You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

11-13-2016

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Liturgia Sowa dzisiejszej niedzieli zapowiada zburzenie wiatyni


jerozolimskiej oraz nadejcie czasw przeladowania chrzecijan.
Dlaczego zostaa zburzona witynia jerozolimska? Bo ludzie
"nie rozpoznali czasu nawiedzenia", bo zabrako w nich mioci do Boga.
Jak nie bdzie w naszym yciu mioci do Boga, wszystko si zawali, wszystko
upadnie, pozostanie tylko pacz.
W yciu trzeba zawiadczy, e Boga si kocha. Mio za i wiara bd
poddane prbie. Chrystus zapowiedzia przeladowanie swoich wyznawcw.
"Podnios na was rce i bd was przeladowa. Wydadz was do synagog
i do wizie oraz z powodu mojego imienia wlec was bd do krlw
i namiestnikw". (k 21,12)
Ile tych przeladowa byo w historii kocioa, a po nasze wspczesne
czasy. Co w tym wszystkim najwaniejsze: Chrystus zapowiadajc
przeladowania jednoczenie wezwa kadego chrzecijanina do wytrwaoci
i wiernoci Jego nauce. "Przez swoj wytrwao ocalicie wasze ycie".
(k 21,19)
Przeladowani chrzecijanie, ktrzy za wiar oddali swoje ycie, nie ocalili
swojego ycia doczesnego, ale ocalili swoje ycie wieczne. Woleli umrze,
anieli zaprze si Boga i swojej wiary.
Obecnie przygotowujemy si do Jubileuszowego Aktu przyjcia Jezusa
Chrystusa za Krla i Pana, ktry zoymy w najblisz niedziel. Skadajc ten
akt zobowiemy si, aby Chrystus krlowa w naszych sercach, rodzinach
i w naszej parafii.
Drodzy Parafianie, niech kady z was osobicie przyjmie Jezusa za Krla
i Pana. Przyrzeknijmy, jak bdzie mwi Jubileuszowy Akt, peni wol
Chrystusa i strzec prawoci naszych sumie, troszczy si o wito naszych
rodzin i chrzecijaskie wychowanie
dzieci, oraz budowa krlestwo
Jezusa Chrystusa i broni go.
Krluj nam Chryste na wiksz
chwa Przenajwitszej Trjcy
i dla zbawienia ludzi.
Ks. Andrzej Malejak, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Zygmunt Ostrowski
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 12 LISTOPADA

9:00 + Stanisawa Kotun


4:00 - O potrzebne aski dla Kasi i Haliny Przyby
5:30 + Feliksa Nita w 8 rocz. mierci - rodzina
XXXIII NIEDZIELA ZWYKA - 13 LISTOPADA

8:00 + Z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 - W intencji cierpicych i konajcych - Arcybractwo
11:15 + Stefan Skimina
1:00 - Za nasz Ojczyzn Polsk
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Bogusawa
Nowakowskiego
1:00 - Msza w. dzikczynna i z prob o Boe b. dla Lisy
1:00 - Z prob o prac
1:00 - W pewnej intencji Bogu wiadomej
1:00 + Z rodzin: Hondw i Wakowiczw
1:00 + Zofia Metkowska w 1 rocz. mierci
1:00 + Ena
1:00 + Irena Wieczorek w 2 rocz. mierci
1:00 + Przemysaw Partyka
1:00 + Elbieta Trela
1:00 + Stanisawa, Stanisaw Buczaowscy
1:00 + Stanisawa, Wadysawa, Antoni Strzemeccy
1:00 + Jzef Porada, Jzefa, Walter Wilk
7:00 + Stanisawa, Jerzy Midura

11:15 + Wadysaw Wilga w 8 rocz. mierci i zmarli z


rodzin: Wilgw i Orzow
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Bogusawa
Nowakowskiego
1:00 - O Boe b. dla rodziny Liedke
1:00 + Maria, Wacaw Starostka
1:00 + Stella Lenart
1:00 + Ena
1:00 + Lucyna Jurzak w rocz. mierci
1:00 + Marianna Leniak w 3 rocz. mierci -crka z rodz.
1:00 + Matylda, Zygfryd Pietrzak w rocz. mierci - crka
1:00 + Wadysaw, Genowefa Janus
1:00 + Emilia, Jan Krystian Trojanowski
7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Witolda w dniu
urodzin - ona
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 13 LISTOPADA
PONIEDZIAEK - Ap 1,1-4;2,1-5a Ps 1

k 18,35-43

WTOREK -Ap 3,1-6.14-22 Ps 15 k 19,1-10


RODA - Ap 4,1-11 Ps 150 k 19,11-28
CZWARTEK Ap 5,1-10 Ps 149 k 19,41-44
PITEK- Ap 10,8-11 Ps 119 k 19,45-48
SOBOTA - Ap 11,4-12 Ps 144 k 20,27-40
NIEDZIELA - 2 Sm 5,1-3 Ps 122 Kol 1,12-20

k 23,35-43

PONIEDZIAEK - 14 LISTOPADA

9:00 - O zdrowie, uczciwo i uwolnienie dla Even


7:00 + Leonora, Jan, Marek, Wika Adamowicz
WTOREK 15 LISTOPADA

9:00 - O opiek Matki Boej i zdrowie dla przyjaci


Ireny Bochniak
9:00 + John Warzywoda, Irena Bochniak - N. Stephenson
7:00 - Za Parafian
RODA - 16 LISTOPADA

9:00 + Z rodzin: Kuczyskich i Parciakw


10:30 Oakmond Mass (Nursing Home)
7:00 + Halina Knach
CZWARTEK - 17 LISTOPADA

9:00 + Teresa, Bronisaw Synowiec


9:00 + Lucyna Jurzak w 5 rocz. mierci - m i syn
7:00 + Regina Muszyski
PITEK - 18 LISTOPADA

9:00 + Andrzej Kotun


7:00 + Marianna opacki
7:00 + Ena
SOBOTA - 19 LISTOPADA

9:00 + Marianna, Teodor Zembrzusccy - crki


4:00 + Wadysawa, Tadeusz Rybak - crki
5:30 + Stanisaw Kieltowski

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-20-2016
4:00 - Celina Basta
5:30 - M. Ivers
8:00 - Anna Szklarski, Iwona Jdrzejczak
9:30 - Teresa liwicka-Pachyska, Barbara Kawaek,
Anna Martusiewicz
11:15 - Dzieci
1:00 - Jzefa Hoowiska, Maria Grot, Krzysztof
Grzesiak
7:00 - Mikoaj Pal
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-20-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, K. Zadrony
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
SKADKA CSA NA DZIE 6 LISTOPADA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $65,665.00

$46,344.00

$19,321.00

UROCZYSTO CHRYSTUSA KRLA - 20 LISTOPADA

8:00 + Maria Jdrzejewski - syn


9:30 + Stanisaw Mieczkowski - ona
11:15 - O Boe b. dla kapanw i Sistr pracujcych w
naszej parafii

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi trzydziesta trzecia niedziela w cigu roku.


Liturgia Sowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku
liturgicznego przypomina nam o sprawiedliwym sdzie
Boym, ktry czeka kad i kadego z nas. Pan Bg oceni
nasze ycie: wynagrodzi dobro, a zo ukarze. W Ewangelii
znajdziemy rwnie zapowied przeladowa. Wierno
Chrystusowi i Jego nauce spotka si z niezrozumieniem
i wrogoci nawet ze strony najbliszych, jednak
obietnica wspaniaej nagrody winna nas motywowa do
prowadzenia ycia prawdziwie chrzecijaskiego i bycia
wiadkiem tego, e Pan Bg jest stale obecny wrd
swojego ludu
W przysz niedziel zakoczy si w Kociele
jubileuszowy Rok wity Miosierdzia. Duchowo
bdziemy si czy z Ojcem witym oraz osobicie
i wsplnotowo dzikowa za wszelkie aski, jakich Pan
Bg udzieli Kocioowi i kademu z nas.
NOWENNA I TRIDUUM
PRZED UROCZYSTOCI
CHRYSTUSA KRLA
Przeywamy Nowenn przed Uroczystoci
Chrystusa Krla Odprawiamy j po Mszach
w. rano
i wieczorem. Zapraszamy
wszystkich parafian na Triddum ze
specjalnymi Mszami w. wraz z naukami:
w czwartek 17 listopada o 7:00 wieczorem, w piatek
18 listopada, o 7:00 wieczorem, w sobot 19 listopada
o 9:00 rano.
Uroczysto Chrystusa Krla jest patronalnym witem
Ksiy Chrystusowcw i Sistr Misjonarek. Z tej okazji
zapraszamy wszystkich na obiad w naszej sali parafialnej.
II KOLEKTA
W przysz niedziel, 20 listopada, druga
kolekta zostanie przeznaczona na Seminarium
Duchowne Towarzystwa Chrystusowego.
JUBILEUSZOWY AKT PRZYJCIA JEZUSA
ZA KRLA I PANA
W Polsce 20 listopada, w uroczysto Chrystusa Krla,
w agiewnikach i wszystkich parafiach zostanie
odczytany akt przyjcia Jezusa Chrystusa za Krla
i Pana. Taki sam akt zostanie rwnie odczytany na
wszystkich Mszach w. w naszej parafii w Uroczysto
Chrystusa Krla.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do
wsplnoty
Kocioa
przez
ask
Sakramentu Chrztu witego zostanie
wczony David Slavik Markiv. Nowo
ochrzczonemu,
rodzicom
i
rodzicom
chrzestnym gratulujemy i yczymy Boego
bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej
MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu z naszej wsplnoty
odeszli do wiecznoci: p. Ludwika rdo
i Stanisaw lebioda. Polemy ich miosierdziu Boemu:
Wieczny odpoczynek racz im da Panie.

Oglna: Aby kraje, ktre przyjmuj wielk liczb


uchodcw i uciekinierw, byy wspierane w swoim
wysiku solidarnoci.
Misyjna: Aby w parafiach kapani i wierni wieccy
wsppracowali w subie wsplnoty, nie ulegajc
pokusie zniechcenia.

ZBIRKA NA CSA
Dzi przedstawiciele Rady Finansowej po kadej Mszy
w. w holu Kocioa bd zbiera donacje na CSA.
Prosimy rodziny, ktre nie wczyy si jeszcze w tym
roku w apel diecezjalny, aby odpowiedziay w miar
swoich moliwoci. Bg zapa wszystkim, ktrzy ju
zoyli swoj cegiek na ten cel. W tym roku mamy
jeszcze do zebrania $19,321.00
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 19 listopada po Mszy w o godz.
4:00pm w kaplicy w. Maksymiliana odbd
si nauki przed chrztem w. dla rodzicw
i rodzicw chrzestnych.
SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG
LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj wszystkich, ktrzy pragn
sucha Sowo Boe i pogbi swoj wi z Jezusem na
spotkanie w nurcie LECTIO DIVINA. W tym roku
bdziemy si pochyla nad postaci w. Piotra stojcego
na czele rozwijajcego si Kocioa pierwszych wiekw.
Spotkanie pt:
Droga paschalna
w. Piotra bdzie
w sobot 19
listopada 2016 w
sali Jana Pawa II.
Rozpoczcie o
godz. 5:30pm.
Przynie ze sob:
Pismo w
i notatnik.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:


17 XI w. Elbieta Wgierska, jedna z pierwszych
tercjarek franciszkaskich, patronka Franciszkaskiego
Zakonu wieckich, ktra prowadzia gbokie ycie
duchowe i oddawaa si posudze miosierdzia std te
nazywa si j patronk miosierdzia chrzecijaskiego;
18 XI b. Karolina Kzkwna, ktra od
najmodszych lat ukochaa modlitw i staraa si
wzrasta w mioci Boej; poniosa mier mczesk na
pocztku I wojny wiatowej, bronic cnoty czystoci i
ludzkiej godnoci;
19 XI b. Salomea, klaryska, siostra Bolesawa
Wstydliwego, ktra w bardzo heroiczny sposb oddaa
si na sub Bo.
XVI SYNOD
ARCHIDIECEZJALNY
UNLEASH THE GOSPEL
XVI
Synod
Archidiecezjalny
odbdzie si w dniach od
18-20
listopada. Przedstawicielem naszej
parafii na Synod jest Mariola Vanderest. Bdzie ona
braa udzia w obradach Synodu. Ks. Arcybiskup Allen
Vigneron prosi wszystkich wiernych Archidiecezji
o modlitw w intencji Synodu.
DEWOCJONALIA Z ZIEMI WITEJ
Dzi jest moliwo zakupu dewocjonalii i wyrobw
z drzewa oliwkowego z Ziemi witej. Dochd bdzie
przeznaczony dla wsplnot chrzecijaskich tamtejszego
Kocioa i utrzymanie kociow katolickich.
ZAPISY DO DUNAJCA
Zesp Pieni i Taca DUNAJEC ogasza zapisy
do grupy Modzieowej. Wiek: 13-16 lat. Zajcia
odbywaj si w poniedziaki od 7:30-9:30pm.
Wicej informacji: Tomasz Kielar - Tel. 313-3334469 lub Email: dunajec@hotmail.com. Zapraszamy
NADCHODZI CZAS
DZIELENIA.
Rozpoczynamy akcj CHOINKA.
Zwracamy si z ogromn prob do
parafian o zgoszenia osb, ktre
waszym zdaniem - naley obdarowa
prezentem pod choink. Wystarczy
tylko wypeni papier i wrzuci do
skrzynki w holu Kocioa z napisem
CHOINKA.
W tym roku wiele osb potrzebowao
naszej pomocnej rki przyniemy im
rado z naszego prezentu!

POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI


NAWZAJEM .

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy

ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Danuta Nowicka & Mateusz Woniak

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Maria Roek, Izabella, Pawe, Helena Kimler, Franciszka
Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward Szymaski,
Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisawa
Mandziuk, Morgan Czerwiski, Maria Krok, Lidia, Jan
Krysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak,
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

11.13 - 11.20
rodzina
Mikoajewski

11.20 - 11.27
rodzina
Wooszyn

ZAPROSZENIE DO PRZYJCIA MATKI BOEJ


Ju od ponad 2 lat obraz Matki Boej pielgrzymuje po
domach naszych rodzin. Zapraszamy te rodziny, ktre
jeszcze nie odpowiedziay na zaproszenie Maryi.
Od stycznia s wolne terminy. Mona si zapisa
w zakrystii.

KALENDARIUM PARAFII

13 listopada - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.


19 listopada - Nauka przed Chrztem w.
19 listopada - Lectio Divina
20 listopada - Spotkanie dla kandydatw do
Bierzmowania i ich rodzin
24 listopada - Thanksgiving
26 listopada - Andrzejki
27 listopada - ADVENT
30 listopada - Roraty
KAWIARENKA
Podzikowania dla rodzicw dzieci I Komunii w.
pastwu: Bogacz, Bzura, Kafarski, Luboch za
zorganizowanie kawiarenki w dniu 6 listopada ($726.00)
Bg zapa.
SPOTKANIE DLA MODZIEY
PRZYGOTOWUJCEJ SI DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
I ICH RODZICW
W najblisz niedziel 20 listopada na Msz w o godz.
11:15am zapraszamy w szczeglny sposb rodzicw
i modzie przygotowujc si do Sakramentu
Bierzmowania. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie.
Obecno obowizkowa.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

INFORMACJE DOTYCZCE JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRLA


I PANA W POLSCE I W NASZEJ PARAFII
Myl o potrzebie aktu intronizacyjnego zostaa zapocztkowana w zwizku z wszczciem
w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sugi Boej Rozalii Celakwny,
krakowskiej pielgniarki i mistyczki, zmarej w czasie II wojny wiatowej. Wwczas wiato dzienne
ujrzay jej zapiski i mona byo pozna tre udzielonych jej objawie prywatnych, w ktrych Jezus
domaga si m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. wiadczy o tym choby ten zapis: Jest
ratunek dla Polski: jeeli mnie uzna za swego Krla i Pana w zupenoci przez intronizacj, nie tylko
w poszczeglnych czciach kraju, ale w caym pastwie z rzdem na czele. To uznanie ma by
potwierdzone porzuceniem grzechw i cakowitym zwrotem do Boga.
Wie o tego typu daniach Jezusa w objawieniach danych Celakwnie szybko si rozniosa. Pojawio si wiele inicjatyw
oddolnych, ktrych celem byo doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. Konferencja Episkopatu Polski powoaa
w 2004 roku Zesp ds. Spoecznych Aspektw Intronizacji Chrystusa Krla. Od pocztku byo wielu ludzi dobrej woli,
autentycznie zaangaowanych w dzieo intronizacji Jezusa, zawierzajcych realizacj swoich de i oczekiwa Boskiej
Opatrznoci i wspierajcych pasterzy Kocioa w Polsce wytrwa i cierpliw modlitw na rzecz naleytego rozeznania
sprawy. Okazao si rwnie, e analogiczna myl o koniecznoci uznania Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem
stanowi centralny rys duchowoci i formacji wielu wsplnot i stowarzysze w Polsce, zwaszcza rodowiska oazowego
i charyzmatycznego; jest te u podstaw spotka modziey w Lednicy.
Ta niezwyka zbieno myli rzeszy wiernych, inspirowana nie tylko prywatnymi objawieniami, ale majca wyrane
podstawy biblijne i szerokie rozwinicie w nauczaniu Kocioa, szczeglnie w encyklice Quas Primas Piusa XI, nie
moga by lekcewaona, ani odkadana na bok. Pasterze Kocioa dostrzegli w niej bardzo konkretny oddwik zmysu
wiary ludu Boego. W 2013 roku biskupi powoali do istnienia Zesp ds. Ruchw Intronizacyjnych. Owocem dialogu
i wsppracy Zespou z przedstawicielami rnych ruchw intronizacyjnych jest zatwierdzony przez Konferencj
Episkopatu Polski Jubileuszowy Akt Przyjcia Jezusa Chrystusa za Krla i Pana.
Teologiczne uzasadnienie Aktu
Przyjcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polakw
rozumiejcych, e od najwikszych zagroe doczesnych nieskoczenie groniejsza jest utrata zbawienia. Wspczenie
zagraa ona coraz wikszej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy na skutek odrzucenia Chrystusa, ktry jest
Prawd i na skutek odrzucenia Jego prawa mioci. Std pragnienie, aby powszechnej
w wiecie detronizacji Chrystusa Polska przeciwstawia Jego intronizacj.
Przyjcie panowania Jezusa Chrystusa ma by z zaoenia aktem wiary narodu.
Celem tego aktu nie jest zapewnienie doczesnej wadzy czy dostatku, ale poddanie
osobistego, rodzinnego i narodowego ycia Chrystusowi i ycie wedug praw Boych.
Akt ten powinien wpyn na rzeczywisto doczesn, ale nie moe stanowi naduycia
Najwitszego Imienia Jezusa do osigania celw doczesnych. Jest wyrazem
posuszestwa Bogu, czyli odpowiedzi czowieczej mioci na Mio Bo, jest te
aktem sprawiedliwoci, czyli oddaniem Bogu tego, co Jemu nalene.
Pierwsze w Dziejach Apostolskich wezwanie do uznania w Jezusie Pana i Mesjasza
zostao wypowiedziane przez w. Piotra w dniu Zesania Ducha witego: Tego
Jezusa, ktrego wycie ukrzyowali, uczyni Bg i Panem, i Mesjaszem [czyli
Krlem] (Dz 2, 36). To znaczy, e od Ojca ma Jezus wszelk wadz na niebie i na
ziemi, i wskutek tego jest Krlem narodw godnym czci (Hymn Eucharystyczny w.
Tomasza z Akwinu). Stao si tak, jak zapowiada prorok Daniel: Powierzono Mu
panowanie, chwa i wadz krlewsk, a suyy Mu wszystkie narody, ludy i jzyki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, ktre nie przeminie, a Jego krlestwo nie
ulegnie zagadzie (Dn 7, 13-14)...
Jubileuszowy Akt Przyjcia Jezusa Chrystusa za Krla i Pana nie jest zwieczeniem,
lecz pocztkiem dziea intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim.
Przed nami wielkie i wane zadanie.
Jego realizacja zakada szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego ycia,
przyjcie tego, co nam oferuje i dzielenie si Nim z innymi. Chodzi o umiowanie
Jezusa do koca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podejmowanie posugi mioci
miosiernej oraz realizacj Ewangelii we wszelkich wymiarach ycia, nie wykluczajc
jego aspektu ekonomicznego, spoecznego i politycznego.
Caa koncepcja Aktu Jubileuszowego jak wyjania przewodniczcy Zespou ds.
Ruchw Intronizacyjnych bp Andrzej Czaja jest zawarta ju w pierwszym akapicie
tekstu. Stajemy przed Tob, by uzna Twoje panowanie, podda si Twemu prawu,
zawierzy i powici Tobie nasz Ojczyzn i cay nard czytamy w nim.
Zgodnie ze wczeniejsz zapowiedzi, Jubileuszowy Akt przyjcia Jezusa Chrystusa
za Krla i Pana bdzie uroczycie odmwiony w Krakowie-agiewnikach 19 listopada
w sobot przed uroczystoci Chrystusa Krla Wszechwiata, w wigili zakoczenia
Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miosierdzia, w obecnoci Episkopatu Polski
i przedstawicieli Polskiego Rzdu. W niedziel za Akt ten zostanie odmwiony we
wszystkich parafiach i rwnie w naszej parafii.

6 6
6

PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJCZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS
PARAFIA
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NABR DO DZIECICEGO ZESPOU


TACA ESTRADOWEGO
2 grupy wiekowe: dzieci modsze (4-6 lat)
godz. 17:30pm dzieci starsze (7-10 lat) godz.
18:30pm.
Spotkanie
organizacyjne
w poniedziaek 24 padziernika w sali Jana
Pawa II o godz. odpowiedniej dla grupy wiekowej
zainteresowanego dziecka.
Zajcia prowadzi bdzie instruktor taca Agnieszka KrlOtwinowska, tel. kontaktowy (248)-525-0190,
e-mail:
groba@wp.pl

WITECZNY
BAZAR
PARAFIALNY
Nasz doroczny Bazar
witeczny, odbdzie
si w dniach 10 i 11
grudnia. Zwracamy
si z prob do
parafian o
przynoszenie OZDB
WITECZNYCH
i wszystkiego, co jest
zwizane ze witami
Boego Narodzenia.
Osoby chtne do pracy
przed i w czasie bazaru
proszone s
o zapisywanie si na
tablicy w holu kocioa.
Prosimy rodzicw
dzieci z katechezy,
ktrzy zadeklarowali
pomoc przy bazarze
i wpisanie si na
dyury. Na bazar
mona ju rezerwowa
stoliki na stoiska
biznesowe.