You are on page 1of 7

TKDIS

Formati uvozno – izvoznih datotek
(platni promet u domovini – PPD)

............ 3 1............1...uvoz .............................. 4 1.... 5 1.........................1.PPD .....................2 Platni nalozi ......................................izvoz ................1 Platni promet u domovini .......................1 Platni nalozi .................................. 6 ...... 5 1...............................1........................4 Rekapitulacija izvoda.................................................. 3 1....................1 Formati uvozno/izvoznih datoteka .........5 Imenik korisnika i njihovih računa ........3 Promet i izvodi ..............1........................................................1... 3 1.............

1 Platni promet u domovini . naziv i mjesto prepišu se iz prvog naloga u datoteci.vodeći broj banke 4 13 .prezno (blank) 19 54 64 79 84 336 337 35 10 15 5 252 1 2 Broj računa.vodeći broj banke 4 13 .1 Formati uvozno/izvoznih datoteka Platni nalozi .1 1. 0x0A) .broj računa 17 2 .broj računa 17 2 . Naziv Mjesto Datum valute .izvoz Datoteka sa izvezenim nalozima sastoji se iz reda sa adresnom stavkom.samo ako je datum jednak na svima nalozima Prazno Upisan je tekst MULTI E-BANK Tip stavka (0 – adresni stavak) Kraj reda (0x0D. naziv i mjesto prepišu se iz prvog naloga u datoteci. Naziv Mjesto Zbroj iznosa svih naloga Broj platnih naloga u datoteki Prazno Tip stavka (9 – zbirni stavak) Kraj reda (0x0D.PPD 1.1. 0x0A) Format reda datoteke sa zbirnom stavkom: Pozicija Dužina 1 18 Sadržaj polja Broj računa 1 3 . Format reda datoteke sa adresnom stavkom: Pozicija Dužina 1 18 Sadržaj polja Broj računa 1 3 . reda sa zbirnom stavkom i toliko redova sa individualnim stavkama koliko je naloga.prazno (blank) 19 54 64 70 324 336 337 35 10 6 254 12 1 2 Broj računa.

Format reda datoteke sa individualnim stavkom: Pozicija Dužina 1 18 Sadržaj polja Broj računa 1 4 3 13 .broj računa 17 2 . 0x0A) Datoteka se završi sa znakom 0x1A.prezno (blank) 19 54 64 65 35 10 1 2 Naziv primaoca Mjesto primaoca Popunjeno sa "0" Model poziva zaduženja (od korisnika popunjena vrijednost) 67 22 Poziv zaduženja (prazno ili od korisnika popunjena vrijednost) 89 140 Svrha plaćanja 229 5 Popunjeno sa "00000" 234 6 Šifra plaćanja (po šifarniku trn. bez zareza (desno poravnata) 253 2 Model poziva odobrenja (od korisnika popunjena vrijednost) 255 22 Poziv odobrenja (od korisnika popunjena vrijednost) 277 6 Datum valute (DDMMGG) 283 1 Tip dokumenta ("0" – Nalog za prenos. "1" – Nalog za plaćanje JP) 284 13 Broj poreskog obaveznika 297 1 Vrsta uplate (=“0”.uvoz Uvoženi nalozi moraju biti u formatu opisanom u prethodnom poglavlju. “2”) 298 6 Vrsta prihoda 304 6 Poreski period od (DDMMGG) 310 6 Poreski period do (DDMMGG) 316 3 Općina 319 7 Budžetska organizacija 326 10 Poziv na broj 336 1 Tip stavka (fiksno "1") 337 2 Kraj reda (0x0D.2 Platni nalozi . .vodeći broj banke . 1.dat) Ako je šifra dužine 4 za šifru popuni se sa 2 karaktera prazno (blank " ") 240 13 Iznos sa parama sa dvije decimale.1. “1”.

bez zareza (desno poravnato) 106 1 Podatak kojega šalje banka ili fiksno „8“ 107 1 Podatak kojega šalje banka ili fiksno „8“ 108 2 Šifra plaćanja (po šifarniku ili vrijednost koju šalje banka) ili prazno (blank.MM. 1.1. "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0".oznaka knjiženja = "20" – račun uplatioca 1 4 3 13 .1. " ") Datum uplate (datum valute)."10" – u teret .4 Rekapitulacija izvoda Format reda datoteke za izvoz rekapitulacije izvoda je: Pozicija Dužina Sadržaj polja .1.vodeči broj banke . 0x0A) Datoteka se završava sa znakom 0x1A.broj računa 17 2 . format DDMMGG Broj računa komitenta Iznos sa parama sa dvije decimale."20" – u dobro Datum obrade (knjiženja).oznaka knjiženja = "10" – račun primaoca .prazno (blank) 91 15 Oznaka knjiženja: . " ") 110 2 Prazno (blank. " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0".vodeći broj banke .3 Promet i izvodi Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda je: Pozicija Dužina 1 18 Sadržaj polja Broj računa partnera. primaoca ili uplatioca .prazno (blank) 19 2 21 29 31 66 67 73 8 2 35 1 6 18 73 76 3 13 .GG Storno prometa (storno= "S ". "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca 345 22 Broj za reklamaciju (referenca banke) 367 18 Prazno 385 2 Kraj reda (0x0D.broj računa 89 2 . inače prazno ) Naziv komitenta Prazno (blank. format DD.

"71000 Sarajevo"."010000-0000015488" Opis formata reda: • svaki slog sadrži 15 polja / kolona. Napomena: Dupli znak navoda unutar polja predstavlja dva dupla znaka navoda. format DD.GGGG 18 Prijašno stanje."BOSNIA AND HERZEGOVINA".1.1 3 2 18 3 6 3 13 . a polja od 7 do 12 i polje 14 podatke o banci.broj računa 19 2 .0x0A) se završava znakom 0x1A."BA"."". da omogućava i predstavljanje podataka o računima povjerioca kod inostranih banaka. • sadržaj svakog polja nalazi se između dva dupla znaka navoda. Imenik korisnika i njihovih računa Datoteka u svakom redu sadrži podatke o poslovnom partneru i jednom od njegovih računa.odobrenje 18 Dnevni promet .fiksni broj banke ."OBALA KKULINA BANA 9A"."UPI BANKA DD SARAJEVO"."BOSNIA AND HERZEGOVINA". polja 6 i 13 podatke o računu i modelu i pozivu.MM. . kod koje je otvoren račun. U poljima 6 i 13 su dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 i crtica -.prazno (blank) 21 29 37 55 61 79 85 103 121 127 145 148 Datoteka 1.zaduženje 18 Dnevni promet – zaduženje 6 Broj transakcija .GGGG 8 Datum prethodnog izvoda."". • razgraničenja između polja su zarezi."SARAJEVO". Napomena: Model podataka imenika je organizovan tako. Podaci o banci se kod domaćih računa pri uvozu nadomještaju sa podacima iz imenika banaka. Tako se na primjer "TO JE """ uvozi kao TO JE " ."Ložionička 2"."UPBKBA22"."154001-2000072458".5 Vrsta stavka: 01 – stanje na računu Broj računa partnera. koje Hal E-Bank za domaći platni promet ne koristi. Primjer reda tekstualne datoteke za unos u imenik poslovnih partnera prikazan je u okviru. • red se završi sa znakom 0x0D i 0x0A. (U okviru je jedan red koji je zbog velike širine prikazan u nekoliko redova): "EBB Sarajevo". • prazna polja su predstavljena sa dva uzastopna dvostruka znaka navoda ("")."". Podaci su po sadržaju razdijeljeni u tri grupe. primaoca ili uplatioca 8 Datum obrade. Polja od 1 do zaključno 5 sadrže podatke o primaocu.odobrenje 18 Novo stanje 6 Broj transakcija na čekanju za danas 18 Ukupni iznos na čekanju za danas 3 Redni broj izvoda 2 Kraj reda (0x0D.MM. konačno stanje prethodnog izvoda 6 Broj transakcija . format DD.

kod koje je otvoren račun Poštanski broj i mjesto banke. kod koje je otvoren račun * * . kod koje je otvoren račun Model (prva dva znaka) i poziv na broj računa Broj banke.Značaj i najveću dozvoljenu širinu polja prikazuje tabela. u imenik se unose samo podaci o primaocu. Ako je polje 6 (broj računa) prazno. Broj polj a 1 2 3 4 5 6 7 Najveća širina (znakova) 35 35 35 35 140 34 35 8 35 9 35 10 35 11 12 2 140 13 11 14 24 15 35 Obavezn o Sadržaj polja * Naziv ili prezime i ime Ulica i kućni broj Poštanski broj i mjesto M Država M Napomena Broj računa u formatu Naziv banke. kod koje je otvoren račun Ulica i kučni broj banke. kod koje je otvoren račun BIC koda banke. kod koje je otvoren račun Država banke. kod koje je otvoren račun Oznaka države banke za BiH = BA Napomena banke.