You are on page 1of 38

Sains Kebakaran

Tujuan
Menyelamatakan nyawa dan mengelakkan
kecederaan
Bertindak dengan pantas dan bersistematik
apabila berlakunya kebakaran.
Menyekat kemerebakan api dan
mengurangkan kerosakan harta benda
Mengembali pulih segera keadaan aktiviti
harian seperti sediakala
Mewujudkan kesedaran Budaya Keselamatan
Kebakaran

SKOP

Sains Kebakaran
Strategi Pencegahan
Strategi Kawalan
Strategi Pelepasan Diri

Pengenalan
Merupakan satu bencana yang amat
dashyat dan boleh mengancam nyawa
dan harta benda.
Menyebabkan kehilangan pekerjaan
Mengugat kestabilan ekonomi negara
Menyebabkan kerugian kepada
seseorang individu atau sesuatu agensi.

Prevention Is Better Than Cure

How can you prevent


anything when you do not
know the cause

Rangkaian Tindakbalas Kimia Diantara Oksigen,


Haba Dan Bahan Api

Oksigen
Kandungan oksigen dalam
atmosfera
16% hingga 21%
Kurang dari 15% Oksigen ( oxygen
defficiency )

Bahan Api
Pepejal/Solid
- Kayu, kertas, kain, sampah sarap
Cecair/Liquid
- Minyak, cat, varnish dan thinner
Gas
- Butane, Propane, LPG, methane,
acetylene
Logam
- Potassium, sodium, kalcium, Natrium

Haba
Suhu yang paling rendah sekali
bagi sesuatu bahan api
mengeluarkan gas/wap mudah
terbakar bagi membantu proses
pembakaran.
Terbahagi Kepada 4 peringkat

TAKAT SAMBARAN / FLASH POINT

SUATU TAKAT SUHU YANG PALING


RENDAH SEKALI BAGI SESUATU
BAHAN ITU MULA
MENGELUARKAN GAS ATAU WAP
MUDAH TERBAKAR, DAN AKAN
TERHENTI TERBAKAR BILA PUNCA
API DIJAUHKAN.

TAKAT KEBAKARAN / FIRE POINT

SUATU TAKAT SUHU YANG PALING


RENDAH SEKALI BAGI SESUATU
BAHAN ITU BOLEH MENGELUARKAN
GAS ATAU WAP MUDAH TERBAKAR
YANG CUKUP UNTUK MENYAMBUNG
PROSES KEBAKARAN TERUS
MENERUS SUNGGUHPUN PUNCA API
TERDEDAH YANG DIKENAKAN
TELAH DIKELUARKAN DARIPADA
KEBAKARAN ITU.

SUHU NYALAAN / IGNITION


TEMPERATURE

SUATU TAKAT SUHU DIMANA WAP /


GAS MUDAH TERBAKAR DENGAN
SENDIRI SECARA SPONTAN
Arang Batu

130c

Kapas

230 c

Kertas

185 c

Kayu

200 - 220 c

KEBAKARAN SPONTAN /
SPONTANEOUS COMBUSTION
SUHU YANG PALING RENDAH
SEKALI SESUATU BAHAN API ITU
AKAN TERBAKAR DENGAN
SENDIRINYA TANPA DIBANTU.

Kelas Kelas Api


Kelas A
Kebakaran yang melibatkan bahan
pepejal seperti kayu, kertas, kain
dan sampah sarap

Kelas B
Kebakaran yang melibatkan bahan
cecair seperti minyak, cat, varnish,
thinner dan lain lain cecair yang
mudah terbakar.

Kelas C
Kebakaran yang melibatkan gas
mudah terbakar seperti butane,
propane, methane, silane, LPG,
acetelene dan lain-lain.

Kelas D
Kebakaran Yang Melibatkan bahan
logam seperti potasium, sodium,
natrium dan kalsium

Kaedah Kaedah Pemadaman


Melaparkan
Menyekat/Memisah bekalan bahan api

OKSIGEN

HABA

BAHAN API

Melemaskan
Menyekat kemasukkan oksigen dalam
kebakaran
OKSIGEN
HABA

BAHAN API

Menyejukkan
Menurunkan haba/suhu dengan kuantiti
air yang banyak
HABA
OKSIGEN

BAHAN API

Cara cara Kemerebakkan Api

DISEBABKAN PEMINDAHAN HABA


DARIPADA TEMPAT YANG PANAS KE
TEMPAT YANG SEJUK.
KEMEREBAKAN KEBAKARAN BERLAKU
MELALUI EMPAT CARA IAITU :
1. PENGALIRAN

2. OLAKHABA
3. BAHANGAN

4. TERUS MENERUS

1. Pengaliran
Pergerakkan haba adalah dari suhu
yang tinggi kepada suhu yang rendah
Pengalir haba yang baik adalah logam,
cecair, arang batu dan simen
Bahan api akan menyerap haba dan
apabila sampai kepada takat suhu
nyalaan ianya akan terbakar dengan
sendirinya

Gambarajah kemerebakkan secara


Pengaliran

2. Olak Haba
1. PEMINDAHAN HABA YANG BERLAKU DI
DALAM MUDAHALIR SEPERTI CECAIR ATAU
GAS.
2. APABILA IANYA DIPANASKAN AKAN
MENGEMBANG DAN RINGAN
3. GAS YANG PANAS AKAN NAIK KE ATAS DAN
GAS YANG SEJUK TURUN KE BAHAGIAN
BAWAH SECARA PUSINGAN SEHINGGA
KESELURUHAN MENJADI PANAS. ( MELALUI
LUBANG, LIF. TANGGA, DSB ).

Gambarajah kemerebakkan secara Olak


Haba

3. Bahangan
1. PEMINDAHAN TENAGA HABA SEBAGAI
GELOMBANG ELEKTROMAGNET.
2. HABA INI BERPINDAH MENGIKUT
GELOMBANG CAHAYA DARIPADA
KEBAKARAN TERSEBUT.
3. BAHANAPI INI MENDAPAT HABA SECARA
BAHANGAN, SUHUNYA AKAN NAIK DAN JIKA
SAMPAI SUHU NYALAAN IA AKAN TERBAKAR.
4. IANYA BERBENTUK SINARAN DAN
PENYERAPAN

Gambarajah kemerebakkan secara Bahangan

Media Pemadaman
Bil

Kelas Api

Teknik
Pemadaman

A( Pepejal) Melapar
Melemas
Menyejuk

Media
Pemadaman
Air
Debu kering
Pasir

Bil

Kelas Api

B( Cecair )

Teknik
Pemadaman
Melapar
Melemas

Media
Pemadaman
Debu kering
Pasir
Buih
Selimut

Bil

Kelas Api

Teknik
Pemadaman

C ( Gas )

Melapar
Melemas
Menyejuk

Media
Pemadaman
Air
CO
Debu Kering

Bil

4.

Kelas Api

Teknik
Pemadaman

D ( Logam ) Melapar
Melemas
Menyejuk

Media
Pemadaman
Air
CO
Debu Kering

Punca Dan Sebab Berlakunya


Kebakaran
Faktor Semulajadi
Faktor Kemalangan
Faktor Sengaja Dibakar

Sebab Berlakunya Kematian

Claustrophobic/delirium
Asphyxia
Haba
Masa

Undang Undang Universal Mengelakkan


Kejadian Kebakaran

Kawal atau hapus punca punca


nyalaan
Kawal atau hapus bahan-bahan mudah
terbakar
Penggunaan secara minima bahan yang
mudah terbakar
Penggunaan dan pemilihan bahan yang
mempunyai tahap kebakaran ( Fire
Load ) yang rendah

Strategi Pencegahan

Persekitaran
Penstoran
Merokok
Punca Kebakaran Akibat Dari
Elektrik
Penyelenggaraan/Pemasangan
peralatan Elektrik

Strategi Pengawalan
Bekalan Peralatan Menentang Kebakaran
Mencukupi dan diselenggara dengan
baik.
Pekerja pekerja hendaklah dilatih.
Penempatan peralatan hendaklah mudah
dilihat dan dicapai apabila diperlukan
Nombor telefon kecemasan hendaklah
dipamerkan.
Setiap kerosakkan hendaklah diperbaiki
dengan segera dan direkodkan

Ujian dan pemeriksaan hendaklah


dilakukan secara berkala
Pastikan peralatan dan sistem
perlindungan kebakaran bebas dari
sebarang halangan.
Semua pembinaan dan pengubahsuaian
hendaklah menepati kehendak undang
undang Pihak Berkuasa Tempatan.

Kehendak Kehendak Bomba


Satu pili bomba jenis double outlet pillar
hydrant 1350 liter jika tidak terdapat mana
mana pili bomba di dalam linkungan 100 kaki
dari bangunan cadangan.