You are on page 1of 2

DHAGAA BUUURAA KANA KAB.

OBBO MUKTAAR KADIR


PREZ.BUL. NAAnNOO OROMIYAA fII KAB. OBBO DIRIBAA
KUMAA KANTIIBAA MagaalA FINFINNEE WALIIN HAGAYYA
28 BARA 2008 KAAANIIRU.

28

2008

..

28

2008

35

400

18

2008


..

35

28

2008

400