You are on page 1of 133

Szanowni Pastwo

Od wiekw wiato jest sprzymierzecem czowieka. Odpowiednio dobrane


i zaaranowane sprzyja jego dobremu nastrojowi nastrojowi ciepa i radoci.
Firma LAMKUR produkuje oprawy owietleniowe ponad 20 lat. Zdobyte w tym
zakresie dowiadczenie pozwala nam spenia oczekiwania odbiorcw.
Jestemy polsk firm z polskim kapitaem i polsk produkcj. Staramy si aby
produkowane przez nas wyroby odznaczay si dobr jakoci i ciekawym wzornictwem, jak rwnie naday za biecymi trendami rynku. Powysze cechy
pozwalaj nam na istnienie na rynku polskim i zagranicznym. Dbamy o kady
szczeg w zakresie jakoci i estetyki produkowanych opraw, co owocuje satysfakcj naszych klientw.
Realizujemy zamwienia dla szerokiej rzeszy odbiorcw indywidualnych,
hurtowych i zagranicznych. Sporo naszych produktw znajduje uznanie brany
hotelarskiej.
Cieszymy si e wszyscy nasi odbiorcy stale rozwijaj i poszerzaj wspprac z nami. Pragniemy wyrazi nadziej, e wszyscy ktrzy zdecyduj si na ni
bd usatysfakcjonowani.
Zapraszamy do wsppracy.

Z powaaniem

LM - 3.55/A
230

Andrea

LM - 5.55/A
230

430

400

27371
sonoma

3 x 60W E27

27388
sonoma

5 x 60W E27

LM -1.55/A
250

160

28255
sonoma

1 x 60W E27

KM -1.55/A
230

LM - 5.55/A
230

LM - 1.55/A
250

160

400

1 x 60W E27

27326

biay buk

5 x 60W E27

biay buk

1 x 60W E27

27319
biay buk

3 x 60W E27

KM -1.55/A
230

www.lamkur.com.pl

sonoma

28248

LM - 3.55/A
230

430

230

27395

230

27333
bia buk

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

LM - 5.55/A
230

430

27357
grafit

5 x 60W E27

Andrea

KM -1.55/A
230

LM -1.55/A
250

LM - 3.55/A
230

LAMKUR
lighting producer

400

160

230

27364
grafit

1 x 60W E27

28262
grafit

1 x 60W E27

27340
grafit

3 x 60W E27

21

www.lamkur.com.pl

LM - 3.55
210

Adriano

LM - 5.55
210

410

360

27470
sonoma

3 x 60W E27

27487
sonoma

5 x 60W E27

KM - 1.55
210

LM - 5.55
210

LM - 1.55
200

410

210

27494
ma
sonoma

27425
biay buk

5 x 60W E27

LM - 1.55

28286

200

135

sonoma

1 x 60W E27

135

210

KM - 1.55

www.lamkur.com.pl

210

biay buk

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM - 3.55

210

28279

360

27418
biay buk

3 x 60W E27

27432
biay buk

1 x 60W E27

1
3

LAMKUR
lighting producer

LM - 3.55
210

360

27449
grafit

Adriano

3 x 60W E27

LM - 5.55
210

LM - 1.55
200

135

27456
grafit

5 x 60W E27

28293
grafit

1 x 60W E27

KM - 1.55
210

LAMKUR
lighting producer

410

210

27463
grafit

1 x 60W E27

41

www.lamkur.com.pl

KM - 1.49
350

Lorenzo

LM - 3.49
750

LM - 1.49
700

300

470

310

biay

1 x 60W E27

3 x 60W E27

27531
biay

1 x 60W E27

LN - 1.49

LM - 5.49
550

biay

27500

550

750

27524

300

27548
biay

1 x 60W E27

27517
biay

5 x 60W E27

LP - 1.49
1600

www.lamkur.com.pl

1
5

450

27555
biay

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

LM - 5.49
750

550

27579
antracyt

5 x 60W E27

Lorenzo

LN - 1.49
550

300

27609
antracyt

1 x 60W E27

LM - 1.49
LM - 3.49
750

470

700

27562
antracyt

300

27593
antracyt

1 x 60W E27

3 x 60W E27

KM - 1.49
350

310

27586
antracyt

1 x 60W E27

LP - 1.49
1600

LAMKUR
lighting producer

61

450

27616
antracyt

1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

KM - 1.49
350

Lorenzo

LM - 3.49
9
750

LM - 1.49
700

310 brz struktura

1 x 60W E27

27623

470 brz struktura

3 x 60W E27

27654

300 brz struktura

1 x 60W E27

LN - 1.49
550

LM - 5.49
750

27647

300 brz struktura

27661
1 x 60W E27

27630

550 brz struktura

5 x 60W E27

LP - 1.49
1600

www.lamkur.com.pl

1
7

450 brz struktura

27678
1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Lorenzo

LM - 5.70

Dario

LM - 3.70
300

540

300

27692

620

sonoma

5 x 60W E27

27685
sonoma

3 x 60W E27

KM - 1.70
230

LM - 1.70
500

160

sonoma

grafit

1 x 60W E27

3 x 60W E27

28323
grafit

1 x 60W E27

LM - 5.70
300

620

27722
grafit

5 x 60W E27

KM - 1.70
230

www.lamkur.com.pl

1 x 60W E27

27715

540

LM - 1.70
500

27708
sonoma

28316

160

LM - 3.70
300

230

1
9

230

27739
grafit

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

LM - 3.70
300

540

27746
biay buk

Dario

3 x 60W E27

LM - 1.70
500

KM - 1.70
230

LM - 5.70
300

LAMKUR
lighting producer

620

230

160

28309
biay buk

1 x 60W E27

27760
biay buk

1 x 60W E27

27753
biay buk

5 x 60W E27

10
1

www.lamkur.com.pl

Marco I

LM - 3.71
560

LM - 5.71
560

530

brz struktura

460

27777

brz struktura

3 x 60W E27

27784
5 x 60W E27

KM - 1.71
250

www.lamkur.com.pl

270

1
11

brz struktura

27791
1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Marco II
M

LM - 3.71/A
500 brz struktura

580

KM - 1.71/A
290

280

27807
3 x 60W E27

27821

brz struktura

1 x 60W E27

LM - 5.71/A
580

LAMKUR
lighting producer

550

brz struktura

27814
5 x 60W E27

12
1

www.lamkur.com.pl

LM - 3.72

Roberto

LM - 5.72
300

500

300

28170

420

sonoma

28187
sonoma

5 x 60W E27

KM - 1.72
220

LM - 3.72
300

LM - 5.72
300

3 x 60W E27

500

420

240

28194
sonoma

1 x 60W E27

28149
biay buk

3 x 60W E27

28156
biay buk

5 x 60W E27

KM - 1.72
220

www.lamkur.com.pl

1
13

240

28163
biay buk

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Roberto

Terra I

KM 1.5
310

320

27272
czarny mat

LM 3.5

1 x 60W E27

670

500

27265
czarny mat

LM 5.5
670

15

620

3 x 60W E27

27258
czarny mat

5 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Terra II
T

LM 5.4
670

500

27289
czarny mat

5 x 40W E14

LM 3.4
670

KM 1.4
250

LAMKUR
lighting producer

280

27302
czarny mat

1 x 40W E14

16

420

27296
czarny mat

3 x 40W E14

LP 1.48
1500

Filippo

450

25018
czarny

1 x 60W E27

LN 1.48
510

KM 1.48
310

290

czarny

1 x 60W E27

1 x 60W E27

600

25025

300

czarny

1 x 60W E27

LM 3.48
630

LM 5.48

www.lamkur.com.pl

czarny

24998

LM 1.48

630

300

25001

580

500

25032
czarny

3 x 60W E27

25049
czarny

5 x 60W E27

17

LAMKUR
lighting producer

Filippo

LP 1.48
1500

Filippo

450

25858
1 x 60W E27

satyna

LN 1.48
510

KM 1.48
310

290

satyna

1 x 60W E27

1 x 60W E27

600

25865

300

satyna

1 x 60W E27

LM 3.48
630

LM 5.48

www.lamkur.com.pl

25841
satyna

25834

LM 1.48

630

300

580

500

25872
satyna

3 x 60W E27

25889
satyna

5 x 60W E27

19

LAMKUR
lighting producer

Fabrizio

KM 1.44
280

LM 1.44
1.44/1
4/1
570

300
0

330

biay

1 x 60W
W E27

LN 1.44

LP 1.44
500

25322
biay

310

W E27
1 x 60W

25308
8
biay

1 x 60W E27

LM 3.44
4
750

500

LM 5.44
750

LAMKUR
lighting producer

1 x 60W E27

25317

520

1700

25339
biay

20

550

25346
biay

3 x 60W E27

25353
biay

5 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

Fabrizio

KM 1.4
1.44
44
280

LM 1.44
1.44/1
4/1
570

300

brz

330

1 x 60W E27

25254
brz

E2
1 x 60W E27

LP 1.44
4
1700

500

LN 1.44
4

25278
brz

1 x 60W E27

20
520

LM 3.44
4
7
750

500

LM 5.44
750

www.lamkur.com.pl

25247

21

550

300

25261
brz

1 x 60W E27

25285
brz

3 x 60W E27

25292
brz

5 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Fabrizio

Camilla

Camilla

LN 1.42
550

300

25056
czarny

1 x 60W E27

KM 1.42
360

LM 1.42
700

350

25063
czarny

25070
czarny

1 x 60W E27

LP 2.42

1 x 60W E27

1800

LM 3.42
700

520

540

25087
czarny

2 x 60W E27

25094
czarny

3 x 60W E27

LM 5.42
700

LAMKUR
lighting producer

300

24

530

25100
czarny

5 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

LP - 1.43

Sofia

1300-1500

KM - 1.43
240

220

450

25124
wenge 1 x 60W E27

25117
wenge

1 x 60W E27

LM - 1.43
900

LN - 1.43
620

350

LM - 3.43
800

680

350

25131
wenge

1 x 60W E27

25148
wenge

1 x 60W E27

25155
wenge

3 x 60W E27

LM - 2.43
800

www.lamkur.com.pl

1
25

440

25162
wenge

2 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

LP - 1.43
1300-1500

25179

450

biay

1 x 60W E27

Sofia

KM - 1.43
LM - 1.43
900

350

25186
biay

240

220

25193
biay

LN - 1.43
620

LM - 3.43
800

680

350

25209
biay

1 x 60W E27

25216
biay

LM - 2.43

3 x 60W E27

800

LAMKUR
lighting producer

1 x 60W E27

1 x 60W E27

26
1 10

440

25223
biay

2 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

LM 1.24/1

Emilio

450

KM 1.46
220

520

25391

LN 1.46

3 x 60W E27

brz

390

260

LM 5.46
750

LP 2.46
1500

550

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 3.46
750

brz

25360
brz

340

325

25810

570

25377
brz

1 x 60W E27

25407
brz

5 x 60W E27

25384
brz

www.lamkur.com.pl

2 x 60W E27

27

LAMKUR
lighting producer

LN 1.46
390

260

25414

KM 1.46
220

340

25421
biay

LM 1.24
1.24/1
4/1
450

LM 3.46
6
750

520

325

Emilio

1 x 60W E27

biay

1 x 60W E27

25827
biay

1 x 60W E27

25445
biay

3 x 60W E27

LP 2.46
2 46
6
1500

LM 5.46
750

LAMKUR
lighting producer

570

550

25438
biay

2 x 60W E27

25452
biay

5 x 60W E27
7

28

www.lamkur.com.pl

Cobra

LM 1.52
500

19154

300

1 x 60W E27

brz

KM 1.52
300

LN 1.52
480

1690
1

1x 60W E27

530

3 x 60W E27

brz

18584
brz

460

3 x 60W E27

LM 5.52
700

LP 3.52
1690

LN 1.52
480

230

18577
czarny

LM 1.52
300

brz

5 x 60W E27

18638

530

LM 3.52

540

18607

czarny

3 x 60W E27

18591

1x 60W E27
700

500

1 x 60W E27

brz

18621

LM 3.52
700

320

18560
brz

230

LP 3.52

18546

460

czarny

3 x 60W E27

19161
czarny

1 x 60W E27

KM 1.52
300

www.lamkur.com.pl

320

LM 5.52

18553
czarny

700

1 x 60W E27

29

540

18614
czarny

5 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Cobra

LN 1.51
390

230

12612
brz

1 x 60W E27

Retro II
LM 3.51
730

LM 5.51
730

KM 1.51
300

250

410

3 x 60W E27

03788
brz

490

5 x 60W E27

LM 1.24

09667
brz

02903
brz

450

1 x 60W E27

325

00503
brz

1 x 60W E27

LP 2.51
1580

12759

560

LN 1.51
390

LM 3.51
730

LP 2.51
1580

560

410

12605
czarny

czarny

3 x 60W E27

LM 5.51
730

490

03771
czarny

5 x 60W E27

2 x 60W E27

LM 1.24
KM 1.51
300

www.lamkur.com.pl

1 x 60W E27

02897

13527
czarny

230

2 x 60W E27

brz

250

12186
czarny

450

325

00497
czarny

1 x 60W E27

1 x 60W E27

31

LAMKUR
lighting producer

Retro II

Retro II

KM 1.51
300

250

19260
biay

1 x 60W E27

LM 1.24
450

325

19185
1 x 60W E27
7

biay

LP 2.51
LN 1.51
390

230

19277
biay

1580

biay

2 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 5.51
730

490

19208

730

410

33

5 x 60W E27

biay

LM 3.51

www.lamkur.com.pl

560

19215

19192
biay

3 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Luiza
LM 5.3
550

550

03115
brz

5 x 60W E27

KM 1.3
410

310

03924
brz

1 x 60W E27

LM 3.3
550

LAMKUR
lighting producer

34

450

02033
brz

3 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

Amelia

LN 1.36
375

LM 3.36
680

700

200

18874
wenge

1 x 60W E27

18867
wenge

3 x 60W E27

LP 1.36
1535

KM 1.36
230

www.lamkur.com.pl

180

18836
wenge

LM 2.36

1 x 60W E27

680

35

500

300

18881
wenge

1 x 60W E27

18850
wenge

2 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Amelia

Daria

Daria

LM 1.38
900

120

18904
wenge

LM 4.38

1 x 60W E27
800

720

18935
wenge

4 x 60W E27

LN 1.38
370

KM 1.38
240

180

200

18959
wenge

1 x 60W E27

18898
wenge

LP 1.38

1 x 60W E27

1545

LM 2.38
800

320

18911
wenge

LM 3.38

2 x 60W E27

800

LM 5.38
800

LAMKUR
lighting producer

920

520

300

18966
wenge

1 x 60W E27

18928
wenge

3 x 60W E27

18942
wenge

5 x 60W E27

38

www.lamkur.com.pl

Patrycja

LM 5.60
630

14722

600

brz

5 x 60W E27

KM 1.60
300

LN 1.60
490

LP 3.60
1680

550

14791
brz

1 x 60W E27

14876

230

brz

1 x 60W E27

14944
brz

3 x 60W E27

LM 3.60
630

www.lamkur.com.pl

320

560

14708
brz

3 x 60W E27

39

LAMKUR
lighting producer

LP 2.61

Olaf

1680

LM 3.61
600

LN 1.61
480

220

610

660

www.lamkur.com.pl

satyna

2 x 60W E27

14760

14869
satyna

1 x 60W E27

250

600

14975

3 x 60W E27

satyna

KM 1.61

LM 5.61

500

350

14920
satyna

1 x 60W E27

14777
satyna

5 x 60W E27

41

LAMKUR
lighting producer

Olaf

Angela

LM 5.15
670

LM 3.15
670

530

03320
brz

600

5 x 60W E27

02378
brz

3 x 60W E27

LN 1.15
400

04983
brz

180

1 x 60W E27

LP 2.15
1680

KM 1.15
300

240

240

brz
04129
czarny

1 x 60W E27

670

1680

660

2 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 3.15

LP 2.15

brz

04136

KM 1.15
300

660

05928

530

02361
czarny

3 x 60W E27

05911
czarny

2 x 60W E27

LM 5.15
670

600

03313
czarny

5 x 60W E27

LN 1.15
400

www.lamkur.com.pl

43

180

04976
czarny

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Angela

Paula
LM 5.9
500

LN 1.9
400

KM 1.9
270

450

5 x 60W E27

04891
czarny

1 x 60W E27

04044
czarny

240

LM 3.9
500

300

03252
czarny

550

1 x 60W E27

02170
czarny

3 x 60W E27

LP 2.9
1670

www.lamkur.com.pl

45

560

05836
czarny

2 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Paula

LN - 1. D.1

Aleksandra
dra
r

320

LD - 5.2
2
500

570

250

19628
stara biel

1 x 60W E27

19642
stara biel

5x6
60W E27

LD - 3.2
500

K - 1.2
270

220

250

stara biel

3 x 60W E27

stary orzech

1 x 60W E27

19666
1 x 60W E27

LD - 3.2
500

LD - 5.2
500

570

460

19673
stary orzech

5 x 60W E27

270

47

3 x 60W E27

19680
stary orzech

K - 1.2

www.lamkur.com.pl

stara biel

19611

LN - 1. D.1
320

460

19635

220

19659
stary orzech 1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Aleksandra

KM 1.31

Aleksis

270

LN 1.31
340

LM 5.31
500

570

250

20921
biay

230

1 x 60W E27

20938
biay

1 x 60W E27

20969
biay

LP 3.31

5 x 60W E27

1700

LM 3.31
500

LM 5.31
500

570

460

biay

3 x 60W E27

5 x 60W E27

20914
brz

500

1 x 60W E27

02668
brz

3 x 60W E27

3 x 60W E27

KM 1.31
270

www.lamkur.com.pl

460

20907
brz

250

LM 3.31
560

3 x 60W E27

20952

LN 1.31

1700

20945
biay

03559
brz

340

LP 3.31

560

230

04358
brz

1 x 60W E27

49

LAMKUR
lighting producer

Aleksis

Adelle

LM 3.6
670

500

21324
biay

3 x 60W E27

KM 1.6
230

260

21317
1 x 60W E27

biay

LM 5.6
670

550

21331
biay

5 x 60W E27

LP 1.6
1660

LN 1.6
430

LP 1.6
1660

300

250

21348
biay

300

1 x 60W E27

21300
biay

1 x 60W E27

21294
brz

1 x 60W E27

KM 1.6
230

LN 1.6
430

250

260

21263
1 x 60W E27

brz

21256
brz

1 x 60W E27

LM 5.6
670

550

21287
brz

5 x 60W E27

LM 3.6
670

www.lamkur.com.pl

51

500

21270
brz

3 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Adelle

Gracja

LN 1.21
370

200

21522
1 x 60W E27

wenge

KM 1.21
LM 3.21
550

530

21539
wenge

LM 5.21
550

580

190

21515
wenge

290

1 x 60W E27

3 x 60W E27

21546
wenge

5 x 60W E27

LP 3.21
1650

www.lamkur.com.pl

53

530

21553
wenge

3 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Gracja

Lucja

KM 1.21
190

290

21515
wenge

1 x 60W E27

LM 3.1
260

530

01982
wenge

3 x 60W
W E27

LN 1.21
370

200

21522
wenge

1 x 60W E27

LP 3.21
1
1650

LM 5.1
260

www.lamkur.com.pl

580

530

21553
wenge

3 x 60W E27

03061
wenge

5 x 60W E27

55

LAMKUR
lighting producer

LP 1.17
1100-1600

25742

450

wenge

LM 1.17
750

350

Azzura

1 x 60W E27

LN 1.17

25797
wenge

620

1 x 60W E27

350

LM 3.17
730

LM 5.17
730

620

560

25896
wenge

1 x 60W E27

13398
wenge

3 x 60W E27

13435
wenge

5 x 60W E27

KM 1.17
220

LAMKUR
lighting producer

56

300

13480
wenge

1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

LP 1.17

Azzura

LM 1.17
750

350

LN 1.17
620

350

LM 3.17
730

560

25803
biay

1100-1600

biay

1 x 60W E27

1 x 60W E27

25902
biay

1 x 60W
W E27

13404
biay

3 x 60W E27

LM 5.17
730

KM 1.17
220

www.lamkur.com.pl

450

25919

300

620

13428
biay

5 x 60W E27

13503
biay

1 x 60W E27

57

LAMKUR
lighting producer

Azzurra

Rosa
LM 5.8
650

LM 3.8/A
800

320

LN 1.8
330

180

17327
czarny

700

5 x 60W E27

17563
czarny

3 x 60W E27

17365
czarny

1 x 60W E27

LM 1.8
800

LM 3.8
650

700

www.lamkur.com.pl

150

17549
czarny

1 x 60W E27

17341
czarny

3 x 60W E27

59

LAMKUR
lighting producer

Rosa

Bouli
LM 3.22
2
640

LM 5.22
2
640

630

LN 1.22

42209

380
biay

250

22079

500

3 x 60W E27

biay

22390
biay

1 x 60W E27

5 x 60W E27

KM 1.22
300

300

22338
biayy

LM 5.22
2
640

KM
M 1.22
300

LM 3.22
2
640

500

300

630

1 x 60W E27

22109
czarny

5 x 60W E27

22321
22
321
czarny

1 x 60W E27

22086
czarny

3 x 60W E27

LN 1.22
2
380

61

250

22383
czarny

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Bouli

Donato
ato
o

KM 1.29
200

LM 3.29
720

190

22437
czarny

1 x 40W E14

22444
czarny

450

3 x 40W E14

LM 6.29/A
720

LM 5.29
720

570

570

24451
czarny

6 x 40W E14

22468
czarny

5 x 40W E14

LP 3.29
1560

LM 6.29
720

570

450

LM 8.29
570

czarny

8 x 40W E14

720

LN 2.29
350

320

3 x 40W E14

6 x 40W E14

22482
czarny

czarny

22475

LM 10.29
720

25926

570

22499
czarny

10 x 40W E14

23816
czarny

63

2 x 40W E14

LAMKUR
lighting produc
producer

Donato

KM 1.29
9

Donato

200

190

22505
biay

4
1 x 40W E14

LM 5.29
9
720

LM 3.29
720

450

LM 6.29
6.29/A
9/A
720

570

biay

5 x 40W E14

3 x 40W E14

22529
biay

6 x 40W
W E14

720

570

22543
biay

6 x 40W E14

LP 3.29
1560

LM 8.29
9
570

biay

22512

LM 6
6.29
29
9

720

570

22536

450

25933
biay

3 x 40W E14

22550
biay

4
8 x 40W E14

LM
M 10.2
10.29
29
720

LLN
N 2.29
9
350

www.lamkur.com.pl

320
3

570

22567
biay

10 x 4
40W E14

23823
biay

2 x 40W E14
4

65

LAMKUR
LAM
lighting producer

KM 1.56
180

170

22635

Luca

1 x 40W E14

biayy

LM 3
3.56
6
770

LM 4.56
6
770

580

50
00
500

22642
biay

LM 5.56
6

22659

770
biay

350

770

LAMKUR
lighting producer

580

22666
biay

5 x 40W E14

28
280

23793
biay

22673
biay

580
5

4 x 40W E14

LN 2
2.56
.5

LM 6.56
6

3 x 40W E14

W E14
2 x 40W

LM 8.56
6

6 x 40W E14

770

66

580

22680
biay

8 x 40W E14

Luca

KM 1.56
180

170

LM 4.56
6
770

580

Luca

22574
4
czarny

1 x 40W E14

22598
czarny

LM
M 3.56
6

4 x 40W E14

770

LM 5.56
6
770
77
70

580

LN 2.56
350

LM 6.56
6
770

580

280

czarny

3 x 40W E14

22604
226
604
czarny

5 x 40W E14

23809
czarny

4
2 x 40W E14

22611
czarny

LM 8.56
6

6 x 40W E14

770

LAMKUR
lighting producer

500

22581

68

580

22628
czarny

8 x 40W E14

Fabio
LM 8.28
8
720

22932

770

biay

8 x 60W E27

LM 1.28
8
0
890

LM 6
6.28
8
720

LN 1.28
8
490

LM 5.28
8
720

770

320

770
770

300

22901
biay

1 x 60W E27

22925
biay

6 x 60
60W
0W E27

22895
22
biay

1 x 60W E27

22918
biay

5 x 60W E27

KM 1.28
300

LM 6.28
8
7
720

LN 1.28
49
490

320

770

22888
228

390

biay

1 x 60W E27

22864
wenge

6 x 60W E27

22833
3
wenge

1 x 60W E27

LM 1.28
8
K 1.28
KM
1 28
300

390

89
90
890

22826
wenge

300

22840
2
wenge

1 x 60W E27

LM 5.28
8
LM 8
8.28
28
8
720

770

www.lamkur.com.pl

22871
wenge

1 x 60W E27

720

770

22857
228
wenge

5 x 60W E27

8 x 60W E27

69

LAMKUR
lighting producer

Fabio

KM 1.23
350

Kalia

250

04228

LP 2.23

1 x 40W E14

brz

1430

LM 3.23
710

380

780

brz

3 x 40W E14

LN 1.23

LM 5.23
450

350

05034
brz

5 x 40W E14

710

450

03412
czarny

5 x 40W E14

LN 1.23
270

350

05027
czarny

LM 3.23
LP 2.23
780

1 x 40W E14

03429
brz

LM 5.23

1430

2 x 40W E14

02477

270

710

05973
brz

710

05966
czarny

380

1 x 40W E14

02460
czarny

3 x 40W E14

2 x 40W E14

KM 1.23
350

www.lamkur.com.pl

71

250

04211
czarny

1 x 40W E14

LAMKUR
lighting producer

LP 3.37
1600

300

LM 6.37

11011
brz

3 x 40W E14

350

1100

09919
brz

Ania

6 x 40W E14

LM 4.37
350

LN 1.37
490

310

800

12650
brz

1 x 40W E14

250

KM 2.37
420

350

800

340

brz

200

LP 3.37
1600

4 x 40W E14

250

200

300

490

1100

czarny

3 x 40W E14

czarny

1 x 40W E14

310

12643
czarny

1 x 40W E14

09940
czarny

KM 2.37

6 x 40W E14
420

LAMKUR
lighting producer

12926

09988

LN 1.37

350

1 x 40W E14

brz

2 x 40W E14

KM 1.37

LM 6.37

09896

10984

09933
czarny

4 x 40W E14

brz

KM 1.37

LM 4.37

09926

340

10748
czarny

2 x 40W E14

72

www.lamkur.com.pl

LM - 3.14
270

Bluszcz

LN - 1.13
400

3 x 40W E14

1 x 40W E14

LM - 3.13
240

LM - 4.1
200

02316
brz

04921
brz

160

600

brz

3 x 40W E14

KM - 1.13

02934
brz

870

480

02255

4 x 40W E14

160

295

04075
brz

1 x 40W E14

LP - 3.13
1760

LM - 2.2
200

560

560

05867
brz

01845
brz

2 x 40W E14

LM - 2.1
180

www.lamkur.com.pl

2 x 40W E14
1 x 60W E27

9
73

310

01784
brz

2 x 40W E14

LAMKUR
lighting producer

T
Tulipan

LM 3.24
510

510

15071
olcha

3 x 60W E27

LM 5.24
510

600

15149
olcha

KM 1.24

5 x 60W E27
200

LM 5.24
510

600

04297
olcha

210

22984
stara biel

5 x 60W E27

KM 1.24
200

LM 3.24
510

510

210

23021
stara biel

LM 3.24
510

stara biel

3 x 60W E27

510

23007
stare wenge

600

23014
stare wenge

5 x 60W E27

3 x 60W E27

KM 1.24
200

LAMKUR
lighting producer

1 x 60W E27

22987

LM 5.24
510

1 x 60W E27

74

210

stare wenge

23038
1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

Oshine
e

LP 3.45
1500

KM 1.45
440

120

1 x 40W E14

550

LM 3.45

510

250

satynowy

2 x 40W E14

3 x 40W E14

12667
satynowy

3 x 40W E14

LM 5.45

LP 3.45
300

200

04648

02859
satynowy

550

400

1500

3 x 40W E14

KM 2.45

400

LN 3.45

satynowy

300

04549
satynowy

06178

03733

600

satynowy

5 x 40W E14

06123
czarny

LM 3.45

3 x 40W E14

400

02804

550

czarny

3 x 40W E14

KM 2.45
550

200

04594
czarny

2 x 40W E14

LM 5.45
400

LN 3.45
510

czarny

5 x 40W E14

3 x 40W E14

KM 1.45

www.lamkur.com.pl

03689
czarny

05225

250

440

600

120

04495
czarny

1 x 40W E14

75

LAMKUR
lighting producer

Oshine

KM 1.39
350

Martyna
a

120

LM 3.39
880

1 x 40W E14

10298
wenge

530

11103
wenge

3 x 40W E14

LM 4.39
880

LN 2.39
440

200

wenge

LM 2.39

LM 2.39
880

360

360

4 x 40W E14

2 x 40W E14

880

10267
wenge

190

10236
wenge

LP 2.39

1 x 40W E14

1560

LM 3.39
880

2 x 40W E14

LM 4.39
880

700

530

190

2 x 40W E14

3 x 40W E14

10342
rustik

4 x 40W E14

440

880

wenge

10281
rustik

LN 2.39

LM 1.39

240

12520

2 x 40W E14

10250
rustik

wenge

10328

LM 1.39

880

700

10359

200

10311
rustik

2 x 40W E14

10229
rustik

1 x 40W E14

KM 1.39
350

120

11097
rustik

1 x 40W E14

LP 2.39
1560

www.lamkur.com.pl

77

240

16719
rustik

2 x 40W E14

LAMKUR
lighting producer

Martyna

KM 2.41

Agata

330

330

23052
stara biel

KM 1.41

2 x 60W E27
230

KM 2.64
200

400

230

23045
stara biel

1 x 40W E14

23069
stara biel

2 x 60W E27

KM 3.64
400

KM 4.64
400

LM 2.65
750

600

500

400

23076
stara biel

3 x 60W E27

23083
stara biel

4 x 60W E27

23106
stara biel

2 x 60W E27

LM 3.65
750

800

LM 2.41
LM 4.65
750

www.lamkur.com.pl

1000

23120
stara biel

750

330

23113
stara biel

3 x 60W E27

23090
stara biel

2 x 40W E14

4 x 60W E27

79

LAMKUR
lighting producer

KM 1.41
230

230

10625
wenge

KM 2.41

1 x 40W E14
330

KM 2.64
200

400

330

12599
wenge

Agata

2 x 60W E27

KM 3.64

18003
wenge

400

2 x 60W E27

KM 4.64
400

LM 3.65
750

800

500

400

18041
wenge

3 x 60W E27

18089
wenge

4 x 60W E27

18164
3 x 60W E27

wenge

LM 2.65
750

LM 4.65
750

1000

600

18126
wenge

2 x 60W E27

18201
wenge

4 x 60W E27

LM 2.41
750

330

10595
wenge

2 x 40W E14

Dostpne take wersje kolorystyczne: rustik, orzech i buk

LAMKUR
lighting producer

80

www.lamkur.com.pl

LP 4.PD
1290

260

10199
rustik

4 x 60W E27

Halina
PD 1
220

09735

290

rustik

1 x 60W E27

LM 1.51
1114

PD 2
340

1290

260

rustik

1 x 60W E27

09759
rustik

290

LP 4.PD

290

10649

1 x 60W E27

10205
wenge

4 x 60W E27

PD 2
340

290

09766
wenge

1 x 60W E27

LM 1.51
1114

PD 1
220

www.lamkur.com.pl

290

290

10656
wenge

1 x 60W E27

09742
wenge

1 x 60W E27

81

LAMKUR
lighting producer

Halina

Alan

KM 1.19
200

LM 1.19
700

180

350

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 3.19

LM 2.19

wenge

240

18348
rustik

700

700

18331

700

18362
3 x 60W E27

wenge

18355
wenge

2 x 60W E27

LM 2.19
LM 3.19
700

KM 1.19
200

240

700

700

18447
rustik

www.lamkur.com.pl

rustik

2 x 60W E27

3 x 60W E27

LM 1.19

18416
rustik

350

18430

1 x 60W E27

700

83

180

18423
rustik

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Alicja
LM 2.20
230

LM 4.20
230

2 x 60W E27

satyna

18515
satyna

700

18492

700

4 x 60W E27

KM 1.20
230

LM 3.20
230

KM 1.20
230

220

700

04198
4198

220

satyna

1 x 60W E27

18508
satyna

3 x 60W E27

09452
czarny

1 x 60W
W E27

LM 4.20
230

700

18539
czarny

4 x 60W E27

LM 2.20
230

LM 3.20
230

LAMKUR
lighting producer

700

700

18522
czarny

2 x 60W E27

09285
czarny

3 x 60W E27

84

www.lamkur.com.pl

LP 2.34
KM 1.34

Dana

260

140

1560

11622
rustik

280

10557
2 x 40W E14

rustik

1 x 40W E14

LM 5.34
210

LM 4.34
210

730

730

10496
5 x 40W E14

rustik

10465
rustik

4 x 40W E14

LN 1.34
450

LM 3.34
210

730

1560

280

rustik

260

140

wenge

730

10502
wenge

5 x 40W E14

10533

160

wenge

1 x 40W E14

LM 4.34
210

LM 3.34
210

www.lamkur.com.pl

1 x 40W E14

2 x 40W E14

210

450

1 x 40W E14

11639

LM 5.34

LN 1.34

rustik

3 x 40W E14

10564
wenge

160

10434

KM 1.34
LP 2.34

10526

730

730

10472
wenge

4 x 40W E14

10441
wenge

3 x 40W E14

85

LAMKUR
lighting producer

LM 2.53
350

LP 2.53
1520

rustik

830

350

2 x 60W E27

Bogus

2 x 60W E27

rustik

LM 4.53

13770

600

13725

13602
rustik

830

4 x 60W E27

KM 1.53
350

LM 3.53
350

LM 3.53
350

750

750

LN 1.53

13701

450
rustik

210

13794

300

rustik

1 x 60W E27

13817
rustik

1 x 60W E27

3 x 60W E27

13718
wenge

3 x 60W E27

LM 2.53
350

830

13732
wenge

2 x 60W E27

LP 2.53
1520

KM 1.53
350

LM 4.53
350

LAMKUR
lighting producer

830

13619
wenge

4 x 60W E27

300

600

13787
wenge

2 x 60W E27

13763
wenge

1 x 60W E27

LN 1.53
450

13824

210

wenge

86

1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

LM 2.16
600

13640

620

2 x 60W E27

rustik

Ela
KM 1.53
350

13794
rustik

300

LM 1.16
600

LM 3.16
600

1020

13626

280

1 x 60W E27

rustik

13664
rustik

3 x 60W E27

LM 1.16
KM 1.53
350

300

600

13763
wenge

1 x 60W E27

280

13633
wenge

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 3.16
600

LM 2.16
600

www.lamkur.com.pl

620

1020

13671
wenge

3 x 60W E27

13657
wenge

2 x 60W E27

87

LAMKUR
lighting producer

Ela

KM 1.33
240

11646

160

1 x 60W E27

rustik

Kubus

LM 3.33
660

LN 1.33
430

260

10403

620

rustik

3 x 60W E27

14227
rustik

1 x 60W E27

LP 2.33
1550

LM 1.33
660

120

rustik

120

450

10373
2 x 60W E27

rustik

15170
wenge

1 x 60W E27

LN 1.33
430

LM 3.33
660

LP 2.33
1550

460

2 x 60W E27

rustik

1 x 60W E27

LM 2.33

LM 1.33

460

15163

660

660

14166

260

14234
wenge

1 x 60W E27

10410
wenge

620

3 x 60W E27

14173
wenge

LM 2.33

2 x 60W E27

660

KM 1.33
240

www.lamkur.com.pl

160

450

10380
wenge

2 x 60W E27

11653
wenge

89

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Kubus
LM 2.33
660

450

10366
naturalny

2 x 60W E27

LN 1.33
LP 2.33
1550

14159

460

naturalny

430

14210

260

naturalny

1 x 60W E27

2 x 60W E27

LM 3.33
LM 1.33
660

KM 1.33
240

LN 1.33
430

260

160

120

660

15156
naturalny

160

1 x 60W E27

1 x 60W E27

orzech

120

orzech

1 x 60W E27

2 x 60W E27

11660
orzech

660

15187

1 x 60W E27

LM 3.33
660

620

12711
orzech

3 x 60W E27

LP 2.33
1550

LAMKUR
lighting producer

3 x 60W E27

04372
naturalny

12704

KM 1.33
240

naturalny

1 x 60W E27

LM 1.33
450

620

14258
orzech

LM 2.33
660

10397

90

460

14180
orzech

2 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

KM 1.7

Julka

270

240

10151
czarny

1 x 60W E27

LN 1.7
400

10731

300

czarny

1 x 60W E27

LM 5.7
500

570

03214
czarny

5 x 60W E27

LP 2.7
1670

LM 3.7
500

460

560

05812
czarny

02132
czarny

3 x 60W E27

LM 3.7
500

460

17723
satyna

3 x 60W E27

KM 1.7
270

LN 1.7
400

300

LP 2.7
560

570

240

17747
satyna

1 x 60W E27

17754
satyna

LM 5.7
500

1670

2 x 60W E27

1 x 60W E27

17730
satyna

5 x 60W E27

17761
satyna

www.lamkur.com.pl

2 x 60W E27

91

LAMKUR
lighting producer

LM 3.54
260

LM 2.54
260

09117
satyna

500

satyna

500

KM 1.54

2 x 40W E14

260

08561

Klara

3 x 40W E14

09148

140

satyna

1 x 40W E14

LM 4.54
260

LP 2.54
1560

280

620

09797
4 x 40W E14

satyna

09476
satyna

2 x 40W E14

LN 1.54
450

LM 5.54
770

260

LM 2.54
260

LM 3.54
260

500

KM 1.54
140

LN 1.54
160

LAMKUR
lighting producer

09124

LM 4.54

09803

3 x 40W E14

zoto

620

09131
zoto

4 x 40W E14

LP 2.54
1560

280

09780
zoto

2 x 40W E14

1 x 40W E14

10991
zoto

5 x 40W E14

08585
zoto

LM 5.54
450

satyna

2 x 40W E14

260

260

1 x 40W E14

satyna

09810

zoto

500

160

11035

770

260

09827
zoto

5 x 40W E14

1 x 40W E14

92

www.lamkur.com.pl

Pawe

LM 2.30
930

14906

530

2 x 60W E27

rustik

LM 1.30
980

LN 1.30
480

200

13510

200

1 x 60W E27

rustik

13473
rustik

1 x 60W E27

LP 1.30
1550

LM 3.30
930

LM 1.30
980

200

KM 1.30

13428

780

290

3 x 60W E27

rustik

210

300

13497
rustik

1 x 60W E27

13442
1 x 60W E27

rustik

13398
wenge

1 x 60W E27

KM 1.30
290

LM 2.30
930

530

210

13381
wenge

1 x 60W E27

03542
wenge

2 x 60W E27

LP 1.30
1550

LM 3.30
930

LN 1.30
480

www.lamkur.com.pl

200

780

300

13374
wenge

1 x 60W E27

02651
wenge

0W E27
E
3 x 60W

13367
wenge

1 x 60W E27

93

LAMKUR
lighting producer

Pawe

Pawe
Bis

KM 1.30 P
260

220

25957
rustik

1 x 60W E27

LM 2.30 P
800

LM 3.30 P
800

LM 1.30 P
870

280

780

25964

530

rustik

2 x 60W E27

25971
rustik

3 x 60W E27

25940
rustik

1 x 60W E27

LP 1.30 P
1550

LN 1.30 P
510

530

1 x 60W E27

220

26008
wenge

wenge

2 x 60W E27

LM 1.30 P

1550

280

1 x 60W E27

26022

870

LP 1.30 P

1 x 60W E27

25995
rustik

210

260
800

rustik

280

KM 1.30 P
LM 2.30 P

25988

280

26015
1 x 60W E27

wenge

26053
wenge

1 x 60W E27

LM 3.30 P
800

780

26039
wenge

3 x 60W E27

LN 1.30 P
510

www.lamkur.com.pl

95

210

26046
wenge

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

LP 2.50
1720

12445

390

brz

Rozetka

2 x 40W E14

KM 1.50
280

130

LN 1.50

08189
brz

380

1 x 40W E14

220

LM 6.1
250

LM 4.50
200

970

brz

970

09681
brz

6 x 40W E14

390

12452
czarny

2 x 40W E14

03016
czarny

LN 1.50

4 x 40W E14
380

220

11059
czarny

1 x 40W E14

KM 1.50
280

LM 6.1
250

LAMKUR
lighting producer

1 x 40W E14

4 x 40W E14

1720

200

brz

03023

LP 2.50

LM 4.50

970

05270

970

130

08172
czarny

1 x 40W E14

09872
czarny

6 x 40W E14

96

www.lamkur.com.pl

Lampy
y
pojedyncze
ze

LM 1.40.1
750

300

300

690

ty

690

1 x 60W E27

750

LM 1.40.1
750

230

21591
biay

300

1 x 60W E27

fiolet

230

ty

1 x 60W E27

LM 1.41.1

1 x 60W E27

750

21560
biay

21676
ty

300

21584

LM 1.41.1

1 x 60W E27

750

LM 1.41.2
300

690

ty

biay

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 1.42.2

1 x 60W E27

97

1 x 60W E27

21652
biay

300

230

230

21645

21621

690

www.lamkur.com.pl

1 x 60W E27

21669

LM 1.41.2

21614

LM 1.40.2

fiolet

1 x 60W E27

fiolet

LM 1.40.1

690

230

21638

1 x 60W E27

21607

LM 1.40.2
690

750
fiolet

LM 1.41.2

LM 1.40.2
690

230

LM 1.41.1

21577

300

22949
biay

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Lampy
pojedyncze
p
LM 1.40.2
690

300

22345
zielony

LM 1.41.2

1 x 60W E27

690

LM 1.40.1
750

zielony

300

1 x 60W E27

23779
zielony

230

22369

LM 1.41.1

1 x 60W E27

750

LM 1.40.1
750

230

LM 1.40.2
300

pomaraczowy

LM 1.41.2

1 x 60W E27

LM 1.42.2
690

300

690

300

750

230

ty

LAMKUR
lighting
hting producer

23717
biay

230

23748

pomaraczowy

1 x 60W E27

22376

pomaraczowy

1 x 60W E27

22956

LM 1.42.1

1 x 60W E27

750

LM 1.42.1

1 x 60W E27

LM 1.41.1

1 x 60W E27

22352

pomaraczowy

zielony

23755

750

690

230

23762

1 x 60W E27

LM 1.42.1
750

230

230

23731

pomaraczowy

1 x 60W E27

23724
ty

1 x 60W E27

LM 1.42.2
690

98

300

22963

pomaraczowy

1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

Lampy
pojedyncze
LM 1.11
LM 1.11
500

300

500

00336
buk

300

21836
stary orzech

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 1.11
500

LM 1.11
500

300

500

300

LM 1.11

1 x 60W E27

00398
buk

LM 1.14

1 x 60W E27

LM 1.14

www.lamkur.com.pl

300

1 x 60W E27

500

300

300

21829
stara biel

1 x 60W E27

00404
rustik

LM 1.14

1 x 60W E27

500

500

orzech

00343
rustik

500

LM 1.14

300

00350

21874
stary orzech

LM 1.14

1 x 60W E27

500

99

300

300

00411
orzech

1 x 60W E27

21867
stara biel

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

LM 1.12
500

300

stara biel

LM 1.12
500

300

Lampy

21843

LM 1.12
1.1

1 x 60W E27

500

300

pojedyncze
poj

21850
stary orzech

1 x 60W E27

00367
buk

LM 1.12

1 x 60W E27

500

00374
rustik

300

LM 1.12

1 x 60W E27

500

LM 1.9
500

300

LM 1.9

21805
stara biel

1 x 60W E27

500

LM 1.9
500

LM 1.9
500

LAMKUR
lighting producer

300

300

300

300

00381
orzech

1 x 60W E27

21812
stary orzech

1 x 60W E27

00312
rustik

1 x 60W E27

00305
buk

1 x 60W E27

100

www.lamkur.com.pl

Lampy
pojedyncze

LD 1.3
360

LD 1.2
360

300

300

360

300

00046

300

rustik

LD 1.2

1 x 60W E27

stara biel

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LD 1.2

LD 1.3
300

300

21768

21799
stary orzech

360

360

1 x 60W E27

1 x 60W E27

360

LD 1.3

stara biel

21775
stary orzech

LD 1.2

360

21782

00053

300

orzech

LD 1.3

00084
orzech

www.lamkur.com.pl

1 x 60W E27

360

1 x 60W E27

101

300

00077
rustik

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

LM 1.44
580

300

01272
buk

Lampy

1 x 60W E27

pojedyncze

LM 1.44
580

300

01296
orzech

1 x 60W E27

LM 1.44
580

LM 1.63
750

LM 1.62
750

300

01289
rustik

1 x 60W E27

15521
chrom

1 x 60W E27

15514
nikiel

1 x 60W E27

LM 1.61
1100

LAMKUR
lighting producer

300

300

300

LM 1.60

15699
nikiel

1 x 60W E27

102

1100

300

15095
chrom

1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

Lampy
pojedyncze
LM 1.2/3
1
600

19727

300

1 x 60W E27

LM 1.2/4
4
600

LLM 1.2/2
2
6 0
600

LM 1.2/1
600

300

19734

300

1 x 60W E2
E27

19710
1 x 60W E27

19703

300

1 x 60W E27

LM 1.2/7
7
600

19765

300

1 x 60W E27

LM 1.2/8
LM 1.2/6
6
600

LM 1.2/5
5
600

300

300

600

19758

300

1 x 60W E27

1 x 60W E27
E

19741
1 x 60W
60
0W E27

LM 1.2/10
600

LM 1.2/9
9
600

www.lamkur.com.pl

19772

300

19796
1 x 60W E27

19789

300

1 x 60W E27

103

LAMKUR
lighting producer

Lampy
pojedyncze
LM 1.2/1
1.2/12
12
600

22017

300

1 x 60W E27

LM 1.2/1
1.2/13
13
600

LM 1.2/1
1.2/11
11
600

300

22024

300

1 x 60W E27

22000
1 x 60W E27

LM 1.2/14
4
600

LM 1.2/16
6
600

300

300

1 x 60W E27

LM 1.2/17
7

600

300

300

25575
1 x 60W E27

23786
1 x 60W E27

LM 1.2/18
8
600

LAMKUR
lighting producer

1 x 60W E27

25599

600

LM 1.2/15
5

22970

300

104

25582
1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

Lampy
pojedyncze
LM 1.2/21
6
600

LM 1.2/20
0
600

300

25629
1 x 60W
W E27

25612

300

1 x 60W E27

LM 1.2/22
2
600

LM 1.2/19
9
600

300

300

1 x 60W
6
E27

600

300

25650
1 x 60W E27

LM 1.2/2
1.2/25
25
600

600

300

25667

300

1 x 60W E27

25643
1 x 60W E27

LM 1.2/26
600

www.lamkur.com.pl

1 x 60W E27

25605

LM 1.2/2
1.2/24
24

LM 1.2/2
1.2/23
23

25636

105

300

25674
1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Pojedyncze

Lampy
pojedyncze
ncze
LM 1.1/7
600

300

28033
1 x 60W E27

LM 1.1
1.1/1
1/1
600

LM 1.1/3
600

300

300

1 x 60W E27

28026
1 x 60W E27

LM 1.1/34
4
600

28064

300

1 x 60W E27

LM 1.1/36
6
LM 1.1/5
600

28040

300

www.lamkur.com.pl

28057

600

300

28071
1 x 60W E27

1 x 60W E27

107

LAMKUR
lighting producer

Lampy
pojedyncze

LM 1.1/9
600

300

28088

LM 1.1/28
8

1 x 60W E27

600

28095

300

1 x 60W E27

LM 1.1/30
0
600

LM 1.1/14
4
600

300

600

LAMKUR
lighting producer

300

1 x 60W E27

28125

300

1 x 60W E27

LM 1.1/18
8
LM 1.1/16
6

28101

600

28118

300

28132
1 x 60W E27

1 x 60W E27

108

www.lamkur.com.pl

Lampy
pojedyncze
LM 1.1/29

980

czerwony

LM 1.1/31

980

300

ty

300

24110

1 x 60W E27

24134

LM 1.1/15

1 x 60W E27

980

300

zielony

LM 1.1/17

980

300

300

srebrny

23847

24011

1 x 60W E27

980

niebieski

300

24158

LM 1.1/8

1 x 60W E27

zoty

980

300

23908

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 1.1/4
zoty

www.lamkur.com.pl

300

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 1.1/33
980

980

fioletowy

pomaraczowy

LM 1.1/2

LM 1.1/19

23991

23977

980

300

23861

LM 1.1/6

1 x 60W E27

srebrny

109

980

300

23885

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Lampy
pojedyncze
p

LM 1.1/10

980

300

23922

LM 1.1/20

1 x 60W E27

980

300

24028

1 x 60W E27

LM 1.1/23

980

300

24059

1 x 60W E27

LM 1.1/34

980

300

LM 1.1/7

24165

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

980

350

23892

1 x 60W E27

110

www.lamkur.com.pl

Lampy
pojedyncze
LM 1.20/1
700

LM 1.20/2
700

1 x 60W E27

27845

350

1 x 60W E27

LM 1.20/3
700

LM 1.20/4
700

27838

350

350

350

1 x 60W E27

27869

LM 1.20/5

1 x 60W E27

700

LM 1.20/6
700

www.lamkur.com.pl

27852

350

27876
1 x 60W E27

27883

350

1 x 60W E27

111

LAMKUR
lighting producer

Lampy
pojedyncze
LM 1.20/8
700

LM 1.20/7
700

27906

350

1 x 60W E27

27890

350

1 x 60W E27

LM 1.20/9
700

LM 1.20/11
700

LM 1.20/10
700

LM 1.20/12
700

350

350

1 x 60W E27

27937

350

1 x 60W E27

27920
1 x 60W E27

27944

LM 1.20/13

1 x 60W E27

700

LAMKUR
lighting producer

350

27913

110

350

27951
1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

Lampy
pojedyncze
LM 1.20/
1.20/15
700

LM 1.20/14
700

1 x 60W E27

27968

350

1 x 60W E27

LM 1.20/16
700

LM 1.20/17
700

27975

350

350

1 x 60W E27

350

27999
1 x 60W E27

LM 1.20/
1.20/43
700

LM 1.20/44
700

www.lamkur.com.pl

27982

35
350

28002
1 x 60W E27

28019

350

1 x 60W E27

113

LAMKUR
lighting producer

Lampy
pojedyncze
LM 1.20/2
1.20/25
25
700

LM 1.20/3
1.20/30
30
700

26190

350

1 x 60W E27

26244

350

1 x 60W E27

LM 1.20/3
1.20/32
32
700

LM 1.20/27
700

LM 1.20/4
1.20/40
40
700

350

350

350

1 x 60W E27

26213
1 x 60W E27

26770
1 x 60W E27

LM 1.20/3
1.20/39
39
700

LAMKUR
lighting producer

26268

114

350

26763
1 x 60W E27

www.lamkur.com.pl

Lampy
pojedyncze
LM 1.20/19
700

LM 1.20/2
1.20/22
22
700

430

1 x 60W E27

26152

330

1 x 60W E27

LM 1.20/23
700

LM 1.20/3
1.20/38
38
700

26121

430

26169
1 x 60W E27

24172

430

LM 1.20/20

1 x 60W E27

700

330

LM 1.20/2
21
1.20/21
700

LM 1.20/18
700

430

26138
1 x 60W E27

26145
1 x 60W E27

26114

330

www.lamkur.com.pl

1 x 60W E27

115

LAMKUR
lighting producer

LM 1.1/35
1115

440

Lampy

28200
200
biay

pojedyncze

1x60W E27

LM 1.1/35
1115

LM 1.1/35
1115

440

LAMKUR
lighting producer

440 srebrny struktura 1x60W E27

28224

czarny struktura 1x60W E27

LM 1.1/35
1115

28217

440

28231
antracyt

1x60W E27

116

www.lamkur.com.pl

Pojedyncze

LN 1.4
220

Lampki
nocne

25759
biay

100

1 x 40W E14

LN 1.4
220

100

25766
czerwony

1 x 40W E14

LN 1.4
220

LN 1.4
220

100

100

25780
fioletowy

1 x 40W E14

25773
zielony

1 x 40W E14

LN 1.1

LOLEK

1 x 40W E14, R 50

Biay
Brzowy

LN 1.5

LAMPKA NOCNA

Bkitny

1 x 40W E27 R 80

Czarny
Czerwony
Niebieski
Niebieski pastelowy
Pomaraczowy
Popielaty
Rowy
K 1.2

KLIPS DUY
1 x 40W E27, R 63

Srebrny
Turkusowy
Zielony
Zielony pastelowy
ty
ty pastelowy

LN 1.2

K 1.1
LAMPKA NOCNA

KLIPS MAY

Mix

1 x 40W E14, R 50

1 x 40W E27 R 80

LAMKUR
lighting producer

118

www.lamkur.com.pl

Lampki
nocne
LN 1.D
280

LN 1.D
280

buk

200

1 x 40W E14

04662
rustik

200

1 x 40W E14

LN 1
180

04655

120

04792
rustik

LN 1.D

1 x 40W E14

280

04679
79
orzech

200

1 x 40W E14

LN 1
180

LN 1
180

120

04808
orzech

1 x 40W E14

04778

120

1 x 40W E14

buk

LN 1.3/1
470

300

21898
stare wenge

1 x 60W E27

LN 1.3/1
470

LN 1.3/2
300

250

300

21904
stara biel

60W E27
1x 6

21928
stare wenge

1 x 60W E27

LN 1.3/2
300

LN 1.3/4
310

130

250

1 x 60W E27

21980
stare wenge

1 x 60W E27

LN 1.3/4
310

www.lamkur.com.pl

21935
stara biel

119

130

21997
stara biel

1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Nocne

LM 1.P2
580

Plexa

LM 1.P1
580

350

LM 1.P3

18720
1 x 60W E27

580

350

18737
1 x 60W E27

06833

350

1 x 60W E27

LM 1.P6
580

LM 1.P5
580

LM 1.P4
580

350

350

350

18768
1 x 60W E27

18751
1 x 60W E27

18744
1 x 60W E27

LM 1.P9
580

LM 1.P8
580

LM 1.P7
580

350

350

18782

18775
1 x 60W E27

580

LM 1.P10
350

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 1.P11

580

350

18799

350

LM 1.P12

18812
1 x 60W E27

580

350

18829
1 x 60W E27

18805
1 x 60W E27

Dostpne take wersje kolorystyczne: ta, zota, brzowa, zielona i czerwona


Dostpn

www.lamkur.com.pl

121

LAMKUR
lighting producer

Plexa
LM 1.P21
700

LM 1.P30
640

440

23571

500

1 x 60W E27

23663
1 x 60W E27

LM 1.PK5
5
640

LM 1.PK5
5
6
640

LM 1.PK5
5
640

400

400

rustik

640

400

LM 1.PK5
5
640

1 x 60W E27
7

400

17402
db
b

1 x 60W E27

640

15453
buk

400

14821
orzech 1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 1.PK1
640

LAMKUR
lighting producer

1 x 60W E27

1 x 60W E27

LM 1
1.PK1
PK
LM 1.PK1

17372
naturalny

17389

17396
orzech

400

400

14814
rustik

1 x 60W E27

122

www.lamkur.com.pl

Plafony
PM Z.30
300

PM K.30
300

300

PM Z.30. 1/2
150

300

biay

300

PD G.30.1/2
150

300

naturalny

www.lamkur.com.pl

300

1 x 60W E27

1 x 60W E27

chrom

300

1 x 60W E27

PM C.30. 1/2

1 x 60W E27

PD G.30
300

zoty

06208

06246

06239
zoty

300

PM C.30

06215

150

PD G.30

06468
naturalny

1 x 60W E27

06550
1 x 60W E27

1 x 60W E27

chrom

300

300

300

PD G.30.1/2
150

300

PM K.30. 1/2

06222

rustik

150

biay

300

1 x 60W E27

06567
1 x 60W E27

123

1 x 60W E27

PD G.30

06475
rustik

06291

300

300

PD G.30.1/2
150

300

orzech

06482
orzech

1 x 60W E27

06574
1 x 60W E27

LAMKUR
lighting producer

Plafony
PD 5.1
150

PD 4.1
300

25698

300

1 x 60W E27

25681

300

1 x 60W E27

PD 1.1
150

25704

300

1 x 60W E27

PD 3.1
400

PD 2.1
300

300

LAMKUR
lighting producer

400

25728
2 x 60W E27

25711
1 x 60W E27

124

www.lamkur.com.pl

LM -PS-P/22

Plafony

LM -PS-P/24
245

210

220

150

27128
biay

LM -PS-O/300

1 x 60W E27

300

biay

2 x 60W E27

biay

400

LM -PS-K/29
290

LM -PS-K/38
380

290

2 x 60W E27

1 x 60W E27

27142
biay

LM -PS-D/64

2 x 60W E27

90

LM -PS-D/34
340

LM -PS-D/24
90

27074

biay

27135
biay

640

240

1 x 60W E27

27111

LM -PS-O/400

380

27067

90

27104
biay

3 x 60W E27

27081
biay

2 x 60W E27

27098
biay

www.lamkur.com.pl

1 x 60W E27

125

LAMKUR
lighting producer

LD.PD-7.2
65

350 x 350

27036
rustik

Plafony

2 x 60W E27

LD.PD-7.1
65

LD.PD-7.2
65

350 x 350

300 x 300

26978
rustik

1 x 60W E27

27050
biay buk

2 x 60W E27

LD.PD-7.1
65

300 x 300

27029
biay buk

LD.PD-7.1
65

LD.PD-7.2
65

LAMKUR
lighting producer

350 x 350

300 x 300

1 x 60W E27

26985
wenge

1 x 60W E27

27043
wenge

2 x 60W E27

126

www.lamkur.com.pl

Plafony

LD.PD-6.3
80

450

26961
rustik

3 x 60W E27

LD.PD-6.1
LD.PD-6.2
80

350

26930
rustik

80

250

26909
rustik

1 x 60W E27

2 x 60W E27

LD.PD-6.2
80

LD.PD-6.3
80

LD.PD-6.1
80

250

350

2 x 60W E27

26954

450

biaa sosna

3 x 60W E27

26893
biaa sosna

1 x 60W E27

LD.PD-6.1
80

250

26886
wenge

1 x 60W E27

LD.PD-6.3
LD.PD-6.2
80

26923
biaa sosna

350

www.lamkur.com.pl

26916
wenge

80

450

26947
wenge

3 x 60W E27

2 x 60W E27

127

LAMKUR
lighting producer

SPIS TRECI
ZESTAWY:
ANDREA
ADRIANO
LORENZO
DARIO
MARCO I
MARCO II
ROBERTO
TERRA I
TERRA II
FILIPPO
FABRIZIO
CAMILLA
SOFIA
EMILIO
COBRA
RETRO II
LUIZA
AMELIA
DARIA
PATRYCJA
OLAF
ANGELA
PAULA
ALEKSANDRA
ALEKSIS
ADELLE
GRACJA
LUCJA
AZZURA
ROSA
BOULI
DONATO
LUCA
FABIO
KALIA
ANIA
BLUSZCZ
TULIPAN
OSHINE
MARTYNA
AGATA
HALINA
ALAN
ALICJA
DANA
BOGUS
ELA
KUBU
JULKA
KLARA
PAWE
PAWE BIS
ROZETKA
LAMPKI POJEDYNCZE

1, 2
3, 4
5, 6, 7, 8
9, 10
11
12
13, 14
15
16
17, 18, 19
20, 21, 22
23, 24
25, 26
27, 28
29, 30
31, 32, 33
34
35, 36
37, 38
39, 40
41, 42
43, 44
45, 46
47, 48
49, 50
51, 52
53, 54
55
56, 57, 58
59, 60
61, 62
63, 64, 65
66, 67, 68
69, 70
71
72
73
74
75, 76
77, 78
79, 80
81, 82
83
84
85
86
87, 88
89, 90
91
92
93, 94
95
96
97-117

LAMPKI NOCNE

118-120

PLEXA

121-122

PLAFONIERY

123-127

SYMBOL

NAZWA

STRONA

ZWISY POJEDYNCZE
LD-1.2
LD-1.3
LM-1.1/1
LM-1.1/3
LM-1.1/5
LM-1.1/7
LM-1.1/9
LM-1.1/34
LM-1.1/36
LM-1.1/28
LM-1.1/30
LM-1.1/16
LM-1.1/14
LM-1.1/18
LM-1.1/31
LM-1.1/17
LM-1.1/29
LM-1.1/15
LM-1.1/19
LM-1.1/2
LM-1.1/4
LM-1.1/33
LM-1.1/6
LM-1.1/8
LM-1.1/10
LM-1.1/20
LM-1.1/23
LM-1.1/34
LM-1.1/7
LM-1.1/35
LM-1.2/1
LM-1.2/2
LM-1.2/3
LM-1.2/4
LM-1.2/5
LM-1.2/6
LM-1.2/7
LM-1.2/8
LM-1.2/9
LM-1.2/10
LM-1.2/11
LM-1.2/11
LM-1.2/12
LM-1.2/13
LM-1.2/14
LM-1.2/15
LM-1.2/16
LM-1.2/17
LM-1.2/18
LM-1.2/19
LM-1.2/20
LM-1.2/21
LM-1.2/22
LM-1.2/23
LM-1.2/24
LM-1.2/25
LM-1.2/26
LM-1.8
LM-1.11
LM-1.12
LM-1.14
LM-1.16
LM-1.17
LM-1.19
LM-1.9
LM-1.20/7
LM-1.20/8
LM-1.20/9
LM-1.20/10
LM-1.20/11
LM-1.20/12
LM-1.20/13
LM-1.20/17
LM-1.20/1
LM-1.20/2
LM-1.20/3
LM-1.20/4
LM-1.20/5
LM-1.20/6
LM-1.20/14
LM-1.20/15
LM-1.20/16
LM-1.20/17
LM-1.20/43
LM-1.20/44
LM-1.20/25
LM-1.20/30

ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ROSA
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ELA
AZZURA
ALAN
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY

101
101
107
107
107
107
108
107
107
108
108
108
108
108
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
110
110
110
110
110
110
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
104
104
104
104
104
104
104
104
104
105
105
105
105
105
105
105
105
59
99
100
99
87
56, 57
83
100
110
110
110
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
111
113
113
113
113
113
113
114
114

SYMBOL

NAZWA

STRONA

LM-1.20/32
LM-1.20/27
LM-1.20/40
LM-1.20/39
LM-1.20/22
LM-1.20/19
LM-1.20/23
LM-1.20/38
LM-1.20/20
LM-1.20/21
LM-1.20/18
LM-1.24
LM-1.24/1
LM-1.28
LM-1.30
LM-1.30/P
LM-1.33
LM-1.38
LM-1.39
LM-1.40.1
LM-1.40.1
LM-1.40.1
LM-1.40.1
LM-1.40.2
LM-1.40.2
LM-1.40.2
LM-1.40.2
LM-1.40.2
LM-1.41.1
LM-1.41.1
LM-1.41.1
LM-1.41.1
LM-1.41.1
LM-1.41.2
LM-1.41.2
LM-1.41.2
LM-1.41.2
LM-1.41.2
LM-1.42
LM-1.42.1
LM-1.42.1
LM-1.42.1
LM-1.42.2
LM-1.42.2
LM-1.43
LM-1.44
LM-1.44/1
LM-1.48
LM-1.49
LM-1.51
LM-1.52
LM-1.55/A
LM-1.55
LM-1.70
LM-1.60
LM-1.61
LM-1.62
LM-1.63

ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
RETRO II
EMILIO
FABIO
PAWE
PAWE BIS
KUBU
DARIA
MARTYNA
ZWIS POJEDYNCZY FIOLET
ZWIS POJEDYNCZY TY
ZWIS POJEDYNCZY ZIELONY
ZWIS POJEDYNCZY POMARACZ
ZWIS POJEDYNCZY FIOLET
ZWIS POJEDYNCZY TY
ZWIS POJEDYNCZY BIAY
ZWIS POJEDYNCZY ZIELONY
ZWIS POJEDYNCZY POMARACZ
ZWIS POJEDYNCZY FIOLET
ZWIS POJEDYNCZY TY
ZWIS POJEDYNCZY BIAY
ZWIS POJEDYNCZY ZIELONY
ZWIS POJEDYNCZY POMARACZ
ZWIS POJEDYNCZY FIOLET
ZWIS POJEDYNCZY TY
ZWIS POJEDYNCZY BIAY
ZWIS POJEDYNCZY ZIELONY
ZWIS POJEDYNCZY POMARACZ
CAMILLA
ZWIS POJEDYNCZY BIAY
ZWIS POJEDYNCZY TY
ZWIS POJEDYNCZY POMARACZ
ZWIS POJEDYNCZY TY
ZWIS POJEDYNCZY POMARACZ
SOFIA
ZWIS POJEDYNCZY
FABRIZIO
FILIPPO
LORENZO
HALINA
COBRA
ANDREA
ADRIANO
DARIO
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY
ZWIS POJEDYNCZY

LD-3.2
LD-5.2
LM-2.1
LM-2.2
LM-2.16
LM-2.19
LM-2.20
LM-2.30
LM-2.30/P
LM-2.33
LM-2.36
LM-2.38
LM-2.39
LM-2.41
LM-2.43
LM-2.53
LM-2.54
LM-2.65
LM-3.45
LM-3.1
LM-3.3
LM-3.4
LM-3.5
LM-3.6
LM-3.7
LM-3.8
LM-3.8/A

ALEKSANDRA
ALEKSANDRA
BLUSZCZ
BLUSZCZ
ELA
ALAN
ALICJA
PAWE
PAWE BIS
KUBU
AMELIA
DARIA
MARTYNA
AGATA
SOFIA
BOGU
KLARA
AGATA
OSHINE
LUCJA
LUIZA
TERRA I
TERRA II
ADELLE
JULKA
ROSA
ROSA

114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
115
31, 32
27, 28
69
93
95
89, 90
38
77
97
97
98
98
97
97
97
98
98
97
97
97
98
98
97
97
97
98
98
24
98
98
98
98
98
25, 26
102
20, 21
17, 19
5, 6, 7
81
29
1,2
3, 4
9, 10
102
102
102
102

YRANDOLE
47
47
73
73
87
83
84
94
95
89, 90
35
38
77
79, 80
25, 26
86
92
79, 80
75
55
34
15
16
51
91
59
59

SYMBOL

NAZWA

LM-3.9
LM-3.13
LM-3.14
LM-3.15
LM-3.16
LM-3.17
LM-3.19
LM-3.20
LM-3.21
LM-3.22
LM-3.23
LM-3.24
LM-3.29
LM-3.30
LM-3.30/p
LM-3.31
LM-3.33
LM-3.34
LM-3.36
LM-3.38
LM-3.39
LM-3.42
LM-3.43
LM-3.44
LM-3.46
LM-3.48
LM-3.51
LM-3.52
LM-3.53
LM-3.54
LM-3.55/A
LM-3.55
LM-3.49
LM-3.70
LM-3.71
LM-3.71/A
LM-3.72
LM-3.56
LM-3.60
LM-3.61
LM-3.65
LM-4.20
LM-4.34
LM-4.37
LM-4.38
LM-4.39
LM-4.50
LM-4.53
LM-4.54
LM-4.56
LM-4.65
LM-5.1
LM-5.3
LM-5.4
LM-5.5
LM-5.6
LM-5.7
LM-5.8
LM-5.9
LM-5.15
LM-5.17
LM-5.21
LM-5.22
LM-5.23
LM-5.24
LM-5.28
LM-5.29
LM-5.31
LM-5.34
LM-5.38
LM-5.42
LM-5.44
LM-5.45
LM-5.46
LM-5.48
LM-5.51
LM-5.52
LM-5.54
LM-5.55/A
LM-5.55
LM-5.49
LM-5.70
LM-5.71
LM-5.71/A
LM-5.72
LM-5.56
LM-5.60
LM-5.61
LM-6.1

PAULA
BLUSZCZ
BLUSZCZ
ANGELA
ELA
AZZURA
ALAN
ALICJA
GRACJA
BOULI
KALIA
TULIPAN
DONATO
PAWE
PAWE BIS
ALEKSIS
KUBU
DANA
AMELIA
DARIA
MARTYNA
CAMILLA
SOFIA
FABRIZIO
EMILIO
FILIPPO
RETRO II
COBRA
BOGU
KLARA
ANDREA
ADRIANO
LORENZO
DARIO
MARCO I
MARCO II
ROBERTO
LUCA
PATRYCJA
OLAF
AGATA
ALICJA
DANA
ANIA
DARIA
MARTYNA
ROZETKA
BOGU
KLARA
LUCA
AGATA
LUCJA
LUIZA
TERRA I
TERRA II
ADELLE
JULKA
ROSA
PAULA
ANGELA
AZZURA
GRACJA
BOULI
KALIA
TULIPAN
FABIO
DONATO
ALEKSIS
DANA
DARIA
CAMILLA
FABRIZIO
OSHINE
EMILIO
FILIPPO
RETRO II
COBRA
KLARA
ANDREA
ADRIANO
LORENZO
DARIO
MARCO I
MARCO II
ROBERTO
LUCA
PATRYCJA
OLAF
ROZETKA

STRONA

45
73
73
43
87
56, 57
83
84
53
61
71
74
63, 65
94
95
49
89, 90
85
35
38
77
24
25, 26
20, 21
27, 28
17, 19
31, 33
29
86
92
1, 2
3, 4
5, 6, 7
9, 10
11
12
13
66, 68
39
41
79, 80
84
85
72
38
77
96
86
92
66, 68
79, 80
55
34
15
16
51
91
59
45
43
56, 57
53
61
71
74
69
63, 65
49
85
38
24
20, 21
75
27, 28
17, 19
31, 33
29
92
1, 2
3, 4
5, 6, 7
9, 10
11
12
13
66, 68
39
41
96

SYMBOL

NAZWA

STRONA

LM-6.28
LM-6.29
LM-6.29/A
LM-6.37
LM-6.56
LM-8.28
LM-8.29
LM-8.56

FABIO
DONATO
DONATO
ANIA
LUCA
FABIO
DONATO
LUCA

K-1.2
KM-1.3
KM-1.4
KM-1.5
KM-1.6
KM-1.7
KM-1.9
KM-1.13
KM-1.15
KM-1.17
KM-1.19
KM-1.20
KM-1.21
KM-1.22
KM-1.23
KM-1.24
KM-1.28
KM-1.29
KM-1.30
KM-1.30/P
KM-1.31
KM-1.33
KM-1.34
KM-1.36
KM-1.37
KM-1.38
KM-1.39
KM-1.41
KM-1.42
KM-1.43
KM-1.44
KM-1.45
KM-1.46
KM-1.48
KM-1.50
KM-1.51
KM-1.52
KM-1.53
KM-1.54
KM-1.55/A
KM-1.55
KM-1.49
KM-1.71
KM-1.71/A
KM-1.72
KM-1.56
KM-1.60
KM-1.61
KM-2.37
KM-2.41
KM-2.45
KM-2.64
KM-3.64
KM-4.64

ALEKSANDRA
LUIZA
TERRA I
TERRA II
ADELLE
JULKA
PAULA
BLUSZCZ
ANGELA
AZZURA
ALAN
ALICJA
GRACJA
BOULI
KALIA
TULIPAN
FABIO
DONATO
PAWE
PAWE BIS
ALEKSIS
KUBU
DANA
AMELIA
ANIA
DARIA
MARTYNA
AGATA
CAMILLA
SOFIA
FABRIZIO
OSHINE
EMILIO
FILIPPO
ROZETKA
RETRO II
COBRA
BOGU
KLARA
ANDREA
ADRIANO
LORENZO
MARCO I
MARCO II
ROBERTO
LUCA
PATRYCJA
OLAF
ANIA
AGATA
OSHINE
AGATA
AGATA
AGATA

69
63, 65
63, 65
72
66, 68
69
63, 65
66, 68

KINKIETY
47
34
15
16
51
91
45
73
43
56, 57
83
84
53, 55
61
71
74
69
63, 65
93
95
49
89, 90
85
35
72
38
77
79, 80
24
25, 26
20, 21
75
27, 28
17, 19
96
31, 33
29
86, 87
92
1, 2
3, 4
5, 6, 7
11
12
13
66, 68
39
41
72
79, 80
75
79, 80
79, 80
79, 80

LAMPKI NOCNE
K-1.1
K-1.2
LN-1
LN-1.1
LN-1.1
LN-1.3/1
LN-1.3/2
LN-1.3/4
LN-1.4
LN-1.5
LN-1.6
LN-1.7
LN-1.8
LN-1.9
LN-1.13
LN-1.15
LN-1.17
LN-1.21
LN-1.22
LN-1.23

KLIPS MAY
KLIPS DUY
LAMPKA NOCNA
LAMPKA NOCNA
LAMPKA NOCNA
LAMPKA NOCNA
LAMPKA NOCNA
LAMPKA NOCNA
LAMPKA NOCNA
LAMPKA NOCNA
ADELLE
JULKA
ROSA
PAULA
BLUSZCZ
ANGELA
AZZURA
GRACJA
BOULI
KALIA

118
118
119
118
118
119
119
119
118
118
51
91
59
45
73
43
56, 57
53, 55
61
71

SYMBOL

NAZWA

STRONA

LN-1.28
LN-1.30
LN-1.30/P
LN-1.31
LN-1.34
LN-1.36
LN-1.37
LN-1.38
LN-1.42
LN-1.43
LN-1.44
LN-1.46
LN-1.48
LN-1.49
LN-1.50
LN-1.51
LN-1.52
LN-1.53
LN-1.54
LN-1.60
LN-1.61
LN-1.D
LN-1.D.1
LN-2.29
LN-2.39
LN-2.56
LN-3.45

FABIO
PAWE
PAWEL BIS
ALEKSIS
DANA
AMELIA
ANIA
DARIA
CAMILLA
SOFIA
FABRIZIO
EMILIO
FILIPPO
LORENZO
ROZETKA
RETRO II
COBRA
BOGU
KLARA
PATRYCJA
OLAF
LAMPKA NOCNA
ALEKSANDRA
DONATO
MARTYNA
LUCA
OSHINE

69
93
95
49
85
35
72
38
24
25, 26
20, 21
27, 28
17, 19
5, 6, 7
96
31, 33
29
89, 90
92
39
41
119
47
63, 65
77
66, 68
75

LAMPY PODOGOWE
LP-1.6
LP-1.17
LP-1.30
LP-1.30/P
LP-1.36
LP-1.38
LP-1.43
LP-1.44
LP-1.48
LP-2.7
LP-2.9
LP-2.15
LP-2.23
LP-2.33
LP-2.34
LP-2.39
LP-2.42
LP-2.46
LP-2.50
LP-2.51
LP-2.53
LP-2.54
LP-2.61
LP-3.13
LP-3.21
LP-3.29
LP-3.31
LP-3.37
LP-3.45
LP-3.52
LP-3.60
LP-4.PD

ADELLE
AZURRA
PAWEL
PAWE BIS
AMELIA
DARIA
SOFIA
FABRIZIO
FILIPPO
JULKA
PAULA
ANGELA
KALIA
KUBU
DANA
MARTYNA
CAMILLA
EMILIO
ROZETKA
RETRO II
BOGU
KLARA
OLAF
BLUSZCZ
GRACJA
DONATO
ALEKSIS
ANIA
OSHINE
COBRA
PATRYCJA
HALINA

51
56, 57
93
95
35
38
25, 26
20, 21
17, 19
91
45
43
71
89, 90
85
77
24
27, 28
96
31, 33
86
92
41
73
53, 55
63, 65
49
72
75
29
39
81

PLAFONIERY
PD G 30
PD G 30
PD-1
PD-1.1
PD-2
PD-2.1
PD-3.1
PD-4.1
PD-5.1
PM C 30
PM C 30
PM K 30
PM K 30
PM Z 30
PM Z 30
LM-PS-P/24
LM-PS-P/22
LM-PS-O/300
LM-PS-O/400
LM-PS-K/29
LM-PS-K/38
LM-PS-D/24
LM-PS-D/34

PLAFON DREWNIANY GADKI /30/CAY


PLAFON DREWNIANY GADKI/30/POWKA
HALINA
PLAFONY
HALINA
PLAFONY
PLAFONY
PLAFONY
PLAFONY
PLAFON METALOWY CHROMOWANY/30/CAY
PLAFON METALOWY CHROMOWANY/30/POWKA
PLAFON METALOWY BIAY /30/CAY
PLAFON METALOWY BIAY/30/POWKA
PLAFON METALOWY ZOTY/30/CAY
PLAFON METALOWY ZOTY/30/POWKA
PLAFON SZKLANY
PLAFON SZKLANY
PLAFON SZKLANY
PLAFON SZKLANY
PLAFON SZKLANY
PLAFON SZKLANY
PLAFON SZKLANY
PLAFON SZKLANY

123
123
81
127
81
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
125
125
125
125
125
125
125
125

LM-PS-D/64
LM-PD-7/1
LM-PD-7.2
LM-PD-6.1
LM-PD-6.2
LM-PD-6.3

PLAFON SZKLANY
PLAFON KWADRATOWY
PLAFON KWADRATOWY
PLAFON OKRGY
PLAFON OKRGY
PLAFON OKRGY

125
126
126
127
127
127

PLEXA
LM-1.P1
LM-1.P1
LM-1.P2
LM-1.P3
LM-1.P4
LM-1.P5
LM-1.P6
LM-1.P7
LM-1.P8
LM-1.P9
LM-1.P10
LM-1.P11
LM-1.P12
LM-1.P21
LM-1.P30
LM-1.PK1
LM-1.PK5

PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEX
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA
PLEXA

121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
122
122
122
122