3

K1NETICS OF PARTICLES

T-/oo

a

==- ..!E.£.
32.2

..!2Q a

/50 - T::

.32.2

-.-;-0.:= 25-0

a

32.2

I

3/7
150 -100

=!.!!..q a a=
3Z.2

2

s~C.z

t
I

3/2
For

e,.-;rlre

For

£F=

rra;/er

£F=

tn?!1

eo

J0,.-ee

=

000

rrr

= /3

T= ZO 000 (0.67)

YHa.)

3/~

Q) Q=O.67,..,/sZ

T=

or

I Le!-

zF=rnCt
x.

300 '"

1.3.3

Ir-N

052

$/3

L.

2!3'

250 Ih

6016
I ZO If:,

~

-

J

J

1.5'

=

of crare

r1'74'o!'o!'

. -o.3rnQ=rnC1x
J

-:!!:

d)t)'

z:

t?xoS

60 f-120 _ 250

s/»

== ~

V0
S =- _(_",,_0,-:::v':--3=-.
6-:-)-<2./,---2_
-2.94

/5°

a.

2

=

64. 3 rn

32.2.

a. =

\ AI

--

32.2

(1'/ Ei'O -

64.7) =14. liS

25'0

.:1'11 __

3

/~t-_::_:_:_I---:-----------------I
3/9

== 6./6 years

:5=.JO-dt

z. k =

3= ~!SQ

Q)C

_---t..

k.

- -;;-0

tr: = rri

X.J

rrr

=Jtix.

JV-dlr
X.

O.

-0.

Cjx= -0.3.9 =-o.3(9.~/)=-2.941'¥1/$2

1----,-----------------------1
_

ro.2k

~~o . .3 r:o. 2. k

a

30000

0.3

c2Hk<

(i t: 5j

Trac;h've

)

0.3/6

32.2= 16. I /1

)

zF=I"Y7a.·

= 7ft-

= G5f-40 103(z 2SI)rZ4)
2.

Qv

z:

2. 114 (10

jJ

km

I

SI/?

e

z;

o. 099.5'"

co.:;

Cl = 0.99.5'0

3/15 [ u~
v:.2_V2.
Z

,

.29)(

s>'? e -~

,3/1+

Pr-o~.

.

=

-=---

(0

..5c>/~h';n

e

Cos

0·272

or

.5,;"

<9

Fo:

-204.'l7+29~,51,

F=73,516

6; 0.:5

30° 0.5
.31° 0051.5
32° 0.5.30
33" OS4S

cose

Sin $-0.

e

3(,05

0.260

0.240

0.257
0.254

0.25''8'
0.276

0,29

0.Z$2

0.293

0.21;' t-----f0.272

0.27

An~.

o e sr.e "

-- ---~~

---

--/

/:

0.26j---V----I-j---j
31. I? e»

/

o. 25t--l/--r---+-------'=--=---~~--- ---0.24~--~--L--~
.30°
3/°

e

="!?J6] ;;;-=

T.h

-LH!
SO(9.91)
AI

e 1-'-;3=

T

re

33

O. Z (17'+7r)

= -3.5/ T

ZF=

rrra.

.
.I

So (9. fll)

T=

~/2~/S'

.3 z-

T- 3.$1 T = So (/. 2)

f-

"-l

17/.3

r

1200

3(430) -120"= ---

3Z.i!

..:H/.sec.2

0-= 2.4/

311817"~

~
1?N,M-AI

~5

S/"ce

.s = ..!...at'Z

a.. = .!.l:. a.
Cos B= 0.9988

---------------

--------

.50 for

sQrne

t

2

100

Sin

/5

fruc.k

= o. e J:!...Z = O. e
ZS

(40/3. (, )
2.(/5)

B = 0.0499

AI = 7.:)0(9.

I? 1)( o.

99? r)

:: 7350 AI
LF=l'na;

e<

7So (3.2.9)

,;U(7350)-7S0(9.Nj(o.0499)=
/A'::

0.35'&

3/5'0

r

Fe

s:. 9

L:1.

whe"

ml

\

B ut

K "",m.

At

--

,~

Km

.: g'€%

~

fo

'I = 9,...yif •• t'tH'(4(
~<lrfJ.,'s

T = 2 rr l = .3!!...!:.
tr
/?

m~~

ea•..
th

3/4 39f

L=

R.

=

A,.. •.•..__

? R."'m,
LJ.

S.,,~faCfl

b 3 70 (/01) ".,

23.7.2 (10.1)
(J.OO)(2~.

IJ:"

7-;

m

(101)

2" (34'4 J'lf) /3.1'4 39t
'J7o
-.;'
f,F2"1

~

=

,

Per/od

r.

F

ace,l.

= 27.

S d

=

(/0.1/

ays

9J)

t\
T = pr (~ & - 3 sm e)
when
G= 7T/Z I T= 0, So
..50

'r

== 27
1

2"

147

k,.,,/h

{)I'"

(~370-f-('4-0)J/z

.!..=.::..:.:~==:::==-= Sf-l-2
6J70-l9. 1'2-1.(10 '9

S

v'"

7S41

~

=

0 =jJr(~f

f/ T= fJ.1r(

Z3/Jr

-.3),

f! -

SI'n

&)

••.•
/s

0.,. r ~ I J, 37 M;n 22 s

T .1,,,

Z F'j
~.

1r

:;

;:; 1>1

cos Id - <] j

a :: CoL

S

<>

~

!j.)

{}

T

x)

= ".,

c:« s 8 - ""'J

'i - ,.,:, si~kt

= ,.,:,

.1 i"

T si •• it =

::

m

'I"

-9i + C.

k f - ') f .,.<f

I>TX

·3/8'6 [

;

r."_if;C#'9
0 <,

1/

r «:.... F,.
/

C

F.
....~

20

(2e

Q".:.:

P

a.1I"

2cw-:' $;"

C::::

kAr

~F;.

ra.c/Is

r

m4,.;

S;"c.

I}

= (O.IS[OS]-o.l}(ZO/

=

F is nO r:",4/

="'Qei

-I().DO

2rng

k

.O.IS(20)J.-(y/Z

h= /

=

2.(10)(9,
450

i- X- = /.43{;

?/)

= 0.436

m

m

•.••/s •.

4"2.(J

;;: -202
:<

=

-$+202

to SMD"ili

0.5(-10)
;: /97

N

Co.", s « r:ra.ce.

I

P-..!O.5"=

}( =

""/$4

Z_
-0

5".4([100-75(1)]-[100-7S(I)))
=- 202, N

Jrj,.d 8 r;, '" r~ f!,.
F., • ~J"" (} (F ) '"
75 (
~".
r
,,, ••-7$' Y>.)

Fr/F,. =

IFt}

=
r;.

-)0=60°

Thus

CI~IJ _6)",2.

m,3X- =s>»

=

/ b:: 100 "'",
c- 7S".",

p.w=

I L.

Fro •.••Prob. 2//3'1

3/91
.yT (197)=
:l-

I U=-LJ~'

205" N

64.4(10) +

(/ =
'cl-

0 •.5"('>2.0)

3/95"

I U::

LJT,'

31?4 -644

0. ?rn3 (20)

V~O.fi(9.?I)(2)(zo)

A
~Q'

1

L1.

=

==-1
= -

;:::(i07._4-~

260 ./t-/6

irn [V"~-

(40/3.

+(40/3.6/"=437.4

v=- 20. CJ

rn/.5

Or

Jrly~r

U/'W.5

/"It>

G)2}
(""'/J)2

V = 20.9' (3.')::: 75.3<;r0 ./r"""'/h
1- s,oeec//~/y.

(9= -Ion-IO. /

[mq

3/96

-~cose=
-'_

_

f -:::::::~

I ~

S. 7/"

s:

3'/.103 r

N

U=.LJT; -0. 7 (9.76 m)

.s:

=

5'013.6 = /3.89
m/5

.r:

O.7N

=

86.s

5

9.76 m

I

"I

,

A.,

:

(0. 099.5)5= -;pr13.89/,

&= lon-Io.os

p=

=

j

U/herc

30

==

100 (9. 8'1)

-;:'4-;; - - - - -

AC ::2(;"

)

U=,tjT'

0.0499

Z

'" 2 93.0

U=LlT'

3/1041

(a. 5

+-

/.0)

= 1471,5'

W

p z:

36 )( I fO

e=

x.

//

~'"

",;I

Incr,,-asc

enC:"-9 Y
Cl0

-:

O.3A!

.

r -

,.,j, le/'

'for

r

F . .:

,""

160,:'- 2~'

t -= 4 s

- 40!

= O.15rn/s

p", /.044

or

I

3//0/

-180

For

I

f5=Oj-R

) /'

80 tJ

. (I. Z.i +1.3t.l-I.Kt'5)

(

6(0)

2

U

-£(0.025)0.4(/06)

29.1

O. 298~

&= 16.6 "

20('1.fj'I)c:o~GOo
= 9~.1 N

= LJ T

[50 (16)

-

).
O( ,1
20 ('7. 5'1 ,sIn 60 4/
(20) (v '1:.

j-O.4(98"I)(4)O'~21

'"

G 8.0 - 15. 70

44,3

z:

U

V= 6.66

)

0)

2.

»r/s

~---,-----.------.---------------

320000

("'/s/,

1

O.4(la~)

N

So

=' -j-O.2S(600"-v-Z)
1/'=

5'66

m/s

./r;'c /;';n

= /Z.4~

1.,.-~ == 3,53

tn/s

In

nor,..,~a/

rnor~

eneryy

-

j-rnv;,

,,./If/;

2

no "/r;cr/on

'Z13' = J 25'h

=

~

,JreClfer

rngy=fmV2f-0

:: 2(9.8'1)(0,9/12)

=-

3/107 U=L!T / mjh

/A/lre

VL:-

- 0.180
2

=

(

f1/'1!1,

U=LJTj'

=

V2=

.the

3/1021

( 9.8'/ )( /- -/a0.3)
•..•t}

/ 2. 8 -

, R••• =: 1.2 MN

2$ "''''') 1<.=-:11.2(10')=

(/"2. '"

-'2)
rr: (/-2
O. / S - O. 4-5

W

1.1=- AT

7S mm,

R"., = 'I 0.25

U=.1TJ•

&

=

.

20/°_8/)"
(7.

/044

I
'2

kw

I

'20.075

FoY' x=

Xo=

=

=

1.,8

Sln&

J

4.!J 8 hp

b"comlts

+ /152

-O.3/?7oCose)

./

I. g

p ••.(60,i -25j - 40!)·(1.2J + 7.2) - 23.S~)

= 72

(moS/nB

I

/an

r

---

cos e :: 0

trIg

U=.tJ~·

1/.8rn

~;£--- ':!- __:

1---'I---------------~-----t~3~VI,I-:::0-:GI
." _

1./== 5>.54 rn/s

I

v; = O. 4s rri/s
~

:::-

72.9 {rn/~)2.,

1

4.58 _ 0,'12
.5

3/100

ff

V= 14.3-'Sec

)

-0,6)-10(9.8'1)(2.4)
=---2: 10VZ

,[F=o'
N.Y
.J

-: /1

,

rak

(.jZ.42-f-/,gZ

VL=

'"

30 /3 3,0

)

~-----r----------------------------

0.92

rl'a/

/.583 ft-Ib

2.03, q

V~

0.5(7/":0)
32.2

250

600 - Z3S-=5V'~

hp

~--'----------------'---------I
3/'1'1 1 poU/er
r'e9ul'r~cI
==
por-<!"1-"1

=

- Iq

)

.H-16/s~c

'1-'

0.7

-o.s t :~)+/'2:~

'AC-Bc =20"

/583=...!...

3/105"ly~m!J
,
/,4715=
1.6

11>

- ---------------1

0,04-99

.3:.,93.0 = 0.533
5'6-0

U=

/.2

C

of

Vs/nB

s/n s=

== 2,8'6°,

zoo (2044)

p=

01'

---

P=- Wj

\

cortt;

"S/I'd~"J

,b"'I/~y

12

5= 16-1-7trI

-----------

¥

101

.J'

--:;;;=r

SysleYYl

1

-t ~ - - - - -

9. gin--?

-f

9G.!J)

8~ b"_ C

o.e rs ,

N=rhJ
=-58
=0.Q950(9,&'I)m

O.Cf950
0In8=-0.0995

pr~.s en

C(2JC:

t, rhe .:frJ~t/D"
rh c;-n

(a)

reac/?on

.3rea/~r
ne.:; ah",,,,

/S

?V'III

6e

In

1'1

",a.Je

6~/iV~e/'}

/h~

(a)

t-Uor/r-

/e s s

~h~n
fA/;I/

or

be

In

force

(6)

?VIII

q,,4"

beac/

11,)
done

oe

6ecCLU6C!:

7hu.>

{I

/3 ~"'han 8,'.$0

Irl'n~hi:;
~~<:~,

3/loe [(j=

LlT .for

/4(9.1714)

?/

'2.

s:

(

"",Tire:
'

.(

'1.ill) 4

)(

,

(..2\,

2"

8'1) 4 =

- IoN.

3/1/3\

S:;.$7'<'·'·'
/2,

14-(2/ -0)

.

4,'/12 z: 13.0??

2/

2

I">t/5

J

-f. ZIO(V

=

X

force

j-/ia>L.

--0)

U z:

3.62

if:::

Lel
r:

/.5,

72I

/5 X- -

8'0 X.

=

2 70

2-

3/109

.s = a'/ST.::I'r}ce

, Ler

(/= IIO(Z)(IOrS-S)

c,J/

=

(IO-l-5-5)'?

= 4.66

4.66 V..2-_ 377.3)

V"= 305.6

2])

In;'!';"/ k;·n~flc.
0../ d/r~c r'-io/7

3///0

300

f;.~(V2._[r9

LJT= ;
1046

-

/s

energy

0./

2

-

16

/7. 5

if=

,b<P5.·..i-/;,e

d"w"
L~

-.J~.-4N
N

T doer

in c:/,i-!e.
= 0;,

L-

;J ~

"'oV~

sor'1 . .1I)-./T = 425 N
N

=

77.8

2.

I. 764

le

- 7(9. ~/)(O.450)

200 t.J

'=

'?
~I~

m/S

1---0-,------=--.-----.------.--1
my= 'ih'liJ

1_

~

U=LlT::

, 'Xl
'-

:

\8

~-------

A

47.1 rrr

A

0 :front

C

fo

N

S

s/Z

=

/61?0

cos 30·) =12. ~6

U;:::-Ll~' U=JrE
=

;;
So

9 +i +
/9.31

!~

_)1(43

U==~~·

N/.....,

8790

A-"? 7'1 kM/,...

01'

--.

_ /

x2.f-60x)dx

4? /

')

-2...32.2(0-V

12

o

+30x}l4

,1(.3

III

~o

z:

v,z

~
32.2

V- 2= ..32. 2 164 + 480)
ZffS-

VI;'

./1/.5cc.

)

f-15dz

=

2.:1;
2

1'j.31

" 6'0.&'2 (H/Jec /

\'

tJ

= ;: &'0 ./I')se<:.

) ---'

---'--

/'YI

+mg) .d.r

Io: c/x; f -5 dy f {d

+-10(0.8-0)

== ;

=..5-5.6-30.9

If- =-

3///71

::: -15(0-0.6)

v

50

C

.'

==jr-15dIC +IOdy

fk(o.075/

-,

-----

3/1/2\

-

-0. 2ZS]

SS. G - 30. 9 - O.Oo2f?/ k

=-0

a.oo z s r i«
7(9.8'1)

,5=2(94 Z.4fl - /IF~/)/'i81

30'
y---

'10 (1-

'Jot =

2000(47.1)-9/i'/(12.06rf)=0

:30·\
10ml

re"

AB:o

~-;-:'6;
c:

rY7 . ~,-;--:;;;-;;;-

U= AT
U~ 200[1(0.450) 7. + (0. 22Sf

'!1?"

(".,/s)2-

.3./1

;;;/5 r-Fo ;.-~~~
1.>1. t
~pJ~~
i:

LIT

ZJrA!

16

1.2",

no ••.",..1..

ZS

: '-

" 229

dl/sec

ri, 2) - 4 90r}Jfi.2)::: i So o:

4-,fO (1.2) - /69.9

:\

T= 2.23 r6

'''''

U~LJT.
I

3/1//

8/5

.[J-_'~

2

er:::

/n roe! at

16

,,-c.J0,.-u/t!!ss.

0.4 N= 16'1.9

1Ft.;:

1~".5/on

m.)

(X=-2.42

223

80(2.79):

ve/oc,·,y.

-~)b;

.(.10

c~,

kx;;

/5

m

2.79

ft-I/;

377.3

V _
J

,£2'may:.

-/04/-

13

{'",.. 1.2-m d.-sl'- of block, P

\ ';-0(9.81) N

6~fo,.-e

/;"'c.h;'C'
d;r~cr/on

.r:;I'DbUM

r~ver--.5.Q1'

force

("jT::.o)

3z:Y3~4(5'){S4)

=

x=
5/.JrIYJ.3

I;"e:he~

ynay.

IS

"0

x:

0,

'n

':;'prlYI,3

x.

tuherC?

occurs

\

.' &> -f- x.-! -

rn./S

40 x. 2 -

c.f

do"ao·'Y/or-..on

=

~tnJ

R
Z - Yn!J

--

=...t-F
l'

dz )

-ZN.~/)dil)

6000(9.81)

N,

V

2=

l{, 2

f-

5)

a.. =

23.3/(rn/:,/·

'2-8;; 4. Ei'3 rn/s

(';'02._ 3(/-);37;2._

. ,Q - 2354 '"

P=RV;

P

Q'-

z:

z;

2354

AI

Alz

6000

)

(v;/ - (_2)2), 213 2 =

..d:..6000 ('1. il)

2.(/40)

LF==tna.

.5'8.86 kA/

/00

t: (15-19.62)(0-0.5)
J

=

=

14 2!J9 (~)

.)'.6

P=238 kW

(1.98').1

I. 96'
R. =

= 2.3 7. 7 (IOV

rn/s'l
/4259

W

AI

:::/O>?e'
by vv~tjh;
0.5(9.81)(O.3''f).=
2.3/

t(/or-k

3/118]

.=

by r

do rl e.

J

I

'2.

1./: 28./0

=

2.

(if - 0)

)

Jt

t

O.3!T \
2. )

4

4.71J

F'= k

x: )

F= 9

wheY>

u-- ~ T') -j FdX

lb . .K

o

=

+ ~Oy

=

<t1J =- 31'n.

i

8'0

",'U

(lj'2_0)(;Z)

32.2

-j3Xclx.

y=!:

-f- 6'0((;)= ~80 lj'''
32.2

3

,ft/s~c

if I~'
I

Z
3

s o rs

Yn/s

Z/:: 5.30

r

3//22

Zr:-

)'::IO/O.3fT(c

1)-

2.3! + 47/ = 20.5

17/2

J

rt-: _rrr/z

1.5

0)

/r: -

rnq

/,$

480
:::32.21/,

2.

-2(i5-3~+4~0

2.

V=IOA6

v- = 3. Z

LJT=o

when

Z

3 il/.5ec

I/.U=-o

2f, t-3

1-800=0)

-J3Xd'X

3
-..3(zt£-fG&)

zr::
I

3/120

I

I
,•

S

worlr

veh/c/e:

On

-1

~

="c

Sro

eu t

Irav~/cd
t: 0./ ,;:;n·r1J

,,::

t.£;;v = rrJ o"v

,f =- ut

q", •.. t

SlnC<!

7hu5
buller

=- ch"""3e

Y'rlwt

by

/'n

veh;clc

~>f= Yn

rrt

3/124

ccV

T

hV-=

h
r'/

/-:

V
I

"

p=

c/O'1e 0..,

rf

rnover1fe"l

Ll/.::::O
0/

(../=0

50

Hu ,5"""

= L1Tout-

(9'8/)

N

.so

LlT:: 0

6(9. ~/)(O.IOO + cS) _

f

{/= 0

x.z
4000x

/7,5(/03)

----

JP

5
=

0

0"

41.0

z/-

(0.050

PG

J,ooA<lx

-J' ""'/

Po
C(.

-

'

,c.:JX== 0

t o,
-----

c/x:"- -

105 -1/

I

2

O. 2) d,Jt-

"1-

-,cr.
O.

3
(O.4-u.oS)(I0 )

)
0.05

= 0

0.05

- 3.11

4-

- O.~S-~:o

'
F::O.~5(')-49. 8.2.079-1

)Cl

wl,~re

~

kx.=:40ooX.
/hw,:,
or

6

=

I

S:F~6
Zooo

f-.:J~.?6 J'

EL+- 141.16

-/41./

r:";

X=0.o50+J'

~=O.OSOY>'1-

/99.zo

/

= Zoo 0[(0.05+
-5: 85'6

T 47088

2

03)2_ {0.05)2J

= 0
=

-/4/. /:to 258.1
4000

J(f) =

0.0294

rn

or

J=

29.4"""",

rn:

F=

124.8 A!

)

o4-Ct

IT /02)2

0.40

In;;:;;-;

17.5{/0:;

_f

O.IC

4-

0.05

dx

r

77r' X

fA'

J

1

X
t---:--,----------------------I
U

7T

350(103)

V

0.40

3/lz/

V

P, ~::

--

C:lCl'clecl tAJork

".I' t-hc

J

""',.'c

c/un'n5

ut =

~I/

------

Qv

= V

ve/ou/y

I"!'pa'.sen/-s
~Q.5O'"

.50

0 ....
·

2

by

d/:;f'once

---~---

= "'!""rnv'
2

5

z:{;v(Si-d)=.i.rnV2-f-fO

J,cds

o
u/M~"'~

5

dOr?c JFdS

WOY;' do",:

= /er7g/-h

0';:
bar~1
F= force On bu//er

~

On grouud;

I;". ~. (&;-J)

IS= 10.33

1

5:44 H/.5ec

, Lc:f

-+p

+ Roo~ v

- 3./4~O,35003)

::43.?8
0.3S

3/12"'[ U=Q

= LlT-f-Lll.j f-.:::J~

..JT= .L 3(V-~02)

=

2

.1.v2
2

Llv.: = - 3 (9.5'/)( 0.8) :::- 2.3•.54 J

LJ~ = ;

([VO~Z+O.G2- 0.4]2 - [0. ff-O.4t): 20 J
2
Z; •. tr=:/.54i'n.5/.
O=.l...z.rZ-23.54-+20,
V:2.3Grn.5,

(up)

200

2

(I; )

(/"'A-r..

7S:s~-30s + 9" 10.5
or

75"s"-30s
Ss

.30 ~

(S)"

LlT-fLlY

"-0·..L",.,.2.-""9(h_

9

'2.

+2.75:0

hoz - 4(7S)(Z. 75) :
2(75)

trZ .•.

.30:1:

8,66

IF;:

/50

=

0.1423 '" or

11

0.257

on

ma

wh.re
SO

Fe,. m

r

0.25

.!:..)-o

-,Ij-

2 9 (h _ ..t. )

Y2
. N+ ~ :: ,." a~
-v2
.,

n »

a,,:: c.rYr=

2.9(t--/i-)

N~ ,.,gI2(~-j;.)-7t]:: 1>'9{2~-It]

kg, r=

O./Sm,

~J

ese - .,q: =-

0.25 ('1.1112 o , /s

h" 0.6 "',
14.42 N

U

3/133

U

=

= Ll T f- LJ Ve of- ~

40 (1,5)c..o::> 30° = SZ 96
,

2.

2 V

LlT= -

=

2.(9,81 )/.5

r

J

9

<I

(2-/.5/]::

-/5/-

2.9.43

co:

~
2
..50 51.<76 ~ V-

$Y-," r~Yn

e

-::;V

LJ~ = ; 24[(jZZ-II'sZ
Ll v.;

for

~

J

J

-I- 29.-9-3

~

V

ss,

z: 13 ..

1

~

S

V=3.6fi>

Th~ syskrn

3/13[?

3/134

AT ==
A V. -

f

(Z.$){£:43 -I-:-i') = 3.15

-}30[rIi.sarI.2 -o.9l'_

J

(/ii:7P+I.Z2 '-0,.,/1

1

3;.2 (VB

Llv.;; = 2

(.!..2

e

= 2.S(9.81)(-O.'l)

U.: UI=.:1T+.I1~ +A~ j

&

J

22.1

-

J
ThuS

JZ'

'13

:2

0 i33

-z.9.'1'1

o.IJ~

-f

8.{,9:F. •.!o.'1Z+I.S"",

-/'250::-

-z.;;2=72.91-

z.;s =

lit .: - 8. 6'1 J

IUri=f,;"ds;

;/1-11:>

/I-If,

0.0466012=3.3'18)

-22.1

VI -3.15,.10.2.3

=

/o~/2. - o)..!.

O.04{'{,

~,,=4.lf7

So

2_

LlV::::: 3(-5'1,2) =-1.250

•• 10.23 J

A~

ilT= ;

c.ons.:rYC-r/ve

IS

f-,.ej':9'=o )' 5pnny :s!"eft:.J., ::'13-IZ=II;"
s ") :::0.0466 l-;/-2.":'S/
./r-I/'

LJTf-LlVe

0

2.

(.ff/sec)

8.54 /1j.5eC

N

...-....----.-----..---.----::-----1

3//35f3/b

LlT 1-Lit.{
:9:::0 )'

/IT- / 3 (9
- Z3t?Z
/z9

LJ

2

I

r : 32.Z(

·-4.5"

0.04,3(,7&

=

Llt.{

-J

-

• 2.

-3.75'=

12

(.!-)

OJ (9 =

Cl

IS-:j:'

'])2-

_2(4.5+4.5)

LI~

3. 7S;r - 10'L

gs. 8'7 (rad/sec)
raclpec

=

trlOSS

15 Nud

2.

LlT=

Thus
V=-

; ~L

I-hc

.x..

/~n.!Jl-h

-I-

-f2.(/-.5/~&)]

-I--jjJLVL=

6,'sre:;.nc.e

Cl

::::- /-'..9[L)(s/~e
L

v

-~3[LX:

Y

"E

h
;2(/-.5/~61)J

drY//OPI'"y

Lll§= -;03X-h

!Cf

;0

-:z( J- sin i9
;=,- l/r};; /"-I"1,9t1?

8 -f-

Sin

.LIL§ rLlT=O

Gzl-_'X-/2
~

12

~ -

= 9.27

L~f

zo

.:/1-/6

./2

--

·2

'45[

2

J

2e

=L

:::O.04-367e

-V=o
3

')2-

$/1'1&

Z9.x. [SI"76~

-

I-

L
2L

Ll T +-Ll ~
LJT=

(J-

t:

SIn

&}

J

.dL{. = o

i 3;2 (vl:.. 0)

Llv'::-8
:3

/:;'-:Coc,60

z:

0,12.42. 7/2

-5./1--/6

Q
:::

12

Llv.:: = ..L4 ( 30v'z -30)2
c:

2

--1-2

= 2..I'1-5".:If

--.

- 11,

.500.IZ42u2-5-1-Z.l45=0

zr2= 2.3.0 (,ff/SC(/
if

0

= 4-.79 ./fJs=.

-

0

Ll~-fL3T=o
L~f? =,.,..,,,,,,5

h
of

CJ,~/'"

o

b

per unit knJIJ.,

LlTrLl~

m

/
LlT=Zrn(o(})

Ib

,

/' I/'_

I

L.J "(,

,

OJ5

-

k

5pr;l?y
(AB)

I

-2 m

-

L

0 -

Q

- (A8)

tn!)b
---Z

IS

6=60°

== 6((z-l)

jkb'2(3-ZYi.)

=:

I;,2.'29 2-

c.os 6 0 0) ,,-

re S 5/0/7

COl/I?

.::: 6Vz -6
.LJ~=~k[6({2-/}]2

6= 90°

"

() = 90'

05

(

10

'.2

.J

A

Th

8=60"

/nr~rvo/

,-----V=O
8,
.9

8

f-Ll~:::o

~

-f

2

..!..kh2(j-2'ii.)::.0

z

~3i~21~--: ~~~-~~:-~-~---" """T c:

LJ

:J

I
;:;YY7V-

2

Lll:9'= -m3(26)
/rJ/';la/

e

=

-0

s:lrel-ch

-=

in?

("268)

Z

=

t1/eqch.5pnn3

-

/f-Jt.lS

k ['l-z'- ...,']) =-

k( 62._"

2mb 2.'2
() - 2m3h

,92", gib -

(f2-J)kjrn

r

for

f-

2
~

2(IZ-f

z:

LJ~

rVe:Jlec

3//_~

-2h7.$"

bVZ -b

Ll ~ '" 2(i

Z

2rnb~-

; L1Ve=O~2{i)Jdl-b)Z.

= -1-4 (.;

e=-O IS

srrz-»

[IZ _1]2)

-=-

)k'2.0

=0

&='/9/b-(IZ-I)k//"Yl

2(1/2. -1)kbZ

2

4T=in?v -o)"
5ub.5.r/r",,/~ /n

.5"lj/n~!JS o/em"'''~

A/SOl

5Prf~.7

A8 /S A-~ 1)/"
L1~-f-LIT= 0 ¥ ,ger

k
2b (/b2+x.2

2
rn-v ""

bZ+X2 - hf"

v-=YI!f{~

_b)Z~

-b.)

1_
9W1
",-~--~ (1"2 -I)!,

--------------------------

=:»

Ymox

:for

y=

(y . '::0)

Hence

""In

3//47/..1 T +.t1

2gy

SO

Y.
J

=rng

i'J.'1.Q.)(

v.,,,)== 0

...!m (IT -- [7/00]%)'"

Z

Of

-

k

~ :::_

~

y

i US

-

25.2(/O~}::

0

b2-

---z

Z

Ir7gR

r

(io~~(j600lm(637o)'(-'__ /_)

£3
Z

C~2) =

6'J.-c.

~

9.8/

f!: 2(/-

7200
394 (IO~)

'B ::: 2'7

(km/ht
000 k•••
/h

I~ 000

=0

3//48'1 ~T -r: Ll ~
/

Z

rn

Lel

(

2

Z{;

if -

27= 0

- 2
V; 2. f-

9

- ----

:for
rJ

,'-

f-

r

r-:

0'0

tn;}R
-R

2

X

-""g

.r::-;;

'"

/1 /90

o+/s

+

Z ..f

$0

.!.!.:.!! km-Is

~

,., r·

le.

8 , R.

Max

=

irn (v;/- V;;2) =i3;'~[7600Z-foool.l
6

==

~

-m!} R. 2.(~

~

- .!..) = _ 48(J~5"'d>"'f5zg0)1..-/~

(40og

=
U=- U

P(Z50)(52.f?o)

= LIT,.. LJ 11..'9.

)

:=

6.Z/~

-10.00

(106)

I-

X

60(1

.H-Ib

-I-

X 21.)

x,

"'4)(.

2)

if::

ik

2""9.
R=J:~.:
-Jc-~

xx+,/~

=

d6<Z)
0'9

1/

!!:..La

A19

K
J fm"

le'

.•

X2",

yr

.I

c;;.) = 0

+ m1 ('1 -

(H a

19.62
0,61

Z""Q

O

'J), 0.Cf:tx Z =

2('1. 8;)( o. , _

z:

X=
1

I

J

i '"(,(
,+. tj r)

'I::" 0z..h m

$0

k.

x=~=

'I

Fer

(10') .:II-Ib

-I. 320P

-/.320P:::

1_)

/J.T" imtrl.

for ..1 T:r 0

occur

AT +..1 ~ •• 0 j
- __
3983

-'-1c[m9

X%+tj·.=if:7f2,

...3'//541

if-I/'

=-10.00(10 )

!J'v:.

(~:::l

-"'<ix, .1~:'ikx',

0

2

-m9x+fJcx~=O,

13//5"01LlT

spr,'"s

~md(v2)=m'J-kx=O
2
dx

~(('"<J.J2. -

V'I.:=

(X'=O)

d~t:or""a /:'-on 01

r

i k x i m er ,. =

Formax.

-I a--=-3
z:

x:

,'" in/tiall"H/f/on

+t1T =OJ LI ~:=

.1~ +A~

= y2.J/'C.

= VZ'-x-9,-. 8-Z-4-x-6-3-7-a-,

~ =0

0

z:

f/ JeT

r == oo
?

I

Let

3//53

rYI.:J122

2)

ff

Iff

~ 3<1'2)
J.

7

/9.1i.2(~
0.61
ff

l'U,2 /o.q y' _,,'1

_

/

0

_

j

0.108)=

.,q-/

ff

1"1.(,2

~O

p= 2. [17/6

6.218
)

IT.

~"'.x

-"

,(

c

1!9.lt2ff

Y-

0.962 •••
/$

",0

3/15/1

;:;;= FCD$/9

~3//5.sj
y

Fy~.

t/
w~~fFx-~x

=

.t; = I='.$/n9::
3Fx.:: 0

~y

=

oFy

_rw

~

L

'" _ XGLJ~
:= _

y wZ

r
.50 /Ie/q' /;'
Conser"a :h'yt!

r
r.raJ

1/,

dV= -F·o'r = _ (_nwZjdr
-

2

8X.

~
-

_rUJ'Z

I

r

c.../

."

:;;!

J

a. r

/

== 2''''

2

2

1>19

= 200

/8 000/10

T:::

I

"

,

1--0

t-:«
IT \

re;

~ UOO

N

:= 2aO(I.S-4S)

.5. $11

5

If

nuJ v>

3//631 flFd't:::

(z50

000-/80000

)

t

t -=

RAV

Ir••oh)

(IO-/Z

/5 (/06) (12-/0)

z:

220 5

or

~

/so kiV
1:':2

t= 3.7

mm

Jf ;--;t~--:'Ll ~

3/15"81

X

('1000 -R ) /2.
~

,/000

~__

3/;591

;e=

er::::

4.00

,.,/s

f

0

.3;2

/5:000

JIr;. tit

44
1.50.30

20),J

the

Ir= - 4.00

~
2-2T
AR'-------

1

m Ll'ifx.
z: ~
32.2

(24-[-/2])

t·":: 2.11 sec

=' MA"
••..
/s

/./';.

1-=---;-I--------------------~3~/,~/:-=G::.':G'J·1
f::
60

s:

W (,S;)t

/Z-F dt

== s (v- -

6000

:=

460/6

~--->r

a.o s:

Z
01'

/"

~

0.09-

-

3//

N

-=mLl"r

(.324-/J'OO)t

I

I

2

(/. (,Z) = 324

§ ~::.(_t</
'" /1

= /6 kN

t

-f

/

s: f)"J

~_i + .30 t.:!·

0

JL~4't=

(16000-LJR)9=/oOOO(t050-I000'Jj

rY1.L1V')'

LlR= S68' N

46,'185t:
1:=

375"

Sec.

or

r

=

17.63x/06

= 6.2S

m;"

Fol'
s,6

rf

1:.35,

f=lf(.J')!.·-f30(3)j

F "".j;C:zZ+ 902

:

/ts. 3 tJ

=(62J-f9~'

N

I

3/20

For

corY'/4',3<=

raken
»rr=>

3/2G

I

~>

1--y....J, W=m3
30'''·

3/22

£3

zr:;=

I
'O

Q

yY1C{)C)'

=

:30 ~=28

n-7y

e 5/'1'730°

28.51',,30"t'YYl

->-Cl

.

Y

-

X
,Ellmina/e

1'Y1,J

\

45°\

28 ces 30

f

f3 co.:;30"

=0

B f/ 5.c:i

a=

!J/3{3

Fe.=-O

I~--_

/

a
0

r--

~
\

45"

-"x.'

,;/

Cy//nder

r0..3~rherL;::;'= rnqx
Cl)(: 3 S/n 19

ZF=rnq,
)G'

x. )

'

mq cos (45°f30)

=m

=

9:?lf

a= 9

(.0575°

cos

451>

=

a Co545°
0.2S88
0.707 I

,3,59

;n/..:;

2

3//681
t(

'

t-

:
I

./2F dt"'

YYl

LlZ5

3//731

J'

Y

ZT

2(SO~Z+I5VJ<2+fOO)<2+Z00x2.

I~

Nod-

P

P=25t

)

~o~_s

+25'0><2 +/SOxZ) -7(9.P/)IO

(.oVMIc.h

'1(,/. sr)

2000

72

- //00

-

JZIf: cH =

?83 =:

<J (V+I.2.)
V= 0.70 rn./s

;-ockei- burns
f_la/

5"

or

ffI

on

i,"p"lfe

'(/CO)(I03)

J2:F dt

otAl

-

Acr;

3R

R"

50

,.,.,LJV

al'l er:
s/ed

2%

P~Jt.

z.;;=.2 /0

Se:::'""""
~;x:.
.'V=

cI••r''''9

(42_1:572)

-

3'i.Z( «-r s

3 s is

3/1741

3

(v--O)

V= 7. 38 tn/s

mn

'0. I=- .5:71 o
J

Ji r=; dt

11.

-=

IYZ

A v;.

[3s;ooOxO.0995

~--X

B

F'"

yY}.dl{

,
)

.r:

t=-200(3-

- 196Z-f)
'3

[-z))

1Ff

,3

44)

F= 4'130

[p- 4'130

p

+/S}OOO

x

--

(Tau/er)

-1:-=/3.135

- 2FJS

3S;OOO~
?
--0- ,,032.2.
30

:0

10

Ib

o. 0995]S-

15000(
---L--.:

0 - 20 -44)

32.2

P=

'looN

704 Ib

.]0

.r fen3/on)

N

200(9.;1)=/962

=

&= mY]-'.,£

/0

J? 7°
_

i./Fdr

3d

4t.b

-T{o,S)=

+~)=
/0

if-V""
I

F==

&'cos Z.OO]t' ~[!8

z;

(u--r.r;,J-

"'/.5

J

SO

T= -'-"-

0.0267

S(

if-er;

=

3 75 N

T

Y1-'I

L1y
S/~,

-f-

I.OZ(./)

ZOO]/
-

-t 121:)

!8<O.9397J+lJ><O.3420j

AI
/47.f?

= 10...,-11.026
)(

= 0.0267

=

-

(3= hl?-/~/U'

50 ((/- v;,)

(V;-u;,JJ

0.20([1
0.04

F=30'/4.'i19lf-I.C>2(;2=

30 (u,-u;,)

rre.s ) =
0.ST(3~

= ~t

=- 30(4_8J~i

_V'

,,-LlG;

3/176
-

IJolr'~T~

ut

10

r ) s: 10Z/

m/5

fZFdf

=

-39.Z)dt:

73.8

if:

(9=::

1o

1--_..J150oo
~~L20,000

,n/S

4=157s

s}

kN

(900..il

AI

39.2.

-.3R. .,. 3(ro3)(/so)

Jz,ct de::.

n.

J(25"t-

J

u.p

I~

3/1701

3"1.2

at:

/.57

N·.5

600 (IOl)

0::

cc",,,,

/O~

10
If, fj

O.4(9f?I)

4-

IZ.s

..3//671

a

=

9'?/A/

7 (if - [- /.Z 7)

==

~

8

=h_n

F=;U,v

-~

-.50,,2

-(IOOxZ

rV

~

P=

4./?/9

=-

IV

12.02°

-

[-12/])

3//7

71 /.!.;::;'

Jo

f.

-/0

sm

77t

dt

rn L)

c;

644)
32.2

dt = --'

i'{

(zr :

S

I

+;;:C05TTt]=Z(if-S))
n

!..Q(-J-I)=2(V-5'j

FOr t= Z s<t:c, /Jet'

If=/.?/7:ff

TT

o

sc.:

}

1r>'''j7u/se

"0

cr=o-///,5c=c.

So

t---.---:/---r,,-------------------c-t
J=

3//7.5'1 Irnpu/4~

,-n,Av

~h~r~

c:

v=o

3//83

r

1

rrr zr;

",.x

gt-j -Z/-31:!

V=!:"::.
So

G=mv=

H=-

0

o =~(mr&"r)
dt

)

or

-:: 5[i(6i-';:;i)

SO

d

f/ fOY

t:::

3

ldl

r?j

=

=fao

3/INI
&

y

JL/§

clt =rn .d~J'
Tr/2

GOOD

=»:

.
Sin

.
(9
)
17/2

'7/

I

'j;'

(!Ji, dB)

:::Z60(z.:y-o)

6000
= -2-6-0-17-=. 735 m/s

~
OO~4:'0~---

I

~----r---------------------------------------t
3/1?/IJ,,60lbl{;=zOH/sec
P:::4D<h
»:

X-j;:

f2,c;,

y\.

0.2t.J
dt-

£5=0)

\~~\/

=

N.=
t.J

m

N-

L1~

O.ZlJ=-

)

[60

5Jn 30° -

N'

Y'l1.

S

0

':
1.%

I

I

7

/4-4

le

JOO~4"1.0S(4_1.96)

t:~I. 96 sec

/·96

5

I

~

FOr

t

/00

I

Ib

/4.4]

t

MOJ<:.ve/oc/ty reached
by
b/cc.k OCCurS at
l!= 4- s

4

~L1t
Iotal

~'lOve

:

7Z.0

== ~
(0 - 20)
32.2
)

;10

5

Cl

o cc a r s

~4=

z:

I
4{)L, ---I

I

0

60 cos30o-40S;n30o=O

40 cos 30° -

hC3/rJ

N'm

=4'loSA/

tI

98./N

f---

----~/

64q

T= F=rW=O.S(98.1)

tuhen
tvh/~h

tJ

z: 260'5-

V31:f2i ::

~

0

)
(90

/V'''''''S

4-0(3)/3'2+-27.=433

!5/0C;;-'

/o(q. '8'/) IV

= 7,,0 ra-d~-IS--S-O-4-t-=-IO-a'i-B-f--~FT~

co5B

/600

Z!r)

co r» sf.
JM!=

.3//8'01 T = 600 cos

rr)

ij:::/80(-3/-I

5)

f.6:(-nz+16tZ)]

N'Y"r1'5

Zis) N·

-f

-2!-3f;:)

fj{24t1.fIZt')

zot'2.(-3j-f2!!)

40 -t (-3!

=

N·s

(4t}; -2tj-3i/s)>:S(IN!:'

r~(j=

-

!Y'i=

(r1.d) = 0

d

dt

rri

rn/S

,j-(f?t-i:. -Z!..'-3!:!)

=-

=H
o

LIv1..

2-t_i - 3 t !!

-

In. = S frJ

P.:=R",.;fvll

or

4 t L~'

I"Ylcflcl'?

LJV-::' 0,

+-40(7-4)

50

-4'1.o~-LJt :::0

L1t=-ss4s

rz~

\.~T

3/1S's-1

dl = rn..1ux/

..3(9. J'/)~)

ZT.=

3/;911

10 ""<lVS when

SJ.:p heJ""s

T = /2.74

IrN

-

,0- ~

(J'

T,kIJ

\

Wh"C~

o c c u r=J

t_

(1,1

I~._It.7-/- --

=

12.74-2

1.~3

=o:

I) LlG

-t

J

a.

-2
/2.5
Z(~C)

_
-

32.2,P-

120 ,h

z.r= 1Z. z» ./I/.5~'

/20 V-

if 2..
-= Zasl

~a

/20,#
S

=

/(}O (/ S-)

= F:lm;:
I'

~
,C
12.0/3 --')"-..1

_
) ~-

0,030

N
3(w)

,

I< tJ

;;;.

00

(

--~

jz ~

,f,

Z

<!If = 4/~;'12.

=

1-

74 (2.-1.:>93)';

16(6--2

IJ!lr;;-IS'fJ)

3('1.F

27.4 h/·s

ZZ4

Thus

s

/.5135

==

.3 (tr-o).

er: '1./3

LlH

3//931

"'/S

YY/ V:p r.p

rtz,c

jTr/w
Kt c.o5

o

~

w2.

wt

dt

=

[cos wt

+

wt

fJ-Fy

dt

z: rYJ

-Sin cut

dt- =

yn

-z-:::;

JKt
J<.
WZ

U--='

[05/;'" wt - wt

frlW

SI;"

GUt ]

= ¥VJU)c.

o

Vd _
'-Y

-

2 ~ 1.3 7

6371

wt]

~_

•.._r

'V'

'iT/w

=

h= r(I-CoS8)

98

1

So

For

sjsl

2.6 926

1/ = ~
Y
""'II:-<-'Z

ify

YYl

Al/

r

K.
'~
--zY4-!-TT'

=

u:»

-r
T

r-r: /_.!'=I_

0.12.06

20°)==-

e,..,

<I/' d,r'{; ",Pr<l'/uf;/e

rn/s

77/

-ffJO.06)(770)2

'{;;:~

er'". 21'/

.,.~,S

,0

!

0

SO

Ho =
r"':h

•••
/s

conslant
• '370 +-390

,..•." == 2(13

r:

V"

6760 (33 no);:: If
-

(SOO'Z-3 f-flO(I:Jo'SO)f
=0

Z(i= 14 '1'12 km/h

6 760

k •••

k ••.•

W" C<ln.t-"'n t ,

For
(IS-OOO)

=

".2.0) - ~ 760

'" 20 210

cr= 2.99 ••.•
(s

58'0

or 99.11%

•••/s

=.,!Z(9.J'IJ(;'2)

t1G ;::OJ -f.oo(4. rs )» 0 ~ (400 + 250)

= 0.998

0.00/99(;

A G ~0

==-0

V',;>/oc/f"y

=-0)'

m

rrr co

IJ'O(..3000) + 0 = !/O(ISoO)+960cr:

I LlG

frm/;.,

i(30.06)r1,53'8)2

T

T

3//761 ZM cH
I~~--~-~----~----~~------~==~--~=========-_t~--~
3//.§>91 I ".,po.cl

3//90

V
P

2 (I-Co..s

=

=/-

.3//

=

1- .300
600

r

(,37 I

=

rl~";.~~_d:~:o,~:o~;
~?)::;:~£;:;.71<

rn IV; -0)

0)

y'~r
L
vii. f

z:

3//94J
)

L1Z)t )'

cos

if
A

earlh

r:
P
fA

(V-x. -0)

TT/w

o

I::"

:: YYI ~

0/

cenlel-

I

1------,..-----------------------1
3/1.5>61
C/t = In Llv': .
J
X.
)(.,
o

J

060..-1

=0

'A
VB:

=

11

720'li : 20

2'lO

b.,,/h

19 S40

k",/J..

U0"A

3/20/ r

3//97 [ A 55urnc
no
cho~.!Je. /n QXT~/'n&l/
/orc<".5 Qc'hny
r:w3 -.h"--3<" Sys/<"n7
if=:

0/ /i-» . z.;:;:::-

ve/ouj

ve/oC/jr

Q,=O.S3

F:=rYl4)'

(7Vl

V, =:

V

2<21

S, = V'Z-(O-. S-x-q-, 6'-/-)"-0-.-8

.hc,,;yc

c,/

= 2.f!O Mls

ug=Uf2
L]6==0'

(500 (-'9r:>o)6,,/.6CfO
)

v:.

fj'. S'S/I/,f~c

or

Ciz=O.sg

=5cJOU-f"ioo(zr-l-z)
2/"·=

~

~ 690

=

u;:= v'2~~=Y2.(0.5><9,

£24- /rnofs

__'

_

3,43

:=

3//98

11J,-=~-V-~!
[____~~~

-"-

tvf.9

LlG = 0,; Q.O(3;OV-l-O

--------1

tru~-;;-?{.=
=

_J

8'(2,80)

V=

V;el - if
5- if

=

720

81) ><

/.

Z

rn/s

+(6+0.06)3,43
rn/s

km/"

V

LlG

=0,

G,'""ha/

IO(S-V)

=

G:h;"QI:= 0

== 240 ~

if= 0.20 krn/h

'2.

V= 2aS

j

3/2031

+ 0 = rn~ f rr7VF.J
v;, f 'lJ'6 = 4O.60'iYYl.(42)«1mz:;2fjrnu;/

(Q.j·Ll0 =

YY1. -(-.;)

/

1----,"

3/2001

------.-

z: __

....
-.-.------------------1

~

c=J c=J
.8e.:fore

~

-K

<1T/r=O.6D)·

9,G

~2.fVfJ2=

A/fer

50Iye

i Jef
Z:;Z-4Z-;;+3.Z=O

..51;""ulfaneDusy

(4-ua)"fV(/=9,6)
~=

::t: iv +2_
v,s=

(SolI)
(SoUT)
-5o/JZ

z;

~

(h) /=0,lnif;;';
0)'

.5/nce

= 2, S'9

h'7

/0
(4)

2. 1:

.H/sec

~=I/06,Hh~c
/',.-.,/>o5s;6/~

Thu 5

LI &- '"

4(J.Z)

2.8?4

c(

o,f?94

t;;;=

4--2.8'94 = 1./06

~

t;; 4-/,I06=2.GJ?4,:H/su

~

h'lusl

0

be

> ~

./~/J"C
"/m;'/
=

."..
0

C:Onc/n">"",.,
21'Yl

-vc

J

Vc

=2

.:/'//s<"c

H/s",

An,;Ju/ar

fl1o':"t"~run'>
etoe>vr
-?x/s
/.,S
c:~"se'J/~d

&~nrra/

.

d

k) ::

H = eTt ( J'n r

L,c
n

= m Cln / ',c
/

L_~F----

--i(O.4}(8)-

x.
2.(V-4)j

~(O.4)(IOJ:::

if=

2.2

;-nls

I- r2d",):~

= rn rUJ:2

-Fdr;d

d{/=dT'

0

(2rtVelr

rrt

3/2081
So

/
7.~)
( -zl??r<-Uj
J

;:: m (rC<.l2dr of- r~dUJ)

_ h7rw2dr

rZwt2~d.r])

z; h7(rUJ~r

.•..

(ch~ck)

'" -.n1Nu"dr

+j

~3/zoslll_.
ficd/ =
r er:
.$0

r/N, ::'i 2~

U=.1T+L.

v.:'J'

)

c.ons/ant·

(.300

~

2

:0

I'

7/r
1<'

2

-a

~

IV; 270"'/~;,

:/.70 2".}2_10.3 6

'0/

(.

2

.5"6.'

J

2,,:f1

'(0

'0/ J

-/f - 0.3 fJ

+ 2(4)(~fl)[O.3

= 48.0

,..,r2w

i/~""

'{O) ",(300

U=2..!.4fio.3J..

)

mr'w

+.5'.('2

c

3/z061

. 3/21/1

rfiFclt fYJ~----';;-:-~.--;·t-:761 (v-~[-IOS//7300J)
z:

y

Y)

cly

-v-r- =2
Vy = a
t:

or

fi;r y =

~.,

I

kl'Yl/h

3/21.id

1/=0./44

1500'4,?,2'16-V:)
)

0'"

k•.•.
h

I

U; = 40. I

~~
5

\'--

1500(48.1.52)

~7

=

501500

tFz

UZ = 0. /44 H-""-/h
Or

~-__,r_--- -------

3/

4<).0

V>1M.-/S

..----.--

------

--x

R

/0 kA/

{zF de
J.i. x

--------

''--2

71 __ ~

20

=

~

= m LI 'Z7'

- (/0000

f-R.) 8' = 20 000

X)

/0 000

r: R

12=543'3 N

=

(3-15).LS-:'-z
.3.6

/54-33

or

/2= 543

k.tv'

ZF..

0

=lna

"'"

(t - 5)

J

.

/

.32,2

t -5
t

Y=
=

2N s» ·n

J

.30· =N"

.y

.

t-

0J

I

,t
( (2t-s)clt

z:

t

z

<s t:

=.5 s~c

2. S(O.I:;)(~OO

l4i'tJ

IJ

.0(,2,,-;//

Load' ZF=rnC{
)
Y
'Y
.500(9.&>1) -T=

300(1.

T=- 4230

a

"5

Ior

t:Dnrta,n!

V-"

20.1;

r

75"0

¥

It

1~~~

2 (4)

s:

LM'"

0;

From

0

0.2",

A1
__•__F_Z
__O__N__.~

AT:O,

.6Vg+.6Ve=Oj

(b).1T+A~

-}2

1/'2

z
I/'

d{IJ''Z.)/dx =40.4-120..:
/(40.4

""/52.

7S0{l.I.2S)

0.2 (4/ooJ-M=

~~

2 ('1. 8/)x -

0.764

Cl
r

=

£,c; =
£~

h~l

=0 /or m4X . .r;
:: 2.1'.1

z

12$$".,./",

~O
x!:O.,S'",

= mt?6')'

'2

,-e=

f2

n1r?W

"'/5

b

V6'Z.-ez
z

(3 - R

= m<f6'

C(rrc;r?;a)-

P f'anj3
Pe

2

eo t- Yb2_et

Vbz_cz

62

-e

-

lYlC(r

1/ ,3cr

e)

2e -b

So l2=rn(Ze

s/;'"

N

1'Y1(~

'l.

X= 0.336"..

N

2./144

= - 2eu/

I:(
(;

£/I~/";I?"t:'

i 120[(0. Sl-(os ...•
jJ

O.

Nc::>s;'3 -P::

mar)'

-/?::

Pro

10

2

Z

(3.--V\

".,

W

Y hZ-e

oe

-= 40.4-)( - 60x

-'o[ain"J)O.3':U,

p

.so/w f/~w7
2e2-h2

:\b

+A~-=O;
'f'

l

R

Z(9.81)h-iI20(O.S)!O

h-

E/-v;,._::

I.2S

/.

Ta4/00N

r

3/2 It; 1 (a)

SO

.2T-7So(9.1I}.

M

('1. fl)

M)

ani

J1

a =-

J[F~m4j

~t"r

ConI'

35)

A./

P
'Z

-T'

,~

vb -e
2

a=i.:
J

2LL

L.L=X><

=2.K~
.'2.

L L I- L

..

.:2)

)..

s:

XY.

.z

a=L=(x..-L)/[-

-f

x.

'2

••

wh"rc
_

(.<.

X"
Xl.,)/

X-Tz'X.

0

L

=- L'-><'\:.'2.= h2.v1.
f7:,r:

x.. =- /2 W1 h =-/6;on L = 20..-n
.
"
)
»: = V"= .:rJo'Yl/5

z..F=Y'Y1a.)·

L3
-

a.=/6(S'):08/2.

T-4<:J(9.'i?I)=4<J(O.8'O))

L3

2

203

.

T=4Z4N

0,.,.. ~

3/2221
flF dC

flFa't.
",/

..•

=

.fjE.~e

mAy!

So

; ~

frl'/'

.fIn pt <It f- ::!/E"e cos;o

o

=

er-

~h~~

o

~e [- ii- cO'l't +-i/;s,;.,»t]"

(!~
j ) : n-! U (~

- {-7ii)

ge

-i£p f/'S,t':

r: dt

frlz,b

=

;~

(i 'i)

+-/ (~ - 7)]

)t\A
W
o

0.

if,
W

0/

A/lon-1t!!n1
/~,

>:~'~
tu
\

I

,:,.

a.

"""OV'I"~

v-;;;

~

Ao

<>

/5

rno,-nt!!'n

ro W

r

0

=-

-

.

con~~rvld
__

-';;-4.&

""-

T= f'.Jr( S/n B - lB/TT)

iJuTA
/7>O""f!'",t

!7,.rvi!'

r

CO/1S'~"I/~d

I!ence

/s z~r~
,Iu:u"r. 4/se:.

,P0//1' 0 /.5 nor zero.
ThU$
(:1/1.;1,://armo"","n/"'''''
/~
rl°
c o~
d. A/so
£"C / 0 on parr/J::/~ J So

I,ru:ar

C<.{,

~

.BuT ~nt!!'rgy

3/2241

T aNur

A.

allow-I //x~d

';/

'-:I..-<':....------:l~-..(

~ co z:

,1""'$/0,.

I"'/lg~"cy ,P0/"I

LV

(J..1
0)

= ----

ru~

/$

nc>T

3/z71
Y

f{

= rrlCl)t;
A

,,25(9.111) fI./
\

=

~'j..

\

A

<:0,5/5"-25(9.9/),5/,,1.50

a'f..~2.9

.-----&

=

\

= o·

'[F

r

A = 25(9,(1/)(2
0.9657

,,
,,
/3

25(2)l9.1?/)

y

O. Z5"6'~)

.574 AI

8 _25/9.8'1 )c.os

/5"_ S74

SIn /S·
=0

J

ro.ese r)

8= 574

r 25(9. '!?1)(o.96S9)

=- 3ii'SA/

x,=
3jZ'?

J ~

IF

l(

300 -O.Scr

,,21

dx

k N

3/3/1 ~9L
2

0:

r

~v

2 crd..,..

V

[

300

_ 8.00 [-200 -

tr':

0.511' -

-

s eo

6. (3oo-o.s.rJ]o

vo/~e

or P

C{)(

=/4')(. dx

JV-dV

= ..E _

0

;U!JL

e:

(J

L

>' = ? L
I..

0

_ ~9)(.)dx

o
MIn.

P,,~]

300

frLp

J (/":

P -I' f.J

p

-'1

1'3>'

(L -)C)

2 -

4"0

L~=W1Q.)t)·

t ppgx.

t

pg

trdtr
•• Joo-O.Str

X = 2p.~t

f 1-x.

a

(300 -O.S.,.) dx

or

f•

O.S IT

R.

=ma~·
~J

I(

R. =

---)<

T •. 300k~

m

Z,:)/

1/=
J

Y.2P
-/'.3L
P

-------------

-fo

p"5;-II';~ aCC6/en::>n';",

<:nswre

~(JO

= 1.001:200+
•• /0.37

(1.'0'1'1)]

300

•••

.3/..321

z;:; = rr»

Cl.x.

P-/"-jJ.J

3/291 2'1.F,~N
:~~,.tl)N

t"

I 1
I I

F

-

F.= 2'2

I~~""<I"i

I(~'~)

o.rs:

0

Jeraer

-17$OJC

"'"'

·fa.dx;!,

=

17S0(O.IS-X),

/7S0rO./S-X)-19

.•

(L -x.)=jJL Cl",
L

tf

/(/•••

2/" •.24

JV-dff

=/0)(. dx.

o

0

a=12/.4-.f7Sx",s
v:
•. IS
u-du-" [(121.-I-17S>t)d;c

•. IS

.= 1.37,

!C" •• 121.4~-67sr/

z

2-

er=- 4.09

••..
/s

~/"'.=

IS

=

I

?-3L

~?,L

v
JVdif
o

v-~ .2.. x.2.]
2

L

2.

L
6

V=

= .!l.. (L 2_i/j
ZL

V"~L-(-/---A-1.)

-------

---.

3/441
__

I;;; . '"~"i
"'1 + '"9/-1 =-

~':"'9/+

300MlI
"'9 ~ to

,,

('1.11)

So

N

f::

v

It,,"
v-~

hf

'if

I/,::

'" .,.'

.r~

-f (30(] /J.6)"- $66

..5r9.~/)

..,

'"
3/451

L/h=

:

:rz

x=

11
V__

I

mC1"J' /rYrly

_n;y

z:

""'7

;2

V\JL(h--t)

.Ir t>?j'

V=V,jL (/r-I)

~mg

~~ __,3/40

.

3/46

~

-t~~J

{I?

1

(a)

Z-r;,=ma".

0.5

I

p=

~220

~

R.+2ft1.II):2(-f·a)'·

~

I:rt

100

alJ

Ft

.ff:.=mq
. N-3220=
n
n;

~

t-!= 3220 +

t~

44.:H/sec

72.SN

L!h=m{(n;

3220-1610=

v

v-2::/G/O)

])"""'fI

/00

1936

3220

i+n.

(b)

(44)2.

.:::5/60Ib

,

I!.:z 92.2-/'1.62=

2(t,,)}/
:
,n

3Uo
32.2

Va.

32:2100
V-=40.IZ;ffjsec

~,...1/= 27.4 nll/hr

I

3/41

£1=:=
n

n'7C1"

fJ =

I

3/42

32.2

32

= /.

/.)

3'2.2(0.5

),n1j

£'h= rnCl,,;

tN::O

V=-~J-=V

ri

2 5-2= ~

.
J'

=VJZ6C,

rH3

-

..:!:-2

P

99 ./f

=

0

(/.8)(9.81)
~

3/48'

4.20"..,/5

I

A·~(9.5>') N LF.:.::
rn a
n
h
T
~
T
Cl.er». 8'1) ;. 2T ~

/0.3th:/'1.

3/43

1 .J:::

~

'I

n

)

W

J

eo= Y

!t---=----~c8:J--

_
p
p = Yt1.J

r:« f? rn

Z;::=YYl/:

I

.!T."0

T

=0 /, /07

So A/= /./07

...§E
21T

r7

rCld'/~

=

/0.57

~v/rnJ;"

3.18
0.3

1.2r=/9.12.)T=I5.9N

to=).9/r

l.F::n)t7I1·rnc.=YYlrw2

I

0.5

.••.
"

'--- ----~
0.4 m
o.4YY'

.fur ..race .3rav~ raT-l"on",,/
acc.~/cY~7"/e>,..on carlh

2

= o. e

"'"/])

. A/-

/&'o

JllOCos30o=

A/=- /8'0(0.866

-

.32.Z
f 2.21)

=

(go) 7.
90

553 /h

LP'; =: m Qn = 0;

0

T '- rn~ ea» .30

T '=
k= T/r

3/58

11:

-""4"

,5",
I,

I

Ij
I

:'O"--"'::"'~I
T
I

I

2

j.!-

v'3/2
=

V3

3/z
--

j

~r;=

01 T

CDS

'0" =

"'9

tAn 10' '" (3'+/O.$in ~o')AJ"

9."1

,.,---

<+,.,

I

V3

0

c_

rh

I

~..;o

=

=s

::

~'1::

mq
or

N:

/.244

[r •.d/S) 1)

/./IS{60J
2r

~,II

_ /tJ.65"
-

/.//S

reYj...i"

~
s

I

3/60

t2n::: riJ2
L;:;=

= 0,1$ (300 :;)

=

2

To:. 3 (148,0

rnq~;,

=

CO..5 -?So)

3/4 N
,...."';<:n".o....

.£)/mcPon 0./
c;hpV~

acct:l.)

I;,//'-f~"ce

/~~S nor

h~nct: hq~

T

<?Y/

rn/sz

148,0

z;;; r rn/:t"j

h"

a.• =

le·.

or

m9 -0.3 (O.U5 "7}

- O.S

,,' =

t

I

3/61

=

c?=rif
t

1.;::;' = n?CfJ(;

T= 3
::: .3

LF=

rn

a =0

rI

n

j

(lff CO:5
fj',

2

._/2....!...
(2

= "., q..:

'J

7. 7S

= s o.r (••./s)~

•.•.
Is

1[lyY/I.sZ

(120)::

0,150

0.760

O,.!6" 'J -.2 (- 0.760 'l )26'

•. ',13('1.'1)

"=

-

4,st»

'"

+-

38. 2 _

v'2-0

,€::: 38., Z AI

p= 4

3/ b 3

1r

s:

.

2 t- '3_3-; ~ 4

&= 2 so·, ~2

For- t =

z

I?'I

£=

rn

r

<9

F=

(;'-r&

e•. --2.
- 7752

I

sec J r =

(rg'

s~

r' e '" /7C05_17t
2.)
e=

~=

/n.~-;:.-~-~t?~
3~-;" -:

2.)

0)

&=-7Tn:Jcr,/jcc.)

:: ~

~1~

s:

y

0.5'1/

2.

t- i"
J"ec.Z

2

;-.

=

24 In/scc

1.+

r

O. b

:

&=0

2 (2.1 )(-J7 ))' ~ -0 683
.

8'3 2. =

flu/Is

e '~"

2-

\:P
mg "'\:/11

F=;-t-N

.

(0

le:: cow
6
st: I 2£:' m (rB
9
m / r ~yp= 0.5'( 0

3/67

7le

(24 _ /4Lr-rr] 2.);c -0. S91 16

.:

r2":.9) = 32,21;1.
2-. .:

V ,c; Zf I{,a

.

/1"7

;-::: 2.1 ;n';'J~c)

/41r}. /

I

J

0..903 16

16

16

",

rnJ =

f-

A/==-Y7.t;8 f

=

2ra)

2 [0,8]6)

0, [I (c;. fi'1)
Z

F="uN

r:

= 7.

7?SZ:

0.4(/0.98)

(5pr~'13 ../cyc.es not

:: 7. G8 AI

86-N'
/0..91) 11/

= 4.3'1 N
sh"U/n)

3/66>

J

i:
I
I

!

J:::>L

JI

s rL./).:

= rn

(onc

a;;
/' )

C?9,,,,Qr,on)

JOfC~

R

CoS

(r

/2= g

30~- t?

f4Yl

30 0


SlY!

30 0 ., 32.
- 8Z

r --IOTTZ)
.32.2x/2

=

/0
-(TT
12

):2Cos

30

0

6.G616

..3/73 J

;. • 720 cos 7Z /
RJr r

t/

,"m

r.;r 100 + 10 si" '(12)t

••.•••
xlmu"">

si"

ar =-;: -r4.JZ

=

"' •••Is,

721=/,
-.5"1.8-1-

r

>:

-

si"

SI. 84

72/ ••/s'

c o s 7.21=0
-

ZF,. ~"'4ri

",/s'

0.110 {1.2r =-67.7

R-19.1=

0.1(-~7.7)

= -'-.77
R.= /'1./-1.77=

N

12 .. B

N

-rnJ 51'n(9 ==

J

;-n ~ ) ~ = -.Js;nS

z F" " ma,,; rn'l;:

30"

11"

JVdU-

=J~

At tOf

d(r(;)

0

'if

o

S;/? &

Io

o

C/B)

:!Jt '"

= -/0.J (- se)"
= _ 9&'./ (1- o. ?66)
GO

&Ix

~ (V-z_ 64)
2
Z
V :;. 64 - 26.29 = 37.71
V-

=

6. /4

R - rn!} GOS @
R = 30(9. ?I)(O.

=

2.54.9-1-

Af

YYI

?66)

01

t Pp

"1d1..t,lf-

.2rrh

=

X

-zr i
47Tl.l:,

is

dRy

d>('l-

.:f, s/»

:Z:"

'1" b sin

wh(Zre

L'

0

Ct.lrvafu,.t!

co,r3!!:..!!

L

hump

,_
-1-

d,,'-

y-

rn/s

=

of

r = (d'o/dx2r'

300

= gf, u~/ij"

I/~

hCAmp d:J/dx;:

4 radiuJ

if- y
30"

V;') =

; (V~

,,{

rn ;;~.

= _ 4rr},

sin

LZ

;2rrx
L

=/

Zi.!T)(

L

fJ,uJ' cr""ilii

~

1b

le.

,

AI- ,bolto,,", of dip

n

V'lr

--+:~-

1- .30(37. 71)}0

113./

IF"

=

,"an

(Rc/a)

At!3

----_

..

N

_---

=

Zr::"""q
n

J

rr:.7

f

#'J)

, N-rnqJ

r»: -/-2Y>1.J

)

== rYl ,~'

Ai

,
(/=11.1'1 I"" ••

/s

£F=W7C(r'

r

)

+- 3n7.J

:::;:.-1/. 36 ./1 /.5~C 2

iI.
01'

= Trr

-202.

== 10 (r·-I/.66)

)

r = -~.

€'4 .:ff/.5~~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.