You are on page 1of 6

Caracterul specific al pâinii „Coppia

Ferrarese” este reprezentat de forma sa
deosebită, cu „patru coarne”, obținută cu
ajutorul a două bucăți de aluat care, modelate
întâi separat, sunt unite apoi
manual de brutarii artizani.

What makes ‘Coppia Ferrarese’ special is its
particular shape with four horns, made from
two pieces of dough shaped separately and
then joined together by hand by the
artisanbakers.
eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu
Reputația „obwarzanek krakowski” este
întreținută de brutariidin Cracovia și din
zonele înconjurătoare, care, de 600 de ani,
produc acești covrigi pentru locuitorii
Cracoviei.
eur-lex.europa.eu

The reputation of ‘obwarzanek krakowski’
has been cultivatedby bakers from
Kraków and the surrounding areas, who
have been making this exquisite and unique
product for the people of Kraków for the last
600 years.
eur-lex.europa.eu

Brutarii orașului au stocat arme și muniție în
interiorul acestei porți, pentru a le putea folosi
în cazul unui atac.

The city’s bakers stored arms and
ammunition inside this gate for use in the
event of an attack.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

În Ziemia Krakowska (Ținutul Cracoviei), în
zona în care se află acum districtul Wieliczka,
există și o mină de sare care furniza o materie
primă utilizată de
secole de brutarii din Małopolska.

In the Ziemia Krakowska (Land of Kraków),
in what is now the district of Wieliczka,
there is also a salt mine which supplied a
raw material that was used for
centuries by the bakers ofMałopolska.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Brutarii autorizați să producă obwarzanki erau The bakers authorised to bake obwarzanki
aleși prin tragere la sorți.
were selected by the drawing of lots.
eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Vânzarea pâinii de secară coapte în afara
zidurilor orașului(brutarii din afara zidurilor
orașului nu erau autorizați să coacă pâine albă)
a fost limitată cu strictețe.

The sale of rye bread baked outside the city
walls (bakers outside the city walls were not
allowed to bake white baked goods) was
strictly limited.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

eu eur-lex.eu eur-lex. As early as 1287.europa.eu În ceea ce privește drojdia proaspătă.europa. eur-lex.europa.eu Originea producției DOP „pane di Altamura” este certificată de organismul de control prevăzut la punctul 4.europa. deoarece utilizarea drojdiei lichide (distribuită în mod normal în containere) reprezintă doar o alternativă pentru brutarii industriali care pot face investițiile necesare în echipamentele utile pentru primirea drojdiei lichide. when the statutes of the commune gave formal expression to what were already longestablishedpractices.europa. pe baza respectării numeroaselor cerințe pe care producătorii de materie primă ș i brutarii respectivi trebuie să le îndeplinească de-a lungul întregului ciclu de producție. se preciza că brutariiaveau obligația să modeleze pâinile în formele „bordate” („orletti”) care.europa.eu Primele referiri documentare la brutarii din Cracovia datează din secolul al XIII-lea.europa. în statutele comunale. care au formalizat practici deja în vigoare de multă vreme.7.eu eur-lex. subject to compliance with many requirements to be met by the producers concerned throughout the production cycle. The origin of production of the PDO ‘Pane di Altamura’ is certified by the inspection body referred to in point 4.europa. eur-lex. Within fresh yeast. sunt considerate străbunele clasicei „Coppia Ferrarese”. eur-lex.europa. eur-lex. nici drojdia lichidă și cea comprimată nu sunt substituibile. Industrial bakers and large distribution groups play a major role in the French market and enjoy a greater degree of buying power.eu .Deja în 1287. The first documented references to bakers in Kraków date back to the 13th century.eu Brutarii industriali și grupurile dezvoltate de distribuție joacă un rol important pe piața franceză și beneficiază de o putere de cumpărare mai mare. eur-lex.eu eur-lex. bakers were instructed to make breads shaped with ‘orletti’ (turnups).eu eur-lex.europa.7. liquid yeast and compressed yeast are not substitutable either. because the use of liquid yeast (normally distributed in bulk tanks) is only an alternative forindustrial bakers who can make the necessary investments in the equipment necessary to receive liquid yeast. evoluând spre pâinea „răsucită”.

de îndată ce este obținut. de brutarii din provincia Ferrara. The first indirect references to the bakers from the Prądnik date back to the 14th century.europa. deoarece această pâine se păstra foarte bine timp de mai multe zile. .europa. 500 g of ‘strong’ W350 flour is then added with enough water to bring the liquid content up to 50 % of the volume.eu eur-lex. that traditionally most used by breadmakers in Ferrara involves taking 150 g of grape juice (obtained by crushing grapes) and leaving it for 48 hours at ambient temperature to permit fermentation to begin.europa. eur-lex.europa. European bakers do typically not use dry yeast but rely on fresh yeast.europa.eu eur-lex. prevede utilizarea a 150 g de suc de struguri (extras prin zdrobirea strugurilor).europa. preferând-o pe cea proaspătă.europa.eu De regulă. se păstrează la temperatura camerei timp de aproximativ 48 de ore.eu Of the methods of preparing the sourdough starter. which was ideal for country folk.eu Brutarii au obținut dreptul de a introduce fără restricții „Chleb prądnicki” în Cracovia numai începând de la „1 iulie 1785”. inclusiv dreptul de a-și construi tarabe și a le închiria contra cost și dreptul de a alege moara la care să-și macine făina. which included the right to build baker’s stalls and to receive rent from them and the right to choose the mill at which their flour was ground. brutarii europeni nu folosesc drojdie uscată.eu Primele referințe indirecte la brutarii din Prądnik datează din secolul al XIV-lea. care.europa. as is reflected in the many privileges conferred on them.Brutarii din zonele rurale făceau și ei pa de pagès. pentru a putea fermenta.europa. eur-lex.europa. eur-lex. eur-lex. The bakers did not obtain the right to bring ‘Chleb prądnicki’ into Cracow without restriction until 1 July 1785.eu eur-lex. eur-lex. fapt reflectat și în numeroasele privilegii pe care le-au acordat acestora.eu Regii Poloniei i-au prețuit foarte mult pe brutarii din Cracovia. ceea ce era ideal pentru țărani. în mod tradițional.eu Metoda de preparare a maielei primare cel mai des aplicată. The Polish kings valued Kraków’s bakers highly. Bakers in rural areas also made pa de pagès because it kept perfectly for several days.eu eur-lex. eur-lex.

eur-lex. The Kraków bakers’ guild issued a decree (laudum) in 1611 authorising the guild to regulate the sale of obwarzanki inside the city and conferring the right to choose the bakers who wereto sell them. a list of bakers producing ‘Pane di Altamura’ in accordance with the rules of production set out in point 4. care este mereu aceeași pe întregul teritoriu al provinciei.europa. which constitutes the initial stage of production. to be presented to the municipality of Altamura. pe lângă competența indiscutabilă și profesionalismul brutarilor artizani.eu Odinioară.europa. dobândită de-a lungul secolelor de preparare a acestui produs.eu eur-lex. which gives each ‘obwarzanek krakowski’ a slightly different shape. eur-lex. breasla brutarilor din Cracovia a emis un decret (laudum) prin care breasla este autorizată să reglementeze vânzarea covrigilor obwarzanki în interiorul orașului.eu eur-lex. The water and the humidity of the air. are a key factor in maintaining its characteristic features: the working and shaping of the dough by hand.europa. the undeniable skill and professionalism of the craftsmen bakers and the use of sourdough starter mean that the quality of the product has been maintained over time and is constant throughout the entire province.5 below. honed over hundreds of years of making this product.europa. care constituie faza inițială a producției.eu eur-lex. care dau fiecărui covrig „obwarzanek krakowski” o formă ușor diferită. au contribuit la menținerea în timp a calității acestor produse tipice.eu unei liste a brutarilor care se angajează să producă „pane di Altamura” în conformitate cu criteriile din caietul de sarcini al produsului de la punctul 4.europa. listă depusă în comuna Altamura.europa.europa.europa.5.eu Priceperea brutarilor locali. reprezintă un factor esențial pentru păstrarea trăsăturilor caracteristice ale produsului: frământarea și modelarea manuale a aluatului. eur-lex. și opărirea. și să aleagă brutarii care aveau dreptul să vândă aceste produse. eur-lex.europa.eu În 1611.eu eur-lex.europa. in open dishes called ‘plats sabots’ or ‘casse .eu eur-lex. împreună cu utilizarea maielei primare. and the parboiling. „Pâté de Campagne Breton” era copt în cuptorul de pâine al brutarului sau al satului în vase deschise denumite „plats Pâté de Campagne Breton’ used to be cooked in the baker’sor village’s bread oven. The skills of local bakers. eur-lex.eu Apa și umiditatea aerului.

eur-lex.sabots” sau „casse à pâté”.eu eur-lex. au reușit să păstreze „Pa de Pagès Català” ca una dintre specialitățile lor. In recent years many newspaper articles have drawn attention to the excellence of bakers throughout Catalonia who.europa.eu eur-lex.europa. prepared in the bakery by the bakers themselves.eu Puterea de cumpărare a distribuitorilor și a brutarilor artizani este relativ scăzută și nu neutralizează poziția de pe piață a furnizorilor de drojdie comprimată din Spania și Portugalia în urma tranzacției.eu Deși nu există obligativitatea ca materiile prime să provină din Cornwall. It is easy to understand the reason for the tension between the city bakers and those who came from outside the Catalan capital: pa de pagès was a better quality bread than the bread made by the bakers in Barcelona.eu Principala legătură cu aria de origine este constituită din utilizarea maielei primare. and so people preferred it. in centuries-old traditional family bakeries. sau în castroane. eur-lex.europa.europa.eu Nu este greu de înțeles motivul acestor tensiuni între brutariidin oraș și cei care proveneau din afara capitalei catalane: calitatea pa de pagès era superioară celei a pâinii făcute debrutarii din Barcelona. iar pa de pagès se afla în topul preferințelor consumatorilor. eur-lex. în practică o mare parte dintre acestea continuă să fie furnizate de fermierii locali. à pâté’ or in receptacles.eu eur-lex. The main link with the area of origin is the use of sourdough starter. The buying power of distributors and artisan bakers is relatively low and does not countervail the market position of the suppliers of compressed yeast in Spain and Portugal after the transaction.eu În ultimii ani.europa. have maintained ‘Pa de Pagès Català’ as one of their specialities. cu ajutorul brutăriilor familiale tradiționale vechi de secole.eu eur-lex.europa. eur-lex.europa.europa.europa. multe articole din presa scrisă au scos în evidență excelența brutarilor din întreaga Catalonie care. eur-lex. prelucrate în mod direct de brutari înpropriile lor brutării.europa. perpetuând astfel relația simbiotică stabilită de mult timp dintre Although there is no requirement for the raw ingredients to be sourced from within Cornwall in practice much of it continues to be supplied by local farmers thus continuing the long established symbiotic relationship .eu eur-lex.

europa. eur-lex.eu At the same time as these people became bakery workers.europa. în timp. The baker marked the initials of the head of the family on the loaves with a wooden or iron stamp before putting them in the oven.europa. este vorba de introducerea mașinilor și a făinurilor mai rafinate decât cele utilizate până atunci.europa.europa. over time. between Cornish farmerand Cornish baker.europa.eu Acest lucru ar putea însemna că.europa.eu eur-lex.eu Brutarul însemna formele cu o ș tanță artizanală din lemn sau din fier. the bakery sector itself was changing.europa. This could mean that. as is still the case today. și că orice brutar putea produce obwarzanki în orice zi a anului. așa cum se întâmplă și astăzi. the ways described above were discontinued and any baker could make obwarzanki on any day of the year. with the introduction of machinery and flours that were more refined than those that had been used up until then. eur-lex. eur-lex. care purta inițialele capului familiei.eu eur-lex. eur-lex.fermierul și brutarul din Cornwall. eur-lex.eu eur-lex.eu Însă în timp ce aceste persoane deveneau brutari calificați.eu . sectorul brutăriei intra într-o etapă de schimbare în ceea ce privește metodele de lucru. obiceiurile descrise mai sus au fost abandonate. apoi le punea în cuptor.