You are on page 1of 2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATANG PADANG

JALAN PAHANG,
35OOO TAPAH,

PERAK DARUL RIDZUAN.


PORTAL: http://wrnnru. ppdbatangpadang.edu. my

't { MALAYSIAT RAKYAT DIDAHULUKAN,PENGAPA|AN


.PERAK EXCELLENT'

Telefon

Faks

:
:

Dt

05-401 1363
05-401 3527
05-401 8701

UTAMAKAN',
PPD.BP 630 - Lle ( /t)
Tarikh :JOgos201-6

Pengetua dan Guru Besar,


sekolah Menengah dan sekolah Rendah Daerah Batang padang sepefti lampiran.

Tuan,
PROGRAM TID TAHUN 5 DAN TINGKATAN DUA SEKOTAH-SEKOIAH DAERAH
BATANG

PADANG 2016.

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa guru seperti dalam lampiran, seorang guru di sekolah
tuan telah dilantik sebagai FASIIATATOR DAN PENGUJI dalam progrjr
olajran yang akan

lo

diadakan pada:

UJIAN 1

3'

TARIKH

9 Ogos 2016

MASA

8.OO am

TEMPAT

SMK Sg.Kruit, Sungkai

5.OO pm

UJIAN 2
8 September 2Ot6
8.OO am

- 5.OO pm

SMK Sg.Kruit, Sungkai

Kerjasama dan jasg baik tuan dipohon untuk memberi kebenaran dan pelepasan
tugas harian

kepa{a beliau pada tarikh yang dinyatakan. Pegawai boleh membuat iuntutan pe6alanan
sahaia.Bagi melindungi MMI mohon pihak sekohh menyediakan jadual guru ganti Uagi gtiru yang
keluar menjalankan tugas rasmi.

4.

Kerjasama dan sokongan tuan dalam menjayakan program iniamatlah dihargaidan


didahului
dengan ucapan terima kasih.
Sekian, terima kasih.

'' BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'


Saya yang menurut perintah,

l
BIN MOHAME

BAHART, AMP)

Pegawai Pendidikan Daera

s.k.

1. Pengarah Pendidit

n Negeri Perak,

,,

CINTAILAH BAHASA KITA"


(Sita catatkan rujukan pejabat ini apbbita berhubung)

SENARAI GURU UNTUK BERTUGAS SEMASA PROGRAM TID TAHUN


5 DAN TINGKATAN DUA
SEKOTAH.SEKOLAH DAERAH BATANG PADANG 2016

A.

TEAM BATAPAN DAN PADANG


NAMA PEGAWAI

BIL

SEKOLAH

BIDANG TUGAS

Azizul b Mohd Bukhari

SMK BB2O2O

PTPS Balapan Dan padang

Gunaseelan a/l

SMK DZM

Pen. PTPS & Jurulatih pecut Li.s

Mohd Hamizan b Nawai

SMK Air Kuning

Pengurus Pasukan

Rosdiana bt Hussain

SMK Air Kuning

Pen/Pengurus & Jurulatih pecut p12

Nizam

SMK SAG

Pen/Pengurus & Jurulatih pecut L1g

Rosdi b Mat Husain

SMK Khir Johari

Ketua Jurulatih & Jurulatih Lontaran

Azham b Abdullah

SMK Air Kuning

Jurulatih Pecut 118

Supardi b Mohd Sani

SMK Sg Kruit

Jurulatih Pecut 115

Zulkifli b Haji Omar

SK Datuk Kelana

Jurulatih Pecut LI2

10

Nazaruddin b Muhamad

SK Methodist

Jurulatih Pecut 112

LL

Nur Aini bt Hashim

SM K DPPK

Jurulatih Pecut P18

L2

Nur Adni bt Mohamad

SMK Choong Hua

Jurulatih Pecut P18

13

Thamotharan a/l Raman

SMK Katholik

P/Ketua Jurulatih & Jurulatih pecut p15

L4

Balu

SM K Khir Johari

Jurulatih Pecut P15

15

Kokila a/p Mayapan

SJKT TSDM

Jurulatih Pecut

16

Shahrul Helmi b Ayob

SMK Felda Besout

Jurulatih L/Pagar

T7

Amer b Abd Kader

SMK Hamid Khan

Jurulatih Lompatan

18

Rizlan b Embran

SMK Felda Besout

Jurulatih Oktathlon & Heptathlon

19

AhmadZaini b Sulong

SMK Sg Kruit

Alatan dan padang

B.

Na

rasam bu

a/l Krishnan

TEAM TID

Asminshah b Baharudin

SK Seri Besout

PTPS TID

Norhayanti bt Bahari

SMK Air Kuning

Pen. PTPS TID

Sashi Kuma r

SJKT Ladang Bikam

Penguji Lela ki

Erma bt Kamarudin

SK Besout 3

Penguji Wanita

a/l Dhanyan

P1,2