AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F.

29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

ANEXA RAPORT DE IMPLEMENTARE

CHESTIONAR
cu întrebări pentru tineri în cadrul
proiectului de tineret
„9 ne pasa de Tine(ri)”

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

CHESTIONAR cu întrebări pentru tineri în cadrul proiectului de tineret 9 ne
pasa de Tine(ri) / chestionar cu întrebări realizate de către tineri din grupul țintă
al proiectului de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)”
întrebări pentru tineri în cadrul proiectului de tineret 9 ne pasa de Tine(ri)
 Consideri ca o zi petrecuta pentru practicarea unor activități de voluntariat ar
fi benefica pentru un tânăr ? (o zi pe luna)
 Ti ai dori sa te implici in activități de voluntariat ?
 Ce ai face pentru a avea un oraș mai bun din toate punctele de vedere ?
 Ce credeți ca ați putea schimba in municipiul Târgu Jiu ?
 Te simți susținut de instituțiile publice din orașul tău din punct de vedere
educativ si social ?
 Cat de mult apreciați voluntariatul in viața tinerilor ?
 Daca ai avea ocazia sa beneficiezi de orice suma de bani, cum i ai utiliza in
folosul comunității ?
 Ce ai vrea sa se schimbe in municipiul Târgu Jiu ?
 Ce ai dori sa se dezvolte in municipiul Târgu Jiu ?
 Crezi ca ești ajutat cu ceva de către primărie ?
 Ce schimbări ai vrea sa faci pentru tineri in municipiul Târgu Jiu ?
 Ce întrebare le ați transmite tinerilor din municipiul Târgu Jiu ?
 Daca ai avea ocazia sa fii primar pentru o zi ce ai face pentru tinerii din
municipiul Târgu Jiu ?
 Ce așteptări ai in viitor de la municipiul Târgu Jiu ?
 Ești mulțumit de realizările instituțiilor publice din municipiul Târgu Jiu pana
in prezent ?
 Pe viitor ai vrea sa ramai in municipiul Târgu Jiu ?
 Cat de mult consideri ca valorează cuvântul tău ca si tânăr fata de al unui
adult ?
 Te ai implica in activități de tineret in municipiul Târgu Jiu ?
 Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un
sport, ce loc ai adăuga in municipiul Târgu Jiu ?
 Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un
sport ce loc ai moderniza in municipiul Târgu Jiu ?
 Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un
sport ce loc ai scoate din municipiul Târgu Jiu ?

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

I.1. Consideri ca o zi petrecuta pentru practicarea unor activități de voluntariat ar fi benefica
pentru un tânăr ? (o zi pe luna)
Consideri ca o zi petrecuta pentru activități de voluntariat este benefica pentru un tânăr?

1.
2.
0.

Da
Nu
Nu știu/NR
Total

100

93,6%
0%
6,4%
100%

Da
Nu
Nu stiu/NR

50

0

I.2. Ti-ai dori sa te implici in activități de voluntariat ?
Ti-ai dori sa te implici in activități de voluntariat?

1.
2.
3.
0.

Da
Nu
Sunt deja implicat si vreau sa fiu in continuare
Nu știu/NR
Total

73,3%
6.7%
20%
0,0%
100%

Da

80
60

Nu

40

Sunt deja implicat si vreau sa fiu in
continuare

20

Nu stiu/NR

0

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

I.3. Ce ai face pentru a avea un oraș mai bun din toate punctele de vedere ?
Ce ai face pentru a avea un oraș mai bun din toate punctele de vedere ?

1.
2.
3.
4.
5.
0.

implementare de proiecte privind conștientizarea
cetățenilor despre problemele comunității
acțiuni de voluntariat pentru rezolvarea
problemelor comunității
schimbarea mentalității oamenilor
schimbarea administrației locale
aplicarea si respectarea legilor
Nu știu/NR
Total

13,3%
6.7%
20,0%
26,7%
13,3%
20,0%
100%

Implementarea de proiecte privind
constientizarea cetatenilor despre
problemele comunitatii
Actiuni de voluntariat pentru
rezolvarea problemelor comunitatii
Schimbarea mentalitatii oamenilor

30

Schimbarea administratiei locale

20
Aplicarea si respectarea legilor

10
0

Nu stiu/NR

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

I.4. Ce credeți ca ați putea schimba in municipiul Târgu Jiu ?
Ce credeți ca ați putea schimba in municipiul Tg.Jiu?

1.
2.
3.
0.

mentalitatea oamenilor
facilitarea întâlnirilor dintre cetățeni si
administrație pentru discutarea problemelor
comunității
aproape totul
Nu știu/NR
Total

20,0%
26.7%
40,0%
13,3%
100%

Mentalitatea oamenilor

40

Facilitatea intalnirilor dintre
cetateni si APL pentru discutarea
problemelor comunitatii

30

Aproape totul

20
Nu stiu/NR

10
0

I.5. Te simți susținut de instituțiile publice din orașul tău din punct de vedere educativ si social ?
Te simți susținut de instituțiile publice din orașul tău din punct de vedere educativ si
social?

1.
2.
3.
4.
0.

Da
Da, dar nu in totalitate
Nu
Nu întotdeauna
Nu știu/NR
Total

13,4%
20,0%
33,3%
13,3%
20,0%
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

35
30
25
20
Da

15

Da, dar nu in totalitate

10

Nu

5

Nu intotdeauna

0

Nu stiu?NR

I.6. Cat de mult apreciați voluntariatul in viața tinerilor ?
Cat de mult apreciați voluntariatul in viața tinerilor?

1.
2.
0.

Foarte mult
Putin
Nu știu/NR
Total

73,3%
13,4%
13,3%
100%

80
Foarte mult

60
40

Putin
Nu stiu?NR

20
0

I.7. Daca ai avea ocazia sa beneficiezi de orice suma de bani, cum i ai utiliza in folosul comunității ?
Daca ai avea ocazia sa beneficiezi de orice suma de bani, cum i-ai utiliza in folosul comunității?

1.
2.
3.
4.
0.

ajutorarea persoanelor defavorizate
investiții in centre de educație si cultura, cu acces gratuit
adăpost pentru câinii comunitari
identificarea si rezolvarea problemelor reale ale comunității
Nu știu/NR
Total

26,7%
40,0%
6,7%
13,3%
13,3%
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

Ajutorarea persoanelor defavorizate

40
30

Inveztitii in centre de educatie si cultura,
cu acces gratuit

20

Adapost caini comunitari

10
Identificarea si rezolvarea problemelor
reale ale comunitatii

0

Nu stiu/NR

I.8. Ce ai vrea sa se schimbe in municipiul Tg.Jiu?
Ce ai vrea sa se schimbe in municipiul Tg.Jiu?

1.
2.
3.
4.
0.

Condițiile de trai
Administrația locala
Mentalitatea oamenilor
Totul
Nu știu/NR
Total

26,7%
20,0%
6,7%
33,3%
13,3%
100%

Conditiile de trai

40

Administratia locala

30

Mentalitatea oamenilor
Totul

20

Nu stiu/NR

10
0

I.9. Ce ai dori sa se dezvolte in municipiul Tg.Jiu?
Ce ai dori sa se dezvolte in municipiul Tg.Jiu?

1.
2.
3.
0.

Economia locala
Sistemul de învățământ
Cultura, arta, sport
Nu știu/NR
Total

33,4%
13,3%
40,0%
13,3%
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

Economia locala

40

Sistemul de invatamant

30

Cultura/arta/sport

20

NU stiu/NR

10
0

I.10. Crezi ca ești ajutat cu ceva de către primărie?
Crezi ca ești ajutat cu ceva de către primărie?

1.
2.
0.

Da
Nu
Nu știu/NR
Total

80

Da

60

Nu

40

Nu stiu/NR

13,3%
73,3%
13,3%
100%

20
0

I.11. Ce schimbări ai vrea sa faci pentru tineri in municipiul Tg.Jiu?
Ce schimbări ai vrea sa faci pentru tineri in municipiul Tg.Jiu?

1.
2.
3.
0.

Crearea de locuri de munca
Centre de consiliere vocațională/activități
extrașcolare
Oportunități / facilitați
Nu știu/NR
Total

20,0%
33,3%
13,4%
33,3%
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

Crearea de locuri de munca

40

Centre de consiliere
vocationala/activitati extrascolare

30

Oportunitati/facilitati

20

Nu stiu/NR

10

0

I.12. Ce întrebare ați transmite tinerilor din Tg.Jiu?
Ce întrebare ați transmite tinerilor din Tg.Jiu?

1.
2.
3.
0.

Sunteți mulțumiți de oraș, ați face ceva pentru
dezvoltarea lui?
E important viitorul tău, vrei sa participi la
schimbare?
Ce locuri de munca ați vrea in oraș, sunteți dispuși
la ucenicie?
Nu știu/NR
Total

13,3%
40,0%
20%
26,7%
100%

Sunteti multuti de oras, ati face ceva
pentru dezvoltarea lui?

40

E important viitorul tau, vrei sa participi la
schimbare?

30
20

Ce locuri de munca ati vrea in oras, sunteti
dispusi la ucenicie?

10

Nu stiu/NR

0

I.13. Daca ai avea ocazia sa fii primar pentru o zi, ce ai face pentru tinerii din Tg.Jiu?
Daca ai avea ocazia sa fii primar pentru o zi, ce ai face pentru tinerii din Tg.Jiu?

1.
2.
3.
4.
0.

Locuri de munca
Acces gratuit la activități culturale
Un consiliu al tinerilor in care sa-si poată spune
cuvântul
As investi in tineri/voluntari
Nu știu/NR
Total

13,3%
13,3%
26,7%
20,0
26,7%
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

Locuri de munca

30

Acces gratuit la activitati culturale

25
20

Un consiliu al tinerilor in care sa-si poate
spune cuvantul

15
10

Nu stiu/NR

5
0

I.14. Ce așteptări ai in viitor de la municipiul Tg.Jiu?
Ce așteptări ai in viitor de la municipiul Tg.Jiu?

1.
2.
3.
0.

Dezvoltare economica
Nu am așteptări
Un minim de schimbare socio-cultural-economica
Nu știu/NR
Total

26,6%
20,0%
26,7%
26,7%
100%

Dezvoltare economica

30

Nu am asteptari

20

Un minim de schimbare sociocultural-economica

10

Nu stiu/NR

0

I.15. Ești mulțumit de realizările instituțiilor publice din municipiul Tg.Jiu, pana in prezent?
Ești mulțumit de realizările instituțiilor publice din municipiul Tg.Jiu, pana in prezent?

1.
2.
3.
0.

Da
Nu
Nu știu
NR
Total

20,0%
46,6%
6,7%
26,7
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

50
40

Da

30

Nu

20

Nu stiu

10

NR

0

I.16. Pe viitor ai vrea sa ramai in municipiul Tg.Jiu?
Pe viitor ai vrea sa ramai in municipiul Tg.Jiu?

1.
2.
3.
4.
0.

Da
Nu
Nu știu
Da, daca se va schimba ceva in bine
NR
Total

13,3%
40,0%
6,7%
13,3%
26,7
100%

Da
Nu

40

Nu stiu

30

Da, daca se va schimba in bine

20

NR

10
0

I.17. Cat de mult consideri ca valorează cuvântul tău ca tânăr in fata cuvântului unui adult?
Cat de mult consideri ca valorează cuvântul tău ca tânăr in fata cuvântului unui adult?

1.
2.
3.
4.
0.

Foarte puțin
Putin
Aproape deloc
deloc/este nul
NR
Total

20,0%
13,3%
33,3%
6,7%
26,7
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

Foarte putin
Putin

40

Aproape deloc

30

Deloc/este nul

20

NR

10
0

I.18. Te-ai implica in activități de tineret in municipiul Tg.Jiu?
Te-ai implica in activități de tineret in municipiul Tg.Jiu?

1.
2.
0.

Da
Nu
NR
Total

66,7%
6,7%
26,7
100%

Da

80

Nu

60

NR

40
20
0

I.19. Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un sport, ce loc ai
adaugă in municipiul Târgu Jiu ?
Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un sport, ce loc ai
adaugă in municipiul Târgu Jiu ?

1.
2.
3.
4.
0.

bazin de înot
terenuri/săli de sport/pista bicicliști
recondiționarea celor existente/dotări la
standarde europene
nu este relevant acest aspect
Nu știu/NR

13,3%
26,7%
20,0%

Total

13,3%
26,7%
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro
Bazin de inao

Terenuri/Sali de sport/pista biciclisti

30
Reconditionarea celor existente/dotari la
standarde europene

20

Nu este relevant acest aspect

10
Nu stiu/Nr

0

I.20. Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un sport ce loc ai
moderniza in municipiul Târgu Jiu ?
Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un sport ce loc ai
moderniza in municipiul Târgu Jiu ?

1.
2.
3.
4.
0.

nimic, stadionul si sala sunt in proces de
modernizare
bazinul de înot
parcurile
infrastructura/personal
Nu știu/NR

33,3%

Total

13,3%
13,3%
13,4%
26,7%
100%

Nimic, stadionul si sala sunt in plin
proces de modernizare

Bazinul de inot

40

Parcurile

30
Infrastructura/personal

20
10

Nu stiu/NR

0

I.21. Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un sport ce loc ai
scoate din municipiul Târgu Jiu ?
Daca ai avea ocazia sa schimbi ceva in cadrul locurilor unde se practica un sport ce loc ai
scoate din municipiul Târgu Jiu ?

1.
2.
3.
0.

nu as scoate nimic
amfiteatrul din centru
sala de fitness de la Castelul de apa
Nu știu/NR
Total

60,0%
6,6%
6,7%
26,7%
100%

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121

AST - Asociația ”Semănătorul Tismana” , C.I.F. 29532170
Str. Tismana, nr. 153, cod poștal 217495 Tismana, Jud. Gorj, tel. 0253 374 153, e-mail redactia@samanatorul.ro

Nu as scoate nimic

60
40

Amfiteatrul din centru
Sala de fitness de la Castelul de apa
Nu stiu/NR

20
0

ASOCIAŢIA „SEMÃNÃTORUL TISMANA” www.Semãnãtorultismana.ro
Adresa : Str. principala, nr 153, Orașul Tismana, jud. Gorj, ROMANIA cp 217495 Tel 03253 374153, GSM: +4 0724 364 100, +4 078 4321 121