You are on page 1of 2

Fișă de lucru - Declinarea I în –- h

1. Completați spațiile libere cu formele corecte:
Singular

traducere

N h[
grafh;
ai[
graf.....
G th#v
grafw#n

Plural

traducere

scrierea
N
..................................................

graf.... a, al, ai ale scrierii
G ......
..................................................

D ..... grafhj#
..................................
D tai#v
graf.....
..................................................
Ac thn
graf......

graf..... ....................................
Ac tav ;
..................................................

V w}
grafai;

grafh;
....................................
V .....
..................................................

2. Traduceți în greacă:
Model: al surorii (rom. întrebare: al cui? > cazul G, nr. sg,) > greacă ( G, sg) - th=j a)delfh=j
a)
b)
c)
d)

a iubirii ..............................................
sfârșitul vieții .....................................
pacea..................................................
ale scrisorilor ....................................

unor iubiri..................................................
viețile surorilor...........................................
pace!...........................................................
o scrisoare..................................................

Le/cij
a]gaph;,-h#v (h[) = iubire
zwh;, -h#v (h[) = viață
-hv (h[) = pace
e]pistolh;, -h#v (h[) =scrisoare
sfârșit
a]delfh;, - hv (h[) = soră

ei]rh;nh,
teleuth/, -h=j (h[) =

3. Traduceți în română:
Model: e]n thj# kw;mhj –= în sat
h( tw=n a)delfw=n kw/mh = satul surorilor
tai=j a)delfai=j = surorilor
a)
b)
c)
d)
e)

ei]v fula;khn …………………………………………………………….…………………
su\n thj#j a]delfhj#..........................................................................................
e]k tw#n kwmw#n……………………………………………………………
a]p a]rch#v ……………………………………………………………….
tv= kalv= a)delfv= ....................................................................................

Le/cij
kw;mh, -hv (h[) = sat
fula;kh, - hv (h[) = închisoare
a]rch;,- h#v (h[) = început
a]delfh;, -hv (h[) = soră â

kalh/, -h=j = frumoasă
e]n + D = în
ei]v + Ac = spre, la, către

= de la . de la apo + G.sun + D= cu. împreună cu e]k + G = din.