Дел.бр.

: 1977-1/16
Датум: 07.11.2016.
Распоред полагања испита за ванредне ученике у новембарском испитном року школске 2016/2017 године
Предмет

Ученик

Српски језик и
књижевност

1. Ђорђевић Немања (2)
2. Милићевић Милош (4)
3. Мик Миливој (1)

Енглески језик

Математика

1. Младеновић Петар (4)
2. Ђорђевић Немања (2)
3. Милићевић Милош (4)

1. Николовски Александар (4)
2. Новаков Дејан (4)
3. Турајлић Никола (4)

Раз
р.

сви

сви

4

Степен

сви

сви

4

Дан
полагањ
а

Датум
полагања

Време
полаг.

Учио
ница

Писмени
понедељак

14.11.2016
.

11.40

библ

Усмени
уторак

15.11.2016
.

11.40

библ

Писмени
среда

16.11.2016
.

11.40

библ

Усмени
четвртак

17.11.2016
.

10.50

библ

Писмени
четвртак

24.11.2016
.

10.00

23

Усмени
петак

02.12.2016
.

10.50

22

10.45

22

1. Марковић Јелена
2. Крстић Маријана
3. Божовић Срђан
1. Станковић Срђан
2. Тасић Јовица
3. Ђерфи Атила

Физика

1. Радић Бојан
2. Радојчић Милош

2

4

уторак

29.11.2016
.

Биологија

1. Мик Миливој
2. Милићевић Милош (диф)

1

4

четвртак

24.11.2016
.

12.30

библ

Историја

1. Радојчић Милош

2

4

среда

23.11.2016
.

12.30

24

Комисија
1. Капата Радмила (деж)
2. Глумац Фазловски Оливера
3. Шурбатовић Бојана

1. Стојков Сања (деж)
2. Перић Ксенија
3. Капата Радмила

1. Станковић Татјана (деж)
2. Јеленковић Марина
3. Симин Драган

1. Бончић Думитру Ика
2. Марјановић Славица
3. Стевић Весна

1. Лазаров Наташа
2. Рајков Корнелија (од.ст)
3. Чомлава Душанка
1. Павлов Весна
2. Пражић Наташа
3. Тасић Јовица

Ликовна култура

1. Ђорђевић Немања
2. Стојанов Марко (д

1

сви

понедељак

21.11.2016
.

10.50

библ

Музичка уметност

1. Мик Миливој

1

4

понедељак

21.11.2016
.

11.40

библ

Физичко васпитање

1. Рамчевић Денијел (4)
2. Ђорђевић Немања (2)
3. Мик Миливој (1)
4. Милићевић Милош (4)

сви

сви

петак

18.11.2016
.

11.40

сала

1. Лукић Душан
2. Лукић Миодраг
3. Стевић Весна

Грађанско васпитање

1. Вуковић Милош (3,4)
2. Рамчевић Денијел (4)
3. Младеновић Петар (4)
4. Десница Бранко (3)
5. Новаков Дејан (4)
6. Милићевић Милош (4)

сви

сви

уторак

22.11.2016
.

10.00

библ

1. Савановић Љубомир
2. Чомлава Душанка
3. Тасић Јовица

Економика и
организација
предузећа

1. Младеновић Петар

4

4

понедељак

28.11.2016
.

16.00

27

1. Перић Александра
2. Стојичевић Нада
3. Јанкулов Надица

Филозофија

1. Рамчевић Денијел
2. Младеновић Петар
3. Цупаћ Лука
4. Николовски Александар

4

4

уторак

15.11.2016
.

8.55

библ

1. Шурбатовић Бојана
2. Стевић Весна
3. Михајлов Марија

Устав и права грађана

1. Рамчевић Денијел
2. Младеновић Петар

4

4

среда

23.11.2016
.

12.30

24

Социологија

1. Десница Бранко
2. Поповић Зорана
3. Милићевић Милош

3

4

уторак

15.11.2016
.

8.55

библ

понедељак

28.11.2016
.

Рачунарство и
информатика

1. Мик Миливој

1

4

11.40

14

1. Стевић Весна
2. Бончић Думитру Ика
3. Марјановић Славица
1. Стевић Весна
2. Шурбатовић Бојана
3. Михајлов Марија
1. Васовић Саша
2. Симин Драган
3. Вртикапа Гојко

Примена рачунара у
електротехници

1. Калаба Зоран

2

4

петак

02.12.2016
.

4

1. Милановић Небојша
2. Сибиновић Зоран
3. Савановић Љубомир

13.25

23а

1. Влајин Ђурица
2. Марјановић Немања
3. Грбовић Никола

17.00

Основе машинства

1. Николић Горан

3

4

среда

23.11.2016
.

Основе аутоматског
управљања

1. Николовски Александар

4

4

петак

25.11.2016
.

15.05

14а

1. Радојичић Невенка
2. Јовановић Јелица
3. Савић Радован

Електричне машине
са испитивањем

1. Цупаћ Лука

4

4

понедељак

28.11.2016
.

11.40

14

1. Вртикапа Гојко
2. Симин Драган
3. Васовић Саша

Електричне машине

1. Вуковић Милош (4)
2. Дајевић Дејан (3)

15.05

6

1. Вртикапа Гојко
2. Вучуревић Пајо
3. Вулетић Томић Биљана

Електротермички
уређаји

сви

сви

уторак

29.11.2016
.

1. Николовски Александар

4

4

понедељак

28.11.2016
.

11.40

14

Расхладни уређаји

1. Дајевић Дејан

3

3

понедељак

28.11.2016
.

11.40

14

Електротехнички
материјали

1. Калаба Зоран

3

4

понедељак

28.11.2016
.

11.40

14

1. Симин Драган
2. Вртикапа Гојко
3. Васовић Саша

Електричне
инсталације и
осветљење

1. Николић Горан
2. Десница Бранко

3

понедељак

28.11.2016
.

16.10

14а

1. Переги Мартинов Марјана
2. Вучуревић Пајо
3. Савановић Љубомир

Рачунарска графика и
мултимедија

1. Бошков Младен

4

четвртак

24.11.2016
.

13.25

библ

1. Тасић Јовица
2. Ђерфи Атила (од.ст)
3. Станковић Срђан

Електроника у
енергетици

1. Божић Милан

3

4

среда

23.11.2016
.

13.25

23а

1. Марјановић Немања
2. Влајин Ђурица
3. Грбовић Никола

1. Вртикапа Гојко
2. Симин Драган
3. Васовић Саша
1. Симин Драган
2. Вртикапа Гојко
3. Васовић Саша

Електроенергетика

1. Новаков Дејан

Практична настава

1. Петровић Дарко (2,3)

3

4

петак

02.12.2016
.

17.00

4

1. Милановић Небојша
2. Сибиновић Зоран
3. Савановић Љубомир

4

петак

02.12.2016
.

17.00

4

1. Сибиновић Зоран
2. Милановић Небојша
3. Савановић Љубомир

17.00

4

1. Милановић Небојша
2. Сибиновић Зоран
3. Савановић Љубомир

15.05

14а

1. Јовановић Јелица
2. Радојичић Невенка
3. Савић Радован

Електрично
покретање

1. Цупаћ Лука

4

4

петак

02.12.2016
.

Програмабилни
логички контролери

1. Цупаћ Лука

4

4

петак

25.11.2016
.

Електромоторни
погон

1. Николовски Александар

4

4

среда

23.11.2016
.

13.25

23а

1. Грбовић Никола
2. Влајин Ђурица
3. Марјановић Немања

Елементи
аутоматизације

1. Петровић Дарко

3

3

петак

25.11.2016
.

15.05

14а

1. Радојичић Невенка
2. Јовановић Јелица
3. Савић Радован

1. Стаменковић Стефан

3

4

понедељак

28.11.2016
.

27

1. Јанкулов Надица
2. Стојичевић Нада
3. Перић Александра

петак

02.12.2016
.

27

1. Стојичевић Нада
2. Рајков Корнелија
3. Васовић Саша

Основе аудиотехнике
Увод у технике
мултимедија

1. Стаменковић Стефан

3

4

16.00

10.50

Директор школе:
Никола Ћурчин , дипл.инг.електротехнике