You are on page 1of 1

LLIBRES OBLIGATORIS DEL DEPARTAMENT DANGLS

15-16
4t
Llibres de text

Grups de la professora Josie Pont (semi-presencials i presencials):


OXENDEN, Clive, LATHAM-KOENIG, Christina i SELIGSON, Paul, New
English File Upper-Intermediate, students book, OUP.

Tots els altres grups: OXENDEN, Clive, LATHAM-KOENIG, Christina i


SELIGSON, Paul, English File Upper-Intermediate third edition, students
book, workbook with key, OUP.