You are on page 1of 16

Vlado

Martek

inscenirana fotografija
fotografia inscenata

ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA
MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO
14. kolovoza – 13. rujna 2014.
14 agosto – 13 settembre 2014

tiskani materijal.. fotografija. tiskani materijal. 100x70 cm "Podloge (ciklus)".. 2009.. 100x70 cm "Neprilagođeni". fotografija. različite dim. 2013. 8. "Podloge (ciklus)". "Podloge (ciklus)". 14. 2014. fotografija. različite dim. 11. tiskani materijal. 2013. fotografija. 2013. 2009... fotografija. 100x70 cm "Pazi.. 2009. 5. različite dim. "Podloge (ciklus)". tiskani materijal. 2013.. različite dim.. 100x70 cm "Lacan – spomenik". 100x70 cm "Tako prolazi slava svijeta". 9. tiskani materijal. 2009. 4. tiskani materijal. fotografija. 6.". različite dim. fotografija. različite dim. fotografija. 3. 100x70 cm "Akcija snimanja". fotografija.. fotografija. akcija s kredom "Penso a Duchamp". fotografija. 2013. tiskani materijal. . fotografija. 16.. 2.. 2013. 2013."Mislim o Duchampu".. 2013. 2009.. tiskani materijal. 2014. 2009. fotografija.. "Podloge (ciklus)". različite dim. "Lacan". 10. različite dim. fotografija. azione con il gesso Popis izloženih radova: 1. fotografija. 15. fotografija.. 12. 100x70 cm "Kafka". 2009. 13. "Podloge (ciklus)".. "Podloge (ciklus)". 2009. 100x70 cm "Umjetnost". "Podloge (ciklus)".... 7.

azione .."Pjesma". akcija bojanja prirode "Lettere". 2013. 2013.. 2010. azione sulla sabbia "Pisma". 2010.akcija na pijesku / "Poesia". colorazione della natura.

.

O kojoj vrsti magije je riječ ? S fotografijom počinje postpovijest ili bolje reći uspješna bitka protiv tekstolatrije. vladavine teksta od davnine. Sreća je: nešto uspjeti omeđiti. poput ogledala upućuje na drugo. ali to je stvarnost poput otopljena leda. postavlja granice u bujici života. Dakle fotografija omeđuje. izraz je dvostruke melankolije povodom fotografije. (Najmanje je važno što je fotografija posljedica tehničkog učinka). Propedeutika. Mojoj generaciji to je realni novum. Tako počinje beskraj fotografskog. Jer. a druga. To je šok . Podjela svijeta po sekvencama da. Fotografija snažno. Hoelderlin) pa je ples riječi oko fenomena fotografije upravo to: dostatno zahvaćanje u tkivo dualnog života. ali snimci su ultra pojedinosti. Naime. Razumom se fotografija ne da podnijeti. Tu izranja prvi stupanj te gradirane magije. rezultat vida je tuga istine. koji nas ionako nesretno usrećuje. snimci kao predmetu i individualiziranoj čestici toka vremena. doduše pisan kao popratno štivo uz izložbu . Utoliko čvrsta jezgra fotografije kao poezije ostaje. Ovaj tekst. apsurdno. zar ne. Nastupna frekvencija fotografije – magije drugačija je od vulgarističkog trepeta idealnog koje spa1 . izrasla je na vremenitosti koja zahvaća fotografiju kao prolaznu supstancu u silovitoj mijeni sadržaja a koja je ionako u klinču s proticanjem formi trajanja. kaos bez granica (fotosi su granice) – nikako. “pjesnički stanuje čovjek na zemlji” (F. Duši nadasve šteti jednodimenzionalnost svakog pristupa čudu fotografskog. ona autohtona sjeta nastala uz samu pojavu i tijelo fotografije s obzirom na temporalno promaknuće. Dakle. ne znaju. fotografija kao papirnati predmet sklona je isčeznuću. To je njen magijski elemenat. Prva je. par exellence.FOTOGRAFIJA – SESTRA ŽIVOTA (inscenirana fotografija) M oja kći i poćerka nikako ne žele imati i čuvati foto- grafiju dokument ili predmet trenutka osim u elektroničkom obliku. Slijedeći stupanj magije: u svakoj konkretnoj fotografiji. Naravno da to marksisti i kapitalisti nisu znali.

dokunentacije. Plebiscitarno se može tvrditi: izum fotografije neizmjerljiv je i u poetskom diskursu. B. predmet mada u principu otisak. To su bili radni procesi aplikacije. To je međaš koji je donekle udružio sudbinu tvarnog. Ž.. Moja je slabost . tjelesnog. inače stasale 80–tih u svijetu. pa i u daru istine (dakako: a = b). To činim od 1974. Na vremenskome kraju. Prije više godina napisao sam uz more i kamenolom u Rovinju grafit: trebajte tijelo.va u tekstolatriji. izvođenja akcija. fotografija može biti vrsta simboličkog lijeka. Koristio sam ih za svrhu pravljenja poetskih objekata. Dokmanović. Dalje od toga. s dozom europskog nagnuća nelogičnoj istini). k tome koristio sam polaroid snimke radi dokumentacije ili same izvedbe konceptualističkih radova.intervenirati po fotografiji kao već učinjenoj višeznačnoj podlozi. dakle sjena. G. Trbuljak. Fotografija kao najjača papirnata stvar na svijetu (pustimo novac) postaje najpoetičnija sjena koju baca svjetlo 2 . mirisi fiksira i razvijača.. Tu je važni jedan podatak: tih sam se sedamdesetih godina bavio fotografijom. Sapienti sat. R. korištenja fotosa kao materijala za šivanje i pravljenje kutija i skulptura. Fotografija odnosno tehnička slika kao takva dolazi iz teksta (iz pojmovnog). što govori o konceptualnoj odluci da se služim medijem u smjeru inscenirane fotografije. proces adoracije (kao ljubljenje fotografije u smislu akcije) korištenje fotografija kao metafore novca (akcija u dućanu). Vučemilović. Bezbrojni modusi postojanja fotografije sažimlju se. V. ali kakva ! Ž. Delimar.I na kraju balade iz tog odličnog društva počeo sam snimati. Situacija je takva: ne samo da se fotografija ne albumizira nego ih se ne želi isticati nigdje po stanu. pojava inscenirane fotografije korespondira s prijašnjim praksama uzimanja fotosa kao ready madea. mini-instalacija. da se zamisliti fototerapija (ali izvan amerikaniziranih smicalica. perforiranja. Ali mala digresija: s 13 godina već sam boravio u fotolabosu. Vijatović . Jerman. braća Stilinović. Kasnije je večina mojih umjetničkih prijatelja bila fotografska ekipa. no to je bio jedan specifikum korištenja gotove fotografije (ready made). godine Fotografirati sam počeo s 45 godina.. F.. Fotografija je isto tako tijelo. crveno svjetlo. Cvjetanović.

realnosti. plus fotografija kao omnipotentan svjedok poetičnog života na Zemlji. promovirane kao – sestre života. Rezime: fotografija kao podloga. kašnjenjima. nadama. Pet života fotografije. fotografija kao (inscenirani) pogled. Postfotografija odiše mnogim prolaznostima. regresijama u tekstualno. Vlado Martek 3 . fotografija kao predmet. fotografija kao dokument. fotografija kao materijal.

. Piše tekstove o poeziji. 10000 Zagreb Braće Pesel 9.. Kranj. 52210 Rovinj Mob +385 098 9684939 E-mail: vlado. Tijekom 1997. Zagreb. boravi u Lyonu gdje priređuje izložbu. Tri djela iz faze konceptualističke prakse nalaze se u zbirci Muzeja Pompidou u Parizu. umjetničkim knjigama te out printom (22 samizdata. land artom. zbirke tekstova i insceniranih fotografija do knjige eseja o suvremenoj umjetnosti. Muzej lapidarium. razglednice). 1995.A. autora M. Živi i radi u Zagrebu i Rovinju. Samostalno je izlagao u Berlinu. MH. Predpoezija. U početku se bavio vizualnom i konkretnom poezijom (imenovanom: predpoezija). Pazi oštri tekstovi. Zavod P. 2001.. Godine 2002.Biografija Vlado Martek P jesnik. Novigrad. Ap-art. akcionizmom (s Grupom šestorice autora). Zagreb. Akcije pisanja: bol u tekstu. kiparstvom. Zagreb. 2010.S. Zagreb.. izašla je monografija: Martek – fatalne figure umjetnika. Dosad je objavio slijedeće knjige: Imajte me. 1951. 2005. Član je DHK i HDLU-a. 2008. Pazi tužni radovi. Pred-antologija. Pragu. Volim čitati poeziju.). Od početka osamdesetih bavi se slikarstvom.. Kontakt / Contatto Vlado Martek Vrbanićeva 20.. godine održana je retrospektivna izložba u Modernoj galeriji u Zagrebu (Vlado Martek 1972–2007. Objavio je jedanaest knjiga – od zbirki poezije.. te dva koautorska izdanja grafičkih mapa. DELVE. Zagreb. 1977-1996. HDP-Durieux.E. slikar. U posljednje vrijeme vraća se projektima u duhu konceptualizma. DHK.. esejist (Zagreb.. plakati.. Zagreb. Konceptualistička poezija. 1990. Poezija u akciji. Naklada MD-SCCA. tekstove i kritike o likovnim praksama.T. U Beču izlaže na velikoj izložbi: Zeichnen im Fluss.I. 1997. A. Parizu. 2007.. Zagreb. 2005. godine. 2010. u Museumu des XX Jahrhunderts. konceptualni umjetnik. Horetzky. 2006. 2008.) Diplomirao književnost i filozofiju na FF u Zagrebu 1976. MSU.. Šuvakovića..martek@gmail. 2010. leci.R. grafikom. Ljubljana. Poezija se piše poniznošću. a od sredine sedamdesetih – konceptualizmom. Naklada MD Zagreb.com 4 . Neprilagođeni: eseji iz likovnosti.

2001.. 2005. 2008. collezioni di testi e fotografie inscenate fino a libri di saggi sull’arte contemporanea. Ha pubblicato undici libri – da collezioni di poesie. scultura. land art. Volim čitati poeziju. Šuvaković. Praga. MH. A. 1977-1996.I. DELVE. Zagabria.R.S. di libri artistici e di out print (22 autoedizioni. DHK.Biografiia Vlado Martek P oeta.T. saggista (Zagabria. Si è laureato in letteratura e filosofia alla Facoltà di lettere e filosofia a Zagabria nel 1976. Istituto P. nonché due edizioni di mappe grafiche come coautore. Kranj. Zagabria. Pred-antologija. 2010. Sinora ha pubblicato i seguenti libri: Imajte me. volantini. 1951). 1997.A. È membro della Società croata dei letterati e della Società croata degli artisti d’arte figurativa. Tre delle sue opere della fase concettualistica fanno parte della collezione del Museo Pompidou a Parigi. Ultimamente ha fatto ritorno ai progetti nello spirito del concettualismo. Nel 2008 è stata organizzata una mostra retrospettiva nella Galleria moderna a Zagabria (Vlado Martek 1972–2007). grafica. Nel 1997 è vissuto a Lyon. Predpoezija. All’inizio si è occupato di poesia visiva e concreta (detta pre poesia). HDP-Durieux. nel 1990. u Museumu des XX Jahrhunderts. 5 . Poezija se piše poniznošću. Parigi.. Scrive testi sulla poesia. Edizione MD-SCCA. Edizione MD Zagabria. Zagabria. Pazi tužni radovi. azionismo (con un gruppo di sei autori).E. 2007. Konceptualistička poezija. e dalla metà degli anni settanta – di concettualismo. Muzeo lapidarium. Vive e lavora a Zagabria e Rovigno. 2005. Akcije pisanja: bol u tekstu. 1995. dell’autore M. Cittanova. Zagabria. Ha esposto in mostre personali a Berlino. 2010. Horetzky. MSU. testi e critiche sulle prassi dell’arte figurativa. Nel 2002 è uscita la monografia: Martek – figura fatale dell’artista. Lubiana. Poezija u akciji. Zagabria. Zagabria. dove ha allestito una mostra. 2010. Dall’inizio degli anni ottanta si occupa di puttura. manifesti. cartoline). pittore. Pazi oštri tekstovi. 2006. Neprilagođeni: eseji iz likovnosti. Zagabria. A Vienna. Ap-art. ha esposto alla grande mostra: Zeichnen im Fluss. artista concettuale.

che. il caos senza 6 . Qui emerge il primo grado di questa magia graduata. Hoelderlin) e la danza delle parole circa il fenomeno della fotografia e difatti proprio questo: un sufficiente attingere al tessuto della vita duale. come lo specchio. quella autoctona è nata con la comparsa e il corpo della fotografia rispetto all’avanzamento temporale. È una fortuna: riuscire a limitare qualcosa. il risultato della vista è la tristezza della verità. che è. La prima mestizia. per eccellenza. in un forte abbraccio con la penetrazione della forma di durata. non è vero. “l’uomo abita poeticamente la terra” (F. tanto è vero. disgraziatamente ci rende felici. La divisione del mondo per sequenze sì. Il grado seguente della magia: in ogni fotografia concreta. La fotografia non può essere sopportata dalla ragione. ma è la realtà come il ghiaccio sciolto. Inizia così l’infinità di ciò che è fotografico. Di quale tipo di magia si tratta? Con la fotografia inizia il dopo storia o per meglio dire una battaglia efficace contro la testolatria. Per la mia generazione questa è una reale novità. Questo testo. In tanto che il solido nucleo della fotografia come poesia rimane. È uno choc. la fotografia come oggetto di carta è destinata a sparire. ma le riprese sono qualcosa di ultra particolare. la dominazione del testo dai tempi più remoti. Quindi. scritto a dire il vero come un brano accompagnatorio per la mostra. La fotografia. rimanda con forza a qualcos’altro.FOTOGRAFIA – SORELLA DI VITA (fotografia inscenata) M ia figlia e mia figlia adottiva non vogliono avere e custodire la fotografia documento o oggetto di un attimo. assurdo. (La cosa meno importante è che la fotografia è conseguenza dell’effetto tecnico). salvo che in forma elettronica. Infatti. tanto vale. è l’espressione di una duplice melanconia in occasione della fotografia. Si tratta del suo elemento magico. la seconda è scaturita dalla temporalità che intacca la fotografia come sostanza passeggera in una potente mutazione del contenuto. ripresa come oggetto e particella individualizzata del corso del tempo. Perché.

limiti (le foto sono limiti) . del resto nata nel mondo negli anni ’80. documentazioni. non lo sanno. Ma.. dell’uso delle foto come materiale per cucire e confezionare scatole e sculture. Dokmanović. Si può affermare plebiscitariamente: l’invenzione della fotografia è incommensurabile anche nel discorso poetico. però si trattava di un modo specifico di usare le fotografie pronte (ready made). una piccola digressione: a 13 anni ero già entrato nel fotolaboratorio. F. i fratelli Stilinović. G. odori del fissaggio e del rivelatore.. di un processo di adorazione (come amare la fotografia nel senso dell’azione) usare la fotografia come metafora del danaro (azione in negozio). Cvjetanović.. B. per pensare alla fototerapia (ma fuori dagli stratagemmi americanizzati. la fotografia può essere una specie di farmaco simbolico.per nulla. È un mio difetto – intervenire sulla fotografia come su una base di più significati già eseguita. e ciò conferma la decisione concettuale di usare un media nella direzione della fotografia inscenata. mini installazioni. Si trattava di processi operativi dell’applicazione. Quindi. la fotografia limita. svolgimento di azioni. Ž. Le usavo per fare degli oggetti poetici. e anche nel dono della verità (certamente: a = b). V.. Nel farlo usavo le riprese con la polaroid come documentazione o per l’esecuzione concettuale 7 . luce rossa. Vučemilović. Trbuljak. Delimar. E alla fine della balata da questa ottima compagnia ho iniziato a fotografare. Certamente i marxisisti e capitalisti non lo sapevano. con una dose di inclinazione europea verso la verità illogica). Ho iniziato a fotografare all’età di 45 anni. Più tardi la maggior parte dei miei amici artistici erano una squadra. stabilisce dei confini nell’irruzione della vita. La frequenza intermittente della fotografia – magia è diversa dal tremito volgarizzante dell’ideale che è assopito nella testolatria. Propedeutica. e che squadra! Ž. All’anima nuoce soprattutto l’unidimensionalità di ogni accesso al prodigio della fotografia. Jerman. La fotografia ovvero l’immagine tecnica come tale viene dal testo (dalle idee). R. Quindi da ciò. Lo sto facendo dal 1974. della performance. Vijatović . Qui è importante un dato: in quegli anni ’70 mi occupavo di fotografia.

anche se per principio è un’impronta. Alla fine del tempo. promosse come – sorelle di vita. Sapienti sat. Molti anni fa ho scritto lungo il mare e la cava a Rovigno il grafito: abbiate bisogno del corpo. Un’infinità di modi di esistenza della fotografia si contraggono. La fotografia come il più forte oggetto al mondo (lasciamo stare il danaro) diventa l’ombra più poetica che emana la luce della realtà. La fotografia è ugualmente un corpo. del corpo. quindi un’ombra. Cinque vite della fotografia. ma non si desidera esporla in nessuna parte dell’abitazione. ritardi. La fotografia come sguardo (inscenato). la fotografia come oggetto. È una linea di confine che ha in certo qual modo associato il destino della sostanza. la fotografia come materiale. l’apparizione della fotografia inscenata corrisponde alle prassi precedenti di prendere le foto come ready made. la fotografia come documento. La situazione sta così: non è solamente che la fotografia non si mette negli album. La post fotografia nel testuale lascia trapelare molte fugacità. Riassunto: la fotografia come base. un oggetto.stessa di opere. speranze. più la fotografia come testimone onnipotente della vita poetica sulla Terra. regressi. Vlado Martek 8 .

"Broodthaers". azione con il gesso . 2012.. akcija s kredom "Broodthaers". 2012.

.

fotografia. fotografia. fotografia. 100x70 cm "Arte". varie dimensioni "Basi (ciclo)". varie dimensioni . 2013. stampa. 2910."Umjetnost". 2013. 9. stampa. varie dimensioni "Basi (ciclo)". fotografia. fotografia. 2009. fotografia. 5. akcija na pijesku / "Arte". 2013. 100x70 cm "Attenzione. 2013. 2009. 100x70 cm "Azione di registrazione". varie dimensioni "Basi (ciclo)". 13. fotografia. 8. 3. 2910.. 14. fotografia. 100x70 cm "Basi (ciclo)". 2009. stampa. stampa. 2009. "Lacan". 6. 11. varie dimensioni "Basi (ciclo)". fotografia. varie dimensioni "Basi (ciclo)". fotografia. fotografia. varie dimensioni "Basi (ciclo)". 4. stampa. azione sulla sabbia Elenco delle opere esposte: 1. fotografia. 7. 2013. 100x70 cm "Così passa la gloria del mondo". 2013. 2009. 12. 2009. 2013.". stampa. fotografia. fotografia. 100x70 cm "Non adeguati". 16. fotografia. 100x70 cm "Kafka". stampa. varie dimensioni "Basi (ciclo)". stampa. 10.. 2009. 2009. 2013. fotografia.. 15. 100x70 cm "Lacan – monumento". 2.

.. .muzej–rovinj. 2014."Abeceda".o.. azione sulla sabbia Slika na naslovnici / Foto sulla copertina: "Tri". azione con il giglio Organizacija izložbe / Organizazzione della mostra: Dario Sošić. Tekst / Testo: Vlado Martek. Prijevod / Traduzzione: Eufemia Papić. Tisak / Stampa: Kerschoffset Zagreb. akcija na pijesku / "Alfabeto". Izdavač / Editore: Zavičajni muzej Grada Rovinja / Museo Civico della Città di Rovigno. 2014. 2012. Naklada / Tiratura: 300.hr. 2012. Dizajn i priprema za tisak / Design e preparazione per la stampa: Indigo Graf d. azione sulla sabbia "Ne razmeći se umjetnošću". Urednik kataloga / Curatore del catalogo: Dario Sošić. http://www. viši kustos. Za izdavača / Per l’editore: Marija Smolica. Realizacija ove izložbe omogućena je sredstvima Grada Rovinj-Rovigno i Turističke zajednice Grada Rovinja/ La realizzazione di questa mostra è stata finanziata dalla Città di Rovinj-Rovigno e della Società Turistica della Città di Rovigno. akcija na pijesku / "Non sfoggiare l'Arte".o.. 2012. akcija s ljiljanom / "Tre". 2012.