You are on page 1of 17
TOP 3 (S2) TAHUN 6 Bahasa Melayu Pemahaman (1 jam 15 minit) Nama: Kelas : Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak {Lihat sebelah Soalan 1 hingga 12 O11 BAHAGIAN A (20 markah Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai - o1L akan pulang lewat dari sekolah hari ini kerana perlu menghadiri latihan rumah ‘akan mencemar duli dalam majlis sukan antarabangsa yang akan diadakan sok,” kata pegawai sukan itu kepada anak buahnya. A Puan Alia menghulurkan Beta Patik Tuanku Baginda }-baru ini. berpidato dengan hujah yang bernas dalam pertandingan pidato pbunga telur kepada para tetamu yang hadir ke majlis perkahwinan anaknya. A Sekaki ‘Sekuntum Setangkai sejambak 2 MELA (PE