ISSN 2065 - 5754

s
o
ci
aţi
a
A

126 de ani
de existență

Sumar

Editorial
• Impresionantă epopee și
veritabilă Galațiadă / 1
Evenimente
• Cea de-a XXVII-a Conferinţă
Naţională a Asociaţiei Naţionale
a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România / 3
• Noaptea în Bibliotecă la Galați Ediția a VI-a / 6
• Cine are carte, are parte de...
surprize! / 8
• Acțiunile pentru copii în „Noaptea
la Bibliotecă la Galați” / 9
• Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia”
Galați - 126 de ani de existență / 15
Profesional
• Întâlnire profesională regională
la Biblioteca Municipală „Ștefan
Petică” din Tecuci” / 19
Memorie locală
• Aniversările anului 2017 în județul
Galați : ian. - mart. 2017 / 10
Din judeţ
• Biblioteca Municipală din Tecuci
la ceas aniversari / 16
• Nocturna Bibliotecilor la Tecuci / 17
Semnal editorial
• Dumitrășconiu, Constanța.
Unimarc
Bibliografic
în
teorie şi practică: ghid pentru
catalogatori. București: Editura
ANBPR, 2016 / 20

pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi

Editorial

Anul 12, nr. 4, decembrie 2016

Impresionantă epopee și veritabilă Galațiadă

Ca
director
al Bibliotecii
Judeţene
„V.
A.
Urechia”,
n-am
putut
să nu remarc,
printre miile
de abonaţi şi cititori, pe câţiva de
o consecvenţă, fidelitate, pasiune
şi perseverenţă uluitoare. I-aş
numi „profesioniştii” sau „veşnicii/
eternii căutători de documente”,
prezenţi aproape zilnic, ore întregi,
la mesele de studiu, înarmaţi
cu clasicele „hârtie şi creion” şi
culegând informaţii fără de care
viaţa lor aproape că nu s-ar putea
concepe. Printre ei, este/se numără
şi istoricul Săndel Dumitru. Pentru
el însă, istoria nu este o profesie (are
îndeletniciri sociale cu mult mai
precise şi lucrative), ci o pasiune/
un hobby.

Dar opera – şi nu trebuie
permisă nicio ezitare în folosirea
acestui cuvânt – definitorie şi
reprezentativă pentru Săndel Dumitru
este masiva şi atotcuprinzătoarea
monografie (sau, mai
degrabă,
epopee)
Galaţiul, aşa cum mi-l
amintesc, volumele
I-IV, apărută ca
„proiect susţinut de
Consiliul Judeţean
Galaţi”,
cum
se
specifică în paginile de
început, în decursul
primei jumătăţi a
anului 2016. Puse
unul peste altul, cele
patru volume de
istorie condensată şi

revelatorie dau imaginea – pentru
unii, poate, inhibantă – unei lucrări
monumentale, masive, de o largă
extindere, fiecare apariţie cuprinzând
un număr egal de pagini, 540,
totalizând 2160 de pagini. Enorm! Cât
timp ne va trebui să citim epopeea de la
un capăt la altul, dar câte ore, zile, luni,
ani i-au trebuit lui Săndel Dumitru
să proiecteze, să documenteze şi să
redacteze un astfel de discurs bazat
strict pe o multitudine copleşitoare
de documente, dar mai ales pe o
pasiune greu, dacă nu imposibil, de
egalat! Din acest punct de vedere,
„Istoria” lui Săndel Dumitru este
mai degrabă una pasională, spre
deosebire de cea a unuia dintre marii
săi predecesori, Paul Păltănea, pe care
autorul îl citează la loc de frunte şi
cu neasemuit respect, dar care nu a
ieşit niciodată din discursul ştiinţific
fundamentat strict documentar. Or,
la Săndel Dumitru, se simt, de la
început şi până la îndepărtatul final,
o dorinţă sinceră de apropiere de
cititor, de comunicare directă şi mai
ales de implicare în această istorie a
oraşului său, precum
şi sentimente dintre
cele mai nobile,
printre care strălucesc
patriotismul naţional
şi local sau dorinţa
de implicare într-un
viitor care să fie mai
bun, mult mai bun,
decât tot ceea ce s-a
întâmplat până acum
pe aceste meleaguri,
de la facerea lumii şi
până în această clipă
a prezentului incert,

2

dar plin de substanţă. Nu avem de-a face strict cu un
tratat de istorie, ci, mai degrabă, cu o poveste deloc
fictivă a unui oraş „aşa cum mi-l amintesc” şi nu cum
(doar) l-au prezentat alţii, rece, distant şi egal cu sine.
Şi, ca argument în plus, el se mai sprijină
pe ceva în lunga
sa relatare „cam
migăloasă”,
cum
însuşi remarcă, şi
anume pe personaje
şi cunoştinţe reale,
vii sau trecute de
curând în nefiinţă,
participanţi
mai
mult sau mai puţin
anonimi la marea
istorie a cetăţii
în care le-a fost
dat să se nască şi
să trăiască. Un
exemplu edificator
ar fi modul în care relatează povestea Pieţei Regale,
în locul căreia (mai putea exista o „piaţă regală”
după 1947?!) s-a ridicat, la repezeală, printre altele,
Hotelul „Dunărea”, şi în care a lucrat, în calitatea
umilă de chelner, un unchi al său, Sergiu Zaharia,
mare negustor de peşte înainte, „proletar” necăjit
după, care, însă, din proprie iniţativă, a sădit butucii
de vie din faţă, pe care se sprijină şi astăzi terasa
restaurantului... Istoria devine astfel, prin acest
mod de abordare, ceva mai mult decât document
rece şi necruţător, ea devine viaţă, speranţă, luptă
pentru supravieţuire, adesea la limita romanului
istoric, ca gen literar de mare impact. Apar, de altfel,
şi călătorii imaginare, precum aceea efectuată de
autor, într-un prăfuit poştalion, spre cetăţile pline
de legende ale Nistrului.
Se impune a analiza şi poziţia pe care o etalează
fără nicio transparenţă Săndel Dumitru faţă de
istorie ca ştiinţă şi faţă de istorici ca profesionişti ai ei.
Dacă acceptă fără nicio îndoială valabilitatea istoriei,
el însuşi lucrând cu atâta abnegaţie la scrierea ei,
chiar dacă de pe poziţia de amator plin de pasiune,
adesea îi dezavuează pe istorici, nu pe toţi, in
corpore, ci doar pe aceia care, stând comod la umbra
diplomelor şi titlurilor acumulate, nu se implică în
cercetarea vie, în căutarea continuă a noi puncte
de sprijin în formularea argumentărilor. Cu toate
acestea, transpare respectul faţă de istoricii adevăraţi,
faţă de predecesorii săi în cercetarea Galaţilor, dar şi
faţă de autorii unor lucrări şi prestaţii remarcabile,
printre care Iorga şi Densuşianu ocupă locuri de

Decembrie 2016

frunte. De altfel, rând pe rând, prof. univ. dr. Ionel
Cândea, managerul Muzeului Brăilei, prof. univ. dr.
Constantin Buşe, de la Universitatea din Bucureşti,
prof. univ. dr. Dan Râpă-Buicliu, Universitatea
„Dunărea de Jos” şi dr. Horia Dumitrescu, directorul
Muzeului Vrancei, îşi
expun, în mici referinţe,
cu extrase pe copertele
IV ale lucrării, opinii
elogioase, dar pertinente
asupra importanţei şi
impactului monografiei
asupra
istoriei
contemporane şi a
destinului unui oraş care
a avut ceva de spus în
această zonă a ţării.
Ceea ce este
foarte original la Săndel
Dumitru vine din această
măiestrie în îmbinarea
actului istoric propriu-zis susţinut de documente
şi informaţii irefutabile, ceea ce ţine de rigoarea
ştiinţifică a cercetătorului, cu adevărata căldură şi
adresabilitate către cititor a întregului discurs, ceea ce
arată/atestă talentul de narator, povestitor sau chiar
romancier de care dă dovadă. Metoda de abordare
este, cert, eminamente ştiinţifică, bazată pe o viziune
sistemică, totalitară şi unitară în acelaşi timp, de
vreme ce autorul scrie istoria Galaţiului doar prin
raportare a ei la zonă, la sudul Moldovei, şi numai
în contextul mai larg al istoriei Europei şi universale.

Recunoscută chiar de autor, căderea
tentantă în stufărişurile mai puţin relevante ale unor
personaje, fapte şi întâmplări ar putea dăuna unităţii
de ansamblu a epopeei, iar, aşa cum remarca unul
dintre cei patru referenţi şi prefaţatori, „retopirea”
acestei informaţii de o rară extindere şi expresivitate
şi decantarea ei într-o sinteză de până la o sută de
pagini ar prilejui o mai rapidă şi mai lesnicioasă
pătrundere în opera lui Săndel Dumitru, care
oferă, în esenţă, o perspectivă nouă în abordarea
istoriei unei entităţi administrative zonale. Aceasta
mai ales că, după cum el însuşi ne informează la
sfârşitul ultimului volum, Săndel Dumitru lucrează
în continuare la această impresionantă epopee, la
această veritabilă Galaţiadă, şi, în timpul cel mai
scurt trebuie să ne pregătim să întâmpinăm cel deal cincilea volum...
Prof. dr. Zanfir Ilie

Director/Manager al
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

3
Cea de-a XXVII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
„Promisiunea viitorului – tehnologie, bibliotecă şi digital”

În perioada 5-7 octombrie
2016 a avut loc la Iaşi cea de-a
XXVII–a Conferinţă Naţională a
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor
şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBBPR), cu tema „Promisiunea
viitorului – tehnologie, bibliotecă şi
digital”. Organizată de ANBBPR în
colaborare cu Biblioteca Judeţeană
„Gh. Asachi” Iaşi, care a fost şi gazda
manifestării, lucrările conferinţei
s-au desfăşurat în mare parte în Aula
Bibliotecii Universitare din Iaşi, o
serie de ateliere având loc şi la sediul
Bibliotecii Judeţene.

Deschiderea oficială a lucrărilor a avut loc
în dimineaţa zilei de miercuri, la masa prezidiului
aflându-se directorul Bibliotecii Judeţene din Iaşi –
Dan Nicolae Doboş, preşedintele ANBBPR – Dragoş
Adrian Neagu, directorul Bibliotecii Naţionale
a României – Octavian Gordon şi directoarea
Bibliotecii Naţionale a Moldovei – Elena Pintilei.

În cuvântul adresat participanţilor de
directorul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din
Iaşi, scriitorul Dan Nicolae Doboş, acesta a adresat
câte un salut din partea preşedintelui Consiliului
Judeţean - Maricel Popa şi din cea a primarului
Iaşiului – Mihai Chirica, precum şi urări de succes
lucrărilor conferinţei, accentuând în discursul său
valoarea Iaşiului – adevărat pol al culturii române.

Dragoş Adrian Neagu, preşedintele
ANBBPR, a adresat cuvântul său de întâmpinare
participanţilor la această importantă manifestare a
bibliotecarilor români, mulţumind atât Bibliotecii
Judeţene din Iaşi, cât şi Consiliului Judeţean
şi Primăriei din Iaşi pentru organizarea
conferinţei a cărei temă, şi-a exprimat
acesta convingerea, va suscinta interesul
celor prezenţi. În continuare, acesta a
prezentat programul conferinţei şi a vorbit
despre importanţa digitalului în bibliotecile
româneşti, apreciind că lucrările prezentate în
cadrul manifestării vor constitui cu siguranţă
prilej de transmitere de bune practici între
bibliotecari, constituindu-se într-un real
câştig pentru toţi participanţii.

Directorul Bibliotecii Naţionale a
României, Octavian Gordon, a mulţumit
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

organizatorilor, exprimându-şi punctul
de vedere personal în legătură cu
provocarea pe care o aduce redefinirea
statutului de bibliotecar în ţară şi în
lume. Fervent consumator al culturii,
în special în calitate de cercetător mai
degrabă prin intermediul ecranului şi
a noilor tehnologii, Octavian Gordon
s-a referit la rolul bibliotecii publice
în societatea actuală, remarcând că
dincolo de orientarea acesteia către
activităţi dincolo de tradiţional şi de
creşterea numărului de utilizatori,
există pericolul ca aceştia să fie priviţi
mai mult în calitate de clienţi, decât
în calitate de viitori oameni de cultură. Octavian
Gordon şi-a exprimat îngrijorarea asupra modului
de a gândi cultura şi educaţia în contextul stabilirii
profilului utilizatorilor, susţinând rolul bibliotecilor
publice de real vector de educaţie. În final, directorul
Bibliotecii Naţionale a României a dorit celor
prezenţi ca manifestările acestor zile să se constituie
în tot atâtea momente de dezbatere autentică.

Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii
Naţionale a Moldovei, a adresat un cuvânt de bun găsit
celor prezenţi, mulţumind organizatorilor pentru
invitaţie şi apreciind favorabil relaţiile de colaborare
cu Biblioteca Naţională şi cu bibliotecile judeţene din
România. Exprimându-şi disponibilitatea pentru
realizarea de noi proiecte alături de colegii din
România, Elena Pintilei şi-a exprimat satisfacţia în
ceea ce priveşte desfăşurarea Programului Naţional
(continuare în pagina 4)

Decembrie 2016

4
Cea de-a XXVII-a Conferință Națională a ANBPR
(continuare din pagina 3)

Novateca, menţionând printre alte manifestări şi
Campania Națională de Promovare a Bibliotecilor
Publice „Ne vedem la bibliotecă!”, precum şi ediţia
2016 a Nocturnei Bibliotecilor, ce a avut loc la 30 sept.
2016, fiind organizată, pentru a treia oară consecutiv,
sincron cu cea din România.

În continuare, gazdele evenimentului
au oferit participanţilor prilejul de a-l audia
pe cunoscutul scriitor Alexandru Mironov,
invitat special al conferinţei, a cărui expunere
despre provocările pe care le aduce viitorul în

ceea ce priveşte educaţia, lectura, bibliotecile şi
întreaga lume s-a bucurat de aprecierile celor
prezenţi, scriitorul demonstrând că poate oricând
transforma statistica în poezie. În acest sens, a
propus reprezentanţilor bibliotecilor publice să
dezvolte, la ei acasă, în paralel cu salonul sau clubul
de literatură, şi un club de ştiinţă, care îşi va găsi cu
siguranţă publicul ţintă.

Lucrările propriu-zise ale conferinţei au
debutat cu prezentarea Ioanei Crihană, director
executiv ANBPR, cu tema „Management operaţional
– proiecte şi perspective”. Au suscitat un deosebit
interes şi celelate prezentări de pe parcursul celor
două zile ale conferinţei, după cum urmează:
• „Combaterea analfabetismului funcțional” d-na Liliana Romaniuc, director „Seven Hills
International School” Iași;
• „Perspective de dezvoltare a bibliotecilor din
Republica Moldova” - d-na Elena Pintilei, director
Biblioteca Națională a Republicii Moldova;
• „Învață jucând, joacă învățând” - Daniel Nazare,
directorul Bibliotecii Județene „George Barițiu”
Brașov;
• „Arta bibliotecii informale/nonformale” - Elena
Zanet, bibliograf la Biblioteca Județeană Iași;
• „Live vs. virtual în biblioteca arădeană“ -

Decembrie 2016

Cristina Duma, bibliotecar la Biblioteca
Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad”;
„Campanie pentru promovarea lecturii și a
personalităților locale” - Ioana Frunte-Lată, șef
birou Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea;
„Biblioteca publică – verigă a procesului de
drept, locul unde oricine trebuie să găsească orice
reglementare legală” - Ciprian Teodorescu, bibliograf
la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași;
„Două schițe de evenimente care au la bază
caligrafia” - Anca Florinela Vasilescu, Biblioteca
Județeană ASTRA Sibiu;
„TinREAD.Mobile – O soluție integrată bazată pe
RFID online” - dr. Liviu-Iulian Dediu, IME România;
„De la Unimarc la promovarea online” - Cosmin
Sabo, Scream S.R.L.;
„Competențe digitale” - Nicoleta Fotiade, Media Wise.

În ceea ce priveşte atelierele organizate
pe parcursul zilelor conferinţei, desfăşurate atât
la Aula „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Centrale
Universitare BCU, cât şi la sediul Bibliotecii
Judeţene, acestea au avut următoarele teme:
• „Biblioteca modernă – spațiu de joc tradițional vs.
digital”; moderator - Eugenia Erhan, psiholog;
• „Reforma de copyright a Comisiei Europene și
impactul asupra bibliotecilor”; moderator: Nicolaie
Constantinescu, ANBPR; prezentatori: Valentina
Pavel, ApTI – „Noua reformă privind drepurile
de autor a Comisiei Europene (anunțată pe 16
septembrie 2016) – noutăți și probleme”; George
Hari Popescu – „Instituțiile Uniunii Europene: unde
și când poți să-ți spui părerea în procesul legislativ”;
• „Tipuri de utilizatori: cerere și ofertă în
bibliotecile publice moderne”; moderator:
Gabriela Tașcă, formator;
• „Carte tipărită vs. carte electronică”; moderator:
Dan Nicolae Doboș, director Biblioteca
Județeană „Gh. Asachi” Iași;
• „Marketing și promovare online”; moderator:
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

5

Bogdan Ghiurco, șef serviciu Biblioteca
Județeană „Gh. Asachi” Iași.

În cadrul Adunării Generale ANBBPR, care
s-a desfăşurat în cea de-a doua parte a zilei de 6
octombrie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare
din Iaşi, preşedintele ANBPR, Dragoş Adrian Neagu,
şi-a prezentat raportul de activitate, reprezentanţii
filialelor cu drept de vot ale ANBPR (care au avut
cotizaţia plătită la zi) trecând apoi la alegerea noului
preşedinte, respectiv a noului Consiliu de Conducere
şi a Biroului Executiv al Asociaţiei.

Au candidat pentru calitatea de preşedinte
al Asociaţiei, Dragoş Adrian Neagu – directorul
Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” din Brăila şi Sorina
Stanca – directoarea Bibliotecii Judeţene „Octavian
Goga” din Cluj. Din cele 78 de voturi valabil exprimate,
37 de voturi au fost în favoarea lui Dragoş Neagu, în
timp ce 41 de voturi au fost acordate Sorinei Stanca,
care a devenit astfel noul preşedinte al ANBBPR.

În urma exprimării voturilor pentru
candidaţii la celelalte structuri de conducere, au
reieşit următoarele rezultate:
Componenţa Biroului Executiv: Sorina Stanca –
preşedinte; Bogdan Ghiurco - prim-vicepreşedinte;
Ruxandra Nazare - vicepreşedinte; Liviu-Iulian
Dediu - vicepreşedinte; Dragoş-Adrian Neagu, Sorin
Burlacu, Gelu-Voicu Bichineţ, Florica Pop, Lucian
Dindirică, Olimpia Bratu, Crina Ifrim - membri.
Componenţa Consiliului de Conducere: Sorina Stanca
- preşedinte; Bogdan Ghiurco - prim-vicepreşedinte;

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Ruxandra Nazare - vicepreşedinte; Liviu-Iulian Dediu
- vicepreşedinte; Dragoş-Adrian Neagu, Sorin Burlacu,
Gelu-Voicu Bichineţ, Florica Pop, Lucian Dindirică,
Olimpia Bratu, Crina Ifrim, Gheorghe-Gabriel Cărăbuş,
Claudia Serbănuţă, Corina Ciuraru, Anca Râpeanu,
Monica Avram, Mihaela Voinicu, Raluca Istrate, Geta
Eftimie, Alina Pop, Viorel Spaiuc - membri.
Componenţa Comisiei de Cenzori: Mariana
Buruiană - Galaţi; Laura Caplea – Brăila; Mihaela
Gudană – Ghidigeni, jud. Galaţi.

Ziua alegerilor s-a finalizat cu o cină festivă,
prilej cu care au fost înmânate şi Premiile ANBPR
aferente anului 2015, după cum urmează:
A. Premii privind activitatea profesională
I. Cea mai bună lucrare de specialitate
a) Studii şi cercetări sub formă de volum:
Rembrandt în colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”/
Camelia Bejenaru, Camelia Toporaş, Violeta Moraru,
Dorina Bălan; Inițiator și coordonator: prof. Zanfir
Ilie. - Galaţi : Axis Libri, 2015, 96 p. - facs., il.
b) Bibliografii, biobibliografii, dicționare: Oameni
de știință tulceni: mic dicționar biobibliografic.
Tulcea: Karograf, 2015, 187 p
III. Contribuții biblioteconomice
Programe, proiecte (de anvergură locală): Oraşul
ca moştenire pentru viitor, clădiri de patrimoniu –
album foto-documentar
V. „Bibliotecarul anului”, pentru merite
deosebite în biblioteconomie în anul 2015
Camelia Elena Toporaș - Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia” Galați
VI. Premiul „Traian Brad” - pentru merite deosebite în
biblioteconomie într-un deceniu de activitate
Doina Stoichițescu - Biblioteca Județeană „Alexandru
și Aristia Aman” Dolj
VII. Premiul de excelenţă - pentru merite deosebite
în biblioteconomie în întreaga activitate
Tatiana Costiuc - Biblioteca Județeană „Octavian
Goga” Cluj
B. Premii privind activitatea în Asociație
X. Premiul de excelenţă pentru activitatea filialei în
cadrul Asociaţiei pe o perioadă de minimum 5 ani
Filiala ANBPR Târgu-Mureș

În ultima zi a manifestării, organizatorii
au asigurat participanţilor o vizită documentară
la două dintre monumentele istorice de renume
ale Iaşiului, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și
Complexul Muzeal Moldova din cadrul Palatului
Culturii Iași, acesta din urmă recent inaugurat
în cadrul programului guvernamental privind
reabilitarea monumentelor istorice din România.
Camelia Toporaș, Șef Serviciu Referințe

Decembrie 2016

6
Noaptea în Bibliotecă la Galați - Ediția a VI-a
Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia” a organizat pe data de 1/2
octombrie evenimentul „Noaptea în
Bibliotecă la Galați”. În anul 2016, ajuns
la a VI-a ediție, acest eveniment a dat
publicului posibilitatea să participe
la numeroase activități, unele inedite,
desfășurate în toate secțiile instituției.
Pentru
acest
eveniment,
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
și-a deschis porțile la ora 14.00, pentru
a-i primi pe oaspeții și pe vizitatorii
săi cu evenimente speciale, ateliere de
lectură, concursuri, lansări de carte,
dansuri, căutări de comori, club de șah,
club de scrabble, dezbateri culturale, lectură la lumina
felinarelor, recitaluri folk, care s-au întins târziu în
noapte, până în jurul orei 1.00.

Programul „Noaptea în Bibliotecă la Galați” a
cuprins activități diverse, destinate tuturor categoriilor
de public. Astfel, după deschiderea manifestărilor
în care au susținut scurte alocuțiuni dl. Zanfir Ilie,
managerul bibliotecii; dl. Picu Apostol Roman,
viceprimar al municipiului Galați și dl. Teodor
Parapiru, scriitor și moderator al Salonului Literar
„Axis Libri”, s-a desfășurat un mic moment folcloric în
interpretarea artiștilor populari de la Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”.
Programul a continuat în curtea bibliotecii,
cu un recital artistic susținut de micii artiști: Iulian
Hilerin, Bianca Miron, Alexandra Neculai, Andra
Răzășanu, Andreea Irimia, Cristina Pîrvan, Silvia
Anton, Elena Herța și Ioan Necula, elevi ai clasei de
canto muzică ușoară din cadrul Școlii de Arte, CCDJ,
prof. Emilia Savu.
În paralel, în interior, s-au desfășurat mai
multe activități destinate copiilor astfel:

Decembrie 2016

- la ora 14:15 „Turul Bibliotecii Județene
„V. A. Urechia” pentru copii și părinți
cuminți și vizionare multimedia”;
- la ora 14:30 „Biblioteca în oglinda
fermecată a copilăriei” – premierea
micilor desenatori ce și-au expus
lucrările la Filiala Nr. 4 „Grigore
Vieru”, elevi ai Colegiului Național
„Al. I. Cuza”, îndrumători: prof. Oana
Damian, prof. Doinița Mormenche și
bibliotecar Livia Ene;
- la ora 14:30 „Căutătorii de comori
– concurs” cu participarea elevilor
de la Școala Gimnazială Nr. 20 sub
îndrumarea prof. înv. primar Tufă
Tincuța, Școala Gimnazială Nr. 28, prof. înv. primar:
Berdilă Anica, Bărbătescu Nineta, Olariu Liliana
și Gavrilă Elena-Dorela, Școala Gimnazială Nr. 43,
prof. înv. primar: Epure Florentina-Cristina și Balmuș
Clementina;
- la ora 14:30 „Despre puterea cuvintelor - atelier de
lectură” cu participarea elevilor clasei a V-a de la Școala
Gimnazială „Mihail Sadoveanu” sub îndrumarea
prof. Mihaela Melinte și Violeta Nedelcu. Invitați:
elevii clasei I de la Școala Gimnazială nr. 3, înv. Liliana
Ciupitu;
- la ora 15:00 Clubul de șah „Axis Libri” - deschiderea
oficială. Instructor Adrian Smărăndoiu; – la ora 15:00
Clubul de scrabble, instructor Andrei Alexandrov;
- la ora 15:00 „Din tainițele Bibliotecii „V.A. Urechia”:
teme și idei pentru studiu, documentare și cercetare”
cu participarea elevilor și a cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar gălățean;
- la ora 15:00 „Recomand această carte – atelier
de lectură” la care au participat elevi de la Școala
Gimnazială „Ion Creangă” din localitatea I.C.
Brătianu, jud. Tulcea și de la Liceul Tehnologic
„Simion Leonescu” din loc. Luncavița, jud. Tulcea.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

7

Profesori coordonatori: Iuliana Vasilescu și
Monalisa Bârsănescu.

La ora 16.00, sub genericul „Salonul Literar
Axis Libri”, a fost organizat evenimentul de lansare
a volumelor: „Paul Bujor: Documentar biografic”,
„Monumentul lui Mihai Eminescu din Iași și
sculptorul Ion Schmidt-Faur” și „Binecuvântata
lectură” ale scriitoarei Livia Ciupercă, precum și a
volumului „Gândirea creștină arheică eminesciană”,
autor Dumitru Tiutiuca. Moderatori: scriitorul
Teodor Parapiru și managerul prof. Zanfir Ilie.

Programul a continuat cu lansarea volumului
de specialitate „Biofizică și imagistică medicală” al
autorilor Emil Strungă și Mihaela Dumitru și cu
un mic regal artistic „Recital Constantin Brâncuși”,
text după Mircea Eliade adaptat de
actorul și regizorul Stelian Preda cu
participarea actriței Oana Preda de la
Teatrul Dramatic „Fani Tardini”.

În intervalul orar 17.00 –
20.00 s-au desfășurat în toate spațiile
bibliotecii, atât parter, etajul 1, cât și în
curte mai multe activități pentru copii
și adolescenți astfel:
• Ora 17:00 Curs de bune maniere
în instituțiile publice, susținut de
Lăcrămioara Goga, reprezentant al
organizației educaționale „Happy
Family Club”;
• Ora 17:30 Dansuri tradiționale
grecești – Ansamblul de dansuri
Olympos Junior;
• Ora 18:00 Vânătoarea de comori literare, lecturi
în noapte cu participarea elevilor de la Şcoala
Gimnazială „Grigore Moisil” Galaţi: clasele I A - prof.
Iancu Mariana; I B - prof. Scântei Manuela; a II-a B prof. Grecu Maria-Mariana; a III-a C - prof. Ciocan
Anişoara-Mihaela; a VIII-a C - prof. Emandache
Ionela-Cătălina;
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

• Ora 18:30 Orlando și prietenii săi - recital la chitară
susținut de Orlando Blaga, elev la Colegiul Național
„Al.I. Cuza”. În deschidere un moment de lectură
publică realizat de Alexandra Axente, Diana Petrașc și
Bogdan Claudiu Bercea, membri ai Clublui V.I.R.A.L.
• Ora 19:00 Noaptea Biblio-Detectivilor – Pokebook
Mania – concurs;
• Ora 19:00 Personajele din povești la lumina felinarelor
- lectură publică cu participarea membrilor Clubului
Curioșilor și a elevilor clasei a V-a ai Liceului Teoretic
„Dunărea”, coordonați de prof. Genete Alina și
bibliotecar Gherghe Lica;
• Ora 19:00 Călător pe tărâmul basmelor - activitate
realizată de elevii claselor a IX-a D și IX F de la Liceul
Teoretic „Emil Racoviță” și Liceul Teoretic „Mihail
Kogălniceanu”, profesor coordonator CătălinaGeanina Radu;
• Ora 19:00 Lectura urbană o provocare: 10 autori
gălățeni contemporani: atelier de lectură. Au
participat elevii clasei a X-a D de la Colegiul Tehnic
de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc”, profesor
coordonator Elena Grigoraș;
• Ora 20:00 Formarea și dezvoltarea interesului
pentru lectură - activitate prezentată de elevii claselor
a XII-a, de la Colegiul Național „Costache Negri”.
Coordonator: prof. bibliotecar Elvira Alexandrescu.
Acordurile muzicii folk s-au făcut auzite la ora
21.00, prin vocea artistului George Constantin, invitat
în spațiul bibliotecii pentru a ne
încânta cu vechi melodii nepieritoare,
alături de prieteni, colaboratori și fani.
După ora 22.00, în sala „Mihai
Eminescu” au avut loc proiecții de
filme artistice, eveniment organizat
în colaborare cu Direcția Județeană
pentru Cultură Galați.
Pe
tot
parcursul
evenimentului s-au desfășurat mai
multe campanii de promovare a
cărții și lecturii și au fost organizate
o serie de expoziții tematice în toate
spațiile de expunere ale bibliotecii.
Prin numărul mare de
participanţi, interesul manifestat de
aceştia pentru acţiunile din cadrul
evenimentului, precum şi din reacţiile înregistrate în
mass-media gălățeană, apreciem că evenimentul a fost
un succes.


Florina Diaconeasa
Şef Serviciu Relaţii cu Publicul

Decembrie 2016

8

Cine are carte, are parte de... surprize!

Campania de promovare a lecturii „Cine are
tuturor celor prezenți, instituind atmosfera de
carte, are parte de ... surprize!”, realizată de voluntarii
celebrare a lecturii ca artă. Toți cei însetați de
Bibliotecii, membri ai clubului V.I.R.A.L. (Voluntarii
cunoaștere și cu o poftă nebună de cultură s-au
Inspirați Reușesc cu Ajutorul Lecturii), a fost
putut delecta cu diverse spectacole muzicale, au avut
coordonată de Laura Andreea Bucur și Alexandra
ocazia de a analiza ofertele diferitelor librării din
Axente, sub supervizarea coordonatorului din
Galați ori au putut să își încerce norocul la tombola
partea Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, prof.
organizată de voluntarii Clubului V.I.R.A.L., ce s-au
Letiția Buruiană.
aflat în permanență printre oameni, gata să
Campania
de
îi îndrume la nevoie. Per total, o experiență
promovarea a lecturii a
interesantă pe care o aștept cu nerăbdare
început cu un demers
și anul următor!”
stradal și în mijloacele de
(Mădălina Jireghe).
transport în comun, prin
„Noaptea în Bibliotecă
împărțirea de fluturași
a fost un program
promoționali, cărți și
cultural
destinat
invitând concitadinii la
tuturor categoriilor:
programul „Noaptea în
copii,
adolescenți,
Bibliotecă”, dar și spre a
părinți și bunici, toți au
beneficia, în ziua de 1
fost prezenți. Dar cei
octombrie 2016, de cel
mai încântați au fost
puțin unul dintre serviciile
cele mai mici chipuri
Andrea Ivașcu, Laura
bibliotecii. Pe tot parcursul
luminate,
copiii.
Andreea Bucur, Bianca
programului, voluntarii au fost prezenți printre
Pentru mine a fost o
Andreea Dobrin oaspeți invitându-i să participe la activitățile
activitate interesantă,
voluntare în acțiune
organizate de ei înșiși, la tombolă și, totodată,
plină de momente
să-și declare impresiile într-un caiet.
artistice, care mai de care, mai atractive. Publicul,

Seara, a avut loc concertul de chitară susținut
spre surprinderea mea, a fost implicat în toate
de voluntarii bibliotecii: Orlando Blaga, Ionuț-Daniel
activitățile bibliotecii și, astfel s-a creat o atmosferă
Bujor și Daniel Lungu - elevi la Colegiul Național
de neuitat” (Cosmin Fotache).
„Al.I. Cuza”. În deschiderea recitalului, un moment

„A fost o seară extraordinară și o experiență
atractiv de lectură publică din propria creație lirică a
de neuitat. A fost un spectacol complet cu momente
fost realizat de Cosmina Ambrose și Bogdan Claudiu
muzicale dar și cu recitări de poezii, competiții de șah
Bercea, membri ai Clublui V.I.R.A.L.
etc. Voluntarii au fost rapizi și eficienți, prietenoși,

Aprecierile culese de la participanți au fost
sociabili împărțind pliante, cărți și calendare
unanim pozitive, fiind punctate
spectatorilor. Cei mici au avut parte
atmosfera,
artiștii
talentați,
de o surpriză distrându-se cu o
programul, în ansamblu și, evident,
vânătoare de comori ce le-a trezit
voluntarii. Spre exemplu, Mariana
spiritul de competiție și aventură”
Ciupercă, în calitate de cititor,
(Ligia Cehan).
aprecia: „Program foarte bine

„A fost interesant. Momente
structurat, copii talentați și voluntari
muzicale și recitaluri. Ideea de
implicați și foarte sociabili”.
tombolă a fost intrigantă. Avem
Testimoniale
ale
nevoie de mai multe evenimente
voluntarilor clubului V.I.R.A.L.
ca acesta” (Orlando Blaga).
despre programul „Noaptea în

„Pe lângă activitățile care au
Bibliotecă”:
avut loc pentru cei mici, au fost

„Ziua a început frumos, cu
și activități la care au avut cum să
soarele strălucind pe cer, anunțând
participe toate grupele de vârstă fără
un octombrie cu potențial, iar
excepție. De exemplu, momentul
Bogdan Andrei Stratica, un câștigător la
cuvintele de început ale domnului
în care băieții au cântat la chitară
tombolă,
împreună
cu
bunicul
său,
Gh.
Stratica
director au rezonat cu sufletele
și cu voce (Orlando Blaga, Ionuț-

Decembrie 2016

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

9
Daniel Bujor și Daniel Lungu – n.r.). Momentul a fost
așteptat de toată lumea și a fost ascultat cu atenție.
Mai multă lume decât în ceilalți ani ne-a bucurat cu
prezența. Mi se pare minunat cum din ce în ce mai
multă lume este interesată de activitățile ce se petrec

în orașul nostru” (Andreea Bujor).
Colaj realizat de prof. Letiția Buruiană,
Coordonator program voluntariat al BVAU;
Autor fotografii: Alexandra Sima, voluntară,
membră a clubului V.I.R.A.L.

Acțiunile pentru copii în „Noaptea la Bibliotecă la Galați”

Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” a organizat
„Noaptea în Bibliotecă la Galaţi”, în data de 1 spre
2 octombrie 2016. Încă de la deschidere, copiii au
fost prezenţi, dornici să participe la cât mai multe
activităţi. Colectivul Compartimentului Împrumut
la Domiciliu pentru Copii le-a propus următoarele
acțiuni: „Căutătorii de comori” – un concurs, la care au
participat 60 de copii, însoțiți
de cadrele didactice de la Școala
Gimnazială Nr. 20, Nr. 28, Nr.
43 și Liceul Teoretic „Dunărea”,
dar și de părinți și bunici.
Concursul a constat în găsirea
unei comori, într-un timp cât

mai scurt, prin descoperirea din aproape în aproape a
indiciilor, ascunse în prealabil de bibliotecare. Redăm
câteva din indicii: 1. Intră în bibliotecă! Mergi la pupitru
Referințe! Solicită volumul Dicționarul scriitorilor
gălățeni de prof. dr. Ilie Zanfir! Caută, în carte, autorul
Victor Cilincă! Vei găsi indiciul nr. 2!; 2. Intră în prima
sală a Compartimentului Împrumut pentru Copii,
Sala Piticot! Caută la raftul „Povești”, grupa II, volumul
Povești de Ion Creangă! Vei găsi indiciul nr. 3!; 3. Mergi la
Compartimentul Împrumut pentru Adulți, Sala Știință,
Tehnică, Medicină! Caută sub tastatura calculatorului!
Vei găsi indiciul nr. 4!; 4. Mergi la etajul 1, Sala Referințe
Electronice/Internet! Caută la calculatorul nr. 3! Vei găsi
indiciul nr. 5!; 5. Mergi la Sala Multimedia! Solicită
indiciul nr. 6!; 6. Reîntoarce-te la Compartimentul
pentru Copii, Sala Adolescent! Găsește comoara cu nr.
1! Felicitări! Vino repede afară!

Comoara găsită a fost o carte din colecțiile
Compartimentului pentru Copii. Concurenții au avut
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

la dispoziție zece minute pentru a pregăti prezentarea
„comorii”. Una din cărți a fost „Atinge copacul fermecat”
de Christie Matheson. Copiii au improvizat și chiar
au încercat să facă o scurtă dramatizare a copacului
fermecat. O altă „comoară” a fost o carte de cultură
generală. Unii au pus întrebări, iar alții au răspuns.
După frumoasele prezentări a urmat jurizarea. Premiul
I l-a obținut echipa
„Fulger”, premiul II Echipa
„Pokemon” și premiul III
Echipa „Șoimii”.
Copiii prezenți au
participat și la campania
„Dăruiește și primește o
carte”, astfel încât fiecare
copil a venit cu o carte, pe
care a dăruit-o, iar la rândul
lui a primit și a plecat acasă
cu o carte.

O altă activitate atractivă a fost intitulată
„Personajele din povești la lumina felinarelor”. Unii
participanți au venit costumați în personaje din
povești și au citit sau interpretat personajul ales.
Alții s-au întrecut în a citi cât mai bine la prima
vedere. Cei mai sârguincioși cititori au primit câte
o carte din partea bibliotecii.

Doritorii au vizitat biblioteca, au vizualizat
o expoziție cu noutățile editoriale din colecțiile
Compartimentului pentru Copii, intitulată „Ce mai
citesc copiii astăzi?!?” și au vizitat Atelierul Legătorie, fiind
impresionați de mașinile speciale folosite în acest sector.

Tot în aceeași zi a avut loc și deschiderea oficială
a Clubului de Șah „Axis Libri”, care se va desfășura în
cadrul Compartimentului pentru Copii, în fiecare zi de
miercuri, între orele 16,30-18,00 cu domnul instructor
Adrian Smărăndoiu. Înscrierea și participarea sunt
gratuite. Așa că, doritorii sunt așteptați să se înscrie și să
învețe acest minunat sport al minții.

La activitățile Compartimentului pentru
Copii, organizate cu prilejul evenimentului
„Noaptea în Bibliotecă la Galați”, s-au înregistrat
peste 1000 de participanți.
Maricica Târâlă-Sava, responsabil
Compartiment Împrumut la Domiciliu pentru Copii

Decembrie 2016

10
Aniversările anului 2017 în județul Galați : ianuarie - martie 2017
BARCEA
6 februarie - 95 de ani de la naşterea, în com.
Barcea, jud. Galaţi, a profesorului universitar doctor
docent Constantin I. MOCANU, autor de tratate
de specialitate în domeniul electrotehnicii, profesor
al Diviziei de Fizică a Institutului de Cercetări
Fundamentale din Monteroduni, Italia şi al Diviziei de
Fizică a Institutului pentru Cercetare Fundamentală
din Palm Harbor, Florida, membru post-mortem al
Academiei de Ştiinţe din România (d. nov. 1999).
BĂLĂBĂNEȘTI
16 ianuarie - 65 de ani de la naşterea, în com.
Bălăbăneşti,
jud.
Galaţi,
a
profesorului doctor inginer Ioan
BAICU, absolvent al Facultății
de Mecanică, secția T.C.M.,
Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galați (1975), cadru didactic
la Catedra de Grafică, Mecanisme
şi Toleranţe, conducător al Departamentului
Inginerie mecanică din cadrul Facultăţii de
Inginerie a Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, conducător de doctorate.
BĂNEASA
6 martie - 55 de ani de la naşterea, în com. Băneasa, jud.
Galaţi, a conferenţiarului universitar
doctor inginer Ion VONCILĂ,
prodecan al Facultăţii de Inginerie
Electrică şi Electronică (2005-2010),
director al Departamentului de
Automatică şi Inginerie Electrică
din cadrul Facultăţii de Automatică,
Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de
lucrări şi studii de specialitate, membru al Asociaţiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, al Asociaţiei
Generale a Inginerilor din România, al Asociaţiei
Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România şi
al Societăţii de Instalaţii Electrice şi Automatizări din
România.
25 martie - 185 de ani de la nașterea, în com. Băneasa,
jud. Galaţi, a proprietarului rural Gheorghe FULGER,
membru şi preşedinte al primului Consiliu judeţean
după Legea din 1864, prefect, deputat, senator, primar
al oraşului Galaţi în perioada mart. 1883 - apr. 1884,
distins, în 1897, cu Ordinul „Coroana Românei”, în
grad de comandor (d. 20 aug. 1899, Galaţi).

Decembrie 2016

BEREȘTI
8 ianuarie - 140 de ani de la naşterea preotului Emanoil
St. BOGATU, absolvent al Facultăţii de Teologie din
Bucureşti (1903), preot la bisericile Serdaru (19041907), Bereşti Sat (1907-1910) din jud. Galaţi, preot la
biserica „Sf. Împăraţi” din Galaţi (1910-1912), biserica
„Sf. Gheorghe” din Tulcea (1912-1930) şi preot la
biserica „Vovidenia” din Galaţi (1930 - 1 mai 1947),
protopop al Protoieriei Tulcea (1 iul. 1910 – 1930).
BEREȘTI-MERIA
• 115 ani de la naşterea, în satul Slivna, com.
Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a actorului şi
regizorului Manole FOCA, absolvent al
Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică
din Iaşi, la clasa de Dramă şi Comedie a
profesorului şi poetului Mihai Codreanu
(1929), profesor la Conservatorul de Muzică şi
Artă Dramatică din Iași, director şi regizor la
Teatrul de Păpuşi din Iași (1956-1972) (d. 5 iul.
1983, Iași).
10 ianuarie - 90 de ani de la naşterea, în sat Aldeşti,
com. Bereşti Meria, jud. Galaţi, a profesorului
universitar Mihai COSMA, absolvent al Liceului
Teologic din Galați (1946) şi al
Facultăţii de Medicină din Iași
(1953), doctor în ştiinţe medicale,
autor şi coautor a peste 70 de lucrări
ştiinţifice originale în domeniul
cardiologiei, epigramist, inclus
în mai multe volume colective de
gen, membru al Societăţii de Medici Scriitori şi
Publicişti din România, cu numeroase distincţii
pentru activitatea literară şi profesională.
BRANIȘTEA
• 15 ani de la moartea și 120 de ani de la naşterea,
în com. Braniştea, jud. Galaţi, a preotului Ioan
V. PASCU, care a slujit în Adjud, apoi la Biserica
Domnească din Focşani (1930-1948), în Bacău
şi Roman, consilier cultural al Episcopiei
Romanului din anul 1942, colaborator la
publicaţiile din Roman în perioada interbelică,
poet şi compozitor (d. 2002).
BRĂHĂȘEȘTI
8 martie - 55 de ani de la naşterea, în com. Brăhăşeşti,
jud. Galaţi, a prozatorului şi publicistului George
ARHIP, absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi
de Transmisiuni din Sibiu (1984) şi al Facultăţii de
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

11
Drept din Bucureşti, patron al Editurii „Arhip Art”
din Sibiu şi editor al revistelor „Rapsodia”, „Condeie
fermecate” şi „Intercultural”.
COROD
• 165 de ani de la moartea preotului Pavel
HUZUM, preot la biserica „Sf. Nicolae” din
Corod în perioada 1818-1841 (n. 1790).
• 30 de ani de la moartea, în Tecuci, jud. Galaţi,
a pictorului de biserici Ioan D. OANCĂ, care a
pictat sau a refăcut pictura mai multor biserici
din zona Tecuciului (Corod I, Corod II, Corod
III, Corod IV, Matca I, Matca II, Furcenii Noi,
Torceşti, Brătuleşti) şi a icoanelor din Biserica
„Sf. Ilie” din Tecuci (n. 1896, Corod, jud. Tecuci).
COSMEȘTI
25 ianuarie - 75 de ani de la naşterea, în satul
Furceşti, com. Cosmeşti, jud. Galaţi, a artistei
plastice Ecaterina (Tina) POPA, muzeograf şi
profesoară în Vâlcea, cu numeroase
expoziţii personale în ţară şi peste
hotare, participări la expoziţii
colective şi de grup, colaboratoare
la Radio TVR, Radio Craiova şi în
presa locală din Rm. Vâlcea, membru
al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
CUCA
30 martie - 35 de ani de la naşterea în com. Cuca,
jud. Galaţi, a profesoarei Florentina Narcisa
BOLDEANU, absolventă a Facultăţii de Litere şi
Teologie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
(2005), profesor de limba română şi director la
Şcoala gimnazială nr. 1 Blânzi, jud. Galaţi, redactor
al revistei „Tecuciul literar-artistic”.
CUDALBI
1 ianuarie - 110 ani de la naşterea, în com. Cudalbi,
jud. Galaţi, a învăţătorului Tache
AVRAMESCU, învăţător la Cudalbi,
dirijor al corului Căminului Cultural
„Ştefan cel Mare” din Cudalbi,
profesor de muzică în Galaţi, unde
a îmbinat activitatea didactică cu
cea dirijorală, componistică şi de
cercetare a folclorului din zonă (d. 1 dec. 1986, Galaţi).
FRUMUȘIȚA
• 205 ani de la naşterea preotului Constantin
SÂRBU, slujitor la Biserica „Cuvioasa
Parascheva” din com. Frumuşiţa, jud. Galaţi (d.
12 mart. 1866, sat Ijdileni, com. Frumuşiţa, jud.
Galaţi).
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

10 ianuarie - 45 de ani de la moartea, în Buenos
Aires, Argentina, a compozitorului Jean
CONSTANTINESCU, dirijor al unor renumite
orchestre simfonice și profesor de compoziție
și dirijat, membru al Societății Compozitorilor
Români, stabilit în Argentina, unde după moartea
sa a fost instituit Concursul Național de Pian din
Tucuman, ce îi poartă numele (n. 25 oct. 1908, com.
Frumușița, jud. Galați).
GHIDIGENI
• 10 ani de la moartea preotului Ioan DONIGA,
absolvent al Facultății de Teologie din Cernăuţi,
hirotonisit preot (1940), preot militar pe frontul
de Est, preot paroh la Catedrala „Sf. Gheorghe”
din Tecuci (din anul 1950), distins cu rangul
bisericesc de iconom stavrofor (1969) și cu
Medalia „Crucea comemorativă a celui de Al
Doilea Război Mondial” (1995) (n. 1914, sat
Tălpigi, comuna Ghidigeni, jud. Galați).
GOHOR
3 ianuarie - 105 ani de la naşterea, în com. Gohor,
jud. Galaţi, a scriitorului N. S. GOVORA (Nicolae
Ştefănescu), ofiţer în cadrul Regimentului 13
Dorobanţi, voluntar în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, fondator al revistei Curier Ieşean
(d. 1999).
1 martie - 100 de ani de la naşterea, în com.
Gohor, jud. Galaţi, a preotului şi
istoricului Gabriel COCORA,
absolvent al Facultății de Teologie
din Bucureşti (1942), diacon
la Arhiepiscopia Bucureştilor
(1942-1943), preot în Odobeasca
- jud. Vrancea (1943-1947), la Catedrala episcopală
din Buzău (1947-1972) şi la parohia „Sfinţii
îngeri” din Buzău (din 1972), consilier, apoi vicar
administrativ la Episcopia Buzăului (1968-1975),
autor de studii de istorie locală, istoria culturii şi
artei româneşti medievale (d. 8 dec. 1992, Buzău).
INDEPENDENȚA
20 ianuarie - 85 de ani de la naşterea, în com.
Independenţa, jud. Galaţi, a poetului şi istoricului
literar Ion BÂRSAN, licenţiat al Facultăţii de
Filologie a Universităţii din Bucureşti, profesor
de limba şi literatura română, unul dintre cei
mai temeinici cunoscători şi exegeţi ai operei lui
Dimitrie Cuclin, membru al Societăţii Scriitorilor
„C. Negri” Galaţi (1995), distins cu Premiul
„Ciprian Porumbescu” al Academiei Române
pentru volumul „Convorbiri cu Dimitrie Cuclin”,
colaborator la numeroase publicaţii.

Decembrie 2016

12
IVEȘTI
• 200 de ani de la naşterea lui Panait (Pavel) I.
BALŞ, provenit dintr-o familie de boieri care a
cumpărat moşia Iveşti (pe locul ei înfiinţânduse târgul Biserica Florii, localitatea Iveşti de azi),
care a deţinut demnitatea de mare vistiernic,
ministru de Finanţe al Moldovei (d. 23 ian.
1889, com. Iveşti, Galaţi).
22 ianuarie - 140 de ani de la naşterea, în satul
Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi, a poetului şi
ziaristului
Ştefan
PETICĂ,
bibliotecar la Ministerul de
Agricultură şi Domenii, redactor
la revistele „La Roumanie” şi
„Economia naţională”, colaborator
la numeroase periodice literare,
membru al Cenaclului Literar al lui
Alexandru Macedonski (d. 17 oct. 1904, sat Buceşti,
com. Iveşti, jud. Galaţi).
februarie - 25 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
comandorului aviator Anton MARIN,
profesor în școlile militare din TârguMureş, Sibiu şi Bucureşti, șef de Stat
Major al Corpului Aerian Român în cel
de-al Doilea Război Mondial, publicist
și scriitor, decorat cu numeroase
distincţii şi decoraţii pentru faptele de
arme (n. 19 oct. 1898, com. Iveşti, jud. Galaţi).
12 februarie - 65 de ani de la naşterea, în satul Buceşti,
com. Iveşti, jud. Galaţi, a scriitoarei
Olimpia SAVA, bibliotecar şcolar,
membru fondator al Cenaclului
„Arionda”, redactor al unor reviste
şcolare, membru de onoare al
Societăţii Culturale „Filarmonia”
din Cluj Napoca, deţinătoare a numeroase premii şi
distincţii pentru activitatea literară şi profesională.
13 februarie - 20 de ani de la moartea, în Constanţa,
a medicului şi scriitoarei Casandra LUPESCU, care
a activat în cadrul Clinicii „Socola” şi
a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi,
medic psihiatru în cadrul spitalelor
de boli neurologice din Târnăveni,
Lugoj şi Constanţa, autoare atât de
lucrări de specialitate, cât şi de proză
scurtă şi poezie, manuscrise inedite
ale sale găsindu-se în colecţiile Casei „Hortensia
Papadat-Bengescu” din Iveşti, secţie a Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi (n. 12 oct. 1905,
com. Iveşti, jud. Galaţi).
19 martie - 25 de ani de la moartea, în Galaţi, a
preotului şi publicistului Igor P. JECHIU, preot

Decembrie 2016

în parohia Iveşti (1952-1974), unde a înfiinţat un
muzeu sătesc şi a pus bazele primei societăţi culturale
din judeţ şi din Moldova de după
1946, intitulată „Ştefan Petică”, apoi
preot în parohia „Sf. Pantelimon”
din Galaţi, membru al Asociaţiei
Scriitorilor şi Publiciştilor din
Basarabia, membru fondator al
Societăţii Române de Bibliofilie (1972), membru
al Clubului Epigramiştilor „Păstorel Teodoreanu”
din Galaţi şi al Studioului de Istorie „Nicolae Iorga”,
preşedinte al Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia
şi Bucovina” - filiala Galaţi (1991) şi Cetăţean de
Onoare al oraşului Galaţi (n. 19 oct. 1918, Mârzeşti,
jud. Orhei, Republica Moldova).
JORĂȘTI
30 ianuarie - 115 ani de la naşterea, în com.
Jorăşti, jud. Galaţi, a învăţătorului,
scriitorului şi folcloristului Vasile
HONDRILĂ, publicist, culegător de
folclor, inspector şcolar al judeţului
Cahul, unde a editat ziarul „Graiul
satelor”, redactor la numeroase
reviste literare (d. 30 aug. 1974, Bucureşti/ Galaţi).
31 ianuarie - 130 de ani de la naşterea, în com. Jorăşti,
jud. Galaţi, a publicistului Ioan C. BELDIE, preot
militar în timpul Primului Război
Mondial, profesor şi director al
Seminarului „Sf. Andrei” din Galaţi,
consilier al Episcopiei „Dunării de
Jos”, preot paroh la Biserica Precista
din Galaţi (1920-1943), colaborator
la numeroase publicaţii, printre care:
„Calendarul cultural al învăţătorilor”, „Calendarul
Ligei pentru unitatea culturală a tuturor românilor”,
„Calendarul revistei Ion Creangă”, „Doina”, „Ion
Creangă”, „Izvoraşul”, „Lamura” etc. (d. 12 nov. 1954,
satul Viişoara, com. Păuneşti, jud. Vrancea).
LIEȘTI
18 martie - 100 de ani de la nașterea, în com. Liești,
jud. Galați, a preotului Alexandru DOROSAN,
absolvent al Facultății de Teologie din Cernăuţi,
hirotonisit preot pe seama parohiei Nădlac, preot la
Hălângi (jud. Arad), Ghilăveşti (Bacău) şi Buceşti
(d. 30 nov. 1997).
MĂSTĂCANI
14 martie - 65 de ani de la naşterea,
în com. Măstăcani, jud. Galaţi, a
scriitorului Grigore POSTELNICU,
profesor de limba engleză în Tecuci,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

13
colaborator la publicaţii literare locale, care a
debutat ca dramaturg în 1989, în revista „Teatrul”,
cu comedia „Hora-n două părţi”.
NĂMOLOASA
29 ianuarie - 65 de ani de la naşterea, în com.
Nămoloasa, jud. Galaţi, a profesorului universitar
George
POEDE,
doctor
în filosofie, cadru didactic
al Facultăţii de Filosofie a
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi,
prodecan al Facultăţii de Filosofie
şi Ştiinţe Social-Politice din 2008,
autor de lucrări şi studii în domeniu, membru al
Asociaţiei Române a Sociologilor şi al Asociaţiei
Internaţionale a Sociologilor de Limbă Franceză.
REDIU
• 10 ani de la moartea medicului Cezar DINU,
profesor doctor în ştiinţe medicale, profesor la
Clinica de oto-rino-laringologie a Institutului
de Medicină din Iaşi, care a introdus în 1955,
în premieră mondială, chirurgia metastazelor
ganglionare modelantă, funcţională, autor a
două brevete de invenţii, preşedinte al Societăţii
Române O.R.L., membru al Societăţii Medicale
Balcanice şi al Societăţii Franceze O.R.L. (n. 28
nov. 1925, com. Oasele, în prezent com. Rediu,
jud. Galaţi).
ROGOJENI
3 ianuarie - 15 ani de la moartea, în Iaşi, a profesorului
universitar doctor Ioan CONSTANTINESCU,
istoric şi critic literar, comparatist,
eseist, dramaturg, traducător,
fondator al revistei academice
de literatură comparată „Acta
Iassyensia Comparationis”, profesor
de teatrologie la Academia de Arte
„George Enescu” din Iaşi, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, colaborator la diverse
publicaţii: „România Literară”, „România liberă”,
„Monitorul”, „Sinteze”, la radio şi televiziune (n. 21
sept. 1938, com. Rogojeni, jud. Galaţi).
SCÂNTEIEȘTI
21 februarie - 55 de ani de la naşterea, în com.
Scânteieşti, jud. Galaţi, a profesoarei de limba şi
literatura română Mariana SOLOMON LAZANU,
autoare de volume de povestiri şi versuri, precum şi
a unui roman şi a unei piese de teatru.

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

SMULȚI
• 100 de ani de la moartea, în Târgu Frumos, jud.
Iaşi, a medicului Nic. LAPTEŞ, care a profesat
în circumscripţia Zimbru din judeţul Covurlui
în 1905, a fost medic primar al judeţului
Covurlui şi membru al Cercului Cultural din
Smulţi, autor de lucrări în domeniu, printre care
şi a „Monografiei sanitare a comunei Cudalbi”,
redactor al revistei de popularizare „Igiena
satelor”.
8 februarie - 120 de ani de la naşterea, în com.
Smulţi, jud. Galaţi, a pictorului Ion MÂNDRU, care
a studiat cu artistul plastic Nicolae Mantu, a activat
în marina militară, fapt ce şi-a pus amprenta asupra
picturilor sale, participant la Saloanele oficiale
de desen şi gravură, lucrările sale găsindu-se în
colecţiile Muzeului Naţional de Artă al României,
ale Muzeului Simu, Institutului „Victor Babeş” etc.
(d. 19 febr. 1985).
TÂRGU BUJOR
• 140 de ani de la naşterea, în Târgu-Bujor, jud.
Galaţi, a medicului Constantin FILIPESCU,
doctor în medicină şi chirurgie (1905),
preşedinte al Societăţii Studenţilor în Medicină
(1905-1906), director al Spitalului din Târgu
Bujor, medic primar şef al judeţului Covurlui,
preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Medicinişti
din Bucureşti (d. 1915).
6 februarie - 90 de ani de la naşterea, în Târgu
Bujor, jud. Galaţi, a scriitoarei
Flori-Rodica TIGHICI-IACOMI,
învăţătoare la şcolile generale din
Moscu şi Tg. Bujor, directoare şi
directoare adjunctă (1962-1964) la
Şcoala Medie Mixtă din Tg. Bujor
şi la Şcoala Generală Nr. 1 din Tg.
Bujor, inspector teritorial al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Galaţi, profesoară la Liceul Teoretic Tg.
Bujor (1970-1972), directoare la Casa Pionierilor Tg.
Bujor (1972-1982), corespondent al ziarului „Viaţa
nouă” (1955-1976), autoare de volume de poezie,
recompensată cu Premiul Festivalului Naţional de
Poezie „Grigore Hagiu” şi cu Premiul Universităţii
„Apollonia” din Iaşi la Festivalul Național de Poezie
„Grigore Hagiu”, ediția a XXVI-a (2014), membru
fondator al Asociaţiei Culturale Covurlui din Târgu
Bujor (2007) şi membru al Asociaţiei Scriitorilor
„C. Negri” din Galaţi, autoare a numeroase lucrări
şi studii dedicate istoriei locurilor natale.

Decembrie 2016

14
TECUCI
30 ianuarie - 80 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a profesorului universitar Ionel H.
CRĂESCU, doctor în ştiinţe tehnice, şef de catedră
la Universitatea Tehnică Petroşani, conducător de
doctorat, coautor la volume de specialitate, autor
de articole în reviste de specialitate din ţară şi
străinătate.
5 februarie - 60 de ani de la naşterea, în Tecuci,
jud. Galaţi, a profesorului universitar Costel
Iulian MOCANU, doctor inginer în specialitatea
rezistenţa
materialelor,
cadru
didactic al Facultăţii de Mecanică
din cadrul Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, membru al
Asociaţiei Române de Tensometrie
şi al Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România, autor de
lucrări şi studii în domeniu, decan al Facultăţii de
Arhitectură Navală, Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi din 2016.
17 februarie - 40 de ani de la moartea, în Bucureşti,
a filozofului, scriitorului şi
academicianului Ion PETROVICI,
profesor universitar la catedra de
Logică şi Istoria filosofiei moderne
a Universităţii din Iaşi, ministru
al Lucrărilor Publice (1921),
ministru al Instrucţiunii Publice (1926), ministru
al Educaţiei Naţionale (1937-1938), ministru al
Culturii Naţionale şi Cultelor (1941-1944), profesor
la Universitatea din Bucureşti (din 1940), primul
doctor în filosofie al unei universităţi româneşti
(1905), vicepreşedinte al Academiei Române între
1938 şi 1941 (n. 14 iun. 1882, Tecuci, jud. Galaţi).
10 martie - 20 de ani de la moartea, în Bacău, a
medicului Gheorghe I. POPOVICI, absolvent
al Liceului „Dimitrie Sturdza” din Tecuci şi al
Facultăţii de Medicină din Iași, medic pe frontul de
est în timpul celui de Al Doilea Război Mondial,
şef al Secţiei de chirurgie de la Spitalul din Bacău,
membru al Uniunii Medicale Balcanice, al Societăţii
Internaţionale de Chirurgie de la Basel, al Societăţii
Internaţionale de Chirurgie de la Bruxelles şi al
Societăţii de Chirurgie din Bucureşti (n. 2 iul. 1916,
jud. Galaţi).
28 martie - 145 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
Galaţi, a scriitorului Constantin APOSTOLIU,
prozator, ziarist şi animator cultural, institutor la
o şcoală din Piatra-Neamţ (1892-1896), ulterior
stabilindu-se la Galaţi, unde a fost jurnalist la

Decembrie 2016

publicaţii precum „Vremea nouă”, „Credinţa”,
„Universuri”, „Ecoul” ş.a. şi a înfiinţat, la Şcoala de
Băieţi Nr. 8 din Galaţi, biblioteca şcolară pentru
elevii clasei a III-a (d. 11 iun. 1952, CâmpulungMuscel).
TUDOR VLADIMIRESCU
17 martie - 100 de ani de la naşterea, în Mezötur,
Ungaria, a poetei Zorica LAŢCU, intrată în
viaţa monahală la Mănăstirea
Vladimireşti cu numele de
Teodosia, specializată în studii
de teologie clasică şi modernă,
preparator universitar la Institutul
Român de Lingvistică, participând
la elaborarea „Dicţionarului limbii
române” al Academiei (d. 8 aug. 1990, com. Tudor
Vladimirescu, jud. Galaţi).
ȚEPU
29 ianuarie - 80 de ani de ani de la naşterea, în com.
Ţepu, jud. Galaţi a folcloristului şi pedagogului
Nicolae CHISCOP, profesor de limba şi literatura
în com. Movileni, jud. Galaţi şi în Tecuci, preşedinte
al Comitetului de iniţiativă pentru
ridicarea monumentului lui Tudor
Pamfile (1996), redactor (19901996) şi redactor şef (1996-2004)
al publicaţiei „Glasul Tecuciului”,
membru în redacţia revistei „Astra
tecuceană” şi „Tecuciul literarartistic”, cercetător în domeniul istoriei literare
locale.
VALEA MĂRULUI
29 ianuarie - 35 de ani de la moartea, în Iaşi,
a doctorului în medicină şi
chirurgie Constantin STRAT,
profesor universitar la Institutul
de Anatomie şi la Institutul de
Medicină şi Farmacie din Iaşi, decan
al Facultăţii de Medicină Generală,
director al Spitalului Clinic Nr. 1
din Iaşi, promotor al înfiinţării la Iaşi a secţiei şi
şcolii de gastroenterologie, membru al Asociaţiei
Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Societăţii
Internaţionale de Medicină Internă (n. 3 iul. 1905,
sat Mândreşti, com. Valea Mărului, jud. Galaţi).
Rubrică realizată de
Rocsana Irimia și Camelia Toporaș,
Serviciul Referințe
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

15
Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați - 126 de ani de existență

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Decembrie 2016

16
Biblioteca Municipală din Tecuci la ceas aniversar

Biblioteca tecuceană a apărut din nevoia
comunităţii pusă în operă de oamenii luminaţi ai
timpului, care au avut credinţa că biblioteca şi cartea
pot îmbogăţi spiritul uman şi pot ridica întreaga
comunitate la nivele superioare de civilizaţie.

În urmă cu 85
de ani profesorii din
învăţământul
liceal,
în urma indicaţiilor
formulate în Ordinul
circular nr. 27369 al
Ministerului Instrucţiunii
şi Cultelor, au hotărât
înfiinţarea unei biblioteci
comunale, în scopul
„luminării populaţiunei
nevoiaşe, care
n-are putinţă
materială să-şi
cumpere cărţi,
reviste
etc.
pentru citit”.

Ve n e r a b i l a
vârstă pe care
o
împlineşte
biblioteca
dovedeşte ce
oameni
de
ispravă au fost tecucenii, iar ţinuta de acum a cetăţii
cărţii din Tecuci, confirmă perenitatea spiritului creator
tecucean. Sărbătoarea a fost o binemeritată apreciere
faţă de înaintaşii fondatori, dar şi faţă de activitatea
câtorva generaţii de bibliotecari care au oferit cetăţenilor
Tecuciului bucuria cărţii şi a lecturii.

Sâmbătă, 15 octombrie 2016, am sărbătorit 85
de ani de lectură publică şi am comemorat 112 de la
moartea poetului Ştefan Petică – patronul spiritual al
Bibliotecii Municipale din Tecuci. „ În ceaţa alburie ce
atârnă uşoară şi fină din bolta străvezie, turnurile oraşului
se estompează nedesluşite, ca într-o gravură germană
medievală peste care vremea a pus praful veacurilor
sale. Ramurile castanilor şi ale teilor par o cunună
veştedă pusă pe capetele bătrâne ale acoperişurilor
sure ce dorm în neştire sub farmecul liniştei ciudate
ce coboară deasupra în valuri largi şi reci. Somn lung,
somn greu, somn fără vise.” În această atmosferă
desprinsă din „Tecuciul depărtat”- Note de toamnă-,
ne-am întâlnit, pe Aleea Personalităţilor din Parcul
„Al. I. Cuza”, la bustul lui Ştefan Petică, bibliotecari,

Decembrie 2016

elevi, profesori, oameni de cultură, ca să participăm
la Slujba de pomenire şi să depunem flori. Apoi, în
bibliotecă, d-na manager Daniela Grigoraş a făcut un
scurt istoric al Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică”. În
continuare prof. Mihaela Bulai de la Şcoala Gimnazială
„Sfântul
Nicolae”
Lieşti,
împreună
cu elevii clasei a
VIII-a a realizat un
moment instructiv –
educativ despre viaţa
şi activitatea poetului
Ştefan Petică. Poetul
Dionisie Duma a
făcut câteva referiri
la opera literară a
patronului spiritual al
Bibliotecii din Tecuci.

Galeria „Helios” a Bibliotecii a
găzduit premierea participanţilor la
cea de-a IV-a ediţie a Concursului
de creaţie literară ”Când vioarele
tăcură…/ Poezia lui răsună….”.
Anul acesta s-au înscris în concurs
peste 60 de participanţi; pentru
prima dată au participat elevi din
ţară, mai exact din Piatra Neamţ şi
Bicaz. Premiul „Ştefan Petică” a fost
decernat elevei Partenie Bianca de
la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci. Printre
laureaţi, la Secţiunea Poezie, s-au numărat Chilat Ionuţ
de la Colegiul Tehnic de transporturi din Piatra Neamţ
– Premiul special şi Gheorghiţă Maria de la Liceul „Carol
I” din Bicaz – Premiul II.

Următorul moment s-a legat firesc pentru că a
avut legătură tot cu poezia: lansarea Revistei „Muguri
de cuvânt” a Cenaclului literar pentru copii şi tineret
„Ştefan Petică – 2007”. Publicaţia a apărut sub egida
Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci. Revista
adună între paginile sale cele mai reuşite creaţii
ale membrilor Cenaclului literar pentru copii şi
tineret „Ştefan Petică – 2007” şi ale participanţilor la
Concursul de creaţie literară „Când vioarele tăcură…/
Poezia lui răsună…” ediţiile 2014, 2015. Acest
eveniment a fost susţinut de Primăria Municipiului
Tecuci şi de conf. univ. dr. Nicoleta Călina Presură,
descendentă a poetului Ştefan Petică.

Ziua s-a încheiat cu Gala Voluntarilor
Bibliotecii – 2016. S-au înmânat, în cadru festiv,
Certificate de competenţe dobândite prin voluntariat,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

17
elevilor şi profesorilor care s-au implicat activ în cadrul
proiectului de voluntariat „Fii util, implică-te!”.

Identitatea bibliotecii decurge din însuşi actul
nobil al orientării lecturii, iar sensul său autentic se
desprinde din însăşi viaţa prinsă în „pânza” culturii.
Unde oare se găseşte libertatea creaţiei dacă nu, în primul
rând, în cărţi, în circulaţia informaţiei în modul în care
tezaurele informaţionale – bibliotecile – sunt racordate
la setea de cunoaştere, de cultură a oamenilor acestui
mileniu.
Bibliotecar Manuela Cepraga
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci

Nocturna bibliotecilor la Tecuci
Vineri, 30 septembrie 2016, Biblioteca
Municipală „Ștefan Petică” Tecuci și-a dorit să
fie iarăși gazdă primitoare pentru utilizatorii
săi. Parteneră și anul acesta la proiectul cultural
intitulat Nocturna bibliotecilor, instituția noastră
a venit în fața comunității cu o ofertă culturală de
interes pentru un public dornic să-și petreacă timp
liber de calitate.
Programul propus a fost variat și deschis
inițiativelor celor ce ne-au călcat pragul.

Prima activitate din program, începând cu
ora 18.00, a fost lansarea cărții doamnei Aurelia
Osma – „Nu te teme să mă iei în brațe! Adelina
și autismul” volum prezentat de editorul Irina
Susanu, psihoterapeutul Lumința Boyte și de
autoarea însăși. A fost un eveniment marcat de
emoția unei experiențe împărtășite către cei din
jur în speranța de a ne aduce mai aproape unii de
alții pe acest drum al acceptării diferențelor. Nu toți
suntem croiți după același tipar, dar asta nu trebuie
să însemne izolare, înstrăinare, excludere - acesta
fiind, în câteva cuvinte, mesajul cărții. În spiritul
evenimentului, o lecție, demnă de a fi luată în seamă,

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

ne-a dat și doamna prof. înv. Florentina Golea care
a venit însoțită de Andrei, „elevul său special” pe
care, cu răbdare și minte deschisă a reușit să-l facă
să devină „colegul special” al celorlați 28 de copii
din clasă.

Întâlnirea cu membrii Cenaclului pentru
Copii și Tineret „Ștefan Petică - 2007”, condus
de poeta Eleonora Stamate, alături de doamnele
profesoare Ecaterina Jalbă, Liliana Sima și Mihaela
Bujoreanu, ne-a adus în față tinere talente și

Decembrie 2016

18
încercările lor timide pe cărările creației. S-au
întâlnit în această seară specială în ședința lunară
de cenaclu în care au ocazia să afle lucruri noi din
universul literaturii române și universale, dar și
să primească sfaturi și opinii în privința creațiilor
personale. S-au citit lucrări, s-au făcut comentarii,
tineri și mai puțin tineri ne-am adăpat sufletele din
emoția creatorilor.

Seara a continuat cu Atelierul de lectură
intitulat „Recomandă o carte, oriunde, oricui,
oricând!”, proiect inițiat de doamnele profesoare
Mihaela Munteanu și Rodica Cristovici de la

Colegiul Național „Spiru Haret” cărora li s-au
alăturat și alte cadre didactice din colegiu: Monica
Mihalachi, Liliana Maxim, Oana Gheorghe,
Mihaela Arhip, Cezar Ungan, Constantin Ilaș. Acest
demers educativ menit să încurajeze schimbul
de informații, de păreri, punctat de momente
muzicale a fost, realmente, o reușită. Cei prezenți au
avut ocazia să descopere niște tineri inteligenți, cu
opinii bine conturate, capabili să trezească interesul
unui auditoriu divers și să transmită și celorlați din
experiența lecturii personale. Un demers lăudabil
ce ar merita o desfășurare recurentă cu participarea
și a elevilor de la celelalte licee din oraș.

Între timp, la Sala de Lectură, tot cu
participarea elevilor de la „Spiru Haret”, s-a
desfășurat o sesiune a proiectului Euroscola 2016
– Refugee Heart, sub coordonarea d-nelor prof.
Monica Onica și prof. Veronica Ungan.
Aceasta a fost seara noastră, și nu doar atât.
Grupuri de elevi însoțiți de cadre didactice, Elena
Huian de la Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”,
Claudia Ghica de la Școala Gimnazială „Dimitrie
Sturdza”, precum și elevi de la Colegiul Național
„Calistrat Hogaș” au fost oaspeții noștri, au putut
vizita secțiile bibliotecii, dar și Fondul Documentar
și depozitele unde, de regulă, nu este permis accesul
publicului. De asemenea, cutiile special pregătite
sub îndemnul „Donează o carte nouă!” s-au umplut
cu volumele aduse de elevii însoțiți de profesoarele
Liliana Maxim și Monica Mihalachi, dar și de
volumele donate de elevii de la Colegiul Național
„Calistrat Hogaș”.

Oaspeții noștri s-au putut opri și la standul
cu vânzare al Librăriilor Graphotek unde au putut
răsfoi câteva dintre ultimele apariții ale unor edituri
din țară, dar și din producțiile Editurii GraphoPress
din Tecuci.
Întreaga seară, până la miezul nopții, s-a
desfășurat sub semnul dialogului, deschiderii,
comunicării libere și ne-a arătat că există multe
posibilități benefice de petrecere a timpului
liber, nu neapărat prin manifestări zgomotoase și
ostentative. Bine nu doar pentru noi, ci și pentru
comunitate este să încercăm să venim cât mai
aproape de concetățenii noștri și să ne definim un
rol tot mai activ printr-o ofertă culturală variată
care să acopere o plajă largă de nevoi și așteptări.
Daniela - Cecilia Ignat
Bibliotecar Compartimentul Achiziții - Prelucrare
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci

Decembrie 2016

http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

Întâlnire profesională regională la
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” din Tecuci

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și-a
continuat și în anul 2016 activitatea metodică, așa
cum a fost prevăzută în Strategia BVAU privind
îndrumarea metodologică a bibliotecilor publice din
județul Galați. Printre obiectivele avute în vedere în
această strategie se regăsește instruirea profesională a
bibliotecarilor din județ cu privire la implementarea
serviciilor moderne în rândul comunității.

Dacă Programul Biblionet a reușit să aducă
echipamente IT pentru public în toate bibliotecile din
județul Galați, precum și formarea bibliotecarilor
în competențe IT, este acum cel mai propice
moment în care bibliotecile trebuie să continue
acest proces de informatizare.

Unul din instrumentele de bază în
căutarea informației dintr-o bibliotecă este
Catalogul de bibliotecă. Catalogul de bibliotecă așa
cum e definit în formatul tradițional s-a dezvoltat
și a dus în timp la crearea de sisteme integrate de
bibliotecă, care au multiple funcționalități.

Un sistem automatizat integrat de
bibliotecă este un sistem care dispune de o
bază de date centrală, gestionată de un software
adecvat, prin intermediul căruia se asigură
toate funcțiile specifice de bibliotecă: achiziția,
prelucrarea documentelor și servirea informațională a
beneficiarilor ce implică: împrumutul documentelor
către public, transferul de informații către alte sisteme,
accesul publicului online la baza de date, controlul
serialelor.

Biblioteca „V.A. Urechia” Galați și-a propus
o serie de întâlniri regionale pe tema necesității unui
sistem integrat de bibliotecă în bibliotecile publice cu
bibliotecarii din județ, la Tecuci, Galați, Tg. Bujor.

Prima întâlnire s-a desfășurat marți, 11
octombrie 2016, la Biblioteca Municipală „Șt. Petică”
Tecuci cu tema: Sistemul integrat de bibliotecă – o
necesitate. Au participat bibliotecarii din Tecuci
și bibliotecile publice din zonă. Au participat din
partea BVAU dl. Spiridon Dafinoiu– metodist, dna
Titina-Maricica Dediu – formator, iar din partea IME
România – dr. Liviu Iulian Dediu - specialist.

În cadrul acestei întâlniri s-au făcut
demonstrații practice pe Sistemul Online al Bibliotecii
Județene Galați, precum și al Bibliotecii Municipale
Tecuci: căutări, filtrări, sortări, astfel încât bibliotecarii
să înțeleagă mecanismele de căutare și modul în
care aceștia pot utiliza un catalog electronic pentru
a-și ajuta cetățenii din comunitate. De asemenea,
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/index.php

19

bibliotecarii au înțeles care sunt avantajele utilizării
unui sistem de bibliotecă: acces rapid la informații,
posibilitatea de a vedea statutul unui document și
termenul de restituire, rezervări, acces de la distanță
al cititorilor, o evidență în format automatizat și
posibilitatea extragerii de rapoarte conform legii,
posibilitatea importării înregistrărilor bibliografice.

Printre bibliotecile din județul Galați care au
un sistem integrat de bibliotecă se numără: Biblioteca
Municipală Tecuci, Biblioteca Comunală Smulți,
Biblioteca Comunală Cudalbi, dar sunt și alte biblioteci
care au făcut demersuri în cadrul administrațiilor
locale pentru a se putea achiziționa un astfel de sistem.
Bibliotecar,
Titina-Maricica Dediu

Decembrie 2016

20

Dumitrășconiu, Constanța. Unimarc Bibliografic în teorie
şi practică: ghid pentru catalogatori
București: Editura ANBPR, 2016

Volumul 1 al lucrării Unimarc Bibliografic
în teorie şi practică: ghid pentru catalogatori,
apărută la Editura ANBPR în acest an, este
rezultatul experienței îndelungate a dnei Constanța
Dumitrășconiu în ceea ce privește activitatea sa de
catalogator, precum și de specialist al Centrului
de Formare și Dezvoltare
Profesională
al
Asociației
Naționale
a
Bibliotecarilor
și Bibliotecilor Publice din
România. Bibliotecile publice din
România care folosesc programe
dedicate folosirii formatului
UNIMARC pentru descrierea,
stocarea și regăsirea resurselor
informaționale, au beneficiat
deja de experiența de lucru a
autoarei în sisteme integrate
care au aplicații ale formatului
UNIMARC prin cursuri de
formare a bibliotecarilor, dar și
de suportul de curs Catalogare
în formatul Unimarc Bibliografic
– noțiuni teoretice și practice
apărut în 2007.

Lucrarea este actualizată la nivelul ediţiei
a 3-a a formatului Unimarc Bibliografic, luând în
consideraţie ultimele noutăţi ale formatului din anul
2012 şi având o structură asemănătoare formatului
Unimarc original în limba engleză. De asemenea,
Ghidul Unimarc Bibliografic se raportează și
la ultima ediție, a 6-a, a formatului Unimarc
Bibliografic în limba franceză. În același timp,
Ghidul UNIMARC Bibliografic include și dezvoltă
regulile de catalogare care se pot aplica în realizarea
bazelor de date ale bibliotecilor românești.

În volumul 1 al lucrării Unimarc Bibliografic
în teorie şi practică: ghid pentru catalogatori, după
o introducere, în care sunt descrise obiectivele
formatului, cine se ocupă de întreţinerea acestuia,
definirea termenilor folosiţi, informaţii despre
noutăţile din format, prezentarea câmpurilor,
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR:

Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com
Geta Eftimie, vicepreşedinte (BVAU), egeta_67@yahoo.com
Camelia Toporaş, membru (BVAU), camitoporas@yahoo.com
Manuela Cepraga, membru (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Vica Blaga, membru (Tg. Bujor), blagavica@yahoo.com
Georgeta Marus, membru (Grivița), marusgeta@yahoo.com
Mihaela Gudană, membru (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com

semnele convenţionale utilizate, sunt descrise şi
explicate pe larg blocurile 2-3 și 7 al formatului
UNIMARC, în ordinea importanţei acestora
în cadrul înregistrării bibliografice, urmând ca
celelalte blocuri să fie tratate în volumul al 2-lea.
În partea teoretică sunt expuse regulile formatului,
cu numeroase exemple preluate
din bazele de date româneşti,
tratarea în detaliu a regulilor de
catalogare aplicabile în bibliotecile
româneşti constituind elementul
de noutate pe care acest volum îl
aduce în literatura de specialitate.
De semnalat este corespondenţa
fiecărui câmp şi subcâmp cu ISBD
şi RDA. De asemenea, câmpurile
se adaptează menţiunilor şi
prevederilor FRBR.
Bibliografia cuprinde un
minim de lucrări de specialitate
referitoare la formatul UNIMARC,
precum şi un număr semnificativ
de resurse electronice şi de baze
de date consultate, precum cele ale
bibliotecilor centrale universitare
din ţară, Biblioteca Naţională a Franţei, Library of
Congress sau Catalogul Colectiv al Bibliotecilor din
România.

Volumul 1 al Unimarc Bibliografic în
teorie şi practică: ghid pentru catalogatori este
util și necesar tuturor celor care lucrează în procesul
de prelucrare a resurselor din orice tip de bibliotecă
din România şi nu trebuie să lipsească din nici un
fond de referinţă. Acest ghid vine să susţină nevoia
realizării unei uniformităţi de lucru în bibliotecile
din România în scopul coerenţei bazelor de date şi
la facilitarea schimbului de date între biblioteci sau
între acestea şi alte instituţii.
Bibliotecar Otilia Badea, Serviciul Referințe.
Compartimentul Informare bibliografică
Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR

Director: ZANFIR ILIE
Redactor şef: Camelia Toporaş
Redactori: Geta Eftimie, Manuela Cepraga, Vica Blaga,

Georgeta Marus, Mihaela Gudană
Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Machetare: Camelia Toporaş
ANBPR. Filiala Galaţi
800208, Galaţi, Mihai Bravu nr. 16,
Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060