silence is golden..> Sunday <Sun.. talemåde {fk} idiom noun talentfuld talented adj talentkonkurrence {fk} talent contest noun talent {n} [særlig evne] talent [ability. tavshed er guld. Su.> noun søndenvind {fk} southerly wind noun sønnedatter {fk} granddaughter [son's daughter] noun Sønnen [om Jesus] son noun sønnesøn {fk} grandson [a son's son] noun søn {fk} son noun sørgmodighed {fk} sadness noun sørøveri {n} piracy noun sørøver {fk} pirate noun søskende {pl} siblings noun søster {fk} sister noun søsyge {fk} seasickness noun søsyg seasick adj søsætning {fk} launching noun søvndyssende sleep-inducing adj søvnig drowsy adj søvnløshed {fk} insomnia noun søvn {fk} sleep noun søværn {n} navy noun sø {fk} lake noun T-shirt {fk} T-shirt noun tabel {fk} table noun taber {fk} loser noun tablet {fk} tablet noun taburet {fk} stool noun tabu taboo adj tabu {n} taboo noun tab {n} loss noun taft {fk} {n} taffeta noun tagetage {fk} attic noun tagrende {fk} gutter [on a building] noun tagsten {fk} roofing tile noun tagsten {fk} roof tile noun tagvindue {n} skylight noun tag {n} roof noun Tak! Thank you! taknemlig thankful adj taknemmelighed {fk} thankfulness noun taknemmelig thankful adj takograf {fk} tachograph noun Tak skal du ha'! Thank you! Tak skal du have! Thank you! taktfuld tactful adj taktisk tactical adj taktløs tactless adj takt {fk} tact noun takt {fk} [i en motor] stroke [in an engine] noun Tale er sølv.

taler {fk} talker noun tale {fk} speech noun talje {fk} waist noun tallerken {fk} plate noun talrig numerous adj talskvinde {fk} spokeswoman noun talsmand {fk} spokesman noun talsperson {fk} spokesperson noun tal {n} figure [number] noun tal {n} number noun tal {n} numeral noun tal {pl} figures [numbers] noun tamsvin {n} pig noun tam tame adj tandbørste {fk} toothbrush noun tandlæge {fk} dentist noun tandpasta {fk} toothpaste noun tandpine {fk} toothache noun tand {fk} tooth noun tangens {fk} tangent [trigonometry] noun tangent {fk} key [on a keyboard] noun tangent {fk} tangent [geometry] noun tankbil {fk} tanker noun tanker {fk} tanker noun tanke {fk} thought noun tankskib {n} tanker noun tankstation {fk} gas station [Am.] noun teater {n} theatre noun teddybjørn {fk} teddy bear noun teenager {fk} teenager noun tegner {fk} drawer [one who draws] noun tegneserie {fk} comic strip noun tegning {fk} drawing noun tegnsprog {n} sign language noun tegn {n} sign noun noun noun .] noun tank {fk} tank noun tank {fk} [kampvogn] tank noun tank {fk} [tankstation] service station noun tante {fk} aunt noun tapet {n} [af papir] wallpaper noun tapet {n} [vævet] tapestry noun tarvelig humble adj taske {fk} bag noun tastatur {n} {fk} keyboard noun tast {fk} key [on a keyboard] noun tatovering {fk} tattoo noun tatovør {fk} tattooist noun tavle {fk} board noun tavshed {fk} silence noun tavs silent adj taxachauffør {fk} taxi driver noun taxa {fk} cab noun taxa {fk} taxi noun taxi {fk} cab noun taxi {fk} taxi noun teater {n} theater [Am.] tankstation {fk} petrol station [Br.] tankstation {fk} service station noun tankvogn {fk} tanker noun tankvogn {fk} tank wagon [Br.

tehætte {fk} tea cosy noun tekniker {fk} technician noun teknik {fk} technique noun teknisk technical adj teknisk technically adv teknologisk technological adj teknologi {fk} technology noun tekop {fk} teacup noun tekstil {n} textile noun tekst {fk} text noun telefonbog {fk} phone book noun telefonbog {fk} telephone directory telefonboks {fk} phone box telefonnummer {n} phone number telefonopkald {n} phone call telefon {fk} phone noun telefon {fk} telephone noun teleskop {n} telescope noun telt {n} tent noun tematisk thematic adj tema {n} theme noun tema {n} topic noun temmelig fairly adv temmelig quite adv temmelig rather [submodifier] tempel {n} temple noun temperamentsfuld temperamental temperatur {fk} temperature noun tempereret temperate adj temporær temporary adj tempo {n} pace noun tempo {n} rate noun tempo {n} speed noun tempo {n} tempo noun tendens {fk} tendency noun tenderer mod at tends to tennisalbue {fk} tennis elbow tennisarm {fk} tennis elbow noun tennisbane {fk} tennis court noun tennisbold {fk} tennis ball noun tennisketsjer {fk} tennis racket tennisklub {fk} tennis club noun tennissko {pl} tennis shoes noun tennisspiller {fk} tennis player tennis {fk} tennis noun tenorsaxofon {fk} tenor saxophone teokratisk theocratic adj teokrati {n} theocracy noun teoretiker {fk} theoretician noun teoretisk theoretical adj teoretisk theoretically adv teori {fk} theory noun tepotte {fk} teapot noun terapeutisk therapeutic adj terapeut {fk} therapist noun terapi {fk} therapy noun terminalt terminally adv termisk thermal adj termodynamisk thermodynamic adj termometer {n} thermometer noun noun noun noun noun adv adj noun noun noun noun .

> noun testikel {fk} testicle noun test {fk} test noun te {fk} tea noun thailandsk Thai adj thi [gl.termostat {fk} thermostat noun Terningerne er kastet.] previous adj tidlig early adj tidligere before adv tidligere former adj tidligere formerly adv tidligere previous adj tidligere sooner adv tidløs ageless adj tidløs timeless adj tidsalder {fk} age [era] noun tidsbegrænsning {fk} time limit noun tidsel {fk} thistle noun tidsfrist {fk} time limit noun tidskrævende time-consuming adj tidsplan {fk} schedule noun tidsramme {fk} time frame noun tidsrejse {fk} time travel noun tidsrum {n} period of time noun tidsskrift {n} magazine noun tidsskrift {n} periodical noun tidstypisk typical of the time [postpos.] adj tidszone {fk} time zone noun tid {fk} time noun tiende <10.> tenth <10th> tiendedel {fk} tenth [one tenth] <1/10> noun tiger {fk} tiger [Panthera tigris] noun tigger {fk} beggar noun tikamp {fk} decathlon noun til ankers at anchor verb tilbage back adv tilbagedannelse {fk} back-formation noun noun noun . The die is cast. terninger {pl} dice {pl} noun terning {fk} dice noun terpentin {fk} turpentine noun terrasse {fk} terrace noun terrestrisk terrestrial adj territorialfarvand {n} territorial waters {pl} noun territorium {n} territory noun terrorgruppe {fk} terrorist group noun terrorisme {fk} terrorism noun terroristisk terrorist [attr. / t.] terrororganisation {fk} terrorist organization noun terrængående køretøj {n} off-road vehicle terræn {n} terrain noun tese {fk} thesis noun tesis {fk} thesis noun tesi {fk} tea strainer noun teske {fk} teaspoon <tsp.] adj terrorist {fk} terrorist noun terrororganisation {fk} terrorist organisation [Br.] for [literary] [because] conj tibetaner {fk} Tibetan noun tibetansk Tibetan adj tibetansk {n} Tibetan noun tidl. [fork.

disposition at sb.tilbage left [remaining] adv tilbagetog {n} retreat noun tilbagetrækning {fk} withdrawal [e.'s disposal verb tilnærmelsesvis approximately adv tilnærmelse {fk} approach noun tilnærmelse {fk} [approksimation] approximation tilovers left [left over] adv tilpasning {fk} adaptation noun til salg for sale tilsammen altogether adv tilsammen in all adv tilsammen in total adv til side aside adv tilsigtet intended adj past-p tilsigtet intentional adj tilskuer {fk} spectator noun tilskyndelse {fk} incentive noun tilstand {fk} condition noun noun noun .g. of troops] tilbageværende residual adj tilbedelse {fk} worship noun tilbehør {n} accessory noun tilberedning {fk} preparation noun til bords at the table verb tilbud {n} offer noun til by prep til den bitre ende to the bitter end tilflugt {fk} refuge noun til fods on foot til for conj tilfredshed {fk} satisfaction noun tilfreds satisfied adj tilfredsstillende satisfactory adj tilfælde {n} case [instance] noun tilfælde {n} coincidence noun tilfælde {n} instance noun tilfældighed {fk} coincidence noun tilfældigt accidentally adv tilfældigvis accidentally adv tilfældigvis by chance adv tilfældig [ikke beregnet] random adj tilføjelse {fk} addition noun til gengæld in return tilgivelig forgivable adj tilgivelse {fk} forgiveness noun tilgængelig accessible adj tilgængelig available adj til ham him [indirect object] pron til hest on horseback til højre to the right adv tilhørende belonging to adj pres-p tilhører {fk} listener noun til in order to tilladelse {fk} permission noun tilladelse {fk} permit noun tilladt allowed adj past-p tilladt permitted adj past-p tillægsord {n} adjective noun tillæg {n} supplement noun tillæg {n} surcharge noun til ngns.

..] noun toksicitet {fk} toxicity noun toksisk toxic adj toldtarif {fk} customs tariff noun told {fk} customs duty noun told {fk} toll noun noun .> titel {fk} title noun ti ten titusinder af .] noun toilet {n} toilet [Br.. tjekker {fk} Czech noun tjekke {fk} Czech noun Tjekkiet {n} Czech Republic noun tjekkisk Czech adj tjekkisk {n} Czech noun tjener {fk} waiter noun tjener {fk} [hunkøn] waitress noun tjenestemand {fk} official noun tjenestepige {fk} maid noun tjeneste {fk} service noun tjære {fk} tar noun toast {fk} toast noun tobak {fk} tobacco noun todelt two-piece adj to gange om dagen twice a day adv to gange twice adv togrejse {fk} train journey noun togsæt {n} trainset noun tog {n} train noun to hundrede two hundred to hundred two hundred toiletpapir {n} toilet paper noun toiletrulle {fk} toilet roll noun toilet {n} restroom [Am.tilstedeværelse {fk} presence noun tilstoppet blocked adj past-p tilstrækkelig adequate adj tilstrækkelig sufficient adj tilstrækkelig sufficiently adv tilstrækkeligt sufficiently adv tilstrømning {fk} inflow noun tilsvarende corresponding adj tilsyneladende apparently adv tilsyneladende seemingly adv tilsætningsstof {n} additive noun tilsætning {fk} addition noun til søs at sea til tiden on time adv tiltro {fk} faith noun tiltrækkende appealing adj tiltrækkende attractive adj til udlandet abroad [to a foreign country] adv til until prep conj til venstre to the left adv timeglasfigur {fk} hourglass figure noun timeglas {n} hourglass noun time {fk} hour <h. tens of thousands of . Tu. ti.> Tuesday <Tue. hr> noun timian {fk} thyme noun tinding {fk} temple noun ting {fk} thing noun tirsdag {fk} <tirs....

tolk {fk} interpreter noun tolvfingertarm {fk} duodenum noun tolvte <12. to.. Th.> twelfth <12th> tolv twelve tomater {pl} tomatoes noun tomatjuice {fk} tomato juice noun tomatpuré {fk} tomato purée noun tomatsauce {fk} tomato sauce noun tomatsovs {fk} tomato sauce noun tomat {fk} tomato noun tom empty adj tommelfingerregel {fk} rule of thumb noun tommelfinger {fk} thumb noun tomme {fk} inch noun tomrum {n} void noun tone {fk} tone noun ton {n} {fk} metric ton [1000 kg] noun ton {n} {fk} tonne [1000 kg] noun toogtyve <22> twenty-two topografisk topographical adj topografi {fk} topography noun topstykke {n} cylinder head noun top {fk} top noun tordenskrald {n} thunderclap noun tordenvejr {n} thunderstorm noun torden {fk} thunder noun tornblad {fk} gorse noun tornet thorny adj torn {fk} thorn noun torsdag {fk} <tors..> Thursday <Thu.> torsk {fk} cod noun torturkammer {n} torture chamber noun tortur {fk} torture noun torvedag {fk} market day noun tosproget bilingual adj tosset crazy adj total completely adv totalitær totalitarian adj total total adj totempæl {fk} totem pole noun to two to uger {pl} fortnight {sg} noun tovejs [især i sammensætning] two-way adj tov {n} rope noun toårig [plante] biennial adj traditionel traditional adj traditionelt traditionally adv tradition {fk} tradition noun trafikant {fk} road user noun trafikdrab {n} road death noun trafikdræbt killed on the road [postpos.] adj trafikprop {fk} traffic jam noun trafiksanering {fk} traffic calming noun trafiksikkerhed {fk} road safety noun trafikulykke {fk} road accident noun trafik {fk} traffic noun traktat {fk} treaty noun traktor {fk} tractor noun tranebær {fk} [busk] cranberry noun tranebær {n} [frugt] cranberry noun noun .

] sixty tres sixty tre three treti [især på checks el. i inter-skandinavisk kommunikation for: tredive] trettende <13.> third <3rd> tredjedel {fk} third [one third] <1/3> noun tredjemand {fk} third party noun tredjepart {fk} third party noun tredjeplads {fk} third place noun tredjeverdenslande {pl} Third World countries noun tredve thirty trefod {fk} tripod noun trekantet triangular adj trekant {fk} triangle noun trendy trendy adj treogtyve <23> twenty-three tresindstyve [foræld.> thirteenth <13th> tretten thirteen triangel {fk} triangle noun tricky tricky adj trick {n} trick noun trigonometrisk trigonometric adj trigonometrisk trigonometrical adj trigonometri {fk} trigonometry noun trillebør {fk} wheelbarrow noun trilling {fk} triplet noun trin {n} step noun trip {n} trip noun triumferende triumphant adj triumf {fk} triumph noun triumvirat {n} triumvirate noun trods despite prep trodsig defiant adj trods in spite of prep trods regardless of trofast faithful adj trofast faithfully adv trofast loyal adj trofæ {n} {fk} trophy noun trokæisk trochaic adj trokæ {fk} trochee noun troldkvinde {fk} witch noun thirty .trang cramped adj past-p transaktion {fk} transaction noun transformer {fk} transformer noun translatør {fk} translator noun transportmiddel {n} means {sg} of transport noun transport {fk} transport noun transvestit {fk} <trans> transvestite noun trappeskakt {fk} stairwell noun trappestige {fk} stepladder noun trappe {fk} stairs noun traumatisk traumatic adj trauma {n} trauma noun traume {n} trauma noun travl busy adj travlhed {fk} rush noun trebenet three-legged adj tredimensionel <3D> three-dimensional <3D> adj tredive thirty tredje <3.

] trækfugl {fk} migratory bird noun trækkraft {fk} tractive effort noun trækkraft {fk} tractive force noun trækul {n} charcoal noun træløs treeless adj træner {fk} coach noun træpiller {pl} wood pellets noun træramme {fk} wooden frame noun træsko {fk} clog noun træsnit {n} woodcut noun træthed {fk} tiredness noun træt tired adj træ {n} tree noun træ {n} [materiale] wood noun trøje {fk} sweater noun trøske {fk} thrush noun tsunami {fk} [også fig. tb> tuberculosis <TB> tudemarie {fk} [nedsætt.] noun trusser {pl} panties noun trusse {fk} [fagligt] briefs {pl} noun trusse {fk} [fagligt] knickers {pl} [Br.] treadmill [also fig.troldkælling {fk} [heks] witch noun trombone {fk} trombone noun trombonist {fk} trombonist noun trommeslager {fk} drummer noun trommestik {fk} drumstick noun tromme {fk} drum noun trompet {fk} trumpet noun trone {fk} throne noun troperne {pl} [best.] noun trusse {fk} [fagligt] panties {pl} noun trykfejl {fk} misprint noun trykfejl {fk} typographical error noun trykfejl {fk} typo [coll.] tsunami [also fig.] tuberkulose {fk} <TB.] the tropics noun tropisk tropical adj tropper {pl} troops noun troskab {fk} fidelity noun trosse {fk} hawser noun tro {fk} [forvisning] belief noun trumfkort {n} trump card noun trussel {fk} threat noun trusser {pl} briefs noun trusser {pl} knickers [Br.] noun tudse {fk} toad noun tumor {fk} tumor [Am.] crybaby [pej.] noun tuneser {fk} Tunisian noun Tunesien {n} Tunisia noun noun noun noun .] noun tumor {fk} tumour [Br.] noun tryksag {fk} printed matter noun tryk {n} pressure noun tryllekunstner {fk} conjuror noun tryllekunstner {fk} magician noun trylleri {n} magic noun tryllestav {fk} magic wand noun trådkurv {fk} wire basket noun trådløs cordless adj trådløs wireless adj tråd {fk} thread noun trædemølle {fk} [også fig.

] noun typegodkendelse {fk} type approval noun type {fk} type noun typisk typical adj typisk typically adv tyrkerdue {fk} (Eurasian) collared dove [Streptopelia decaocto] tyrker {fk} Turk noun Tyrkiet {n} Turkey noun tyrkisk Turkish adj tyrkisk {n} Turkish noun tyrk {fk} Turk noun tyr {fk} bull noun tysker {fk} German [person] noun tysk German adj noun .. thousands of .g..] adj tværsnit {n} cross section noun tværtimod on the contrary adv tyfon {fk} typhoon noun tyggegummi {n} chewing gum noun tyk fat [thick] adj tykkelse {fk} thickness noun tykmælk {fk} soured milk noun tyk thick adj tyl {n} {fk} tulle noun tynd thin adj tyngdekraft {fk} gravity noun tyngdepunkt {n} center of gravity [Am. tusmørke {n} twilight noun tvetydig ambiguous adj tveægget double-edged adj tveægget two-edged adj tvilling {fk} twin noun tvist {fk} dispute noun tvivlende doubtful adj tvivlsom doubtful adj tvivl {fk} doubt noun tvungen constrained adj past-p TV {n} television noun tværpolitisk cross-party [attr.. concert tour] noun tur {fk} walk noun tusindedel {fk} thousandth [one thousandth] <1/1000> noun tusinde thousand adj tusindfryd {fk} daisy [Bellis perennis] noun tusind thousand adj tusindvis af .] noun tyngdepunkt {n} centre of gravity [Br.tunesisk Tunisian adj tunfisk {fk} tuna noun tunge {fk} tongue [Lingua / Glossa] noun tung heavy adj tungmetal {n} heavy metal noun tungsindig [om person] gloomy adj tungsind {n} gloom noun tungt godskøretøj {n} heavy goods vehicle <HGV> noun tunnel {fk} tunnel noun tun {fk} tuna noun turbulens {fk} turbulence noun turisme {fk} tourism noun turistattraktion {fk} tourist attraction noun turist {fk} tourist noun turkis turquoise adj turné {fk} tour [e..

] noun tændstikæske {fk} matchbox noun tændt lit adj past-p tænketank {fk} think tank noun tæppe {n} blanket noun tæppe {n} rug noun tæppe {n} [gulvtæppe] carpet noun tærte {fk} tart noun tæt close adj adv tæt dense adj tæthed {fk} density noun tætsiddende close-fitting adj tætsiddende tight-fitting adj tætsiddende [fx øjne] close-set adj tæt tight adj tøjdesigner {fk} clothes designer noun tøj {n} clothes {pl} noun tømmerflåde {fk} raft noun tømmermænd {pl} hangover [aftereffects of drunkenness] noun tømmer {n} timber noun tømrer {fk} carpenter noun tønde {fk} [beholder] barrel noun tørdok {fk} dry dock noun tør dry adj tørke {fk} drought noun tørret dried adj past-p tørretumbler {fk} tumble dryer noun tørstig thirsty adj tørst {fk} thirst noun tørvejord {fk} peat soil noun tørv {fk} peat noun tøvejr {n} thaw noun tø {fk} thaw noun U-formet U-shaped adj .de> Germany <. candles etc.] silent adj tyvende <20.> twentieth <20th> tyveri {n} theft noun tyve twenty tyv {fk} thief noun tåbelig stupid adj tågedis {fk} mist noun tåget foggy adj tåge {fk} fog noun tålmodighed {fk} patience noun tålmodig patient adj tålmod {n} patience noun tånegl {fk} toenail noun tåregas {fk} teargas noun tåregas {fk} tear gas noun tåre {fk} tear noun tårnfalk {fk} common kestrel [Falco tinnunculus] noun tårnurt {fk} tower mustard [Arabis glabra. Turritis glabra] noun tårnur {n} (tower) clock noun tårn {n} tower noun tå {fk} toe [Digitus pedis] noun tæer {pl} toes [Digiti pedis] noun tænder {pl} teeth noun tændrør {n} spark plug noun tændstik {fk} match [for lighting fires.Tyskland {n} <.de> noun tysk {n} German noun tyst [ofte poet.

socially confident] adj ud af out of prep ud af out [non-standard: out of] prep udbredelse {fk} spread noun udbrud {n} outbreak noun udbrud {n} [fx vulkan] eruption noun udbrændt burnt-out [esp.] past-p udbud og efterspørgsel supply and demand noun uddannelsesmæssig educational adj uddannelse {fk} apprenticeship noun uddannelse {fk} education noun uddrag {n} excerpt noun uddrag {n} extract [excerpt] noun .] [submarine] noun ubønhørlig inexorable adj ucensureret uncensored adj uciviliseret uncivilised [Br.] adj udbrændt burnt out [esp.] adj uciviliseret uncivilized adj ud / ude af syne out of sight udad outwards adv udadvendt outgoing [friendly. Br.] adj uautoriseret unauthorized adj ubeboelig uninhabitable adj ubeboet [fx hus] unoccupied adj ubeboet [fx øer] uninhabited adj ubefolket unpopulated adj ubegrundet unfounded adj ubegrænset unlimited adj ubehagelig nasty adj ubehagelig unpleasant adj ubehandlet untreated adj ubelastet unladen adj ubemandet unmanned adj ubenyttet unused adj uberegnelig erratic adj ubeskadiget undamaged adj ubeskyttet unprotected adj ubeslutsomhed {fk} indecision noun ubeslægtet unrelated adj ubetalt unpaid [debt] adj ubetydelig insignificant adj ubetydeligt slightly adv ubrugelig useless adj ubrugt unused adj ubrydelig unbreakable adj ubåd {fk} submarine noun ubåd {fk} sub [coll. Br.uacceptabel unacceptable adj uadskillelig inseparable adj uafbrudt continuous adj uafhængig af regardless of adj uafhængighedskrig {fk} war of independence noun uafhængighed {fk} independence noun uafhængig independent adj uagtet regardless of prep uagtsomhed {fk} negligence noun uagtsom negligent adj ualmindelig unusual adj uanset irrespective of prep uanset regardless of prep uautoriseret unauthorised [Br.

film etc. out of mind.] noun uden sidestykke unparalleled adj uden without <w/o> prep ude out adv udetemperatur {fk} outside temperature noun udfald {n} outcome noun udfordrende challenging adj udfordring {fk} challenge noun ud for [ofte udfor] [fx: ud for kysten] off [e.] noun udmagret emaciated adj past-p udnyttelse {fk} exploitation noun udnyttelse {fk} use noun udnyttelse {fk} utilisation [Br.] <!> noun udsagnsord {n} verb noun udsagn {pl} statements noun udseende {n} appearance noun udseende {n} look noun udsendelse {fk} broadcast noun udsigtsløs futile adj udsigt {fk} view noun prep .] outdoor adj udenfor outside adv prep uden for outside prep uden for rækkevidde out of range uden hensyntagen til regardless of uden hensyn til regardless of uden kulsyre [eftersat] still [drink] adj udenlandsk foreign adj udenomsægteskabelig extramarital adj udenrigsministerium {n} Foreign Office [Br. udefra from outside adv udeladelse {fk} omission noun udeladt omitted adj past-p udelukkende exclusively adv udemokratisk undemocratic adj uden (for) except prep conj udenad by heart adv uden brus [eftersat] still [drink] adj udendørs outdoors adv udendørs [ubøj.] noun udgivet issued adj past-p udgående outgoing adj udkant {fk} edge noun udkant {fk} [af en by] outskirts {pl} noun udlænding {fk} foreigner noun udløb {n} expiry [Br.] noun udenrigsminister {fk} Secretary of State [Am. ude af sind.uddrag {n} passage [of text. off the coast] udgangsforbud {n} curfew noun udgangspunkt {n} starting point noun udgang {fk} exit noun udgave {fk} edition noun udgivelsesdato {fk} release date noun udgivelse {fk} release [of a book.g.] noun uddød extinct adj ude af drift out of order Ude af syne.] noun udnyttelse {fk} utilization noun ud out adv udryddelse {fk} eradication noun udråbstegn {n} <!> exclamation mark <!> noun udråbstegn {n} <!> exclamation point [Am. music etc. Out of sight.

udskriftsvenlig printer-friendly adj udsmider {fk} bouncer noun udspring {n} diving [e. exhaust system] udsyn {n} view noun udtalelse {fk} statement noun udtale {fk} pronunciation noun udtrykkeligt expressly adv udtryk {n} expression noun udtørring {fk} [af kroppen] dehydration noun udvalgt chosen adj past-p udvalg {n} af ost selection of cheese noun udvalg {n} choice noun udvalg {n} selection noun udveksling {fk} exchange noun udvidelse {fk} extension noun udviklingsland {n} <uland> developing country udviklingspolitik {fk} development policy noun udvikling {fk} development noun udåd {fk} misdeed noun udødelig immortal adj uegnet unsuitable adj uelastisk inelastic adj uendelig endless adj uendelig infinite adj uenighed {fk} disagreement noun uerfaren inexperienced adj uerkendt unacknowledged adj ufarlig harmless adj uforbederlig incorrigible adj uforenelighed {fk} incompatibility noun uforenelig incompatible adj uforglemmelig unforgettable adj uforklarlig unexplained adj uformel informal adj uforsigtig careless adj uforståelig incomprehensible adj uforståelig not understandable adj ufrivillig involuntary adj ufrugtbar infertile adj ufuldendt unfinished adj ufuldstændig incomplete adj ufødt unborn adj ugeblad {n} weekly noun ugedag {fk} day of the week noun ugentlig weekly adj adv uge {fk} week noun ugift single [unmarried] adj ugift unmarried adj ugle {fk} owl noun ugrundet unfounded adj noun noun noun noun noun .] udstødelse {fk} exclusion noun udstødningsmanifold {fk} exhaust manifold udstødning {fk} exhaust [waste gases.g. from a diving board] udspring {n} origin noun udstilling {fk} exhibition noun udstrakt outstretched adj past-p udstråling {fk} radiation noun udstyret equipped adj past-p udstyr {n} equipment noun udstyr {n} [brudeudstyr] trousseau [obs.

ugrundet
ungrounded
adj
ugunstig
adverse adj
ugunstig
unfavorable [Am.]
ugunstig
unfavourable [Br.]
ugunst {fk} [unåde]
disfavor [Am.]
ugunst {fk} [unåde]
disfavour [Br.]
uhindret
unhindered
adj
uhindret
unimpeded
adj
uhyggelig
scary [coll.] adj
uhyggelig [sjældent] [ikke hyggelig]
uhygiejnisk
unhygienic
adj
uhyre {n}
monster noun
uhyrlig monstrous [outrageous] adj
uhyrlig outrageous
adj
uhåndgribelig intangible
adj
uhøflig impolite
adj
uhøflig rude
adj
uidentificerbar unidentifiable adj
uidentificeret unidentified
adj
uigennemtrængelig
impenetrable
uigennemtrængelig [for] impervious [to]
uinteresseret uninterested
adj
ujævn uneven adj
ukendt unknown adj
uklar unclear adj
uklassificeret unclassified
adj
ukontrollabel uncontrollable adj
ukontrolleret uncontrolled
adj
ukorrekt
incorrect
adj
ukrainer {fk} Ukrainian
noun
Ukraine {n}
Ukraine noun
ukrainsk
Ukrainian
adj
ukrainsk {n}
Ukrainian
noun
ukrudt {n}
weed
noun
ukulele {fk}
ukulele noun
ulden woolen [Am.]
adj
ulden woollen [Br.] adj
uld {fk}
wool
noun
ulejlighed {fk} inconvenience noun
ulempe {fk}
disadvantage
noun
ulogisk illogical
adj
ulovlig illegal adj
ulovlig illicit adj
ultimativt
ultimately
adv
ulv {fk}
wolf
noun
ulykkelig
unfortunate
adj
ulykkelig
unhappy adj
ulykke {fk}
accident
noun
ulønnet unpaid [unsalaried]
adj
umalet unpainted
adj
umenneskelig
inhuman adj
umiddelbar
immediate
adj
umiddelbart
immediately
adv
umisforståelig unambiguous
adj
umisforståelig unmistakable
adj
umoden unripe adj
umulig impossible
adj
umøbleret
unfurnished
adj
unaturlig
unnatural
adj
unbrakonøgle {fk}
Allen key

adj
adj
noun
noun

uncomfortable

adj
adj

noun

adj

under alle omstændigheder
under all circumstances adv
underarm {fk} forearm noun
underbefolket underpopulated adj
under below prep
underdrivelse {fk}
understatement noun
under during prep
underernæret
undernourished adj
underernæring {fk}
malnutrition
noun
underernæring {fk}
undernourishment
noun
undergrundsbane {fk}
subway [Am.]
noun
undergrundsbane {fk}
underground [Br.]
noun
undergruppe {fk}
subgroup
noun
under henvisning til
referring to
prep
Under ingen omstændigheder!
Out of the question!
under ingen omstændigheder
in no case
adv
under ingen omstændigheder
no way adv
under jorden
underground
adv
underjordisk
underground
adj
underkategori {fk}
subcategory
noun
underkjole {fk} slip
noun
underkop {fk} saucer noun
underlegenhed {fk}
inferiority
noun
underlegen
inferior
adj
underliggende underlying
adj
underlig
odd
adj
underlig
strange adj
under nul
below zero
underordnet
subordinate
adj
underside {fk} underside
noun
underskrift {fk}
signature
noun
underskud {n} deficit noun
underskørt {n} petticoat
noun
understrøm {fk} undercurrent
noun
undersøgelse {fk}
examination
noun
undersøgelse {fk}
inquiry noun
undersøgelse {fk}
investigation noun
undersøgende
investigative adj
undertekst {fk} subtitle
noun
undertiden
sometimes
adv
undertrykkelse {fk}
oppression
noun
undertøj {n}
underwear
noun
undervandsbåd {fk}
submarine
noun
underverden {fk}
underworld
noun
undervisning {fk}
education
noun
undfangelse {fk}
conception
noun
undgåelse {fk} avoidance
noun
Undskyld!
Excuse me!
Undskyld!
Sorry! [Br.] [U]
Undskyld, det forstod jeg ikke. I'm sorry, I didn't get / catch that.
undskyldning {fk}
excuse noun
undtagelsesvis exceptionally adv
undtagelsesvis just for once [as an exception] adv
undtagelse {fk} exception
noun
undtagelse {fk} exemption
noun
undtagen
except prep
undtagen
excluding
prep
undtagen
other than
prep
undulat {fk}
budgerigar [Melopsittacus undulatus]
noun
undulat {fk}
budgie [coll.] [budgerigar]
noun
ungarer {fk}
Hungarian
noun

Ungarn {n}
Hungary <.hu> noun
ungarsk Hungarian
adj
ungdommelighed {fk}
youthfulness
noun
ungdommelig
youthful
adj
ungdom {fk}
youth noun
ungkarl {fk}
bachelor
noun
ung
young adj
unik
unique adj
universitet {n} university
noun
univers {n}
universe
noun
unormal abnormal
adj
unåde {fk}
disfavor [Am.] noun
unåde {fk}
disfavour [Br.] noun
unåde {fk}
disgrace
noun
unødvendig
unnecessary
adj
uopdaget
undiscovered
adj
uopløselig
insoluble
adj
uopnåelig
unattainable
adj
uorden {fk}
disorder
noun
uorganisk
inorganic
adj
uortodoks
unorthodox
adj
uoverstigelig insurmountable adj
uparfumeret
unperfumed
adj
uparfumeret
unscented
adj
upartisk
impartial
adj
upasteuriseret unpasteurised [Br.]
adj
upasteuriseret unpasteurized adj
upersonlig
impersonal
adj
upopulær
unpopular
adj
upraktisk
impractical
adj
uproblematisk unproblematic adj
uprofessionel unprofessional adj
upræcis imprecise
adj
uprøvet unproven
adj
upålidelig
unreliable
adj
upåvirket
unaffected
adj
uran {fk} {n} <U>
uranium <U>
noun
urapporteret
unreported
adj
uregelmæssighed {fk}
irregularity
noun
uregelmæssig
irregular
adj
ureguleret
unregulated
adj
urelateret
unrelated
adj
urenset untreated [water, sewage etc.] adj
urentabel
unprofitable
adj
uren
unclean adj
urestaureret
unrestored
adj
uretfærdighed {fk}
injustice
noun
uretfærdig
unfair adj
urfolk {n}
indigenous people
noun
urgammel
ancient adj
urigtig incorrect
adj
urin {fk}
urine noun
urnehal {fk}
columbarium
noun
urolighed {fk} disturbance [unrest, disorder] noun
urskov {fk}
primeval forest noun
urter {pl}
herbs noun
urt {fk}
herb
noun
ur {n} clock noun
usaltet unsalted
adj
usandhed {fk} untruth noun

usandsynlig
improbable
adj
usand untrue adj
usand untruthful
adj
USB-kabel {n} USB cable
noun
USB-kabel {n} USB lead [Br.] noun
USB-ledning {fk}
USB cable
uset
unseen adj
usikkerhed {fk} uncertainty
noun
usikker uncertain
adj
usikker unsure adj
uskreven
unwritten
adj
uskyldig
innocent
adj
uskøn unsightly
adj
usorteret
unsorted
adj
uspiselig
inedible
adj
ustabil unstable
adj
usurpator {fk} usurper noun
usynlig invisible
adj
usædvanlig
exceptional
adj
usædvanlig
uncommon
adj
usædvanlig
unusual adj
usædvanlig
unusually
adv
usødet unsweetened
adj
utallig countless
adj
utal {n} [af] vast number [of]
uterus {fk}
uterus noun
utilfreds
dissatisfied
adj
utilfreds
unsatisfied
adj
utilgivelig
unforgivable
adj
utilgængelig
inaccessible
adj
utilsløret
undisguised
adj
utilstrækkelig deficient
adj
utilstrækkelighed {fk} insufficiency
utilstrækkelig inadequate
adj
utilstrækkelig insufficient
adj
utopisk utopian adj
utopi {fk}
utopia noun
utrolig incredible
adj
utrolig incredibly
adv
utroskab {fk} adultery
noun
utroskab {fk} unfaithfulness noun
utro
unfaithful
adj
utvetydig
unambiguous
adj
utålmodighed {fk}
impatience
utålmodig
impatient
adj
utæt
leaking adj
utæt
leaky adj
uudnyttet
unexploited
adj
uudnyttet
unused adj
uudnyttet
unutilised [Br.]
uudnyttet
unutilized
adj
uundgåelig
inevitable
adj
uundgåelig
unavoidable
adj
uundværlig
indispensable adj
uvenlig unfriendly
adj adv
uventet unexpected
adj
uvidende
ignorant
adj
uvigtig insignificant adj
uvillig reluctant
adj
uvillig unwilling
adj

noun

noun

noun

noun

adj

] noun vandfald {n} falls [waterfall] noun vandfald {n} waterfall noun vandig aqueous adj vandig watery adj vandkande {fk} watering can noun vandkølet water-cooled adj vandlinje {fk} waterline noun vandmelon {fk} watermelon noun vandmærke {n} watermark noun vandmølle {fk} watermill noun vandregræshoppe {fk} migratory locust [Locusta migratoria] vandrehjem {n} hostel noun vandrerhjem {n} hostel noun vandrerhjem {n} youth hostel noun vandret horizontal adj vandretur {fk} hike noun vandrør {n} water pipe noun vandskade {fk} water damage noun vandskiløb {n} water skiing noun vandskiløb {n} waterskiing noun vandski {fk} water ski noun vandski {fk} waterski noun vandtårn {n} water tower noun vandtæt waterproof adj noun noun .] noun vanddamp {fk} water vapour [Br.uvægerlig inevitably adv uvæsentlig unimportant adj uægte fake adj uægte false adj uægteskabelig [barn] illegitimate [child] adj uændret unchanged adj uøkonomisk uneconomic adj uønskelig undesirable adj uønsket undesirable adj uønsket undesired adj uønsket unwanted adj vaccination {fk} vaccination noun vaccine {fk} vaccine noun Vadehavet {n} Wadden Sea noun vaffel {fk} waffle noun vaffel {fk} [med softice / spiseis] cone [for ice cream] vagabond {fk} bum [Am.] noun vagtel {fk} quail noun vagthund {fk} watchdog noun vagt {fk} guard [person] noun vakuum {n} vacuum noun valgfrihed {fk} freedom of choice noun valgsvindel {fk} electoral fraud noun valgsystem {n} electoral system noun valg {n} choice noun valg {n} election noun vallak {fk} gelding noun valmue {fk} poppy noun valnød {fk} walnut noun vals {fk} waltz noun valuta {fk} currency noun vampyr {fk} vampire noun vandalisme {fk} vandalism noun vandbaseret water-based adj vanddamp {fk} water vapor [Am.

men meget alm. for: vanilje] vanskelig difficult adj vanskelighed {fk} difficulty noun vante {fk} mitten noun vanvittig crazy adj Var der mere? Anything else? varemærke {n} trademark noun varetægtsfængsel {n} custody noun varetægt {fk} custody noun varevogn {fk} van noun variation {fk} variation noun varieret varied adj past-p varmblodet warm-blooded adj varmblodig hot-blooded adj varm chokolade {fk} hot chocolate noun varmebølge {fk} heatwave noun varmegrad {fk} degree [above zero / freezing point] varmekilde {fk} source of heat noun varme {fk} heat noun varme {fk} warmth noun varmfront {fk} warm front noun varmluftballon {fk} hot-air balloon noun varmtvandsbeholder {fk} boiler noun varmt vand {n} hot water noun varm warm adj varsling {fk} warning noun varulv {fk} werewolf noun vase {fk} vase noun vaskebjørn {fk} raccoon noun vaskemaskine {fk} washing machine noun vaskepulver {n} washing powder [Br.> relating to prep ved siden af alongside prep ved siden af beside prep ved siden af by [next to] prep vanilla noun noun .vandtæt watertight adj vand uden kulsyre still water noun vandværk {n} waterworks noun vand {fk} [flaske med vand] water noun vand {n} uden brus still water noun vand {n} [væske] water noun vane {fk} habit noun vanilje {fk} vanilla noun vanille {fk} [uofficiel.] noun vasketøjskurv {fk} laundry basket noun vasketøjskurv {fk} washing basket noun vasketøj {n} laundry [washing] noun vasketøj {n} washing [laundry] noun vask {fk} wash noun vat {n} cotton wool noun ved at prep vedbend {fk} ivy noun ved en fejltagelse by mistake adv ved hjælp af by means of prep vedhæng {n} pendant noun ved jorden at ground level adv vedligeholdelse {fk} maintenance noun vedligehold {n} maintenance noun ved nattetide at night verb ved near prep ved on vedrørende <vedr.

ved siden af
next to prep
vedtagelse {fk} adoption
noun
ved [+ best. subst.]
at the prep
ved {n} wood [material] noun
veganer {fk}
vegan noun
vegetabilsk olie {fk} vegetable oil noun
vegetarianer {fk}
vegetarian
noun
vejbane {fk}
roadway noun
vejbeskrivelse {fk}
directions {pl} [instructions on how to reach a destinat
ion]
noun
vejbump {n}
speed bump
noun
vejbump {n}
speed hump [Br.]
noun
vejkryds {n}
crossroads {sg} noun
vejledende
guiding adj
vejledning {fk} guidance
noun
vejrbestandig weather-resistant
adj
vejrforhold {pl}
weather conditions
noun
vejrudsigt {fk} weather forecast
noun
vejr {n}
weather noun
vejskilt {n}
traffic sign
noun
vejtransport {fk}
road transport noun
vej {fk}
path
noun
vej {fk}
road
noun
vekselkurs {fk} exchange rate noun
vekselstrøm {fk}
alternating current <AC>
noun
vekselvirkning {fk}
interaction
noun
Velbekomme!
Enjoy your meal!
velbeliggende well-situated [attr.] adj
velbevaret
well-preserved [attr.] adj
velbevaret [fx hemmelighed]
well-kept [attr.] [e.g. secret] adj
velbygget
well-built [attr.]
adj
velduftende
nice-smelling adj
veletableret
well-established [attr.]
adj
veletableret
well established [pred.]
adj
velfortjent
well deserved adj
velfærd {fk} {n}
welfare noun
velgørenhed {fk}
charity noun
velhavende
wealthy adj
velkendt
well-known [attr.]
adj
velklædt
well-dressed [attr.]
adj
velkommen
welcome adj
velkomst {fk} welcome noun
velopdragenhed {fk}
politeness
noun
velopdragen
well-behaved
adj
velplejet [fx hår]
well-groomed [attr.]
adj
velsmurt [også fig.]
well oiled [also fig.] adj
velstående
prosperous
adj
velstående
wealthy adj
velstående
well-to-do
adj
veludviklet
well developed adj
velvalgt
well-chosen [attr.]
adj
vendepunkt {n} turning point noun
vener {pl}
veins noun
vene {fk}
vein
noun
veninde {fk}
friend [female] noun
veninde {fk}
girlfriend
noun
venlig friendly
adj
venlig nice
adj
venskabskamp {fk}
friendly [game, match] noun
venskab {n}
friendship
noun

venstrehåndet left-handed
adj
venteliste {fk} waiting list
noun
ventilation {fk}
ventilation
noun
ventilator {fk} fan
noun
ventil {fk}
valve noun
ventil {fk}
vent
noun
venture {fk} {n}
venture noun
ven {fk}
friend noun
venøs venous adj
veranda {fk}
porch [Am.]
noun
verbum {n}
verb
noun
verdensatlas {n}
world atlas
noun
verdenshav {n} ocean noun
verdenshistorie {fk}
world history noun
verdenskort {n} map of the world
noun
verdenskrig {fk}
world war
noun
verdensmagt {fk}
world power
noun
verdensmester {fk}
world champion noun
verdensomspændende
worldwide
adj
verdensrekord {fk}
world record
noun
verdensrum {n} outer space
noun
verdensrum {n} space [outer space]
noun
verden {fk}
world noun
veritabel
veritable
adj
version {fk}
version noun
vertikal
vertical
adj
vest <V, W> [for]
west <W> [of] adv
vestenvind {fk} westerly wind noun
Vesterhavet {n} North Sea
noun
vestfra from the west adv
vestlig western adj
vestlig [retning, vind] westerly
adj
vest {fk}
waistcoat [Br.] noun
vest {n}
west <W>
noun
veterinærmedicin {fk} veterinary medicine
noun
veterinær {fk} [fagligt: dyrlæge]
vet [esp. Br.: veterinary surgeon]
via
via
prep
vibe {fk}
peewit [Vanellus vanellus]
noun
vice versa
the other way round [Br.]
adv
victoriansk
Victorian
adj
videnskabelig scientific
adj
videnskabsmand {fk}
scientist
noun
videnskab {fk} science noun
viden {fk}
knowledge
noun
videre further adj adv
videresalg {n} resale noun
videreudvikling {fk}
further development
noun
vidne {n}
witness noun
vidtstrakt
extensive
adj
vidunderlig
wonderful
adj
vidunder {n}
wonder noun
vielsesattest {fk}
marriage certificate
noun
vielsesring {fk}
wedding band [Am.]
noun
vielsesring {fk}
wedding ring
noun
vifte {fk}
fan [hand-held] noun
vifte {fk} [ventilator] fan [electric] noun
vigtighed {fk} importance
noun
vigtig important
adj
vigtig significant
adj
vig {fk}
bay
noun

noun

viking {fk}
Viking noun
vildledende
misleading
adj
vildsvin {n}
wild boar
noun
vildtlevende
wild [animals, birds, plants] adj
vildtlevende [ubøj.]
living in the wild [postpos.] adj
vildt {n}
game [hunting] noun
vild
wild
adj
vilje {fk}
will
noun
vilkårligt
indiscriminately
adv
villig willing adj
vindebro {fk} drawbridge
noun
vindeltrappe {fk}
spiral staircase
noun
vindenergi {fk} wind energy
noun
vinder {fk}
winner noun
vindmøllepark {fk}
wind farm
noun
vindmølle {fk} [nyere] wind turbine
noun
vindmølle {fk} [ældre] windmill
noun
vindrue {fk}
grape noun
vindstille
calm
adj
vindstille {n} calm
noun
vindtunnel {fk} wind tunnel
noun
vindtæt windproof
adj
vindueskarm {fk}
(window) sill noun
vindueskarm {fk}
windowsill
noun
vinduespudser {fk}
window cleaner noun
vindue {n}
window noun
vind {fk}
wind
noun
vingefang {n} wingspan
noun
vinge {fk}
wing
noun
vingård {fk}
vineyard
noun
vinkel {fk}
angle noun
vinkælder {fk} wine cellar
noun
vinreol {fk}
wine rack
noun
vinrød wine-red
adj
vintersolhverv {n}
winter solstice noun
vintervejr {n} winter weather noun
vinter {fk}
winter noun
vin {fk}
wine
noun
violet purple adj
violin {fk}
violin noun
vippe {fk}
diving board
noun
vippe {fk} [legeredskab]
see-saw noun
vippe {fk} [øjenvippe] lash [eyelash] noun
virginiahjort {fk}
Virginia deer [Odocoileus virginianus] noun
virkelighed {fk}
reality noun
virkelig
indeed [in truth]
adv
virkelig
really adv
virkeligt
actually
adv
virkelig
truly adv
virkning {fk} effect noun
virkning {fk} impact [effect] noun
virksomhed {fk} business
noun
virksomhed {fk} company noun
virusinfektion {fk}
viral infection noun
virussygdom {fk}
viral disease noun
virus {fk} {n} virus noun
vis
certain adj
viser {fk}
hand [on clock, watch] noun
Vi ses! See you!
Vi ses! See you soon! .

viskelæder {n} eraser noun
viskelæder {n} rubber [Br.] [eraser] noun
viskerblad {n} wiper blade
noun
viskositet {fk} viscosity
noun
visuel visual adj
visum {n}
visa
noun
vis [klog]
wise
adj
vitamin {n}
vitamin noun
vittighed {fk} joke
noun
vivipar viviparous
adj
vi
we
pron
vodka {fk}
vodka noun
vognpark {fk} fleet [of vehicles]
noun
vokal {fk}
vowel noun
voksen adult adj
voksen grown-up
adj
voksen {fk}
adult noun
voksen {fk}
grown-up
noun
voksfigur {fk} waxwork noun
voks {fk} {n} wax
noun
voldelig
violent adj
voldgrav {fk} moat
noun
voldsom fierce adj
voldsom violent adj
voldtægtsmand {fk}
rapist noun
voldtægtsoffer {n}
rape victim
noun
voldtægt {fk} rape
noun
vold {fk}
violence
noun
volt {fk} <V> volt <V>
noun
vordende mor {fk}
mother-to-be
noun
vores our
vores ours
pron
vor
our [possessive determiner]
pron
vorte {fk}
wart
noun
vorte {fk} [brystvorte] nipple noun
vove {fk} [poet. el. spøg. for: bølge] wave
noun
vrag {n} [også fig.]
wreck [also fig.]
noun
vrangforestilling {fk} delusion
noun
vred
angry adj
vrede {fk}
anger noun
vrede {fk}
rage
noun
vrede {fk}
resentment
noun
vrede {fk}
wrath noun
vuggevise {fk} lullaby noun
vulgær vulgar adj
vulkansk
volcanic
adj
vulkanudbrud {n}
volcanic eruption
noun
vulkan {fk}
volcano noun
vulkanø {fk}
volcanic island noun
vurdering {fk} assessment
noun
våbenembargo {fk}
arms embargo
noun
våbenhvile {fk} ceasefire
noun
våbenskjold {n} coat of arms
noun
våben {n}
weapon noun
våd
wet
adj
vågen awake adj
vår {fk} [højtid., poet.] [forår]
springtide [liter.: spring]
vår {fk} [højtid., poet.] [forår]
spring [season] noun
væbnet armed adj past-p
væddekamp {fk} competition
noun

noun

wt.] <pub> noun vært {fk} host noun væsel {fk} weasel [genus Mustela] noun væsentlig considerably adv væsentlig essential adj væsentligt considerably adv væske {fk} fluid noun væske {fk} liquid noun walisisk Welsh adj walisisk {n} Welsh noun watt {fk} <W> watt <W> noun web-cam {n} {fk} webcam noun webcam {n} {fk} webcam noun webkamera {n} webcam noun website {fk} {n} website noun weekend {fk} weekend noun whistleblower {fk} [fløjteblæser] whistleblower wienerbrød {n} Danish pastry noun wok {fk} wok noun xenofobisk xenophobic adj xenofobi {fk} xenophobia noun xenon {fk} {n} <Xe> xenon <Xe> noun xylofon {fk} xylophone noun ydelse {fk} service noun yderligere further [additional] adj ydermere furthermore adv ydermere moreover adv yderside {fk} outside noun yderst extremely adv yderst outermost adj yderst utmost adj ydmyghed {fk} humility noun yen {fk} <JPY.. Br. ¥> noun yndefuld graceful adj noun . ¥> yen <JPY.væddeløb {n} race noun væddemål {n} bet noun vædder {fk} [får] ram [male sheep] noun vægtløfter {fk} weightlifter noun vægtløftning {fk} weightlifting noun vægtløs weightless adj vægt {fk} scale noun vægt {fk} weight <w.> noun væg {fk} wall noun væk away adv vækkeur {n} alarm clock noun vækstrate {fk} growth rate noun vækst {fk} growth noun vældig tremendous adj vælger {fk} voter noun væmmelig disgusting adj værdifuld valuable adj værdiløs worthless adj værdi {fk} value noun værelse {n} room noun værksted {n} workshop noun værktøj {n} tool noun værk {n} work noun værnepligt {fk} conscription noun Værsågod! Please! værtinde {fk} hostess noun værtshus {n} public house [esp.

] noun ynkelig pathetic adj yoghurt {fk} yoghurt noun yoghurt {fk} yogurt noun ytringsfrihed {fk} freedom of speech noun yver {n} udder noun zebra {fk} zebra noun zenit {n} zenith noun zink {fk} {n} <Zn> zinc <Zn> noun zionisme {fk} Zionism noun zionistisk Zionist adj zionist {fk} Zionist noun zone {fk} zone noun zoologi {fk} zoology noun zucchini {fk} courgette [Br.at> Austria <. Ægypten {n} Egypt noun Ægæerhavet {n} Aegean Sea noun Én svale gør ingen sommer. like son./sth. Østafrika {n} East Africa noun Østersøen {fk} Baltic Sea noun Østeuropa {n} Eastern Europe noun Østrig {n} <.] noun yndling {fk} favorite [Am.] noun zygote {fk} zygote noun [du] må ikke [you] must not [jeg/vi/de] må [I/we/they] have to [nogen/noget] er sb. is [vi/de/De] må [skal] [we/they/you] must [vi/de/De] var [we/they/you] were [vi/i/de] kan [we/they/you] may [are permitted / can possibly] [vi/i/de] må [we/they/you] may [are permitted / can possibly] Æblet falder ikke langt fra stammen.] noun yndling {fk} favourite [Br.at> noun Øvelse gør mester. Like father. One swallow doesn't make a summer.] noun yndlingsfarve {fk} favourite colour [Br.] noun ådsel {n} carcass noun åkande {fk} water lily noun ål {fk} eel noun åndedræt {n} breathing noun ånde {fk} breath noun ånd {fk} spirit noun årer {pl} oars noun åre {fk} oar noun århundredeskifte {n} turn of the century noun århundrede {n} century noun århundredgammel centuries-old adj . åbenbaring {fk} revelation noun åbenbart obviously adv åbenhed {fk} openness noun åbenhed {fk} transparency [openness] noun åbenhed {fk} [oprigtighed] candour [Br.ynde {fk} grace noun yndig adorable adj yndig lovely adj yndlingsfarve {fk} favorite color [Am.] noun åbenhjertig frank adj åben open adj åbent sår {n} open wound noun åbningstider {pl} opening hours noun åbning {fk} opening noun ådsel {n} carcase [Br. Practice makes perfect.

] noun ærgerlig angry adj ærgerlig troublesome adj noun .årlig annual adj årlig annually adv årligt annually adv årsag {fk} cause noun årsag {fk} reason noun årsdag {fk} anniversary noun årsmøde {n} annual meeting noun årsrapport {fk} annual report noun årstid {fk} season noun årti {n} decade noun årtusinde {n} millennium noun årtusind {n} millennium noun årvågen alert adj årvågenhed {fk} vigilance noun årvågen vigilant adj år {n} year noun åsyn {n} [højtid.] noun ære {fk} honour [Br.: ansigt] face noun å {fk} river noun æblejuice {fk} apple juice noun æblemos {fk} apple sauce noun æbletræ {n} apple tree noun æbletærte {fk} apple pie noun æble {n} apple [Malus domestica] noun ædelgas {fk} noble gas noun ædelmetal {n} precious metal noun ædelsten {fk} gem [precious stone] noun ædru sober adj æggeblomme {fk} egg yolk noun æggehvide {fk} egg white noun æggeskal {fk} eggshell noun æggestok {fk} ovary noun ægtefælle {fk} spouse noun ægte genuine adj ægtemand {fk} husband noun ægtepar {n} couple [married] noun ægte real adj ægteskabsbrud {n} adultery noun ægteskabsbrud {n} fornication [formal or hum.] ægteskab {n} marriage noun ægte true adj ægthed {fk} authenticity noun ægyptisk Egyptian adj æg {n} egg noun ækel disgusting adj ækvator {fk} equator noun ækvivalent equivalent adj ækvivalent {fk} {n} equivalent noun ælling {fk} duckling noun ænder {pl} ducks noun ændring {fk} alteration noun ændring {fk} amendment noun ændring {fk} change noun ængstelig anxious adj ængstelse {fk} anxiety noun æra {fk} era noun ærbar demure adj ære {fk} honor [Am.

.. med øl] beer [e...] adj ætanol {n} {fk} ethanol noun ætsende corrosive adj én eller flere ..] noun ølglas {n} beer glass noun ølvom {fk} beer paunch noun øl {fk} [om flaske e.. én [fremhævet] one ét eller flere . one or more .l.] noun æstetik {fk} aesthetics {pl} [usually treated as {sg}] noun æstetik {fk} esthetics {pl} [Am. a bottle of] noun øl {n} [væske] beer [liquid] noun øm tender adj ønskelig desirable adj .] [usually treated as {sg}] noun æstetisk aesthetic adj æstetisk esthetic [Am. one or more .ærgerrig ambitious adj ærkebiskop {fk} archbishop noun ærkefjende {fk} arch-enemy noun ærlighed {fk} honesty noun ærlig honest adj ærmeløs sleeveless adj ærme {n} sleeve noun ærteblomst {fk} sweet pea [Lathyrus odoratus] noun ærter {pl} peas noun ært {fk} pea noun æsel {n} donkey noun æske {fk} box [matchbox..g.. ét [fremhævet] one øde deserted adj ødelæggelse {fk} destruction noun ødelæggende destructive adj ødsel wasteful adj øgle {fk} lizard noun øgruppe {fk} group of islands noun øhav {n} archipelago noun øjeblikkelig immediate adj øjeblikkeligt in a moment adv øjelåg {n} eyelid noun øjenbryn {n} brow noun øjenbryn {n} eyebrow noun øjenkontakt {fk} eye contact noun øjenlåg {n} eyelid noun øjenlæge {fk} eye specialist noun øjenskygge {fk} eyeshadow noun øjensynligt evidently adv øjenvidne {n} eyewitness noun øjenvippe {fk} eyelash noun øje {n} eye noun øjeæble {n} eyeball noun økologisk ecological adj økologi {fk} ecology noun økonomisk economic adj økonomisk economical adj økonomisk economically adv økonomi {fk} economy noun økonom {fk} economist noun økosystem {n} ecosystem noun økotype {fk} ecotype noun økse {fk} axe noun økse {fk} ax [Am. of crackers etc.

] noun østrogen {n} oestrogen [Br. vind] easterly adj østover eastwards adv østriger {fk} Austrian noun østrigsk Austrian adj østrogen {n} estrogen [Am.ønskelig desired adj ønskeliste {fk} wish list noun ønsket desired adj past-p ønske {n} desire noun ønske {n} wish noun ønskværdig desirable adj øredråber {pl} ear drops noun øreflip {fk} earlobe noun ørenringe {pl} earrings noun ørenring {fk} earring noun ørentvist {fk} earwig noun ørepine {fk} earache noun øreringe {pl} earrings noun ørering {fk} earring noun øre {fk} ear noun ørken {fk} desert noun ørn {fk} eagle noun ørred {fk} brown trout [Salmo trutta] øst <E.] noun øst {n} east noun øvelse {fk} exercise noun øvre upper adj øvrig other adj ø {fk} island noun noun . Ø> [for] east <E> [of] adv østasiatisk East Asian adj østblokken {fk} [best.] Eastern bloc noun østenvind {fk} easterly wind noun østers {fk} oyster noun østeuropæisk Eastern European adj østeuropæisk East European adj østfra from the east adv østkyst {fk} east coast noun østlig eastern adj østlig [retning.

Related Interests