You are on page 1of 11

Lyrics

Artists - MMabuhay
Singers LyricsPasko
Sa Pilipinas
AlbumKampana Ng
Simbahan Lyrics
Mabuhay Singers Kampana Ng
Simbahan Lyrics
Artist: Mabuhay
Singers

Album: Pasko Sa
Pilipinas
Heyo! SONGLYRICS
just got interactive.
Highlight. Review:
RIFF-it.
RIFF-it good.
Follow Mabuhay
Singers Concerts
near Cebu

Listen while you


read!

At waring nagsasabi
na tayo'y magsimba
Magbangon at
magbihis tayo'y
magsilakad
At masiglang
tunguhin ang ating
simbahan

Kinagisnang
simbang gabi huwag
nating limutin
'Pagkat tayo'y may
tungkuling sa
pananalangin
Ang kampana ng
simbahan ay
nanggigising na

Tayong lahat
manalangin habang
nagsisimba
Kampana ng
simbahan ay
nanggigising na
At waring nagsasabi
na tayo'y magsimba
Magbangon at
magbihis tayo'y
magsilakad

At masiglang
tunguhin ang ating
simbahan
Ang kampana'y
tuluyang
nanggigising
Upang tayong lahat
ay manalangin
Ang bendisyon
kapag nakamtan na

Tayo'y magkakaroon
ng higit na pag-asa
Ang kampana'y
tuluyang
nanggigising
Upang tayong lahat
ay manalangin
Ang bendisyon
kapag nakamtan na

Tayo'y magkakaroon
ng higit na pag-asa
[Instrumental]
Kampana ng
simbahan ay
nanggigising na
At waring nagsasabi
na tayo'y magsimba

Magbangon at
magbihis tayo'y
magsilakad
At masiglang
tunguhin ang ating
simbahan
Ang kampana'y
tuluyang
nanggigising
Upang tayong lahat
ay manalangin

Ang bendisyon
kapag nakamtan na
Tayo'y magkakaroon
ng higit na pag-asa
Ang kampana'y
tuluyang
nanggigising
Upang tayong lahat
ay manalangin
Ang bendisyon
kapag nakamtan na

Tayo'y magkakaroon
ng higit na pag-asa
Tayo'y magkakaroon
ng higit na pag-asa