You are on page 1of 3

OTVORENO PISMO U VEZI NEETINOG POSTUPANJA U OKVIRU CJELOVITE

KURIKULARNE REFORME
Potovani ministre znanosti i obrazovanja gospodine prof. dr. sc. Barii,
u skladu s ustaljenim i pozitivnim etikim i moralnim normama akademske zajednice i sustava
odgoja i obrazovanja kao uitelji, sveuilini profesori i znanstvenici ukazujemo na neetino
postupanje pojedinaca tijekom strune rasprave i javnog savjetovanja u okviru Cjelovite
kurikularne reforme u kojoj smo sudjelovali kao lanovi Strune radne skupine za izradu
kurikuluma nastavnog predmeta Biologija sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predkolski,
osnovnokolski i srednjokolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i
tehnologije. Kao elnu osobu izvrnog tijela Vlade Republike Hrvatske za znanost i obrazovanje
molimo Vas za reakciju u svrhu opeg dobra, zatite naeg rada i profesionalnog integriteta te
izgradnje drutvenog statusa sustava odgoja, obrazovanja i znanosti i svih zaposlenih u istima.
U okviru Cjelovite kurikularne reforme savjetovanje o kurikularnim dokumentima odvijalo se u
dva dijela - http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/03/Organizacija-stru%C4%8Dne-i-javnerasprave-za-web.pdf:
STRUNA RASPRAVA
Struna rasprava je strukturirano struno savjetovanje ija je svrha bila prikupiti kritike
primjedbe i prijedloge strune javnosti, analizirati ih i, u skladu s rezultatima rasprave,
pripremiti izradu drugih inaica prijedloga kurikulumskih dokumenata. Struna je rasprava za
Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta Biologija trajala od 14. oujka do 1. svibnja. 2016.
Struna se rasprava provodila na dva naina:

Kroz komentare i prijedloge individualnih strunjaka i institucija koje su eljele dati svoj
doprinos strunoj raspravi.
Na organiziranim predstavljanjima na skupovima (upanijskim strunim vijeima,
dravnim skupovima, na visokokolskim institucijama i u znanstvenoj zajednici,
profesionalnim/strukovnim udruenjima, sindikatima, komorama, vijeima i dr.) te
putem organiziranih webinara.

Zakljuc ci i prijedlozi sa skupova, od individualnih strunjaka ili institucija, su radi


transparentnosti i informirane rasprave javno objavljivani na web stranicama Cjelovite
kurikularne reforme - http://www.kurikulum.hr/strucna-rasprava-biologija/.
Na osnovu komentara iz strune rasprave pripremljena je druga inaica dokumenta te odgovori
na pristigle priloge u strunoj raspravi koji su objavljeni 11. lipnja 2016. na sljedeoj poveznici http://www.kurikulum.hr/10-6-2016-nacionalni-kurikulum-nastavnog-predmeta-biologija-odgovori-prilogestrucnoj-raspravi/.

a) Druga inaica dokumenta - http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/06/Kurikulumb)

nastavnog-predmeta-Biologija-prijedlog-2.inacica-svibanj-2016.pdf
Odgovori na strunu raspravu: http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/06/OdgovoriSVI_stru%C4%8Dna-rasprava-Biologija.pdf

Druge su inaice dokumenata poslane Ministarstvu i potom od strane Ministarstva upuene na


javno savjetovanje sa zainteresiranom javnou.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOU


Savjetovanje sa zainteresiranom javnou se odvija u obliku e-savjetovanja putem Sredis njeg
portala e-Savjetovanje (https://savjetovanja.gov.hr/). Nositelj je Ministarstvo znanosti i
obrazovanja koje je 22. srpnja 2016. otvorilo savjetovanje o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma
nastavnoga predmeta Biologija s 15. studenim 2016. kao predvienim datumom zatvaranja.
Savjetovanje se odvija na sljedeoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3739.

NEETINO POSTUPANJE
19. travnja 2016. u 9 sati i 26 minuta na strunu raspravu o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma
nastavnog predmeta Biologija stigao je prilog s adrese ikostov@hiim.hr gospodina Ivice
Kostovia. Prilog istog sadraja i s iste adrese stigao je u 9 sati i 30 minuta na prijedlog
Dokumenta prirodoslovnoga podruja kurikuluma.
Primatelji su bili biologija@kurikulum.hr, prir@kurikulum.hr, kurikularna-reforma@mzos.hr,
ckr@mzos.hr. Dogovorom s kabinetom Ministarstva to je znailo da su poruke u isto vrijeme
stigle lanicama i lanovima strunih radnih skupina, lanicama strune radne skupine iz
Agencije za odgoj i obrazovanja te lanovima strune radne skupine iz redova Ekspertne radne
skupine, zamjeniku ministra znanosti, obrazovanja i sporta te glavnom savjetniku ministra.
19. travnja 2016. godine ovaj prilog raspravi u integralnom je obliku postavljen na mrene
stranice Cjelovite kurikularne reforme - http://www.kurikulum.hr/strucna-rasprava-biologija/ .
8. rujna 2016. u 9 sati i 24 minute gospodin Vladimir Paar je pod vlastitim imenom u sustavu esavjetovanja objavio identian prilog javnom savjetovanju u kojem je na dnu potpisan gospodin
Ivica Kostovi - https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3739.
Struna radna skupina je u svojim odgovorima na stranicama 52. 73. obradila prilog gospodina
Ivice Kostovia - http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/06/Odgovori-SVI_stru%C4%8Dnarasprava-Biologija.pdf. Prilikom odgovora utvreno je da je prilog gospodina Ivice Kostovia izravno
kopiran iz:
A) DOKUMENATA KOJE JE DIO LANOVA STRUNE RADNE SKUPINE IZRADIO U SVOM
DOSADANJEM RADU
Prva dva dijela teksta priloga gospodina Ivice Kostovia uradak su lanica skupine prof. dr.sc.
Ines Radanovi, dr.sc. Diana Garai, doc.dr.sc. aklin Luka i prof. Valerija Begi koje su uz jo
nekoliko kolegica i kolega koautorice preuzetih izvora.
Izvori su sljedei:
1. Radanovi, I., Luka, ., Garai, D., Basti, M., Markovi, N., Furlan, Z., Dolenec, T., Begi,
V., Kapov, S., tigli, N., Petra, T., (2011.) Izvjee o provedbi projekta - ispiti vanjskog
vrednovanja iz Biologije u osmim razredima u kolskoj godini 2010./2011., NCVVO,
Zagreb http://dokumenti.ncvvo.hr/OS/Izvjesca/izvjesce_bio_2010_2011.pdf
2. Radanovi I., Garai D., Kapov S.: Strategija izrade pitanja za nacionalne ispite u
osnovnoj koli 2010/11. - izraeno za NCVVO -a 2011. godine (u prilogu).
B) DOKUMENATA OBRAZOVNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE BEZ NAVOENJA AUTORA I
IZVORA.
Trei dio teksta priloga gospodina Ivice Kostovia je slubeni materijal iz obrazovnog sustava
susjedne drave iz 2010. godine koji je objavljen u Slubenom glasniku Republike Srbije. Tekst u

prilogu strunoj raspravi u potpunosti je identian integralnom tekstu bez navoenja izvora.
Cjeloviti tekst mogue je pronai na sljedeoj poveznici:
3. Pravilnik o optim standardima postignua - obrazovni standardi za kraj obaveznog
obrazovanja ("Sl. glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik", br. 5/2010)
http://www.rckanjiza.edu.rs/wp-content/uploads/2013/11/STANDARDI-KRAJ-OSNOVNE.pdf

Gospodin Vladimir Paar je isti prilog, koji se odnosio na prvu inaicu dokumenta, pod svojim
imenom u sustavu e-graanin, priloio javnom savjetovanju o drugoj inaici dokumenta 8. rujna
2016.
Smatramo kako se radi o neetinom postupanju koje u pitanje dovodi profesionalni integritet,
osnovu znanstvenog i akademskog djelovanja, alje tetnu poruku svim dionicima sustava
odgoja, obrazovanja i znanosti te, prepisujui dokumente druge drave bez jasnog
referenciranja, u nezavidan poloaj dovodi Republiku Hrvatsku i njezin sustav odgoja i
obrazovanja. Ovi postupci u pitanje dovode regularnost postupaka strune rasprave i javnog
savjetovanja sa zainteresiranom javnou u okviru Cjelovite kurikularne reforme.
Molimo Vas da u ulozi ministra znanosti i obrazovanja poduzmete sve to je u Vaoj moi kako bi
se ova situacija razrijeila i kako bi se zatitio ugled svih zaposlenih u sustavima odgoja,
obrazovanja i znanosti i hrvatske akademske zajednici u cjelini.
Srdaan pozdrav,
Struna radna skupina za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Biologija:
aklin Luka, Gimnazija Josipa Slavenskog, akovec (voditeljica)
Valerija Begi, Osnovna kola Sesvetski Kraljevec, Zagreb
Karlo Horvatin, Prirodoslovna kola Vladimira Preloga, Zagreb
Dubravka Karaka, Osnovna kola Sesvete, Sesvete
Petra Kora, Sveuilite u Zagrebu, Prirodoslovno-matematiki fakultet, Bioloki odsjek, Zavod za
molekularnu biologiju
Ozrenka Metrovi, Osnovna kola Antun Gustav Mato, Vinkovci
Zrinka Pongrac timac, V. gimnazija, Zagreb
Ines Radanovi, Sveuilite u Zagrebu, Prirodoslovno-matematiki fakultet, Bioloki odsjek
Sunica Remenar, Obrtnika kola za osobne usluge, Zagreb
Damir Sirovina, Sveuilite u Zagrebu, Prirodoslovno-matematiki fakultet, Bioloki odsjek
Dalibor Sumpor, Srednja kola Tina Ujevia, Kutina
lanice strune radne skupine iz redova Agencije za odgoj i obrazovanje
Diana Garai, via savjetnica za biologiju, Agencija za odgoj i obrazovanje
Marina Nit, via savjetnica za biologiju, Agencija za odgoj i obrazovanje
lanovi strune radne skupine iz redova Ekspertne radne skupine
Ruica Vuk, Sveuilite u Zagrebu, Prirodoslovno-matematiki fakultet, Geografski odsjek
Boris Joki, Institut za drutvena istraivanja u Zagrebu