You are on page 1of 6

Initial English Test 11th grade (2nd Language): Name/Surname _______________________________________

1. Put the verbs in brackets into the Present Continuous or Present Simple: (2p x 10 = 20p)
1) Mother is in the kitchen. She ……………………………. (make) a cup of coffee.
2) I never (drink) …………………………… cola.
3) They (play) …………………………………..…….. computer games now.
4) I ……………………………………………… (read) an interesting book at the moment.
5) Anna is in the living - room. She …………………………. (watch) the news.
6) My sister ……………………………. (write) a letter right now.
7) They usually (get up) ……………………………… early.
8) He always (wear) ………………………………….jeans.
9) You (eat) ……………………………………..a sandwich now.
10) She sometimes (go) ……………………………….to the beach.
2. Use the comparative or the superlative: (2p x 5 =10p)
a) Chris is (tall)...............................................boy in our class.
b) This car is (expensive)....................................than the other one.
c) The lizard is (big).....................................than the spider.
d) Susan is (thin).......................................in our family.
e) This dress is (beautiful).................................one in the shop.
3. Put the verbs in brackets into the Past Simple: (2p x 5 = 10p)
1) We (be)..................................at the cinema last Friday.
2) I (have)................................a great time at the circus last Sunday.
3) The story (be)...............................really interesting. She really liked it.
4) John and his cousin (be)...............................at school fifteen minutes ago.
5) Laura (take).....................................some snapshots when she went to the seaside..
4. Answer the questions: (20p)
a) What time do you usually get up? ________________________________________________________
b) What did you do last weekend? __________________________________________________________
c) What are you doing at the moment? ______________________________________________________
d) What is your favourite animal? Why? _____________________________________________________
e) How do you like spending your free time?__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Write a paragraph about your family. Mention about the relationships between the family members,
age, personality, appearance, etc. (30p).
+ 10 points BONUS

A2  4 points for appropriately beginning and ending:  2 points the beginning/title: My family  2 points the ending: Well. PARTEA I (60 de puncte) 1. this is my family!  6 points for correct grammar structures and connectors  5 points for the use of appropriate vocabulary  10 points for covering the aspects demanded by the task  3 points for a balanced structure (introduction. were didn’t have was were took Answer the questions: (20p) 5 points for correct grammar structures and connectors 5 points for the use of appropriate vocabulary 5. a) the tallest b) more expensive c) bigger d) the thinnest e) most beautiful Put the verbs in brackets into the Past Simple: (2p x 5 = 10p) 1) 2) 3) 4) 5) 4. Intelegere scris A1 .  Nu se acordă punctaje intermediare. PARTEA a II-a (30 de puncte) 7. content. Use the comparative or the superlative: (2p x 5 =10p) 3.BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE  Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor. conclusion)  2 points for the general impression 9. 6.   . altele decât cele precizate explicit prin barem. 8. Put the verbs in brackets into the Present Continuous or Present Simple: (2p x 10 = 20p) 1) is making 2) drink 3) are playing 4) am reading 5) is watching 6) is writing 7) get up 8) wears 9) goes 2. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat pentru test la 10.  Se acordă 10 puncte din oficiu.

27.10. 12. 20p 40. Past Simple 43. studiate 7. 41. Să 23. (Partea I. 39. C4: 28. Concepte-cheie/ 10. TOTAL 30. 20. 32. 16. 10p 46. I. 52. nomice 6. 18. ex. 2) 51. Conţinuturi/ 9. Reformular 31. 3) 44. unor structuri 20. 18. 30 p 35. generale şi 3. 48. Teme/ 8. (Par tea II) 42. deducă 24. 57. (Partea I. 16.4) 58. specifice dintr-un 15. sim ple ale uno r eve nim ente trec ute şi exp erie nţe pers onal e 34. 11. sensul 25. 30 p de specificaţii 15. 13. 21. Adjectivul – grade de comparatie 49. C2: 17. C3 22. 12. (Partea I. nivelurilor taxo 5. cuvinte familiare 55. 10 p lor 26. 20p 53. text citit în gând ea unor 21. 56. 10 p 38. ex. Să scri e rela tări 29. 17. 30 p M tr c . 47. Vocabular: obiecte. C1: 2. Verbul timpuri verbale: Present Simple & Continuous. 11. a i e 1. (Partea 54. Competenţe corespunz ătoare 4. Unităţi tematice Copilul şi lumea înconjurătoare Letter 36. din context si sa formul eze enuntu ri 1) 45. 19. 37. 20p 59. informaţii 14. 50. enunturi/res crierea unor cuvinte conform 19. 14. Să extragă 13. cuvinte ex. ex. 33.

52. Şcoala gimnazială „Gh. Testul iniţial (predictiv) are în vedere verificarea nivelului de pregatire al elevilor (se anexeaza o copie a acestui test). 1-4 x x Nu oferă informaţii clare despre sine. Banea” Măcin Str. Florilor. Nu recunoaşte 57. tipuri de adverbe. Recunoaşte partial din 59. BINE 61. tipuri de verbe. 38. 27. 39. 53. de a alege formele corecte ale verbelor în contexte diferite. O2 . adjectiv. 23. substantiv. 30 Tel. Clasa a VI-a 44.să ofere informaţii despre sine despre activităţi şi evenimente. Au fost totodata verificate cunostintele gramaticale ale elevilor prin cererea elevilor. 33. 47. FOARTE BINE 63. Test iniţial Limba engleză 43. 30.22. 24. Descriptori de performanţă : 55. 37. Testul a vizat de asemenea si capacitatea de exprimare liberă în scris a elevilor prin cerinţa de a elabora propozitii pornind de la anumite întrebări date şi de a redacta un text despre familie. 28. Prin acest test s-au verificat concepte operationale precum: timp verbal. 45. Obiective operaţionale 48.să recunoască noţiunile/structurile gramaticale învăţate şi să le aplice corect. 7-8   Oferă paţial informaţii clare despre sine. 36. 46. 29.  Recunoaşte integral . 51. 49. 9-10  Oferă integral informaţii clare despre sine. INSUFICIEN T 60. O5 .să redacteze un text (paragraph) pe o temă dată. Past Simple sau de a alege forma potrivită a unui adjectiv în context. SUFICIENT 58. 31. 56. 41.. la anumite puncte. 35. prin indicarea elevilor de a pune verbe la timpul Present Continuous/Present Simple. O1 . Recunoaşte foarte puţin din 62. 34. 25. O3 – să utilizeze corect timpurile verbale învăţate. 32. 26.-Fax 0240571004 e-mail: scoalagheorghebanea@yahoo. 42. 50. O4 – să folosească corect ajectivele şi gradele de comparaţie. 54. 5-6   Oferă foarte puţine informaţii clare despre sine.com 40.

x x x x noţiunile/structurile gramaticale învăţate. 2 83. Nu utilizează corect ajectivele şi gradele de comparaţie. NR. 32% Test iniţial Clasa a VI-a A 9 & 10. 9-10 78. PROCENTE 71. Reuşeşte parţial să formulize enunţuri logice Redactează parţial un text     noţiunile/structurile gramaticale învăţate. 40% 84. 32% 1. Utilizează foarte puţin corect ajectivele şi gradele de comparaţie. 69. 8 82. Utilizează parţial corect 64. 20% 89. Utilizează corect timpurile verbale învăţate Utilizează corect ajectivele şi gradele de comparaţie. 67. Rezultate obţinute: 68. CALIFICATIV 70. Reuşeşte integral să formulize enunţuri logice Redacteaza un textparagraf integral şi corect . Nu reuşeşte să redacteze un text/paragraf noţiunile/structurile gramaticale învăţate. SUFICIEN T 86. Reuşeşte foarte puţin să formulize enunţuri logice Redactează cateva cuvinte/propoziţii dintr-un text         noţiunile/structurile gramaticale învăţate. BINE 87. 10 80. ajectivele şi gradele de comparaţie. Nu reuşeşte să formulize enunţuri logice . 92.2. 1. Utilizează foarte puţin corect verbele la timpurile învăţate. 5-6 76.2. 40% 5&6. 8% .ELEVI 79. 66.3&4 5&6 7 &8 9 & 10 73. 5 81. 1-4 75. Test iniţial Clasa a VI-a A 12 10 8 Rezultate 6 4 2 0 90. 8% 7 &8. INSUFICI ENT 85.3&4. FOARTE BINE 88. 91. 7-8 77. timpurile verbale învăţate Utilizează parţial corect 65. NOTA 74. 20% 72. Nu utilizează corect timpurile verbale învăţate .

 S-au observat lacune in folosirea timpurilor verbale. 95. 100.93.  S-a observat de asemenea ca unii elevii probleme la formularea enunţurilor/propozitiile în limba Engleza si la redactarea unor paragrafe. 94. adjective&adverbe Fise de lucru pentru dezvoltarea/consolidarea competenţelor de exprimare în scris . Exerciţii de exersare orală şi scrisă pentru forma timpurilor verbale. 97. 102.      Astfel. 105. 101. 103. 106.09. sau folosirea verbelor auxiliare la formarea unor timpuri verbale 108. Utilizarea dictionarului pentru insuţirea de noi cuvinte şi exerciţii de vocabular. 96.2016 112. 98. elevii nestiind cum sa le formeze si cand sa le foloseasca. 111. in urma rezultatelor partial nemultumitoare. 107. se vor lua următoarele măsuri: Reluarea şi consolidarea cunoştinţelor din anii anteriori .     În ceea ce priveste limba cele mai multe dificultati sau greseli intampinate sunt: Vocabular destul de redus la unii copii Nerecunoasterea unor cuvinte/sintagme din limba Engleza Imposibilitatea exprimării logice în limba engleză Necunoasterea folosirii unor terminatii verbale esentiale in limba Engleza ( de exemplu forma a doua -Past Simple). Profesor Gheorghe Liliana . 110. Exerciţii de redactare de paragrafe scurte si de scrisori pe un plan dat. 28. 99. 109. 104.