You are on page 1of 1

DERIVACIJE (IZVODI) ELEMENTARNIH FUNKCIJA

1.
2.
3.

 C

'

x 

n '

 x

'

 C  const 

,

0

 n x n 1

,

 n  R, n  0, x  0 

,

 x  0

 1,

4.

 x

5.

1
 1
   2
x
 x

'

1

2 x

'

7.

 a   a ln a ,
e  e ,

8.

 log a x 

9.

 ln x 

10.
11.

 cos x 

6.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

x '

 x  0

,

 0  a  1

x

x '

x

'

1
,
x ln a

 0  a  1, x  0 

1
,
x
'
 sin x   cos x
'

'

  sin x

1
,
cos 2 x
1
'
 ctgx    2 ,
sin x
1
'
 arcsin x  
,
1  x2
1
'
 arccos x   
,
1  x2
1
'
 arctgx  
,
1  x2
1
'
 arcctgx    2 ,
1 x
'
'
 f g   f g f g'

 tgx 

'

 x  0

 x k , k  Z
2

 x  k , k  Z 
 1  x  1
 1  x  1

- derivacija umnoška

'

19.

 f
f ' g  f g '

 
g2
 g

- derivacija količnika