You are on page 1of 2

Cmlap(/)Kultra(rovat/kultura)Bksmegye(hirek/megye/bekesmegyeicimlap)Bkscsaba(hirek/telepules/Bekescsaba

cimlap)

Mirtnelehetne25rtgitrozniegynapalatt?
(cikk_galeriak/101101_25_oras_gitarozas_egy_napon/)
SuchTams

2010.november1.,htf11:30

Mdostva:2010.november1.,htf22:12

Tulajdonkppenazravisszalltsnapjnpont,hogylehet25rtzenlni.s,haszletikegyilyenzsenilis
tlet,akkormirtisnehitelesthetnkaRekordokKnyvbenamegtalltidt?Azonbanaztmrnemlehet.Sebaj,
lltjkaszervezk,mertegyilyenbagatellkifogsellenrevasrnapazrtmegtartottkagitrmaratontaCsaba
Centerben.KlcseynBalzsMritdlelttfaggattuk.
Azigaz,hogyaKemnyGitrklub
(http://www.coctail

Eljtk(fotk(http://galeria.hir6.hu/cikk_galeriak/101101_25_oras_gitarozas_egy_napon/))

show.tvn.hu/index_elemei/Page856.htm)otazrtalaptottad,mertagyermekidnekszerettlvolnaegykreatvelfoglaltsgot
mondjukakocsmzshelyett?
Hamis.BrafiaimaKemnyGborszakkzpiskolbantanulnak/tak,azonbanLustyikIstvnklubvezetaztletmeglmodja.Egybknt
Pistiaziskolbandolgozik,samikor5vebeindultaklub,aligvoltakegytucatnyian,mamr50flttvanaltszmuk.
A25rsgitrmaratonkinekafejblpattantki?
Azegyikklubtagunk,AptiNagyAttilajtszottagondolattal:hogyhaltezik24rsfoci,kosr,lverseny...mirtnelehetneegyteljes
napiggitrozni?Majdksbbeszbejutott,hogyppazravisszalltsnapjnmilyenszenzcislenne25rtjtszaniegynapalatt.
Hnyrsagitrozs
Guinessrekordja?
Negyvenegynhny
ra.Azonbanami
ksrletnketnem
hitelestiaMagyar
RekordokKpviselje.
Mivelindokoltk?
Egylenygz
mondatotkaptunk
vlaszul:csillagszatilag
anaphossztnem
vltoztatjamegaz,hogy
ppratlltsvan
Magyarorszgon.

Nemcsakszjgitrozs(kpek(http://galeria.hir6.hu/cikk_galeriak/101101_25_oras_gitarozas_egy_napon/))

Ezbizonyelgfrappnsvlasz...
AmikoramlthtenaDunaTelevzibanbeszltnkamaiprogramrl,sszbahoztukaszervezetkifogst,adsutnegyrelrulta:egy
napalattakr49rtislehetgitrozni,merthaazemberfellGreenwichnlegyreplre,majdkrberepli24raalattaFldet,akkortbb
idznnisthalad.
Hny
fellpt
vrtok?
3
sznpadon,
rotciban:
22formci
126zensze
jtszik.
Tbbekkztt

Hey,Joe!Milyenamagyarblz?(blooserek(http://galeria.hir6.hu/cikk_galeriak/101101_25_oras_gitarozas_egy_napon/))

bemutatkoznakszlistk,kisebbnagyobbegyttesek,dekorareggelmrvoltegyolyanmomentumaisarendezvnynek,amikor31enlptek
avilgotjelentkre.Afinl,jjel23ra45perckorkezddik,amikorazsszesjelenlvgitrosegyttfogjaanyomniHeyJoet,sezta
blokkotneveztkelMiniHendixfesztivlnak.
Vanmfajkritrium?
Ezanapattlizgalmas,hogyfellpegyegyhzikrusagitrksretveljtszikegykthnapos,tizenvesekblllmulatszenre
hajazegyttessksestemeghvottzenszekismuzsiklnak:BenkZsolt,BorsodiLaci,HevesiImi.
smilettvolnaakkor,hatrtnetesenegyszlgitrralrkezek,saztmondom,hogyfelszeretnklpni?
Egydaltbiztosaneljtszhattlvolna,demindenkppenkellegyjajnl,akiaztmondja,hogysznpadkpesprodukcivagy.
A25rtgitrozunkegynapalattnevrendezvnyfellpi:KemnyGitrklubhaladcsoportCsehIstvnTheFutureSkulttiZoltn
(Zoz)Vargadm,KlcseySzabolcsAttila&dmBogarasokkGitrklubAkusztikusBandKemnyGitrklubkezdcsoportKegyelem
gylekezetPetrTams&SzibillaDuBkscsabaiEvanglikusIfjsgAzeneiskolaklasszikusdujaSzkKocsiPterIllysJoceee
(/)

MEN
InsertCoinAkusztikusJemDaliSunlightStargaserSixAmigosLatinosHevesiImreLovreckLovrekKrisztinBluesExpressYoung
BluesersPurpleHeartsMedley,BorsodiLacisBenkZsoltsmindenjelenlvgitrosrszvtelvel:HeyJoe.

Egy25rsnapjszakja(fotkfotkfotk(http://galeria.hir6.hu/cikk_galeriak/101101_25_oras_gitarozas_egy_napon/))

(/)

MEN