You are on page 1of 4

FESTAL APOLYTIKION ST BARBARA TONE (8) PLAGAL 4

Varvaran

tin
Agian
timisomen.
Ehthrou gar tas pagodas sinetripse,
ke os strouthion erristhi ex afton,
voithia ke oplo tou Stavou i
Pansemnos.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati


FESTAL APOLYTIKION ST JOHN

OF

us honour the All Virtuous Saint,


Barbara, for she broke the snares of
the enmy, and escaped from them
like a bird, with the Cross as her
Help and Shield.

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

Odige, Efsevias Didaskale


ke Senotitos, tis ikoumenis O Fostir,
ton
Monaston
to
Theopnefston
egkllopisma, Ioanni Sofe, tes didahes
Sou pantas Efotisas,
lira
tou
Pnevmatos. Presveve risto to Theo,
Sothine tas psihas imon.

Guide

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

Now and ever, and to the Ages of ages.

Amin

of Orthodoxy and a Sacred


Teacher of Piety and Dignity,
Luminar of the world, and GodInspired Jewel of Monastics, O Wise
John, the Spirits instrument: by Thy
Teachings, Thou Enlightened all.
Intercede with Christ our God for the
Salvation of our soul.

Amen
THEOTOKION TONE (8) PLAGAL 4

di imas Gennithis ek Parthenou, ke


Stavrosin ipomenas Agathe, O
Thanato ton Thanaton skilefsas, ke
egersin dixas os Theos, mi paridis
ous eplasas ti Heri Sou. Dixon tin
Filanthropian Sou Eleimon. Dexe tin
tekousan
Se
Theotokon,
Presvevousan iper imon, ke Soson,
Sotir, imon, laon apegnosmenon.

DISMISSAL BLESSINGS

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa


Archdiocese of Good Hope

DAMASCUS TONE (8) PLAGAL 4

Orthodoxias

Ke

Let

Born

of a Virgin and having endured


Crucifixion for our sake, O Good
One, Thou despoiled Death through
Death, and, as God, revealed
Resurrection. Despise not those
whom Thou has created with Thine
own Hand.
Show Thy Love for
mankind, O Merciful One. Accept
the Intercessions the Theotokos, for
us, and Save, O our Saviour, Thy
despairing people.

By the Grace of God


COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS
ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE
GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA
ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE
HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD
PO BOX 28348 - SUNRIDGE PARK - 6008
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
marguerite.paizis@gmail.com
OR DOWNLOAD DIRECTLY from WWW.SCRIBD.COM/WRITERS4574
OR GOOGLE Marguerite Paizis on Scribd

Vespers Service
3-4 December 2016
10

TH

24TH SUNDAY AFTER PENTECOST


SUNDAY OF ST LUKE THE BOWED WOMAN

Also the Feast of ST BARBARA, GREAT HOLY MARTYR OF HELIOPOLIS, SYRIA & St Juliana of
Heliopolis, Syria St John of Damascus St John of Phrygia St Alexander
Hotovitsky, New Martyr of Russia St Gennadios, Archbishop of Novgorod St
Seraphim, Bishop & Hieromonk of the Phanar

Tone (7) Varys/Grave


Our Eternal Gratitude to Pater Seraphim Dedes & all the contributing Translators
elsewhere for the original Greek & English texts and for making our Worship
a little easier to understand, to participate and to appreciate.
Glory to God for His Great Mercy!
www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

RE-EDITED & PUBLISHED - 19 OCTOBER 2016

NOT FOR MATERIAL PROFIT


8. V E S P E R S H Y M N S T O N E 7 - 2 4 A P - 1 4 L U K E - S T B A R B A R A 3 4 N O V E M B E R 2 0 1 6

sinanestisas, Doxaontas tin Sin


Pantodinamon
Egersin,
Kyrie
Filanthrope.

To

Iko Sou prepi Agiasma, Kyrie, is


makrotita imeron.

the Third Day, Thou hast also raised


us up, and we Glorify Thine
Almighty Resurrection, O Lord, and
Loving God.

Holiness

is proper to Thy House, O


Lord, unto length of days.

Foveros ofthis Kyrie, en Tafo Kimenos os O


O ipnon, anastas de Triimeros os
dinatos, ton Adam sinanestisas
kravgazonta. Doxa ti Anastasi
Sou, Mone Filanthrope.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati


ST JOHN

OF

Lord, what a Fearful Sight it was to


behold Thee lying as if asleep in the
Tomb! Yet Thou Arose on the Third
Day in Power, also Raising Adam,
who cried:
Glory to Thy
Resurrection, O Only Loving God!

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

DAMASCUS TONE (6) PLAGAL 2

Osie

Pater, is pasan tin gin exilthen O


fthongos ton katorthomaton Sou, di
on en tis Ouranis, evres misthon ton
kamaton Sou. Ton demonon olesas
tas falangas, ton Angelon efthasas ta
tagmata, on ton vion amemptos
ezilosas. Parrisian ehon pros Hriston
ton Theon, Irinin etise tes psihes
imon.

Ke

nin ke ai ke is tous Eonas ton


eonon.

Now

Amin

Holy Father, the Proclamation of


Thine Achievements went forth into
all the Earth, for Thy Labours found
Thee the Heavenly Reward. Thou
destroyed the arrays of demons, and
Thou attained to the Angelic Orders,
whose Lifestyle Thou blamelessly
emulated.
Since
Thou
hast
Confidence before our Lord, beseech
Him to grant Peace to our soul.
and forever, and to the Ages of
ages.

Amen
THEOTOKION TONE (6) PLAGAL 2

O Piitis ke Litrotis mou Panagne, Hristos O


O Kyrios, ek tis Sis nidios proelthon,
eme endisamenos, tis proin kataras,
ton Adam ileftherose.
Dio Si
Panagne, os tou Theou Mitri te ke
Partheno Alithos, voomen asigitos, to
Here tou Angelou. Here, Despina,
Prostasia ke Skepi, ke Sotiria ton
psihon imon!

Most Holy Virgin, Christ our Lord,


Creator and Redeemer, proceeded
from Thy Womb, and vesting
Himself in me, set me free from the
Ancient Curse of Adam. Wherefore,
O Most Pure Virgin, we praise Thee
unceasingly as Mother of God and
True virgin, with the Greeting of the
Angel: Hail! O Lady, Advocate,
Defender, and Salvation of our soul!

PRAYER OF ST
SYMEON THE GODRECEIVER TRISAGION PRAYERS OUR LORDS PRAYER
RESURRECTION APOLYTIKION TONE (7) VARYS/GRAVE

Katelisas

to Stavro Sou ton Thanaton.


Ineoxas to listi ton Paradison. Ton
Miroforon ton thrinon metevales ke
tis sis Apostolis kirittin epetaxas, oti
Anestis, Hriste O Theos, parehon to
kosmo to Mega Eleos.

2. V E S P E R S H Y M N S T O N E 7 - 2 4 A P - 1 4 L U K E - S T B A R B A R A 3 4 N O V E M B E R 2 0 1 6

By

Thy Cross Thou destroyed Death;


Thou opened Paradise to the Thief;
Thou changed the funeral wail of the
Myrrh-bearing
Women,
and
Commanded them to announce to
Thine Apostles that Thou had Risen
from the dead, O Christ our God,
Who bestows upon the world Great
Mercy.

VESPERS SERVICETONE 7-17AP-3 LUKE- ST JAMES ALPHAEUS 8-9 OCTOBER 2016

7.

THEOTOKION TONE (7) VARYS/GRAVE

Mitir

men egnosthis, iper fisin


Theotoke, eminas de Parthenos, iper
logon ke ennian, ke to Thavma tou
Tokou Sou, erminefse glossa ou
dinate.
Paradoxou gar ousis tis
sillipseos Agni, akataliptos Estin O
tropos tis kiiseos. Opou gar voulete
Theos, nikate fiseos taxis. Dio Se
pantes Mitera tou Theou ginoskontes,
deometha Sou ektenos.

Thou

were known to be a Mother


surpassing nature, O Theotokos, and
yet Thou remained a Virgin, in a
manner exceeding speech and
thought. And no language is capable
of explaining the Wonder of Thy
Childbirth!
O Pure Maiden, Thy
Conception was Paradoxical, hence
the manner of Thy Child-bearing is
also
Incomprehensible.
For
whenever God so Wills, natures
order is over-ridden.
Wherefore,
acknowledging Thee as the Mother
of God, to Thee we all intently pray:
Intercede for the Salvation of our
soul.

EISODOS THE ENTRANCE- THE


EVENING HYMN FOS
ILARON...

FESTAL PROKEIMENON SATURDAY EVENING - PSALM 92:

Kyrios evasilefsen,
enedisato

1.

Enedisato

2.

Kyrios
perizosato.

evprepeian

Dinamin,

ke

Ke gar estereose tin ikoumenin, it is

TONE (6) PLAGAL 2

The

Lord reigns - He vested Himself


with Majesty.

1.

The Lord vested and girded Himself

Amin

2.

And

He established the world ,


which shall not be moved.

PRIEST

Blessed

and Glorified is the

Power of Thy Kingdom, of the


Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit, now and forever, and
unto the Ages of Ages.

RESURRECTION APOSTICHA TONE (7) VARYS/GRAVE

Anestis ek tou Tafou, Sotir tou Kosmou, Rising from the Tomb, O Saviour of the
O

Kyrios
evasilefsen,
evprepian
Enediasto.
Enedisato
Kyrios
Dinamin ke perizosato.

world, Thou hast, together with Thy


Flesh, Raised up mankind. O Lord:
Glory to Thee!

The

Lord reigns; He clothed Himself


with Majesty. The Lord clothed and
girded Himself with Power.

Ton Anastanta ek Nekron, ke Fotisanta Him


tap anta, defte proskinisome! Ek tis
tou Aidou gar tyranidos, imas
ileftherose, dia tis aftou Triimerou
Egerseos, Zoin imin dorisamenos, ke
to Mega Eleos.

Ke

gar estereose tin ikoumenin, i tis


ou salevthisete.

Who Rose from the Dead and


Enlightened all, come, let us worship!
For by His Resurrection on the Third
Day, He set us free from the tyranny
of Hades, granting us Life and Great
Mercy.

And

He established the world, which


shall not be moved.

Ipo ton Aidin katelthon Hriste, Thanaton Thou


eskilefsas, ke Triimeros Anastas, ias

USE THE

VESPERS SERVICE BOOK

UP TO THIS POINT

THEN

CAREFULLY FOLLOW INSTRUCTIONS WITH REGARD TO THE


FOLLOWING HYMNS AND READINGS

HYMN OF THE EVENING INCENSE


PSALM 140/141 TONE 2

Kyrie

Lord,

Katevthinthito

Let

ekekraxa pros Se, isakouson mou.


Isakouson
mou,
Kyrie.
Kyrie,
ekekraxa pros Se, isakouson mou,
proshes ti foni tis deiseos mou, en to
kekragene me pros Se, isakouson
mou Kyrie.

i prosevhi mou os
thimiama enopion Sou. Eparsis ton
hiron mou Thisia Esperini. Isakouson
mou Kyrie!

I cry out to Thee: hear me, O


Lord! O Lord, when I cry out to
Thee, hear me! Hear my voice, when I
cry out to Thee! Hear me, O Lord!

my Prayer rise before Thee like


incense - the lifting up of my hands
as the Evening Sacrifice. Hear me, O
Lord!

Exagage ek filakis tin psihin mou, tou Bring

out of prison my soul, to


Confess Thy Name.

Exomologisasthe to Onomati Sou.

Defte

Amen

ke sinigiras tous anthropous, Sin ti


Sarki Sou, Kyrie, Doxa Si!

KINDLY

RESURRECTION STIHERA TONE (7) VARYS/GRAVE

LITANY OF FERVENT SUPPLICATION


THE PRIEST CONTINUES ALOUD:

tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin


ke ai ke is tous eonas ton eonon.

14TH SUNDAY OF ST LUKE THE BENT WOMAN


FEAST OF ST BARBARA THE GREAT HOLY MARTYR

with Power

ou salevthisete.

Ii to Kratos tis Vasilias Sou Evlogimenon


ke Dedoxasmenon, tou Patros, ke

Vespers Service 24th Sunday After Pentecost

hast descended into Hades, O


Christ, despoiling Death. Rising on

6. V E S P E R S H Y M N S T O N E 7 - 2 4 A P - 1 4 L U K E - S T B A R B A R A 3 4 N O V E M B E R 2 0 1 6

Agalliasometha to Kyrio, to
sintripsanti Thanatou to Kratos, ke
fotisanti anthropon to genos, meta
ton
Asomaton
kravgazontes.
Dimiourge ke Sotir imon: Doxa Si!

Eme

ipomenousi
antapodos mi.

Dikei,

eos

ou

let us Rejoice in the Lord Who


destroyed the power of Death and
Enlightened mankind. And let us cry
together with the Angels: O Creator
and our Saviour! Glory to Thee!

The Righteous shall wait for me, until


Thou Reward me.

Stavro ipeminas Sotir, ke Tafin di imas,


Thanato de os Theos, Thanaton
enekrosas.
Dio proskinoumen tin
Triimeron Sou Anastasin: Kyrie:
Doxa Si!

Ek vatheon ekekraxa Si, Kyrie.

Come,

Kyrie,

isakouson tis fonis mou.

Apostoli

idontes tin Egersin tou


Dimiourgou, ethavmasan voontes tin
Ainesin tin Angelikin: Afti i Doxa tis
Ekklisias! Outos O ploutos tis Vasilias!
O Pathon di imas, Kyrie: Doxa Si!

Thou

endured the Cross, O Saviour,


and the Tomb, for our sake. As God
Thou put to Death to Death by
Death. Wherefore, we worship Thy
Third Day Resurrection: O Lord:
Glory to Thee!

Out

of the depths I have cried to


Thee, O Lord. O Lord, hear my
voice.

The

Apostles, having beheld the


Resurrection of our Creator, in awe
sang Angelic songs of Praise: This is
the Glory of the Church! These are
the Riches of the Kingdom! Having
suffered Death, O Lord: Glory to
Thee!

Genithito ta ota Sou prosehonta is tin Let


fonin tis Deiseos mou.

Kan

sinelifthis Hriste, ipo anomon


andron, alla Si mou i Thos, ke ouk
eshinome, emastihthis ton noton, ouk

Thine Ears be attentive to the


voice of my Supplication.

Although

Thou, O Christ, hast been


taken captive by evil men, Thou art
my God and I am not ashamed. I do

VESPERS SERVICETONE 7-17AP-3 LUKE- ST JAMES ALPHAEUS 8-9 OCTOBER 2016

3.

arnoume. Stavro prosilothis, ke ou


kripto. Is tin Egersin Sou kavhome.
O gar Thanatos Sou Zoi Mou.
Pantodiname ke Filanthrope, Kyrie:
Doxa Si.

not deny that Thy Back was


scourged, nor will I hade that Thou
were nailed to the Cross. I boast of
Thy Resurrection, for Thy Death is
my Life! O Almighty and Loving
God: Glory to Thee!

FESTAL STIHERA ST BARBARA & ST JULIANA

Ean

anomias paratirisis, Kyrie, Kyrie,


tis ipostisete? Oti para Si O ilasmos
estin.

If

TONE 4

Thou, O Lord, should mark


transgression, O Lord, who would
stand?
For there is Forgiveness
with Thee.

Ote en stadio to frikto, Iouliani deiskopi i When Juliana, the All Blessed, watched
pammakaristos,
Martyra
tin
Endoxon,
Varvaran
mastixin,
enathlousan vasanis te, pikilis to
soma, apan sigkoptomenon, thermos
tis dakrisi, Loge tou Theou anevoa.
Taftis kinonon me genesthe, arti
kataxioson Filanthrope.

Ti

as the All Glorious Martyr, Barbara,


Contested for Christ in the dreadful
stadium, as she was whipped, and
her body was broken by elaborate
tortures, longingly she cried aloud to
Thee, O Logos of God, shedding
ardent tears, and exclaiming:
I
Entreat Thee: count me worthy to
join her in Martyrdom, O Lover of
mankind!

Se onomasomen Agie? Theologon


Ioannin, i David ton Melodon,
pnevmatemforon Kiniran, i Avlon
pimenikon? Glikenis akoin gar ke
dianian,
evfrenis
Ekklisias
ta
sistimata, ke melirritis Sis fthegmasi,
kataglaizis ta perata, iketeve, tou
Sothine tas psihas imon.

of Thy Law, O Lord, I waited


for Thee; my soul waited for Thy
Word. My soul Hopes in the Lord.

Mian

i Varara Alithos, Iouliani te tin


gnomin, pros tin efsevian, ehouse e
Agie katigonisanto, tou ehthrou, ke
nikisase, afton kata Kratos, Doxis
ixiothisan, para Hristou tou Theou.
Othen lomikon pathimaton, lavin
afanizouse pasi, tis Psis parehousin
iamata.

Apo

Filaktis proias mehri niktos, apo


filakis proias, elpisato Israil epi ton
Kyrion.

Ote apefanthi kata Sou, Martys Senotati


Varvara, O Glikis Thanatos, herousa
ke spefdousa, ton dromon inisas
asevous
de
gennitoros,
hersi
paranomis, tethise ke karpoma, Theo
prosinexe.
Othen, tes fronimis
Parthenis, ontos sighorevousa vlepis,
Hristou
tou
Nimfiou
Sou
tin
Ellampsin.

FESTAL STIHERA ST JOHN

OF

Of

one mind, truly, were Barbara and


Juliana, regarding Piety. Sharing the
True Faith, these Saints competed
and were Victorious against the
enemy, and thus were accountred
worthy to receive the Glory from our
Lord, Christ our God. Wherefore
they grant Cures to the Faithful and
avert hurt and destruction wreaked
upon us by diseas and suffering.

ton Kyrion panta ta Ethni!


Epenesate Afton pantes i Lai!

Praise

Ti

Se Onomaso Thespesie?
Ioanni
glikorrimon, fainotate astir, O ti egli
tis Triados, ellamfthis to sptikon?
Isedis is ton gnofon ton tou
Pnevmatos, tou Thiou emiithis ta
aporrita, os Moisis diesafisas, tin
mousikin kalliepian, iketeve, tou
Sothine tas psihas imon.

What am I to call Thee, O God-Inspired?

DAMASCUS

TONE (8) PLAGAL 4

Oti para to Kyrio to Eleos ke polli par For with


afto Litrosis. Ke aftos Litrosete ton
Israil ek pason ton anomion aftou.

the Lord there is Mercy, and


with Him is Abundant Redemption;
and He will Redeem Israel from all
his transgressions.

4. V E S P E R S H Y M N S T O N E 7 - 2 4 A P - 1 4 L U K E - S T B A R B A R A 3 4 N O V E M B E R 2 0 1 6

the Lord, all Gentiles!


Him, all you people!

Praise

John the man of sweet orations, or a


Brightly Shining Star, one whose
Vision was Illumined by the Light of
the Trinity?
Like Moses, Thou
entered the Holy Spirits Cloud, and
were instructed in Mysteries Divine,
which Thou explained in beautiful
melodic Canons and Sacred Hymns.
Intercede, we Entreat Thee, for the
Salvation of our soul.

Oti ekrateothi to Eleos Aftou ef imas, For


ke i alithia tou Kyriou meni is ton
eona.

Ti

Se onomaso Aidime? Lampadouhon


faesforon, evklei ifigitin? Litourgon i
Theoron, ton Mystirion tou Theou?
Astera Ekklisias aglaizonta? Lihnian
tous en Skoti katlampousan, i
organon
evihestaton,
salpinga
kallikeladon, iketeve, tou Sothine tas
psihas imon.

From

the morning watch until night;


from the morning watch until night
let Israel Hope in the Lord.
When Thou heard the verdict that
announced Thy Sweet Death, O Great
Holy Martyr Barbara, modest and
pure, filled with Joy and speedily
Thou ran the Race to the end. At the
unlawful hand of Thine own impious
father, Thou were slain and offered
as Sacrifice to God. Wherefore, as
Thou join in the Chorus of Wise
Virgins in Heaven, Thou now behold
the shining of Thy Bridegroom,
Christ.

Is it John the Theologian, or David


the Melodist? O Sacred Harp moved
by the Spirit, or Inspired Shepherds
Pipe? Thou sweeten the Believers
hearing, and mind. Thou gladden all
the Congregation of the Church. Thy
words like honey are rich and sweet,
and they bring cheer to the Universe.
We Entreat Thee to Intercede for the
Salvation of our soul.

Enite

Eneken tou Onomatos Sou ipemina Se, Because


Kyrie; Ipeminen i psihi mou is ton
Logon Sou, ilpisen i psihi mou epi
ton Kyrion.

What are we to call Thee, O Holy One?

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

His Mercy rules over us; and the


Truth of the Lord endures forever.

What am I to call Thee, O Blessed One?


An Illustrious Torch-bearer, or a
famous Holy Guide, or a Liturgist, or
Seer of the Divine Mysteries? The
Churchs Dazzling Star Who shines
his Light on all? A Lantern that to
those in Darkness offers Light? A
Well tuned Musical Intrument,
beautiful sounding, Heralding Horn?
Intercede, we Entreat Thee, for the
Salvation of our soul.

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

FESTAL STIHERA ST BARBARA TONE (6) PLAGAL 2

Patrida,

genos, iparxin, katalipousa


Varvara, ke ton asevi patera
misidasa,
Theon
Igapisas,
O
enimfevthis,
ke
gegonas
megalemproros klithisa.
Afton
iketeve Sothine tas psihas imon.

Forsaking

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

Now and ever, and to the Ages of ages.

Amin

country, and family, and


possessions,
O
Barbara,
and
despising Thine impious father,
Thou Loved God instead, Who Called
Thee, and Thou made a great trade,
and became His Bride. Pray to Him
for the Salvation of our soul.

Amen

VESPERS SERVICETONE 7-17AP-3 LUKE- ST JAMES ALPHAEUS 8-9 OCTOBER 2016

5.