You are on page 1of 4

Kertas Cadangan Pelan Taktikal

Nama Projek: POETRY OUT LOUD


Inisiatif Guru Praktikum Pengajian Bahasa Inggeris(1), IPG Kampus
Sarawak, Miri)
(

Tarikh Cadangan
27 Julai 2016
(Rabu)
29 Julai 2016
(Jumaat)

Pengenalan

Lokasi cadangan:
Kelas 3 Yakin,
Sekolah Kebangsaan Anchi,

Kumpulan Sasar:
34 orang pelajar kelas
3 Yakin

Jalan Piasau Jaya, 98000


Miri, Sarawak.

Program Poetry Out Loud merupakan satu program yang bertujuan untuk
memupuk minat belajar murid kelas 3 Yakin akan bahasa Inggeris melalui pembacaan
sajak pendek. Program ini juga bertujuan untuk mendedahkan pelajar akan nilai
keindahan sebuah sajak. Sehubungan dengan itu, program ini juga dapat meningkatkan
kemahiran berbahasa Inggeris kerana pelajar dapat belajar perkataan-perkataan baru.

Matlamat

Murid menghayati keindahan bahasa Inggeris melalui pembacaan sajak dan


mengamalkan amalan tersebut dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris.

Objektif

Adalah diharapkan dengan adanya program sebegini, ia dapat :


1. Memupuk minat untuk belajar bahasa Inggeris melalui pembacaan sajak.
2. Membantu peningkatan kemahiran berbahasa Inggeris melalui pengenalan akan
perkataan-perkataan baru.
3. Memberikan kesedaran dalam diri murid mengenai keindahan sajak.

Jawatankuasa Projek
Penaung

Timb. Penaung

Encik Abdul Aziz bin Haji Taiee (Guru Besar)


Puan Fatimah (PK1)

Penasihat

Puan Connie Henry

Penyelaras

Angela Devung Dennis

Kos Projek
Bil
.

Butiran kos

Jumlah

RM30

RM 30

RM20

RM20

RM10

RM10

Perkara

Harga seunit

1.

Hamper Pemenang 1

2.

Hamper Pemenang 2

3.

Hamper Pemenang 3

JUMLAH KESELURUHAN

RM60

Kos projek adalah sumbangan daripada guru pelatih

Modus Operandi
Bil
.

1.

Personalia
Pendekatan
Pertandingan

Pengisian
Deklamasi Sajak Pendek
Bahasa Inggeris

Angela Devung Dennis

Jadual Waktu Program


Tarikh: 27 Julai (Rabu) / Tempat: Kelas 3 Yakin
Jangka Masa (Jam)
0950

Aktiviti

Personalia

Taklimat Pendek Syarat

Jangka Masa (Jam)

Aktiviti
Pertandingan

0955

Pertandingan (Pusingan
Pertama)

1050

Penutupan dan Penilaian

Personalia
Angela Devung Dennis

Tarikh: 29 Julai (Jumaat) / Tempat: Kelas 3 Yakin


Jangka Masa (Jam)
0700

Aktiviti
Taklimat Pendek Syarat
Pertandingan

0705

Pertandingan (Pusingan
Kedua)

0800

Penutupan dan Penilaian

Personalia
Angela Devung Dennis

Penilaian
1. Borang penilaian peserta pertandingan.
2. Analisis SWOT.
3. Refleksi

Kesimpulan & Pengesahan


Program diharap memberikan kesan yang positif kepada peserta yang mengikuti
program tersebut iaitu murid-murid kelas 3 Yakin untuk meningkatkan kemahiran
berbahasa Inggeris serta menghayati nilai keindahan pada sajak.
Disediakan oleh,

(ANGELA DEVUNG DENNIS)


Penyelaras,
Program Poetry Out Loud
Sekolah Kebangsaan Anchi, Miri.
Tarikh: 12 Julai 2016

Dengan ini, cadangan projek ini telah disemak dan disahkan oleh pihak pentadbir
sekolah:

Disahkan oleh,

Tandatan
gan:
Nama:
ABDUL AZIZ BIN HAJI
TAIEE
Jawatan: Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Anchi,
Miri
Tarikh:

.....
.....